Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них

                                                           КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 8 травня 1996 р. N 486 Київ Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них Із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 72 від 24.01.2002 Відповідно до статті 87 Водного кодексу України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них що додається. 2. Державному комітетові по водному господарству Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Міністерству сільського господарства і продовольства Міністерству лісового господарства та Державному комітетові по земельних ресурсах у тримісячний термін привести свої нормативні акти у відповідність із цією постановою. Перший віце-прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО Інд.35 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. N 486 ПОРЯДОК визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них 1. Цей Порядок встановлює єдиний правовий механізм визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них. 2. Водоохоронні зони встановлюються для створення сприятливого режиму водних об'єктів попередження їх забруднення засмічення і вичерпання знищення навколоводних рослин і тварин а також зменшення коливань стоку вздовж річок морів та навколо озер водосховищ і інших водойм. 3. До складу водоохоронних зон обов'язково входять заплава річки перша надзаплавна тераса бровки і круті схили берегів а також прилеглі балки та яри. 4. У межах водоохоронних зон виділяються землі прибережних захисних смуг та смуги відведення з особливим режимом їх використання відповідно до статей 88 - 91 Водного кодексу України. 5. Розміри і межі водоохоронних зон визначаються проектом на основі нормативно-технічної документації. Проекти цих зон розробляються на замовлення органів водного господарства та інших спеціально уповноважених органів узгоджуються з органами Мінекоресурсів Держводгоспу Держкомзему власниками землі землекористувачами і затверджуються відповідними місцевими органами державної виконавчої влади та виконавчими комітетами Рад. Абзац другий пункту 5 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 72 від 24.01.2002 6. Межі водоохоронних зон встановлюються з урахуванням: рельєфу місцевості затоплення підтоплення інтенсивності берегоруйнування конструкції інженерного захисту берега; цільового призначення земель що входять до складу водоохоронної зони. Враховуючи що ліси мають значну водоохоронну функцію межі водоохоронних зон у них не встановлюються. 7. Водоохоронна зона має внутрішню і зовнішню межі. Внутрішня межа водоохоронної зони збігається з мінімальним рівнем води у водному об'єкті. Зовнішня межа водоохоронної зони як правило прив'язується до наявних контурів сільськогосподарських угідь шляхів лісосмуг меж заплав надзаплавних терас бровок схилів балок та ярів і визначається найбільш віддаленою від водного об'єкта лінією: затоплення при максимальному повеневому паводковому рівні води що повторюється один раз за десять років; берегоруйнування меандрування; тимчасового та постійного підтоплення земель; ерозійної активності; берегових схилів і сильноеродованих земель. 8. Зовнішня межа водоохоронної зони на землях сільських населених пунктів землях сільськогосподарського призначення лісового фонду на територіях водогосподарських лісогосподарських рибогосподарських підприємств а також на землях інших власників та користувачів визначається з урахуванням: зони санітарної охорони джерел питного водопостачання; розрахункової зони переробки берегів; лісових насаджень що найбільшою мірою сприяють охороні вод із зовнішньою межею не менш як 1000 метрів від урізу меженного рівня води; усіх земель відводу на існуючих меліоративних системах але не менш як 200 метрів від бровки каналів чи дамб. 9. Для гірських і передгірських річок зовнішня межа водоохоронної зони визначається з урахуванням геоморфологічних та гідрологічних умов а також селевих та зсувних явищ. 10. На землях міст і селищ міського типу розмір водоохоронної зони як і прибережної захисної смуги встановлюється відповідно до існуючих на час встановлення водоохоронної зони конкретних умов забудови. 11. Водоохоронна зона морів морських заток і лиманів як правило збігається з прибережною захисною смугою і визначається шириною не менш як 2 кілометри від урізу води. 12. У водоохоронній зоні дотримується режим регульованої господарської діяльності. На території водоохоронної зони забороняється: використання стійких та сильнодіючих пестицидів; розміщення кладовищ скотомогильників звалищ полів фільтрації; скидання неочищених стічних вод з використанням балок кар'єрів струмків тощо. Прибережні захисні смуги у межах водоохоронної зони можуть використовуватися для провадження господарської діяльності за умови обов'язкового виконання вимог передбачених статтями 89 та 90 Водного кодексу України. 13. В окремих випадках у водоохоронній зоні може провадитися добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави у праруслах річок за погодженням з органами Мінекоресурсів Держводгоспу. Абзац перший пункту 13 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 72 від 24.01.2002 Видобування піску та гравію провадиться на підставі дозволів що видаються в установленому законодавством порядку. 14. Виконання водоохоронних та інших заходів щодо впорядкування водоохоронних зон за винятком земель водного фонду покладається на виконавчі комітети Рад сільськогосподарські водогосподарські рибогосподарські підприємства а також на інших власників і землекористувачів. 15. Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг а також за додержанням режиму використання їх територій здійснюється місцевими органами державної виконавчої влади виконавчими комітетами Рад органами Мінекоресурсів. Пункт 15 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 72 від 24.01.2002