НПАОП 80.21-1.03-98

НПАОП 80.21-1.03-98 Правила безпеки під час трудового навчання і літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ДНАОП 9.2.30 - 1.03-98 П Р А В И Л А безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві КИЇВ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці Украіни 16.11.98 №219 ДНАОП 9.2.30 - 1.03-98 П Р А В И Л А безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві КИЇВ ПЕРЕДМОВА РОЗРОБЛЕНО: Інститутом змісту і методів навчання ІЗМН Міністерства освіти України ВНЕСЕНО: Управлінням організації державного нагляду ВВЕДЕНО: з введенням в дію цих Правил вважати таким що не застосовується на території України НАОП 9.2.30-1.03-76 “Правила техники безопасности и производственной санитарии при трудовом обучении и летних практических работах учащихся ІХ-Х ХІ классов общеобразовательной школы в сельскохозяй- ственном производстве“ затверджені Міністерством освіти СРСР і Міністерством сільського господарства СРСР у 1976 р. Передрукування заборонено ? Держнаглядохоронпраці Міносвіти України ЗМІСТ 1.Галузь застосування 1 2. Нормативні посилання 2 3. Загальні вимоги 6 4. Обов’язки і відповідальність посадових осіб 8 5. Вимоги безпеки праці й виробничої санітарії до організації трудового навчання й літніх практичних робіт учнів у сільськогосподарському виробництві 11 6. Вимоги до організації індивідуальних практичних занять учнів з водіння тракторів і самохідних сільськогосподарських машин 12 7. Вимоги безпеки під час виконання польових і ремонтних робіт 14 8. Правила безпеки праці під час роботи на тваринницьких фермах 16 9. Вимоги електробезпеки 17 10. Вимоги пожежної безпеки 18 Про затвердження Змін до наказу "Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві" Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 13 листопада 2007 року N 266 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2007 р. за N 1341/14608 З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Зміни до наказу Комітету по нагляду за охороною праці України від 16.11.98 N 219 "Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві" зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 793/3233 далі - Правила що додаються. 2. Начальнику відділу організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Ткачову В. С. у визначеному порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. включити зазначений наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О. І.   Голова Комітету  С. О. Сторчак  ПОГОДЖЕНО:    Заступник Голови Профспілки працівників освіти і науки України      Є. Д. Нікітюк  Заступник Міністра аграрної політики України    С. І. Мельник  В. о. Міністра охорони здоров'я України    С. П. Бережнов    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 13 листопада 2007 р. N 266 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2007 р. за N 1341/14608  Зміни до наказу Комітету по нагляду за охороною праці України від 16.11.98 N 219 "Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 793/3233 1. У наказі Комітету по нагляду за охороною праці України від 16.11.98 N 219 "Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві" зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 793/3233: 1.1. У назві та пункті один наказу цифри та слово "X - XI класів" замінити цифрами та словом "10 - 12 класів". 1.2. У преамбулі наказу слова та цифри "Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року N 182/98" замінити словами "Відповідно до Закону України "Про охорону праці". 2. У Правилах безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 793/3233: 2.1. У тексті Правил цифри та слово "X - XI класів" замінити цифрами та словом "10 - 12 класів". 2.2. У тексті Правил слова "Міністерства освіти України" замінити словами "Міністерства освіти і науки України" у відповідних відмінках слова "Міністерства агропромислового комплексу України" замінити словами "Міністерства агропромислової політики України" у відповідних відмінках. 2.3. Розділ 2 "Нормативні посилання" вилучити. У зв'язку з цим розділи 3 - 10 вважати відповідно розділами 2 - 9. 2.4. Пункт 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції: "2.1. Організація роботи з охорони праці під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10 - 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону праці" Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 N 563 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160 Положення про порядок розслідування нещасних випадків що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці а також з роботами підвищеної небезпеки затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N 130 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.01.95 за N 14/550 у редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 15.12.2003 N 244 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1257/8578 та інших актів законодавства". 2.5. У пункті 2.2 розділу 2 слова "Положення про медичний огляд працівників певних категорій" замінити словами і цифрами "Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113". 2.6. Абзац перший пункту 2.3 розділу 2 викласти в такій редакції: "2.3. Під час визначення видів робіт для учнів необхідно керуватися Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385". 