НАПБ 02.007-2006

НАПБ 02.007-2006 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Н А К А З 10.04.2006 N 185 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 травня 2006 р. за N 529/12403 Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України { Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 476 z0992-07 від 21.08.2007 } На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 року N 653 653-95-п "Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну пожежно-сторожову охорону" та у зв'язку зі зміною організаційно-штатної структури органів пожежної безпеки Збройних Сил України Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України що додається. 2. Наказ Міністра оборони України від 5 квітня 1997 року N 115 z0251-97 "Про затвердження Положення про пожежну охорону в Збройних Силах України" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 липня 1997 року за N 251/2055 вважати такими що втратив чинність. 3. Наказ розіслати до окремої військової частини. Міністр оборони України А.С.Гриценко ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи А.П.Медвідь ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністра оборони України 10.04.2006 N 185 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 травня 2006 р. за N 529/12403 ПОЛОЖЕННЯ про пожежну безпеку в Збройних Силах України { У тексті Положення слова "Управління пожежної безпеки Генерального штабу Збройних Сил України" замінено словами "Управління пожежної безпеки Збройних Сил України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони N 476 z0992-07 від 21.08.2007 } 1. Загальні положення 1.1. Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України далі - Положення розроблене на підставі Типового положення про відомчу пожежну пожежно-сторожову охорону затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 року N 653 653-95-п визначає організацію і завдання органів пожежної безпеки в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України порядок їх підпорядкованості і обов'язки посадових осіб органів пожежної безпеки Збройних Сил України. 1.2. Органи пожежної безпеки Збройних Сил України створюються для виконання завдань передбачених Законом України "Про пожежну безпеку" 3745-12 з метою захисту життя і здоров'я людей об'єктів Збройних Сил України та Міністерства оборони України від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки на цих об'єктах. 1.3. У Збройних Силах України та Міністерстві оборони України пожежна безпека забезпечується шляхом проведення організаційних технічних та інших заходів спрямованих на попередження пожеж забезпечення безпеки людей зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж. 1.4. До органів пожежної безпеки Збройних Сил України далі - органи пожежної безпеки відносяться: Управління пожежної безпеки Збройних Сил України; територіальні управління пожежної безпеки; служби пожежної безпеки видів Збройних Сил України; служби пожежної безпеки об'єднань з'єднань; служби пожежної безпеки військових частин; командири начальники пожежних підрозділів передбачених штатом військових частин тут і далі під пожежними підрозділами передбаченими штатами слід розуміти військові пожежні підрозділи рота взвод команда нагляд та 1-й навчальний центр підготовки та перепідготовки фахівців пожежної безпеки які укомплектовані військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України . 1.5. Органи пожежної безпеки в своїй діяльності керуються Конституцією України законами України актами Президента України Кабінету Міністрів України наказами і директивами Міністра оборони України наказами та директивами начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України а також цим Положенням. Чисельність особового складу органів пожежної безпеки визначається з урахуванням покладених завдань та за погодженням з центральним органом державного пожежного нагляду. 1.6. Основними завданнями органів пожежної безпеки є: здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог у структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України Генерального штабу Збройних Сил України видах Збройних Сил України інших органах військового управління військових частинах військових навчальних закладах установах та організаціях Збройних Сил України та підприємствах що належать до сфери управління Міністерства оборони України далі - військові частини удосконалення та організація пожежно-профілактичної роботи організація розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки у Збройних Силах України та в Міністерстві оборони України контроль за їх виконанням у тому числі при проектуванні реконструкції і будівництві будівель споруд та створенні військової техніки; запобігання пожежам і нещасним випадкам на них; гасіння пожеж рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій катастроф і стихійного лиха на об'єктах військових частин керівництво силами і засобами під час їх ліквідації та надання допомоги при проведенні першочергових рятувальних робіт під час стихійного лиха аварій і катастроф; координація проведення науково-технічної політики з питань пожежної безпеки створення пожежної техніки обладнання засобів пожежогасіння сприяння їх впровадженню на військових об'єктах; участь у організації підготовки спеціалістів для органів пожежної безпеки та веденні кадрової роботи у підпорядкованих органах пожежної безпеки Збройних Сил України; облік пожеж та їх наслідків на об'єктах військових частин. 1.7. Виконання завдань покладених на органи пожежної безпеки здійснюється: у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України - Управлінням пожежної безпеки Збройних Сил України територіальними управліннями пожежної безпеки; у видах Збройних Сил України - службами пожежної безпеки командувань видів Збройних Сил України; у військових частинах - відповідними службами пожежної безпеки а там де вони штатами не передбачені - одним з офіцерів призначеним наказом відповідного командира начальника . 1.8. Органи пожежної безпеки комплектуються фахівцями які мають: повну вищу освіту спеціаліст магістр за напрямом підготовки "Пожежна безпека"; базову вищу освіту бакалавр за напрямом підготовки "Пожежна безпека"; неповну вищу освіту молодший спеціаліст за напрямом підготовки "Пожежна безпека". 1.9. Загальне керівництво органами пожежної безпеки здійснюється: у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України - начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України; у видах Збройних Сил України оперативних командуваннях об'єднаннях і з'єднаннях - першими заступниками відповідних командувачів командирів ; у військових частинах - командирами начальниками військових частин далі - командири військових частин . Зі спеціальних питань посадові особи органів пожежної безпеки керуються пропозиціями вищого органу пожежної безпеки. 1.10. Органи пожежної безпеки для виконання завдань за призначенням забезпечуються обладнанням і майном наведеним у додатку 1 до наказу. 1.11. Командири військових частин під час проведення пожежно-технічних обстежень військових об'єктів гасіння пожеж та розслідування причин їх виникнення зобов'язані забезпечити представників органів пожежної безпеки службовим автомобільним транспортом. 1.12. Командири військових частин відповідають за організацію пожежної безпеки в підпорядкованих їм військових частинах та забезпечують виконання вимог законів України інших нормативно-правових актів наказів і директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України а також нормативних актів щодо пожежної безпеки. 1.13. Командири військових частин з метою дотримання пожежної безпеки зобов'язані: розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки впроваджувати досягнення науки і техніки та позитивний досвід; відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти та затверджувати плани пожежної безпеки військових частин положення інструкції інші нормативні акти що діють у межах військової частини видавати накази що стосуються організації та дотримання пожежної безпеки у військовій частині здійснювати постійний контроль за їх додержанням; забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів норм правил а також виконання вимог Актів перевірки стану пожежної безпеки далі - Акт перевірки додаток 2 органів пожежної безпеки Збройних Сил України; організовувати навчання особового складу військової частини правилам пожежної безпеки; утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку пожежну техніку обладнання та інвентар не допускати їх використання не за призначенням; створювати необхідну матеріально-технічну базу для функціонування пожежних підрозділів; подавати на вимогу органів пожежної безпеки відомості та документи про стан пожежної безпеки підпорядкованих об'єктів; здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж; негайно інформувати органи пожежної безпеки про всі випадки пожеж та вести облік пожеж які сталися у військовій частині; проводити технічне розслідування випадків пожеж. 1.14. Командири підрозділів військових частин начальники служб майстерень цехів клубів лабораторій та інших об'єктів відповідають за виконання вимог пожежної безпеки в підпорядкованих їм підрозділах службах на об'єктах та за справний стан засобів пожежогасіння. 1.15. За порушення вимог пожежної безпеки невиконання актів посадових осіб органів пожежної безпеки або створення перешкод для їх діяльності використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням військовослужбовці та працівники Збройних Сил України притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 1.16. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого військового майна Збройних Сил України та Міністерства оборони України зазначаються в договорі оренди. 1.17. Початок роботи новоствореної військової частини уведення в експлуатацію нових реконструйованих виробничих житлових та інших об'єктів упровадження нових технологій передання у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин механізмів устаткування та продукції оренда будь-яких приміщень та військового майна Збройних Сил України та Міністерства оборони України без дозволу органів пожежної безпеки Збройних Сил України забороняється. Видача дозволу здійснюється у відповідності з чинним законодавством України. 1.18. Продукція протипожежного призначення а також продукція до якої встановлені вимоги пожежної безпеки повинна мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності. Організаційні та правові засади підтвердження відповідності продукції визначаються відповідно до чинного законодавства. 1.19. Органи пожежної безпеки безкоштовно використовують засоби масової інформації Збройних Сил України та Міністерства оборони України для оповіщення людей у випадку виникнення пожежі а також для пропаганди заходів пожежної безпеки. 1.20. У військових частинах для несення служби гасіння пожеж та проведення профілактичної роботи створюються штатні позаштатні військові пожежні підрозділи. 1.21. Штатні пожежні підрозділи з питань підготовки особового складу та організації гасіння пожеж керуються нормативно-правовими актами що діють у Збройних Силах України територіальних підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи далі - МНС України . 1.22. Під час гасіння пожежі особовий склад пожежної безпеки Збройних Сил України має право на безперешкодний доступ до всіх житлових виробничих та інших приміщень а також уживати будь-яких заходів спрямованих на рятування людей запобігання поширенню вогню та на ліквідацію пожежі. 1.23. Матеріальні збитки пов'язані з пошкодженням майна під час гасіння пожежі органи пожежної безпеки не відшкодовують. 1.24. Працівники пожежних підрозділів Збройних Сил України підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі смерті поранення контузії травми або каліцтва захворювання одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії згідно з чинним законодавством України. 1.25. Штатна чисельність пожежних підрозділів Збройних Сил України визначається відповідно до покладених на них завдань виходячи із рівня пожежовибухонебезпеки об'єктів з урахуванням типових штатів що затверджуються начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України за погодженням з МНС України. 2. Обов'язки та права органів пожежної безпеки 2.1. Управління пожежної безпеки Збройних Сил України 2.1.1. Управління пожежної безпеки Збройних Сил України далі - Управління пожежної безпеки є структурним підрозділом Генерального штабу Збройних Сил України який призначений для організації виконання у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань передбачених Законом України "Про пожежну безпеку" 3745-12 підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України і Міністерства оборони України та здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах а також безпосереднього керівництва підпорядкованими органами пожежної безпеки. Управління пожежної безпеки безпосередньо підпорядковується начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України. 2.1.2. Начальник Управління пожежної безпеки Збройних Сил України є одночасно за посадою Головним інспектором Міністерства оборони України і Збройних Сил України з пожежного нагляду далі - начальник Управління пожежної безпеки . Начальник Управління пожежної безпеки підпорядковується начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України. 2.1.3. Структура і Положення про Управління пожежної безпеки затверджується начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України. 2.1.4. На Управління пожежної безпеки покладається: контроль за виконанням у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України нормативно-правових актів України наказів та директив Міністра оборони України начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України правил норм і стандартів направлених на запобігання пожежам та забезпечення безпеки людей у випадку виникнення пожежі; контроль за організацією навчання та перевіркою знань з питань пожежної безпеки посадовими особами при призначенні їх на посади; підготовка проектів наказів директив норм правил положень інструкцій навчальних програм та посібників щодо пожежної безпеки; аналіз пожежної безпеки у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України розроблення заходів щодо запобігання пожежам; погодження проектів стандартів норм правил технічних умов та інших нормативних документів що стосуються пожежної безпеки у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України; проведення пожежно-технічної експертизи проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки згідно з Порядком проведення експертизи перевірки проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки додаток 3 а також надання висновків щодо проектних рішень на будівництво об'єктів Збройних Сил України та Міністерства оборони України на які немає затверджених норм і правил. За погодженням з начальником Управління пожежної безпеки проведення експертизи може доручатися представникам служби пожежної безпеки проектних інститутів Міністерства оборони України або спеціалістам цих інститутів які мають вищу освіту за напрямом підготовки "Пожежна безпека"; видача дозволу на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення впровадження нових технологій передача у виробництво нових пожежонебезпечних приладів обладнання та іншої продукції на початок роботи підприємств та оренду будь-яких приміщень і військового майна Збройних Сил України і Міністерства оборони України; участь у атестуванні підборі і розстановці кадрів та узгодження подання щодо призначення офіцерського складу органів пожежної безпеки Збройних Сил України призначення на офіцерські посади посадових осіб органів пожежної безпеки Збройних Сил України проводиться за погодженням з начальником Управління пожежної безпеки ; участь у прийнятті в експлуатацію будівель споруд та інших об'єктів а також - у відведенні територій під будівництво проведення випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів обладнання та іншої продукції; розгляд і погодження проектів штатів на нову пожежну техніку; погодження штатів військових частин Збройних Сил України; участь у розробці проектів штатів органів пожежної безпеки та пожежних підрозділів Збройних Сил України їх погодження а також тактико-технічних вимог до пожежної техніки і обладнання що постачається Міністерству оборони України та Збройним Силам України табелізації штатів військових частин з пожежного обладнання і майна норм забезпечення військових частин пожежною технікою та обладнанням; участь у роботі комісій з технічного розслідування обставин та причин виникнення особливо великих пожеж та пожеж із загибеллю людей зі складанням Акта про пожежу додаток 4 ; визначення необхідності в пожежній техніці подання розрахунків-заяв через постачальні органи та органи забезпечення пожежними автомобілями штатних пожежних підрозділів видів Збройних Сил України оперативних командувань структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України; участь у забезпеченні військових частин пожежним обладнанням; здійснення контролю за навчальним процесом у 1-му Навчальному центрі підготовки та перепідготовки фахівців пожежної безпеки та організацією бойової підготовки штатних пожежних підрозділів; керівництво роботою з розвитку пожежно-прикладного спорту та організація проведення чемпіонатів Збройних Сил України; взаємодія з органами пожежної безпеки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; планування організація та проведення пожежно-тактичних навчань з пожежними підрозділами відпрацювання спільних дій підрозділів Збройних Сил України і МНС України з гасіння пожеж у складних умовах; керівництво раціоналізаторською та винахідницькою роботою у галузі пожежної безпеки; здійснення пропаганди з питань пожежної безпеки та організація випуску в установленому порядку пожежно-технічної літератури; облік пожеж та їх наслідків їх аналіз підготовка оглядів і розробка заходів направлених на усунення причин та умов які сприяють їх виникненню; надання за встановленою формою інформації про пожежі та їх наслідки до МНС України; планування організація і проведення навчально-методичних зборів та нарад з керівним складом органів пожежної безпеки Збройних Сил України. 2.1.5. Начальник Управління пожежної безпеки відповідає за: виконання Управлінням пожежної безпеки та безпосередньо підпорядкованими органами пожежної безпеки покладених на них завдань; бойову та мобілізаційну готовність організацію режиму секретності та постійний контроль за його станом підготовку виховання військову і трудову дисципліну морально-психологічний стан особового складу Управління пожежної безпеки а також безпосередньо підпорядкованих органів пожежної безпеки; здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України. 2.1.6. Начальник Управління пожежної безпеки має право: видавати накази і розпорядження щодо керівництва особовим складом Управління пожежної безпеки та органів пожежної безпеки перевіряти їх діяльність; за дорученням Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України представляти Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України в міністерствах інших центральних органах виконавчої влади та установах під час розгляду питань пожежної безпеки; перевіряти у будь-який час пожежну безпеку у військових частинах Збройних Сил України та Міністерства оборони України надавати обов'язкові для виконання всіма посадовими особами акти перевірки щодо усунення виявлених недоліків оголошувати учбові пожежні тривоги із викликом сил і засобів передбачених планами пожежної безпеки; вимагати від командирів військових частин для ознайомлення відомості та документи які характеризують пожежну безпеку об'єктів; надавати керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України командувань видів Збройних Сил України оперативних командувань територіальних управлінь пропозиції щодо поліпшення пожежної безпеки і притягнення до відповідальності посадових осіб які не виконують вимоги нормативних документів з питань пожежної безпеки актів перевірки органів пожежної безпеки винних у використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; приймати рішення про доцільність застосування у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України відомчих норм правил і технічних умов у яких є вимоги пожежної безпеки та визначати галузь їх застосування; вимагати проведення контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів обладнання іншої продукції речовин і матеріалів аналізу пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища проведення незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки будівель споруд новобудов та інших підконтрольних об'єктів приладів обладнання та іншої продукції згідно з вимогами пожежної безпеки проектних і проектно-конструкторських рішень планів забудови територій; здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог передбачених стандартами нормами і правилами під час проектування вибірково будівництва реконструкції розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств будівель споруд та інших підконтрольних об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування зазначених проектів зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити пропозиції щодо припинення їх фінансування; у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти роботу арсеналів баз складів підприємств окремих виробництв цехів майстерень агрегатів експлуатацію клубів будівель споруд окремих приміщень електричного обладнання та ділянок електричних мереж проведення пожежонебезпечних робіт випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції систем та засобів протипожежного захисту дію дозволів виданих на право проведення робіт; затверджувати положення структурних підрозділів Управління пожежної безпеки та функціональні обов'язки безпосередньо підпорядкованих посадових осіб. За шкоду завдану юридичним і фізичним особам внаслідок застосування санкцій передбачених абзацом десятим цього підпункту посадові особи Управління пожежної безпеки відповідальності не несуть. 