Програма підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

                                                           КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 29 березня 2006 р. N 374 Київ Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах { Із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1263 від 24.10.2007 } Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Програму підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах що додається. 2. Визнати такими що втратили чинність: пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2002 р. N 939 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах" Офіційний вісник України 2002 р. N 28 ст. 1318 ; постанову Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. N 186 "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах" Офіційний вісник України 2004 р. N 7 ст. 404 . Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ Інд. 37 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374 ПРОГРАМА підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах Сучасний стан справ у сфері охорони праці Незважаючи на тенденцію до зниження травматизму у 2003-2005 роках вугільна галузь перебуває на одному з останніх місць за його абсолютними та відносними показниками. У 2005 році травмовано близько 8 тис. осіб у тому числі 157 - із смертельними наслідками. Показник травматизму із смертельними наслідками становить дві особи на 1 млн. тонн видобутого вугілля що набагато вище ніж у передових вугледобувних країнах світу. Основними причинами травматизму є аварії на шахтних транспортних засобах та підйомних машинах 20 7 відсотка обвали гірничих порід 18 падіння людей 8 1 вибухи газу та пилу 4 5 ураження електрострумом 3 6 газодинамічні явища 1 9 відсотка . Особливо небезпечними є аварії пов'язані з вибухами газу та пилу підземними пожежами обвалами гірничих порід і газодинамічними явищами та аварії на шахтних підйомних машинах що призводять до групових нещасних випадків. Тільки у 2005 році на вугледобувних підприємствах сталося два вибухи газу та пилу 23 пожежі 17 обвалів п'ять раптових викидів вугілля та газу два затоплення 12 аварій на поверхні. Звичайним явищем для населених пунктів Донбасу є випадки поверхневого газовиділення на ліквідованих і діючих шахтах. Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить що запобігти виходу газу на поверхню з виробок закритих шахт можливо лише шляхом здійснення дегазації. Основними причинами що призводять до накопичення вибухонебезпечної концентрації метаноповітряної суміші та вугільного пилу є загазованість тупикових виробок унаслідок раптових зупинок вентиляторів у системі місцевого провітрювання скупчення метану на кінцевих ділянках лав незадовільне провітрювання і пилоподавлення. До загоряння газу та пилу призводять коротке замикання в електрообладнанні підземні пожежі та фрикційне іскріння під час роботи комбайна у твердих породах. Виникнення більшості екзогенних пожеж пов'язано із займанням конвеєрних стрічок та електрокабелю а ендогенних - із залишенням у виробках ціликів вугілля не обробленого антипірогенами. Майже 60 відсотків обвалів гірничих порід викликано порушенням вимог проектів та паспортів кріплення виконавцями робіт а 25 відсотків - з невідповідністю їх гірничо-геологічним умовам. До раптових викидів вугілля та газу з тяжкими наслідками призводить переважно невиконання противикидних заходів. Безпечна експлуатація шахтних транспортних засобів перебуває у прямій залежності від стану виробок і справності самих транспортних засобів. Технічний стан більшості стрічкових конвеєрів електровозів та інших транспортних засобів не відповідає сучасним вимогам та умовам безпеки робіт. Капітальний ремонт транспортного обладнання під землею здійснюється на рівні 30 відсотків для рейкового транспорту та 10 - для конвеєрного. Безпосередніми причинами аварій першої та другої категорій і нещасних випадків які сталися протягом останніх 10 років є незадовільна технічна підготовка та організація робіт незабезпеченість відповідними ресурсами технологічного процесу та безпеки праці порушення правил безпеки і технології робіт недостатня кваліфікація гірників незадовільна психофізіологічна підготовка працівників до роботи в особливо небезпечних підземних умовах. У програмах розвитку гірничих робіт не приділяється належної уваги інженерній підготовці виробництва до безаварійної роботи протиаварійному захисту на шахтах дільницях і робочих місцях. Це зумовлюється недостатньою кваліфікацією та несвоєчасним навчанням інженерних кадрів частою заміною директорів і головних інженерів шахт до 30 відсотків працюючих на рік начальників дільниць та гірничих майстрів до 