2.7. У пункті 2.4 розділу 2 слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.24-94 "Положення про навчання неповнолітніх професіям пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими і небезпечними умовами праці" замінити словами і цифрами " НПАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці а також з роботами підвищеної небезпеки затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N 130 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.01.95 за N 14/550 у редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 15.12.2003 N 244 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1257/8578 ". 2.8. Пункт 2.11 розділу 2 викласти в такій редакції: "2.11. Для організації відпочинку й прийняття їжі учням зайнятим на практичних роботах у сільськогосподарському виробництві необхідно відводити спеціальні місця які мають бути обладнані відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці". 2.9. В абзаці п'ятому пункту 3.3 розділу 3 слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці" і Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 N 563 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160 та Положення про порядок розслідування нещасних випадків що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284 із змінами ". 2.10. В абзаці п'ятому пункту 3.5 розділу 3 слова та цифри "Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах та ДНАОП 00-4.03-98 "Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях" замінити словами та цифрами "Положення про порядок розслідування нещасних випадків що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284 із змінами та НПАОП 0.00-6.02-04 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112". 2.11. У пункті 4.3 розділу 4 слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511". 2.12. У пункті 4.9 розділу 4 слова та цифри "СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" замінити словами та цифрами "ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення затверджених наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 N 168". 2.13. Пункт 5.1 розділу 5 викласти в такій редакції: "5.1. Трактори та самохідні сільськогосподарські машини які виділяються для практичного водіння повинні бути технічно справними й відповідати вимогам чинних правил з охорони праці в сільському господарстві". 2.14. У пункті 5.4 розділу 5 слова та цифри "відповідно до НАОП 2.1.10-1.01-86 "Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР" замінити словами "згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці". 2.15. У пункті 6.10 розділу 6 слова та цифри "НАОП 2.1.10-1.01-86 "Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР" замінити словами "нормативно-правовими актами з охорони праці". 2.16. У пункті 6.13 розділу 6 слова та цифри "відповідно до ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" замінити словами та цифрами "відповідно до НПАОП 0.00-1.01-07 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051". 2.17. У пункті 6.16 розділу 6 слова та цифри "НАОП 2.2.00-1.01-86 "Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе Госагропрома СССР" замінити словами "нормативно-правових актів з охорони праці". 2.18. Пункт 7.2 розділу 7 вилучити. У зв'язку з цим пункти 7.3 - 7.13 вважати відповідно пунктами 7.2 - 7.12. 2.19. Розділ 9 "Вимоги пожежної безпеки" вилучити.   Начальник відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері      В. С. Ткачов  ПОГОДЖЕНО:    Перший заступник Міністра освіти і науки України    Б. М. Жебровський    ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці України 16.11.98 №219 Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві далі - Правила поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти України далі - навчальні заклади незалежно від форм власності. Вимоги даних Правил є обов’язковими для виконання керівними і педагогічними працівниками навчальних закладів а також керівниками власниками сільськогосподарських державних підприємств установ і організацій системи Міністерства агропромислового комплексу України спілок асоціацій агрофірм колективних сільськогосподарських підприємств тощо далі - сільськогосподарські підприємства керівниками ділянок і особами на яких покладається відповідальність за безпеку праці на сільськогосподарських підприємствах де проводяться трудове навчання й літні практичні роботи учнів старших класів навчальних закладів. З уведенням у дію цих Правил вважати такими що не застосовуються на території України “Правила техники безопасности и производственной санитарии при трудовом обучении и летних практических работах учащихся ІХ-Х ХІ классов общеобразовательной школы в сельскохозяйственном производстве” затверджені Міністерством освіти СРСР і Міністерством сільського господарства СРСР у 1976 р. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України Закон України Закон України Закон України ДНАОП 0.00-4.12-94 ДНАОП 0.00-4.26-96 ДНАОП 0.00-1.21-98 ДНАОП 0.00-4.24-94 ДНАОП 0.03-8.07-94 ДНАОП 0.03-3.29-96 ДНАОП 0.00-4.15-98 ДНАОП 0.00-4.03-98 ДНАОП 0.00-1.03-93 ДНАОП 0.01-1.01-95 НАОП 2.1.10-1.01-86 НАОП 2.2.00-1.01-86 НАОП 2.1.20-1.01-87 ДСТУ 2189-93 ДСТУ 3158-95 ГОСТ 12.2.019-86 ГОСТ 12.2.120-88 ГОСТ 12.2.042-91 ГОСТ 1.1.005-88 ГОСТ 12.1.008-76 СНиП ІІ-4-79 СанПиН Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про освіту” Про охорону праці Про пожежну безпеку Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Типове положення про навчання інструктаж і пе- ревірку знань працівників з питань охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 4 квітня 1994 року №30 зареєстровано в Мін’юсті України 12 травня 1994 року за №95/304 із змінами і доповненнями затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 23 квітня 1997 року №109 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 року №170 зареєстровано в Мін’юсті України 18 листопада 1996 року за №667/1692 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 9 січня 1998 року №4 зареєстровано в Мін’юсті України 10 лютого 1998 року за №93/2533 Положення про навчання неповнолітніх професіям пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30 грудня 1994 року №130 зареєстровано в Мін’юсті України 20 січня 1995 року за №14/550 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року №46 зареєстровано в Мін’юсті України 28 липня 1994 року за №176/385 Граничні норми підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року №59 зареєстровано в Мін’юсті України 16 квітня 1996 року за №183/1208 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 року №9 зареєстровано в Мін’юсті України 7 квітня 1998 року за №226/2666 Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 10 серпня 1993 року №623 зі змінами і доповненнями затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 17 червня 1998 року №923 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 грудня 1993 року №128 Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджено наказом Управління державноі пожежної охорони МВС України від 14 червня 1995 року зареєстровано в Мін’юсті України 14 липня 1995 року за №219/755 Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР. Затверджено наказом Держагропрому СРСР від 12 грудня 1986 року Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе Госагропрома СССР. Затверджено наказом Держагропрому СРСР від 12 грудня 1986 року Правила безопасности при производстве продукции животноводства в системе Госагропрома СССР. Затверджено наказом Держагропромому СРСР у 1987 році ССБП. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки Засоби малої механізації для сільськогосподарського виробництва. Загальні вимоги безпеки ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности ССБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов самоходных строительно-дорожных машин одноосных тягачей карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности Общие и санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны Биологическая безопасность Естественное и искусственное освещение. Затверджено наказом Держбуду СРСР у 1979 році Устройство содержание и организация работы лагеря труда и отдыха. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 24 березня 1987 року №42-125-4270-87 Санитарные правила транспортирования хранения и применения пестицидов в народном хозяйстве. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 12 листопада 1991 року №6038-91 Режим труда и отдыха школьников при производственном обучении на самоходных сельскохозяйственных машинах и тракторах. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 23 серпня 1987 року №4420-87 Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року №45 Правила устройства электроустановок. Затверджено наказом Міненерго СРСР у 1985 році із змінами затвердженими наказом Міненергетики і електрофікації України від 20 лютого 1997 року №18 Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах. Затверджено наказом Міносвіти України від 30 листопада 1993 року №429 зареєстровано в Мін’юсті України 3 грудня 1993 року за №178 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 3.1. Органiзацiя роботи з охорони працi в системi Мiнiстерства освiти України визначається Законом України “Про охорону праці” Положенням про органiзацiю охорони працi та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах” та ДНАОП 0.00-4.24-94 “Положення про навчання неповнолітніх професіям пов’язаним з важкими роботами та роботами з шкідливими і небезпечними умовами праці”. 3.2. До виконання сiльськогосподарських робiт під час трудового навчання й літніх практичних робіт допускають учнiв якi пройшли медогляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій і не мають медичних протипоказань. 3.3. Під час визначення видiв робiт для учнів необхiдно керуватися ДНАОП 0.03-8.07-94 “Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх”. Учнiв не допускають до робіт з таких професiй: консервувальники пантів; конярі зайняті обслуговуванням жеребців-плiдників; причіплювачі на причіпних сільськогосподарських машинах; тваринники зайняті обслуговуванням бугаїв-плідників; робітники зайняті на грензаводах; робітники зайняті на плантаціях опійного маку; робітники зайняті на роботах у колодязях гноївкозбірниках цистернах та інших ємкостях; робітники зайняті роботою в середині теплиць; робітники зайняті поливанням бавовни ручним способом; робітники зайняті прибиранням транспортуванням та первинною обробкою тютюну; робітники зайняті на роботах із транспортування готування та застосування отрутохімікатів; санітар ветеринарний; та тих що приведені в п.37 “Загальні професії всіх галузей народного господарства” вищезазначеного нормативного акта. 3.4. Пiд час трудового навчання й літніх практичних робіт у сільськогосподарському виробництві учнi Х-ХІ класiв працюють на виробництвах та на робочих місцях пов’язаних з важкими роботами й роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці протягом не бiльш як 4 год на день відповідно до ДНАОП 0.00-4.24-94 “Положення про навчання неповнолітніх професіям пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими і небезпечними умовами праці”. 