Наказ N 169 від 05.04.2007 р.

Наказ N 169 від 05.04.2007 р. Про затвердження форм облікової статистичної документації № 311/о і № 313/о та Інструкції про їх складання та зберігання

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Н А К А З 05.04.2007 № 169 м. Київ Про затвердження форм облікової статистичної документації № 311/о і № 313/о та Інструкції про їх складання та зберігання Керуючись статтею 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" з метою вдосконалення облікової статистичної документації що використовується в закладах державної санітарно-епідеміологічної служби НАКАЗУЮ: 1. Затвердити такі форми облікової статистичної документації що використовуються в закладах державної санітарно-епідеміологічної служби: "форма № 311/о "Постанова про вилучення з реалізації"; форма № 313/о "Журнал обліку постанов про вилучення з реалізації" додаються . 2. Затвердити Інструкцію про складання та зберігання форм облікової статистичної документації № 311/о "Постанова про вилучення з реалізації" та № 313/о "Журнал обліку постанов про вилучення з реалізації" додається . 3. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренко А.М. довести цей наказ до відома керівників установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби. 4. Центру медичної статистики МОЗ України Голубчиков М.В. забезпечити заклади державної санітарно-епідеміологічної служби обласного рівня зразками облікових форм затверджених цим наказом. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров’я України Пономаренка А.М.   Перший заступник Міністра головний державний санітарний лікар України  С. П. Бережнов Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО Міністерство охорони здоров’я України МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Назва закладу ФОРМА № 3 1 1 / о Затверджена наказом МОЗ України 05 04. 2 0 0 7 р. № 1 6 9 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А про вилучення з реалізації від “ ” 20 р. № Я посада прізвище ім'я по батькові особи яка винесла постанову розглянувши перелічити подані матеріали встановив що назва харчових продуктів непродовольчих товарів хімічних та радіоактивних речовин біологічних матеріалів тощо не відповідають вказати пункти санітарних норм правил і гігієнічних нормативів та є небезпечними для здоров’я. або пункти статті інших актів законодавства На підставі статті 42 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” постановив: 1. Вилучити з реалізації назва та індивідуальні ознаки предмета його кількість об'єм або вага тощо з вказати дату час або інше 2. Відповідальність за виконання постанови покладається на посада прізвище ім'я по батькові 3. Інформацію про виконання постанови прошу надіслати мені до 4. Ця постанова у 30-денний термін може бути оскаржена вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до суду. Оскарження постанови не припиняє її дії та не звільняє від обов'язку виконання її вимог. 5. Попереджаю що невиконання постанови тягне відповідальність згідно із законодавством. Примірник постанови одержав про відповідальність попереджений П.І.Б. підпис особи на яку покладено відповідальність “ ” 20 р. Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом число місяць рік № квитанції 6.Копії постанови вручені направлені вказати кому і коли надіслані 7. Примітки М.П. посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби підпис Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО Міністерство охорони здоров’я України МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Назва закладу ФОРМА № 3 1 3 / о Затверджена наказом МОЗ України 05 04 2 0 0 7 р № 1 6 9 ЖУРНАЛ ОБЛІКУ постанов про вилучення з реалізації Початий “ ” 20 р. Закінчений “ ” 20 р . стор.2 ф.№313/о № постанови Дата винесення постанови Посада прізвище ім’я по-батькові особи яка винесла постанову Назва постанови Відомості про предмети що вилучаються з реалізації Дата вручення постанови особисто надіслано рекомендованим листом Посада прізвище ім’я по-батькові особи на яку покладено відповідальність Дата фактичного виконання постанови Результат оскарження або опротестування постанови заповнюється при наявності такого Примітка Назва предмета Кількість вага об’єм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ 05.04.2007 № 169 ІНСТРУКЦІЯ про складання та зберігання форм облікової статистичної документації № 311/о "Постанова про вилучення з реалізації" та № 313/о "Журнал обліку постанов про вилучення з реалізації" 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення та зберігання форм облікової статистичної документації № 311/о "Постанова про вилучення з реалізації" далі - форма 311/о та 313/о "Журнал обліку постанов про вилучення з реалізації" далі - форма № 313/о . Форму № 311/о слід складати у двох примірниках і обов'язково вказувати: заклад в якому працює посадова особа що винесла постанову вказується у верхньому лівому куті "назва закладу" ; дату винесення; номер постанови; відомості про посадову особу яка винесла постанову. 