НАПБ В.02.005-96/510

НАПБ В.02.005-96/510 Положення про пожежну (пожежно-сторожову) охорону на підприємствах авіаційного транспорту України

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Н А К А З N 398 від 16.12.96 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 25 грудня 1996 р. за N 741/1766 Про затвердження Положення про пожежну пожежно-сторожову охорону на підприємствах авіаційного транспорту України На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" 3745-12 і постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 508-94-п "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та для координації роботи пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки і контролю за її проведенням в підприємствах авіаційного транспорту України Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про пожежну пожежно-сторожову охорону на підприємствах авіаційного транспорту України додається . 2. Державному департаменту авіаційного транспорту України Марченко М.О. : 2.1. Зареєструвати Положення про пожежну пожежно-сторожову охорону на підприємствах авіаційного транспорту України в Міністерстві юстиції України. 2.2. Довести до відома всіх підприємств установ і організацій авіаційного транспорту України Положення про пожежну пожежно-сторожову охорону на підприємствах авіаційного транспорту України зобов'язати керівників авіаційних підприємств організувати вивчення зазначеного Положення та забезпечити його виконання. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту України Реву В.М. Міністр І.П.Данькевич Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 16.12.96 N 398 Положення про пожежну пожежно-сторожову охорону на підприємствах авіаційного транспорту України ППОП-96 * Звід авіаційних правил України АПУ 10. Авіаційна безпека Протипожежна безпека * Далі - Положення 1. Галузь використання 1.1. Це Положення розроблено згідно з Законом України "Про пожежну безпеку" 3745-12 Повітряним кодексом України 3167-12 поширюється і є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності які виконують роботу пов'язану із запобіганням виникненню пожеж та зниженням негативних наслідків від них в авіаційному транспорті України. 1.2. Це Положення регламентує діяльність та встановлює вимоги до пожежної пожежно-сторожової охорони на підприємствах в організаціях та установах авіаційного транспорту України незалежно від форм їх власності. 1.3. Цим Положенням користуються керівники і посадові особи Укравіатрансу та підприємств авіаційного транспорту України для виконання контролю за діяльністю пожежної пожежно-сторожової охорони підприємств авіаційного транспорту. 2. Нормативні посилання В цьому Положенні є посилання на такі законодавчі та нормативні документи: - Закон України "Про пожежну безпеку" 3745-12 введений в дію Постановою Верховної Ради України від 17.12.93 N 3747-12; - постанову Кабінету Міністрів України від 26.07.94 N 508 508-94-п "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"; - Повітряний кодекс України 3167-12 введений в дію Постановою Верховної Ради України від 04.05.93 N 3168-12; - Положення про Міністерство транспорту України затверджене Указом Президента України від 27.12.95 р. N 1186/95; - Положення про Державний департамент авіаційного транспорту України затверджене Указом Президента України від 05.06.95 р. N 425/95; - Типове положення про службу пожежної безпеки затверджене наказом МВС України від 12.04.95 N 220 z0118-95 і зареєстроване Міністерством юстиції 20.04.95 N 118/654; - Типове положення про відомчу пожежну пожежно-сторожову охорону затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.95 N 653 653-95-п ; - АПУ 0. Правила про порядок розробки побудови викладу оформлення змісту введення в дію зміни доповнення та скасування нормативних документів затверджені наказом Державного департаменту авіаційного транспорту України від 09.02.95 N 18. 3. Позначення і скорочення АПУ - Авіаційні правила України МВС - Міністерство внутрішніх справ Пожежна охорона - пожежна пожежно-сторожова охорона підприємств авіаційного транспорту СПБ - служба пожежної безпеки 4. Загальні положення 4.1. Пожежна охорона створюється на підприємствах авіаційного транспорту України надалі - авіапідприємства для виконання завдань передбачених Законом України "Про пожежну безпеку" 3745-12 з метою захисту життя і здоров'я громадян державної власності від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки на цих об'єктах. Обслуговування структур інших форм власності що розташовані в авіапідприємствах виконується за двосторонніми договорами. 4.2. Пожежна охорона складається з: - служб пожежної безпеки; - підрозділів пожежної охорони воєнізованої охорони на яку покладено функції гасіння та запобігання пожежам . 4.3. Пожежна охорона авіапідприємств України в своїй діяльності керується цим Положенням розробленим на основі Закону України "Про пожежну безпеку" 3745-12 введеним в дію Постановою Верховної Ради України від 17.12.93 р. N 3747-12; Типовим положенням по відомчу пожежну пожежно-сторожову охорону затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.95 р. N 653 653-95-п та нормативними документами що діють у Державній пожежній охороні МВС України. 