3.5. Час перенесення вантажiв учнями має становити не бiльш як 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу що переноситься вiдповiдно до ДНАОП 0.03-3.29-96 “Граничні норми підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми” а саме: 5 6 - 6 3 кг - для дiвчат 16-17рокiв; 11 2 - 12 6 кг - для хлопцiв 16-17 рокiв. 3.6. Якщо мiсце роботи знаходиться на вiдстанi понад 3 км вiд мiсця проживання учнiв або вiд навчального закладу слід органiзувати пiдвезення учнiв до мiсця роботи i назад з дотриманням усiх вимог безпеки дорожнього руху. 3.7. Початок робочого дня встановлюють залежно вiд конкретних умов щоб робота проходила в години найменшої iнсоляцiї. Розпорядок дня з урахуванням мiсцевих клiматичних i погодних умов погоджується з мiсцевими органами санiтарного нагляду. Вiн повинен передбачати: тривалiсть нiчного сну не менш як 9 год; чотириразове харчування снiданок - 25% 2-й снiданок - 15% обiд - 40% вечеря - 20% загальнодобової калорiйностi ; регламентацiю часу роботи тобто за умови загальної тривалостi робочого дня не бiльш як 4 години пiсля кожних 50 хв роботи має бути перерва 10 хв; регламентацiю приймання їжi тобто перерви мiж їжею не повиннi перевищувати 4 год; проведення ранкової зарядки гiгiєнiчних i гартувальних процедур спортивних i культмасових заходiв; вiдпочинок i вiльний час. Залучати неповнолітніх до нічних надурочних робіт і робіт у вихідні дні не дозволяється згідно з Кодексом законів України про працю. 3.8. Слiд уникати тривалого перебування учнiв в одноманiтнiй незручнiй позi а також виконання однiєї й тiєї самої роботи. Тому їхню працю треба органiзовувати так щоб окремi операцiї учні виконували протягом дня по черзi. . Для відпочинку учнів під час перерви слід виділяти спеціальні місця які захищені від дії прямих сонячних променів. Відстань від місць відпочинку до місця роботи не повинна перевищувати 50 м. 3.9. Учнів необхідно забезпечувати доброякiсною питною водою що вiдповiдає санiтарним вимогам ГОСТ 2874-73 “Вода питьевая”. На робочих мiсцях має бути аптечка першої долiкарської допомоги. 3.10. На час трудового навчання й літніх практичних робіт учням видають спецодяг спецвзуття інші засоби індивідуального захисту вiдповiдно до ДНАОП 0.00-4.26-96 “Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту”. Комплекти спецодягу спецвзуття інших засобів індивідуального захисту мають бути спецiально підготовленi для учнiв i пiдiгнанi за зростом i розмiрами. Відповідальність за забезпечення учнів спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту покладається на керівників сільськогосподарських підприємств де проводяться трудове навчання й літні практичні роботи учнів навчальних закладів. 3.11. Для органiзацiї вiдпочинку й прийняття їжі учням що працюють у полi на фермi в майстернi тощо слід відводити спецiальне мiсце яке має бути позначене та обладнане відповідно до вимог НАОП 2.1.10-1.01-86 “Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР”та санітарно-гігієнічних вимог СанПиН ”Устройство содержание и организация работы лагеря труда и отдыха”. 3.12. Зміна видів робіт або операцій має здійснюватися з дозволу керівника з обов’язковим проведенням інструктажу з безпеки на робочому місці. 3.13. Систематичний контроль за безпечними умовами праці виробничої санiтарiї пожежної безпеки а також за станом здоров`я учнiв якi працюють під час трудового навчання та літніх практичних робіт у сiльськогосподарському виробництвi покладається на керівників навчальних закладів вiддiлів освiти сільськогосподарських підприємств. 4. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ 4.1. Керiвництво i вiдповiдальнiсть за організацію охорони працi під час проведення трудового навчання й літніх практичних робіт учнiв у сільськогосподарському виробництві покладаються: в установах закладах Мiнiстерства освiти України - на керiвника директора завiдувача ; в сільськогосподарських підприємствах: на державних пiдприємствах в установах i органiзацiях системи Мiнiстерства агропромислового комплексу України спілках асоціаціях агрофірмах - на керiвникiв директорiв начальникiв завiдувачів тощо в колективних сільськогосподарських підприємствах КСП - на голiв правління. 4.2. Під час проведення трудового навчання й літніх практичних робіт наказом по навчальному закладу призначаються особи відповідальні за їх проведення які зобов’язані контролювати створення на сільськогосподарському підприємстві безпечних умов праці для учнів стежити за виконанням учнями цих Правил та відповідних інструкцій з безпеки на робочому місці. 