2. У рядку "розглянувши" зазначаються акти доповідні записки протоколи лабораторно-інструментальних досліджень висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи інші службові документи що можуть бути підставою для складання постанови про вилучення з реалізації і долучатися до неї. 3. У рядку "встановив що" зазначається назва харчових продуктів непродовольчих товарів хімічних та радіоактивних речовин біологічних матеріалів тощо що підлягають вилученню. 4. У рядку "не відповідають" вказуються конкретні пункти санітарних норм правил і гігієнічних нормативів або інші законодавчі акти положення яких регулюють питання що стосуються здоров’я людини і є порушеними. 5. У пункті 1 подається опис предметів що підлягають вилученню: назва кількість вага нетто брутто або об'єм країна походження дата виготовлення підприємство-виготовлювач призначення відомості про супровідні документи особливі ознаки цих предметів а також їх вартість у національній валюті або інші суттєві для вилучення ознаки предмета; власник предметів які підлягають вилученню з реалізації; обставини внаслідок яких предмети підлягають вилученню; 6. У рядку "з" зазначається термін виконання постанови вказується дата час або інше . Як термін виконання може зазначатись: "з дати зазначеної в постанові"; "з моменту отримання"; "у зв'язку з настанням певної події". 7. У пункті 2 зазначається посада прізвище ім’я по батькові особи відповідальної за виконання постанови. 8. У пункті 3 зазначається дата або подія до якої особа відповідальна за виконання постанови повинна подати інформацію посадовій собі що винесла постанову про факт виконання постанови та/або подальше поводження з вилученою продукцією використання утилізація знищення . 9. Копія постанови про вилучення з реалізації вручається під розпис посадовій особі або громадянину що відповідає за її виконання і робиться відмітка про дату вручення постанови. При цьому зазначених осіб попереджають про відповідальність за невиконання постанови. 10. У рядку "Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом" зазначається факт відправлення копії постанови про вилучення з реалізації рекомендованим або цінним листом. Постанова про вилучення з реалізації може бути передана телеграфом телетайпом телефаксом телексом або по радіо. При необхідності копії постанови про вилучення з реалізації можуть бути направлені до інших зацікавлених державних органів підприємств організацій і установ. Факт відправлення повинен бути засвідчений відповідними документами поштова картка опис цінного листа виписка з реєстру поштових відправлень виписка з журналу радіограм тощо . 11. У рядку "Примітка" зазначається наступна інформація: робиться відповідний запис у разі відмови посадової особи або громадянина отримати постанову і факт відмови засвідчується посадовою особою яка винесла постанову; інша інформація що необхідна для здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в частині забезпечення виконання постанови. 12. Постанова про вилучення з реалізації підписується посадовою особою яка її винесла із зазначенням її посади. 13. Форма 311/о засвідчується печаткою закладу. 14. Форма 311/о зберігається протягом 25 років у справах закладу державної санітарно-епідеміологічної служби посадова особа якого її винесла. 15. Форма 311/о реєструється в Журналі обліку постанов про вилучення з реалізації форма 313/о . 15. Форма 313/о ведеться в закладі державної санітарно-епідеміологічної служби посадові особи якої виносять постанови про вилучення з реалізації. 16. Форма 313/о має титульну сторінку сторінка 1 ф. 313/о та сторінки де проводиться реєстрація сторінка 2 ф. 313/о 17. Сторінка 2 ф. 313/о повинна мати наступні графи: № постанови – графа – 1; дата винесення постанови – графа 2; посада прізвище ім’я по батькові особи яка винесла постанову – графа 3; назва постанови – графа 4; відомості про предмети що вилучаються з реалізації: назва предмета – графа 5; кількість вага об’єм – графа 6; дата вручення постанови особисто надіслано рекомендованим листом – графа 7; посада прізвище ім’я по батькові особи на яку покладено відповідальність - графа 8; дата фактичного виконання постанови – графа 9; результат оскарження або опротестування постанови заповнюється при наявності – графа 10; Примітка – графа 11. 18. У графі 1 проставляється порядковий реєстраційний номер постанови про вилучення з реалізації який обов’язково повинен відповідати номеру Постанови про вилучення з реалізації ф. 311/о . 19. Нумерація постанов здійснюється з № 1 з початку року що почався. 20. Відомості що вносяться до форми 313/о повинні відповідати інформації що міститься у формі 311/о. 21. У графі 11 форми 313/о зазначається інформація що вноситься в рядок "Примітка" форми 311/о. При необхідності в цій графі зазначається інформація не передбачена формою 311/о але необхідна для здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 22. Журнал обліку повинен бути прошитий прошнурований і на останній сторінці завірений печаткою закладу. 23. Форма 313/о зберігається протягом 25 років.