Рішення N 13 від 19.07.2007 р.

Рішення N 13 від 19.07.2007 р. Про розгляд науково-дослідної роботи на тему: "Розроблення Концепції Державної програми модернізації та розвитку систем теплозабезпечення на основі новітніх технологій виробництва тепла", в результаті якої отримано проект "Концепції Державної програми реформування і розвитку систем теплозабезпечення об'єктів житлово-комунального господарства"

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА РІШЕННЯ від 19 липня 2007 року N 13 Про розгляд науково-дослідної роботи на тему: "Розроблення Концепції Державної програми модернізації та розвитку систем теплозабезпечення на основі новітніх технологій виробництва тепла" в результаті якої отримано проект "Концепції Державної програми реформування і розвитку систем теплозабезпечення об'єктів житлово-комунального господарства" Розглянувши науково-дослідну роботу на тему: "Розроблення Концепції Державної програми модернізації та розвитку систем теплозабезпечення на основі новітніх технологій виробництва тепла" в результаті якої отримано проект "Концепції Державної програми реформування і розвитку систем теплозабезпечення об'єктів житлово-комунального господарства" розроблений Проблемним інститутом нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити в цілому проект "Концепції Державної програми реформування і розвитку систем теплозабезпечення об'єктів житлово-комунального господарства" далі - Концепція . 2. Доопрацювати проект Концепції з урахуванням пропозицій та зауважень членів науково-технічної ради. 3. Рекомендувати управлінню теплоенергетики В. М. Бербенець забезпечити проведення громадського обговорення Концепції та за результатами підготувати та подати проект Концепції на погодження центральним органам виконавчої влади та на затвердження в установленому порядку Кабінету Міністрів України. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на Першого заступника Міністра А. О. Орлова.  Голова науково-технічної ради О. П. Попов