4.3. Керiвники власники сiльськогосподарських пiдприємств відповідно до угод підписаних між ними й керівниками навчальних закладів повинні: наказом по сільськогосподарському підприємству видiлити виробничi дiлянки на полях у садах робочi мiсця в ремонтних майстернях i на фермах потрібну кiлькiсть спецодягу спецвзуття інших iндивiдуальних засобiв захисту справних тракторiв i сiльськогосподарських машин для виконання робiт учнями навчальних закладів; визначити місця відпочинку й приймання їжі забезпечити працюючих калорійною їжею відповідно до санітарно-гігієнічних вимог; призначити осiб вiдповiдальних за безпечний стан робочих місць дотримання санітарно-гігієнічних і безпечних умов праці на час трудового навчання й літніх практичних робіт учнiв бригадирiв механiкiв завiдувачів фермами тощо ; забезпечити проведення iнструктажу учнiв вiдповiдно до ДНАОП 0.00-4.12-94 “Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці” і Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах. 4.4. Керівники органiзацiй установ навчальних закладів та сiльськогосподарських пiдприємств до початку проходження учнями виробничої практики: визначають види робiт порядок i строки навчання учнiв безпечним прийомам їх виконання; затверджують комiсiю для перевiрки знань учнів з питань безпеки праці й виробничої санiтарiї пожежної безпеки й безпеки руху; затверджують органiзацiйно-технiчнi заходи щодо охорони працi та своєчасно проводять перевiрку їх виконання. 4.5. Заступники керівників навчальних закладів з навчально-виробничої роботи а там де їх немає - керівники навчальних закладів : контролюють щоб навчання учнiв роботі на сiльськогосподарських машинах та догляду за тваринами проводилося тiльки пiд безпосереднiм керiвництвом спецiалiстiв квалiфiкованих працівникiв сільськогосподарських підприємств i контролем учителів вiдповiдальних за проведення трудового навчання й літніх практичних робіт учнів; контролюють виконання вимог законодавства про працю пiдлiткiв правил iнструкцiй з безпеки праці виробничої санiтарiї пожежної безпеки керівниками трудового навчання й літніх практичних робіт учнів; розробляють i подають на затвердження керівнику навчального закладу та керівнику сiльськогосподарського пiдприємства плани проведення необхiдних заходiв щодо забезпечення безпечних умов працi учнiв у сiльськогосподарському виробництвi й забезпечують своєчасне виконання їх; беруть участь у розслiдуванні нещасних випадків пов’язаних з навчальним процесом i виробництвом вiдповiдно до Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах та ДНАОП 00-4.03-98 “Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях”. 4.6. Вчителi трудового навчання спецiалiсти iнструктори: навчають учнiв безпечним прийомам працi правилам користування засобами індивiдуального захисту; контролюють наявнiсть i справнiсть запобiжних пристроїв огорож та засобів iндивiдуального захисту спецодягу спецвзуття тощо ; вимагають вiд учнiв виконання вимог безпеки праці та пожежної безпеки постiйно стежать за застосуванням ними безпечних методів працi й використанням запобiжних i захисних засобiв; проходять навчання з безпеки праці з атестацією один раз на три роки. 4.7. Керівники управліннями вiддiлами освiти несуть вiдповiдальнiсть за загальний стан органiзацiї роботи з охорони праці спрямованої на виконання правил безпеки працi та виробничої санiтарiї пiд час трудового навчання й літніх практичних робіт учнiв вiдповiдно до чинного законодавства і даних Правил: органiзують навчання з безпеки праці та виробничої санiтарiї керівників навчальних закладів заступникiв керівників з навчально-виробничої роботи спеціалістів з охорони праці та безпеки життєдіяльності вчителiв трудового навчання; забезпечують контроль за виконанням вимог Закону “Про охорону праці” щодо праці пiдлiткiв i даних Правил. 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ Й ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Й ЛІТНІХ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ УЧНІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ 5.1. Перед тим як направляти учнiв на трудове навчання й літні практичні роботи в сільськогосподарське підприємство вчитель трудового навчання якому доручено керувати групою учнів під час виконання сiльськогосподарських робiт проводить вступну бесіду з метою пов’язати вивчений теоретичний матеріал з наступним трудовим навчанням і літніми практичними роботами. 5.2. Посадова особа відповідальна за охорону праці в сільськогосподарському підприємстві де проходять трудове навчання й літні практичні роботи учнів проводить з учнями вступний інструктаж у процесі якого знайомить їх з правилами поведiнки на територiї сільськогосподарського підприємства правилами безпеки пiд час обслуговування сiльськогосподарських машин верстатного обладнання тварин загальними правилами електробезпеки пожежної безпеки прийомами надання першої долiкарської допомоги потерпiлому. 5.3. Первинний позаплановий і цільовий інструктажі з питань охорони праці проводять безпосередньо керівники виробничих дiльниць бригадири завiдувачi фермами майстернями тощо відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-94 “Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці”. 5.4. Під час трудового навчання і літніх практичних робіт у сільськогосподарському підприємстві його керівник повинен забезпечити учнів iнструкцiями з правил безпеки за видами виконуваних робiт розробленими і затвердженими у сільськогосподарському підприємстві згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”. 5.5. За несвоєчасне проведення iнструктажу з охорони праці посадова особа зазначена у п.5.2 несе вiдповiдальнiсть згідно з чинним законодавством. 