НПАОП 15.0-3.03-98

НПАОП 15.0-3.03-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості

З М І С Т Галузь застосування 1 1. Виробництво віскозних ковпачків 2 2. Електролітне відділення жерстянобанкового виробництва 3 3. Виробництво вікелів гумових ущільнювальних кілець до кришок скляних банок 4 4. Виробництво м ясних продуктів 6 5. Птахопереробка 47 6. Виробництво виробів з волосу копит кістки пера рогу щетини 51 7. Маслоробне сироварне та молочне виробництво 57 8. Холодильна промисловість 74 9. Загальні професії для галузей м ясної і молочної промисловості 79 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України 10.06.98р. № 116 ТИПОВІ НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ М ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Галузь застосування Цей нормативний акт поширюється на всі підприємства м ясної і молочної промисловості незалежно від форм власності і видів їх діяльності працівники яких повинні обов’язково застосовувати під час трудового процесу спеціальний одяг спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту далі - ЗІЗ . Типові норми визначають для власника або уповноваженого ним органу обов’язковий до виконання мінімум безплатної видачі засобів індивідуального захисту працівникам підприємств м ясної і молочної промисловості. Засоби захисту видаються працівникам згідно з установленими нормами і строками носіння. Об’єктом нормативного регулювання є ті види виробництва цехи дільниці й види основної діяльності та робочі місця працівників підприємств м ясної і молочної промисловості професії й посади що пов язані зі шкідливими і небезпечними умовами праці а також несприятливими температурними умовами або із забрудненням. Типовими нормами охоплюються основні види діяльності підприємств м ясної і молочної промисловості: виробництво м ясних продуктів птахопереробка маслоробне сироварне та молочне виробництво холодильна промисловість. Працівникам що суміщають професії або постійно виконують сумісницькі роботи та зайнятим другорядними і допоміжними видами діяльності потреба в засобах індивідуального захисту визначається нормами безплатної видачі встановленими для відповідних видів діяльності. Працівникам можуть видаватися засоби індивідуального захисту понад передбачені норми з врахуванням вимог технологічних процесів і нормативних актів про охорону праці за погодженням із представниками профспілкових органів за рішенням трудового колективу підприємства. Вимоги даного нормативного акта є обов’язковими для визначення потреби і забезпечення працівників належними засобами індивідуального захисту. № п/п Код згідно з класифі-катором професій ДК 003-95 Професійна назва роботи Найменування спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту Позначення захисних властивостей тип марка ЗІЗ* * Наведено згідно з ГОСТ 12.4.011-89 п. 1.2. Строк носіння місяців Примітки 1 2 3 4 5 6 7 1. Виробництво віскозних ковпачків 1 8151.2 Апаратник коагуляції Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Калоші гумові Рукавички гумові Окуляри захисні З Щ20 Вн В К20 Вн Закриті 12 6 12 3 До зносу 2 8152.2 Апаратник сушіння Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Калоші гумові Рукавички гумові Окуляри захисні З Щ20 Вн В К20 Вн Закриті 12 6 12 3 До зносу 3 8229.2 Контролер виробництво хімічних продуктів Халат бавовняний Фартух прогумований Рукавички гумові З Щ20 Вн К20 Вн 12 6 3 4 1222.2 Майстер Халат бавовняний Фартух прогумований Рукавички гумові З Щ20 Вн К20 Вн 12 6 3 5 9322 Підсобний робітник Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Калоші гумові Рукавички гумові Окуляри захисні З Щ20 Вн В К20 Вн Закриті 12 6 12 3 До зносу 6 7233.1 Слюсар-ремонтник Костюм сукняний Калоші гумові З В 12 12 Рукавички гумові Рукавиці комбіновані К20 Вн Ми Чергові 4 7 9322 Укладальник-пакувальник Халат бавовняний Фартух прогумований Рукавички гумові З Щ20 Вн К20 Вн 12 6 3 8 8229.2 Фарбувальник хімічне виробництво Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Калоші гумові Рукавички гумові Окуляри захисні З Щ20 Вн В К20 Вн Закриті 12 6 12 3 До зносу 2. Електролітне відділення жерстянобанкового виробництва 9 8223.2 Електролізник із знімання олова з жерсті При підносі пакетів скрапу відходів жерсті і на завантаженні пакетів в анодні кошики: Комбінезон бавовняний Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані При процесі електролізу для зняття олова з відходів жерсті: Комбінезон бавовняний з кислотозахисним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Окуляри захисні При управлінні електрогенератором знятті губчастого олова з катодних листів зміні і регенерації електроліту: Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні Ми З Сж Мп Ми К20 З К20 Щ20 Мп Ми Закриті К20 К20 Щ20 В К20 Щ20 Вн Закриті 12 12 2 12 12 3 До зносу 12 6 9 6 До зносу 3. Виробництво вікелів гумових ущільнювальних кілець до кришок скляних банок 10 8152.2 Апаратник сушіння При сушінні хімікалій: Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Ми З Сж Ми 12 12 3 11 4131 Вагар При зважуванні хімікалій: Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор Ми З Сж Ми Газопилоз. 12 12 3 Черговий 12 8231.2 Вальцювальник гумових сумішей Комбінезон бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні Берет бавовняний Ми З З Сж З 12 6 12 6 13 8231.2 Вулканізаторник При роботі на пресах і автоклавах: Фартух прогумований з нагрудником Нарукавники бавовняні Рукавиці комбіновані При роботі на індивідуальних вулканізаторах: Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані К20 Вн З Ми Ми З Ми 6 3 2 12 2 14 8229.2 Машиніст шприц-машини Комбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані Ми З Ми 12 3 15 8229.3 Приймальник сировини напівфабрикатів та готової продукції При прийманні хімікалій: Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Ми З Сж Ми 12 12 3 16 8159.3 Просівальник При просіванні хімікалій: Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор Ми З Сж Ми Газопилоз. 12 12 3 Черговий 17 9322 Підсобний робітник При подачі хімсировини і транспортуванні кілець: Комбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані Респіратор Ми З Ми Газопилоз. 12 3 Черговий 18 8231.3 Різальник еластомірів та гуми Халат бавовняний З 12 19 8231.2 Складач навісок інгредієнтів Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Ми З Сж Ми 12 12 3 20 7233.1 Слюсар-ремонтник Комбінезон бавовняний Ми З 12 21 8333.3 Транспортувальник обслуговування механізмів При подачі хімсировини і транспортуванні кілець: Комбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані Ми З Ми 12 3 22 9322 Укладальник-пакувальник Фартух брезентовий Рукавиці брезентові Ми Мп Мп Ми 12 3 4.Виробництво м ясних продуктів 4.1. Передзабійне утримування худоби 23 6121 Готувач кормів тваринництво Костюм бавовняний Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи юхтові Рукавиці комбіновані Головний убір При роботі на базі додатково: Плащ непромокальний При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші на валянки Ми З Вн З Сж Ми З Ву Тн Тн30 В 6 2 9 1 6 24 36 48 4 24 9322 Годувальник Костюм бавовняний Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи юхтові Рукавиці комбіновані Головний убір При роботі на базі додатково: Плащ непромокальний При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші на валянки Ми З Вн З Сж Ми З Ву Тн Тн30 В 6 2 9 1 6 24 36 48 4 25 7411.2 Приймальник худоби Костюм бавовняний Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи юхтові Рукавиці комбіновані Головний убір При роботі на базі додатково: Плащ непромокальний При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші на валянки Ми З Вн З Сж Ми З Ву Тн Тн30 В 6 2 9 1 6 24 36 48 4 26 6129 Робітник з догляду за тваринами зайнятий підганянням худоби до місця забою Костюм бавовняний Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи юхтові Рукавиці комбіновані Головний убір При роботі на базі додатково: Плащ непромокальний При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші на валянки Ми З Вн З Сж Ми З Ву Тн Тн30 В 6 2 9 1 6 24 36 48 4 4.2. Забій і переробка худоби 27 8271.2 Апаратник заморожування ендокринно-ферментної сировини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Куртка і штани бавовняні або халат бавовняний Головний убір Сж Сл Тхп Ми Ми З З 6 1 2 2 28 8271.2 Апаратник оброблення крові Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Чоботи гумові Вн Сж В 6 6 29 9322 Білувальник сировини Куртка і штани бавовняні або халат бавовняний Головний убір Чоботи гумові Ми З З См В 2 2 6 30 7411.2 Забивач худоби Куртка бавовняна біла Штани бавовняні білі Ковпак бавовняний білий Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Чоботи гумові або Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На операції оглушення додатково: Костюм або комбінезон бавовняний темний Головний убір Фартух бавовняний Чоботи ПВХ або черевики шкіряні з калошами діелектричними Рукавички діелектричні На операції підчеплення пересадки туш додатково: Костюм або комбінезон бавовняний темний Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Головний убір Каска захисна Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавиці комбіновані На операції забілювання шкір додатково: Фартух робочий металевий Рукавичка кольчужна На операціях знімання шкур підкочування туш до шпарильного чану і завантаження їх у чан піднімання туш після шпарення на підвісний шлях елеватором або лебідкою підгону туш до обпалювальної печі обпалювання туш свиней газовими горілками або паяльними лампами на безконвеєрних підвісних шляхах при сухому і мокрому туалеті туш на безконвеєрних підвісних шляхах робітникам зайнятим вибиранням і транспортуванням тролей і переміщенням туш по підвісних шляхах вручну додатково: Каска захисна На операції розпилювання туш додатково: Рукавиці антивібраційні З З З Вн Сж В Сж Мп Ми Вн З З Эн або Эп Эн Эв З Вн З Склопласт. З В Ми Мп Мп Склопласт. Мв 4 4 4 6 6 12 2 4 4 4 6 До зносу 4 2 4 24 6 1 До зносу До зносу 24 До зносу 31 9322 Збирач ендокринно-фермент-ної сировини Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавички гумові Сж або См Вн 6 До зносу 32 7411.2 Збирач епітелію Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавички гумові Сж або См Вн 6 До зносу 33 7441.2 Міздрильник шкур Чоботи гумові См В 6 34 7411.2 Оброблювач ветсанбраку Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Чоботи гумові Вн Сж В 6 6 35 9322 Оброблювач м ясних туш Чоботи гумові См В 6 36 9322 Розбирач субпродуктів При звільненні шлунків від вмісту: Чоботи гумові При промиванні голів: Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Чоботи гумові См В Вн См В 6 6 6 4.3. Обслуговування заразнохворих тварин 37 8271.2 Апаратник стерилізації м ясної сировини Халат бавовняний Фартух непромокальний Чоботи гумові Ковпак бавовняний З Вн В З 9 6 6 6 38 8271.2 Апаратник утилізації конфіскантів Куртка і штани або халат бавовняні Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Головний убір Рукавички гумові Нарукавники водонепроникні З Вн В З Вн Вн 2 2 6 2 1 2 39 9322 Годувальник Куртка і штани або халат бавовняні Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Головний убір Рукавички гумові Нарукавники водонепроникні З Вн В З Вн Вн 2 2 6 2 1 2 40 9142 Дезінфектор Куртка і штани або халат бавовняні Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Головний убір Рукавички гумові Нарукавники водонепроникні Респіратор З Яж Вн В З Яж Вн Яж Вн Газопилоз. 