НПАОП 64.11-1.01-03

НПАОП 64.11-1.01-03 Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв’язку

Державний комітет України з нагляду за охороною праці Держнаглядохоронпраці України ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ПРАВИЛА безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв'язку Київ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці України від 05.06.2003 № 100 НПАОП 64.11-1.01-03 ПРАВИЛА безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв'язку Київ Передмова 1. РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом зв’язку 2. ВНЕСЕНО відділом організації державного нагляду в машинобудуванні на транспорті та у зв’язку Держнаглядохоронпраці України. 3. ВВЕДЕНО замість ДНАОП 5.2.10-1.01-96 "Правила безпеки при виконанні робіт на підприємствах поштового зв’язку" затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.96 р. № 86. Передрукування заборонено © Держнаглядохоронпраці України Зміст 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕННЯ................................................................ 2.1. Нормативні посилання 2.2. Визначення основних термінів та скорочення 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 4.1. Вимоги до персоналу та організація навчання 4.2. Вимоги безпеки до території та виробничих приміщень 4.3. Вимоги безпеки щодо розміщення виробничого обладнання. 4.4. Вимоги безпеки щодо виробничого обладнання та робочих місць 4.5. Електробезпека 4.6. Вимоги безпеки під час переміщення вантажів 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ ТА ОБРОБКИ ПОШТИ 5.1. Вимоги безпеки під час виймання письмової кореспонденції з поштових скриньок 5.2. Вимоги безпеки під час обробки письмової кореспонденції. 5.3. Вимоги безпеки під час приймання та обробки поштових відправлень пачок з пресою 5.4. Вимоги безпеки на робочих місцях обладнаних електронно-обчислювальною технікою 6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ДОСТАВКИ ПОШТИ 6.1. Загальні вимоги 6.2. Вимоги безпеки на доставній дільниці 7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ОБМІНУ ПОШТИ 7.1. Вимоги безпеки під час перевезення та обміну пошти з використанням залізничного транспорту. 7.2. Вимоги безпеки під час перевезення та обміну пошти з використанням автомобільного транспорту 7.3. Вимоги безпеки під час обміну пошти з використанням авіаційного транспорту 7.4. Вимоги безпеки під час експлуатації технологічного внутрішньовиробничого транспорту 7.5. Вимоги безпеки під час перевезення та обміну пошти з використанням поштових контейнерів Додаток 1 Примірний перелік робіт з підвищеною небезпекою що виконуються за нарядом-допуском .....................................36 Додаток 2 НАРЯД - ДОПУСК на виконання робіт з підвищеною небезпекою........................................................…. 37 НПАОП 64.11.-1.01-03 Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв'язку Дата введення 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв'язку" далі - Правила поширюються на всі діючі об’єкти операторів поштового зв’язку та ті що проектуються і реконструюються незалежно від форм власності та відомчої належності. Правила встановлюють вимоги безпеки під час виконання робіт щодо приймання обробки обміну перевезення і доставки поштових відправлень та використання засобів поштового зв’язку. З введенням у дію цих Правил вважати такими що не застосовуються на території України ДНАОП 5.2.10-1.01-96 "Правила безпеки при виконанні робіт на підприємствах поштового зв’язку" затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.96 р. № 86. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕННЯ 2.1. Нормативні посилання У цих Правилах є посилання на нормативні документи що наведені в таблиці 2.1. Таблиця 2.1 №№ п/п Позначення нормативного акта Назва Ким коли затверджено реєстрація в Мін’юсті України 1 2 3 4 1 Закон України "Про охорону праці” Введено в дію Постановою Верховної Ради України від 14.10.92 № 2695-ХІІ в редакції від 21.11.02 1а Закон України "Про поштовий зв’язок" Введено в дію Постановою Верховної Ради України від 4.10.2001 № 2759-ІІІ 2 Закон України "Про дорожній рух" Введено в дію Постановою Верховної Ради України від 28.01.93 Зміни: Постанови від 10.11.94 № 234/94-ВР 24.03.99 № 557-XIY 557-14 3 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.92 №442 4 Правила надання послуг поштового зв’язку Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 №1515 5 Правила дорожнього руху Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306 6 ДНАОП 0. 00-1. 02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.11.99 № 208 Зміни: Наказ Мінпраці Ук-раїни від 25.06.01 № 275 7 ДНАОП 0. 00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.08.2002 №409 8 ДНАОП 0. 00-1. 07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 №104 Зміни: Наказ Держнаглядохоронпраці України від 11.07.97 № 183. Наказ Мінпраці України від 22.03.02 № 161 9 ДНАОП 0. 00-1. 08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94 № 51 Зміни: Наказ Держнаглядохоронпраці України від 11.07.97 № 182 Наказ Мінпраці України від 22.03.02 № 161 10 ДНАОП 0. 00-1. 09-94 Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Укаїни від 31.03.94 № 26 Зареєстровано в Мін’юсті України 12.05.94 за № 98/307 11 ДНАОП 0. 00-1. 11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98 № 177 Зареєстровано в Мін’юсті України 07.10.98 за № 636/3076 Зміни; Наказ Мінпраці України від 06.03.02 № 131 Зареєстровано в Мін’юсті України 27.03.02 за № 306/6594 12 ДНАОП 0. 00-1. 20-98 Правила безпеки систем газопостачання України Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 1.10.97 № 254 13 ДНАОП 0. 00-1. 21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ПБЕЕС Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4. Зареєстровано в Мін’юсті України 10.02.98 за № 93/2533 14 ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.01.97 № 5 Продовження таблиці 2.1 1 2 3 4 15 ДНАОП 0. 00-1. 31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Укпаїни від 10.02.99 № 21. Зареєстровано в Мін’юсті України 17.06.99 за № 382/3675 15а ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок Електрообладнання спеціальних установок Затверджено наказом Мінпраці України від 21.06.01 № 272 15б ДНАОП 0.00-3.04-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв’язку Затверджено Держнаглядохоронпраці України від 08.07.98 № 139 Зареєстровано в Мін’юсті України 30.07.98 за № 490/2930 Зміни: Наказ Мінпраці України від 03.07.02 за № 305. Зареєстровано в Мін’юсті України 30.07.02 за № 616/6904 16 ДНАОП 0. 00-4. 03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємстві Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 № 1094 17 ДНАОП 0. 00-4. 12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 № 27. Зареєстровано в Мін’юсті України 21.04.99 за № 248/3541 18 ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9 Зареєстровано в Мін’юсті України 07.04.98 за № 226/2666 19 ДНАОП 0. 00-4. 24-94 Положення про навчання неповнолітніх професіям пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94 № 130. Зареєстровано в Мін’юсті України 20.01.95 за № 14/550 20 ДНАОП 0. 00-8. 02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 №123. Зареєстровано в Мін’юсті України 23.12.93 за № 196 21 ДНАОП 0.00-8.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 № 132. Зареєстровано в Мін’юсті України 07.02.94 № 20/229 22 ДНАОП 0. 03-3. 28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками Затверджено наказом Мін-охорони здоров я України від 10.12.93 № 241. Зареєстровано в Мін’юсті України 22.12.93 за № 194 23 ДНАОП 0. 03-4. 02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій Затверджено наказом Мінохорони здоров я України від 31.03.94 № 45. Зареєстровано в Мін’юсті України 21.06.94 за № 136/345 24 ДНАОП 0. 03-8. 07-94 Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці на яких заборонено застосування праці неповнолітніх Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 № 46. Зареєстровано в Мін’юсті України 28.07.94 за № 176/385 25 ДНАОП 5.1.11-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.00 № 120 Зареєстровано в Мін’юсті України 08.06.00 № 340/4561 26 НАОП 1.4.32-1.05-79 Правила техники безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта Затверджено Мінелектрон-пром СРСР ЦК галузевої профспілки 24.12.79 27 ГОСТ 12.0.003-74 Опасные и вредные произ-водственные факторы. Классификация 28 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 29 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 30 ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования 31 ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности 32 ГОСТ 12.2.007. 0-75 ССБТ. Изделия электротех-нические. Общие требования безопасности 33 ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности 34 ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при вы-полнении работ сидя. Общие эргономические требования 35 ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при вы-полнении работ стоя. Общие эргономические требования 36 ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование произ-водственное. Общие эргоно-мические требования 37 ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием 38 ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ. Процессы производст-венные. Общие требования безопасности 39 ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности 40 ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях Общие требования безопасности 41 ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 41а ГОСТ 16215-80 Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия 41б ГОСТ 18962-97 Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта 42 ГОСТ 21130-75 ИЭТ. