НПАОП 15.0-3.02-98

НПАОП 15.0-3.02-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Комітету по нагляду охороною праці України 10.06.98 № 118 ТИПОВІ НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ЕЛЕВАТОРНОЇ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП ЯНОЇ І КОМБІКОРМОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Галузь застосування Цей нормативний акт поширюється на всі підприємства елеваторної борошномельно-круп яної і комбікормової промисловості незалежно від форм власності і видів їх діяльності працівники яких повинні обов’язково застосовувати під час трудового процесу спеціальний одяг спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту далі - ЗІЗ . Типові норми визначають для власника або уповноваженого ним органу обов’язковий до виконання мінімум безплатної видачі засобів індивідуального захисту працівникам підприємств елеваторної борошномельно-круп яної і комбікормової промисловості. Засоби захисту видаються працівникам згідно з установленими нормами й строками носіння. Об’єктом нормативного регулювання є ті види виробництва цехи дільниці й види основної діяльності та робочі місця працівників підприємств елеваторної борошномельно-круп яної і комбікормової промисловості професії й посади що пов`язані зі шкідливими і небезпечними умовами праці а також несприятливими температурними умовами або із забрудненням. Типовими нормами охоплюються основні види діяльності підприємств елеваторної борошномельно-круп яної і комбікормової промисловості: елеваторна борошномельно-круп яна і комбікормова промисловість підприємства та цехи з обробки сортового та гібридного насіння зернових і олійних культур державна інспекція із закупівлі і якості сільгосппродуктів державна хлібна інспекція. Працівникам що суміщають професії або постійно виконують сумісницькі роботи та зайнятим другорядними і допоміжними видами діяльностя потреба в засобах індивідуального захисту визначається нормами безплатної видачі встановленими для відповідних видів діяльності. Працівникам можуть видаватися засоби індивідуального захисту понад передбачені норми з врахуванням вимог технологічних процесів і нормативних актів про охорону праці за погодженням із представниками профспілкових органів за рішенням трудового колективу підприємства. Вимоги цього нормативного акта є обов’язковими для визначення потреби і забезпечення працівників належними засобами індивідуального захисту. № п/п Код згідно з класифі-катором професій ДК 003-95 Професійна назва роботи Найменування спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту Позначення захисних властивостей тип марка ЗІЗ* * Наведено відповідно з ГОСТ 12.4.011-89 п. 1.2. Строк носіння місяців Примітки 1 2 3 4 5 6 7 1. Елеваторна й борошномельно-круп яна промисловість 1 8273.2 Апаратник борошномельного виробництва Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При заповненні тари готовою продукцією і відходами на ваговибійних апаратах різних типів та при обслуговуванні нагляді й контролі за роботою ваговибійних апаратів додатково: Нарукавники 2 комплекти При обслуговуванні установленні й натягуванні сит на сепараторах і розсівах та при очищенні поверхні зерна “ вологим” та “сухим” способом додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Респіратор Додатково при очищенні поверхні зерна “вологим” способом: Фартух непромокальний Нарукавники При участі в ремонті й обслуговуванні обладнання додатково: Пм З Пм З Ми З Тн Ми Пилозах. Вн Ми З 12 12 12 Чергова Черговий 12 12 Рукавиці комбіновані Ми 6 2 8273.2 Апаратник круп яного виробництва Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При заповненні тари готовою продукцією і відходами на ваговибійних апаратах різних типів та при обслуговуванні нагляді й контролі за роботою ваговибійних апаратів додатково: Нарукавники 2 комплекти При очищенні поверхні зерна “сухим” способом сушінні круп на стрічкових конвеєрних сушилках за допомогою парових сушарок та при обслуговуванні суиарок додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Респіратор При участі в ремонті обладнання додатково: Рукавиці комбіновані Пм З Пм З Ми З Тн Ми Пилозах. Ми 12 12 12 36 Черговий 6 3 8273.2 Апаратник оброблення зерна Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При проведенні процесу спалювання палива в топках зерносушарок додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою При виконанні роботи щодо розвантаження золи з печей і котлів додатково: Черевики шкіряні Окуляри захисні Рукавиці брезентові При участі в ремонті обладнання додатково: Рукавиці комбіновані Пм З Пм З Тн Ми Мп Закриті Тр Ти Ми 12 12 36 12 До зносу 1 6 4 4131 Вагар Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Нарукавники 2 комплекти При роботі у неопалюваних приміщеннях зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Ми З Тн Ми 12 12 12 36 5 9322 Вибивальник м якої тари При обробці мішкотари яка була в користуванні: Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При дезінсекції мішкотари: Фартух непромокальний Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Протигаз Пм З Пм З Вн В Ми Промислов. 