НПАОП 10.0-5.04-04

НПАОП 10.0-5.04-04 Інструкція із застосування холодильних установок

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004р. № 236 НПАОП 10.0-5.20-04 ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК До п. 3.1.5 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Шахтні холодильні установки повинні споруджуватися за проектами виконаними в установленому порядку. Не допускається застосування й експлуатація холодильного обладнання з відступами від проекту. 2. Не допускається застосування у гірничих виробках засобів кондиціонування шахтного повітря у яких використовуються отруйні горючі або вибухонебезпечні холодильні агенти. 3. Холодильні установки повинні забезпечувати у гірничих виробках тепловий режим відповідно до вимог Правил протягом усього часу перебування людей на робочих місцях. Необхідна продуктивність засобів охолодження повітря і технологічні параметри холодильних установок повинні визначатися на основі теплових розрахунків які виконані згідно з Єдиною методикою прогнозування температурних умов у вугільних шахтах затвердженою Мінвуглепромом СРСР 29.12.78. Вихідні дані для теплових розрахунків і технічні рішення по системам кодиціювання шахтного повітря повинні погоджуватися з МакНДІ. 4. Контроль параметрів повітря у виробках під час роботи засобів охолодження повинен здійснюватися відповідно до Посібника з проведення теплових зйомок у вугільних шахтах. 5. Камери для холодильних машин повинні відповідати вимогам пунктів 5.5.2–5.5.4 Правил. 6. Провітрювання камер холодильних машин організується згідно з п. 3.1.13 Правил. У камерах повинен забезпечуватися не менше ніж 5-кратний обмін повітря за годину. У гірничих віробках в які надходить холодоагент від запобіжних клапанів холодильного обладнання вміст холодоагенту R22 не повинен перевищувати 0 35 кг/м3. 7. При використанні кондиціонерів охолоджувачів повітря для охолодження повітря у тупикових виробках провітрювання повинно здійснюватися згідно з вимогами п. 3.4.3 Правил. 8. Забороняється улаштування підземних складів для холодоагентів а також зберігання посудин із холодоагентом у гірничих виробках. Допускається зберігання запасів холодоагенту в ресивері що використовується у складі ресиверної станції. 9. Доставка в шахту посудин із холодоагентом повинна проводитися у спеціально обладнаних вагонетках із дотриманням застережних заходів і за наявності пристроїв що виключають удари падіння й пошкодження посудин. 10. Обслуговуючий персонал повинен проводити виміри основних параметрів роботи холодильних машин та апаратів і вести Книгу обліку роботи шахтної холодильної установки затвердженою Мінвуглепромом СРСР 29.12.80. 11. Трубопроводи холодоносія й охолоджувальної води з надлишковим тиском 6 4 МПа та більше в людських і вантажолюдських стволах повинні прокладатися з боку суцільної стіни кліті й відділятися від решти ствола розпірками. На ділянках від ствола до камери рідинного теплообмінника високого тиску високонапірні трубопроводи повинні прокладатися по виробках не призначених для пересування людей. Допускається прокладання трубопроводів у решті виробок за умови їх суцільної загорожі. 2