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры 43 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку Затверджено наказом МОЗ України від 01.12.99 № 37 44 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень Затверджено наказом МОЗ України від 01.12.99 № 42 45 ДСанПіН 3.3.2. 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 № 7 46 СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий Затверджено Держбудом СРСР 5.09.71 47 СН 3044-84 Санитарные нормы вибрации рабочих мест Затверджено Мінздравом СРСР 1984 48 СНиП ІІ-4-79 Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение Затверджено постановою Держбуду СРСР від 27.06.79 № 100 49 СНиП ІІ-89-80 Строительные нормы и правила. Генеральные планы промышленных предприятий Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.80 № 213 50 СНиП ІІІ-4-80* Строительные нормы и правила. Техника безопасности в строительстве Затверджено постановою Держбуду СРСР 9.06.80 № 82 51 СНиП 2.04.05-91 Строительные нормы и правила. Отопление вентиляция и кондиционирование Затверджено постановою Держбуду СРСР 28.11.91 52 ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди Затверджено наказом Держбуду України від 04.08.99 № 187 53 СНиП 2.09.02-85* Строительные нормы и правила. Производственные здания Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 № 287 54 СНиП 2.09.04-87 Строительные нормы и правила. Административные и бытовые здания Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.87 № 313 55 СНиП 2.11.01-85* Строительные нормы и правила. Складские здания Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 № 280 56 ВСН 45. 122-77 Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятий связи Затверджено наказом Мінзв’язку СРСР від 6.04. 1977 № 172 57 ВНТП 333-82 Ведомственные нормы техно-логического проектирования Проводные и почтовые средства связи. Производственные и вспомогательные здания Затверджено наказом Мінзв’язку СРСР від 13.09.82 № 315 58 ВНТП 311-86 Ведомственные нормы техно-логического проектирования. Предприятия почтовой связи и Союзпечати Затверджено наказом Мінзв’язку СРСР від 25.02.86 № 121 59 НАПБ Б.07. 005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности ОНТП 24-86 МВС СРСР 01.01.87 60 НАПБ В.01. 053-2000/520 Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку Затверджено наказом Держкомзв’язку України від 26.10.2000 № 156. Зареєстровано в Мін’юсті України 22.01.2001 за № 54/5245 61 Гигиеническая классификация труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды тяжести и напряженности трудового процесса Затверджено наказом Головного санітарного лікаря Мінздрава СРСР від 12.08.86 № 4137-86 62 Правила устройства электро-установок / изд. 6-е доработанное и дополненное / ПУЭ Затверджено Міненерго СРСР 1985 63 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей / изд. 5-е доработанное с изменениями/ ПТЭ Затверджено Головенергонаглядом СРСР 21.12.84 64 Правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України Затверджено наказом Міністерства зв’язку та Міністерства транспорту України від 20.03.97 № 29/90 Зареєстровано в Мін’юсті України 14.04.97 за № 121/1924 65 Інструкція з супроводження та охорони пошти при перевезеннях Затверджено наказом Держкомзв’язку України від 29.12.99 № 158 66 Інструкція з сигналізації на залізницях України Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 8.07.95 № 259 67 Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий Затверджено наказом Головного санітарного лікаря СРСР від 31.12.66 № 658-66 70 Правила перевезення пошти автомобільним транспортом Затверджено Мінзв’язку України Мінтранспорту України від 12.03.97 № 32/76 Зареєстровано в Мін’юсті України 28.05.97 за № 195/1999 71 Правила технічної експлуатації залізниць України Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 № 411 72 Правила перевезення пасажирів багажу вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 28.07.98 № 297 73 Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95 № 260 74 Інструкція провідника-елект-ромонтера поштового вагона Затверджено наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 19.07.99 № 16 75 Порядок пересилання поштових відправлень Затверджено наказом УДППЗ "Укрпошта" від 31.10.2001 № 445 76 Инструкция об организации перевозки почты в почтовых вагонах Затверджено наказом Міністерства зв’язку СРСР від 14.07.76 № 11025 77 Правила перевезення пошти повітряними суднами Затверджено Держком-зв’язку України Мін-транспорту України від 08.06.99 № 105/297 Зареєстровано в Мін’юсті України 5.07.99 за № 435/3728 78 Інструкція з обробки перевезення та обміну пошти з використанням контейнерів типу КПС-400 Затверджено наказом УДППЗ "Укрпошта" від 21.01.02 № 24 2.2. Визначення основних термінів та скорочення Скорочення термін Визначення ВПЗ Відділення поштового зв’язку ВуПЗ Вузол поштового зв’язку ВВП Відособлений виробничий підрозділ поштамт вузол зв’язку центр оброблення та перевезення пошти ВП Виробничий підрозділ відділення зв’язку цех дільниця ДОПП Дирекція оброблення та перевезення пошти ЗВ Зональний вузол ЕОМ Електронно-обчислювальна машина КМ Контактна мережа КПМ Контейнер поштовий магістральний КПС Контейнер поштовий складаний ЛЕП Лінія електропередавання ОПЗ Об’єкт поштового зв’язку ПБЕЕС Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ПВПЗ Пересувне відділення поштового зв’язку ПЕОМ Персональна електронно-обчислювальна машина ПЕМ Провідник-електромонтер ПЛЗ Повітряна лінія зв’язку ПЛ Повітряна лінія електропередавання ПО Пункт обміну ППЗ Пункт поштового зв’язку ПТЭ Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів ПУЭ Правила улаштування електроустановок ЦОПП Центр обробки і перевезення пошти ЦОП Центр обробки пошти ЦПП Центр перевезення пошти Абонентська поштова скринька Спеціальна скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу призначена для одержання адресатами простих поштових відправлень періодичних друкованих видань повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень Абонентська поштова шафа Спеціальна шафа з абонентськими поштовими скриньками із засобами для запобігання несанкціонованому доступу яка встановлюється у під’їздах вестибюлях житлових та адміністративних будинків для одержання адресатами простих поштових відправлень періодичних друкованих видань повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень Засоби поштового зв’язку Поштові пристрої та обладнання транспортні засоби поштового зв’язку поштові марки марковані конверти та картки а також будівлі приміщення в будівлях що використовуються для надання послуг поштового зв’язку Об’єкти поштового зв’язку Поштамти центри обробки та перевезення пошти зональні вузли вузли поштового зв’язку відділення поштового зв’язку пункти поштового зв’язку та інші підрозділи задіяні у єдиному виробничому технологічному процесі з надання послуг поштового зв’язку Оператор поштового зв’язку оператор Суб’єкт підприємницької діяльності який в законодавством порядку надає послуги поштового зв’язку Поштовий зв’язок Приймання обробка перевезення та доставка вручення поштових відправлень виконання доручень користувачів щодо поштових переказів банківських операцій Поштові відправлення Листи поштові картки бандеролі секограми дрібні пакети міжнародні відправлення з оголошеною цінністю посилки прямі поштові контейнери оформлені відповідно до законодавства України Поштова скринька Скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу яка встановлюється у відповідних місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток Письмова кореспонденція Прості та рекомендовані листи поштові картки бандеролі секограми та дрібні пакети Послуги поштового зв’язку Продукт діяльності оператора поштового зв’язку з приймання обробки перевезення та доставки вручення поштових відправлень виконання доручень користувачів щодо поштових переказів банківських операцій спрямований на задоволення потреб користувачів Секограми Письмові повідомлення написані секографічним способом друковані видання для сліпих кліше із знаками секографії що подаються у відкритому вигляді а також звукові записи та спеціальний папір призначений виключно для сліпих за умови що вони відправляються офіційно визнаними установами для сліпих або на їх адресу 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Дані Правила є обов’язковими для виконання керівниками об’єктів поштового зв'язку далі – ОПЗ їх заступниками фахівцями та іншими посадовими особами. 3.2. На підставі цих Правил роботодавцями мають бути розроблені положення інструкції та інші нормативні акти з охорони праці для відповідних професій та видів робіт з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 [18] та ДНАОП 0.00-8.03-93 [21]. Інструкції з охорони праці мають видаватися працівникам під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу та розміщуватися на спеціально виділених місцях. 3.3. Відповідні вимоги цих Правил повинні враховуватись під час розробки технологічних процесів проектування конструювання виготовлення монтажу і налагодження технологічного обладнання оснастки інструменту та інших засобів виробництва що застосовуються на ОПЗ. 3.4. В ОПЗ для працівників мають бути створені безпечні та нешкідливі умови праці. Роботодавці і керівники структурних підрозділів забезпечують належне утримання будівель і споруд виробничого обладнання та устаткування. 