12 12 12 12 6 До зносу 6 1226.2 Завідувач складу Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини При роботі у неопалюваних приміщеннях зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Тн Ми 12 36 7 8990.3 Зашивальник м якої тари Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Нарукавники 2 комплекти Пм З Пм З Ми З 12 12 12 8 1222.2 Майстер виробничої дільниці Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Майстру основної виробничої дільниці зайнятому на дільниці зерносушіння додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Тн Ми 12 12 36 9 1222.2 Майстер зайнятий на обробці очищенні сортуванні прийманні ремонті упаковці вивертанні підносі дезінсекції мішкотари яка була в користуванні Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Респіратор Окуляри захисні Пм З Пм З Пилозах. Закриті з непрямою вентиляцією 12 12 Черговий Чергові 10 8290.2 Маркувальник Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Нарукавники 2 комплекти При роботі у неопалюваних приміщеннях зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Ми З Тн Ми 12 12 12 36 11 9322 Мастильник Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При роботі у неопалюваних приміщеннях додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Тн Ми 12 12 36 12 8273.2 Машиніст шеретувальних устав оброблення зернових Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Пм З Пм З 12 12 13 1225 Начальник виробництва на підприємстві харчування Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини При роботі у неопалюваних приміщеннях зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Тн Ми 12 36 14 1222.2 Начальник цеху заступник начальника цеху Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Пм З 12 15 8273.2 Оператор пакетоформувальних машин Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Нарукавники 2 комплекти Пм З Пм З Ми З 12 12 12 16 9322 Підсобний робітник Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Пм З Пм З 12 12 17 8273.2 Силосник Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Тн Ми 12 12 36 18 8333.3 Транспортувальник обслуговування механізмів Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Тн Ми 12 12 36 19 9322 Укладальник-пакувальник Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Пм З Пм З 12 12 20 2113.2 Хімік що здійснює контроль за станом повітряного середовища при дезінсекційних роботах і перевірку зерна та зернопродуктів які підлягають хімічній обробці на залишкове утримання отрутохімікатів Халат бавовняний Чоботи гумові Рукавички гумові Фартух гумовий Протигаз Респіратор Окуляри захисні З Яж Ят В Яж Ят Вн Яж Ят В Промислов. Газопилоз. Закриті з непрямою вентиляцією 12 12 Чергові Черговий До зносу До зносу До зносу 21 8162.2 Чистильник Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Тн Ми 12 12 36 22 8263.2 Швачка При ремонті мішкотари яка була в користуванні: Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Пм З Пм З 12 12 2. Підприємства та цехи з обробки сортового та гібридного насіння зернових і олійних культур 23 8273.2 Апаратник оброблення зерна Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При протруюванні насіння кукурудзи на протруювачах та інших спеціальних апаратах додатково: Чоботи гумові Фартух гумовий Рукавички гумові Протигаз Окуляри захисні Пм З Пм З Яж Ят В Яж Ят В Яж Ят В Промислов. Закриті 12 12 12 Черговий Чергові До зносу До зносу 24 8159.3 Завантажувач-вивантажувач Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Пм З Пм З 12 12 25 8273.3 Обмолотник Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Пм З Пм З 12 12 26 9322 Підсобний робітник Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Пм З Пм З 12 12 3. Комбікормова промисловість 27 8273.2 Апаратник комбікормового виробництва Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При