2.1.7. Заступники начальника Управління пожежної безпеки та начальник відділу пожежної профілактики і нормативно-технічної роботи Управління пожежної безпеки - одночасно за посадою є заступниками Головного інспектора Міністерства оборони України і Збройних Сил України з пожежного нагляду. 2.1.8. Управління пожежної безпеки має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 2.2. Територіальне управління пожежної безпеки 2.2.1. Територіальне управління пожежної безпеки далі - територіальне управління є органом військового управління який призначений для організації виконання в межах компетенції у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань передбачених Законом України "Про пожежну безпеку" 3745-12 підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України та Міністерства оборони України і здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах а також безпосереднього керівництва підпорядкованими структурними підрозділами пожежної безпеки Збройних Сил України. Територіальне управління безпосередньо підпорядковується начальнику Управління пожежної безпеки. 2.2.2. Начальник територіального управління одночасно за посадою є Головним територіальним інспектором з пожежного нагляду далі - начальник територіального управління . Начальник територіального управління підпорядковується начальнику Управління пожежної безпеки. 2.2.3. Структура і Положення про територіальне управління затверджується начальником Управління пожежної безпеки. 2.2.4. На територіальне управління покладається: контроль за дотриманням у військових частинах нормативно-правових актів України наказів директив Міністра оборони України начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України правил норм і стандартів щодо запобігання виникненню пожеж та забезпечення безпеки людей у випадку виникнення пожеж на об'єктах військових частин; перевірка пожежної безпеки у військових частинах дислокованих у зонах діяльності територіального управління та структурних підрозділів територіального управління незалежно від їх підпорядкованості; проведення аналізу причин виникнення пожеж та стану пожежної безпеки у військових частинах та на його основі розробка заходів щодо попередження пожеж; здійснення керівництва підлеглими структурними підрозділами пожежної безпеки та спеціальною підготовкою особового складу пожежних підрозділів контроль за їх діяльністю а також за несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх боєздатності; участь у технічному розслідуванні обставин і причин виникнення пожеж ведення обліку пожеж та їх наслідків. Своєчасне надання за підпорядкованістю достовірної інформації про пожежі що виникли причини їх виникнення та наслідки до Управління пожежної безпеки; керівництво спортивною роботою серед особового складу військових пожежних підрозділів і організація проведення змагань з пожежно-прикладного спорту; ведення обліку пожежної техніки і подання відповідних даних про неї до Управління пожежної безпеки; участь у розподіленні спільно з територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням пожежного обладнання та майна а також контроль за його правильною експлуатацією у військових частинах; здійснення контролю за експлуатацією пожежного майна і обладнання та участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин; участь в атестуванні підборі і розміщенні кадрів узгодження подання щодо призначення переміщення звільнення та присвоєння чергових військових звань офіцерам прапорщикам підпорядкованих органів пожежної безпеки; участь у розробці проектів наказів директив та інструкцій з пожежної безпеки; проведення експертизи перевірки проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки і у порядку встановленому чинним законодавством давати дозвіл на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення впровадження нових технологій передачу у виробництво нових пожежонебезпечних приладів обладнання та іншої продукції на оренду приміщень і початок роботи новоутворених підприємств; участь у прийнятті в експлуатацію будівель споруд та інших об'єктів розташованих у зоні діяльності а також у відведенні територій під будівництво проведенні випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів обладнання та іншої продукції; організація і проведення навчально-методичних зборів зі спеціальної підготовки із службовими особами органів пожежної безпеки військових частин; організація та проведення пожежно-тактичних навчань; контроль за організацією підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна безпека"; керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою в галузі пожежної безпеки; керівництво гасінням пожеж. 2.2.5. Начальник територіального управління відповідає за: виконання територіальним управлінням та його структурними підрозділами покладених на них завдань; організацію профілактики пожеж і підготовку особового складу штатних пожежних підрозділів до дій щодо гасіння пожеж та рятування людей на пожежі що виникли на об'єктах військових частин розташованих у зоні діяльності; бойову та мобілізаційну готовність організацію режиму секретності та постійний контроль за його станом підготовку виховання військову і трудову дисципліну морально-психологічний стан особового складу територіального управління та безпосередньо підпорядкованих органів пожежної безпеки. 2.2.6. Начальник територіального управління має право: давати в межах своїх повноважень пропозиції керівникам структурних підрозділів та перевіряти їх діяльність; перевіряти пожежну безпеку військових частин розташованих у зоні діяльності незалежно від підпорядкування і давати командирам начальникам та іншим службовим особам відповідальним за пожежну безпеку пропозиції щодо усунення недоліків; робити висновки на списання пожежної техніки спеціального обладнання яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин в порядку встановленому Міністром оборони України; оголошувати учбові пожежні тривоги з викликом сил і засобів передбачених планами пожежної безпеки гарнізонів військових частин ; вимагати проведення контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів обладнання іншої продукції речовин і матеріалів аналізу пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища проведення незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки будівель споруд новобудов та інших підконтрольних об'єктів приладів обладнання та іншої продукції згідно з вимогами пожежної безпеки проектних і проектно-конструкторських рішень планів забудови територій; здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог передбачених стандартами нормами і правилами під час проектування вибірково будівництва реконструкції розширення технічного переоснащення і капітального ремонту підприємств будівель споруд та інших підконтрольних об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити пропозиції щодо припинення їх фінансування; готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності службових осіб інших працівників винних у порушенні вимог пожежної безпеки нормативно-правових та нормативних актів щодо пожежної безпеки невиконанні актів перевірки використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; брати участь у роботі комісій з технічного розслідування причин та обставин виникнення пожеж; у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти роботу баз складів окремих виробництв цехів майстерень агрегатів експлуатацію клубів будівель споруд окремих приміщень електричного обладнання та ділянок електричних мереж проведення пожежонебезпечних робіт випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції систем та засобів протипожежного захисту дію виданих дозволів на право проведення робіт. За шкоду завдану юридичним і фізичним особам внаслідок застосування санкцій передбачених абзацом десятим цього підпункту посадові особи територіального управління відповідальності не несуть. 2.2.7. Заступник начальника територіального управління та начальник відділу пожежної профілактики і бойової підготовки управління одночасно за посадою є заступниками Головного територіального інспектора з пожежного нагляду. 2.2.8. Територіальне управління має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 2.3. Служба пожежної безпеки територіального управління 2.3.1. Служба пожежної безпеки територіального управління тут і далі під службою пожежної безпеки територіального управління необхідно також розуміти службу пожежної безпеки по району є структурним підрозділом територіального управління який призначений для організації виконання в межах компетенції у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань передбачених Законом України "Про пожежну безпеку" 3745-12 підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України та Міністерства оборони України і здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах. Служба пожежної безпеки територіального управління безпосередньо підпорядковується начальнику територіального управління. 2.3.2. Начальник служби пожежної безпеки територіального управління одночасно за посадою є інспектором з пожежного нагляду. Начальник служби пожежної безпеки територіального управління підпорядковується начальнику територіального управління. 2.3.3. Структура і Положення про службу пожежної безпеки територіального управління затверджується начальником територіального управління. 2.3.4. Начальник служби пожежної безпеки територіального управління відповідає за: виконання службою пожежної безпеки територіального управління покладених на неї завдань; організацію пожежно-профілактичної роботи і підготовку особового складу штатних пожежних підрозділів до дій щодо гасіння пожеж та рятування людей на пожежі. 2.3.5. На службу пожежної безпеки покладається: здійснення постійного контролю за пожежною безпекою у військових частинах розташованих у зоні діяльності і надання командирам практичної допомоги в навчанні особового складу правилам пожежної безпеки та діям щодо гасіння пожеж; керівництво спеціальною підготовкою особового складу штатних пожежних підрозділів контроль за несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх діяльності та боєздатності; технічне розслідування обставин і причин виникнення пожеж; своєчасне надання достовірної інформації про пожежі та причини їх виникнення начальнику територіального управління; керівництво спортивною роботою серед особового складу військових пожежних підрозділів і проведення змагань з пожежно-прикладного спорту; організація і проведення інструктажів навчально-методичних зборів та занять з начальниками пожежних підрозділів добровільних пожежних дружин команд ; здійснення контролю за експлуатацією пожежного майна і обладнання та участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин; контроль за виконанням протипожежних норм та правил при будівництві військових будівель і участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів будівництво яких закінчено; проведення пожежно-технічних обстежень об'єктів на території військових частин які передаються в оренду підготовка документів для подання їх начальнику територіального управління для отримання ними дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень; керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою у галузі пожежної безпеки; організація та проведення пожежно-тактичних навчань; контроль за роботою пожежно-технічних комісій та організацією підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна безпека"; керівництво гасінням пожежі. 2.3.6. Начальник служби пожежної безпеки територіального управління має право: проводити перевірки стану пожежної безпеки давати командирам начальникам та іншим посадовим особам відповідальним за пожежну безпеку акти перевірки щодо усунення виявлених недоліків; оголошувати учбові пожежні тривоги з викликом сил і засобів передбачених планами пожежної безпеки військових частин гарнізону ; забороняти експлуатацію окремих цехів майстерень клубів споруд приміщень агрегатів електричного обладнання та ділянок електричних мереж у випадку порушення правил пожежної безпеки що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей; надавати пропозиції начальнику територіального управління щодо скасування дозволів на об'єктах на території військових частин які передаються в оренду. 2.4. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України 2.4.1. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України є структурним підрозділом командування виду Збройних Сил України який призначений для організації виконання у межах компетенції у виді Збройних Сил України завдань передбачених Законом України "Про пожежну безпеку" 3745-12 підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах виду Збройних Сил України та здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах а також керівництва підпорядкованими органами пожежної безпеки виду Збройних Сил України. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України безпосередньо підпорядковується першому заступнику командувача виду Збройних Сил України у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки. 2.4.2. Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України одночасно за посадою є Головним інспектором виду Збройних Сил України з пожежного нагляду далі - начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України . Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України підпорядковується першому заступнику командувача виду Збройних Сил України у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки. 2.4.3. Структура і Положення про службу пожежної безпеки виду Збройних Сил України затверджується командувачем відповідного виду Збройних Сил України. 2.4.4. На службу пожежної безпеки виду Збройних Сил України покладається: контроль за дотриманням у військових частинах виду Збройних Сил України нормативно-правових актів України статутів Збройних Сил України наказів директив Міністра оборони України начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України командувача виду Збройних Сил України правил норм і стандартів щодо запобігання виникненню пожеж та забезпеченню безпеки людей у випадку виникнення пожеж на об'єктах військових частин; аналіз стану пожежної безпеки у військових частинах виду Збройних Сил України та розробка заходів щодо попередження пожеж; розробка проектів наказів директив навчальних програм та інструкцій щодо пожежної безпеки з урахуванням особливостей виду Збройних Сил України; ведення обліку пожеж та їх наслідків у виді Збройних Сил України; участь у технічному розслідуванні обставин та причин виникнення пожеж у військових частинах виду Збройних Сил України своєчасне надання достовірної інформації про пожежі які виникли та причини їх виникнення до Управління пожежної безпеки; керівництво спеціальною підготовкою органів пожежної безпеки і пожежних підрозділів виду Збройних Сил України та здійснення контролю за їх діяльністю; організація роботи з розвитку пожежно-прикладного спорту серед особового складу штатних пожежних підрозділів та проведення змагань на першість виду Збройних Сил України; контроль за організацією підготовки особового складу військових частин виду Збройних Сил України за напрямом "Пожежна безпека"; визначення потреби в техніці і спеціальному обладнанні для штатних пожежних підрозділів виду Збройних Сил України подання до Управління пожежної безпеки копій розрахунків-замовлень на пожежні автомобілі пожежні танки та участь у їх розподіленні спільно з постачальними органами Міністерства оборони України та Збройних Сил України; контроль за правильною експлуатацією у військових частинах виду Збройних Сил України пожежної техніки спеціального обладнання та майна участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин; участь в атестуванні підборі і розстановці кадрів та узгодження подання щодо призначення переміщення звільнення і присвоєння військових звань офіцерам прапорщикам органів пожежної безпеки виду Збройних Сил України; участь у розробці та вдосконаленні організаційно-штатної структури органів пожежної безпеки та пожежних підрозділів виду Збройних Сил України; організація та проведення навчально-методичних зборів з особовим складом органів пожежної безпеки виду Збройних Сил України; організація та проведення пожежно-тактичних навчань; керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою в галузі пожежної безпеки. 2.4.5. На службу пожежної безпеки Військово-Морських Сил Збройних Сил України додатково покладається: контроль за пожежною безпекою гідротехнічних споруд; надання допомоги аварійно-рятувальній службі в гасінні пожеж на кораблях допоміжних суднах і базових плавучих засобах що стоять біля причалів берегів та в доках; розробка плану взаємодії пожежних підрозділів та кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України для надання допомоги при гасінні пожеж на берегових об'єктах. 2.4.6. Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України відповідає за: виконання службою та підпорядкованими органами пожежної безпеки покладених на них завдань; здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог у військових частинах виду Збройних Сил України та надання допомоги командирам військових частин щодо усунення виявлених недоліків з питань пожежної безпеки; спеціальну підготовку особового складу штатних пожежних підрозділів виду Збройних Сил України. 2.4.7. Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України має право: давати пропозиції органам і підрозділам пожежної безпеки виду Збройних Сил України та перевіряти їх діяльність; перевіряти пожежну безпеку військових частин виду Збройних Сил України; давати командирам начальникам та іншим службовим особам відповідальним за пожежну безпеку акти перевірки щодо усунення виявлених недоліків; готувати пропозиції для притягнення до відповідальності службових осіб інших працівників винних у порушенні вимог пожежної безпеки встановлених нормативно-правовими та правовими актами невиконанні заходів визначених у актах перевірки використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; вимагати від посадових осіб для ознайомлення відомості та документи які характеризують стан пожежної безпеки об'єктів; оголошувати учбові пожежні тривоги у військових частинах що перевіряються з викликом сил та засобів передбачених планами пожежної безпеки; у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти роботу баз складів окремих виробництв цехів майстерень агрегатів експлуатацію клубів будівель споруд окремих приміщень електричного обладнання та ділянок електричних мереж проведення пожежонебезпечних робіт випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції систем та засобів протипожежного захисту; брати участь у роботі комісій з технічного розслідування причин та обставин виникнення пожеж. За шкоду завдану юридичним і фізичним особам внаслідок застосування санкцій передбачених абзацом восьмим цього підпункту посадові особи органів пожежної безпеки виду Збройних Сил України відповідальності не несуть. 2.4.8. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 2.5. Служба пожежної безпеки об'єднання з'єднання 2.5.1. Служба пожежної безпеки об'єднання з'єднання є структурним підрозділом об'єднання з'єднання який призначений для організації виконання у межах компетенції у об'єднанні з'єднанні завдань передбачених Законом України "Про пожежну безпеку" 3745-12 підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах об'єднання з'єднання та здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах а також керівництва підпорядкованими органами пожежної безпеки об'єднання з'єднання . Служба пожежної безпеки об'єднання з'єднання безпосередньо підпорядковується першому заступнику командира об'єднання з'єднання у спеціальному відношенні керується вказівками вищого органу пожежної безпеки. 2.5.2. Начальник служби пожежної безпеки об'єднання з'єднання одночасно за посадою є інспектором з пожежного нагляду далі - начальник служби пожежної безпеки . Начальник служби пожежної безпеки підпорядковується першому заступнику командира об'єднання з'єднання у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки. 2.5.3. Структура і Положення про службу пожежної безпеки об'єднання з'єднання затверджується командиром об'єднання з'єднання . 