3.5. Технологічні процеси приймання обробки обміну перевезення і доставки поштових відправлень проектування і експлуатація виробничого обладнання повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75* [38] ГОСТ 12.2.003-91 [31] Правил надання послуг поштового зв’язку [4] ВНТП 311-86 [58]. 3.6. У разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог які необхідно виконувати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах роботодавець зобов’язаний вжити заходів погоджених з органами державного нагляду за охороною праці. 3.7. Розслідування нещасних випадків професійних захворювань та аварій що сталися на ОПЗ під час виконання робіт проводиться в установленому законодавством порядку відповідно ДНАОП 0.00-4.03-01 [16]. 3.8. Особи винні у порушенні цих Правил несуть дисциплінарну адміністративну матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. 3.9. ОПЗ мають бути забезпечені медичними аптечками першої долікарської допомоги. Перелік медикаментів якими комплектується аптечка складається за рекомендацією медичного закладу. Поповнення аптечки медикаментами здійснюється після витрачання їх або по закінченню термінів придатності ліків. 3.10. У випадках коли оператори поштового зв'язку здійснюють діяльність згідно з законодавством України що не відноситься до сфери поштового зв'язку вони мають застосовувати нормативні акти з охорони праці що чинні стосовно цієї сфери діяльності. 3.11. Всі речовини що використовуються у технологічному процесі мають відповідати технічним умовам сертифікатам якості або іншим нормативним документам. 3.1.12. Під час виконання робіт на ОПЗ можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до вимог ГОСТ 12.0.003-74 [27]: – рухомі конструкції машин і механізмів; – інші частини виробничого обладнання що рухаються; – наявність електричної напруги в обладнанні освітлювальній мережі під час роботи з електроінструментом переносними електричними світильниками комп’ютерами відеотерміналами тощо ; – розміщення робочого місця на висоті вище 1 5 м відносно поверхні землі підлоги ; – наявність піднятого вантажу під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт; – обмеженість робочого простору під час робіт із застосуванням механізмів у виробничих приміщеннях; – наявність їдких речовин кислоти луги в акумуляторних приміщеннях; – наявність шкідливих речовин свинцю при виконанні паяльних робіт робіт на пакувальних машинах з термозварюванням поліетиленової плівки та на пачкообв’язувальних машинах з термозварюванням кінців поліпропіленового шпагату експлуатації електросургучниць для опечатування поштових відправлень і закритих поштових речей; – рухомі транспортні засоби; – незадовільний стан автомобільних шляхів; – вплив атмосферних опадів та температури; – недостатня освітленість робочої зони; – укуси тварин комах; – ураження електрострумом при дотику до обірваних проводів що знаходяться під напругою попадання в зону крокової напруги використання несправних двірних дзвінків тощо; – падіння поштових відправлень та поштових речей абонентських поштових шаф і скриньок. 4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 4.1. Вимоги до персоналу та організація навчання 4.1.1. Працівники які виконують роботу на ОПЗ при прийомі на роботу і періодично в процесі трудової діяльності повинні проходити навчання перевірку знань і інструктажі з питань охорони праці відповідно до положення про навчання з питань охорони праці розробленого з урахуванням специфіки ОПЗ та затвердженого в установленому порядку згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93 [21] та ДНАОП 0.00-4.12-99 [17]. Допуск до роботи без навчання і перевірки знань з питань охорони праці не дозволяється. 4.1.2. Особи які суміщують професії проходять навчання та інструктаж з охорони праці як з їх основних професій так і з професій за сумісництвом. 4.1.3. Працівники які виконують роботу на ОПЗ та зайняті на важких роботах роботах з шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є потреба у професійному доборі під час прийняття на роботу і періодично в процесі роботи повинні проходити медичний огляд відповідно до вимог ДНАОП 0.03-4.02-94 [23]. 4.1.4. Керівниками ОПЗ з урахуванням специфіки виробництва має бути розроблений та затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою. Перелік робіт з підвищеною небезпекою для ОПЗ має бути розроблений на підставі "Примірного переліка робіт з підвищеною небезпекою що виконуються за нарядом-допуском" додаток 1 . На виконання цих робіт повинен видаватися наряд-допуск додаток 2 а працівники мають пройти цільовий інструктаж. Перелік посадових осіб які мають право видавати наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною небезпекою затверджується наказом керівника ОПЗ. 4.1.5. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких не дозволяється застосування праці неповнолітніх під час виконання робіт на ОПЗ визначено у ДНАОП 0.03-8.07-94 [24]. 4.1.6. Під час проходження виробничої практики виробничого навчання особи віком до 18 років що навчаються в закладах освіти: ліцеях технікумах тощо можуть бути допущені до виконання робіт за фахом тільки під керівництвом досвідчених працівників які призначені наказом або розпорядженням керівника об’єкта або структурного підрозділу поштового зв’язку за умов додержання вимог ДНАОП 0.00-4.24-94 [19]. 4.2. Вимоги безпеки до території та виробничих приміщень 4.2.1. Території ОПЗ повинні відповідати вимогам СН 245-71 [46] СНиП ІІ-89-80 [49]. 4.2.2. Територія ОПЗ має бути огородженою і упорядкованою освітлюватися в нічний час постійно утримуватися в чистоті і порядку. 4.2.3. Територія ОПЗ повинна бути обладнана водовідводами і водостоками. Люки водостоків та інших підземних споруд мають знаходитися в закритому положенні. 4.2.4. Під час виконання ремонтних земляних та інших робіт на території ОПЗ відкриті люки траншеї і ями мають бути огороджені. В місцях переходу через траншеї встановлюються перехідні містки шириною не менше 1 0 м з перилами висотою 1 м. 4.2.5. На території ОПЗ повинні бути проїзди для руху автомобілів і пішохідні доріжки що мають тверде покриття. Влітку їх необхідно очищати від сміття а взимку – додатково від снігу та льоду. 4.2.6. Ширина проїздів на території ОПЗ має бути не менше 6 м у разі двостороннього руху і не менше 3 м – у разі одностороннього руху. Ширина пішохідної доріжки має бути не менше 1 м. 4.2.7. Приміщення ОПЗ повинні відповідати вимогам ВНТП 311-86 [58] ДБН В.2.2-9-99 [52] СНиП 2.09.02-85* [53] СНиП 2.09.04-87 [54] СНиП 2.11-01-85* [55] протипожежним вимогам ГОСТ 12.1.004-91 [28] та НАПБ В.01. 053-2000/520 [60] СН 245-71 [46] СНиП ІІ-89-80 [49]. 4.2.8. Штучне освітлення виробничих допоміжних адміністративних приміщень тамбурів переходів і проїздів повинно відповідати вимогам СНиП П-4-79 [48] ВСН 45.122-77 [56] а також ПУЭ [62] і ПТЭ [63] ДНАОП 0.00-1.32-01 [15а]. 4.2.9. Температура відносна вологість та швидкість руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88 [29] СНиП 2.04.05-91 [51] ДСН 3.3.6.042-99 [44]. Рівні виробничого шуму та вібрації в приміщеннях не повинні перевищувати рівнів встановлених ДСН 3.3.6.037-99 [43] та ГОСТ 12.1.012-90 [30]. 4.2.10. В ОПЗ мають бути здійснені лабораторні дослідженя умов праці атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці в порядку і строки що встановлюються законодавством. За їх підсумками вживаються заходи щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів. 4.2.11. Виробничі і допоміжні будівлі приміщення у тому числі санітарно-побутові повинні утримуватися в чистоті а їх санітарний стан має відповідати вимогам "Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий" [67]. 4.2.12. Скло світових прорізів і ліхтарів повинні очищатися від пилу і бруду не менше 2 разів на рік а в приміщеннях із значним виробничим видаленням диму пилу тощо – не рідше 4 разів на рік. Для зручності і безпеки чистки стекол мають застосовуватися спеці-альні пристосування що полегшують доступ до стекол зсередини та зовні приміщення постійні або переносні ходи і драбини пересувні візки автовишки тощо . 4.2.13. Вікна та інші світлові прорізи не слід захаращувати виробами інструментом матеріалами та іншими речами. 4.2.14. Світильники мають бути розташовані таким чином щоб була забезпечена можливість їх безпечного обслуговування у тому числі обслуговування за допомогою механізованих засобів. 4.2.15. Відпрацьовані лампи розбита та ушкоджена арматура повинні негайно замінятися. В світильниках загального та місцевого освітлення повинні застосовуватися лампи тієї потужності на яку світильники розраховані. 4.2.16. Лампи із ртутним наповненням що вийшли з ладу повинні складуватися і зберігатися в спеціально відведеному місці в первинній упаковці для подальшої утилізації. 4.2.17. Підлоги виробничих приміщень повинні відповідати вимогам технологічного процесу санітарних норм бути рівними неслизькими негорючими стійкими проти зносу та утворення вибоїн водонепроникними зручними для прибирання. У приміщеннях з холодними підлогами місця постійного перебування працівників повинні бути покриті теплоізолюючими настилами. Всі люки канали та заглиблення в підлогах мають бути щільно і міцно закриті або огороджені. У кожному виробничому приміщенні має бути встановлено відповідний порядок його прибирання з урахуванням характеру виробництва. 