заповненні тари готовою продукцією і відходами на ваговибійних апаратах різних типів та при обслуговуванні нагляді й контролі за роботою ваговибійних апаратів додатково: Нарукавники 2 комплекти При роботі в елеваторах і складах силосного типу та при роботі на малогабаритних комбікормових агрегатах на зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою При мелясуванні та обслуговуванні обладнання для виробництва меляси додатково: Фартух непромокальний При участі в ремонті обладнання: Рукавиці комбіновані Пм З Пм З Ми З Тн Ми Тн Ми Вп Вн Ми 12 12 12 36 36 6 6 28 1222.2 Майстер При роботі на малогабаритних комбікормових агрегатах на зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Тн Ми Тн Ми 36 36 29 8273.2 Силосник Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Респіратор При роботі у неопалюваних приміщеннях зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Мп З Ми Пилозах. Тн Ми 12 12 24 6 Черговий 36 30 8333.3 Транспортувальник обслуговування механізмів Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Чоботи кирзові При роботі на малогабаритних комбікормових агрегатах при зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Мп З Тн Ми Тн Ми 12 12 24 36 36 4. Державна інспекція із закупівлі і якості сільгосппродуктів державна хлібна інспекція 31 1229.7 Завідувач лабораторії зайнятий виконанням технічних і хімічних аналізів сільськогосподарських продуктів Халат бавовняний Ковпак бавовняний Додатково при роботі з хлорпикрином дихлоретаном і іншими сильнодіючими речовинами хімікатами й кислотами: Протигаз Рукавички гумові Фартух гумовий Окуляри захисні Респіратор З З Промислов. Яж Ят В Яж Ят В Закриті з непрямою вентиляцією Газопилоз. 12 12 Черговий Чергові Черговий Чергові Черговий 32 8229.2 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу зайнятий виконанням технічних і хімічних аналізів сільськогосподарських продуктів Халат бавовняний Ковпак бавовняний Додатково при роботі з хлорпикрином дихлоретаном і іншими сильнодіючими речовинами хімікатами і кислотами: Протигаз Рукавички гумові Фартух гумовий Окуляри захисні Респіратор З З Промислов. Яж Ят В Яж Ят В Закриті з непрямою вентиляцією Пилозах. 12 12 Черговий Чергові Черговий Чергові Черговий 33 3111 Технік-лаборант хімічні та фізичні дослідження зайнятий виконанням технічних і хімічних аналізів сільськогосподарських продуктів Халат бавовняний Ковпак бавовняний Додатково при роботі з хлорпикрином дихлоретаном і іншими сильнодіючими речовинами хімікатами й кислотами: Протигаз Рукавички гумові Фартух гумовий Окуляри захисні Респіратор З З Промислов. Яж Ят В Яж Ят В Закриті з непрямою вентиляцією Пилозах. 12 12 Черговий Чергові Черговий Чергові Черговий 34 3115 Технік-технолог механіка зайнятий виконанням технічних і хімічних аналізів сільськогосподарських продуктів Халат бавовняний Ковпак бавовняний Додатково при роботі з хлорпикрином дихлоретаном і іншими сильнодіючими речовинами хімікатами і кислотами: Протигаз Рукавички гумові Фартух гумовий Окуляри захисні Респіратор З З Промислов. Яж Ят В Яж Ят В Закриті з непрямою вентиляцією Газопилоз. 12 12 Черговий Чергові Черговий Чергові Черговий 35 3152 Інспектор державний із заготівлі та якості сільськогосподарських продуктів Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При виконанні роботи на контрольно-пропускних прикордонних пунктах у портах додатково: Черевики шкіряні Пм З Пм З Мп 12 12 12 36 3152 Інспектор з якості хлібопродуктів плодоовочевих технічних культур і продукції тваринництва зайнятий безпосередньо інспектуванням зернопродуктів і доглядом зерна і продуктів його переробки на контрольно-пропускних прикордонних пунктах у портах на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При виконанні роботи на контрольно-пропускних прикордонних пунктах у портах додатково: Черевики шкіряні Пм З Пм З Мп 12 12 12 5. Загальні професії 37 7213.2 Бляхар зайнятий на ремонтних роботах у виробничих цехах хлібоприймальних підприємств елеваторів борошномельно-круп яних комбікормових ку- курудзяних заводів пунктів тароремонтних фабрик і заводів Костюм і шолом бавовняні з пилонепроникної тканини Рукавиці комбіновані Чоботи кирзові При роботі у неопалюваних приміщеннях зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Мп Мп З Ми Тн 12 3 24 36 38 4131 Вагар Халат бавовняний При роботі у неопалюваних приміщеннях зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою З Тн Ми Тн Ми 12 36 36 39 9333 Вантажник постійно зайнятий