2.5.4. На службу пожежної безпеки об'єднання з'єднання покладається: перевірка пожежної безпеки об'єктів об'єднання з'єднання і здійснення контролю за виконанням вимог нормативно-правових та правових актів з питань пожежної безпеки; аналіз пожеж і стану пожежної безпеки у військових частинах об'єднання з'єднання і на його основі розробка заходів щодо попередження пожеж; керівництво спеціальною підготовкою особового складу штатних пожежних підрозділів контроль за несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх боєздатності; ведення обліку пожеж та їх наслідків у об'єднанні з'єднанні ; технічне розслідування обставин і причин виникнення пожеж та їх облік. Своєчасне надання достовірної інформації про пожежі що виникли та причини їх виникнення до вищих органів пожежної безпеки за підпорядкованістю; керівництво спортивною роботою серед особового складу пожежних підрозділів і проведення змагань з пожежно-прикладного спорту; надання практичної допомоги командирам військових частин щодо забезпечення пожежної безпеки і навчання особового складу правилам пожежної безпеки та діям при гасінні пожеж; організація і проведення інструктажів навчально-методичних зборів та занять з начальниками штатних пожежних підрозділів огляду нештатних пожежних підрозділів і добровільних пожежних дружин команд ; участь у розподіленні спільно з постачальними органами спеціального обладнання і майна між військовими частинами та здійснення контролю за їх експлуатацією в об'єднанні з'єднанні ; контроль за правильною експлуатацією у військових частинах об'єднання з'єднання пожежної техніки спеціального обладнання та майна участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин; керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою в галузі пожежної безпеки; організація та проведення пожежно-тактичних навчань; контроль за роботою пожежно-технічних комісій далі - ПТК військових частин. Організація і завдання ПТК визначаються Типовим положенням про ПТК z0222-04 яке затверджується згідно з чинним законодавством; контроль за організацією підготовки особового складу у військових частинах об'єднання з'єднання за напрямом "Пожежна безпека"; керівництво гасінням пожежі. 2.5.5. Начальник служби пожежної безпеки відповідає за: виконання службою та підпорядкованими органами пожежної безпеки покладених на них завдань; організацію пожежно-профілактичної роботи і підготовку особового складу штатних пожежних підрозділів об'єднання з'єднання до дій щодо гасіння та рятування людей на пожежі. 2.5.6. Начальник служби пожежної безпеки має право: проводити перевірки стану пожежної безпеки військових частин давати командирам начальникам і іншим службовим особам відповідальним за пожежну безпеку пропозиції щодо усунення виявлених недоліків; оголошувати учбові пожежні тривоги з викликом сил і засобів передбачених планами пожежної безпеки військових частин; забороняти експлуатацію окремих цехів майстерень клубів споруд приміщень агрегатів електричного обладнання та ділянок електричних мереж у випадку порушення правил пожежної безпеки що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей. 2.6. Начальник служби пожежної безпеки військової частини 2.6.1. Начальник служби пожежної безпеки військової частини відповідає за проведення пожежно-профілактичної роботи постійну готовність пожежного підрозділу військової частини до гасіння пожеж і навчання особового складу правилам пожежної безпеки. 2.6.2. Начальник служби пожежної безпеки військової частини підпорядковується безпосередньо командиру військової частини у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки. 2.6.3. Пропозиції начальника служби пожежної безпеки військової частини з питань пожежної безпеки є обов'язковими для виконання особовим складом військової частини. 2.6.4. Начальник служби пожежної безпеки військової частини зобов'язаний: знати особливості пожежної небезпеки об'єктів військової частини брати участь у розробленні плану пожежної безпеки; особисто проводити заняття з офіцерами прапорщиками і старшинами підрозділів військової частини з пожежної безпеки експлуатації засобів пожежогасіння вести роз'яснювальну роботу серед особового складу мешканців військових містечок щодо виконання вимог пожежної безпеки а також проводити спеціальну підготовку пожежного підрозділу й інструктувати пожежний наряд; перевіряти додержання норм правил пожежної безпеки на об'єктах і повсякденно контролювати виконання особовим складом установлених вимог пожежної безпеки і несення служби пожежним нарядом у тому числі не рідше одного разу на місяць у нічний час; проводити вступні протипожежні інструктажі про заходи пожежної безпеки з усіма працівниками які щойно прийняті на роботу а також з особами що прибули у військову частину у відрядження на практику стажування ; узгоджувати Наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт на об'єктах військової частини додаток 5 ; стежити за справністю і правильною експлуатацією автоматичних установок виявлення та гасіння пожеж усіх засобів пожежогасіння джерел протипожежного водопостачання і вживати заходів для підтримання їх у постійній готовності до дій; розробляти і вести службову документацію з питань пожежної безпеки; проводити облік технічного стану засобів пожежогасіння; проводити за планом затвердженим командиром частини учбові пожежні тривоги з викликом сил і засобів передбачених розрахунками; слідкувати за своєчасним проведенням протипожежних заходів на об'єктах нового будівництва і при реконструкції будівель і споруд; своєчасно але не рідше одного разу на місяць письмово доповідати командирові військової частини про порушення норм і правил пожежної безпеки на об'єктах та невиконання актів перевірки органів пожежної безпеки а про всі випадки виникнення пожежі і вжиті заходи - негайно; негайно інформувати про пожежу вищу службу пожежної безпеки; керувати гасінням пожежі. 2.6.5. Начальник служби пожежної безпеки військової частини має право: перевіряти стан пожежної безпеки об'єктів військової частини і давати обов'язкові для виконання службовими особами військової частини пропозиції щодо усунення виявлених недоліків; забороняти експлуатацію окремих будівель приміщень які здано в оренду сховищ майстерень та агрегатів якщо їх використання може призвести до виникнення пожежі; з дозволу командира військової частини проводити учбові пожежні тривоги з залученням сил і засобів передбачених розрахунками; брати участь у роботі комісії військової частини зі списання пожежного обладнання і майна яке стало непридатним до встановленого строку служби та з інших причин. 2.7. Командир начальник пожежного підрозділу передбаченого штатом військової частини 2.7.1. Командир начальник пожежного підрозділу передбаченого штатом військової частини далі - командир пожежного підрозділу відповідає за якісне проведення пожежно-профілактичної роботи на об'єктах військової частини і постійну готовність пожежного підрозділу до дій щодо гасіння пожеж. Він підпорядковується безпосередньо командирові військової частини у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки. 2.7.2. Командир пожежного підрозділу виконує свої обов'язки відповідно до обов'язків командира роти взводу визначених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України 548-14 . Крім того він зобов'язаний: планувати підготовку і проводити заняття з особовим складом пожежного підрозділу; проводити тренування із відпрацювання дій пожежного підрозділу за планом пожежної безпеки на об'єктах військової частини; знати пожежну небезпеку об'єктів військової частини брати участь у розробці плану пожежної безпеки і інструкцій про заходи пожежної безпеки; контролювати стан готовності джерел протипожежного водопостачання засобів повідомлення про пожежі доріг проїздів і під'їздів; утримувати в справності і готовими до застосування пожежну техніку обладнання та інвентар закріплені за підрозділом; систематично відпрацьовувати з особовим складом пожежного підрозділу нормативи зі спеціальної підготовки і щомісячно перевіряти його боєготовність у денний і нічний час; виїжджати на пожежі керувати їх гасінням слідкувати за виконанням особовим складом правил техніки безпеки; інструктувати пожежний наряд при заступанні на чергування контролювати несення служби; проводити пожежно-профілактичну роботу на об'єктах військової частини вести документацію передбачену нормативно-правовими та правовими актами. 2.7.3. Командир пожежного підрозділу має право: перевіряти стан пожежної безпеки об'єктів військової частини і давати обов'язкові для виконання службовими особами військової частини пропозиції щодо усунення виявлених недоліків; забороняти експлуатацію несправних та небезпечних у пожежному відношенні агрегатів електричного обладнання та ділянок електричних мереж проведення пожежонебезпечних робіт; з дозволу командира військової частини проводити учбові пожежні тривоги з залученням сил і засобів передбачених розрахунками; брати участь у роботі комісії військової частини зі списання пожежного обладнання і майна яке стало непридатним до встановленого строку служби та з інших причин. 2.7.4. Якщо командир пожежного підрозділу є начальником служби пожежної безпеки військової частини то він керується підпунктами 2.6.1 - 2.6.4 цього Положення. 2.8. Начальник пожежного нагляду військової частини 2.8.1. Начальник пожежного нагляду військової частини далі - начальник пожежного нагляду відповідає за проведення пожежно-профілактичної роботи у військовій частині. Він підпорядковується безпосередньо командирові військової частини зі спеціальних питань виконує пропозиції вищого органу пожежної безпеки. 2.8.2. Начальник пожежного нагляду зобов'язаний: здійснювати постійний контроль за станом пожежної безпеки об'єктів і проводити заняття з особовим складом військової частини за напрямом "Пожежна безпека"; здійснювати контроль за утриманням у справному стані технічних засобів пожежогасіння джерел протипожежного водопостачання засобів зв'язку і пожежної сигналізації; слідкувати за своєчасним проведенням заходів пожежної безпеки на об'єктах нового будівництва та при реконструкції будівель і споруд; брати участь в організації спеціальної підготовки нештатного пожежного підрозділу і добровільної пожежної дружини команди ; брати участь у розподіленні квартирно-експлуатаційною службою військової частини протипожежного майна по об'єктах; керувати гасінням пожежі до прибуття штатних пожежних підрозділів. 2.8.3. Начальник пожежного нагляду має право: перевіряти стан пожежної безпеки об'єктів військової частини і давати обов'язкові для виконання службовими особами військової частини пропозиції щодо усунення виявлених недоліків; забороняти експлуатацію несправних та небезпечних у пожежному відношенні агрегатів електричного обладнання та ділянок електричних мереж проведення пожежонебезпечних робіт; з дозволу командира військової частини проводити учбові пожежні тривоги з залученням сил і засобів передбачених розрахунками; брати участь у роботі комісії військової частини зі списання пожежного обладнання і майна яке стало непридатним до встановленого строку служби та з інших причин. 2.8.4. У випадку незгоди командирів військових частин з висновками Акта перевірки і оцінкою пожежної безпеки військової частини їм надається право у десятиденний термін оскаржити цей Акт перевірки у вищому органі пожежної безпеки. 3. Планування роботи 3.1.1. Робота органів пожежної безпеки Збройних Сил України визначається: планом роботи на рік; Планом роботи на місяць додаток 6 . Плани робіт управлінь служб пожежної безпеки на рік та на кожний місяць затверджуються відповідними начальниками яким ці служби підпорядковані. 3.1.2. Плани роботи на місяць складаються на основі планів роботи на рік з урахуванням аналізу пожежної обстановки вимог наказів та директив Міністра оборони України начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України з питань пожежної безпеки. Плани роботи складаються з таким розрахунком щоб перебування безпосередньо у військах з перевіркою та наданням практичної допомоги командуванню військових частин було на місяць не рідше для: начальників територіальних управлінь служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України - 8 днів; заступників начальників територіальних управлінь начальників відділів заступників начальників служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України - 10 днів; начальників служб пожежної безпеки територіальних управлінь пожежної безпеки та їх помічників офіцерів інспекторів служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України начальників служб пожежної безпеки об'єднання з'єднання та їм рівних - 15 днів. У інший час посадові особи органів пожежної безпеки проводять організаційні заходи збори наради змагання експертизи перевірки проектів тощо. 3.1.3. Річним планом повинна передбачатися перевірка пожежної безпеки усіх військових частин які знаходяться у зоні діяльності у виді Збройних Сил України об'єднанні з'єднанні . Планом повинна передбачатися перевірка кожної військової частини один раз на рік. 3.1.4. Начальник служби пожежної безпеки військової частини командир начальник пожежного підрозділу повинен планувати перевірку пожежної безпеки об'єктів військової частини у такі терміни: складських приміщень сховищ майданчиків відкритого зберігання цехів майстерень пунктів робіт з технікою і майном ангарів гаражів парків та інших вибухо- та пожежонебезпечних об'єктів - щоденно під час роботи і перед закриттям та після закінчення в них робіт; казарм гуртожитків штабів клубів їдалень банно-пральних приміщень котелень медичних пунктів спортивних залів учбових корпусів магазинів бібліотек - не рідше одного разу на тиждень. 3.1.5. Планом роботи повинні бути передбачені також цільові перевірки огляди : обладнання систем опалення печей димарів перед початком та після закінчення опалювального сезону після чищення димарів від сажі ремонту не рідше одного разу на місяць; електрообладнання - один раз на квартал у будинках офіцерів клубах не рідше одного разу на місяць ; підвалів та горищ будівель - один раз на місяць; установок автоматичної пожежної сигналізації далі - АУПС та автоматичного пожежогасіння далі - АУПГ - один раз на квартал; блискавкозахисних пристроїв - кожного року на початку грозового періоду а також після стихійного лиха та грози надзвичайної інтенсивності; пожежних водоймищ гідрантів та кранів з пуском води - не рідше двох разів на рік навесні й восени . Перевірка стану електрообладнання блискавкозахисних пристроїв АУПС та АУПГ обладнання систем опалення водопостачання проводиться за участю відповідних фахівців військової частини гарнізону . 3.2. Порядок проведення пожежно-профілактичної роботи у військовій частині 3.2.1. Пожежно-профілактичну роботу проводять: начальник служби пожежної безпеки військової частини командир пожежного підрозділу - щоденно згідно з планом робіт в години передбачені службовим часом; пожежно-технічні комісії військових частин - щоквартально; особовий склад пожежного підрозділу добровільної пожежної дружини далі - ДПД добровільної пожежної команди далі - ДПК за винятком водіїв - під час перебування на пожежних постах. У необхідних випадках залучається весь особовий склад пожежного підрозділу вільний від нарядів і учбових занять масова видача отримання боєприпасів пального проведення заходів із масовим перебуванням людей тощо . 3.2.2. Під час перевірки пожежної безпеки військових об'єктів особливу увагу необхідно звертати на місця з масовим перебуванням людей зберігання вибухових речовин концентрації техніки озброєння майна постійні та тимчасові пункти вогненебезпечних робіт наявність та стан засобів пожежогасіння джерела протипожежного водопостачання дотримання особовим складом правил пожежної безпеки виконання заходів щодо забезпечення евакуації людей на випадок пожежі та створення умов для успішного її гасіння. 3.2.3. Посадові особи пожежного підрозділу результати перевірки доповідають командиру начальнику підрозділу об'єкта що перевіряється та командиру пожежного підрозділу служби пожежної безпеки . Недоліки виявлені під час перевірки і які не усунено в присутності особи яка перевіряє або які потребують матеріальних витрат і часу на їх усунення записуються в журнал профілактичної роботи пожежного підрозділу за встановленою формою . 3.2.4. Начальник служби пожежної безпеки військової частини командир пожежного підрозділу встановлює контроль за усуненням недоліків виявлених у ході перевірки пожежної безпеки об'єктів військової частини. У разі якщо недоліки в установлені терміни не усунено начальник служби пожежної безпеки військової частини командир пожежного підрозділу доповідає про це рапортом командирові військової частини для прийняття рішення. 3.2.5. У разі виявлення на об'єктах військової частини порушень які можуть призвести до виникнення пожежі начальник служби пожежної безпеки військової частини командир пожежного підрозділу зобов'язаний: заборонити експлуатацію і використання несправних та небезпечних у пожежному відношенні установок приладів опалення тощо; у разі виявлення порушень у електрообладнанні та електромережах викликати фахівця - електрика для їх вимкнення; про порушення які пов'язані з експлуатацією окремих приміщень технологічних установок які створюють загрозу виникнення пожежі негайно доповісти рапортом командирові військової частини а також вищому начальнику служби пожежної безпеки і керуватися їхніми пропозиціями встановивши постійний контроль за пожежонебезпечним об'єктом. 3.2.6. Перелік вибухопожежонебезпечних будівель та споруд сховища склади парки ангари цехи майстерні тощо які підлягають щоденному огляду особами пожежного наряду військової частини в присутності відповідальних за пожежну безпеку цих об'єктів оголошується наказом по військовій частині. Порядок огляду визначається інструкцією про порядок проведення огляду майстерень сховищ парків гаражів ангарів та інших небезпечних у пожежному відношенні приміщень перед їх закриттям. Результати перевірки заносять до відповідного журналу перевірки пожежної безпеки приміщень перед їх закриттям. 3.2.7. Перевірка вважається закінченою якщо всі приміщення оглянуті виявлені недоліки усунено електрообладнання вимкнено зовнішній рубильник знеструмлено та опечатано вхідні двері закриті на замок і опечатані. 3.2.8. У разі якщо закриття об'єктів після закінчення в них робіт проводиться у не встановлений наказом час посадові особи зобов'язані не пізніше ніж за 45 хвилин до закриття довести до відома начальника пожежного наряду командира пожежного підрозділу про час закриття приміщення об'єкта . 4. Протипожежна підготовка особового складу військових частин 4.1. Протипожежна підготовка особового складу військових частин проводиться з метою навчити військовослужбовців працівників Збройних Сил України заходам попередження пожеж правилам роботи з засобами пожежогасіння та практичним діям щодо гасіння пожежі. 4.2. Начальники гарнізонів старші військових містечок командири військових частин начальники територіальних квартирно-експлуатаційних органів зобов'язані організувати навчання населення військових містечок правилам пожежної безпеки у побуті та громадських місцях. 4.3. Протипожежна підготовка проводиться шляхом: проведення планових занять з особовим складом усіх категорій військових підрозділів військових частин за напрямом підготовки "Пожежна безпека"; навчання особового складу нештатних пожежних команд за затвердженими програмами ; проведення відпрацювання плану пожежної безпеки військових частин і занять із залученням підрозділів передбачених розрахунками; показу фільмів на протипожежну тематику проведення інструктажів лекцій бесід доповідей; обладнання протипожежних кутків фотовітрин забезпечення підрозділів інструкціями пам'ятками плакатами про заходи пожежної безпеки знаками безпеки. 4.4. Начальник служби пожежної безпеки військової частини протипожежну підготовку офіцерів та старшин підрозділів військової частини проводить у обсязі вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України 548-14 інструкцій про заходи пожежної безпеки на об'єктах військової частини з практичним показом прийомів та способів гасіння пожеж. У військових частинах де штатні начальники служб та пожежні підрозділи не передбачені до проведення занять залучаються посадові особи територіальних органів пожежної безпеки гарнізону . 4.5. Усі робітники та працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки далі - протипожежні інструктажі . Протипожежні інструктажі поділяються на вступний первинний повторний на робочому місці позаплановий та цільовий. Про проведення усіх видів протипожежних інструктажів крім цільового у спеціальному Журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки додаток 7 робляться записи окремо від інструктажів з питань охорони праці з підписами осіб з якими проводиться інструктаж і тих хто його проводив. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться у документі що дозволяє виконання робіт наряд-допуск дозвіл . У військових частинах особи які приймаються на роботу пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою повинні попередньо до початку самостійного виконання роботи пройти спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум . Працівники зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою один раз на рік мають проходити перевірку знань відповідних нормативно-правових та нормативних актів з пожежної безпеки. Під час оформлення на роботу інструктаж проводиться начальником служби пожежної безпеки командиром пожежного підрозділу повторний інструктаж безпосередньо на робочому місці - відповідальними за пожежну безпеку об'єкта складу майстерні цеху тощо . Порядок організації та проведення протипожежних інструктажів навчання та занять з пожежно-технічного мінімуму встановлюється положенням про інструктажі спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки яке затверджується у встановленому чинним законодавством порядку та визначається наказом командира військової частини. Навчання та перевірка знань службових осіб з питань пожежної безпеки проводиться у порядку встановленому законодавством. 5. Перевірка роботи та надання допомоги органам пожежної безпеки 5.1. Основною формою роботи органів пожежної безпеки є надання методичної та практичної допомоги в поліпшенні організації роботи особового складу щодо попередження пожеж навчання військовослужбовців та працівників правилам пожежної безпеки і діям у разі виникнення пожежі втіленні передового досвіду форм і методів профілактичної роботи. 