4.2.18. Проїзди та проходи усередині виробничих приміщень повинні мати чітко позначені габарити котрі окреслені білими лініями завширшки не менше 50 мм або знаками що їх заміняють. Не дозволяється встановлювати в проходах та проїздах обладнання залишати транспортні засоби складувати матеріали вироби деталі відходи виробництва тощо. 4.2.19. Арматура центрального чи місцевого опалення з температурою нагріву поверхні 45?С та більше що розміщена в робочих проходах та поблизу робочих місць ближче 0 5 м має бути огороджена. 4.2.20. Дверні прорізи повинні відповідати габаритам транспортних засобів що застосовуються і мати вільні проходи по обидві сторони від цих габаритів розміром шириною не менше 0 7 м. Двері що мають засклені стулки а також скляні вітражі в місцях руху людей мають бути захищені від можливого биття скла або мати армоване скло. У воротах що призначені для проходу людей мають бути двері. Ворота та двері повинні мати надійні засоби для їх фіксації в закритому і відкритому положеннях. Біля вхідних дверей а також біля воріт для транспортування поштових відправлень мають бути обладнані утеплені тамбури. У випадку неможливості улаштування тамбурів ці двері ворота мають бути обладнані повітряними тепловими завісами відповідно до вимог СН 245-71 [46]. Рами вікон кватирки фрамуги ліхтарі двері та тамбури устаткування теплових завіс повинні знаходитися у справному стані. 4.2.21. Дахи будинків повинні мати огородження по периметру і ут-римуватися у справному стані. В зимовий час дахи та карнизи будинків мають очищатися від снігу і льоду. 4.2.22. Відкриті металеві сходи що призначені для проходу до робочих місць побутових приміщень тощо що знаходяться на висоті антресолях мають бути зручними та мати поверхню котра б виключала можливість ковзання людей під час ходіння. Сходи мають відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85* [53]. 4.2.23. Приміщення де розміщене електрощитове вентиляційне компресорне та інші види обладнання що не потребують постійного обслуговування персоналом мають бути закритими і доступ персоналу в ці приміщення повинен бути обмеженим. Збереження в цих приміщеннях сторонніх предметів не допускається. 4.2.24. Для всіх будівель і приміщень виробничого складського призначення та лабораторій має бути визначена категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно НАПБ Б.07.005-86 [59] а також класи вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон згідно ПУЭ [62] ДНАОП 0.00-1.32-01 [15а]. 4.2.25. У виробничих приміщеннях має бути доброякісна питна вода. Всі елементи системи питного водопостачання повинні знаходитися у справному стані. Утримувати та переносити питні прибори з відкритими кришками не дозволяється. Вода у питних бачках повинна замінятися щоденно. 4.2.26. Підходи до електрощитів силових шаф та збірок до засобів пожежегасіння мають бути вільними. 4.2.27. Санітарно-побутові приміщення ОПЗ повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.04-87 [54] . У санітарно-побутових приміщеннях умивальні душові кабіни тощо мають бути мило та інші миючі засоби. Використання побутових приміщень не за призначенням не допускається. 4.2.28. Підлоги в побутових приміщеннях гардеробних убиральнях душових приміщеннях особистої гігієни жінок мають бути вологостійкими з неслизькою поверхнею. 4.3. Вимоги безпеки щодо розміщення виробничого обладнання. 4.3.1. Розміщення виробничого обладнання на об’єктах поштового зв’язку повинно забезпечувати зручність та безпечність його експлуатації обслуговування та ремонту а також відповідати вимогам ВНТП 311-86 [58] і ГОСТ 12.2.022-80 [33]. 4.3.2. Розміри проїздів і проходів виробничих приміщень повинні відповідати ВНТП 311-86 [58]. 4.3.3. Мінімальна відстань від підлогових горизонтальних і нахилених транспортерів до стін колон має бути: у разі розташування паралельно стіні - 400 мм; перпендикулярно стіні - 200 мм; від колони - 200 мм. 4.3.4. У виробничих будівлях галереях на естакадах уздовж трас конвейєрів для їх безпечного обслуговування мають бути передбачені проходи шириною не менше ніж: для конвеєрів усіх типів крім пластинчатих - 0 8 м; для пластинчатих конвеєрів - 1 0 м; між паралельно встановленими конвеєрами - 1 0 м; між паралельно встановленими пластинчатими конвеєрами - 1 2 м . 4.3.5. Конвейєри крім підвісних слід розміщувати у приміщеннях так щоб відстань по вертикалі від найбільш виступаючих частин конвеєра що вимагають обслуговування до нижніх виступаючих частин поверхні будівельних конструкцій арматури комунікаційних систем була не менше ніж 0 6 м а від вантажу що транспортується - не менше ніж 0 3 м. 4.3.6. У проході уздовж траси конвеєрів що розміщені в галереях з ухилом до горизонту 6-120 мають бути встановлені настили а у разі ухилу більше ніж 120 – сходові марші. 4.3.7. У разі розміщення електроустановок у виробничих приміщеннях та електроприміщеннях у тому числі в приміщеннях для зарядки акумуляторних батарей необхідно дотримуватись вимог безпеки що викладені в ПУЭ [62] ПТЭ [63] та ПБЕЕС [13] ДНАОП 0.00-1.32-01 [15а]. 4.3.8. Майданчики та антресолі розташовані на висоті 1 0 м та більше на яких розміщене обладнання мають бути обладнані поручнями заввишки не менше ніж 1 0 м та суцільним огородженням понизу на висоту не менше ніж 0 15м. 4.4. Вимоги безпеки щодо виробничого обладнання та робочих місць 4.4.1. Обладнання що експлуатується на об’єктах поштового зв’язку повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 [31] ГОСТ 12.2.007.0-75 [32] ГОСТ 12.2.022-80 [33] та іншим стандартам і нормативним документам щодо конкретного обладнання а також вимогам цих Правил. 4.4.2. Вантажопідіймальні крани ліфти парові та водогрійні котли посудини що працюють під тиском трубопровод пари та гарячої води обладнання газового господарства повинні відповідати вимогам безпеки згідно ДНАОП 0.00-1.02-99 [6] ДНАОП 0.00-1.03-93 [7] ДНАОП 0.00-1.07-94 [8] ДНАОП 0.00-1.08-94 [9] ДНАОП 0.00-1.11-98 [11] ДНАОП 0.00-1.20-98 [12]. 4.4.3. Прилади управління обладнання для пуску відключення зупинки тощо мають відповідати вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75 [32] та ГОСТ 12 .2.064-81 [37] і бути розташовані так щоб ними було зручно користуватися безпосередньо з робочого місця. 4.4.4. Конвеєри в головній і хвостовій частинах мають бути обладнанні кнопками аварійної зупинки червоного кольору. На конвеєрах довжина яких перевищує 10 м через кожні 10 м мають бути встановлені кнопки аварійної зупинки конвеєра. 4.4.5. Якщо конвеєр перетинає декілька виробничих приміщень то кнопки аварійної зупинки мають бути у кожному з них. 4.4.6. На ділянках траси конвеєрів які оператор не може бачити від пульту управління має бути встановлена двостороння попереджувальна передпускова звукова чи світлова сигналізація що вмикається автоматично до вмикання приводу конвеєра. 4.4.7. На робочих місцях мають бути розміщені таблички що пояснюють значення застосовуваних засобів сигналізації та режиму управління конвеєром. 4.4.8. Через конвеєр довжиною понад 20 м що розміщений на висоті не більше 1.2 м від рівня підлоги до низу найбільш виступаючих частин конвеєра в необхідних місцях його траси має бути встановлений місток для проходу людей і обслуговування. Місток повинен бути огороджений поручнями заввишки не менше 1 0 м і мати ширину не менше 1 0 м. 4.4.9. Конвеєри що розміщені над місцем проходу людей повинні мати огородження що виступають за габарити конвеєра не менше 1 0 м. 4.4.10. Конвеєри що рухаються по рейках якщо вони не закриті спеціальними кожухами та конвеєри що встановлені у виробничих будівлях нижче рівня підлоги мають бути огороджені по всій довжині поручнями заввишки не менше 1 0 м від рівня підлоги. Поручні що огороджують конвеєри що встановлені нижче рівня підлоги мають бути закритими на висоту не менше 0 15 м від рівня підлоги. 4.4.11. Конвеєри в яких осі привідних та натяжних барабанів шківів тощо знаходяться понад 1 5 м від рівня підлоги повинні мати площадки для обслуговування. Відстань по вертикалі від настилу площадки до низу виступаючих будівельних конструкцій комунікаційних систем має бути не менше 2 0 м. Площадки мають бути огороджені поручнями заввишки не менше 1 м із суцільним закриттям заввишки не менше 0 15 м від рівня настилу. 4.4.12. Рухомі частини виробничого обладнання якщо вони є можливим джерелом небезпеки мають бути огороджені чи обладнані засобами захисту. 4.4.13. Захисні огорожі мають бути обладнані пристосуваннями для надійного їх утримання в робочому стані та у випадку необхідності бути зблокованими з приводом обладнання для його вимкнення під час зняття відкриття огорож. 4.4.14. Конструкція огорожі має бути такою щоб його видалення чи переміщення було можливим тільки за допомогою спеціального інструменту. 4.4.15. Елементи виробничого обладнання не повинні мати гострих кутів кромок та поверхонь з нерівностями що є джерелами небезпеки якщо їх наявність не визначається функціональним призначенням обладнання. В останньому випадку мають бути передбачені заходи захисту від можливого травмування. 4.4.16. Конструкція виробничого обладнання повинна виключати можливість контакту працюючих з нагрітими та переохолодженими частинами обладнання. 4.4.17. Відкриті рухомі елементи виробничого обладнання та бокові поверхні внутрішньовиробничого транспорту електротягачів електрокарів колісних тракторів електронавантажувачів візків тощо що становлять небезпеку для працюючих повинні мати попереджувальне фарбування жовтого кольору відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76 [41]. 4.4.18. Безпосередньо перед початком роботи мають бути перевірені : справність обладнання інструменту робота вентиляції заземлюючі пускові сигнальні пристрої місця роботи огорожа спецодяг засоби індивідуального захисту тощо. 4.4.19. Під час роботи на конвеєрному сортувальному штемпелювальному обладнанні не допускається виникнення заторів їх ліквідація проводиться лише при вимкнутому приводі обладнання. 