5.6. Під час проведення трудового навчання і літніх практичних робіт всі учні повинні користуватися засобами індивідуального захисту в залежності від виду робіт на польових станах у тваринницькій фермі у виробничому приміщенні тощо . 5.7. Для переодягання учнів слід використовувати спеціальні приміщення гардероб санітарно-побутова кімната тощо . 5.8. Для забезпечення питною водою працівники сільськогосподарських підприємств встановлюють фонтанчики або закритi баки. Замiняти воду промивати й дезінфiкувати баки треба щоденно у відповідності до вимог СанПиН “Устройство содержание и организация работы лагерей труда и отдыха”. 5.9. Мiсця виконання робiт повиннi бути обладнанi мiсцевим i загальним освiтленням що вiдповiдає вимогам СНиП ІІ-4-79 “Естественное и искусственное освещение”. 5.10. Відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” напруга живлення мiсцевого освiтлення не повинна перевищувати 42 В а його конструкція має дозволяти легко змiнювати напрям променя свiтла. Переноснi свiтильники повиннi мати напругу 12 - 36 В. 5.11. Вiконнi шибки i скло електричних свiтильникiв треба очищати в мiру їх забруднення але не рiдше одного разу на 3 мiсяці або за графіком відповідальної особи за електрогосподарство. Залучати учнів до очищення світильників не дозволяється. 5.12. Виробничi санiтарно-побутовi й допомiжнi примiщення обладнують вентиляцiєю. Температура вмiст пилу пари газiв та iнших шкiдливих речовин у повiтрi робочої зони повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТ 12.1.005-88 “Общие и санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”. 6. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ УЧНІВ З ВОДІННЯ ТРАКТОРІВ І САМОХІДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 6.1. Трактори та самохідні сільськогосподарські машини які видiляються для практичного водiння повиннi бути технiчно справними й вiдповiдати вимогам НАОП 2.1.10-1.01-86 “Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР” НАОП 2.2.00-1.01-86 “Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе Госагропрома СССР” ДСТУ 2189-93 “ССБП. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки” ДСТУ 3158-95 “Засоби малої механізації для сільськогосподарського виробництва” ГОСТ 12.2.019-86 “ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности” ГОСТ 12.2.120-88 “ССБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов самоходных строительно-дорожных машин одноосных тягачей карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности” ГОСТ 12.2.042-91 “ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства. Общие требования безопасности” і чинним правилам з охорони праці в сільському господарстві. Відповідно до наказу Держнаглядохоронпраці від 02.10.97 №256 заборонено використання тракторів на яких не проведено демонтаж ручного запуску двигуна за межами кабіни. Для навчання учнів прийомам водіння і виконання технологічних операцій слід використовувати сільськогосподарські машини з найбільш сприятливими гігієнічними й ергономічними характеристиками зменшений рівень шуму вібрації пилу тощо . 6.2. Навчальне водіння учнiв на тракторах i самохiдних сiльськогосподарських машинах необхідно проводити на спецiально вiдведених майданчиках полiгонах у сільськогосподарському підприємстві де проводяться трудове навчання й літні практичні роботи i тiльки в присутностi вчителя. На шкiльних подвір’ях навчальне водіння на тракторах i машинах не дозволяється. 6.3. На полiгонах слід вiдводити спецiальнi мiсця обмеженi вiшками для водіння учнями трактора по колу по вiсiмцi для тренування в`їзду в ворота мiж двома вiхами та пiд’їзду до причiпної машини тощо. Під час проведення навчальних робіт на сільськогосподарських агрегатах у полі необхідно уважно оглянути його з метою вилучення зайвих предметів. 6.4. Якщо під час навчання використовуються одночасно два трактори необхiдно кожному з них вiдводити на полiгонi дiлянки роздiленi мiж собою нейтральною смугою ширина якої повинна бути не менш як 2 м відповідно до НАОП 2.1.10-1.01-86 “Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР”. Межi дiлянок вiдведених для кожного трактора повиннi бути чiтко позначенi вiшками або iншими добре помiтними знаками . 6.5. До початку практичного водiння трактора учні повинні пройти навчання й інструктаж з безпеки праці й ознайомитися: з безпечними прийомами посадки в кабiну й виходу з неї; з контрольно-вимiрювальними приладами й органами керування; з безпечними прийомами аварійної зупинки трактора; з безпечними прийомами під час запуску двигуна рушання з мiсця зупинки повороту й розвороту руху заднiм ходом підіймання й опускання агрегатованих з трактором машин. 6.6. Водiння трактора має здiйснюватися вiдповiдно до завдання за заздалегiдь розробленими маршрутами що затверджуються керівником навчального закладу або його заступником і узгоджуються з Державною автомобільною інспекцією. 6.7. Не дозволяється перебувати в кабiнi трактора особам якi не зв’язанi з виконанням навчального процесу та такої кiлькостi осiб що перевищує кiлькiсть мiсць у кабiнi трактора. 6.8. Перед виконанням практичних робіт слід перевірити справність всіх вузлів агрегату й надійність з’єднання агрегатованої машини з трактором. 