на навантаженні-розвантаженні зерна висівок відходів і інших сипучих вантажів в вагонах і суднах-баржах а також на обробці зерна на складах з пересувними транспортними механізмами Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Чоботи кирзові При навантаженні-розвантаженні та переробці тарних вантажів додатково: Рукавиці комбіновані При роботі у неопалюваних приміщеннях зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Мп З Мп Ми Тн Ми 12 12 24 6 36 40 8324.2 Водій автомобіля 3 2 1 класу зайнятий на роботах з боротьби зі шкідниками хлібних запасів із застосуванням сильнодіючих отруйних речовин і інших отрутохімікатів а також на розфасовці перевезенні навантаженні розвантаженні зберіганні й інших операціях з цими отрутохімікатами Костюм і шолом бавовняні з кислотозахисним просоченням Білизна натільна Чоботи гумові Фартух прогумований Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Протигаз Респіратор Окуляри захисні Працівникам зайнятим на роботах щодо газації дегазації і охолодження зерна апаратами активної газації при зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Чоботи кирзові замість чобіт гумових Рукавиці ватні Яж Ят З Яж Ят В Яж Ят Вн Яж Ят Вн Ми З Промислов. Газопилоз. Закриті з непрямою вентиляцією Тн Ми Тн Ми Тн20 Мп Тн 12 6 12 12 6 6 До зносу До зносу До зносу 36 36 24 24 41 8334.2 Водій навантажувача Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Рукавиці комбіновані Зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Пм З Пм З Ми Тн Ми Тн Ми Тн30 12 12 6 36 36 48 42 9142 Дезінфектор зайнятий на роботах із боротьби зі шкідниками хлібних запасів із застосуванням сильнодіючих отруйних речовин і інших отрутохімікатів а також на розфасовці перевезенні навантаженні розвантаженні зберіганні й інших операціях з цими отрутохімікатами Костюм і шолом бавовняні з кислотозахисним просоченням Білизна натільна Чоботи гумові Фартух прогумований Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Протигаз Респіратор Окуляри захисні Працівникам зайнятим на роботах щодо газації дегазації і охолодження зерна апаратами активної газації при зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Чоботи кирзові замість чобіт гумових Рукавиці ватні Яж Ят З Яж Ят В Яж Ят Вн Яж Ят Вн Ми Промислов. Газопилоз. Закриті з непрямою вентиляцією Тн Ми Тн Ми Тн20 Мп Тн 12 6 12 12 6 3 До зносу До зносу До зносу 36 36 24 24 43 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Костюм бавовняний Рукавички діелектричні Калоші діелектричні При роботі на висоті додатково: Кігті Пояс запобіжний з карабіном При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою При ремонтних роботах у виробничих цехах комбікормових кукурудзяних заводів пунктів тароремонтних фабрик і майстерень: Костюм і шолом бавовняні з пилонепроникної тканини Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні Калоші діелектричні При обслуговуванні й ремонті штабелеформувальних машин: Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Рукавиці двопалі Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою* Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою* Валянки* Ми З Эн Эн См Тип ІІІ Тн Ми Пм З Ми Эн Эн Пм З Пм З Мп Ми Тн Ми Тн Тн30 12 Чергові Чергові Чергові Черговий Чергова 12 3 Чергові Чергові 12 12 2 36 36 48 44 8159.3 Завантажувач-вивантажувач Фартух бавовняний з нагрудником Плащ непромокальний Рукавиці комбіновані З Вн Мп Ми 12 Черговий 3 45 1229.7 Завідувач лабораторії зайнятий в лабораторіях розробкою і випробовуванням нових засобів і способів боротьби зі шкідниками хлібних запасів Халат бавовняний Фартух прогумований Рукавички гумові Протигаз Респіратор З Яж Ят Вн Яж Ят Вн Промислов. Газопилоз. 12 Черговий 6 До зносу До зносу 46 1226.2 Завідувач складу зайнятий на розфасовці перевезенні навантаженні розвантаженні зберіганні й інших операціях з отрутохімікатами Костюм і шолом бавовняні з кислотозахисним просоченням Білизна натільна Чоботи гумові Фартух прогумований Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Протигаз Респіратор Окуляри захисні Працівникам зайнятим на роботах щодо газації дегазації і охолодження зерна апаратами активної газації при зовнішніх роботах зимою додатково: Яж Ят З Яж Ят В Яж Ят Вн Яж Ят Вн Ми Промислов. Газопилоз. Закриті з непрямою вентиляцією 12 6 12 12 6 6 До зносу До зносу До зносу Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Чоботи кирзові замість чобіт гумових Рукавиці ватні Тн Ми Тн Ми Мп Тн20 Тн 36 36 24 24 47 8290.3 Зашивальник м якої тари Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Пм З Пм З 12 12 48 2146.2 Інженер-лаборант зайнятий в лабораторіях розробкою і випробовуванням нових засобів і способів боротьби зі шкідниками хлібних запасів Халат бавовняний Фартух прогумований Рукавички гумові Протигаз Респіратор З Яж Ят Вн Яж Ят Вн Промислов. Газопилоз. 