4.4.20. Обладнання оргтехніка допоміжні пристрої ріжучі інструменти матеріали вироби мають розміщуватися на робочому місці так щоб були забезпечені умови для безпечної та продуктивної роботи. 4.4.21. На робочих місцях де встановлено технологичне обладнання повинні знаходитися інструкції з експлуатації цього обладнання список осіб допущених до роботи на даному обладнанні інструкції з охорони праці для цих осіб . 4.4.22. Електросургучниця повинна встановлюватися на столі або тумбі з негорючим теплоізоляційним покриттям так щоб виключалася можливість її перекидання або зміщення. Електросургучниця має бути обладнана витяжною вентиляцією. 4.4.23. На ОПЗ повинні бути встановлені пристрої для сушіння спецодягу та спецвзуття. 4.5. Електробезпека 4.5.1. Приміщення та розміщені в них технологічне обладнання електричні прилади силова і освітлювальна електропроводки електроінструмент далі - електроустановки мають відповідати вимогам діючих ПУЭ [62] ДНАОП 0.00-1.32-01 [15а] та відповідним стандартам. Експлуатація наладка та ремонт електроустановок мають здійснюватися у відповідності з ПТЭ [63] та ПБЕЕС [13]. 4.6. Вимоги безпеки під час переміщення вантажів 4.6.1. Переміщення вантажів та вантажно-розвантажувальні роботи на об’єктах поштового зв’язку повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.009-76* [39] ГОСТ 12.3.020-80 [40] а також граничним нормам підіймання та переміщення вантажів вручну встановленим Мінохоронздоров'я України і узгодженим Держнаглядохоронпраці України. 4.6.2. Вантажопідйомні механізми мають відповідати ДНАОП 0.00-1.02-99 [6] ДНАОП 0.00-1.03-93 [7] вимогам безпеки передбаченим технічною документацією на конкретні вантажопідйомні механізми. 4.6.3. Для забезпечення нагляду за безпечною експлуатацією засобів внутрішньовиробничого транспорту має бути призначена особа з числа інженерно-технічного персоналу який повинен: здійснювати нагляд за технічним станом і безпечною експлуатацією цього транспорту; проводити щорічний технічний огляд транспорту; проводити первинні чергові і позачергові огляди транспорту; контролювати зберігання технічної документації на транспорт . 4.6.4. Транспортні шляхи та площадки для проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинні мати тверде і рівне покриття мати достатній вільний простір для розміщення вантажів і маневру транспортних засобів бути обладнаними знаками безпеки згідно ГОСТ 12.4.026-76 [41] а в зимовий час очищатися від снігу та льоду посипатися піском або шлаком. 4.6.5. На площадках для укладання вантажів мають бути позначені межі штабелів проходів і проїздів між ними. Розміщення вантажів у проходах і проїздах не дозволяється. Ширина проїздів має забезпечувати безпеку руху транспортних засобів. 4.6.6. На місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт має бути природне або штучне освітлення згідно ВСН 45.122-77 [56] не менше 100 лк у разі освітлення люмінесцентними лампами і не менше 50 лк у разі освітлення лампами накалювання . 4.6.7. Під час навантажування або розвантажування транспортних засобів а також під час переміщення вантажів вантажопідіймальними механізмами знаходження людей і транспортних засобів в зоні можливого падіння вантажу не дозволяється. 4.6.8. Способи укладання і кріплення вантажів мають забезпечувати їх стійкість під час транспортування та складування розвантаження транспортних засобів і розбір штабелів а також можливість механізованого навантаження і вивантаження. Маневрування транспортних засобів з вантажами після зняття кріплення з вантажів не допускається. 4.6.9. Переміщення вантажів за допомогою вантажних ліфтів повинно проводитися відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.03-02 [6]. 4.6.10. Встановлення і експлуатація підйомно-транспортного обладнання і вантажо-захоплювальних пристроїв має виконуватися відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.03-93 [7]. 4.6.11. Вага вантажу не повинна перевищувати граничні норми підіймання та переміщення важких речей згідно ДНАОП 0.03-3.28-93 [22]. 4.6.12. Переміщення вантажів масою більше 20 кг у технологічному процесі має виконуватися за допомогою підйомно-транспортних пристроїв або засобів механізації. 4.6.13. Переміщення вантажів у технологічному процесі на відстань більше 25 м має бути механізовано. Для переміщення поштових вантажів посилок мішків та пачок з пресою повинні використовуватися конвеєри ручні та причепні поштові візки контейнери електротягачі електрокари тощо. 4.6.14. Вантажно-розвантажувальні роботи вантажопідіймальними механізмами слід проводити тільки за відсутності людей в кабіні транспортного засобу. 4.6.15. Під час підготовки транспортних засобів для вантажно-розвантажувальних робіт мають бути прийняті заходи що виключають їх самовільний рух. 4.6.16. Переміщення перевезення вантажів у поштових вагонах має відповідати вимогам Правил перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України [64]. 4.6.17. Для навантажування та розвантаження вантажів мають бути передбачені спеціальні площадки платформи естакади рампи на рівні підлоги кузова транспортного засобу. Рампи зі сторони під’їзду транспортного засобу мають бути завширшки не менше 1 5 м з кутом нахилу не більше 5?. Ширина естакади призначена для переміщення по ній транспортних засобів має бути не менше 3 м. 4.6.18. У виробничих приміщеннях швидкість руху транспортних засобів не повинна перевищувати 5 км/год . 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ ТА ОБРОБКИ ПОШТИ 5.1. Вимоги безпеки під час виймання письмової кореспонденції з поштових скриньок 5.1.1. Згідно Правил перевезення пошти автомобільним транспортом [70] для виймання кореспонденції з поштових скриньок мають бути розроблені розклади руху і маршрути прямування транспорту що затверджуються керівником об’єкту поштового зв’язку та узгоджуються з автотранспортним підприємством що обслуговує ОПЗ. Схеми маршрутів повинні бути вивішені у відповідних виробничих підрозділах. 5.1.2. Перед виїздом на новий маршрут для виймання кореспонденції з поштових скриньок з листоношами та водіями які суміщують обов’язки листоноші по супроводженню має бути проведений позаплановий інструктаж з охорони праці. 5.1.3. Водії мотоциклів моторолерів мають бути забезпечені мотошоломами. 5.1.4. Працівники поштового зв’язку на яких покладаються обов’язки виймання кореспонденції та функції водіїв допускаються до роботи на транспортних засобах при наявності посвідчення водія на право управління транспортним засобом відповідної категорії а також медичного огляду з метою визначення можливості їх допуску до управління транспортним засобом. 5.1.5 . Поштові скриньки мають бути надійно закріплені на стінах будівель або окремих опорах рамах у зручних для користувачів місцях; не дозволяється встановлення поштових скриньок на деревах парканах на опорах повітряних ліній зв'язку електрифікації та інших небезпечних місцях. 5.2. Вимоги безпеки під час обробки письмової кореспонденції. 5.2.1. До самостійної роботи з обробки письмової кореспонденції на поштообробному обладнанні повинні допускатися працівники які ознайомлені з експлуатаційною документацією на відповідний тип обладнання. 5.2.2. Вимоги безпеки до обладнання що застосовується для обробки письмової кореспонденції повинні відповідати розділу 4.4. 5.2.3. Не дозволяється експлуатувати несправні машини і механізми. У разі виявлення несправності їх робота має бути припинена до усунення несправності. 5.2.4. Робочі місця для сортування письмової кореспонденції вручну мають бути обладнані спеціальними виробничими меблями що відповідають ергономічним вимогам згідно ГОСТ 12.2.032-78 [34] ГОСТ 12.2.033-78 [35]. 5.2.5. Для штемпелювання кореспонденції вручну мають бути обладнані спеціальні столи або тумби з твердими гумовими прокладками. 5.2.6. Розрізання шпагату та пластмасових застібок пломб дозволяється тільки спеціальним ножем або ножицями. Не дозволяється користуватися лезами для гоління рвати шпагат та пластмасові застібки пломби руками зламувати замикаючий пристрій та перерізати його тросик. 5.2.7. Знепилювання мішків і кореспонденції повинно проводитися на спеціальному знепилюючому обладнанні. 5.3. Вимоги безпеки під час приймання та обробки поштових відправлень пачок з пресою 5.3.1. Робочі місця для приймання поштових відправлень листів бандеролей дрібних пакетів посилок мають бути обладнані справними і безпечними пристроями та обладнанням. 5.3.2. Ваги для зважування поштових відправлень повинні встановлюватися на підставках або столах. У разі розміщення і експлуатації електронних ваг необхідно дотримуватись вимог безпеки наведених в підрозділах 4.4. і 4.5. цих Правил ергономічних вимог та вимог викладених у технічній документації на конкретний тип обладнання. 5.3.3. Гирі повинні знаходитися у спеціальному пеналі що виключає можливість падіння гир на підлогу. 5.3.4. Для накладання сургучу на поштові відправлення повинні застосовуватися дерев’яні або металеві лопатки з теплоізольованими ручками довжиною 23-25 см. 5.3.5. Не дозволяється приймання поштових відправлень з предметами та речовинами що за своїми властимостями упаковкою або масою можуть становити небезпеку для працівників ОПЗ. 5.3.6. Для очищення верстатів по запиловці посилочних ящиків від тирси слід використовувати щітки. 