50 відсотків . На вугледобувних і шахтобудівних підприємствах недостатньо використовується позитивний міжнародний досвід з охорони праці зокрема система оціннювання та нейтралізації ризиків на робочому місці комплексні системи протиаварійного захисту зниження плинності кадрів за рахунок пільг і компенсацій навчання працівників з використанням новітніх комп'ютерних систем матеріального стимулювання позитивних результатів роботи з охорони праці підвищення ефективності трудового та гірничого законодавства. Мета та основні завдання Метою цієї Програми є зниження рівня аварійності з тяжкими наслідками виробничого травматизму на вугледобувних і шахтобудівних підприємствах та професійної захворюваності шахтарів. Основними завданнями Програми є: проведення організаційної роботи з удосконалення управління охороною праці; виконання програми дегазації вугільних пластів; реконструкція шахтних вентиляційних систем та запобігання газодинамічним явищам загазуванню і запилюванню гірничих виробок; запровадження нормативно-правових та організаційно-методичних вимог щодо охорони праці та безпеки робіт; поліпшення умов праці та стану здоров'я шахтарів; удосконалення систем протиаварійного захисту. Заходи спрямовані на підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах наведено в додатку. Фінансове забезпечення Витрати пов'язані з виконанням визначених Програмою заходів здійснюватимуться за рахунок видатків державного бюджету передбачених Мінвуглепрому на відповідні цілі а також за рахунок інших надходжень відповідно до законодавства. Здійснення заходів сприятиме істотному підвищенню рівня безпеки праці на вугільних шахтах та заощадженню майже 500 млн. гривень щороку. Основні завдання Програми передбачається виконати протягом 2006-2010 років. Додаток до Програми ЗАХОДИ щодо підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах ------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу |Відповідальні за |Строк ви-| | |виконання |конання | | | |роки | |----------------------------------------------------------------| | Організаційна робота з удосконалення управління охороною праці | |----------------------------------------------------------------| | 1. Створення: | | | | | | | | новітньої системи |Мінвуглепром | 2007 | | управління виробництвом та | | | | охороною праці на вугледобувних | | | | підприємствах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | системи навчання працівників |Мінвуглепром |2006-2010| | та їх тренування із знання |Державна | | | правил поведінки в аварійних |воєнізована | | | ситуаціях з використанням |гірничорятувальна| | | засобів колективного та |служба | | | індивідуального захисту в | | | | тому числі в димних штреках | | | | камерах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | 2. Утворення: | | | | | | | | служб обслуговування |Мінвуглепром | 2007 | | автоматичних систем | | | | протиаварійного захисту | | | | запобігання і локалізації | | | | вибухів газу та пилу | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | комп'ютеризованих | -"- | 2008 | | навчально-методичних | | | | кабінетів з питань охорони | | | | праці | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | 3. Проведення: | | | | | | | | інвентаризації основних фондів і|Мінвуглепром | 2008 | | розроблення заходів щодо | | | | приведення їх у | | | | відповідність з вимогами | | | | нових правил технічної | | | | експлуатації вугледобувних | | | | підприємств | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | обстеження технічного стану | -"- | -"- | | і оцінки залишкового | | | | експлуатаційного ресурсу | | | | обладнання головних | | | | технологічних комплексів | | | | вугільних шахт підйомні | | | | вентиляторні компресорні | | | | магістральні стрічкові | | | | конвеєрні установки а | | | | також розроблення технічних | | | | рішень для продовження | | | | строку його експлуатації | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | навчання працівників з | -"- |2006-2010| | питань охорони праці та | | | | ведення аварійно-рятувальних | | | | робіт | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | нарад семінарів | -"- | -"- | | конференцій з вивчення і | | | | впровадження передового | | | | досвіду роботи із залученням | | | | представників галузевих | | | | інститутів підприємств та | | | | організацій | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | селекторних нарад з питань | -"- | -"- | | охорони праці | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | 4. Установлення контролю за | | | | виконанням: | | | | | | | | розроблених підприємствами | -"- | -"- | | заходів з безпечної експлуатації| | | | стаціонарного обладнання