2 2 6 2 1 2 Черговий 41 7411.2 Забивач худоби При забиванні хворої худоби на санітарних бойнях: Куртка і штани або халат бавовняні Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Головний убір Рукавички гумові Нарукавники водонепроникні З Вн В З Вн Вн 2 2 6 2 1 2 42 2213.2 Зоотехнік Куртка і штани або халат бавовняні Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Головний убір Рукавички гумові Нарукавники водонепроникні З Вн В З Вн Вн 2 2 6 2 1 2 43 2223.2 Лікар ветеринарний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові При огляді і тавруванні туш на безконвеєрних підвісних шляхах додатково: Каска захисна При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші на валянки Вн В Вн Склопласт. Тн Тн30 В 24 6 1 24 36 48 6 44 7411.2 Оброблювач ветсанбраку Куртка і штани або халат бавовняні Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Головний убір Рукавички гумові Нарукавники водонепроникні З Яж Вн В З Яж Вн Яж Вн 2 2 6 2 1 2 45 9132 Прибиральник виробничих приміщень Куртка і штани або халат бавовняні Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Головний убір Рукавички гумові Нарукавники водонепроникні З Вн В З Вн Вн 2 2 6 2 1 2 46 9322 Підсобний робітник Куртка і штани або халат бавовняні Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Головний убір Рукавички гумові Нарукавники водонепроникні З Вн В З Вн Вн 2 2 6 2 1 2 47 6121 Санітар ветеринарний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові При огляді і тавруванні туш на безконвеєрних підвісних шляхах додатково: Каска захисна При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші на валянки Вн В Вн Склопласт. Тн Тн30 В 24 6 1 24 36 48 6 48 7215.2 Транспортувальник такелажні роботи Куртка і штани або халат бавовняні Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Головний убір Рукавички гумові Нарукавники водонепроникні З Вн В З Вн Вн 2 2 6 2 1 2 49 9322 Укладальник-пакувальник Куртка і штани або халат бавовняні Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Головний убір Рукавички гумові Нарукавники водонепроникні З Вн В З Вн Вн 2 2 6 2 1 2 50 3227 Фельдшер ветеринарний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові При огляді і тавруванні туш на безконвеєрних підвісних шляхах додатково: Каска захисна При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші на валянки Вн В Вн Склопласт. Тн Тн30 В 24 6 1 24 36 48 6 4.4. Обробка субпродуктів усіх видів худоби 51 8271.2 Апаратник термічного оброблення субпродуктів Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Вн В Ми 6 6 1 52 7411.2 Забивач худоби При збиранні вушного волосу: Чоботи гумові В 6 53 7411.2 Обкачувальник м яса При обкачуванні голів: Чоботи гумові Фартух робочий металевий Рукавичка кольчужна В Мп Мп 6 До зносу До зносу 54 9322 Розбирач субпродуктів При промиванні субпродуктів очищенні і обробці рубців літошок шерстних субпродуктів обробці голів ліверів: Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Чоботи гумові Нарукавники водонепроникні При збиранні серцевих сумок і плівок: Чоботи гумові Вн В Вн В 6 6 6 6 4.5. Виробництво харчових жирів 55 8271.1 Апаратник виробництва технічної продукції При пресуванні шкварок: Черевики шкіряні Сж 9 56 8271.1 Апаратник виробництва харчових жирів Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При промивці жиру-сирцю і кістки: Халат бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Черевики шкіряні або чоботи гумові Нарукавники водонепроникні При сортуванні жиру-сирцю: Черевики шкіряні При роботі в холодильних камерах додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші на валянки Сж Ми З Вн Сж або В Вн Сж Тн Тн30 В 9 1 12 6 6 2 9 12 12 6 57 7422.2 Бондар-закупорювач виробництво харчової продукції Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Сж Ми 9 1 58 8290.2 Зливальник-розливальник Черевики шкіряні При зливанні жиру додатково: Щиток або маска з прозорим екраном Сж НБТ-1 9 До зносу 59 9132 Мийник посуду При митті серветок: Халат бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Чоботи гумові З Вн В 12 6 9 60 7411.2 Різальник м ясопродуктів При різанні жиру: Черевики шкіряні Сж 9 61 7331.2 Розпилювач кістки та рогу Черевики шкіряні См 9 4.6. Обробка кишок 62 7411.2 Виробник натуральної ковбасної оболонки На всіх операціях: Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Чоботи гумові Нарукавники водонепроникні При розбиранні сортуванні роздиранні отоки звільненні кишок від вмісту при промиванні кишок додатково: Комбінезон бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Ковпак бавовняний При засолюванні кишок додатково: Рукавички гумові анатомічні При сортуванні сухих міхурів і сичугів: Рукавички трикотажні При калібруванні та метруванні додатково: Окуляри захисні Вн В Вн З З Вн Ми Закриті 6 6 2 9 6 1 1 До зносу 4.7. Виробництво струн і технічних зшивок 63 7411.2 Виробник струн Костюм бавовняний Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Нарукавники водонепроникні Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові З З Вн Вн В Сж См Вн 6 6 4 4 6 1 64 7411.2 Контролер струн та зшивок Костюм бавовняний Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Нарукавники водонепроникні Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові З З Вн Вн В Сж См Вн 6 6 4 4 6 1 4.8. Шкуроконсервувальне виробництво 65 7411.2 Засолювач шкір Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Нарукавники водонепроникні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані При готуванні засолювальної суміші і консервувальних розчинів з антисептиками: Респіратор Захисні окуляри При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Чоботи юхтові З З Вн В Вн Вн Ми Пилозах. Закриті Тн Тн20 2 2 2 6 2 1 1 До зносу Чергові 36 12 66 9322 Оброблювач волосу вовни та щетини Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Нарукавники водонепроникні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Чоботи юхтові З З Вн В Вн Вн Ми Тн Тн20 2 2 2 6 2 1 1 36 12 67 7441.2 Оброблювач шкур м ясоперероблення Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Нарукавники водонепроникні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Чоботи юхтові З З Вн В Вн Вн Ми Тн Тн20 2 2 2 6 2 1 1 36 12 68 7441.1 Сортувальник шкур Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Нарукавники водонепроникні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Чоботи юхтові З З Вн В Вн Вн Ми Тн Тн20 2 2 2 6 2 1 1 36 12 69 7441.2 Тузлукувальник шкур Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Нарукавники водонепроникні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані При готуванні засолювальної суміші і консервувальних розчинів з антисептиками: Респіратор При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Чоботи юхтові З З Вн В Вн Вн Ми Пилозах. Тн Тн20 2 2 2 6 2 1 1 До зносу 36 12 4.9. Підготовка сировини і матеріалів для ковбасного м ясоконсервного виробництва для виробництва харчових жирів та напівфабрикатів 70 8271.2 Апаратник устави для відокремлення м яса від кісток Чоботи юхтові або черевики шкіряні Жилет утеплений При різанні заморожених блоків додатково: Рукавиці теплі Сж См Тн Тн 9 12 1 71 7411.2 Виробник м ясних напівфабрикатів Чоботи юхтові або черевики шкіряні Жилет утеплений Сж См Тн 9 12 72 7411.2 Виробник натуральної ковбасної оболонки Чоботи гумові В 6 73 9322 Жилувальник м яса та субпродуктів Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Черевики шкіряні Фартух робочий металевий Рукавичка кольчужна Жилет утеплений Вн Сж См Мп Мп Тн 6 6 До зносу До зносу 12 74 7411.2 Засолювач м яса й м ясопродуктів Фартух бавовняний з водовідштовхуальним просоченням з нагрудником Чоботи юхтові або черевики шкіряні Жилет утеплений Вн Сж См Тн 6 9 12 75 7411.2 Обкачувальник м яса Фартух бавовняний Черевики шкіряні Фартух робочий металевий Рукавичка кольчужна На операціях розбирання туш напівтуш четвертин на частини відруби переміщення туш по підвісних шляхах уручну додатково: Каска захисна З Сж См Мп Мп Склопласт. 