5.2. Перевірка підпорядкованих органів пожежної безпеки проводиться з метою вивчення стану справ у боротьбі з пожежами у військових частинах виду Збройних Сил України оперативних командуваннях забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки наказів та директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України втілення позитивних форм і методів профілактичної роботи усунення недоліків. Під час перевірки надається допомога у вирішенні службових завдань перевіряються знання нормативно-правових та нормативних актів з питань пожежної безпеки. 5.3. Надання практичної допомоги органам пожежної безпеки здійснюється шляхом організації і проведення вибіркових перевірок військових частин пожежонебезпечних об'єктів розробки заходів за напрямами їх діяльності. При цьому перевіряючі не повинні підмінювати підпорядковані органи пожежної безпеки у здійсненні їх функцій. 5.4. Перевірка та надання практичної допомоги підпорядкованим органам пожежної безпеки здійснюються за планами роботи органів пожежної безпеки з урахуванням обставин що склалися стану службової діяльності у службах пожежної безпеки а також висновків попередніх перевірок. 5.5. Територіальні управління перевіряються відповідно до плану роботи Управління пожежної безпеки один раз на рік. 5.6. Перевірка діяльності служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України проводиться за планом роботи Управління пожежної безпеки. Перевірці діяльності цих служб повинна передувати перевірка пожежної безпеки військових частин відповідного виду Збройних Сил України об'єднання з'єднання . 5.7. Перевірка діяльності служб пожежної безпеки об'єднання з'єднання військових частин проводиться за планом вищих органів пожежної безпеки під час перевірки пожежної безпеки військової частини. Матеріали перевірки надаються командуванню військових частин що перевіряються для вжиття заходів. 5.8. Контрольні перевірки службової діяльності служб пожежної безпеки проводяться за результатами усунутих недоліків але не раніше ніж через півроку після перевірки. 5.9. За результатами перевірки складається акт перевірки у якому вказуються позитивні форми і методи які є в роботі органу пожежної безпеки що перевіряється недоліки і причини їх виникнення робота з усунення недоліків а також заходи щодо її поліпшення та виставляється оцінка його діяльності. 6. Пожежна безпека військової частини гарнізону 6.1. Для забезпечення пожежної безпеки військових об'єктів і створення безпечних умов для особового складу командир військової частини гарнізону зобов'язаний проводити своєчасні протипожежні заходи що визначені у нормативно-правових актах України статутах Збройних Сил України наказах і директивах Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України а також усувати недоліки визначені в актах перевірки. 6.2. У кожній військовій частині додаток 8 гарнізоні додаток 9 розроблюється План пожежної безпеки який затверджується командиром військової частини гарнізону та узгоджується з органами пожежної безпеки і доводиться до усіх службових осіб. План пожежної безпеки військової частини є основним документом і визначає заходи пожежної безпеки а також порядок залучення сил і засобів для гасіння пожеж. Загальна інструкція щодо пожежної безпеки у військовій частині порядок залучення сил та засобів для гасіння пожежі а також витяг з порядку евакуації особового складу бойової та іншої техніки і матеріальних засобів при пожежі на об'єктах військової частини повинні бути у чергового частини. 6.3. План розробляється заступником командира військової частини за участі начальника служби пожежної безпеки військової частини. План пожежної безпеки гарнізону розроблюється за участю начальників служб військових частин гарнізону. 6.4. Службовими особами військової частини і добовим нарядом повинен здійснюватися повсякденний контроль за виконанням особовим складом правил пожежної безпеки. 6.5. Пожежні підрозділи військових частин гарнізону призначаються для попередження і гасіння пожеж проведення рятувальних робіт на пожежі. 6.6. У військовій частині з урахуванням її пожежної небезпеки наказом повинно бути: призначено позаштатного начальника служби пожежної безпеки за відсутності штатного ; призначено позаштатний пожежний підрозділ за відсутності штатного ; призначено склад ДПД ДПК із числа працівників; призначено склад і порядок роботи пожежно-технічної комісії; призначено відповідальних за пожежну безпеку об'єктів; визначено перелік постійних місць проведення вогневих робіт а також організація і порядок проведення тимчасових вогневих робіт; визначено перелік об'єктів які підлягають обов'язковій перевірці перед закриттям наприкінці робочого дня; визначено порядок огляду приміщень військової частини перед закриттям наприкінці робочого дня; призначено пожежні пости; призначено осіб відповідальних за правильну експлуатацію блискавкозахисних пристроїв і автоматичної системи виявлення і гасіння пожеж; визначено місця куріння; визначено порядок проведення планово-поперджувальних ремонтів та оглядів електроустановок опалювального вентиляційного технологічного та іншого інженерного обладнання. 6.7. Для несення служби щодо попередження та гасіння пожеж у військовій частині яка не має штатного пожежного підрозділу наказом командира військової частини створюється позаштатний пожежний підрозділ. До складу позаштатного пожежного підрозділу включаються військовослужбовці рядового і сержантського складу як правило з одного підрозділу. Чисельність позаштатного пожежного підрозділу визначається залежно від пожежної небезпеки об'єктів їх кількості розташування і установлюється: у разі розташування військової частини у районі виїзду до 5 км штатних пожежних підрозділів військових частин міністерств та інших центральних органів виконавчої влади - 5 - 10 осіб; у інших випадках - 18 осіб. 6.8. Для гасіння пожеж за особовим складом позаштатного пожежного підрозділу закріплюється автомобіль обладнаний ємністю з водою 2 - 4 куб. м і пожежною мотопомпою. Для цього можуть бути використані нейтралізаційні поливальні та інші машини які забезпечують можливість подачі вогнегасних засобів для гасіння пожежі. Машини повинні зберігатися в постійній готовності в приміщеннях які опалюються. Від пожежного підрозділу кожного дня виділяється пожежний наряд який забезпечує чергування на пожежних постах а також гасіння пожеж. 6.9. Для кожного об'єкта військової частини повинна бути розроблена інструкція щодо заходів пожежної безпеки та план схема евакуації особового складу озброєння і майна на випадок пожежі у багатоповерхових будинках - на кожному поверсі . У дитячих дошкільних установах навчальних закладах лікувальних установах із стаціонаром санаторіях клубах і будинках офіцерів критих спортивних будівлях і спорудах готелях гуртожитках та інших об'єктах з масовим перебуванням людей на доповнення до схематичного плану евакуації розробляється інструкція що визначає дії обслуговуючого персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників. Для об'єктів у яких передбачається перебування людей уночі дошкільні заклади лікарні тощо інструкції повинні передбачати два варіанти дій: у денний та нічний час. Плани евакуації та інструкції щодо заходів пожежної безпеки повинні коригуватись у разі перепланування зміни функціонального призначення об'єкта зміни штатного розкладу персоналу . 6.10. Для варт осіб добового наряду сторожів вахтерів та інших осіб які здійснюють охорону повинна бути розроблена інструкція у якій мають бути зазначені їхні обов'язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму огляду території і приміщень та порядку дій у разі спрацювання АУПС АУПГ. 6.11. У військових частинах повинен бути встановлений порядок система оповіщення особового складу про пожежу з яким необхідно ознайомити весь особовий склад. На об'єктах на видних місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежних підрозділів. 6.12. У цехах майстернях сховищах на пунктах робіт з майном і технікою перед початком робіт призначається пожежна обслуга з постійного чи тимчасово працюючого особового складу додаток 10 . На пожежну обслугу покладається контроль щодо заходів пожежної безпеки у місцях виконання робіт повідомлення про пожежу гасіння пожеж і евакуація людей майна техніки . 6.13. Щоденно у визначений командиром військової частини час усі майстерні сховища склади парки ангари та інші виробничі приміщення перевіряються начальниками майстерень сховищ складів цехів черговим парку й особами пожежного наряду військової частини; усі виявлені недоліки усуваються до закриття приміщень сховищ а електричні мережі відключаються за допомогою зовнішніх рубильників. Забороняється здавати під охорону приміщення стан пожежної безпеки яких не перевірено. 6.14. Територія об'єктів військових частин будівлі споруди приміщення мають забезпечуватися знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". Біля телефонів та на дверцятах внутрішніх пожежних кранів слід зазначати номери телефонів пожежних підрозділів та чергового частини. 7. Перевірка пожежної безпеки військових частин 7.1. Порядок перевірки пожежної безпеки військових частин 7.1.1. Перевірка пожежної безпеки військової частини має мету визначити стан пожежної безпеки і надати командуванню військової частини допомогу в її поліпшенні та навчанні особового складу правилам з питань пожежної безпеки і практичним діям у разі виникнення пожежі. 7.1.2. Під час перевірки пожежної безпеки військових частин встановлюється: виконання вимог Закону України "Про пожежну безпеку" 3745-12 статутів Збройних Сил України наказів та директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України нормативно-правових та нормативних актів з питань пожежної безпеки; бойова готовність пожежного підрозділу ДПД ДПК підготовленість особового складу щодо попередження і гасіння пожеж. 7.1.3. Перевірка проводиться відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України 548-14 наказів Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України в присутності командування та начальника служби пожежної безпеки. 7.1.4. Перевіряючий зобов'язаний: ознайомитися з документацією щодо пожежної безпеки що є у військовій частині планом пожежної безпеки наказами командира військової частини щодо організації пожежної безпеки як організовано навчання особового складу за напрямом підготовки "Пожежна безпека"; провести огляд території військового містечка парків складів будівель і дати оцінку стану пожежної безпеки; перевірити організацію і несення служби пожежного підрозділу і його боєготовність а також знання обов'язків добовим нарядом частини на випадок пожежі. 7.1.5. Під час огляду території військових містечок парків складів і будівель різного призначення встановлюється: виконання вимог нормативно-правових актів статутів Збройних Сил України нормативних актів щодо пожежної безпеки актів перевірки; виконання норм правил пожежної безпеки зазначених у інструкціях правилах експлуатацїї щодо експлуатації будівель і споруд зберігання бойової техніки озброєння і військового майна; забезпеченість нормативними запасами води для зовнішнього пожежогасіння та іншими засобами гасіння пожеж; наявність і справність блискавкозахисних пристроїв автоматичних установок пожежної сигналізації та пожежогасіння на об'єктах частини і телефонного зв'язку з пожежним підрозділом; пожежонебезпечність систем опалення електроустаткування вентиляції газозабезпечення і виконання правил при їх експлуатації; виконання протипожежних заходів при зберіганні вибухонебезпечних матеріалів і газів; наявність у будівлях спорудах у парках і сховищах інструкцій щодо заходів пожежної безпеки порядок призначення пожежних обслуг; навченість особового складу діям щодо попередження і гасіння пожеж; порядок проведення протипожежних інструктажів вступного первинного повторного на робочому місці позапланового цільового з працівниками. 7.1.6. При перевірці несення служби пожежним підрозділом установлюється: укомплектованість особовим складом і технікою пожежного підрозділу його розташування; організація служби пожежним нарядом; стан і експлуатація пожежної техніки та інших засобів пожежогасіння; забезпеченість особового складу пожежного підрозділу спецодягом і спорядженням. 7.1.7. Під час перевірки стану бойової підготовки пожежного підрозділу встановлюється: виконання учбового плану; засвоєння програми бойової підготовки особовим складом; організація і несення служби; наявність документації передбаченої керівними документами щодо пожежної безпеки; організація пожежно-профілактичної роботи на об'єктах військової частини; виконання нормативних показників зі спеціальної підготовки і пожежно-прикладного спорту; наявність і стан спортивного містечка і теплодимокамери. 7.1.8. У нештатних пожежних підрозділах добровільних пожежних дружинах перевіряються: знання інструкцій щодо заходів пожежної безпеки у розташуванні військової частини особистих обов'язків щодо контролю за виконанням правил пожежної безпеки і дій у разі виникнення пожежі; знання пожежної техніки та засобів пожежогасіння що є на озброєнні пожежного підрозділу і вміння практично застосовувати їх на пожежі; боєздатність шляхом проведення учбової пожежної тривоги з відпрацюванням нормативу з бойового розгортання . 7.1.9. Учбовою пожежною тривогою перевіряються: практичні навички особового складу пожежного підрозділу ДПД ДПК ; підготовленість особового складу частини до дій щодо гасіння пожеж евакуації людей бойової техніки та майна. 7.1.10. Учбова пожежна тривога залежно від мети перевірки проводиться: з викликом тільки пожежного підрозділу ДПД ДПК ; з викликом пожежного підрозділу і особового складу військової частини; з викликом усіх сил і засобів передбачених планом пожежної безпеки військової частини. 7.1.11. Порядок проведення учбової пожежної тривоги і завдання щодо гасіння умовної пожежі особою яка перевіряє визначається на місці а тривоги з викликом усіх сил і засобів передбачених планом пожежної безпеки узгоджується з начальниками військового гарнізону та територіальними підрозділами МНС України. 7.1.12. Учбова пожежна тривога може оголошуватися шляхом передачі оповіщення про "пожежу" телефоном вмиканням пожежної сигналізації або іншим способом безпосередньо в пожежний підрозділ тим хто перевіряє або за допомогою інших осіб. 7.1.13. Після того як пожежний підрозділ прибув до місця виклику перевіряючий визначає начальнику пожежного підрозділу пожежного наряду завдання на гасіння умовної пожежі яке ставиться коротко і чітко вказується точне місце умовної пожежі її площа і що горить . Під час виконання завдання особа яка перевіряє може дати додаткові завдання ускладнюючи обстановку на "пожежі". 7.1.14. Оцінку обстановки і рішення на використання сил і засобів начальник пожежного підрозділу наряду приймає самостійно. Порушення особовим складом пожежного підрозділу правил техніки безпеки при гасінні умовної пожежі яка створює загрозу аварії або нещасного випадку з людьми повинні бути усунені особою яка перевіряє негайно. 7.1.15. При проведенні учбової пожежної тривоги фіксується час: оголошення тривоги; отримання повідомлення про "пожежу" пожежним підрозділом; прибуття пожежного підрозділу ДПД ДПК до місця виклику; закінчення розгортання сил і засобів пожежогасіння; появи води піни із першого і наступних пожежних стволів; прибуття особового складу чергового підрозділу військової частини. 7.1.16. Під час виконання завдання щодо гасіння умовної пожежі визначається: чіткість і правильність поданих командиром начальником пожежного підрозділу наряду команд на розгортання сил і засобів та подальше керівництво роботою особового складу; чіткість дій і злагодженість бойових обслуг пожежних автомобілів мотопомп при проведенні розгортання. 7.1.17. За результатами перевірки пожежної безпеки військової частини особа яка перевіряє на місці складає Акт перевірки та доповідає командиру військової частини. Пропозиції в Акті перевірки щодо усунення недоліків з пожежної безпеки повинні бути сформульовані стисло з дійсними термінами виконання. При пред'явленні вимог той хто перевіряє повинен керуватися нормативно-правовими актами України наказами директивами Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України нормативними актами з питань пожежної безпеки. 7.1.18. Під час перевірки у разі призупинення чи заборони роботи цехів майстерень клубів споруд приміщень установок агрегатів тощо складається Акт про заборону експлуатації додаток 11 який додається до Акта перевірки. Подальша експлуатація забороненого об'єкта дозволяється органом пожежної безпеки тільки після усунення причин і умов що сприяють виникненню пожежі про що виноситься відповідне Рішення про можливість подальшої експлуатації додаток 12 . 7.1.19. Військова частина пожежну безпеку якої оцінено на "незадовільно" підлягає повторній перевірці через три місяці. 7.1.20. При перевірці стану бойової підготовки і служби штатного пожежного підрозділу до Акта перевірки додаються підсумкові показники перевірки стану бойової підготовки і служби пожежного підрозділу. Перевірка пожежних підрозділів у об'ємі цих показників проводиться раз на рік. При повторних протягом року перевірках підрозділів перевіряється тільки спеціальна підготовка несення служби стан військової дисципліни і боєготовність. Підсумки цих перевірок і перевірок нештатних пожежних команд ДПД ДПК відображаються також в Акті перевірки. 7.2. Порядок виставлення оцінки перевірки пожежної безпеки військової частини бойової підготовки і служби пожежного підрозділу визначення його боєготовності 7.2.1. Стан пожежної безпеки військової частини оцінюється: "задовільно" якщо на об'єкті перевірки розроблено план пожежної безпеки; територія парки і склади забезпечені нормативними запасами води для потреб пожежогасіння засобами пожежогасіння і блискавкозахисними пристроями; місця зберігання ракет боєприпасів і пально-мастильних матеріалів обваловані; "незадовільно" якщо не виконано умови на оцінку "задовільно" або грубо порушені правила пожежної безпеки під час розміщення особового складу зберігання озброєння військової техніки та майна. У разі незгоди командирів військових частин з висновками Акта перевірки і оцінкою стану пожежної безпеки вони мають право у десятиденний термін оскаржити цей Акт у вищому органі пожежної безпеки Збройних Сил України. Рішення начальника Управління пожежної безпеки з усіх питань які входять до його компетенції є остаточним. 7.2.2. Загальна оцінка бойової підготовки пожежного підрозділу складається за підсумками оцінок із загальновійськових дисциплін та спеціальної підготовки. Оцінка за загальновійськові дисципліни пожежному підрозділу визначається за підсумками останньої інспекторської перевірки або комісії військової частини за період навчання. 7.2.3. Оцінка із спеціальної підготовки визначається за підсумковими показниками перевірки стану бойової підготовки і служби пожежного підрозділу з таких дисциплін: організація пожежної безпеки; тактико-спеціальна підготовка; пожежно-профілактична підготовка; пожежно-стройова підготовка; спеціальна підготовка водіїв пожежних автомобілів. 7.2.4. На загальну оцінку бойової підготовки і служби пожежного підрозділу впливає: наявність документації у пожежному підрозділі та відповідність її нормативним документам; задовільний технічний стан і утримання пожежної техніки та озброєння у підрозділі; забезпеченість особового складу спецодягом та спорядженням догляд за ним та збереження; задовільне утримання у підрозділі зброї табельних радіостанцій та засобів захисту органів дихання; наявність порушень військової дисципліни; задовільне матеріально-побутове забезпечення особового складу підрозділу; наявність і задовільний стан навчально-тренувального містечка. Незадовільна оцінка одного з цих пунктів знижує загальну оцінку підрозділу на один бал. 7.2.5. Визначення боєготовності пожежного підрозділу Підрозділ "боєготовий" якщо організація та стан несення служби бойових обслуг пожежного наряду відповідають вимогам нормативно-правових та нормативних актів спеціальна підготовка особового складу стан пожежної техніки обладнання та майна пожежного наряду оцінено не нижче "задовільно" оцінка дій пожежного підрозділу при оголошенні учбової пожежної тривоги не нижче "задовільно" укомплектованість підрозділів особовим складом не нижче 75% при цьому укомплектованість водіями враховується окремо . Підрозділ "небоєготовий" якщо не виконана одна з умов для отримання оцінки "підрозділ боєготовий". 7.2.6. Загальна оцінка особовому складу та загальна оцінка підрозділу визначаються згідно з керівними документами які діють у Збройних Силах України. 8. Документація управління служб пожежної безпеки 8.1. Порядок особливості ведення службового листування та діловодства органами пожежної безпеки здійснюються у порядку встановленому Міністром оборони України. 8.2. Посадові особи органів пожежної безпеки відповідають за правильне ведення обліку та звітності а також зберігання службових документів. 8.3. В Управлінні пожежної безпеки територіальних управліннях службах пожежної безпеки видів Збройних Сил України об'єднання з'єднання ведеться така документація: план роботи на рік; план роботи на місяць; Книга обліку перевірок пожежної безпеки військових частин і пожежно-профілактичної роботи додаток 13 ; Книга обліку пожеж додаток 14 ; Книга обліку проведення експертизи перевірки проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки додаток 15 ведеться тільки Управлінням пожежної безпеки та територіальними управліннями . 8.4. В службі пожежної безпеки військової частини гарнізону ведеться така документація: план роботи на місяць; план пожежної безпеки частини гарнізону ; Журнал пожежно-профілактичної роботи військової частини гарнізону додаток 16 ; плани-конспекти проведення занять; журнал проведення протипожежних інструктажів; журнал обліку технічного стану засобів пожежогасіння. 