та | | | | стрічкових конвеєрів | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | налагоджувальних і | -"- | -"- | | профілактичних робіт на | | | | стаціонарному обладнанні та | | | | стрічкових конвеєрах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | 5. Видання тематичного журналу |Мінвуглепром |2006-2010| | з охорони праці та | | | | промислової безпеки "Чистий | | | | четвер" | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | 6. Здійснення заходів щодо | -"- | -"- | | запобігання професійним | | | | захворюванням нещасним | | | | випадкам і аваріям | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | 7. Вивчення передового | -"- | -"- | | світового досвіду роботи в | | | | галузі охорони праці та | | | | промислової безпеки з | | | | відвідуванням підприємств та | | | | установ розвинутих | | | | вугледобувних країн | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | 8. Організація засідань | -"- | -"- | | постійно діючої комісії з | | | | питань охорони праці | | | |----------------------------------------------------------------| | Виконання програми дегазації вугільних пластів | |----------------------------------------------------------------| | 9. Впровадження: | | | | | | | | комплексу | -"- | 2008 | | технічних засобів контролю | | | | та управління технологічним | | | | процесом видобування метану | | | | з шахтного поля | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | схем дегазації вугільних |Мінвуглепром | 2009 | | пластів і порід які |Національна | | | передбачають відокремлення |академія наук | | | за часом і у просторі | | | | процесів видобування вугілля | | | | та дегазації | | | | вугільно-породного масиву | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | бурового устатковання для | -"- |2007-2010| | підземної дегазації на базі | | | | верстата типу СБГ-1М з | | | | дистанційним управлінням | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | вакуум-насосних установок |Мінвуглепром |2006-2010| |------------------------------------+-----------------+---------| | газовідсмоктувальних | -"- | -"- | | вентиляційних установок | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |10. Придбання бурового і | -"- | -"- | | технологічного обладнання у | | | | тому числі іноземного | | | | виробництва для проведення | | | | поверхневої та підземної | | | | дегазації | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |11. Реконструкція дегазаційних | -"- | -"- | | мереж на вугледобувних | | | | підприємстах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |12. Використання комп'ютерних |Мінвуглепром | 2008 | | технологій з метою |Національна | | | підвищення ефективності |академія наук | | | контролю за станом шахтних | | | | вентиляційних систем з | | | | урахуванням результатів | | | | здійснення комплексної | | | | дегазації | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |13. Застосування: | | | | | | | | геолого-геофізичних методів | -"- | 2007 | | прогнозування виникнення зон | | | | скупчення вільного метану у | | | | вугільно-породному масиві | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | методу дегазації закритих |Мінвуглепром | 2008 | | вугільних шахт з метою | | | | запобігання виділенню метану | | | | на земну поверхню | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | методу випереджувальної |Мінвуглепром | 2009 | | дегазації порід на покрівлі |Національна | | | високонавантажених лав з |академія наук | | | урахуванням результатів дії | | | | геомеханічних процесів | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |14. Підвищення рівня |Мінвуглепром | 2009 | | ефективності дегазації та | | | | боротьби з газодинамічними | | | | явищами шляхом | | | | електрогідравлічного впливу | | | | на вугільно-породний масив | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |15. Впровадження технології |Мінвуглепром | 2007 | | комплексної дегазації |Національна | | | вугільно-породного масиву із |академія наук | | | застосуванням газового | | | | горизонту на дільницях з | | | | високонавантаженими лавами в | | | | різних гірничо-геологічних | | | | умовах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |16. Здійснення комплексу заходів |Мінвуглепром |2006-2010| | щодо підвищення ефективності | | | | дегазації | | | |----------------------------------------------------------------| | Реконструкція шахтних вентиляційних систем та запобігання | | газодинамічним явищам загазуванню і запилюванню гірничих | | виробок | |----------------------------------------------------------------| |17. Застосування: | | | | | | | | методу прогнозування небезпеки | -"- | 2010 | | викидів за