6 6 До зносу До зносу 24 76 9322 Оброблювач м ясних туш Чоботи гумові Черевики шкіряні Жилет утеплений Рукавички трикотажні Каска захисна з підшоломником В См Тн Мп КЗ “Труд” 6 6 12 1 24 77 7411.2 Різальник м ясопродуктів Чоботи гумові Черевики шкіряні Жилет утеплений Рукавички трикотажні Каска захисна з підшоломником В См Тн Мп КЗ “Труд” 6 6 12 1 24 78 7331.2 Розпилювач кістки та рогу Чоботи гумові Черевики шкіряні Жилет утеплений Рукавички трикотажні Каска захисна з підшоломником В См Тн Мп КЗ “Труд” 6 6 12 1 24 79 7411.2 Розпилювач м ясопродуктів Чоботи гумові Черевики шкіряні Жилет утеплений Рукавички трикотажні Каска захисна з підшоломником В См Тн Мп КЗ “Труд” 6 6 12 1 24 4.10. М ясоконсервне виробництво 80 8271.3 Апаратник гомогенізації виробництво м ясних продуктів Черевики шкіряні Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані Сж См Ми 6 1 81 8271.1 Апаратник стерилізації консервів виробництво м ясних продуктів Черевики шкіряні Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані Сж См Ми 6 1 82 9322 Готувач харчової сировини Черевики шкіряні Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані Сж См Ми 6 1 83 8271.2 Контролер харчової продукції виробництво м ясних продуктів Черевики шкіряні Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані Сж См Ми 6 1 84 8271.2 Машиніст закупорювальних машин виробництво м ясних консервів Черевики шкіряні Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані Сж См Ми 6 1 85 8275.2 Машиніст розливально- наповнювальних автоматів Черевики шкіряні Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані Сж См Ми 6 1 86 9322 Підсобний робітник Черевики шкіряні Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані Сж См Ми 6 1 87 7411.2 Різальник м ясопродуктів Черевики шкіряні Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані Сж См Ми 6 1 88 7415.2 Сортувальник у виробництві харчової продукції змішування продуктів харчування та напоїв Черевики шкіряні Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані Сж См Ми 6 1 89 7411.2 Сортувальник у виробництві харчової продукції м ясні та рибні продукти Черевики шкіряні Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані Сж См Ми 6 1 90 8152.3 Термостатник електротехнічне виробництво Черевики шкіряні Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані Сж См Ми 6 1 91 9322 Укладальник продуктів консервування Черевики шкіряні Рукавички трикотажні або рукавиці комбіновані Сж См Ми 6 1 4.11. Ковбасне виробництво та виробництво напівфабрикатів 92 8271.2 Апаратник термічного оброблення ковбасних виробів Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При переміщенні рам по коліях уручну додатково: Каска захисна Козирок захисний Сж См З Ми КЗ “Труд” 12 1 24 12 93 7415.2 Готувач сумішей змішування продуктів харчування та напоїв Черевики шкіряні Жилет утеплений Рукавиці комбіновані З Тн Ми 6 12 1 94 7411.1 Готувач фаршу Черевики шкіряні Жилет утеплений Сж См З Тн 6 12 95 8271.2 Обжарювальник харчових продуктів виробництво м ясних продуктів Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Сж См З Ми 6 1 96 9322 Оброблювач ковбасних виробів Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавички гумові анатомічні См З В Вн 6 1 97 9322 Оброблювач ковбасних виробів При пакуванні: Черевики шкіряні Жилет утеплений Рукавиці комбіновані При наданні товарного вигляду: Черевики шкіряні Козирок захисний Жилет утеплений З Тн Ми З З Тн 6 12 1 6 12 12 98 8271.2 Оператор автомата для виробництва варених ковбас Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При переміщенні рам по коліях уручну додатково: Каска захисна Козирок захисний Сж См З Ми КЗ “Труд” 12 1 24 12 99 8271.2 Оператор автоматичної лінії виробництва сосисок Черевики шкіряні Сж З 6 100 8271.2 Оператор коптильної устави Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При переміщенні рам по коліях уручну додатково: Каска захисна Козирок захисний Сж См З Ми КЗ “Труд” 12 1 24 12 101 8271.2 Оператор лінії приготування фаршу Черевики шкіряні Жилет утеплений Сж См З Тн 6 12 102 9322 Підсобний робітник Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При переміщенні рам по коліях уручну додатково: Каска захисна Козирок захисний Сж См З Ми КЗ “Труд” 12 1 24 12 103 8275.2 Плавильник харчового жиру Черевики шкіряні Сж З 6 104 7411.2 Розфасовувач м ясопродуктів Черевики шкіряні Жилет утеплений Рукавиці комбіновані З Тн Ми 6 12 1 105 7411.2 Фаршомісильник Черевики шкіряні Жилет утеплений Сж См З Тн 6 12 106 7411.2 Формувальник ковбасних виробів Черевики шкіряні При в язанні ковбас додатково: Напальчники Сж См З З 6 До зносу 4.12. Виробництво бульйонних кубиків 107 8271.2 Апаратник виробництва бульйонних кубиків Черевики шкіряні або чоботи гумові См З В 6 108 8271.2 Варник харчової сировини та продуктів виробництво м ясних продуктів Черевики шкіряні або чоботи гумові См З В 6 109 9322 Укладальник-пакувальник Черевики шкіряні або чоботи гумові См З В 6 4.13. Виробництво пельменів і котлет 110 7412.2 Кулінар борошняних виробів Черевики шкіряні Респіратор З Пилозахис. 6 До зносу 111 8271.2 Оператор автомата для виробництва напівфабрикатів Черевики шкіряні Жилет утеплений Рукавички трикотажні При заморожуванні пельменів додатково: Куртка і штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Рукавиці утеплені Валянки Калоші на валянки З Тн Ми Тн Тн Тн30 В 6 12 1 24 1 12 6 112 8271.3 Просівальник технічної продукції Черевики шкіряні Респіратор З Пилозахис. 6 До зносу 4.14. Виробництво бекону 113 7411.2 Беконник Фартух бавовняний Чоботи гумові Жилет утеплений При розбиранні напівтуш додатково: Фартух робочий металевий Рукавичка кольчужна Каска захисна З В Тн Мп Мп Склопласт. 6 6 12 До зносу До зносу 24 4.15. Виробництво технічних фабрикатів 114 8271.1 Апаратник виробництва технічної продукції Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Нарукавники водонепроникні На операціях хімічної обробки технічної сировини додатково: Рукавички гумові При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші на валянки З З Вн В Ми Вн Вн Тн Тн30 В 2 2 2 6 1 2 1 36 48 6 115 8275.2 Апаратник рафінації жирів та олій Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Нарукавники водонепроникні З З Вн В Ми Вн 2 2 2 6 1 2 116 8271.2 Апаратник хімічного оброблення технічної сировини Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Нарукавники водонепроникні З З Вн В Ми Вн 2 2 2 6 1 2 117 9333 Вантажник Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Нарукавники водонепроникні З З Вн В Ми Вн 2 2 2 6 1 2 118 9322 Виробник шкіропом якшувача Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Нарукавники водонепроникні З З Вн В Ми Вн 2 2 2 6 1 2 119 8151.2 Машиніст млина Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Нарукавники водонепроникні З З Вн В Ми Вн 2 2 2 6 1 2 120 7411.2 Оброблювач ветсанбраку Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Нарукавники водонепроникні З З Вн В Ми Вн 2 2 2 6 1 2 121 9322 Оброблювач рогів Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Нарукавники водонепроникні З З Вн В Ми Вн 2 2 2 6 1 2 122 9322 Підсобний робітник Куртка і штани або халат бавовняні Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Нарукавники водонепроникні З З Вн В Ми Вн 2 2 2 6 1 2 4.16. Обробка плівок на лайку 123 9322 Виробник лайки Костюм бавовняний Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Чоботи гумові Нарукавники водонепроникні Рукавички гумові З З Вн В Вн Вн 6 6 4 6 4 1 4.17. Виробництво альбуміну 124 8271.1 Апаратник виробництва альбуміну Комбінезон бавовняний білий Черевики шкіряні Ковпак бавовняний При роботі в середині сушильної башти додатково: Комбінезон бавовняний Чув яки шкіряні Рукавиці комбіновані З См З З З Тп З Тп100 Ми 9 6 6 12 Чергові 1 125 8271.3 Просівальник технічної продукції Комбінезон бавовняний білий Черевики шкіряні Ковпак бавовняний Респіратор При роботі в середині сушильної башти додатково: Комбінезон бавовняний Чув яки шкіряні Рукавиці комбіновані З См З З Пилозах. З Тп З Тп100 Ми 9 6 6 До зносу 12 Чергові 1 4.18. Виробництво мастильних масел 126 8271.2 Апаратник виробництва мастила Костюм бавовняний Головний убір Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Черевики шкіряні Нарукавники водонепроникні На операціях охолодження додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою На процесах перегонки мінерального масла додатково: Рукавички гумові Окуляри захисні З З Вн См З Вн Тн Нж Вн Закриті 6 6 4 6 4 12 1 До зносу 4.19. Виробництво ендокринних медичних препаратів 127 8221.2 Апаратник варіння живильного середовища У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 128 8221.2 Апаратник виробництва гематогену та медичної жовчі Халат бавовняний Білизна натільна У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові З З В З Вн 12 12 6 1 129 8221.2 Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів Халат бавовняний Білизна натільна У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові З З В З Вн 12 12 6 1 130 8154.1 Апаратник гідролізу При гідролізі пепсину пептону виробленні холестерину та при роботі з кислотами і лугами: Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові При готуванні розчинів кислот лугів і запаюванні ампул додатково: Окуляри захисні Вн В Вн Закриті 6 6 1 До зносу 131 8154.2 Апаратник знесолювання води У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 132 8154.1 Апаратник кристалізації У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 133 8271.2 Апаратник оброблення крові Халат бавовняний Білизна натільна У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові З З В З Вн 12 12 6 1 134 8154.2 Апаратник осадження У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 135 8221.2 Апаратник стерилізації Халат бавовняний Білизна натільна У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові З З В З Вн 12 12 6 1 136 8221.2 Гранулювальник виробництво медикаментів У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 137 8211.3 Дозувальник медичних препаратів У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 138 8274.2 Дражувальник У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 139 8221.3 Закупорювач медичної продукції У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 140 8221.3 Запаювальник ампул У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 141 8221.3 Мийник посуду й ампул Халат бавовняний Білизна натільна У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові З З В З Вн 12 12 6 1 142 8221.3 Наповнювач ампул У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 143 8221.3 Переглядач ампул з ін єкційними розчинами У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 144 8221.3 Переглядач