5.3.7. Комори для збереження посилок мають бути обладнані стелажами з глибиною полиць не менше 60 см. Стелажі не повинні мати гострих кутів та задирів. Стелажі мають бути разраховані на відповідне навантаження і надійно закріплені так щоб виключалося їх падіння. 5.3.8. Стелажі і полки своїм конструктивним виконанням не повинні змушувати працюючих до підйому на висоту. Стелажі можуть бути немеханізованими якщо висота їх не перевищує 1 5 м і механізованими із полками що переміщаються у вертикальному напрямку або інших устроях коли висота перевищує 1 5 м. 5.4. Вимоги безпеки на робочих місцях обладнаних електронно-обчислювальною технікою 5.4.1. Під час роботи з використанням електронно-обчислювальної техніки слід дотримуватися вимог ДНАОП 0. 00-1. 31-99 [15]. 6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ДОСТАВКИ ПОШТИ 6.1. Загальні вимоги 6.1.1. Доставка пошти транспортом у тому числі і гужовим пішки має здійснюватися з урахуванням місцевих умов. 6.1.2. Під час доставки пошти транспортом та пішки повинні виконуватися Правила дорожнього руху [5]. 6.1.3. Рух транспортних засобів під час доставки пошти має здійснюватися відповідно до маршруту затвердженого керівником ОПЗ. 6.1.4. Схеми маршрутів доставки пошти розміщують в приміщенні біля робочих місць працівників які здійснюють доставку пошти. 6.1.5. Автотранспорт для доставки пошти має бути обладнаний місцями для супровідників. 6.1.6. У разі використання листоношами для доставки пошти службових мопедів і велосипедів начальник виробничого підрозділу перед виїздом листонош на доставну дільницю повинен провести перевірку технічного стану цих транспортних засобів з розписом у журналі. 6.1.7. Мопеди і велосипеди мають бути оснащені приладом звукової сигналізації дзвінком мати справні кермо гальма багажник фару спереду і червоний відбивач світла позаду. 6.1.8. У випадку доставки пошти гужовим транспортом мають використовуватися коні які привчені до ходи в упряжці і з надітими шорами. Віз сані мають бути обладнані відповідно до Правил дорожнього руху [5]. 6.1.9. Прохід листоноші пішки за зміну не повинен перевищувати 10 км згідно "Гигиенической классификации труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды тяжести и напряженности трудового процесса" [61]. У разі більшої протяжності доставних дільниць та у разі відсутності на маршрутах руху листонош громадського транспорту вони мають бути забезпечені транспортними засобами. 6.1.10. Абонентські поштові шафи мають бути у справному стані розташовані в зручних і безпечних для листонош місцях та надійно закріплені. 6.1.11. У будинках на три та більше поверхи абонентські поштові шафи мають бути розміщені на першому поверсі у визначених місцях. Дозволяється розміщувати абонентські поштові шафи в спеціальних приміщеннях. 6.1.12. Рівень освітлення місць розміщення абонентських поштових шаф має бути не менше 150 лк у разі освітлення люмінесцентними лампами і 75 лк у разі освітлення лампами накалювання. 6.1.13. Абонентські поштові скриньки приватних жилих будинків мають бути розміщені ззовні територій дворів у безпечних і зручних для листонош місцях. 6.1.14. Не дозволяється розміщувати абонентські поштові скриньки на деревах опорах ЛЕП і ПЛЗ та інших небезпечних місцях. 6.2. Вимоги безпеки на доставній дільниці 6.2.1. Листоноші мають бути забезпечені спеціальним одягом спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту згідно ДНАОП 0.00-3.04-98 [15б]. 6.2.2. Для забезпечення безпечної роботи листонош на доставних дільницях керівник об’єкта поштового зв'язку повинен: – звертатися до відповідних місцевих органів влади щодо упорядкування доставних дільниць поліпшення освітленості вулиць і нумерації будинків відлову безпритульних собак тощо; – вимагати від громадян встановлення поштової абонентської скриньки у безпечному місці. 6.2.3. Для організації безпечної роботи листонош на доставних дільницях мають бути: – складена для кожного листоноші схема маршруту руху на його доставній дільниці з визначенням небезпечних переходів і переїздів. Схема має бути затверджена керівником відповідного виробничого підрозділу; – під час ожеледі вивішувані у приміщенні доставки застереження "Обережно! Ожеледь" і перевірена наявність у листонош взуття з протиковзкою підошвою або спеціальних пристосувань проти ковзання; – проконтральовано щоб вага сумок з поштовим відправленням для листонош-жінок не перевищувала 7 кг . 6.2.4. Робоче місце листоноші має бути обладнане спеціальним столом. Листоноші мають бути забеспечені губкою з водою. 6.2.5. На робочому місці листоноші повинна знаходитися схема доставної дільниці з нанесеним маршрутом руху листоноші. На схемі мають бути визначені червоним кольором небезпечні місця переходів і переїздів через шляхи залізниці річки яри тощо вузькі вулиці що не мають тротуарів виїзди транспорту будівельні майданчики з винесенням стріли крана на вулицю відкриті канави та котловани усі інші небезпечні для листоноші місця. Маршрут руху листоноші має бути нанесений на схему безперервною лінією зеленого кольору по одній стороні вулиці до переходу. Переходи мають бути визначені у безпечних місцях. Із схемою доставної дільниці листоноша має бути ознайомлений під розпис на схемі із зазначенням дати ознайомлення. У разі зміни маршруту листоноші повинна складатися нова схема. Виправлення в схемах не допускаються. 7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ОБМІНУ ПОШТИ 7.1. Вимоги безпеки під час перевезення та обміну пошти з використанням залізничного транспорту. 7.1.1. Вимоги безпеки що викладені в цьому підрозділі поширюються на процеси перевезення та обміну пошти з використанням поштових вагонів та вагонів залізничного транспорту в ДОПП ЗВ центрах оброблення та перевезення пошти ЦОПП ЦПП ЦОП ВуПЗ інших підрозділах поштового зв’язку далі- пунктах обміну ПО . 7.1.2. Під час перевезення та обміну пошти з використанням залізничного транспорту повинні виконуватися вимоги що викладені у: Правилах перевезення пошти та експлуатації вагонів на залізницях України [64]; Правилах технічної експлуатації залізниць України [71]; Правилах перевезення пасажирів багажу вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України [72]; Правилах безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях [25]; НАПБ В.01. 053-2000/520 [60]; Інструкції з сигналізації на залізницях України [66]; Інструкції з супроводження та охорони пошти при перевезеннях [65]; Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України [53]; Інструкції провідника-електромонтера поштового вагона [74]; Порядку пересилання поштових відправлень [75]; Инструкции об организации перевозки почты в почтовых вагонах [76] цих Правилах. 7.1.3. Згідно Правил перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України [64] поштові вагони їх обладнання повинні відповідати технічній документації на конкретні моделі поштових вагонів. 7.1.4. Відповідальність за забезпечення вимог безпеки в поштовому вагоні покладається на начальника поштового вагона згідно "Инструкции об организации перевозки почты в почтовых вагонах "[76]. 7.1.5. Згідно Правил перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України [64] для приймання поштового вагона перед рейсом забезпечення безпечного руху його на маршруті має бути призначений провідник-електромонтер поштового вагона обов’язки якого викладені в Інструкції провідника-електромонтера поштового вагона [74]. 7.1.6. На об’єктах поштового зв’язку має бути забезпечено: - своєчасне інформування працівників які займаються обміном пошти з поштовими вагонами про прибуття та відправлення поїздів; - додержання схеми і графіку подачі поштових вагонів під навантаження розвантаження пошти; - доведення до відому бригад поштових вагонів місць набору питної води на всіх станціях за маршрутами слідування поштових вагонів місць заправки вугіллям для опалення поштових вагонів і водою. 7.1.7. Рівень освітлення місць обміну пошти з поштовими вагонами в темний час доби має бути не менше 100 лк у разі освітлення люмінесцентними лампами і 50 лк у разі освітлення лампами накалювання згідно ВСН 45. 122-77 [56]. 7.1.8. Залізничні платформи та навантажувально-розван-тажувальні площадки мають задовольняти вимогам ВНТП 311-86 [58]. Ширина платформ по обміну пошти на території ПО у разі механізованого навантажування та розвантажування вагонів має бути не менше : 12 м - у разі двустороннього розташування поштових вагонів; 8 м - у разі одностороннього розташування поштових вагонів. Ширина платформ по обміну пошти на території ПО у разі навантажування та розвантажування пошти в контейнери та візки має бути не менше: 6 м - у разі одностороннього розташування поштових вагонів; 8 м - у разі двустороннього розташування поштових вагонів. По краю платформ по обміну пошти на території ПО мають бути обладнані огороджувальні відбойні пристрої висотою не менше 0 05 м і шириною 0 15 м. 7.1.9. На поверхні платформ по обміну пошти на території ПО має бути нанесена обмежувальна розмітка двох різних кольорів: жовтого - на відстані 0 5 м від краю платформи ближче якої до краю платформи не дозволяється встановлювати та загальмовувати транспортні засоби під час обміну пошти з поштовими вагонами; білого - на відстані 1 м від краю платформи ближче якої до краю платформи не дозволяється рух транспортних засобів. 7.1.10. У разі відсутності на станціях обміну пасажирських платформ місця обміну пошти мають бути обладнані у вигляді площадок з твердим і рівним покриттям. 7.1.11. Під час експлуатації поштового вагона повинні виконуватися вимоги безпеки визначені Правилами перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України [64] Інструкцією провідника-електромонтера поштового вагона [74] та "Инструкцией об организации перевозки почты в почтовых вагонах "[76]. 