сорбційними | | | | показниками | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | методики визначення та |Мінвуглепром | -"- | | оцінки ефективності захисної |Національна | | | дії випереджувальних робіт |академія наук | | | на викидонебезпечних | | | | пластах у глибоких | | | | вугільних шахтах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |18. Впровадження: | | | | | | | | технології запобігання раптовим |Мінвуглепром | 2010 | | викидам вугілля та газу під час | | | | перетинання ділянок | | | | геологічних порушень | | | | очисними і підготовчими | | | | виробками | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | інформаційно-аналітичних |Мінвуглепром | 2009 | | технологій та експертної |МНС | | | системи проектування і |Національна | | | керування шахтними системами |академія наук | | | вентиляції та | | | | протиаварійного захисту | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |19. Запровадження стандартів: | | | | | | | | Керівництво з проектування |Мінвуглепром | 2010 | | вентиляції вугільних шахт |Національна | | | |академія наук | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Керівництво з питань |Мінвуглепром | 2009 | | боротьби з пилом | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Правила ведення гірничих | -"- | 2007 | | робіт на пластах схильних | | | | до газодинамічних явищ | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |20. Здійснення заходів щодо | -"- |2006-2010| | зменшення зовнішніх та | | | | внутрішніх витоків повітря у | | | | шахтних вентиляційних | | | | мережах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |21. Введення в дію свердловин | -"- | -"- | | великого діаметру а також | | | | стволів для поліпшення | | | | роботи шахтних вентиляційних | | | | систем | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |22. Впровадження: | | | | | | | | високоточного депресіометра та |Мінвуглепром | 2008 | | приладу вимірювання швидкості |Національна | | | повітря у шахтних виробках |академія наук | | |------------------------------------+-----------------+---------| | нових вентиляційних |Мінвуглепром |2006-2010| | установок у системі | | | | головного провітрювання | | | | шахти | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | комплексу засобів для | -"- |2009-2010| | системи всмоктувального | | | | провітрювання під час | | | | проходження підготовчих | | | | виробок | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | переносного вимірювача | -"- |2008-2010| | запиленості шахтної | | | | атмосфери з метою | | | | здійснення контролю її | | | | показників у робочій зоні | | | | шахти | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | апаратно-програмних | -"- |2006-2010| | інформаційно-керуючих | | | | комплексів і систем контролю | | | | за вмістом у шахтній | | | | атмосфері метану та оксиду | | | | вуглецю | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | приладів контролю за | -"- | -"- | | параметрами шахтної | | | | атмосфери. Забезпечення | | | | відомчого лабораторного | | | | контролю за складом повітря | | | | у робочій зоні шахти | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | засобів запобіжного | -"- |2007-2010| | вимкнення електроенергії на | | | | початковій стадії викиду | | | | вугілля та газу | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | індивідуального | -"- | -"- | | сигналізатора метану | | | | з'єднаного з шахтним | | | | головним світильником з | | | | дотриманням вимог щодо | | | | особливої вибухобезпечності | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |23. Застосування системи | -"- | 2010 | | безперервного автоматичного | | | | контролю запиленості | | | | шахтної атмосфери пилового | | | | навантаження | | | | пилевідкладання у гірничих | | | | виробках | | | |----------------------------------------------------------------| |Нормативно-правові та організаційно-методичні документи з питань| | охорони праці та безпеки робіт | |----------------------------------------------------------------| |24. Введення в дію |Мінвуглепром | 2007 | | нормативно-правового акта з | | | | охорони праці "Правила | | | | безпеки у вугільних шахтах з | | | | урахуванням вимог | | | | європейських норм" | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |25. Запровадження галузевих | | | | стандартів з питань: | | | | | | | | професійного добору |Мінвуглепром | 2008 | | особового складу |МОЗ | | | гірничорятувальників | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | вхідного контролю за |Мінвуглепром | 2010 | | засобами індивідуального | | | | захисту які надходять на | | | | підприємства | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | гігієнічної