6.9. Технічний стан трактора або самохідної сільськогосподарської машини які використовуються для навчального водіння повинен відповідати експлуатаційній документації завода-виготовлювача. Ці машини повинні бути обладнані дублюючим управлінням електростартерним запуском двигуна й мати напис про небезпеку травмування під час їх запуску з увімкнутою передачею. На тракторах або самохідних сільськогосподарських машинах з одномісною кабіною практичні заняття проводяться на рівній поверхні полігону в присутності викладача або інструктора. Навчальному водінню учнів на цих машинах має передувати отримання й відпрацювання ними навичок та умінь на тренажерах аналогічних технічних засобів. 6.10. Передавати керування сільськогосподарською машиною iншому учневi може тільки iнструктор тiльки в спецiально встановленому мiсцi i за умови зупиненого двигуна. 7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОЛЬОВИХ І РЕМОНТНИХ РОБІТ 7.1. Учні допускаються до роботи на машинах і обладнанні під керівництвом інструктора пiсля проведення занять з вивчення їх будови перевірки знань і навичок експлуатацiї. 7.2. У майстернях де розмiщуються машини механiзми та обладнання потрібно мати iнструкцiї з безпеки праці під час їх обслуговування. 7.3. Виконання учнями механізованих сiльськогосподарських робiт пов’язаних з перемiщенням машин та агрегатiв здiйснюється за заздалегiдь розробленою технологiєю i маршрутом що затверджений керiвником або головним спецiалiстом сільськогосподарського підприємства. 7.4. Причіплювання до трактора навішування на нього сільськогосподарських машин монтаж та налагодження агрегату здiйснюється учнями пiд керiвництвом i за умови безпосередньої участі iнструктора або спецiалiста сільськогосподарського підприємства. 7.5. Переїзд залiзничних колiй мостiв гребель гаток а також переїзд з одного мiсця роботи на iнше повинен здiйснювати тiльки iнструктор або представник сільськогосподарського підприємства за затвердженим маршрутом. 7.6. Регулювання робочих органiв плугiв культиваторiв та iнших ґрунтообробних знарядь треба здiйснювати на спецiальному майданчику пiд керiвництвом i за участю iнструктора. 7.7. Навантажувати сiвалки й садильнi машини насiннєвим матерiалом i добривами слід механiчними засобами заправлення. Ручне завантаження дозволяється тiльки за умови зупиненого сiвалкового агрегату і у відповідності до ДНАОП 0.03-3.29-96 “Граничні норми підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми”. 7.8. Пiд час сiвби зернових культур i соняшника завантаження насіннєвим матеріалом виконують робітники сільськогосподарського підприємства. Під час цього потрiбно встановити суворий контроль за учнями щоб не допустити вживання насiння як їжi тому що перед сiвбою цi культури обробляють пестицидами та агрохiмiкатами. 7.9. Пiд час грози зливи польовi роботи потрібно припинити а учнiв вiдвести в безпечне мiсце. 7.10. Під час роботи з мінеральними добривами слід дотримуватись вимог безпеки і відповідних санітарно-гігієнічних умов праці згідно з НАОП 2.1.10-1.01-86 “Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР”. 7.11. Усi ручнi й механiзованi роботи з мiнеральними добривами потрібно виконувати пiд керiвництвом iнструктора-викладача або спецiалiста cільськогосподарського підприємства. 7.12. Відповідно до п.1.10 “Санитарных правил транспортирования хранения и применения пестицидов в народном хозяйстве” до робіт на оброблених пестицидами площах учні не допускаються. 7.13. Вантажопiдіймальні машини i знiмнi вантажозахоплювальнi пристрої що є в сільськогосподарському підприємстві або навчальному закладі треба утримувати відповідно до ДНАОП 0.00-1.03-93 “Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів”. 7.14. Верстатне обладнання яке використовується під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів навчальних закладів повинно бути ретельно вивiрене закрiплене i заземлене. 7.15. Вмикання i вимикання верстатного обладнання в з електромережі живлення має виконувати тільки атестований електромонтер. 7.16. Усi токарнi шлiфувальнi заточувальнi верстати призначенi для обробки металiв i неметалiв мають відповідати вимогам НАОП 2.2.00-1.01-86 “Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе Госагропрома СССР”. 7.17. Перед початком будь-якої роботи на верстатi інструктор має особисто перевiрити технiчний стан кожного верстата справнiсть iнструменту й пристроїв безпеку електроприводу верстатiв і тiльки пiсля цього допускати учнів до роботи. 7.18. Робочi мiсця учнів залежно вiд виконуваних робiт мають бути вiдповiдно обладнанi верстаками стелажами столами шафами тумбочками пiдставками знiмачами пiдйомно-транспортними пристроями у разi потреби - сидiннями та iншими пристроями та iнструментами для зручного i безпечного виконання робiт зберiгання iнструменту пристроїв i деталей. 7.19. Заточування рiзального iнструмента виконує лише iнструктор. 7.20. Виправлення крил облицювання й виготовлення iнших деталей з листового металу слід виконувати тiльки після попередньої очистки їх вiд бруду й старої фарби на спецiальних пiдставках та оправках. Виправляти деталi що перебувають у висячому положеннi учням не дозволяється. 8. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ НА ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМАХ 8.1. Пiд час проходження трудового навчання й літніх практичних робіт з обслуговування сiльськогосподарських тварин учнiв подiляють на групи по 3-5 чоловiк. Вони працюють пiд керiвництвом інструктора спеціаліста . Якщо є можливiсть учнi можуть iндивiдуально працювати пiд керiвництвом працівників галузі тваринництва . 