продукції медичного призначення У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 145 8221.2 Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 146 9132 Прибиральник виробничих приміщень Халат бавовняний Білизна натільна У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові З З В З Вн 12 12 6 1 147 8221.3 Різальник ампул і трубок У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 148 8221.3 Розливальник стерильних розчинів У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 149 6121 Санітар ветеринарний У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 150 7233.1 Слюсар-ремонтник Халат бавовняний Білизна натільна Чоботи гумові У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові З З В В З Вн 12 12 9 6 1 151 8221.2 Стабілізаторник-дефібринувальник крові У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові В З Вн 6 1 152 8221.2 Стерилізаторник матеріалів та препаратів При сушінні: Халат бавовняний Білизна натільна У залежності від умов виробництва: Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові З З В З Вн 12 12 6 1 4.20. Кістковопереробне і клейове виробництво 4.20.1. Виробництво клею 153 8152.2 Апаратник сушіння клею та желатину Халат бавовняний Ковпак бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні З З Вн Вп З 12 12 6 2 12 154 8152.2 Апаратник вакуум-апаратів Костюм бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З З З Яж 12 12 12 2 155 8154.2 Апаратник виробництва казеїнового клею Комбінезон із шоломом від виробничого пилу Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор Окуляри захисні З З Ми Газопилоз. Закриті 12 12 2 До зносу До зносу 156 8154.2 Апаратник виробництва кісткового клею Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Ковпак бавовняний З З Мп Ми З 12 12 3 12 157 8154.2 Апаратник газового консервування Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою З З Ву З З Ми Тн 12 6 12 12 2 36 158 8152.2 Апаратник гранулювання Халат бавовняний Ковпак бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні З З Вн Мп З 12 12 6 2 12 159 8154.1 Апаратник екстрагування Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Ковпак бавовняний З З Ми З 12 12 3 12 160 8152.1 Апаратник перегонки Костюм сукняний Білизна натільна Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Чоботи гумові Рукавички гумові Тп100 З З Ву З В Вн 12 12 6 12 9 3 161 8273.3 Завантажувач-вивантажувач харчової продукції Халат бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ву З З Мп Ми 12 6 12 12 2 162 8153.3 Завантажувач вивантажувач дифузорів Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові З Вн З З Мп Ми 12 6 12 12 3 163 8143.2 Машиніст висікально-штампувальної машини Комбінезон бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Пм З З З Ми 12 12 12 2 164 8151.2 Машиніст дробильного агрегата Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші гумові З Ву З З Мп Ми Тн Тн Тн30 В 12 6 12 12 3 36 36 48 12 165 8159.2 Полірувальник шроту Халат бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ву З З Ми 12 6 12 12 2 166 8151.2 Приймальник сировини для клею Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Чоботи кирзові Плащ непромокальний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Ковпак бавовняний Рукавиці брезентові Каска захисна При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші гумові Ву З Вн Ву З Мп Ми Склопласт. Тн Тн Тн30 В 12 12 Черговий 6 12 2 24 36 36 48 12 167 8151.3 Просівальник розсівальник Костюм бавовняний Фартух бавовняний з нагрудником Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ву З З Ми 12 6 12 12 2 168 9322 Сортувальник кістки Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші гумові З Ву З З Мп Ми Тн Тн Тн30 В 12 6 12 12 3 36 36 48 12 169 8333.3 Транспортувальник обслуговування механізмів Комбінезон бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші З З З Ми Тн Тн30 В 12 12 12 2 36 48 12 170 9322 Укладальник-пакувальник Комбінезон бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші З З З Ми Тн Тн30 В 12 12 12 2 36 48 12 171 8151.3 Шнеківник Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші гумові З Ву З З Мп Ми Тн Тн Тн30 В 12 6 12 12 3 36 36 48 12 4.20.2. Виробництво м ясокісткової та кров яної муки і добрив 172 8152.2 Апаратник сушіння кістки-паренки Комбінезон бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Респіратор З З З Мп Ми Газопилоз. 12 12 12 2 До зносу 173 9322 Укладальник-пакувальник При упаковуванні кісткової муки та кісткового пилу: Комбінезон бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Респіратор З З З Мп Ми Газопилоз. 12 12 12 2 До зносу 174 8333.1 Машиніст крана кранівник При обслуговуванні тельфера: Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Респіратор З З Мп Ми Газопилоз. 12 12 2 До зносу 175 8151.2 Розмелювач мельник кості-паренки Комбінезон бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Респіратор З З З Мп Ми Газопилоз. 12 12 12 2 До зносу 176 8333.3 Транспортувальник обслуговування механізмів При обслуговуванні тельфера: Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Респіратор З З Мп Ми Газопилоз. 12 12 2 До зносу 4.20.3. Виробництво желатину та міздрового клею 177 8152.2 Апаратник вакуум-апаратів Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми 12 2 178 8152.2 Апаратник варіння При варінні желатину: Чоботи гумові Рукавиці комбіновані В З Ми 9 2 179 8154.2 Апаратник виробництва міздрового клею Костюм бавовняний Ковпак бавовняний Чоботи гумові Рукавиці брезентові При роботі з кислотами додатково: Костюм сукняний Фартух прогумований з нагрудником Рукавички гумові З З В Мп Ми Тп100 К20 В К20 В 12 12 9 2 12 6 3 180 8154.2 Апаратник виробництва силікатного клею Костюм бавовняний Ковпак бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Чоботи кирзові З З Ву З В Ми Закриті Тн Тн З 12 12 6 9 2 До зносу 36 36 12 181 8154.2 Апаратник гашення вапна Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Респіратор Окуляри захисні Ковпак бавовняний Рукавиці комбіновані З Вп З В Вн Газопилоз. Закриті З Ми 12 6 9 3 До зносу До зносу 12 2 182 8154.1 Апаратник екстрагування Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Респіратор Окуляри захисні З Вп З В Вн Газопилоз. Закриті 12 6 9 3 До зносу До зносу 183 8224.2 Апаратник желатинування При желатинуванні клею: Халат бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Ковпак бавовняний Рукавиці брезентові Чоботи гумові З Ву З Мп Ми В 12 6 12 3 9 184 8224.2 Апаратник жироочищення Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Респіратор Окуляри захисні З Вп З В Вн Газопилоз. Закриті 12 6 9 3 До зносу До зносу 185 8151.1 Апаратник змішування Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Окуляри захисні Респіратор З З З Закриті Газопилоз. 12 12 12 До зносу До зносу 186 8224.2 Апаратник зоління Костюм брезентовий Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Ковпак бавовняний Чоботи гумові Рукавиці брезентові Тп100 З Ву З В Мп Ми 12 6 12 6 3 187 8154.2 Апаратник нейтралізації Костюм сукняний Білизна натільна Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні Тп100 З З Вп З З В Вн Закриті 12 12 6 12 6 3 До зносу 188 8152.2 Апаратник сушіння Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові З З З Мп Ми 12 12 12 3 189 8152.2 Апаратник сушіння клею та желатину Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З З Мп Ми 12 12 2 190 8151.2 Дробильник хімічне виробництво Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові З З З Мп Ми 12 12 12 3 191 8290.2 Зливальник-розливальник При зливанні-розливанні галерти: Костюм бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою * Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою * Валянки* Калоші гумові* При зливанні-розливанні кислот: Костюм сукняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою * З Вн В Ми Тн Тн Тн30 В З К20 Ву З В Вн Закриті Тн 12 6 9 3 36 36 48 12 12 6 12 9 3 До зносу 36 192 9322 Знімач клею Костюм бавовняний Черевики шкіряні При зніманні та розкладанні клею: Халат бавовняний Рукавиці брезентові З З З Мп Ми 12 12 12 3 193 7332.2 Мацератор При мацерації осеїну: Костюм сукняний Білизна натільна Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Окуляри захисні Тп100 З З Ву З В Ми Вн Закриті 12 12 6 12 9 2 3 До зносу 194 8152.2 Машиніст мийних машин При митті харчової сировини: Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Ковпак бавовняний Окуляри захисні З Ву В Вн З Закриті 12 6 9 3 12 До зносу 195 8275.2 Машиніст розливально-наповнювальних автоматів Халат бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Ковпак бавовняний Черевики шкіряні З Вн З З 12 6 12 12 196 9322 Підсобний робітник При виготовленні гофротари: Халат бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Рукавиці комбіновані З Вн Ми 12 6 3 197 8151.3 Просівальник фтористого натрію та гашеного вапна Комбінезон з шоломом для захисту від виробничого пилу Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Респіратор Окуляри захисні Пн З З Мп Ми Пилозах. Закриті 12 12 2 До зносу До зносу 198 8275.2 Регенераторник Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Чоботи гумові Рукавиці комбіновані З Ву З В Ми 12 6 12 9 2 199 9322 Різальник галерти Халат бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Рукавиці брезентові Ковпак бавовняний Чоботи гумові З Вн Мп Ми З В 12 6 3 12 9 200 8229.3 Сортувальник хімічне виробництво Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Окуляри захисні Респіратор З З З Закриті Газопилоз. 12 12 12 До зносу До зносу 201 9322 Укладальник-пакувальник Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Окуляри захисні Респіратор З З З Закриті Газопилоз. 