регламентації |Мінвуглепром | 2009 | | синтетичних та полімерних |МОЗ | | | матеріалів призначених для | | | | використання у вугільній | | | | промисловості | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |26. Удосконалення інструкцій з: | | | | | | | | перевезення гірників |Мінвуглепром | 2008 | | стрічковими конвеєрами в | | | | підземних виробках вугільних | | | | шахт | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | безперебійного | -"- | 2009 | | електропостачання і | | | | безпечного застосування | | | | електроустатковання у | | | | провітрюваних тупикових | | | | виробках небезпечних за | | | | газом та пилом шахт зокрема | | | | у тупикових виробках | | | | протяжністю понад 1000 метрів | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | охорони праці робітників |Мінвуглепром | 2010 | | підземних та наземних | | | | професій | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |27. Запровадження стандартів: | | | | | | | | Вхідний контроль якості | -"- | 2007 | | рідин для запобігання та | | | | гасіння пожеж. Методика | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Безпека праці на рудниковому | -"- | 2009 | | транспорті | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Експлуатація шахтних канатів | -"- | -"- | | та засобів їх неруйнівного | | | | контролю | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Стрічки конвеєрні | -"- | 2007 | | гумотросові шахтні. Технічні | | | | умови | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Вертикальні стволи вугільних |Мінвуглепром | 2010 | | шахт. Порядок обстеження |Національна | | | стану та визначення |академія наук | | | необхідності ремонту | | | | кріплення | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Речовини матеріали та |Мінвуглепром | 2009 | | вироби для вугільних шахт. | | | | Методи визначення пожежної | | | | небезпеки | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Прогноз ендогенної | -"- | -"- | | пожежонебезпеки гірничих | | | | робіт у зонах геологічних | | | | порушень. Методика | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Безпечна експлуатації | -"- | -"- | | шахтних підйомних установок | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Прилади шахтні | -"- | -"- | | газоаналітичні. Загальні | | | | технічні умови. Методи | | | | випробувань | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Галузеві норми забезпечення |Мінвуглепром | 2007 | | робітників вугледобувних та | | | | шахтобудівних підприємств | | | | засобами індивідуального | | | | захисту | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Вибійні машини комплекси та | -"- | 2010 | | агрегати. Нормативи з | | | | безпеки | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Правила експлуатації | -"- | 2007 | | підземних стрічкових | | | | конвеєрів | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Правила технічної | -"- | -"- | | експлуатації вугільних шахт | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |28. Застосування методики | -"- | 2008 | | розрахунку залишкового | | | | ресурсу валів підйомних | | | | машин вентиляторів | | | | головного провітрювання та | | | | шківів з урахуванням | | | | експлуатаційних дефектів | | | |----------------------------------------------------------------| | Поліпшення умов праці та стану здоров'я шахтарів | |----------------------------------------------------------------| |29. Забезпечення | -"- |2007-2010| | гірничорятувальників | | | | комплектом захисного | | | | спецодягу | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |30. Здійснення заходів щодо: | | | | | | | | профілактики професійних |МОЗ | 2007 | | захворювань серед гірників |Мінвуглепром | | | різних вугільних регіонів | | | | шляхом відновлення цехового | | | | принципу надання | | | | медико-санітарної допомоги | | | | поліпшення | | | | матеріально-технічного та | | | | кадрового забезпечення | | | | проведення професійних | | | | оглядів щорічної | | | | диспансеризації а також | | | | курсів профілактичного та | | | | відновлювального лікування | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | нормалізації теплових умов |Мінвуглепром | 2008 | | праці у вугільних шахтах з | | | | глибиною розробки пластів | | | | 1000 метрів і більше | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |31. Впровадження: | | | | | | | | апаратури експрес-визначення |Мінвуглепром | 2010 | | функціонального стану |МОЗ | | | здоров'я гірників перед | | | | спуском у вугільну шахту | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | шахтного кондиціонера |Мінвуглепром |2006-2010| | потужністю 300 кВт холоду | | | | для