8.5. У пожежному підрозділі ведеться документація яка передбачена для підрозділів Збройних Сил України статутами Збройних Сил України та спеціальна документація по службі яка визначена відповідним керівництвом. 9. Постачання пожежною технікою обладнанням і майном 9.1. Забезпечення військових частин пожежною технікою і гусеничними пожежними машинами та запасними частинами до них пожежними мотопомпами пожежними приладами і апаратами пожежогасіння вогнегасними засобами обладнанням і майном проводиться у порядку встановленому у Збройних Силах України. 9.2. Уся бойова та інша техніка яка знаходиться на озброєнні Збройних Сил України літаки танки кораблі ракетні установки допоміжні судна автомобілі та інше комплектується пожежним озброєнням і вогнегасниками підприємств які виготовляють їх за замовленням постачальних органів Міністерства оборони України. 9.3. Поповнення заміна та ремонт пожежного обладнання на бойовій техніці і автомобілях яке стало непридатним виконуються службами забезпечення органів військового управління за рахунок коштів які знаходяться в їх розпорядженні в межах кошторисних призначень. 9.4. Придбання пожежного обладнання і майна крім пожежних автомобілів і автомобільних запасних частин до них гусеничних пожежних машин і запасних частин до них а також стаціонарного і спеціального обладнання які входять в комплекси бойової техніки здійснюється у порядку встановленому в Міністерстві оборони України. 9.5. Зарядка і випробування вогнегасників здійснюються згідно з вимогами національних стандартів України щодо технічного обслуговування вогнегасників спеціалізованими організаціями. 9.6. Контроль за технічним станом зберіганням обслуговуванням пожежних автомобілів гусеничних пожежних машин і їх ремонт здійснюються автомобільною бронетанковою службою військових частин. 9.7. Поточний ремонт пожежних автомобілів і гусеничних пожежних машин проводиться: бюджетними військовими частинами - в межах відповідних кошторисних призначень; підприємствами і організаціями - за рахунок коштів цих підприємств і організацій. 9.8. Середній і капітальний ремонт пожежних автомобілів гусеничних пожежних машин включаючи ремонт встановленого на них спеціального обладнання відцентрові насоси цистерни кузови та інше проводиться на авторемонтних підприємствах що належать до сфери управління Міністерства оборони України за нарядами відповідних постачальних органів. 9.9. Забезпечення запасними частинами для ремонту відцентрових насосів іншого пожежного обладнання для пожежних автомобілів проводиться Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України територіальними квартирно-експлуатаційними органами. 9.10. Подання заявок на пожежне обладнання і майно проводиться відповідно до норм строків служби і Переліку пожежної техніки обладнання та майна які знаходяться на постачанні Збройних Сил України додаток 17 і встановлені Міністром оборони України. 9.11. Забезпечення військових частин пожежним обладнанням і майном проводиться: для будівель і споруд об'єктів військових частин - за Типовими нормами належності вогнегасників z0554-04 які введені та діють в Україні згідно з чинним законодавством; для будівель і споруд військових частин на які не розповсюджуються загальнодержавні норми - за нормою пожежного обладнання та майна для будівель і споруд військових частин на які не розповсюджуються загальнодержавні норми наведеною у додатку 18; для пожежних автомобілів мотопомп - за встановленими нормами. 9.12. Забезпечення пожежними автомобілями і мотопомпами пожежних підрозділів проводиться відповідно до штатів. 9.13. Забезпечення особового складу пожежних підрозділів спорядженням обладнанням і інструментом проводиться за нормою майна для особового складу пожежних підрозділів наведеною у додатку 19. 9.14. Забезпечення пожежним обладнанням і майном кораблів допоміжних суден плавзасобів проводиться за номенклатурою затвердженою командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 9.15. Обладнання об'єктів Збройних Сил України автоматичними установками пожежної сигналізації та пожежогасіння здійснюється: будівель приміщень та споруд загальновійськового призначення та військових об'єктів - за рахунок коштів які виділяються на будівництво та капітальний ремонт; будівель приміщень та споруд на технічних територіях арсеналів баз і складів зберігання ракет артилерійських та інженерних боєприпасів - за рахунок коштів які виділяються на забезпечення живучості і вибухопожежобезпеки арсеналів баз і складів зберігання ракет артилерійських та інженерних боєприпасів Збройних Сил України. Начальник Управління пожежної безпеки Збройних Сил України полковник Р.М.Макар Додаток 1 до пункту 1.10 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України ПЕРЕЛІК обладнання і майна для органів пожежної безпеки ------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Кількість | |з/п |обладнання і майна|----------------------------------------| | | |Управлін-|Територі-|Служба |Служба | | | |ня |альне |пожежної |пожежної | | | |пожежної |управ- |безпеки |безпеки | | | |безпеки |ління |виду |війсь- | | | |Збройних |пожежної |Збройних |кової | | | |Сил |безпеки |Сил |частини | | | |України |служба |України | | | | | |пожежної |об'єд- | | | | | |безпеки |нання | | | | | | |з'єднання | | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+------------------+----------------------------------------| |1 |Легковий | Згідно зі штатами | | |автомобіль | | |----+------------------+----------------------------------------| |2 |Мотоцикл | - | -/1 | - | 1 | |----+------------------+----------------------------------------| |3 |Персональна | Згідно зі штатами | | |електронно- | | | |обчислювальна | | | |машина з принтером| | |----+------------------+----------------------------------------| |4 |Друкарська машина | 2 | 1/0 | - | - | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |5 |Мегомметр типу | 1 | 1/0 | 1 | | | |МС-05 для | | | | | | |визначення опору | | | | | | |ізоляції | | | | | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |6 |Вимірювач опору | 1 | 1/0 | 1 | 1 | | |заземлення МС - 08| | | | | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |7 |Струмошукач ТИ-2 | 12 | 5/* | 3 | 1 | | | УНН-90 МИН-1 | | | | | | |індикатор напруги | | | | | | |в мережі | | | | | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |8 |Бокорізи з | 12 | 5/* | 3 | 1 | | |діелектричними | | | | | | |ручками | | | | | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |9 |Плоскогубці з | 4 | 2/* | 2 | 1 | | |діелектричними | | | | | | |ручками | | | | | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |10 |Хронометр | 4 | 2/* | 1 | - | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |11 |Секундомір | 2 | 1/* | 1 | 1 | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |12 |Лупа | 8 | 4/* | 2 | 1 | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |13 |Фотоапарат | 1 | 1/* | 1 | 1 | | |цифровий | | | | | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |14 |Готовальня | 1 | 1/* | 1 | - | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |15 |Рулетка стальна | 3 | 2/* | 1 | 1 | | | 3 м | | | | | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |16 |Електричний ліхтар| 8 | 4/* | 2 | 1 | | |з сухими | | | | | | |елементами | | | | | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |17 |Пломбір з плашками| 3 | 2/* | 1 | 1 | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |18 |Стартовий пістолет| 2 | 2/* | 1 | - | |----+------------------+---------+---------+----------+---------| |19 |Мегафон | 2 | 2/* | 1 | - | ------------------------------------------------------------------ * Кількість майна збільшується з урахуванням штатної чисельності начальників служб пожежної безпеки територіального управління пожежної безпеки. Начальник Управління пожежної безпеки Збройних Сил України полковник Р.М.Макар Додаток 2 до пункту 1.13 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України АКТ перевірки стану пожежної безпеки найменування військової частини " " 20 р. м. Мною нами посада військове звання прізвище та ініціали на підставі плану робіт припису від " " N в присутності посада військове звання прізвище та ініціали проведена перевірка пожежної безпеки назва військової частини і виконання наказів перелічити накази виконання яких перевірялось Одночасно перевірені організація бойової підготовки і служба військового пожежного підрозділу позаштатної пожежної команди добровільної пожежної дружини команди . 1. Перевіркою встановлено: Вказуються заходи які вжито щодо покращення пожежної безпеки військової частини з часу попередньої перевірки. 2. За актом перевірки від 20 р. не виконані такі заходи: вказуються заходи і раніше вказані строки їх виконання причини їх невиконання і конкретні особи які винні за наявності пожеж подається їх аналіз у зв'язку з невиконаними пропозиціями попереднього Акта перевірки 3. Недоліки які виявлені під час перевірки: вказуються недоліки які виявлені під час перевірки 4. Стан підготовки і служби пожежного підрозділу позаштатних команд добровільних пожежних дружин команд їх боєготовність вказуються основні позитивні сторони і недоліки додаються підсумкові показники вказуються ступінь відпрацювання спеціальних нормативів утримання пожежної техніки і обладнання результати учбової пожежної тривоги 5. Під час перевірки виконано: вказуються заходи які виконані особовим складом військової частини та перевіряльним під час перевірки 6. Запропоновані заходи: 7. Висновки: дається оцінка пожежної безпеки військової частини боєготовності військових пожежних підрозділів позаштатних команд добровільних пожежних дружин Додатки. Підсумкові показники перевірки стану бойової підготовки і служби штатного пожежного підрозділу пожежної безпеки. Особа и яка і перевіряє ють : військове звання прізвище та ініціали При перевірці присутні: посада військове звання прізвище та ініціали З актом ознайомлений запропоновані заходи прийняті до виконання. Командир військової частини військове звання прізвище та ініціали " " 20 р. Додаток 3 до пункту 2.1.4 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України ПОРЯДОК проведення експертизи перевірки проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки 1. Цей Порядок визначає терміни проведення експертизи перевірки проектної та іншої документації на нове будівництво реконструкцію реставрацію капітальний ремонт будинків і споруд та інших об'єктів технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення на стадії проектування упровадження нових технологій випуск пожежонебезпечної продукції на відповідність цієї документації нормативним актам з пожежної безпеки а також повноваження органів пожежної безпеки Збройних Сил України щодо проведення експертизи та взаємовідносини між ними і замовником та автором проекту. 2. Експертизі підлягають всі проекти на нове будівництво реконструкцію розширення технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення впровадження нових технологій випуск пожежонебезпечної продукції незалежно від форм власності та джерел фінансування. 3. Основними завданнями експертизи є: виявлення відхилень від вимог чинних нормативних актів з пожежної безпеки; визначення достатності та якості проектних рішень щодо забезпечення пожежної безпеки. 4. Експертиза виконується Управлінням пожежної безпеки Збройних Сил України територіальними управліннями пожежної безпеки. 5. Експертиза перевірка типових проектів а також проектів які підлягають затвердженню Міністром оборони України начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України документації на випуск пожежонебезпечної продукції проводиться Управлінням пожежної безпеки Збройних Сил України типових зональних проектів проектів та робочих проектів - відповідними територіальними управліннями пожежної безпеки у зоні обслуговування яких буде вестись нове будівництво реконструкція розширення технічне переоснащення об'єктів. 6. Проекти та інша документація на експертизу подаються до їх затвердження. У разі введення в дію нових нормативних актів з пожежної безпеки або внесення змін до них нереалізовані проекти підлягають коригуванню повторній експертизі яке проводиться в тому ж порядку що й попереднє. 7. Для одержання експертного висновку замовник проекту а за типовими і зональними проектами та документацією на випуск пожежонебезпечної продукції інститути-розробники подають до територіального управління пожежної безпеки письмову заявку та проектно-кошторисну документацію в необхідному обсязі. 8. Експертиза проектів на нове будівництво реконструкцію розширення технічне переоснащення будівель та споруд виконується безкоштовно. 9. Термін проведення експертизи не повинен перевищувати 15 календарних днів а у тому разі якщо проектом передбачається будівництво великих та складних об'єктів - 30 днів. 10. За результатами експертизи проектної та іншої документації оформлюється експертний висновок який підписується відповідним начальником управління пожежної безпеки та безпосереднім виконавцем експертизи. 11. У разі незгоди з експертним висновком замовник проекту може оскаржити його в місячний термін в Управлінні пожежної безпеки Збройних Сил України органі що затвердив нормативні акти з пожежної безпеки а також в суді. 12. Замовник який розпочав будівництво реконструкцію технічне переоснащення впровадження нових технологій або розповсюдження типових і зональних проектів а також випуск пожежонебезпечної продукції без позитивних результатів експертизи несе відповідальність згідно з чинним законодавством. 13. Взаємовідносини органів пожежної безпеки Збройних Сил України з Укрінвестекспертизою регулюються чинним законодавством. Додаток 4 до пункту 2.1.4 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України АКТ про пожежу найменування військової частини " " 20 р. Комісія у складі прізвище та ініціали представника пожежної безпеки ЗС України військової частини власника потерпілого представника страхової організації компанії інших спеціалістів на підставі від " " 200 року наказу розпорядження у присутності посада військове звання прізвище та ініціали склала цей Акт про пожежу що виникла " " 20 року о год. хв. час орієнтовний або точний - підкреслити . Адреса Власник Коротка будівельна характеристика об'єкта: місцезнаходження об'єкта дата будівництва кількість поверхів розміри в плані матеріал з якого виготовлено стіни перегородки покрівлю опалення та освітлення відповідність будівлі діючим будівельним нормам і правилам. Для виробничих будівель також коротка характеристика технологічного процесу Обставини які передували виникненню пожежі: обставини які передували виникненню пожежі які роботи виконувалися які нагрівальні прилади застосовувалися тощо хто останній залишив будівлю приміщення хто його оглядав до зачинення якщо пожежа виникла у неробочий час Динаміка розвитку і гасіння пожежі: місце виникнення пожежі ким виявлено пожежу час виявлення та сповіщення про пожежу пожежного підрозділу; обстановка в будівлі приміщенні на момент виявлення пожежі. Місце виникнення пожежі; дії осіб які виявили пожежу та особового складу військової частини із гасіння пожежі та евакуації майна; час прибуття перших пожежних підрозділів обстановка на час прибуття їх на пожежу. Робота перших та наступних пожежних підрозділів на пожежі; наявність та стан джерел протипожежного водопостачання які використовувалися для гасіння пожежі технічний стан та відстань до них; сили та засоби що залучались до гасіння пожежі загальна кількість пожежних підрозділів пожежних автомобілів особового складу та поданих пожежних стволів; керівник гасіння пожежі посада прізвище та ініціали; оцінка роботи пожежних підрозділів; робота автоматичних установок виявлення та гасіння пожежі; час локалізації та ліквідації пожежі Пожежею знищено докладно описати що знищено Пожежею пошкоджено докладно описати що пошкоджено Прямі збитки від пожежі вказати встановлені чи орієнтовні грн. Побічні збитки від пожежі вказати встановлені чи орієнтовні грн. Виявлено загиблих на місці пожежі людей у тому числі дітей прізвища та ініціали вік загиблих Отримали травми прізвища та ініціали вік травмованих Причина пожежі вказати встановлена або ймовірна вказується та обґрунтовується найбільш ймовірна причина виникнення пожежі. Що сприяло розвитку пожежі. Може вказуватися одна або декілька причин виникнення пожежі Винуватці пожежі: безпосередні винуватці пожежі; посадові особи військової частини які не забезпечили заходи пожежної безпеки. Які конкретно вимоги статутів наказів інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки були порушені При гасінні пожежі врятовано: людей матеріальних цінностей на суму тис. грн у разі необхідності описати детально що врятовано Стан пожежної безпеки військової частини: основні недоліки стану пожежної безпеки військової частини; перелік невиконаних заходів які стали причиною пожежі її розповсюдження та що ускладнювало гасіння Висновки: вказати які вимоги статутів Збройних Сил України наказів та інших нормативних актів щодо заходів пожежної безпеки не виконано Пропозиції щодо поліпшення стану пожежної безпеки: Підписи членів комісії посада прізвище та ініціали посада прізвище та ініціали посада прізвище та ініціали Особливі зауваження членів комісії З Актом ознайомлений. Командир військової частини військове звання і підпис " " 200 року Додатки: 1. План будівлі приміщення де виникла пожежа на якому вказується розташування обладнання та майна. 2. Схема гасіння пожежі розстановка сил та засобів . 3. Довідка про стан погоди. 4. Довідка про прямі та побічні збитки за підписом командира військової частини та фінансового органу. 5. Фотознімки місця пожежі. Додаток 5 до пункту 2.6.4 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України НАРЯД-ДОПУСК на виконання тимчасових вогневих робіт на об'єктах військової частини Виданий посада або кваліфікація виконавця робіт прізвище та ініціали На виконання робіт вказати які конкретно вогневі роботи виконуватимуться їх характер і зміст Місце проведення робіт ділянка або установка апарат приміщення територія тощо Час проведення робіт: початок час дата закінчення час дата Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: заходи які необхідно виконувати під час підготовки об'єкта до виконання робіт під час їх проведення і після закінчення Особа відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт посада прізвище та ініціали підпис дата Наряд видано посада прізвище та ініціали підпис особи яка видала наряд-допуск " " 20 року Проведення робіт узгоджено: дата підпис прізвище та ініціали за необхідності - додаткові вимоги Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав з переліком протипожежних заходів що необхідно виконати ознайомлений: підпис прізвище та ініціали виконавця робіт дата Роботи закінчені робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану: час дата підпис прізвище та ініціали виконавця робіт Пожежобезпечний стан місця де проводилися вогневі роботи перевірив: час дата підпис прізвище та ініціали особи яка відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт Примітки: 1. Наряд-допуск видається командиром військової частини керівником підприємства його заступником головним інженером. 2. Дозвіл на проведення тимчасових вогневих робіт видається тільки на одну зміну. Якщо такі роботи будуть проводитися протягом декількох змін днів повторних дозволів не потрібно. В таких випадках на кожну наступну зміну після повторного огляду місця вказаних робіт підтверджується раніше виданий дозвіл про що робиться запис. 3. Дозволи на проведення робіт повинні надходити начальнику служби пожежної безпеки перед їх виконанням. 4. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з начальником служби пожежної безпеки військової частини підприємства . 5. На вихідні або святкові дні дозвіл на проведення тимчасових вогневих робіт оформляється окремо. Посадові особи частини повинні організувати контроль за проведенням робіт. 6. Постійні місця проведення вогневих робіт на відкритих майданчиках і в спеціальних майстернях обладнаних відповідно до вимог пожежної безпеки визначаються наказом командира військової частини. 7. До проведення зварювальних та інших вогневих робіт допускаються особи які пройшли у встановленому порядку перевірочні іспити з питань пожежної безпеки з видачею спеціального посвідчення. 8. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт. Додаток 6 до пункту 3.1.1 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України ЗАТВЕРДЖУЮ посада військове звання прізвище та ініціали " " 20 р. ПЛАН роботи управління служби пожежної безпеки на 20 року місяць ------------------------------------------------------------------ | N | Найменування робіт |Термін | Вико- |Відміт-| |з/п | |вико- | навець |ка про | | | |нання | |вико- | | | | | |нання | |----+----------------------------------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+----------------------------------+-------+--------+-------| |1 |Перевірка діяльності служби | | | | | |пожежної безпеки армійського | | | | | |корпусу повітряного | | | | | |командування військової частини | | | | |----+----------------------------------+-------+--------+-------| |2 |Перевірка пожежної безпеки | | | | | |військових частин гарнізонів | | | | | | військова частина установа | | | | | |перевіряється не рідше одного разу| | | | | |на рік у місячному плані | | | | | |вказуються конкретні частини | | | | |----+----------------------------------+-------+--------+-------| |3 |Підготовка і проведення пожежно- | | | | | |тактичних навчань на об'єктах | | | | | | не рідше одного разу на | | | | | |квартал | | | | |----+----------------------------------+-------+--------+-------| |4 |Агітаційно-масова робота лекції | | | | | |бесіди доповіді фільми плакати | | | | | |обладнання протипожежних кутків | | | | | |вітрин тощо | | | | |----+----------------------------------+-------+--------+-------| |5 |Перевірка бойової підготовки | | | | | |пожежних підрозділів штатних | | | | | |позаштатних ДПД ДПК підсумкові | | | | | |перевірки проводяться у 100% | | | | | |пожежних підрозділів | | | | |----+----------------------------------+-------+--------+-------| |6 |Організація проведення змагань | | | | | |з пожежно-прикладного спорту | | | | |----+----------------------------------+-------+--------+-------| |7 |Організація та проведення зборів | | | | | | конкретних категорій | | | | | |військовослужбовців | | | | |----+----------------------------------+-------+--------+-------| |8 |Організаційні заходи | | | | ------------------------------------------------------------------ Начальник посада військове звання прізвище та ініціали Додаток 7 до пункту 4.5 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України ЖУРНАЛ реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки назва військової частини підприємства організації учбового закладу Розпочато " " 20 р. Закінчено " " 20 р. Пропозиції щодо ведення журналу В журналі робляться записи про інструктаж осіб які поступають на роботу про проведення первинного цільового повторного та позапланового інструктажів про всі проведені заняття і бесіди щодо заходів пожежної безпеки з особовим складом у підрозділах військової частини та особами призначеними для супроводження транспортів з вогненебезпечним майном. ------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Вид інструктажу | Прізвище |Посада професія | |з/п |прове- | вступний | ім'я та по | особи яку | | |дення | первинний | батькові | інструктують | | | | цільовий | особи яку | для вступного | | | | повторний |інструктують | інструктажу - | | | | позаплановий та | | найменування | | | | назва або номер | | підрозділу куди| | | | інструкції з якої| | направляється | | | |отримано інструктаж| | особа | |----+-------+-------------------+-------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+-------+-------------------+-------------+-----------------| |1 | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | Прізвище | Підписи | Примітка | |ініціали посада|--------------------------------| | | особи яка | особи яку | особи яка | | | інструктує | інструктують | інструктує | | |----------------+----------------+---------------+--------------| | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------+----------------+---------------+--------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ Додаток 8 до пункту 6.2 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України ЗРАЗОК ЗАТВЕРДЖУЮ Командир військової частини військове звання прізвище та ініціали " " 20 року ПОГОДЖЕНО 1. Начальник Головного управління управління МНС України спеціальне звання прізвище та ініціали 2. Начальник служби пожежної безпеки назва населеного пункту Територіального управління пожежної безпеки назва населеного пункту військове звання прізвище та ініціали 3. Командир військової частини військове звання прізвище та ініціали 4. Начальник відділу воєнізованої охорони залізниці прізвище та ініціали ПЛАН пожежної безпеки військової частини 1. Загальна інструкція щодо заходів пожежної безпеки у військовій частині В інструкції вказується порядок утримання території доріг під'їздів до будов споруд та джерел протипожежного водопостачання порядок зберігання речовин і матеріалів порядок допуску і руху транспорту на території режим куріння порядок проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт порядок утримання пожежного обладнання і інструменту пожежного зв'язку і сигналізації організація перевірки об'єктів перед закриттям після закінчення робочого дня сигнали пожежної тривоги порядок підйому сил і засобів за пожежною тривогою і сповіщення посадових осіб військової частини і гарнізону . Керівництво гасінням пожежі здійснюється: 1. До прибуття штатного позаштатного пожежного підрозділу - старшим пожежного розрахунку на об'єкті де виникла пожежа або черговим частини. 2. Після прибуття штатного позаштатного пожежного підрозділу - старшим оперативним начальником який прибув позаштатним начальником служби пожежної безпеки . 3. Під час роботи кількох пожежних підрозділів - у кожному конкретному випадку залежно від професійної підготовки начальників підрозділів або служб начальником служби пожежної безпеки частини гарнізону армійського корпусу повітряного командування служби пожежної безпеки Територіального управління пожежної безпеки територіальних підрозділів МНС України . 4. Під час спільної роботи пожежних підрозділів військових частин територіальних підрозділів МНС України та інших центральних органів виконавчої влади на арсеналах базах складах боєприпасів полігонах аеродромах - начальником служби пожежної безпеки гарнізону арсеналу бази складу. Загальне керівництво військовими підрозділами силами і засобами які залучені до гасіння пожежі та евакуації озброєння техніки майна узгоджуючи свої дії з керівником гасіння пожежі здійснює командир військової частини. Втручатися будь-кому в дії керівника гасіння пожежі забороняється. Начальник штабу військової частини військове звання прізвище та ініціали Начальник служби пожежної безпеки військової частини військове звання прізвище та ініціали 2. Порядок залучення сил та засобів для гасіння пожежі ------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування пожежних | Кількість | Пожежні | В яких | |з/п| підрозділів | бойових | і технічні | випадках | | | |розрахунків | засоби | залучаються | |---+------------------------------+------------+---------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+------------------------------+------------+---------------+-------------| | 1 |Військовий штатний пожежний |2 бойові |Пожежні |Негайно | | |підрозділ військової частини |розрахунки |автоцистерни |при пожежі | | | | | | | |---+------------------------------+------------+---------------+-------------| | 2 |Територіальні підрозділи МНС |2 бойові |Пожежні |Так само | | |України |розрахунки |автоцистерни |тел. 01 | | | | | |або | |---+------------------------------+------------+---------------+-------------| | 3 |Позаштатний пожежний підрозділ|1 бойовий |Нейтралізаційна|Так само за | | |військової частини |розрахунок |машина 8ТЗ11 - |додатковим | | | | |1 од. |викликом | | | | | |керівника | | | | | |гасіння | | | | | |пожежі КГП | |---+------------------------------+------------+---------------+-------------| | 4 |Територіальні підрозділи МНС |Згідно |Пожежні |Так само | | |України інших районів |з розкладом |автоцистерни | | | | |виїздів |автонасоси | | | | |центрального|та інша | | | | |пункту |пожежна | | | | |пожежного |техніка | | | | |зв'язку | | | |---+------------------------------+------------+---------------+-------------| | 5 |Найближчі пожежні підрозділи |Так само |Так само |Так само | |---+------------------------------+------------+---------------+-------------| | 6 |Пожежний потяг залізниці |Так само |Так само |Так само | |---+------------------------------+------------+---------------+-------------| | 7 |Добровільна пожежна дружина ДП| |МП - 1600 |Так само | | |МО України тощо | | |тел. | | | | | |223-54-84 | ------------------------------------------------------------------------------- Начальник служби пожежної безпеки військової частини військове звання прізвище та ініціали 3. Порядок евакуації особового складу бойової та іншої техніки і матеріальних засобів при пожежі на об'єктах військової частини ---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Будівлі і | Що | Сили та засоби | Місце | Керівник | В яких | |з/п|споруди з яких|евакуюється| що залучаються | евакуації | | випадках | | | відбувається | | | | | залу- | | | евакуація | | | | | чаються | |---+---------------+-----------+-----------------------+------------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+----------| | 1 |Штаб військової|1. Бойовий |1. Варта | - |1. Вартове |1. Начальник|Негайно | | |частини |прапор | | |приміщення |варти |при пожежі| |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+----------| | | |2. Таємне |2. Рота | - |2. Майданчик|2. Начальник|Так само | | | |діловодство|зв'язку | |біля штабу |штабу | | |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+----------| | | |3. Майно |3. Черговий| - |3. Майданчик|3. Черговий |Так само | | | |штабу |підрозділ | |біля штабу |військової | | | | | | | | |частини | | |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+----------| | 2 |Сховище |1. Техніка |1. Технічна|1. Танковий|1. Майданчик|1. Черговий |Так само | | | |з відсіку |рота |тягач |біля будівлі|по парку | | | | |сховища де| | | ПТО | | | | | |пожежа | | | | | | |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+----------| | | |2. Техніка |2. Черговий|2. Колісні |2. Майданчик|2. Заступник|Командир | | | |з суміжних |підрозділ і|тягачі і |пункту мийки|командира |військової| | | |відсіків |особовий |транс- | |військової |частини | | | |сховища |склад |портні | |частини з |тел. 22-24| | | | |військової |машини | |логістики | | | | | |частини | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Примітка. Черговий частини здійснює організацію охорони озброєння техніки та майна що евакуюються. Начальник штабу військової частини військове звання прізвище та ініціали ПЕРЕЛІК документів які додаються до плану пожежної безпеки 1. Витяги з наказу командира військової частини щодо призначення позаштатного начальника служби пожежної безпеки якщо відсутній штатний начальник служби позаштатного пожежного підрозділу добровільної пожежної дружини якщо відсутні штатні пожежні підрозділи відповідальних за пожежну безпеку об'єктів пожежно-технічної комісії про організацію проведення вогненебезпечних робіт про перелік приміщень які підлягають обов'язковій перевірці в кінці робочого дня про призначення пожежних постів осіб відповідальних за правильну експлуатацію блискавкозахисних пристроїв і установок автоматичної електричної пожежної сигналізації та пожежогасіння. 2. Табель пожежним постам. 3. Конкретні інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень дільниць складів майстерень лабораторій тощо військової частини. 4. Інструкція дій особового складу арсеналів баз і складів ракет та боєприпасів центрів забезпечення пальним Збройних Сил України за сигналом "Гроза". 5. На арсеналах базах і складах ракет та боєприпасів Збройних Сил України до плану додається: витяг із наказу командира військової частини щодо організації проведення вогненебезпечних робіт на технічній території і у пожежовибухонебезпечних приміщеннях; схема залучення сил та засобів пожежогасіння у разі виникнення пожежі; планшет до плану пожежної безпеки який складається із схеми розподілу ділянок у забороненому районі схеми закріплення технічної території за секторами дій особового складу та чергового частини при виникненні пожежі. 6. Розрахунок нормативної потреби запасів води для зовнішнього пожежогасіння вогнегасників і засобів протипожежного захисту для об'єктів частини. 7. Схема розташування доріг джерел протипожежного водопостачання і засобів пожежогасіння. 8. Аркуш відміток про практичне відпрацювання плану пожежної безпеки. 9. Аркуш ознайомлення посадових осіб з планом пожежної безпеки. 10. Список телефонів службових осіб військової частини та аварійних служб. Примітки: 1. План пожежної безпеки зберігати: 1-й примірник - у начальника служби пожежної безпеки військової частини; 2-й примірник - у стройовій частині. 2. У чергового військової частини має бути витяг з плану пожежної безпеки загальна інструкція щодо заходів пожежної безпеки у військовій частині порядок залучення сил і засобів для гасіння пожеж а також витяг з порядку евакуації особового складу бойової та іншої техніки і матеріальних засобів при пожежі у військовій частині . 3. План пожежної безпеки військової частини узгоджується з найближчими пожежними підрозділами військових частин які розташовуються у районі їх виїзду. ЗАТВЕРДЖУЮ Командир військової частини військове звання прізвище та ініціали " " 20 р. ТАБЕЛЬ пожежним постам ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер та | Розташування | Засоби | Основні обов'язки постового | Засоби | |з/п| характер | маршруту | зв'язку| |пожежо- | | | поста | поста | | |гасіння | |---+-------------+---------------+--------+----------------------------------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-------------+---------------+--------+----------------------------------------+---------| | 1 |N 1 |Казармена зона |Внутріш-|Контроль за дотриманням заходів пожежної|Внутрішні| | |постійний з | цілодобово |ній |безпеки у підрозділах на пунктах і |пожежні | | |періодичністю|паркова і |телефон |дільницях робіт з озброєнням технікою |крани | | |обходу |складська зони |селектор|майном призначенням пожежних |первинні | | |2 години | в робочий час | |розрахунків наявністю та справним |засоби | | | | | |станом засобів пожежогасіння тощо. |пожежога-| | | | | |Оглядає в протипожежному відношенні |сіння | | | | | |об'єкти перед їх закриттям | | |---+-------------+---------------+--------+----------------------------------------+---------| | 2 |N 2 |Пункт масової |Телефон |Проводить попереднє розгортання |Пожежний | | |тимчасовий |видачі пального|радіо- |доглядає за дотриманням заходів пожежної|автомо- | | |на період | |станція |безпеки при видачі пального наявністю |біль | | |видачі | | |заземлення засобів гасіння |АЦ - 40 | | |пального | | | | 131 | |---+-------------+---------------+--------+----------------------------------------+---------| | 3 |N 3 | |Внутріш-|Проводить попереднє розгортання |Пожежний | | |тимчасовий | |ній |доглядає за дотриманням заходів пожежної|автомо- | | |на період | |телефон |безпеки при проведенні вогневих робіт |біль | | |проведення | | | |АЦ - 40 | | |вогневих | | | | 131 | | |робіт тощо | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Начальник штабу військової частини військове звання прізвище та ініціали Начальник служби пожежної безпеки військової частини військове звання прізвище та ініціали ПЛАН оповіщення підрозділів службових осіб та аварійних служб при пожежі у військовій частині ------------------------------------------------------------------ | N | Хто сповіщається | Хто сповіщає |Адреса або | |з/п | | | телефон | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 1 |Позаштатна пожежна команда | Черговий | Тел. 2-01 | | | | частини | | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 2 |Черговий підрозділ | Так само | Тел. 1-15 | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 3 |Територіальні підрозділи МНС | Так само | Тел. 01 | | |України | | | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 4 |Командир військової частини | Так само | Тел. 2-34 | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 5 |Начальник штабу військової | Помічник |Тел.5-36-89| | |частини | чергового | | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 6 |Заступник командира військової | Так само |Вказується | | |частини | |адреса або | | | | | телефон | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 7 |Начальник служби пожежної | Так само | Так само | | |безпеки | | | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 8 |Командир пожежного підрозділу | Так само | Так само | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 9 |Заступник командира військової | Так само | Так само | | |частини з логістики | | | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 10 |Начальники служб військової | Так само | Так само | | |частини включаються всі | | | | |начальники служб | | | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 11 |Командири батальйонів і рот | Так само | Так само | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 12 |Начальник гарнізону | Телефоністка | Так само | | | | комутатора | | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 13 |Начальник служби пожежної | Так само | Так само | | |безпеки гарнізону | | | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 14 |Начальник КЕВ КЕЧ району | Так само | Так само | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 15 |Начальник територіального | Начальник | Так само | | |управління служби пожежної |служби пожежної| | | |безпеки за підлеглістю | безпеки | | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 16 |Начальник Зонального відділення| Телефоністка | Так само | | |ВСП ЗС України | комутатора | | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 17 |Міськводоканал | Так само | Так само | |----+-------------------------------+---------------+-----------| | 18 |Енергетична газова служби | Так само | Так само | ------------------------------------------------------------------ Примітка. Командир військової частини начальник штабу начальник служби пожежної безпеки командири підрозділів де сталася пожежа начальник гарнізону начальники вищої служби пожежної безпеки начальник Зонального відділення ВСП ЗС України викликаються в усіх випадках у разі виникнення пожежі. РОЗРАХУНОК нормативної потреби запасів води для зовнішнього пожежогасіння вогнегасників та засобів протипожежного захисту для об'єктів військової частини --------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Наймену-| Запас води | Вогнегасники |Автоматичні|Автоматичні|Обладнано | |з/п | вання |-----------------+-----------------------| установки | установки |блискавко- | | |будівель| необ- |наявний | вуглекис- | порошкові | пожежної | пожежо- |захисними | | | та | хідний | | лотні | | сигналі- | гасіння |пристроями | | | споруд | | | | | зації | | | | | | | |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | |необ-|наяв-|необ-|наяв-|необ-|наяв-|необ-|наяв-|необ-|наяв-| | | | | |хідні|ні |хідні| ні |хідні|ні |хідні| ні |хідні|ні | |----+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |----+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 |Штаб | 2 ПГ | 2 ПГ | 4 | 4 | 2 | 2 | + | - | - | - | + | + | |----+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2 |Магазин | 2 ПГ | 1 ПГ | 2 | 2 | - | - | + | - | - | - | + | - | |----+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 3 |Казарма | 2 ПГ | 2 ПГ | 6 | 6 | - | - | + | - | - | - | + | - | |----+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 4 |Клуб | 2 ПГ | 2 ПГ | 1 | 1 | 4 | 4 | + | - | - | - | + | - | |----+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 |ДЕС | 2 ПВх50|2 ПВх50 | 2 | 2 | - | - | + | + | - | - | + | - | |----+--------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 6 |Склад |1 ПВх100|2 ПВх100| 4 | 4 | - | - | + | - | - | - | + | + | |-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Усього | 8 ПГ |8 ПГ | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | 6 | 2 | |за військову | 4 ПВ |4 ПВ | | | | | | | | | | | |частину |300куб.м|300куб.м| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Начальник служби пожежної безпеки військової частини військове звання прізвище та ініціали АРКУШ ВІДМІТОК практичного відпрацювання плану пожежної безпеки ------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата і час| Вид | Назва | Яку роботу виконували | Оцінка | |з/п| |відпрацювання| об'єкта | | перевіряльного | |---+----------+-------------+-----------+-----------------------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------+-------------+-----------+-----------------------------------+------------------| | 1 |22.04.2006|Учбова |Сховище N 2|а з гасіння: |Завдання виконали | | |16 год. |пожежна |з технікою |пожежні автомобілі встановлені |воду подали через | | |00 хв. |тривога | |на водойми N 2 і 3 провели бойове |5 хв. з часу | | | | | |розгортання подали 3 стволи "А" |оголошення | | | | | |на гасіння та 2 стволи "Б" |тривоги евакуацію| | | | | |на захист суміжних відсіків та |провели за 15 хв. | | | | | |забезпечення евакуації техніки; |Недоліки: Особовий| | | | | |б з евакуації: |склад працював без| | | | | |черговий підрозділ та особовий |засобів захисту | | | | | |склад військової частини |органів дихання. | | | | | |з використанням чергових тягачів |Оцінка: | | | | | |і транспортних автомобілів |"задовільно" | | | | | |провели евакуацію техніки |Командир | | | | | |з відсіку що горить |військової частини| | | | | |на майданчик біля ПТО | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Відпрацювання плану із залученням усіх сил та засобів передбачених планом пожежної безпеки проводиться командиром військової частини не рідше двох разів на рік. 2. Практичне відпрацювання плану пожежної безпеки проводиться тільки після належної підготовки та узгодження з керівниками підрозділів що беруть участь у навчанні. АРКУШ ознайомлення службових осіб військової частини -------------------------------------------------------------------- | N | Посада | Підпис про ознайомлення | |з/п| військове |--------------------------------------------------| | | звання | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |прізвище та|листопад|травень|листопад|травень|листопад|травень| | | ініціали | | | | | | | |---+-----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1 |Заступник | | | | | | | | |командира | | | | | | | | |частини | | | | | | | |---+-----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- Примітка. Ознайомлення з планом пожежної безпеки проводиться начальником штабу військової частини під підпис два рази на рік. СХЕМА розташування доріг протипожежних джерел водопостачання та засобів пожежогасіння za529-06 Додаток 9 до пункту 6.2 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України ЗРАЗОК ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник гарнізону військове звання прізвище та ініціали " " 200 року ПОГОДЖЕНО Начальник територіального управління пожежної безпеки найменування населеного пункту військове звання прізвище та ініціали " " 200 року ПОГОДЖЕНО Начальник Головного управління територіального підрозділу МНС України спеціальне звання прізвище " " 200 року ПЛАН пожежної безпеки найменування гарнізону 1. Організація пожежної безпеки в гарнізоні Пожежна безпека гарнізону забезпечується: постійним проведенням протипожежних заходів та повсякденним контролем за виконанням особовим складом правил пожежної безпеки; чітким несенням служби пожежними підрозділами добровільними пожежними дружинами та високим рівнем їх боєздатності; організацією якісної протипожежної підготовки особового складу та досягненням чітких та узгоджених дій підрозділів що залучаються до гасіння пожеж. Відпрацювання плану пожежної безпеки гарнізону із залученням сил і засобів передбачених розрахунками проводиться не рідше двох разів на рік перед літнім та зимовим періодами у кожному військовому містечку гарнізону. Виклик на навчання пожежних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюється після попереднього узгодження термінів з начальниками цих підрозділів. Підйом сил та засобів що залучаються до гасіння пожежі й евакуаційних робіт проводить начальник гарнізону через військового коменданта. Дії посадових осіб у разі виникнення пожежі: 1. Черговий військової частини де виникла пожежа доповідає у відповідний орган управління Служби правопорядку в гарнізоні. 