12 12 12 До зносу До зносу 4.21. Виробництво білкової оболонки 202 8224.2 Автоматник в язальних автоматів Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавички бавовняні З З З Ми 12 12 12 2 203 8224.2 Апаратник дублення та сушіння білкової оболонки Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавички бавовняні З З З Ми 12 12 12 2 204 8154.1 Апаратник екстрагування Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні З Ву З В Ми Закриті 12 6 12 9 2 До зносу 205 8224.2 Апаратник кислотного оброблення спилка Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Чоботи гумові Нарукавники непромокальні Рукавиці комбіновані Рукавички гумові кислотостійкі Протигаз Окуляри захисні З Ву З В Вн Ми Вн К20 Промисл. Закриті 12 6 12 9 6 2 3 Черговий До зносу 206 8154.2 Апаратник нейтралізації Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Чоботи гумові Рукавички гумові З Ву З В Вн 12 6 12 9 3 207 8153.2 Апаратник промивання Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Ковпак бавовняний Нарукавники непромокальні З Ву В З Вн 12 6 9 12 6 208 8153.2 Апаратник фільтрації Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Нарукавники непромокальні Рукавички бавовняні З Ву З З Вн Ми 12 6 12 12 6 2 209 8159.2 Вальцювальник хімічне виробництво Костюм бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові З З З Вн 12 12 12 3 210 8224.3 Вимірювач білкової оболонки Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавички бавовняні З З З Ми 12 12 12 2 211 8229.2 Контролер виробництво хімічних продуктів Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавички бавовняні З З З Ми 12 12 12 2 212 8224.2 Машиніст формувальних машин Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Нарукавники непромокальні Рукавички бавовняні З Ву З З Вн Ми 12 6 12 12 6 2 213 7223.1 Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції Костюм або комбінезон бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З З З Ми 12 12 12 2 214 8159.3 Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавички бавовняні З З З Ми 12 12 12 2 215 8229.2 Пресувальник хімічне виробництво Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Нарукавники непромокальні Рукавички бавовняні З Ву З З Вн Ми 12 6 12 12 6 2 216 9322 Різальник галерти Костюм бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Ковпак бавовняний Рукавиці комбіновані Чоботи гумові З Вн З Ми В 12 6 12 2 9 217 8153.2 Сепараторник біомаси Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Ковпак бавовняний Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні З Ву З В Ми Закриті 12 6 12 9 2 До зносу 218 8229.3 Сортувальник хімічне виробництво При сортуванні голинового спилка: Костюм бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Ковпак бавовняний Рукавиці комбіновані Чоботи гумові З Вн З Ми В 12 6 12 2 9 219 9322 Укладальник-пакувальник Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавички бавовняні З З З Ми 12 12 12 2 220 8224.2 Укладач колагенової маси Костюм бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові З З З Вн 12 12 12 3 4.21а. Виробництво преципітату 221 8154.1 Апаратник кристалізації Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При митті устаткування додатково: Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові З З З Ми Ву В Вн 12 12 12 2 6 9 3 222 8152.2 Апаратник сушіння Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При митті устаткування додатково: Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові З З З Ми Ву В Вн 12 12 12 2 6 9 3 223 8153.2 Апаратник фільтрації Халат бавовняний Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При митті устаткування додатково: Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові З З З Ми Ву В Вн 12 12 12 2 6 9 3 224 9322 Дозувальник харчової продукції При дозуванні преципітату: Комбінезон з шоломом для захисту від виробничого пилу Ковпак бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор Окуляри захисні З З З Ми Газопилоз. Закриті 12 12 12 2 До зносу До зносу 5. Птахопереробка 5.1. Приймання та відгодівля птиці 225 6122 Готувач кормів птахівництво Черевики шкіряні Жилет утеплений Рукавиці комбіновані З Тн Ми 6 12 2 226 7411.2 Приймальник-сортувальник живої птиці та кролів Черевики шкіряні Жилет утеплений Рукавиці комбіновані З Тн Ми 6 12 2 227 6122 Птахівник Черевики шкіряні Жилет утеплений Рукавиці комбіновані З Тн Ми 6 12 2 5.2. Забій і переробка птиці та кролів 228 8271.2 Апаратник регенерації воскової маси Костюм бавовняний Черевики шкіряні або чоботи гумові Фартух бавовняний Окуляри захисні З З В З Закриті 12 6 6 До зносу 229 7441.2 Міздрильник шкурок кролів Черевики шкіряні або чоботи гумові З В 6 230 7411.2 Оброблювач птиці Черевики шкіряні або чоботи гумові З В 6 231 7411.2 Оброблювач кролів Черевики шкіряні або чоботи гумові З В 6 232 7411.2 Приймальник-сортувальник живої птиці та кролів Черевики шкіряні або чоботи гумові З В 6 233 7411.2 Сортувальник тушок птиці та кролів Черевики шкіряні З 6 234 7441.2 Сортувальник шкурок кролів Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Фартух бавовняний З З Ми З 6 6 2 6 235 8271.2 Сушильник перо-пухової сировини Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Фартух бавовняний Респіратор З З Ми З Газопилоз. 6 6 2 4 До зносу 236 7441.2 Сушильник шкурок кролів Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Фартух бавовняний З З Ми З 6 6 2 6 5.3. Виробництво кулінарних та фасованих виробів 237 8271.2 Виробник напівфабрикатів з м яса птиці Черевики шкіряні Фартух робочий металевий Рукавичка кольчужна Рукавички трикотажні Фартух бавовняний З Мп Мп З З 6 До зносу До зносу 1 6 238 7411.2 Готувач кулінарних виробів з м яса птиці та кролів Черевики шкіряні З 6 239 7411.2 Обкачувальник тушок птиці Черевики шкіряні Фартух робочий металевий Рукавичка кольчужна Рукавички трикотажні Фартух бавовняний З Мп Мп Ми З 6 До зносу До зносу 1 6 240 7411.2 Оброблювач птиці Черевики шкіряні Фартух робочий металевий Рукавичка кольчужна Рукавички трикотажні Фартух бавовняний З Мп Мп Ми З 6 До зносу До зносу 1 6 5.4. Виробництво меланжу та яєчного порошку 241 8271.2 Апаратник пастеризації яєчної маси Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При митті і чищенні обладнання: Чоботи гумові З Ми В З 6 2 9 242 8271.2 Апаратник сушіння яєчної маси Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При митті і чищенні обладнання: Чоботи гумові З Ми В З 6 2 9 243 7441.2 Меланжист Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При митті і чищенні обладнання: Чоботи гумові З Ми В З 6 2 9 244 9322 Овоскопувальник яєць Черевики шкіряні Рукавички трикотажні з крапковим полімерним покриттям З Ми 6 2 245 7411.2 Приймальник яєць Черевики шкіряні Рукавички трикотажні з крапковим полімерним покриттям З Ми 6 2 5.5. Пір`яно-пухове виробництво 246 9322 Вибивальник м якої тари Костюм бавовняний Ковпак або косинка бавовняні Респіратор З З Пилозах. 12 6 До зносу 247 8271.2 Виробник перо-пухових виробів Костюм бавовняний Ковпак або косинка бавовняні Респіратор З З Пилозах. 12 6 До зносу 248 8271.2 Готувач перо-пухової суміші При сортуванні пуху та пір`я на складі: Костюм бавовняний Ковпак або косинка бавовняні Респіратор З З Пилозах. 12 6 До зносу 249 8271.2 Машиніст перо-пухообробних машин Костюм бавовняний Ковпак або косинка бавовняні Респіратор При обслуговуванні мийної машини: Костюм бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Ковпак або косинка бавовняні При обслуговуванні сушильної машини: Костюм бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Ковпак або косинка бавовняні Респіратор З З Пилозах. З Вн Ву В Вн З З Вн Ву З Газопилоз. 12 6 До зносу 9 6 12 4 12 12 6 12 До зносу 250 8162.2 Машиніст пилових насосів При очищенні пилоуловлювальної камери: Костюм з шоломом для захисту від виробничого пилу Чоботи гумові Респіратор Пм З В З Пилозах. 12 12 До зносу 251 8271.2 Оператор лінії для оброблення перо-пухової сировини При дозуванні: Костюм бавовняний Ковпак або косинка бавовняні Респіратор З З Пилозах. 12 6 До зносу 252 9322 Підсобний робітник У цеху сечової кислоти: Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Чоботи гумові Нарукавники бавовняні з водовідштовхувальним просоченням Вн Ву В Ву 6 9 6 253 9322 Укладальник-пакувальник При пакуванні перо-пухових виробів: Костюм бавовняний Ковпак або косинка бавовняні Респіратор З З Пилозах. 12 6 До зносу 254 8263.2 Швачка Костюм бавовняний Ковпак або косинка бавовняні Респіратор З З Пилозах. 12 6 До зносу 6. Виробництво виробів з волосу копит кістки пера рогу щетини 255 8264.1 Вибільник текстильне виробництво При відбілюванні щетини: Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні На операціях миття сортування і хімічної обробки сировини додатково: Чоботи гумові Рукавички гумові Фартух водонепроникний з суцільно-кроєним нагрудником Нарукавники водонепроникні З З З В Вн Вн Вн 6 6 6 6 1 4 4 256 9322 Виробник зубочисток При підборі пера: Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 257 7411.2 Виробник струн Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 258 7441.2 Виробник щетинно-щіткових виробів Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 259 8269.2 Квіткарка Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні На операціях миття сортування і хімічної обробки сировини додатково: Чоботи гумові Рукавички гумові Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Нарукавники водонепроникні З З З В Вн Вн Вн 6 6 6 6 1 4 4 260 7324.2 Контролер художніх виробів При сортуванні напівфабрикатів та готових виробів з кістки і рогу: Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 261 8265.2 Машиніст чесальних та мішальних машин Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 262 8265.3 Мийник щетини та волосу Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні На операціях миття сортування і хімічної обробки сировини додатково: Чоботи гумові Рукавички гумові Фартух водонепроникний з суцільнкроєним нагрудником Нарукавники водонепроникні З З З В Вн Вн Вн 6 6 6 6 1 4 4 263 7435.2 Модистка головних уборів Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 264 9322 Нарізувач виробів із кістки та рогу Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні При роботі на шліфувальних кругах дискових пилах додатково: Окуляри захисні Рукавиці комбіновані З З З Закриті Ми 6 6 6 До зносу 1 265 8265.2 Обробник щетиноволосяних матеріалів та виробів Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні На операціях миття сортування і хімічної обробки сировини додатково: Чоботи гумові Рукавички гумові Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Нарукавники водонепроникні З З З В Вн Вн Вн 6 6 6 6 1 4 4 266 7324.2 Полірувальник художніх виробів Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні При роботі на шліфувальних кругах дискових пилах додатково: Окуляри захисні Рукавиці комбіновані З З З Закриті Ми 6 6 6 До зносу 1 267 9322 Правильник рогових пластин Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 268 9322 Пресувальник виробів із рогового порошку Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 269 9322 Розмелювач рогової стружки Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 270 7331.2 Розпилювач кістки та рогу Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні При роботі на шліфувальних кругах дискових пилах додатково: Окуляри захисні Рукавиці комбіновані З З З Закриті Ми 6 6 6 До зносу 1 271 8211.2 Свердлувальник При обробці виробів з кістки та рогу: Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 272 7442.1 Сортувальник виробів напівфабрикатів та матеріалів При сортуванні щетини і волосу: Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні На операціях миття сортування і хімічної обробки сировини додатково: Чоботи гумові Рукавички гумові Фартух водонепроникний з суцільно-кроєним нагрудником Нарукавники водонепроникні З З З В Вн Вн Вн 6 6 6 6 1 4 4 273 9322 Сортувальник рогу та кістки Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні На операціях миття сортування і хімічної обробки сировини додатково: Чоботи гумові Рукавички гумові Фартух водонепроникний з суцільнокроєним нагрудником Нарукавники водонепроникні З З З В Вн Вн Вн 6 6 6 6 1 4 4 274 8265.2 Термообробник щетини та волосу Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 275 8211.2 Токар По кістці та рогу: Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні Окуляри захісні З З З Закриті 6 6 6 До зносу 276 9322 Фарбувальник волосу При фарбуванні пера: Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні Респіратор З З З Газопилоз. 6 6 6 До зносу 277 8211.2 Фрезерувальник По кістці та рогу: Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 278 8211.2 Шліфувальник По кістці та рогу: Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні З 6 Головний убір Черевики шкіряні При роботі на шліфувальник кругах дискових пилах додатково: Окуляри захисні Рукавиці комбіновані З З Закриті Ми 6 6 До зносу 1 279 8269.3 Штампувальник текстильна галантерея При обрізуванні пера: Халат або напівкомбінезон з сорочкою блузою бавовняні Головний убір Черевики шкіряні З З З 6 6 6 7. Маслоробне сироварне та молочне виробництво 7.1. Маслоробне та сироварне виробництво 280 8272.2 Апаратник виробництва молочного цукру Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні або черевики на гумовій чи шкіряній підошві При веденні процесу виготовлення кристалізату: Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Рукавиці комбіновані Черевики з термостійкою підошвою Ми См З Вн Ми Тп З 2 6 6 2 6 281 8272.2 Апаратник виробництва топленого масла Фартух бавовняний з водовідштовхуальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Рукавиці комбіновані Черевики з термостійкою підошвою Вн Ми Тп З 6 2 6 282 8272.3 Апаратник нанесення полімерних та парафінових покриттів на сири Рукавички трикотажні з крапковим полімерним покриттям Черевики шкіряні або чоботи гумові При парафінуванні сиру додатково: Рукавиці брезентові Окуляри захисні Ми В З Мп Ми Закриті 1 6 2 До зносу 283 8272.2 Апаратник охолодження молочних продуктів При кристалізації молочного цукру: Фартух бавовняний з водовідштов-хувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Рукавиці комбіновані Черевики з термостійкою підошвою Вн Ми Тп З 6 2 6 284 8152.2 Апаратник сушіння клею та желатину При сушінні казеїну: Рукавиці комбіновані Черевики з термостійкою підошвою Мп Ми Тп З 2 6 285 8272.3 Бринзороб Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою або жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані або рукавички трикотажні Тн Тп З Ми 12 6 2 286 7413.2 Бринзороб-майстер Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою або жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані або рукавички трикотажні Тн Тп З Ми 12 6 2 287 8272.2 Виробник казеїну Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Рукавиці комбіновані Черевики з термостійкою підошвою Вн Ми Тп З 6 2 6 288 8272.2 Виробник сичугового порошку та харчового пепсину Жилет утеплений Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Респіратор Окуляри захисні Тн Ми З Пилозах. Закриті з непрямою вентиляцією 12 2 6 До зносу До зносу 289 7413.2 Майстер з виробництва молочного цукру Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні або черевики на гумовій чи шкіряній підошві Ми См З 2 6 290 8272.2 Маслороб Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Рукавиці комбіновані Черевики з термостійкою підошвою Жилет утеплений Вн Ми Тп З Тн 6 2 6 12 291 7413.1 Маслороб-майстер Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Рукавиці комбіновані Черевики з термостійкою підошвою Жилет утеплений Вн Ми Тп З Тн 6 2 6 12 292 8272.2 Машиніст вакуум-пакувальної машини Рукавички трикотажні з крапковим полімерним покриттям Черевики шкіряні Ми З 1 6 293 8152.2 Машиніст мийних машин При митті апаратів устаткування тари залізничних і автоцистерн: Костюм із водовідштовхувальної тканини з накладками з плівкових матеріалів і каптуром Рукавички гумові на трикотажній основі Чоботи полегшені гумові з текстильною доточкою Ву Вн В 12 4 6 294 8272.3 Мийник сиру Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою або жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані або рукавички трикотажні Тн Тп З Ми 12 6 2 295 9322 Підсобний робітник У сироварному виробництві: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою або жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані або рукавички трикотажні Тн Тп З Ми 12 6 2 296 8272.2 Сировар Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою або жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані або рукавички трикотажні Тн Тп З Ми 12 6 2 297 7413.1 Сировар-майстер з дозрівання сирів Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Рукавиці комбіновані Черевики з термостійкою підошвою Вн Ми Тп З 6 2 6 298 8272.2 Сировар з дозрівання сирів Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою або жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані або рукавички трикотажні Тн Тп З Ми 12 6 2 299 7413.1 Сировар-майстер Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані Вн Тп З Ми 6 6 2 300 7413.2 Сиросолільник Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою або жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані або рукавички трикотажні При освітлюванні рідин: Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Рукавиці комбіновані Черевики з термостійкою підошвою Тн Тп З Ми Вн Ми Тп З 12 6 2 6 2 6 301 8272.3 Сушильник молочного цукру Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні або черевики на гумовій або шкіряній підошві Ми См З 2 6 302 8272.3 Формувальник сиру Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою або жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані або рукавички трикотажні Тн Тп З Ми 12 6 2 7.2. Виробництво плавлених сирів 303 8272.2 Апаратник виробництва плавленого сиру Рукавиці комбіновані або рукавиці трикотажні Черевики з термостійкою підошвою При митті та зачищенні сировини: Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Ми Тп З Вн В Вн 1 6 6 9 3 304 9322 Готувач суміші плавленого сиру Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані або рукавички трикотажні При розбиранні сировини: Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Вн Тп З Ми Вн В З Ми Тн Тн 6 6 1 6 6 2 36 36 305 8272.3 Коптильник ковбасного сиру Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми 6 2 306 8272.2 Оператор розфасовувально- пакувального автомата Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані або рукавички трикотажні Тп З Ми 6 1 307 8272.3 Формувальник сиру Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ми 6 2 7.3. Молочне та молочноконсервне виробництво 308 8272.2 Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані При виробництві продуктів дитячого харчування: Рукавички трикотажні Вн Тн Тп З Ми Ми 6 12 6 2 1 309 8272.2 Апаратник виробництва рідкого замінника незбираного молока Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані Додатково: Респіратор Тн Тп З Ми Газопилоз. 12 6 2 До зносу 310 8272.2 Апаратник відновлення молока Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані Додатково: Респіратор Тн Тп З Ми Газопилоз. 12 6 2 До зносу 311 8272.3 Апаратник гомогенізації молока Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані Додатково: Респіратор Тн Тп З Ми Газопилоз. 12 6 2 До зносу 312 8272.2 Апаратник пастеризації та охолодження молока Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані Додатково: Респіратор Тн Тп З Ми Газопилоз. 12 6 2 До зносу 313 8272.3 Виробник сирної маси Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані Вн Тн Тп З Ми 6 12 6 2 314 8272.2 Виробник сиру Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані Вн Тн Тп З Ми 6 12 6 2 315 8272.2 Виробник сметани Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані Вн Тн Тп З Ми 6 12 6 2 316 8272.3 Дефростатник молочних продуктів Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані При дефростації молока і сиру: Замість черевик шкіряних видаються чоботи гумові з утеплювальною прокладкою з тим же терміном носіння Вн Тн Тп З Ми Тп В З 6 12 6 2 6 317 7413.2 Майстер з виробництва незбираномолочної та кисломолочної продукції Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані Вн Тн Тп З Ми 6 12 6 2 318 8152.2 Машиніст мийних машин зайнятий на митті апаратів устаткування тари Костюм з водовідштовхувальної тканини з накладками з плівкових матеріалів і каптуром Чоботи гумові з утепленим вкладишем Рукавички гумові на трикотажній основі Окуляри захисні При митті залізничних і автоцистерн тільки: Плащ прогумований Рукавиці комбіновані При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка і штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Ву Тп В Вн Закриті Ву Ми Тн 12 6 3 До зносу 24 3 36 319 8272.2 Оператор автомата для розливання молочної продукції у пакети та плівку Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавички трикотажні Тн Тп З Ми 12 6 1 320 8272.2 Оператор молокосховища Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавички трикотажні Тн Тп З Ми 12 6 1 321 8272.2 Оператор пляшкорозвантажувального та пляшкоукладального автомата Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані Додатково: Респіратор Тн Тп З Ми Пилозах. 