8.2. На всі види робіт учнів на тваринницькій фермі поширюються вимоги НАОП 2.1.20-1.01-87 “Правила безопасности при производстве продукции животноводства в системе Госагропрома СССР” та ГОСТ 12.2.042-91 “ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности”. 8.3. За учнями закрiплюють тварин що мають спокiйний норов. Самостiйно вони можуть обслуговувати телят поросят овець птицю кролiв. 8.4. Із зовнiшнього боку стiйла з тваринами що мають злий i неспокiйний норов вивiшують таблички iз застережливими написами. 8.5. Індивiдуальнi стiльцi якими учні користуються під час доїння повиннi бути мiцними й справними. У разі потреби під час доїння слід прив’язувати хвiст до задньої кінцівки тварини щоб уникнути удару. Учнів до цієї дії залучати не дозволяється. 8.6. Поводження з тваринами має бути ласкавим упевненим але не грубим. Бити тварин i кричати на них не дозволяється. 8.7. Прибирання годiвниць стiйл ясел тощо проводиться за час вiдсутностi тварин. Роботи з прибирання приміщень а також переміщення вантажів порожніх бідонів та бідонів з молоком відер тощо слід виконувати керуючись п.3.5 цих Правил. 8.8. Для чищення тварин слiд користуватися спецiальними справними щiтками теплою водою марлею для обтирання вименi. Пiд час чищення тварина повинна бути на прив`язi. 8.9. Пiд час вигону тварин на прогулянку i при загоні їх у примiщення не можна стояти на шляху їхнього руху. Ганяти тварин по примiщенню не дозволяється. 8.10. Учням якi обслуговують тварин перебувати тривалий час на вигульних майданчиках в загородах годiвницях не дозволяється. 8.11. Ловити тварин можна тiльки з участю дорослих робiтникiв. 8.12. Під час виловлювання птахiв і кролів потрібно користуватися спеціальними шкіряними або стьобаними рукавицями. З метою захисту від пилу при пересадці птахів слід користуватися до того ж респіраторами та захисними окулярами. 8.13. Працювати на машинах i обладнаннi які використовуються на тваринницьких фермах учнi можуть тiльки пiд керiвництвом інструктора або спецiалiста сільськогосподарського підприємства. 9. ВИМОГИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ 9.1. До початку трудового навчання й літніх практичних робіт у сільськогосподарському виробництві учитель трудового навчання повинен навчити учнiв правилам електробезпеки відповідно до напрямку роботи провести опитування кожного учня і тільки переконавшись що ці правила засвоєні учнями дозволяється допустити їх до роботи . 9.2. Експлуатація електрообладнання має відповідати вимогам Правил устройства электроустановок ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 9.3. Під час проведення трудового навчання й літніх практичних робіт у разі виявлення несправностей електрообладнання електромережі обірваний провід “пощипування” під час обслуговування обладнання іскріння тощо слід негайно припинити роботи й повідомити керівника дільниці. 9.4. Особливо треба бути обережним під час роботи у приміщеннях підвищеної небезпеки де мають місце пил волога гази перепади температур тощо. У таких приміщеннях не дозволяється доторкуватись до проводів електроустановок і розподільних щитів. 9.5. Усі роботи з електрообладнанням вмикання і вимикання електроустановок заміна електроламп вставка запобіжників та роботи у разі виявлення несправностей мають виконувати тільки спеціалісти сільськогосподарського підприємства де проводяться трудове навчання й літні практичні роботи учнів навчальних закладів. 10. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 10.1. Відповідно до додатка 2 ДНАОП 0.01-1.01-95 “Правила пожежної безпеки в Україні” з усіма учнями перед початком трудового навчання й літніх практичних робіт проводиться вступний та первинний на робочому місці протипожежний інструктаж який може здійснюватися одноразово з відповідними інструктажами з питань охорони праці. Інструктаж проводить особа яка відповідає за пожежну охорону в сільськогосподарському підприємстві. 10.2. Запис про проведення протипожежних інструктажів робиться в журналі в якому фіксується проведення інструктажу з охорони праці. 10.3. Вимоги пожежної безпеки до виробничих приміщень об’єктів сільськогосподарського виробництва забезпечення засобами пожежогасіння регламентуються ДНАОП 0.01-1.01-95 “Правила пожежної безпеки в Україні”. 10.4. Згідно з ДНАОП 0.01-1.01-95 “Правила пожежної безпеки в Україні” у кожному навчальному закладі установі підприємстві й організації де проходять трудове навчання й літні практичні роботи учні Х-ХІ класів має бути встановлений відповідний протипожежний режим і порядок оповіщення людей про пожежу з якими необхідно ознайомити всіх працюючих. 10.5. Керівники сільськогосподарських підприємств і установ де проводяться трудове навчання й літні практичні роботи учнів навчальних закладів несуть відповідальність за додержання вимог ДНАОП 0.01-1.01-95 “Правила пожежної безпеки в Україні”. 10.6. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки учнями під час трудового навчання й літніх практичних робіт покладається на особу яка відповідає за пожежну охорону в сільськогосподарському підприємстві. Начальник управління організації державного нагляду В.М.Кириленко 2 2