Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

                                                           З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Відомості Верховної Ради ВВР 1998 N 11-12 ст.42 Із змінами внесеними згідно з Кодексом N 2341-III 2341-14 від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 У зв'язку з прийняттям Закону України "Про пожежну безпеку" 3745-12 Відомості Верховної Ради України 1994 р. N 5 ст.21 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни: Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III 2341-14 від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення 80731-10 Відомості Верховної Ради УРСР 1984 р. додаток до N 51 ст. 1122 : а доповнити Кодекс статтею 188-8 такого змісту: "Стаття 188-8. Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх діяльності - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; б статті 175 223 80732-10 викласти в такій редакції: "Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду Органи державного пожежного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення пов'язані з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду статті 120 175 188-8 . Від імені органів державного пожежного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 1 головні державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду та їх заступники - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2 головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих органів державного пожежного нагляду державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду - штраф на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 3 державні інспектори з пожежного нагляду - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; в пункт 7 частини другої статті 255 викласти в такій редакції: "7 працівники відомчої сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин команд протипожежних об'єднань громадян статті 120 175 188-8 ". 3. Пункт 1 статті 10 Закону України "Про оренду державного майна" 2269-12 Відомості Верховної Ради України 1995 р. N 15 ст. 99 доповнити абзацом десятим такого змісту: "обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна". II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Президент України Л.КУЧМА м. Київ 19 листопада 1997 року N 651/97-ВР