12 6 2 До зносу 322 7413.2 Приймальник-здавальник харчової продукції молочне виробництво Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Жилет утеплений Чоботи юхтові на поліуретановій підошві або черевики сукняні Рукавиці комбіновані При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани з утеплювальною прокладкою Вн Тн См З Ми Тн Тн 6 24 6 2 36 36 323 7413.2 Приймальник молочної продукції Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Жилет утеплений Рукавиці комбіновані Чоботи на поліуретановій підошві або черевики сукняні При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Вн Тн Ми См З Тн Тн 6 24 2 6 36 36 7.4. Виробництво морозива 324 8272.2 Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Рукавиці комбіновані Тн Тн Ми 12 12 1 Чоботи юхтові на поліуретановій підошві або Валянки Тн30 Тн30 6 12 325 8272.3 Варник глазурі Рукавиці комбіновані Черевики на гумовій або шкіряній підошві Окуляри захисні Ми См З Закриті 2 6 До зносу 326 8272.3 Вафельник виробництво морозива Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Респіратор Окуляри захисні Ми См З Пилозах. Закриті 2 9 До зносу До зносу 327 8272.2 Виробник морозива Жилет утеплений Рукавички трикотажні Нарукавники бавовняні з водовідштовхувальним просоченням Черевики шкіряні При різанні брикетів і формуванні морозива: Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Тн Ми Вн З З Вн 12 1 3 6 6 328 8272.3 Гартівник морозива Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Рукавиці комбіновані Чоботи юхтові на поліуретановій підошві або Валянки Тн Тн Ми Тн30 З Тн30 12 12 1 6 12 329 9322 Глазурувальник морозива та сирків Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Жилет утеплений Рукавички трикотажні Нарукавники бавовняні Черевики шкіряні Вн Тн Ми З З 6 12 1 3 6 330 8229.2 Лаборант хіміко-бактеорологічного аналізу При роботі в холодильній камері або при зовнішніх роботах зимою: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Тн Тн30 Чергова 48 331 1222.2 Майстер При роботі в холодильній камері або при зовнішніх роботах зимою: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Тн Тн30 Чергова 48 332 8272.2 Оператор розфасувально-пакувального автомата Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником або фартух прогумований Рукавички трикотажні Нарукавники бавовняні Черевики шкіряні Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою або Жилет утеплений Вн Ми З З Тн Тн 6 1 3 6 24 12 333 9322 Підсобний робітник зайнятий обслуговуванням гартівника морозива і термостатника- холодостатника Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Рукавиці комбіновані Чоботи юхтові на поліуретановій підошві або Валянки Тн Тн Ми Тн30 Тн30 12 12 1 6 12 334 7413.2 Приймальник молочної продукції При роботі в холодильній камері або при зовнішніх роботах зимою: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Тн Тн30 Чергова 48 335 8272.2 Фризерник виробництво морозива Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою або Жилет утеплений Рукавички трикотажні Нарукавники бавовняні з водовідштовхувальним просоченням Черевики шкіряні Тн Тн Ми Вн З 24 12 1 3 6 7.5. Загальні професії маслоробного сироварного та молочного виробництва 336 8272.2 Апаратник виробництва заквасок Черевики з термостійкою підошвою Рукавички трикотажні з крапковим полімерним покриттям Тп З Тп100 З 6 1 337 8272.3 8272.2 8272.2 8272.2 8272.2 8272.2 Апаратники всіх найменувань: Апаратник нанесення полімерних та парафінових покриттів на сири Апаратник охолодження молочних продуктів Апаратник виробництва сухих молочних продуктів Апаратник виробництва топленого масла Апаратник згущення молока та іншої молочної сировини Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів Жилет утеплений Рукавиці комбіновані або Рукавички трикотажні Черевики шкіряні При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Тн Ми Ми З Тн Тн 12 2 1 6 36 36 338 7412.2 Вальцювальник сировини та напівфабрикатів Жилет утеплений Рукавиці комбіновані або Рукавички трикотажні Черевики шкіряні При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Тн Ми Ми З Тн Тн 12 2 1 6 36 36 339 9333 Вантажник В середині виробничих приміщень: Жилет утеплений Рукавиці комбіновані або Рукавички трикотажні Черевики шкіряні При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Тн Ми Ми З Тн Тн 12 2 1 6 36 36 340 8275.2 Варник сиропів соків та екстрактів Рукавиці брезентові Рукавички гумові Чоботи гумові або черевики шкіряні Окуляри захисні Мп Ми В В З Закриті 2 3 6 До зносу 341 8334.2 Водій електро- та автовізка Жилет утеплений Черевики шкіряні Головний убір Рукавиці комбіновані Тн З З Ми 12 6 6 2 342 8334.2 Водій навантажувача Жилет утеплений Черевики шкіряні Головний убір Рукавиці комбіновані Тн З З Ми 12 6 6 2 343 9322 Готувач суміші плавленого сиру Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані або Рукавички трикотажні При знижених температурах додатково: Жилет утеплений Тп З Ми Ми Тн 6 2 1 12 344 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Жилет утеплений Черевики шкіряні Головний убір Рукавиці комбіновані Тн З З Ми 12 6 6 2 345 8290.2 Зливальник-розливальник Жилет утеплений Рукавиці комбіновані або Рукавички трикотажні Черевики шкіряні При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Тн Ми Ми З Тн Тн 12 2 1 6 36 36 346 8229.2 Лаборант хіміко-бактеорологічного аналізу Черевики шкіряні При прийманні молока і молочної сировини зимою на зовнішніх роботах додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Черевики шкіряні або сукняні Рукавички трикотажні З Тн Тн20 З Ми 12 36 12 2 347 8152.2 Машиніст мийних машин Жилет утеплений Рукавиці комбіновані або Рукавички трикотажні Черевики шкіряні або чоботи гумові При митті залізничних і автоцистерн: Костюм з водовідштовхувальної тканини з накладками з плівкових матеріалів і каптуром Рукавички гумові на трикотажній основі Чоботи гумові з утепленим вкладишем Тн Ми Ми В З Ву Вн Тп В 12 2 1 6 12 4 6 348 8290.2 Машиніст розфасувально-пакувальних машин Жилет утеплений Рукавиці комбіновані або Рукавички трикотажні Черевики шкіряні При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Тн Ми Ми З Тн Тн 12 2 1 6 36 36 349 7223.1 Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції Жилет утеплений Черевики шкіряні Головний убір Рукавиці комбіновані Тн З З Ми 12 6 6 2 350 8272.2 Оператор пляшкорозвантажувального та пляшкоукладального автомата Жилет утеплений Рукавиці комбіновані або Рукавички трикотажні Черевики шкіряні або чоботи гумові Тн Ми Ми В З 12 2 1 6 351 8272.2 Пресувальник сиру Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою або жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані Тн Тп З Ми 12 6 2 352 7413.2 Приймальник молочної продукції Жилет утеплений Чоботи юхтові на поліуретановій підошві або черевики сукняні При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Тн З Тн 24 12 36 353 9322 Підсобний робітник Жилет утеплений Рукавиці комбіновані або Рукавички трикотажні Черевики шкіряні При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Тн Ми Ми З Тн Тн 12 2 1 6 36 36 354 8272.2 Сепараторник молока та молочної сировини Жилет утеплений Черевики з термостійкою підошвою Рукавиці комбіновані Тн Тп З Ми 12 6 2 355 7233.1 Слюсар-ремонтник Жилет утеплений Черевики шкіряні Головний убір Рукавиці комбіновані Тн З З Ми 12 6 6 2 356 7241.1 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики електромеханіка Жилет утеплений Черевики шкіряні Головний убір Рукавиці комбіновані Тн З З Ми 12 6 6 2 357 7215.2 Транспортувальник такелажні роботи В середині виробничих приміщень: Жилет утеплений Рукавиці комбіновані або Рукавички трикотажні Черевики шкіряні При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Тн Ми Ми З Тн Тн 12 2 1 6 36 36 358 9322 Укладальник-пакувальник При укладанні наповнених пляшок і банок в ящики закупорюванні і пломбуванні фляг ящиків гільз пляшок уручну: Жилет утеплений Рукавиці комбіновані або Рукавички трикотажні Черевики шкіряні При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Тн Ми Ми З Тн Тн 12 2 1 6 36 36 8. Холодильна промисловість 359 4131 Вагар При роботі в холодильних камерах і морозильниках: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші гумові Тн Тн Тн30 В 36 36 48 12 360 9333 Вантажник При обслуговуванні холодильника морозилки рефрижератора загартувальної камери морозива камери попереднього охолодження дефростера: Куртка брезентова крім працюючих у загартувальній камері морозива Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші гумові Рукавиці комбіновані З Тн Тн Тн30 В Ми 12 18 18 18 12 1 361 7242.2 Електромонтер з обслуговування електроустав При ремонті та обслуговуванні вантажних підйомників холодильника: Комбінезон бавовняний Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці комбіновані З Тн З Эн Эн Ми 6 18 9 До зносу До зносу 2 362 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування При обслуговуванні холодильних камер: Комбінезон бавовняний Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Протигаз З Тн Ми З Эн Эн Промислов. 