12 Черговий 6 До зносу До зносу 49 8229.2 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу зайнятий в лабораторіях розробкою і випробовуванням нових засобів і способів боротьби зі шкідниками хлібних запасів Халат бавовняний Фартух прогумований Рукавички гумові Протигаз Респіратор З Яж Ят Вн Яж Ят Вн Промислов. Газопилоз. 12 Черговий 6 До зносу До зносу 50 8333.2 Ліфтер При роботі в корпусах елеваторів млинів круп яних комбікормових і кукурудзяних заводів: Халат бавовняний Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки З Тн Ми Тн Ми Тн30 12 36 36 Чергові 51 1222.2 Майстер зайнятий на роботах із боротьби зі шкідниками хлібних запасів із застосуванням сильнодіючих отруйних речовин і інших отрутохімікатів а також на розфасовці перевезенні навантаженні розвантаженні зберіганні й інших операціях з цими отрутохімікатами Костюм і шолом бавовняні з кислотозахисним просоченням Білизна натільна Чоботи гумові Фартух прогумований Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Протигаз Респіратор Окуляри захисні Працівникам зайнятим на роботах щодо газації дегазації і охолодження зерна апаратами активної газації при зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Чоботи кирзові замість чобіт гумових Рукавиці ватні Яж Ят З Яж Ят В Яж Ят Вн Яж Ят Вн Ми Промислов. Газопилоз. Закриті з непрямою вентиляцією Тн Ми Тн Ми Мп Тн20 Тн 12 6 12 12 6 6 До зносу До зносу До зносу 36 36 24 24 52 8161.2 Машиніст двигунів внутрішнього згоряння Костюм бавовняний Шолом бавовняний Протишумові навушники Ми З Ми З ПОЛЛО-ІV 12 12 До зносу 53 8333.2 Машиніст автомобілерозвантажувача Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини При налагоджуванні машин і обладнання обслуговуванні сопла пневматичних установок додатково: Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Тн Ми 12 12 Чергова 54 8163.3 Машиніст вентиляційної та аспіраційної устав Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При роботі на елеваторах і в складах силосного типу додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Тн Ми Тн Ми 12 12 36 36 55 8273.2 Машиніст зернових навантажувально- розвантажувальних машин Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини При налагоджуванні машин і обладнання обслуговуванні сопла пневматичних установок додатково: Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Тн Ми 12 12 Чергова 56 8333.2 Машиніст штабелеформувальної машини Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Пм З Пм З Тн Ми Тн Ми Тн30 12 12 36 36 48 57 8163.3 Моторист електродвигунів Костюм бавовняний Ми З 12 58 8333.3 Моторист механічної лопати Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Тн Ми 12 Чергова 59 7233.2 Насікальник мелючих каменів Костюм бавовняний Фартух бавовняний з нагрудником Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Ми З Мп З Мп Ми Закриті 12 12 3 До зносу 60 2212.1 Науковий співробітник патологія токсикологія фармакологія фізіологія епідеміологія зайнятий в лабораторіях розробкою і випробовуванням нових засобів і способів боротьби зі шкідниками хлібних запасів Халат бавовняний Фартух прогумований Рукавички гумові Протигаз Респіратор З Яж Ят Вн Яж Ят Вн Промислов. Газопилоз. 12 Черговий 6 До зносу До зносу 61 1222.2 Начальник загону бурового гідрографічного дослідного експедиційно-рятувального та ін. зайнятий на роботах із боротьби зі шкідниками хлібних запасів із застосуванням сильнодіючих отруйних речовин і інших отрутохімікатів а також на розфасовці перевезенні навантаженні розвантаженні зберіганні й інших операціях з цими отрутохімікатами Костюм і шолом бавовняні з кислотозахисним просоченням Білизна натільна Чоботи гумові Фартух прогумований Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Протигаз Респіратор Окуляри захисні Працівникам зайнятим на роботах щодо газації дегазації і охолодження зерна апаратами активної газації при зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Чоботи кирзові замість чобіт гумових Рукавиці ватні Яж Ят З Яж Ят В Яж Ят Вн Яж Ят Вн Ми Промислов. Газопилоз. Закриті з непрямою вентиляцією Тн Ми Тн Ми Мп Тн20 Тн 12 6 12 12 6 6 До