4.4. Основними завданнями пожежної охорони є: - здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на авіапідприємствах; - запобігання пожежам і нещасним випадкам на них; - гасіння пожеж рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків від аварій катастроф і стихійного лиха. 4.5. Пожежна охорона відповідно до покладених до неї завдань: - розробляє інструкції щодо пожежної безпеки обов'язкові для авіапідприємства де вона створена. Документи з організації пожежної безпеки затверджуються в установленому порядку; - здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки протипожежних вимог стандартів норм правил і технічних умов посадовими особами та іншими працівниками авіапідприємства; - перевіряє наявність документів у підрозділах авіапідприємства що дають право на виконання пожежонебезпечних робіт; - впроваджує єдину науково-технічну політику з питань пожежної безпеки; - подає пропозиції щодо проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань пожежної безпеки; - здійснює контроль реалізації технічних програм що стосуються пожежної безпеки; - організовує пожежну охорону об'єктів авіапідприємства та бере участь у доборі кадрів для її підрозділів; - безоплатно використовує засоби масової інформації авіапідприємства для оповіщення у разі виникнення пожежі а також для пропаганди заходів пожежної безпеки; - здійснює пожежно-профілактичні заходи та контролює виконання установлених вимог пожежної безпеки; - проводить протипожежні інструктажі і спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум з працівниками авіапідприємств; - ліквідує пожежі на об'єктах авіапідприємства та на авіаційному рухомому транспорті; - сприяє створенню і всебічному розвитку добровільних пожежних дружин команд протипожежних об'єднань громадян; - повідомляє СПБ Укравіатрансу про випадки пожеж в авіапідприємстві в день їх виникнення. 4.6. Посадові особи пожежної охорони мають право: - проводити в будь-який час в присутності керівника авіапідприємства чи його представника пожежно-технічні обстеження і перевірки будівель споруд новобудов та інших об'єктів і приміщень що належать авіапідприємству одержувати від керівника необхідні пояснення матеріали та інформацію; - давати надсилати керівникам та іншим посадовим особам авіапідприємства обов'язкові для виконання розпорядження приписи про усунення порушень і недоліків у роботі пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки та проведенням заходів щодо запобігання пожежам здійснювати контроль за їх виконанням; - одержувати від структурних підрозділів авіапідприємства посадових осіб і працівників відомості та документи що характеризують стан пожежної безпеки дані про пожежі; - складати адміністративні протоколи та готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб інших працівників авіапідприємства винних у порушенні вимог пожежної безпеки встановлених законодавчими актами та нормативними документами невиконанні розпоряджень приписів використанні пожежної техніки не за призначенням додаток А ; - проводити технічне розслідування обставин і причин пожеж загибелі та травмування людей знищення і пошкодження майна; - у встановленому порядку в межах відомства у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки що створює загрозу виникненню пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей невиконання протипожежних заходів передбачених нормами проектування технічними вимогами та іншими нормативними документами припиняти чи забороняти: а експлуатацію окремих приміщень виробничих дільниць агрегатів обладнання опалювальних приладів та дільниць електричної мережі; б проведення пожежонебезпечних робіт дію виданих на право проведення таких робіт дозволів. 5. За шкоду заподіяну юридичним і фізичним особам внаслідок застосування санкцій передбачених пунктом 4.6 цього Положення органи та посадові особи пожежної охорони відповідальності не несуть. 6. Підрозділи пожежної охорони з питань підготовки особового складу та організації гасіння пожеж керуються нормативними документами що діють у Державній пожежній охороні. Підрозділи що мають виїзну пожежну техніку залучаються до гасіння пожеж у порядку що встановлюється Державною пожежною охороною та за згодою керівника авіапідприємства. 7. Під час гасіння пожежі пожежної охорони мають право на безперешкодний доступ до всього авіаційного транспорту житлових виробничих та інших приміщень а також вживати будь-яких заходів спрямованих на рятування людей запобігання поширенню вогню та ліквідації пожежі. Матеріальні збитки пов'язані з пошкодженням майна під час гасіння пожежі пожежна охорона не відшкодовує. 8. Порядок організації та умови проходження служби внутрішній розпорядок підпорядкованість і відносини в підрозділах пожежної охорони визначається їх статутами та Статутом служби Державної пожежної охорони. 