6 18 2 9 До зносу До зносу До зносу 363 8163.3 Заготівник льоду Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Плащ непромокальний Валянки Калоші гумові Рукавиці комбіновані Тн Тн Ву Тн30 В Тхп Ми 18 18 Черговий 18 12 1 364 4131 Комірник При роботі в холодильних камерах і морозильниках: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші гумові Тн Тн Тн30 В 36 36 48 12 365 8333.2 Ліфтер При обслуговуванні ліфта холодильника: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші гумові Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні Тн Тн Тн30 В Ми Эн 36 36 48 12 3 Чергові 366 1222.2 Майстер При роботі в морозильному відділенні: Костюм або комбінезон бавовняні Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Черевики шкіряні Берет напівшерстяний Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Протигаз два комплекти З Тн З З Эн Эн Промислов. 6 18 9 6 Чергові Чергові До зносу 367 8333.1 Машиніст крана кранівник При роботі на льодозаводі: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани брезентові Калоші гумові Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні Тн Ми Мп З В Ми Эн 24 12 12 2 Чергові 368 8163.2 Машиніст холодильних устав Костюм або комбінезон бавовняні Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Черевики шкіряні Берет напівшерстяний Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Протигаз два комплекти З Тн З З Эн Эн Промислов. 6 18 9 6 Чергові Чергові До зносу 369 8271.2 Оператор швидкоморозильних апаратів Куртка брезентова крім працюючих у загартувальній камері морозива Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші гумові Рукавиці комбіновані З Тн Тн Тн30 В Ми 12 18 18 18 12 1 370 9132 Прибиральник виробничих приміщень При прибиранні холодильної камери і морозилки: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші гумові Рукавиці комбіновані Тн Тн Тн30 В Ми 24 24 36 12 2 371 9322 Підсобний робітник При обслуговуванні холодильника морозилки рефрижератора загартувальної камери морозива камери попереднього охолодження дефростера: Куртка брезентова крім працюючих у загартувальній камері морозива Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші гумові Рукавиці комбіновані При мокрому заморожуванні і заморожуванні льодосоляною сумішшю: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Чоботи гумові Нарукавники бавовняні з водовідштовхувальним просоченням Рукавиці брезентові При набиванні льоду і солі в кишені охолоджувальних складів: Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Тн Тн Тн30 В Ми Тн Тн Вн В Ву З Мп Ми Ву З Тхп Ми 12 18 18 18 12 1 24 24 6 12 6 2 6 12 1 372 7241.2 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування При ремонті та обслуговуванні вантажних підйомників холодильника: Комбінезон бавовняний Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці комбіновані З Тн З Эн Эн Ми 6 18 9 До зносу До зносу 2 373 7233.1 Слюсар-ремонтник При ремонті холодильного устаткування в камерах: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші на валянки Рукавиці комбіновані Фартух прогумований Протигаз Тн Тн Тн20 В Ми Ву Промислов. 18 18 24 6 2 6 До зносу 374 3419 Товарознавець При роботі в холодильній камері: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Валянки Калоші гумові Тн Тн30 В 36 48 12 9. Загальні професії для галузей м ясної і молочної промисловості 375 8223.3 Бакелітник просочувальник Фартух прогумований з нагрудником Рукавички бавовняні трикотажні Окуляри захисні Ву Ми Закриті 6 3 До зносу 376 9322 Вибивальник м якої тари При очищенні мішків з-під борошна цукру цикорію кави та інших пилових вантажів: Комбінезон бавовняний Респіратор Окуляри захисні Пм З Пилозах. Закриті 12 До зносу До зносу 377 7415.2 Готувач сумішей змішування продуктів харчування та напоїв При змішуванні харчових продуктів: Халат бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Напівчоботи гумові Рукавички бавовняні трикотажні При фільтруванні: Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані З Ву В Ми Ву З Ми 12 12 12 3 6 12 3 378 9322 Дозувальник харчової продукції При дозуванні харчових продуктів: Халат бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Напівчоботи гумові Рукавички бавовняні трикотажні З Ву В Ми 12 12 12 3 379 8290.2 Зливальник-розливальник При розливанні харчових продуктів: Халат бавовняний Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Напівчоботи гумові Рукавички бавовняні трикотажні При роботі з кислотами : Костюм сукняний Фартух бавовняний з кислотозахисним просоченням з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Протигаз При роботі з лугами : Костюм бавовняний Фартух бавовняний з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Протигаз З Ву В Ми К20 З К20 З К20 В К20 Вн Ми Закриті Промислов. Щ20 З Щ20 З Щ20 В Щ20 Вн Ми Закриті Промислов. 12 12 12 3 12 6 12 Чергові 3 До зносу Черговий 12 6 12 Чергові 3 До зносу Черговий 380 8290.2 Маркувальник Фартух бавовняний Рукавиці комбіновані З Ми 12 3 381 8152.2 Машиніст мийних машин При митті і чищенні чанів цистерн камер бочок ванн обладнання: Комбінезон бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Респіратор Протигаз шланговий Ву Ву В Вн Газопилоз. ПШ-1 12 6 12 Чергові До зносу Черговий 382 8163.2 Машиніст насосних устав Костюм бавовняний Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці комбіновані З З В Ми 12 12 12 3 383 8290.2 Машиніст пакувальної машини Фартух бавовняний Рукавиці комбіновані З Ми 12 3 384 8162.1 Машиніст парових турбін Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Окуляри захисні З Ми Закриті 12 3 До зносу 385 8162.2 Машиніст парової машини та локомобіля Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Окуляри захисні З Ми Закриті 12 3 До зносу 386 8333.2 Машиніст перевантажувачів Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При зовнішніх роботах зимою додатково: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою Штани бавовняні з утеплювальною прокладкою З З Ми Тн Тн 12 12 3 36 36 387 9132 Мийник посуду При митті харчового посуду: Фартух бавовняний з водовід- штовхувальним просоченням з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавички бавовняні трикотажні Ву В Вн Ми 6 12 Чергові 3 388 7223.1 Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції У мокрих і запилених цехах: Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням або з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор Окуляри захисні Ву Пм З Ми Газопилоз. Закриті 12 12 3 До зносу До зносу 389 8278.3 Оброблювач технологічних місткостей і тари При митті і чищенні чанів цистерн камер бочок ванн обладнання: Комбінезон бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Респіратор Протигаз шланговий Ву Ву В Вн Газопилоз. ПШ-1 12 6 12 Чергові До зносу Черговий 390 7422.2 Обсмолювач бочок Фартух прогумований з нагрудником Рукавички бавовняні трикотажні Окуляри захисні Ву Ми Закриті 6 3 До зносу 391 8290.2 Оформлювач готової продукції Фартух бавовняний Рукавиці комбіновані З Ми 12 3 392 9322 Підсобний робітник Комбінезон бавовняний Рукавиці комбіновані При роботі у мокрих цехах: Костюм бавовняний Фартух бавовняний з кислотозахисним просоченням з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові При обслуговуванні зволожувальних камер: Плащ бавовняний з водовідштовхувальним просоченням При зовнішніх роботах зимою: Куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою З Ми З З К20 В Вн Вн З Тн 12 3 12 6 12 Чергові Черговий 36 393 8290.3 Пробовідбірник Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником Рукавиці комбіновані Вн Ми 6 3 394 4133 Провідник із супроводження вантажів При супроводженні вантажів у залізничних вагонах з харчовою продукцією: Кожух Валянки Тн Тн30 Черговий Чергові 395 9322 Робітник з подавання хімікатів При роботі з кислотами: Костюм сукняний Фартух бавовняний з кислотозахисним просоченням з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Протигаз При роботі з лугами: Костюм бавовняний Фартух бавовняний з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавички комбіновані Окуляри захисні Протигаз К20 З К20 З К20 В К20 Вн Ми Закриті Промислов. Щ20 З Щ20 З Щ20 З Щ20 Вн Ми Закриті Промислов. 12 6 12 Чергові 3 До зносу Черговий 12 6 12 Чергові 3 До зносу Черговий 396 7136.2 Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів При експлуатації градирень та систем циркуляційного водозабезпечення: Костюм брезентовий Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Мп Ми З В Вн Ми Черговий 12 Чергові 2 397 7233.1 Слюсар-ремонтник При роботі у мокрих і запилених цехах: Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням або з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор Окуляри захисні Ву Пм З Ми Газопилоз. Закриті 12 12 3 До зносу До зносу 398 8223.2 Травильник Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці кислотостійкі Окуляри захисні К20 З Ву В Вн К20 Закриті 12 6 12 2 Чергові До зносу 399 7215.2 Транспортувальник такелажні роботи зайнятий підвезенням і перенесенням кислот та лугів При роботі з кислотами: Костюм сукняний Фартух бавовняний з кислотозахисним просоченням з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Протигаз При роботі з лугами: Костюм бавовняний Фартух бавовняний з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавички комбіновані Окуляри захисні Протигаз К20 З К20 З К20 В К20 Вн Ми Закриті Промислов. Щ20 З Щ20 З Щ20 З Щ20 Вн Ми Закриті Промислов. 12 6 12 Чергові 3 До зносу Черговий 12 6 12 Чергові 3 До зносу Черговий 400 9322 Укладальник-пакувальник Фартух бавовняний Рукавиці комбіновані При виконанні закупорювальних робіт: Фартух прогумований з нагрудником Рукавички бавовняні трикотажні Окуляри захисні З Ми Ву Ми Закриті 12 3 6 3 До зносу 401 8162.2 Чистильник При митті і чищенні чанів цистерн камер бочок ванн обладнання: Комбінезон бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Респіратор Протигаз шланговий Ву Ву В Вн Газопилоз. ПШ-1 12 6 12 Чергові До зносу Черговий Примітка. Працівники виробництва м ясних продуктів розділ 4 підрозділ 4.2 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.19 птахопереробки розділ 5 маслоробного сироварного та молочного виробництва додатково забезпечуються спеціальним одягом що передбачено санітарними нормами. 1