нормалізації | | | | температурних умов праці під | | | | час механізованого | | | | проведення виробок на | | | | глибоких шахтах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | шахтних стаціонарних | -"- | -"- | | установок кондиціювання | | | | потужністю 1 мВт холоду для | | | | нормалізації температурних | | | | умов праці під час | | | | механізованого проведення | | | | виробок на глибоких шахтах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |32. Запровадження стандартів: | | | | | | | | Засоби індивідуального | -"- | 2010 | | протитеплового захисту | | | | гірників. Загальні технічні | | | | вимоги і методи випробувань | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | Прогнозування та | -"- | 2008 | | нормалізація температурних | | | | умов праці на вугільних | | | | шахтах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |33. Застосування: | | | | | | | | методики з профілактики раптової|Мінвуглепром | 2006 | | серцевої смерті інфаркту |МОЗ | | | міокарда мозкового інсульту | | | | та їх наслідків для здоров'я | | | | працівників | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | технології та засобів |Мінвуглепром | 2010 | | локалізації охолодженою |Мінпромполітики | | | водою тепловиділення від | | | | роботи виїмкового | | | | гірничопрохідницького і | | | | транспортного устатковання | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |34. Забезпечення працівників |Мінвуглепром |2006-2010| | засобами індивідуального | | | | захисту створення умов для | | | | дотримання питного режиму | | | | вітамінізації гарячого та | | | | дієтичного харчування з | | | | урахуванням стану їх | | | | здоров'я | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |35. Впровадження галузевих | | | | стандартів з питань: | | | | | | | | роботи гірників в умовах | -"- | 2009 | | підвищеної температури | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | професійного |Мінвуглепром | -"- | | психофізіологічного добору |МОЗ | | | робітників вугледобувних та | | | | шахтобудівних підприємств | | | | зайнятих на роботах з | | | | підвищеним рівнем небезпеки | | | |----------------------------------------------------------------| | Посилення протиаварійного захисту | |----------------------------------------------------------------| |36. Застосування: | | | | | | | | автоматизованих систем |Мінвуглепром |2006-2010| | протиаварійного захисту |Держгірпромнагляд| | | вугільних шахт |Національна | | | |академія наук | | |------------------------------------+-----------------+---------| | систем загальношахтного |Мінвуглепром | -"- | | аварійного гучномовного | | | | оповіщення | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | автоматизованих систем | -"- | -"- | | керування конвеєрними | | | | лініями | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | нетрадиційних засобів |Мінвуглепром | 2008 | | підривання підвищеної |Мінпромполітики | | | безпеки для ініціювання | | | | шпурових зарядів під час | | | | проведення вибухових робіт | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | високоефективних методів та |Мінвуглепром | 2010 | | засобів зниження вібрації | | | | устатковання залізобетонних | | | | баштових копрів | | | | багатоканатних підйомних | | | | установок | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | методів і засобів контролю | -"- | -"- | | безпечної роботи | | | | устатковання шахтних | | | | стаціонарних установок на | | | | основі оцінки його | | | | залишкового експлуатаційного | | | | ресурсу | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | технології запобігання |Мінвуглепром | 2008 | | пожежам у шахтах та їх |Національна | | | гасіння газоподібним азотом |академія наук | | | з повітророзподільних | | | | установок | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |37. Впровадження: | | | | | | | | обладнання високонапірного |Мінвуглепром |2008-2010| | зрошування для очисних | | | | комбайнів з метою підвищення | | | | ефективності боротьби з | | | | фрикційними іскрінням та | | | | забезпечення пилоподавлення | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | малогабаритного підривного | -"- |2006-2010| | пристрою у небезпечних за | | | | вмістом газу та пилу шахтах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | пристрою контролю рівня | -"- |2008-2010| | завантаження бункерів без | | | | використання радіоізотопів | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | вимірника зносу сталевих |Мінвуглепром |2006-2010| | канатів нового покоління | | | | типу ВЗСК-7 з поліпшеними | | | | експлуатаційними показниками | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | тягового