зносу До зносу До зносу 36 36 24 24 62 8273.2 Силосник Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини При роботі в елеваторах і скла- дах силосного типу додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Пм З Пм З Тн Ми Тн Ми 12 12 36 36 63 7241.2 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування Костюм бавовняний Рукавички діелектричні Калоші діелектричні При роботі на висоті додатково: Кігті Пояс запобіжний з карабіном При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Ми З Эн Эн См Тип ІІІ Тн Ми 12 Чергові Чергові Чергові Черговий Чергова 64 7233.1 Слюсар-ремонтник зайнятий на ремонтних роботах в елеваторах млинах крупозаводах у виробничих цехах комбікормових кукурудзяних заводів пунктів тароремонтних фабрик майстерень і цехів Костюм і шолом бавовняні з пилонепроникної тканини Рукавиці комбіновані При роботах на очистці ремонті і наладці мішковибивальних і швейних машин і вентиляційного аспіраторного обладнання транспортного зерноочисного розмелювального і просіювального обладнання в елеваторах млинах крупозаводах додатково: Респіратор При роботі у неопалюваних приміщеннях та при зовнішніх роботах зимою додатково : Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою При обслуговуванні і ремонті штабелеформувальних машин додатково: Рукавиці двопалі Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою* Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою* Валянки* Пн Пм Ми Пилозах. Тн Ми Мп Тн Ми Тн Ми Тн30 12 3 Черговий 36 2 36 36 48 65 7241.1 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики електромеханіка зайнятий на ремонтних роботах у виробничих цехах хлібоприймальних Костюм і шолом бавовняні з пилонепроникної тканини Рукавиці комбіновані При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Пм З Ми Тн Ми 12 3 36 підприємств елеваторів борошномельно-круп яних комбікормових кукурудзяних заводів пунктів баз тароремонтних фабрик і майстерень 66 7422.2 Столяр зайнятий на ремонтних роботах у виробничих цехах хлібоприймальних підприємств елеваторів борошномельно-круп яних комбікормових кукурудзяних заводів пунктів тароремонтних фабрик і майстерень Костюм і шолом бавовняні з пилонепроникної тканини Рукавиці комбіновані Пм З Мп Ми 12 3 67 3119 Технік зайнятий в лабораторіях розробкою і випробовуванням нових засобів і способів боротьби зі шкідниками хлібних запасів Халат бавовняний Фартух прогумований Рукавички гумові Протигаз Респіратор З Яж Ят Вн Яж Ят Вн Промислов. Газопилоз. 12 Черговий 6 До зносу До зносу 68 3119 Технік зайнятий на роботах із боротьби зі шкідниками хлібних запасів із застосуванням сильнодіючих отруйних речовин й і інших отрутохімікатів а також на розфасовці перевезенні навантаженні розвантаженні зберіганні й інших операціях з цими отрутохімікатами Костюм і шолом бавовняні з кислотозахисним просоченням Білизна натільна Чоботи гумові Фартух прогумований Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Протигаз Респіратор Окуляри захисні На роботах щодо газації дегазації і охолодження зерна апаратами активної газації при зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Чоботи кирзові замість чобіт гумових Рукавиці ватні Яж Ят З Яж Ят В Яж Ят Вн Яж Ят Вн Ми Промислов. Газопилоз. Закриті з непрямою вентиляцією Тн Ми Тн Ми Мп Тн20 Тн 12 6 12 12 6 6 До зносу До зносу До зносу 36 36 24 24 69 8333.3 Транспортувальник обслуговування механізмів Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Респіратор При роботі в елеваторах і складах силосного типу додатково: Шолом бавовняний з пилонепроникної тканини Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Пм З Пилозах. Пм З Тн Ми Тн Ми 12 До зносу 12 36 36 70 7215.2 Транспортувальник такелажні роботи зайнятий підвозкою палива до котлів і виробничих печей Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані При підвозі твердого мінерального палива додатково: Черевики шкіряні Ми З Мп Ми Мп З 12 2 12 71 8211.2 Шліфувальник який працює з рясним охолодженням емульсіями Фартух прогумований з нагрудником Окуляри захисні На металообробці і нарізці вальців: Черевики на гумовій підошві Вн Закриті В См 12 До зносу 12 З М І С Т Галузь застосування 1 1. Елеваторна й борошномельно-круп яна промисловість 2 2. Підприємства та цехи з обробки сортового та гібридного насіння зернових і олійних культур 8 3. Комбікормова промисловість 9 4. Державна інспекція із закупівлі і якості сільгосппродуктів державна хлібна інспекція 11 5. Загальні професії 13 25