Лист N 05.01.03 від 22.08.2006 р.

Лист N 05.01.03 від 22.08.2006 р. Щодо питання надання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відведення земельних ділянок та стягнення плати за них

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНИ вул. Грушевського 7 м. Київ 01021 тел. 044 253-61-94 Е-mail: moz@moz.gov.ua web: http: //www.moz.gov.ua код ЄДРПОУ 00012925 22. 08. 2006 № 05.01.03 -1121 на № від Головному лікарю Центральної санепідстанції МОЗ України головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим головним державним санітарним лікарям областей міст Києва та Севастополя на водному залізничному повітряному транспорті об'єктів з особливим режимом роботи З метою врегулювання питання надання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відведення земельних ділянок та стягнення плати за них повідомляємо. Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004р. № 427. Згідно з зазначеною постановою вибір земельної ділянки проводиться до початку проектування об’єктів і відповідна комісія до складу якої включено представника державної санітарно-епідеміологічної служби за результатами роботи оформляє акт стосовно можливості чи неможливості вибору земельної ділянки. У разі погодження місць розташування об’єктів на земельних ділянках заклади держсанепідслужби на цій стадії повинні надавати погодження у довільній формі у формі листа або відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи затвердженого постановою головного державного санітарного лікаря України від 24.01.2006р. № 3 якщо на місцевому рівні прийняті відповідні рішення органів місцевого самоврядування та або місцевих державних адміністрацій стосовно надання висновку. Згідно з ст.. 11 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягає також проектна документація на відведення земельних ділянок. Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004р. № 677. Проект відведення земельної ділянки погоджується закладами державної санітарно-епідеміологічної служби згідно з формою № 301/о затвердженої наказом МОЗ України від 11.07.2000 р. № 160. За комплексне вивчення документів оцінку проектної документації проведення відповідних робіт та підготовку висновку за формою № 301/о стягується плата відповідно до п. 244 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006р. № 662 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002р. №1544 і від 27 серпня 2003р. №1351". У разі необхідності проведення лабораторних досліджень плата стягується згідно з відповідними пунктами зазначеної постанови Кабінету Міністрів України. Проведення відповідних робіт та відрахування коштів до спеціального фонду державного бюджету передбачено статтею 35 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та Переліком робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення які виконуються і надаються за плату затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002р. № 1544 із змінами. Стягнення коштів за пунктом 244 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006р. № 662 здійснюється тільки за комплексне вивчення документів оцінку відповідних матеріалів та підготовку відповідного висновку за формою № 301/о яка затверджена наказом МОЗ України від 11.07.2000 р. № 160. Пропоную до 01.09.2006р. привести свої рішення щодо надання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи в частині що стосується відведення земельних ділянок та стягнення плати відповідно до цих роз’яснень. М.А. Ситенко підпис