7.1.12. Поштові відправлення повинні розміщуватись тільки в коморах поштових вагонів. Проходи до дверей комор мають бути вільними. 7.1.13. У разі укладання посилок пачок штабелем його висота не повинна перевищувати 1 5 м при цьому посилки в твердій упаковці та вагою більше 10 кг повинні розміщуватися унизу. На полицях повинні укладатися тільки посилки легші за 10 кг так щоб вони не виступали за межі полиць. 7.1.14. Прийом пошти у вагон з платформ у пунктах відправлення має припинятися за 3 хв. до відправлення потягу. На проміжних станціях двері комор мають зачинятися перед відправленням потягу. 7.1.15. Для забезпечення безпеки працівників у разі відстані між залізничною платформою і вагоном понад 0 2 м повинні використовуватися міцні перехідні містки які перекривають простір між платформою і дверима вагона та мають кріплення що виключають можливість зміщення містків. 7.1.16. Під час оброблення пошти в поштовому вагоні слід дотримуватися вимог безпеки що викладені в підрозділі 5.2. цих Правил Вимоги безпеки під час обробки письмової кореспонденції . 7.1.17. Рух технологічного самохідного транспорту електрокари електротягачі електронавантажувачі колісні трактори на залізничних станціях від об’єкта поштового зв'язку до поштового вагону повинен здійснюватись за "Схемою руху внутрішньовиробничого транспорту ПО по платформах станції ... " яка погоджується з керівником станції та затверджується керівником ПО. Схема руху доводиться до відома кожного водія транспортного засобу ПО. 7.1.18. Типи транспортних засобів що використовуються для транспортування поштових відправлень на території залізничної станції узгоджуються з керівництвом станції. 7.1.19. У разі виїзду для обміну пошти на залізничні платформи дозволяється причіпляти не більше трьох візків до будь-якого виду транспорту. 7.1.20. Проїзд транспортних засобів через рейкові колії дозволяється тільки у встановлених для цього місцях переїздах проїздах переходах . 7.1.21. Перед тим як переїхати через залізничні колії транспортний засіб має бути зупинений на відстані не менше 3 метрів від найближчої рейки. Переконавшись що шлях вільний можна в'їжджати на переїзд. 7.1.22. Під час наближення потягу локомотива до платформи або його руху вздовж платформи транспортний засіб необхідно зупинити. 7.1.23. Рух транспортних засобів візків контейнерів по пасажирських поштових платформах дозволяється на відстані не ближче 1 м від краю платформи. 7.1.24. Рух транспортного засобу по платформах дозволяється лише в один ряд в кожному напрямку. Рух транспортного засобу під час посадки та висадки пасажирів не дозволяється. 7.1.25. Не пізніше як за 10 хвилин до прибуття потягу має бути доставлена пошта до місця зупинки поштового вагону. 7.1.26. До прибуття потягу візки контейнери з поштою та порожні візки встановлюються вздовж пасажирської платформи на відстані не ближче 1м від її краю і загальмовуються. 7.1.27. Для навантаження та розвантаження пошти візки контейнери електрокари електротягачі встановлюються не ближче ніж 0 5 м від краю платформи і загальмовуються. Після обміну пошти не слід залишати на пасажирській платформі порожні поштові візки та контейнери. 7.1.28. Під час обміну пошти двері комор поштового вагону необхідно закріпляти відповідними пристроями. 7.1.29. На залізничних станціях де нема платформ пошта повинна укладатися між двома коліями до висоти штабелю не більше 1м та не ближче 1 3 м від головки рейки. 7.1.30. Поштові відправлення повинні укладатись на візок так щоб вони не виступали за габарити візка. 7.1.31. Навантажений поштовий візок під час ручного транспортування повинні переміщати не менш ніж 2 працівника. 7.1.32. У пунктах обміну пошти де час зупинки потягу не перевищує 3 хвилин пошта має обмінюватися без входу працівника пункту обміну до поштового вагону. 7.2. Вимоги безпеки під час перевезення та обміну пошти з використанням автомобільного транспорту 7.2.1. Вимоги безпеки що викладені в цьому підрозділі поширюються на процеси перевезення та обміну пошти з використанням автомобільного транспорту у пунктах обміну ПО . 7.2.2. Під час перевезення та обміну пошти з використанням автомобільного транспорту повинні виконуватися вимоги що викладені у Законі України "Про дорожній рух" [2] ДНАОП 0.00-1.28-97 [14] Інструкції з супроводження та охорони пошти при перевезеннях [65] Правилах перевезення пошти автомобільним транспортом [70] Правилах дорожнього руху [5] вимогах цих Правил. 7.2.3. Для перевезення поштових відправлень і їх обміну на ОПЗ мають застосовуватися спеціально обладнані автомобілі. 7.2.4. Обмін пошти з використанням автотранспорту на ОПЗ здійснюється через люкові вікна. 7.2.5. Люкові вікна обміну мають бути обладнані повітряно-тепловими завісами або захисними фартухами пристроєм сигналізації про прибуття автотранспорту та готовність його до обміну пошти. 7.2.6. Із зовнішньої сторони будинку люкові вікна мають бути обладнані світильниками у бризкопилозахисному виконанні що забезпечують рівень освітлення місця обміну не менш як 150 лк. 7.2.7. Над люковими вікнами обміну пошти мають бути встановлені навіси. 7.2.8. Стулки вікон обміну із зовнішньої сторони повинні бути пофарбовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76 [41]. 7.2.9. На території перед люковими вікнами має бути упор для коліс автомобіля висотою не менше 1/3 діаметру заднього колеса автомобіля пофарбований згідно ГОСТ 12.4.026-76 [41]. Установка упору від стіни будинку в зоні обміну повинна забезпечувати відстань між стіною будинку і заднім відкритим бортом автомобіля не менше 0 5 м для всіх типів автомобілів. 7.2.10. Для зупинки автомобіля біля люкових вікон на стіні будинку з лівої сторони від осі вікна зі сторони водія на відстані 1 25 м має бути нанесена вертикальна смуга від рівня землі до навісу шириною 0 05 її довжини. 7.2.11. Під час руху автомобіля заднім ходом до люкового вікна обміну пошти персоналу не дозволяється знаходитися між автомобілем і вікном обміну підійматися в кузов. 7.2.12. Секцію транспортера слід висувати після зупинки автомобіля та отримання сигналу про прибуття автомобіля. 7.2.13. Транспортер має бути обладнаний сигналізацією звуковою або світловою для попередження про висунення секції транспортера. 7.2.14. Висунена секція транспортера повинна перекривати зазор між стіною будинку і фургоном заднім бортом автомобіля . 7.2.15. Столи висувних секцій транспортерів що призначені для прийому поштових відправлень мають бути пофарбовані згідно ГОСТ 12.4.026-76 [41] компоновка столів має виключати можливість попадання пальців працівників між задньою площиною прийомного стола і кінцевим барабаном. 7.3. Вимоги безпеки під час обміну пошти з використанням авіаційного транспорту 7.3.1. Під час перевезення та обміну пошти з використанням авіаційного транспорту повинні виконуватися вимоги що викладені у Правилах перевезення пошти повітряними суднами [77] Інструкції з супроводження та охорони пошти при перевезеннях [65] цих Правилах. 7.3.2. Місця обміну пошти з повітряними суднами маршрути та швидкість руху автотранспорту до них визначаються керівником аеропорту. 7.3.3. Підходи або під'їзди до місць обміну пошти з повітряними суднами мають встановлюватися згідно схеми затвердженої керівником аеропорту. Працівники ОПЗ зобов'язані виконувати вимоги посадових осіб чергових диспетчерів керівників польотів щодо дозволу та заборони руху людей та транспорту по льотному полю. 7.3.4. Працівники ОПЗ які повинні виїжджати виходити на територію аеропорту для виконання службових обов'язків мають бути ознайомлені із зонами дозволеними для руху транспорту та людей маршрутами та швидкістю руху транспорту. 7.3.5. Працівники з обміну пошти не повинні підходити до повітряного судна до повної зупинки всіх його двигунів. 7.3.6. Під час під’їзду до повітряного судна автомобіль має бути зупинений не ближче як за 10 м до нього і після цього здійснювати під'їзд до повітряного судна тільки з дозволу та під керівництвом працівника аеропорту. Відстань між кузовом автомобіля та вантажним люком повітряного судна повинна залишатися не менше як 0 5 м. 7.3.7. Автомобіль що поданий під навантаження розвантаження пошти має бути поставлений на ручні гальма. Під колеса автомобіля мають бути встановлені переносні підколісні упори як спереду так і позаду . 7.3.8. Навантаження пошти в повітряне судно та розвантаження її з нього здійснюється працівниками аеропорту. 7.3.9. Не дозволяється: – перевозити сторонніх осіб на транспорті ОПЗ до місця обміну пошти з повітряним судном; – залишати без нагляду поштові відправлення на льотному полі та рульожних доріжках; – під'їзд автомобілів автонавантажувачів та іншого виду транспорту до повітряного судна впритул; – обмін пошти у невизначених місцях. 7.4. Вимоги безпеки під час експлуатації технологічного внутрішньовиробничого транспорту 7.4.1. Технологічний транспорт електрокари електротягачі електронавантажувачі автонавантажувачі причіпні та ручні візки має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 [31] ГОСТ 16215-80 [41а] ГОСТ 18962-97 [41б]. 7.4.2. Під час експлуатації технологічного транспорту повинні виконуватися вимоги що викладені у ДНАОП 0.00-1.09-94 [10] ДНАОП 0.00-1.28-97 [14] НАОП 1.4.32-1.05-79 [26] цих Правилах. 7.4.3. Реєстрація технологічного транспорту повинна виконуватися згідно ДНАОП 0.00-1.09-94 [10]. 