2. Начальник відповідного органу управління Служби правопорядку в гарнізоні доповідає про пожежу начальникові гарнізону і через чергового по гарнізонних вартах піднімає сили та засоби що передбачені розрахунком для конкретного військового містечка. Черговий по гарнізонних вартах повинен: повідомити про пожежу в центр автоматизованого управління зв'язку МНС України за телефоном зазначається номер телефону ; викликати за телефоном і направити до місця пожежі підрозділи військових частин; повідомити про пожежу начальника служби пожежної безпеки гарнізону; направити до місця пожежі для проведення евакуаційних робіт особовий склад із засобами передбаченими розрахунком; направити до місця пожежі черговий медичний персонал госпіталю медсанбату медпункту ; для організації тимчасових варт евакуації озброєння техніки майна на об'єктах які охороняються гарнізонними вартами направити черговий підрозділ гарнізону; направити до місця пожежі інженерно-технічний склад квартирно-експлуатаційного відділу частини який займається питаннями електроводопостачання а за необхідності через центр автоматизованого управління зв'язку МНС України викликати аварійні служби міста - міськелектромережу міськводоканал міськгаз. Телефони 1. Центр автоматизованого управління зв'язку МНС України - 2. Госпіталь - 3. Служба пожежної безпеки гарнізону - 4. КЕВ КЕЧ району - 5. Начальник зв'язку гарнізону - 6. Міськелектромережа - 7. Міськводоканал - 8. Міськгаз - 9. Інше - 2. Розрахунок сил і засобів які залучаються до гасіння пожежі техніки та майна у військових частинах військових містечок -------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Чисельність | Пожежні й | Порядок виклику | |з/п| команд і |особового складу| інженерно-технічні | | | | підрозділів | | засоби | | |---+------------------+----------------+----------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Для гасіння | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Пожежний підрозділ|2 бойові обслуги|Пожежні автоцистерни |Негайно | | |військової | |АЦ - 40 131 - 2 од. |тел. | | |частини | | | | |---+------------------+----------------+----------------------+---------------------| | 2 |Пожежний підрозділ|1 бойова обслуга|Пожежні автоцистерни |Негайно | | |військової | |АЦ - 40 131 - 2 од. |тел. | | |частини | | | | |---+------------------+----------------+----------------------+---------------------| | 3 |Територіальні |2 бойові обслуги|Пожежні автоцистерни |Так само через ЦАУЗ | | |підрозділи МНС |1 бойова обслуга|АЦ - 40 130 - 2 од. |тел. 01 | | |України |1 бойова обслуга|Пожежні автоцистерни |Так само через ЦАУЗ | | | | |АЦ-40 131 - 3 од. |тел. 01 | | | | |Автомобіль технічної |За додатковим | | | | |служби зв'язку й |викликом керівника | | | | |освітлювання |гасіння пожежі КГП | | | | | |тел. 01 | |---+------------------+----------------+----------------------+---------------------| | 4 |Позаштатні пожежні|1 бойова обслуга|Нейтралізаційна машина|За додатковим | | |підрозділи: |1 бойова обслуга| 8Т 311 МП - 1600 |викликом | | |військової | | |тел. | | |частини | | |тел. | | |військової частини| | | | | | | | | | |---+------------------+----------------+----------------------+---------------------| | 5 |Пожежний потяг |1 бойова обслуга|Пожежний потяг |За додатковим | | |залізниці | | |викликом тел. | |------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Для евакуації | |------------------------------------------------------------------------------------| | 6 |Особовий склад | 100 чол. | Вантажні автомобілі -|За викликом тел. | | |військової частини| | 6 од. БАТ - 2 од. | | |---+------------------+----------------+----------------------+---------------------| | 7 |Особовий склад | 50 чол. |Вантажні автомобілі - |Так само тел. | | |військового | |4 од. | | | |інституту | | | | |---+------------------+----------------+----------------------+---------------------| | 8 |Черговий підрозділ| 50 чол. |Вантажні автомобілі - |За вказівкою | | |гарнізону | |2 од. |начальника гарнізону | -------------------------------------------------------------------------------------- тощо за кількістю військових частин у гарнізоні. Управління силами й засобами на пожежі 1. Під час пожежі на арсеналах базах складах боєприпасів керівником гасіння пожежі є начальник пожежного підрозділу об'єкта або начальник служби пожежної безпеки гарнізону територіального управління пожежної безпеки виду ЗС України об'єднання /з'єднання/ . 2. Під час роботи одного пожежного підрозділу - старший оперативний начальник який очолює підрозділ. 3. Під час роботи кількох пожежних підрозділів - начальник штатного підрозділу об'єкта на якому виникла пожежа або особа яка призначена відповідно до професійної підготовки начальник служби пожежної безпеки гарнізону служби пожежної безпеки територіального управління пожежної безпеки . Загальне керівництво підрозділами силами і засобами які залучені для гасіння пожежі узгоджуючи свої дії з керівником гасіння пожежі здійснює командир частини на об'єкті якого виникла пожежа. Втручатися будь-кому в дії керівника гасіння пожежі забороняється. План пожежної безпеки зберігати: 1-й примірник - у начальника служби пожежної безпеки гарнізону; 2-й примірник - у відповідному органі управління Служби правопорядку в гарнізоні. Витяг про порядок залучення пожежних підрозділів уключається до розкладу виїзду територіальних підрозділів МНС України. Заступник начальника гарнізону Начальник служби пожежної безпеки гарнізону військове звання військове звання прізвище та ініціали прізвище та ініціали ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник гарнізону військове звання прізвище " " 200 р. ГРАФІК відпрацювання плану пожежної безпеки гарнізону ---------------------------------------------------------------------------------- | N |Рік і місяць| Номери | Об'єкти |Дата час відпрацювання і оцінка | |з/п| відпра- | військових | | роботи залучених підрозділів | | | цювання | містечок | | | |---+------------+------------+------------+-------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+------------+------------+------------+-------------------------------------| | 1 |2006 |Містечко N 1|Сховище |15.11.2006 10 год. 00 хв. пожежні | | |березень | |N |підрозділи з поставленим завданням | | | | | |впорались. Особовий склад пожежного | | | | | |підрозділу роботі в засобах захисту | | | | | |органів дихання не навчений. Особовий| | | | | |склад військової частини прибув без | | | | | |тягачів за відсутністю зв'язку | | | | | |особовий склад військової частини | | | | | |до місця виклику не прибув. | | | | | |Загальна оцінка: | | | | | |Керівник | | | | | | військове звання прізвище | | | | | |та ініціали | |---+------------+------------+------------+-------------------------------------| | 2 |2006 |Містечко N 2|Склад з | | | |вересень | |боєприпасами| | |---+------------+------------+------------+-------------------------------------| | 3 |2007 лютий |Містечко N 3|Казарма | | ---------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. До графіка включаються в першу чергу найбільш важливі й небезпечні в пожежному відношенні будівлі та споруди а також об'єкти які охороняються гарнізонними вартами арсенали бази склади боєприпасів центри забезпечення пальним речового майна тощо . 2. Відпрацювання плану відбувається після ретельної підготовки і складання плану-конспекту. Начальник служби пожежної безпеки гарнізону військове звання прізвище та ініціали Додаток 10 до пункту 6.12 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України --------------------------------------------------------------------------------- | | Пожежна обслуга | | | | | | цех майстерня сховище тощо | | | " " 200 р. | | |-----------------------------------------------------------------| | | N | Військове | Обов'язки | | --------- |з/п| звання |-------------------------------------------------| | | План | | |прізвище та| з попередження | у разі виникнення | | |евакуа-| | | ініціали | пожежі | пожежі | | | ції | |---+-----------+---------------------+---------------------------| | |техніки| | 1 | |Інструктує особовий |Оголошує пожежну тривогу. | | | майна | | |-----------|склад знайомить його|Керує гасінням пожежі | | --------- | | |з обов'язками. |евакуацією особового | | | |-----------|Організовує виконання|складу й техніки майна | | | | |робіт щодо дотримання| | | | |-----------|заходів пожежної | | | | | |безпеки | | | |---+-----------+---------------------+---------------------------| | | 2 | |Слідкує за станом |Викликає пожежний підрозділ| | | |-----------|електромереж |за тел. сповіщає про | | | | |телефонного зв'язку |пожежу чергового частини | | | |-----------|й пожежної |тел. . Зустрічає пожежний | | | | |сигналізації |підрозділ | | |---+-----------+---------------------+---------------------------| | --------- | 3 | |Слідкує за |Використовує первинні | | | Інст- | | |-----------|дотриманням режиму |засоби пожежогасіння | | |рукція | | | |куріння і станом | вогнегасники | | | про | | |-----------|первинних засобів |пісок воду тощо | | |заходи | | | |пожежогасіння | | | |пожеж- | |---+-----------+---------------------+---------------------------| | | ної | | 4 | |Перевіряє |Сповіщає про пожежу частими| | |безпеки| | |-----------|в протипожежному |ударами в гільзу рейку | | --------- | | |відношенні стан |подає воду від внутрішнього| | | |-----------|об'єкта після |пожежного крана | | | | |закінчення робіт | | | |-----------------------------------------------------------------| | |Командир підрозділу | --------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Дошка фарбується в білий колір. Окантування дошки усі написи і лінії виконуються червоною фарбою. Розміри дошки 1600х800 мм. 2. Схема евакуації майна та техніки а також інструкція щодо заходів пожежної безпеки виконуються на аркушах розміром 210 х 300 мм і вивішуються в рамці під склом. 3. Записи у графах виконуються шрифтом з висотою літер 15 мм. 4. Ширина зовнішнього окантування - 6 см ширина ліній - 1 см. 5. Графа для занесення прізвищ осіб призначених у пожежну обслугу фарбується у чорний колір. Додаток 11 до пункту 7.1.18 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України найменування органу пожежної безпеки Збройних Сил України АКТ про заборону експлуатації цех майстерня приміщення установка будинок у військовій частині " " 20 р. м. Мною посада військове звання прізвище та ініціали на підставі припису посвідчення про відрядження плану роботи проведена перевірка стану пожежної безпеки цеху майстерні установки тощо Установлено: чітко та послідовно викласти характер порушень норм та правил пожежної безпеки які створюють безпосередньо загрозу виникненню пожеж Указані порушення норм та правил пожежної безпеки створюють безпосередню загрозу виникненню пожежі в указати найменування об'єкта установки На підставі вимог статті 7 Закону України "Про пожежну безпеку" подальша експлуатація указати найменування об'єкта установки забороняється з " " 20 р. Експлуатація буде дозволена тільки після усунення вказаних порушень вимог протипожежних норм та правил. Опечатування опломбування указати найменування об'єкта установки проведено мною в присутності посада військове звання прізвище та ініціали накладенням печатки пломби N найменування органу пожежної безпеки Відповідальному за указати найменування об'єкта установки кому саме оголошено що за пошкоджену або зірвану печатку пломбу без дозволу особи яка провела опечатування винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством посада військове звання та підпис особи що проводила опечатування посада військове звання підпис відповідального за цех майстерню приміщення установки тощо З Актом ознайомлений: Командир начальник військове звання підпис " " 20 р. Додаток 12 до пункту 7.1.18 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України найменування органу пожежної безпеки Збройних Сил України РІШЕННЯ про можливість подальшої експлуатації указати чого Мною посада військове звання прізвище та ініціали у присутності посада військове звання прізвище та ініціали проведена перевірка виконання заходів щодо усунення порушень вимог протипожежних норм і правил у у цеху будинку тощо У зв'язку з приведенням об'єкта в пожежобезпечний стан подальша його експлуатація дозволяється з " " 20 р. Перевіряючий Командир військової частини військове звання підпис прізвище та ініціали " " 20 р. Додаток 13 до пункту 8.3 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України ЗРАЗОК КНИГА ОБЛІКУ перевірок пожежної безпеки військових частин і пожежно-профілактичної роботи Почато: " " 20 р. Закінчено: " " 20 р. Розділи книги 1. Облік штатних пожежних підрозділів. 2. Облік перевірених військових частин. 3. Облік наявності автоматичної пожежної сигналізації автоматичних установок пожежогасіння джерел водопостачання та блискавкозахисних пристроїв у перевірених військових частинах. 4. Облік заборонених небезпечних у протипожежному відношенні об'єктів військових частин. 5. Облік пожежно-профілактичної роботи. 6. Облік масово-роз'яснювальної роботи та учбових зборів. 7. Облік перевірок діяльності служб пожежної безпеки. 1. Облік штатних пожежних підрозділів --------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування| Військова | Номер | Особовий склад | Військове |Пожежна техніка| |з/п| та номери | частина | штату |---------------------| звання | та час початку| | | пожежних | гарнізон |підроз-|військово-|працівники|прізвище ім'я| експлуатації | | | підрозділів| при яких | ділу | службовці|ЗС України|та по батькові| | | | | утримується| | | | начальників | | | | | пожежний | | | | пожежних | | | | | підрозділ | | | | підрозділів | | |---+------------+-------------+-------+----------+----------+--------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------+-------------+-------+----------+----------+--------------+---------------| | 1 |Пожежна рота|Миргородський|20/20- | 32 | - |Капітан |АЦ - 40 131 | | | |гарнізон |51 | | |Єрошенко |137 VI - | | | | | | | |Андрій |1997 р. | | | | | | | |Олександрович |АЦ - 40 131 | | | | | | | | |137 V - 1999 р.| | | | | | | | |АЦ - 40 4320 | | | | | | | | |X - 2001 р. | |---+------------+-------------+-------+----------+----------+--------------+---------------| | |тощо | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Облік перевірених військових частин ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наймену- | Дата | Оцінка |Забороне-|Проведено|Проведено |Установле- |Відмітка |При-| |з/п| вання |перевірки хто| стану | но |пожежно- | заняття |ний термін | про |міт-| | |військових | перевіряв |пожежної|експлуа- |тактичні |інструк- | для |представ-|ки | | |частин під-| його |безпеки | тацію |навчання | тажі |представ- | лення | | | |порядкова- |реєстраційний | |об'єктів | | | лення |доповіді | | | | ність | номер | | | | | доповіді | | | |---+------------+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+---------+----| | 1 |військова |12.04.2006 - |незадов.| 2 | 1 |1 заняття-|15.07.2006 |14.07. | | | |частина |15.04.2006 | | | |25 чол. | |2006 | | | |ВМС ЗС |полковник | | | |2 інструк-| |вх. N 395| | | |України |Омель- | | | |тажі 10 та| | | | | | |ченко Ю.А. | | | |9 чол. | | | | | | |вх. N 40 | | | | | | | | |---+------------+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+---------+----| | |тощо | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Облік наявності автоматичної пожежної сигналізації автоматичних установок пожежогасіння джерел водопостачання та блискавкозахисних пристроїв у перевірених військових частинах ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Най-|Дата| Відомості про | Автоматичні установки | Автоматичні |Обладнано | Відомості | |з/п|ме- |пе- | протипожежне | пожежної сигналізації | установки |блискавко-| про нештатний | | |ну- |ре- | водозабезпечення | | пожежогасіння |захисними | пожежний | | |ва- |вір-| | | |пристоями | підрозділ | | |ння |ки | | | |об'єктів | | | | | |-----------------------+-------------------------------+---------------+----------+----------------| | | | | потреба | наявність | потреба | наявність |пот-|наявність |пот-|наяв-|чисе-|зак-|боє- | | | | |-----------+-----------+---------------+---------------|реба|----------|реба|ність|льні-|ріп-|го- | | | | |поже-|поже-|поже-|поже-|бу- |схо- |ви- |бу- |схо- |ви- | |спра-|зіп-| | |сть |лена|тов- | | | | |жні |жні |жні |жні |дів-|вища |роб-|дів-|вища |роб-| |вно |со- | | | |тех-|ність| | | | |водо-|гід- |водо-|гід- |ля |скла-|ниц-|ля |скла-|ниц-| | |вано| | | |ніка| | | | | |йми |ранти|йми |ранти|шта-| ди |тва |шта-| ди |тва | | | | | | | | | | | | | | | | |бу | | |бу | | | | | | | | | | | |---+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |---+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----| |1 | | |1/200| 6 |1/100| 4 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 15 | 10 | 5 |МП |неза-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |800 |дов. | |---+----+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----| |2 | | |4/200| 6 |2/250| 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 15 | 15 | 10 |МП |за- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |800 |дов. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. У графі 3 указати дату початку та закінчення перевірки пожежної безпеки військової частини. 2. На кожну військову частину відводиться 1/2 - 1 сторінка. 4. Облік заборонених небезпечних у протипожежному відношенні об'єктів військових частин ---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Який об'єкт заборонено |Хто заборонив|Номер документа дата|Примітки | |з/п| військової | реєстраційний номер |експлуатацію | рішення на початок | | | | частини | дата заборони | об'єкта |експлуатації об'єкта | | |---+------------+-----------------------+-------------+---------------------+---------| | 1 | А3370 |Акумуляторна парку |полковник | Рішення вих. N 445 | | | | |Акт вх. N 346 |Стеценко О.І.| від 01.06.2006 року | | | | |від 19.05.2006 року | | | | |---+------------+-----------------------+-------------+---------------------+---------| | | тощо | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- 5. Облік пожежно-профілактичної роботи інспектування службами пожежної безпеки за місяць 200 року -------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Хто проводив | Усього| Результати перевірки | |з/п| перевірку |переві-|-------------------------------------------------------------| | | | рено | кількість | кількість | кількість | кількість |витрачено| | | |війсь- | військових | об'єктів | представ- | осіб | днів | | | |кових | частин які |експлуата- | лених |притягнутих| | | | |частин | отримали | цію яких | доповідей |до відпові-| | | | | | оцінку |заборонено | вищому | дальності | | | | | |"незадовільно"| |командуванню| | | |---+----------------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+----------------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+---------| | 1 |Територіальне | 36 | 8 | 14 | 8 | 12 | 144 | | |управління | | | | | | | | |пожежної безпеки| | | | | | | | | м. Чернігів | | | | | | | |---+----------------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+---------| | 2 |Служба пожежної | 24 | 4 | 9 | 4 | 7 | 92 | | |безпеки | | | | | | | | | м. Харків | | | | | | | |---+----------------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+---------| | | тощо | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Облік масово-роз'яснювальної роботи та учбових зборів ------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата проведення | Місце | Вид та короткий зміст заходів |Кількість| |з/п| заходів хто |проведення| що проводяться |присутніх| | | проводив | заходів | | | |---+-----------------+----------+----------------------------------+---------| | 1 |10.06.2006 р. |А3370 |Бесіда з завідувачами сховищами | 25 чол. | | |полковник | |на тему "Заходи пожежної безпеки | | | |Кошкарьов О.