9. У підрозділах пожежної охорони чергові караули несуть службу цілодобово. Інженерно-інспекторський склад на об'єктах авіапідприємств працює згідно з режимом праці цих об'єктів. 10. Особовий склад пожежної охорони розміщується у службових приміщеннях і пожежних депо що надаються адміністрацією авіапідприємства де вона створена. 11. Будівництво утримання і капітальний ремонт службових приміщень пожежних депо здійснюється адміністрацією авіапідприємства. 12. Технічне обслуговування пожежних автомобілів проводиться силами служб спецавтотранспорту авіапідприємства. 13. Навчання по бойовій та спеціальній підготовці особового складу пожежної охорони проводиться за програмами для Державної пожежної охорони. 14. Начальник підрозділу начальник СПБ пожежної охорони безпосередньо підпорядковується керівникові даного авіапідприємства. 15. Методичне керівництво та контроль за підрозділами пожежної охорони з питань організації служби і підготовки пожежно-профілактичної роботи здійснюється СПБ Укравіатрансу. 16. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення пожежної охорони проводиться за рахунок авіапідприємства де вона створена. Працівники пожежної охорони забезпечуються спеціальним одягом і речовим майном за нормамами встановленими для професійної пожежної охорони. 17. Розміри грошового утримання працівників пожежної охорони встановлюються керівниками авіапідприємств де вона створена і повинні компенсувати їх фізичні та інтелектуальні затрати а також забезпечувати необхідну готовність цих підрозділів до гасіння пожеж. 18. Кошти необхідні для виплати особовому складу пожежної охорони одноразової допомоги а також витрати на санаторно-курортне обслуговування та дитячі оздоровчі заклади передбачаються в кошторисі на утримання пожежної охорони. 19. Медико-санітарне обслуговування особового складу пожежної охорони та складу їх сімей здійснюється лікувальними закладами авіапідприємства на загальних підставах. 20. Відпустки працівникам пожежної охорони надаються в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством. 21. Пенсійне забезпечення осіб пожежної охорони та членів їх сімей здійснюється в порядку встановленому законодавством України. 22. Особовий склад підрозділів пожежної охорони який несе службу в цехах дільницях з шкідливими умовами праці користується відповідними пільгами нарівні з працівниками цих виробництв. 23. Працівники пожежної охорони згідно з Положенням про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин команд затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.95 р. N 232 232-95-п підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок: загибелі смерті поранення контузії травми або каліцтва захворювання одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії. 24. Працівники пожежної охорони входять до складу авіаційного персоналу і користуються всіма пільгами соціального захисту що встановлені для працівників авіапідприємств. 25. Забороняється залучати особовий склад підрозділів пожежної охорони до виконання завдань не передбачених Законом України "Про пожежну безпеку" 3745-12 . 26. Штатна чисельність підрозділів пожежної охорони розраховується відповідно до покладених на неї завдань з урахуванням табеля бойового розрахунку пожежного автомобіля категорії аеродрому пожежної небезпеки виробництва та штатного розпису і затверджується Укравіатрансом за погодженням з МВС. 27. На керівні посади та посади пов'язані з виконанням функцій з профілактики пожеж та нагляду за виконанням правил пожежної безпеки призначаються особи які мають середню спеціальну або вищу освіту. 28. Контроль за діяльністю пожежної охорони здійснює Укравіатранс керівники авіапідприємств а також органи Державної пожежної охорони у встановленому порядку. Додаток А до Положення про пожежну пожежно-сторожову охорону на підприємствах авіаційного транспорту України Протокол про порушення невиконання вимог пожежної безпеки " " 199 р. місто село Я посада прізвище ім'я та по батькові керуючись ст. Кодексу України про адміністративні правопорушення склав цей протокол про те що громадянин ка Прізвище ім'я по батькові Місце проживання Місце роботи Посада Заробітна плата грн. у місяць Документ що засвідчує особу заповнюється при необхідності Чи притягувався раніше до адміністративної відповідальності та коли вказується час місце суть порушення невиконання вимог пожежної безпеки назва нормативних актів що містять ці вимоги. Стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення що передбачають адміністративну відповідальність Факт порушення вимог пожежної безпеки підтверджують свідки якщо вони є : 1. прізвище ім'я по батькові посада адреса місця проживання 2. З протоколом ознайомлений а і мені роз'яснено мої права що передбачені статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення підпис відмітка про повідомлення про час і місце розгляду адміністративної справи підпис порушника підпис особи що склала протокол Пояснення та зауваження порушника про зміст протоколу підпис порушника