7.4.4. Технічний стан технологічного транспорту повинен перевірятися особою яка відповідає за випуск на лінію технічно справних транспортних засобів. Перевірка має здійснюватися оглядом перед випуском транспорту на лінію. За результатами огляду проводиться запис у спеціальному журналі технічного стану транспорту. 7.4.5. Особа яка відповідає за випуск на лінію не повинна допускати експлуатацію механізованого транспорту: – водіями які не пройшли атестацію чергову перевірку знань та не мають посвідчення на право керування даним видом транспорту; – у яких закінчився термін технічного огляду; – в несправному стані; – у разі невідповідності умов виконання робіт вимогам безпеки праці. 7.4.6. З передньої та задньої сторони самохідного технологічного транспорту електрокар електротягачів електронавантажувачів і з задньої сторони причіпних візків має бути номерний знак. 7.4.7. Самохідний технологічний транспорт має бути обладнаний швидкодіючими гальмами звуковою сигналізацією котра відрізняється від загального виробничого шуму освітлювальними приладами та вимикачами з замковим пристроєм що виключає користування транспортом сторонніми особами. 7.4.8. Причіпні поштові візки мають бути обладнані гальмами і фіксаторами рульової тяги. 7.4.9. На електронавантажувачах та автонавантажувачах має бути табличка бірка напис з чітко вказаною датою наступного випробування підйомного механізму. 7.4.10. Елементи транспорту: бампери бокові поверхні платформи стріли обойми крюків навантажувачів повинні мати фарбування відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76 [41]. 7.4.11. Швидкість руху транспортних засобів на території об’єкта поштового зв'язку в приміщеннях і на залізничних платформах не повинна перевищувати 5 км/год. 7.4.12. До електрокари та електротягача дозволяється причіпляти кількість візків контейнерів не більше ніж вказана в експлуатаційній документації на них. 7.4.13. Під час навантаження і розвантаження поштових відправлень з причіпних візків зчіпний пристрій візків має бути у вертикальному стані і закріплений фіксатором. 7.4.14. На території ОПЗ в приміщеннях мають бути обладнані місця стоянки для технологічного транспорту. Доступ сторонніх осіб до цих стоянок має бути виключено. На ОПЗ слід забезпечити порядок отримання водієм транспортного засобу перед початком роботи і здачі транспортного засобу після закінчення роботи. Водій отримує ключі від транспортного засобу перед початком роботи зміни і здає їх по закінченню роботи. 7.4.15. Улаштування і утримання приміщень для зарядки акумуляторних батарей повинно відповідати вимогам СН 245-71 [46] ПУЭ [62] ПТЭ [63] ПБЕЕС [13]. 7.4.16. Вимоги безпеки при виконанні робіт в акумуляторних приміщеннях повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.28-97 [14]. 7.5. Вимоги безпеки під час перевезення та обміну пошти з використанням поштових контейнерів 7.5.1. Під час перевезення та обміну пошти з використанням поштових контейнерів далі - контейнери мають виконуватися вимоги що викладені у ДНАОП 0.00-1.28-97 [14] Правилах перевезення пошти автомобільним транспортом [70] ВНТП 311-86 [58] цих Правилах. 7.5.2. Для перевезення контейнерів повинні застосовуватися спеціальні автомобілі. Для перевезення пошти мають застосовуватись контейнери що відповідають вимогам нормативних документів на них. 7.5.3. Для запобігання зсуву контейнерів під час перевезення кузов автомобіля має бути обладнаний спеціальними пристроями. 7.5.4. Ходова частина контейнера повинна мати гальмовий пристрій що забезпечує фіксацію контейнера на поверхні з максимальним кутом нахилу не більше 70. 7.5.5. Перед завантаженням має бути перевірений технічний та санітарний стан контейнера. 7.5.6. Маса пошти завантаженої в контейнер не повинна перевищувати його вантажопідйомності. Пошту в контейнері слід розташовувати таким чином щоб центр ваги контейнера знаходився якомога нижче. 7.5.7. У виробничих приміщеннях мають бути передбачені та позначені місця відстою контейнерів з розрахунку площі на один контейнер не менше ніж вказано в технічній документації на конкретний тип контейнера. 7.5.8. Обмін пошти з використанням контейнерів повинен виконуватись на спеціально обладнаних площадках що розташовані на одному рівні з підлогою кузова автомобіля. 7.5.9. Площадка має бути огороджена міцними перилами висотою не менше 1 0 м і суцільним огородженням понизу не менше 0 15 м. В огородженні площадки має бути проріз для переміщення контейнера з автомобіля та на автомобіль. Ширина цього проріза має бути не більше ширини кузова автомобілів що використовуються для перевезення контейнерів. 7.5.10. Місця проведення вантажно-розвантажувальних робіт з використанням контейнерів мають бути обладнані знаками безпеки по ГОСТ 12.4.026-76 [41]. 7.5.11. Освітленість місць вантажно-розвантажувальних робіт з контейнерами має бути не менше 100 лк при люмінесцентних лампах і 50 лк при лампах накалювання згідно ВСН 45.122-77 [56]. 7.5.12. Під час навантаження розвантаження контейнерів із автомобіля в автомобіль повинні виконуватись такі заходи безпеки: - навантаження розвантаження контейнерів в автомобілі з автомобілів повинно починатись у присутності працівника який проводить обмін; 7.5.13. Навантажений контейнер слід переміщувати не менше як двома працівниками. 7.5.14. Під час перевезення контейнерів автомобілями або іншими транспортними засобами замикаючі пристрої контейнерів мають бути закриті зчіпні пристрої і гальма колес зафіксовані. Додаток 1 до пункту 4.1.4. Правил безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв’язку Примірний перелік робіт з підвищеною небезпекою що виконуються за нарядом-допуском 1. Робота в електроустановках із зняттям напруги без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них. Роботи в електроустановках напругою до 1000 В на збірних шинах РУ розподільчих щитів збірок а також на приєднаннях перелічених пристроїв по яких на збірні шини може бути подана напруга. 2. Електрозварювальні та газополум’яні роботи що виконуються на тимчасових робочих мiсцях та на виїзді. 3. Робота на висоті 1 5 м і більше від рівня землі підлоги. 4. Ремонт та демонтаж вантажопідіймальних машин та механізмів ліфтів котлів посудин що працюють під тиском. 5. Ремонт вентиляційних каналізаційних водопровідних і опалювальних систем. 6. Роботи по ремонту паливних баків автомобілів з використанням зварювання. 7. Вантажно-розвантажувальні роботи в охоронних зонах повітряних ліній електропередач негабаритних та важких вантажів за допомогою машин і механізмів. 8. Роботи що пов’язані із зняттям та установкою балонів пневморесор автомобілів. 9. Роботи в ємностях з під небезпечних вантажів. 10. Роботи на крутих і неогороджених дахах на дахах будівель заввишки 10 м а також на дахах покритих льодом або снігом. 11. Копання ям і прокладка електричних кабелів поблизу місць проходження силових кабелів трубопроводів та інших підземних комунікацій. 12. Різні роботи в колодязях тунелях траншеях димоходах бункерах колекторах і інших шахтах та камерах. 13. Роботи по розбиранню будівель і споруд а також по укріпленню і відбудові їх аварійних частин і елементів. 14. Навантаження розвантаження великогабаритних вантажів. Примітка. Переліки робіт що складаються та затверджуються керівниками ОПЗ можуть доповнюватися в залежності від наявності на відповідних об’єктах тих чи інших робіт виконання яких пов’язано з підвищеною небезпекою. Додаток 2 до пункту 4.1.4. Правил безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв’язку НАРЯД - ДОПУСК на виконання робіт з підвищеною небезпекою найменування об’єкта поштового зв’язку 1. НАРЯД 1.1.Відповідальному виконавцю робіт з бригадою в кількості чоловік провести такі роботи: найменування робіт місце проведення 1.2. Потрібні для виконання робіт: матеріали інструмент захисні засоби 1.3. Під час підготовки і виконання робіт забезпечити заходи безпеки: 1.4. Початок роботи з годин хвилин 200 р. Закінчення роботи о годин хвилин 200 р. Режим роботи одно- двох- багатозмінний 1.5. Відповідальним керівником робіт призначити посада прізвище ім'я по батькові 1.6.Наряд-допуск видав посада прізвище підпис 1.7. Наряд-допуск отримав відповідальний керівник робіт посада прізвище ім'я по батькові підпис 1.8.* Заходи щодо забезпечення безпеки праці і порядок виконання робіт узгоджені: відповідальна особа діючого об’єкта поштового зв’язку цеху дільниці посада прізвище ім'я по батькові підпис Продовження додатку 2 2. ДОПУСК 2.1. Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці згідно з інструкціями найменування інструкцій або короткий виклад інструктажу Провели: Відповідальний керівник робіт дата підпис * Відповідальна особа діючого об’єкта поштового зв’язку /цеху дільниці/ дата підпис 2.2. Інструктаж пройшли члени бригади: Прізвище ім'я по батькові Фах розряд Дата Підпис особи яка пройшла інструктаж 1 2 3 4 2.3. Робоче місце і умови праці перевірені. Заходи безпеки що вказані в наряді-допуску забезпечені. *Допускаючий до роботи - відповідальна особа діючого об’єкта поштового зв’язку дата підпис Відповідальний керівник робіт дата підпис Відповідальний виконавець робіт дата підпис 2.4. Роботи почалися о годині хвилин 200 р. Відповідальний керівник робіт дата підпис 2.5. Роботи закінчені робоче місце перевірено люди виведені. Наряд закритий о годині хвилин 200 р. Відповідальний виконавець робіт дата підпис *Відповідальна особа діючого об’єкта поштового зв’язку дата підпис Примітка. Пункти наряду-допуску що відмічені * заповнюються і оформляються підписом якщо виконуються будівельно-монтажні роботи на території у цеху дільниці діючого об’єкта поштового зв’язку. 6 6