випрямляча із | -"- |2007-2010| | захистом від ураження | | | | електричним струмом для | | | | живлення рудникової | | | | контактної мережі | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | апарата захисту від витоків | -"- |2006-2010| | струму на землю в однофазних | | | | колах змінного струму | | | | напругою 42/36 В | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | новітніх гнучких силових | -"- | -"- | | кабелів з параметрами що | | | | відповідають сучасним | | | | вимогам вибухопожежобезпеки | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | апаратури захисту від | -"- | -"- | | витоків струму на землю у | | | | системах електропостачання | | | | гірничих машин з частотним | | | | регулюванням | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | ранцевого осланцювача та | -"- |2007-2010| | спеціального модуля для | | | | обмивання і побілення | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | новітнього пересувного | -"- |2006-2010| | осланцювача | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | апарата загальномережного | -"- |2007-2010| | захисту від витоків струму | | | | на землю напругою 6 кВ | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | пристрою контролю вибухового | -"- | 2010 | | імпульсу та приладу контролю | | | | опору вибухової мережі з | | | | дотриманням вимог особливої | | | | вибухобезпеки | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | пластичної інгібіторної | -"- |2006-2010| | забивки під час ведення | | | | підривних робіт | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | мікропроцесорного |Мінвуглепром | 2009 | | стаціонарного аналізатора |Національна | | | метану з автоматичною |академія наук | | | діагностикою працездатності | | | | і захисту від | | | | несанкціонованого втручання | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | пристрою контролю межового |Мінвуглепром | -"- | | зносу та поперечних поривів | | | | стрічок на шахтних конвеєрах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | транспортного засобу що | -"- | 2008 | | швидко монтується для | | | | перевезення людей та | | | | вантажів в аварійних | | | | ситуаціях | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | радіомаяка з'єднаного з | -"- | 2010 | | головним світильником і | | | | сигналізатором метану та | | | | апаратури сповіщення і | | | | пошуку шахтарів у завалах | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | високонапірного | -"- | -"- | | піногенератора для | | | | запобігання ендогенним | | | | пожежам у важкодоступних | | | | місцях та їх гасіння | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | переносного аналізатора | -"- | 2009 | | окремого вимірювання вмісту | | | | у шахтній атмосфері метану | | | | оксиду вуглецю сірководню | | | | оксиду та діоксиду азоту і | | | | температури у гірничих | | | | виробках | | | |------------------------------------+-----------------+---------| | комплекту малогабаритного | -"- | -"- | | обладнання для ведення | | | | аварійних | | | | монтажно-демонтажних робіт з | | | | елементами різних | | | | металоконструкцій | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |38. Удосконалення комплексу | -"- | 2007 | | стволового радіозв'язку | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |39. Забезпечення виконання вимог |Мінвуглепром | 2009 | | безпеки під час переходу |Мінпромполітики | | | високовиробничих дільниць | | | | шахти на електропостачання | | | | напругою 3 3 кВ | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |40. Використання вибухових | -"- | -"- | | матеріалів підвищеного рівня | | | | безпеки та екологічної | | | | чистоти | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |41. Забезпечення вугледобувних | -"- |2006-2010| | підприємств засобами | | | | безпечного ведення гірничих | | | | робіт та протипожежного | | | | захисту | | | |------------------------------------+-----------------+---------| |42. Створення новітньої системи |Мінвуглепром | 2010 | | вибухозахисту у небезпечних | | | | за газом та пилом шахтах | | | ------------------------------------------------------------------                                                            КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 24 жовтня 2007 р. N 1263 Київ Про доповнення пункту 36 додатка до Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Доповнити абзац другий пункту 36 додатка до Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374 Офіційний вісник України 2006 р. N 13 ст. 879 у графі "Відповідальні за виконання" після слова "Мінвуглепром" словом "Держгірпромнагляд". Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 33