А. | |при зберіганні речового майна" | | |---+-----------------+----------+----------------------------------+---------| | 2 |15-16. 08.2006 р.|Терито- |Збори з начальниками позаштатних | 16 чол. | | |підполковник |ріальна |пожежних підрозділів за програмою | | | |Яременко А.М. |КЕЧ району|затвердженою начальником | | | | | |територіального управління | | | | | |пожежної безпеки | | |---+-----------------+----------+----------------------------------+---------| | | тощо | | | | ------------------------------------------------------------------------------- 7. Облік перевірок діяльності служб пожежної безпеки -------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Прізвище та ініціали | З якого часу на посаді | Оцінка | |з/п| проведення | військове звання |за який період перевірявся| службової | | | перевірки | начальника служби | | діяльності | | |хто проводив| пожежної безпеки | | | |---+------------+---------------------+--------------------------+------------| | 1 |10.12.2006р.|капітан Беспалов А.В.|З 24.01.2003 р. |"задовільно"| | |полковник |начальник служби |За період з 02.09.2005 р.| | | |Єфімчук Ю.І.|пожежної безпеки |до 09.12.2006 р. | | | | |військової частини | | | | | |А0203 | | | |---+------------+---------------------+--------------------------+------------| | | тощо | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Додаток 14 до пункту 8.3 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України КНИГА обліку пожеж найменування управління служби пожежної безпеки Почато: " " 20 р. Закінчено: " " 20 р. --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Най- |Місце|При-| Що | Прямі |Сума |За- |Трав-| Урятовано | Ким | Ким |Вис- | |з/п| та |мену- |вини-|чина|зго-| збитки |всіх |ги- |мова-| |лік- |прове-|новок | | | час |вання |кне- |по- |ріло| тис. |побі-|нуло|но | |відо-|дено | по | | |ви- | в/ч |ння |жежі| | грн |чних |чо- |чоло-| |вано |розс- |пожежі | | |ник- | виду |поже-| | |---------|збит-|ло- |вік |----------------|поже-|ліду |ужиті | | |нення| ЗС | жі | | | по| по |ків |вік | |лю- |авто-|мат. | жу |вання |заходи | | |поже-|Украї-| | | |бу-|майну| тис.| | |дей |трак-|цін- | | |до | | | жі | ни | | | |ді-| та |грн | | | |тор- | но- | | |вину- | | | | | | | |влі|тех- | | | | |ної |стей | | |ватця | | | | | | | | |ніці | | | | | та | тис.| | | | | | | | | | | | | | | | |іншої|грн | | | | | | | | | | | | | | | | |техн.| | | | | |---+-----+------+-----+----+----+---+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---+-----+------+-----+----+----+---+-----+----------------+----+-----+-----+-----+------+-------| | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | півріччя | | | | | | | | | | | | | | | | 20 р. | | | | | | | |---+-----+------+-----+----+----+---+-----+----------------+----+-----+-----+-----+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+------+-----+----+----+---+-----+----------------+----+-----+-----+-----+------+-------| | | | | | | | | | II | | | | | | | | | | | | | | | | півріччя | | | | | | | | | | | | | | | | 20 р. | | | | | | | |---+-----+------+-----+----+----+---+-----+----------------+----+-----+-----+-----+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 15 до пункту 8.3 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України КНИГА обліку проведення експертизи перевірки проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки Почато: " " 20 р. Закінчено: " " 20 р. ------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Хто | Назва | Шифр |Замовник| Резуль- | |з/п| експер- | проводив |проектного| склад |проекту | тати | | | тизи |експертизу|підприємс-|проекту | | експер- | | | проекту | | тва | стадія | | тизи | | | | | |проекту- | | проекту | | | | | | вання | | | |---+---------+----------+----------+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+---------+----------+----------+---------+--------+---------| | | | | | | | | |---+---------+----------+----------+---------+--------+---------| | | | | | | | | |---+---------+----------+----------+---------+--------+---------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Указівки щодо ведення книги Книга ведеться Управлінням пожежної безпеки Збройних Сил України територіальними управліннями пожежної безпеки. Додаток 16 до пункту 8.4 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України ЖУРНАЛ проведення пожежно-профілактичної роботи військової частини гарнізону найменування військової частини /гарнізону/ Почато: " " 20 р. Закінчено: " " 20 р. ------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Наймену- |Запропоно-| Термін | Підпис |Підпис|Від- | |з/п|прове- | вання | вані | вико- |відпові- |пере- |мітка| | |дення | об'єкта | заходи | нання |дального |віряю-| про | | |пере- | сховища | | |виконавця| чого |вико-| | |вірки | цеху | | | | |нання| |---+-------+---------+----------+--------+---------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------+---------+----------+--------+---------+------+-----| | | | | | | | | | |---+-------+---------+----------+--------+---------+------+-----| | | | | | | | | | |---+-------+---------+----------+--------+---------+------+-----| | | | | | | | | | |---+-------+---------+----------+--------+---------+------+-----| | | | | | | | | | |---+-------+---------+----------+--------+---------+------+-----| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Додаток 17 до пункту 9.10 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України ПЕРЕЛІК пожежної техніки обладнання та майна які знаходяться на постачанні Збройних Сил України ------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Строк | Хто постачає | |з/п | | служби | | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | Автомобілі гусеничні пожежні машини і мотопомпи пожежні | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Автомобілі пожежні усіх |10 років|Центральне | | |марок і типів | |автомобільне | | | | |управління озброєння | | | | |Командування сил | | | | |підтримки ЗС України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 2 |Гусеничні пожежні машини |10 років|Центральне | | | спеціальне обладнання | |бронетанкове | | | | |управління озброєння | | | | |Командування сил | | | | |підтримки ЗС України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 3 |Запасні частини до пожежного|10 років|Головне | | |обладнання змонтованого на | |квартирно-експлуата- | | |пожежних автомобілях усіх | |ційне управління ЗС | | |типів | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 4 |Запасні частини до пожежного|10 років|Центральне | | |обладнання змонтованого на | |бронетанкове | | |гусеничних пожежних машинах | |управління озброєння | | | | |Командування сил | | | | |підтримки ЗС України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 5 |Мотопомпи пожежні причіпні |10 років|Головне | | | усіх типів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 6 |Мотопомпи пожежні переносні |8 років |Головне | | | усіх типів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 7 |Возик до мотопомп пожежних |10 років|Головне | | |переносних усіх типів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----------------------------------------------------------------| | Насоси пожежні | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Насоси до пожежних |10 років|Головне | | |автомобілів усіх типів і | |квартирно-експлуата- | | |запасні частини до них | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 2 |Насоси навісні шестерінчасті|10 років|Головне | | |НШН-600 | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----------------------------------------------------------------| | Вогнегасники | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Вогнегасники ручні |Балони -|Головне | | |вуглекислотні усіх типів |30 |квартирно-експлуата- | | |запасні частини до них |років |ційне управління ЗС | | | вентилі маховички |вентилі |України | | |розтруби тощо |розтруби| | | | |10 років| | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 2 |Вогнегасники вуглекислотні |15 років|Головне | | |пересувні усіх типів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 3 |Вогнегасники вуглекислотні |15 років|Головне | | |причіпні ВВ-400 | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 4 |Батареї ручного й |15 років|Головне | | |автоматичного пожежогасіння | або |квартирно-експлуата- | | | усіх типів |згідно з|ційне управління ЗС | | | |техніч- |України | | | |ними | | | | |умовами | | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 5 |Вогнегасники повітряно-пінні|8 років |Головне | | |ручні усіх типів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 6 |Вогнегасники повітряно-пінні|10 років|Головне | | |пересувні усіх типів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 7 |Вогнегасники повітряно-пінні|10 років|Головне | | |стаціонарні усіх типів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 8 |Вогнегасники порошкові |10 років|Головне | | | у тому числі й закачні | |квартирно-експлуата- | | | усіх типів | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 9 |Вогнегасники порошкові |10 років|Головне | | |пересувні усіх типів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 10 |Вогнегасники порошкові |10 років|Головне | | |стаціонарні усіх типів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 11 |Вогнегасники комбіновані |10 років|Головне | | | усіх типів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----------------------------------------------------------------| | Вогнегасні засоби | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Піноутворювач усіх видів | До |Головне | | | |витрати |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 2 |Змочувачі | До |Головне | | | |витрати |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 3 |Покривала з негорючих тканин|До зносу|Головне | | | | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----------------------------------------------------------------| | Водопінне обладнання | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Генератори піни ГПС-200 |8 років |Головне | | |ГПС-600 ГПС-2000 | |квартирно-експлуата- | | |генератори піни типу "Пурга"| |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 2 |Гідроелеватор |8 років |Головне | | | | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 3 |Колонки пожежні КП |15 років|Головне | | | | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 4 |Пінозмішувачі переносні |7 років |Головне | | |ПС-1 ПС-2 ПС-3 | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 5 |Стволи повітряно-пінні СПП |10 років|Головне | | |СППЕ | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 6 |Стволи лафетні усіх типів |10 років|Головне | | | | для |квартирно-експлуата- | | | |зовніш- |ційне управління ЗС | | | |ніх |України | | | |устано- | | | | |вок - | | | | |8 років | | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 7 |Стволи ручні пожежні усіх |10 років|Головне | | |типів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----------------------------------------------------------------| | Пожежні рукави з'єднувальні рукавні головки і приладдя | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Водозбірник рукавний ВР-125 |8 років |Головне | | | | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 2 |Головки рукавні з'єднувальні|8 років |Головне | | | | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 3 |Головки цапкові муфтові |8 років |Головне | | |з'єднувальні | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 4 |Головки перехідні |8 років |Головне | | |з'єднувальні | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 5 |Головки з'єднувальні до |8 років |Головне | | |всмоктувальних рукавів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 6 |Головки заглушки |8 років |Головне | | | | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 7 |Ключі для головок |10 років|Головне | | |всмоктувальних рукавів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 8 |Кільця гумові до пожежної | 3 роки |Головне | | |з'єднувальної арматури | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 9 |Рукави пожежні напірні |4 роки |Головне | | |льняні | на |квартирно-експлуата- | | | |внут- |ційне управління ЗС | | | |рішніх |України | | | |кранах -| | | | |6 років | | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 10 |Рукави пожежні напірні |6 років |Головне | | |прогумовані | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 11 |Рукави пожежні напірні із |6 років |Головне | | |синтетичних волокон та з | на |квартирно-експлуата- | | |латексним гідроізоляційним |вну- |ційне управління ЗС | | |шаром |трішніх |України | | | |кранах -| | | | |8 років | | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 12 |Рукави пожежні всмоктувальні|6 років |Головне | | | | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 13 |Розгалуження рукавні типів |8 років |Головне | | |СВ-80 СВ-100 СВ-125 | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 14 |Затримки рукавні |До зносу|Виготовляється | | | | |військовою частиною | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 15 |Затискачі для напірних |До зносу|Виготовляється | | |пожежних рукавів | |військовою частиною | |----------------------------------------------------------------| | Драбини ручні пожежні | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Драбини триколінні висувні |10 років|Головне | | |металеві | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 2 |Драбини - штурмовки металеві|5 років |Головне | | | | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 3 |Драбини - палки металеві |10 років|Головне | | | | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----------------------------------------------------------------| | Спорядження апарати захисту і зв'язку | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Карабіни пожежні |10 років|Головне | | | | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 2 |Кобури для поясних пожежних |До зносу|Головне | | |сокир | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 3 |Протигази ізолювальні на |8 років |Головне | | |стиснутому повітрі | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 4 |Сокири пожежні поясні |10 років|Головне | | | | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 5 |Ліхтарі електричні |5 років |Головне | | |індивідуальні | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 6 |Ліхтарі електричні групові |8 років |Головне | | | | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 7 |Радіостанція Р-159 Р-123 |15 років|Головне управління | | |Р-148 Р-158 | |зв'язку та | | | | |інформаційних систем | | | | |Генерального штабу | | | | |ЗС України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 8 |Пояс пожежний рятувальний |5 років |Центральне управління| | | | |речового забезпечення| | | | |тилу Головного | | | | |управління логістики | | | | |Командування сил | | | | |підтримки ЗС України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 9 |Каска пожежна |5 років |Центральне управління| | | | |речового забезпечення| | | | |тилу Головного | | | | |управління логістики | | | | |Командування сил | | | | |підтримки ЗС України | |----------------------------------------------------------------| | Інструмент і засоби механізації | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Багри суцільнометалеві |До зносу|Закуповується | | | | |військовою частиною | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 2 |Бочки для води металеві |5 років |Закуповується | | | | |військовою частиною | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 3 |Відра пожежні |5 років |Закуповується | | | | |військовою частиною | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 4 |Мотузки рятувальні довжиною |5 років |Закуповується | | |25-30 м | |військовою частиною | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 5 |Ломи пожежні |До зносу|Закуповується | | | | |військовою частиною | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 6 |Лопати металеві |6 років |Закуповується | | | | |військовою частиною | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 7 |Ножиці для різання |10 років|Головне | | |електропроводів | |квартирно-експлуата- | | | | |ційне управління ЗС | | | | |України | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 8 |Пилки-ножівки |5 років |Закуповується | | | | |військовою частиною | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 9 |Пили поперечні |5 років |Закуповується | | | | |військовою частиною | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 10 |Гак для відкривання кришок |10 років|Виготовляється | | |гідрантів | |військовою частиною | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 11 |Верстат для нав'язування |До зносу|Виготовляється | | |з'єднувальних голівок на | |військовою частиною | | |рукави | | | |----+----------------------------+--------+---------------------| | 12 |Сокири пожежні великі |6 років |Закуповується | | | | |військовою частиною | ------------------------------------------------------------------ Примітки: 1. Пожежна техніка обладнання та майно які знаходяться на постачанні Збройних Сил України визначаються номенклатурою номерів кодів за Військовим класифікатором ВК001-2000. 2. Пожежне обладнання та майно яке вислужило встановлені строки списуються тільки за умови його дійсної непридатності. Додаток 18 до пункту 9.11 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України НОРМА пожежного обладнання та майна для будівель і споруд військових частин на які не розповсюджуються загальнодержавні норми --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування будівель і споруд |Гранично | Водні |Вогнегасники |Порошкові вогнегасники| |з/п | |захищена | пінні |вуглекислотні| ємністю | | | | пл. |вогнегасни-| ємністю | | | | | кв.м |ки ємністю |-------------+----------------------| | | | | 5-10 л | 2 л | 5 л | 2 л | 5-6 л | 10 л | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 1 |Сховища склади боєприпасів | 200 | 2++ | | | 2+ | | 1++ | | |вибухових речовин і порохів | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 2 |Сховища склади матеріальних | 400 | 2++ | | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | | |частин ракетного артилерійського| | | | | | | | | |і мінометного озброєння | | | | | | | | | |стрілецької зброї і боєприпасів | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 3 |Сховища склади приладів | 300 | | 2++ | 1++ | | | | | |озброєння | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 4 |Сховища склади загального | 300 | 2++ | | 2+ | 4++ | 2++ | 1+ | | |призначення | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 5 |Сховища склади у яких | 600 | 1++ | | 2+ | 4++ | 2++ | 1+ | | |зберігаються негорючі матеріали | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 6 |Майданчики відкритого зберігання | на | 1++ | | | | 1++ | 1++ | | |артилерійських та інженерних | штабель | | | | | | | | |боєприпасів | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 7 |В укритті ніша для боєприпасів | на | | 1++ | | 2+ | 1++ | | | | |приміще- | | | | | | | | | | ння | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 8 |В укритті агрегатна | на | | 1++ | 1+ | | 1++ | | | | |приміще- | | | | | | | | | | ння | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 9 |В укритті ніша централізованої | на | 1++ | | 1+ | | 1++ | | | |заправки |приміще- | | | | | | | | | | ння | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 10 |Знаряджувальні цехи майстерні і| 100 | 1++ | | | 2++ | 1++ | | | |лабораторії із застосуванням | | | | | | | | | |порохів і вибухових речовин | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 11 |Кімната таємного діловодства |на кожне | | 1++ | | 2+ | 1+ | | | |зберігання документів |приміщен-| | | | | | | | | | ня | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 12 |Майданчики відкритого зберігання | 500 | 1++ | | | | 1++ | 1++ | | |озброєння | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 13 |Майданчики відкритого зберігання |на групу | 2++ | | | | 2++ | 1++ | | |пального в тарі | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 14 |Майданчики відкритого зберігання | 500 | 1++ | | | | 1++ | | | |пиломатеріалів круглого лісу | | | | | | | | | |дерев'яної тари | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 15 |Ангари | 200 | 1+++ | | | 2+ | 1+++ | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 16 |Відкриті стоянки літаків |на літак | 1+++ | | 1++ | | 1++ | 1+ | | | вертольотів | верто- | | | | | | | | | | льот | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 17 |Відкриті стоянки бронетанкової | на 10 | | | | | 1+++ | 1+ | | |техніки | одиниць | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 18 |Заправочні майданчики | на | 2++ | | 1++ | | 2++ | 1++ | | | |майданчик| | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 19 |Заправочні колонки | на | 1++ | | 1+ | | 2+ | 1++ | | |централізованої заправки пальним | колонку | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 20 |Штаби казарми гуртожитки | 400 | 1++ | | | 2+ | 1++ | | | |учбові приміщення | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 21 |Кімнати таємного діловодства |на кожне | | 1+ | 1++ | | | | | |зберігання документів |приміщен-| | | | | | | | | | ня | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 22 |Приміщення телеграфних | 100 | | 1++ | | 2+ | 1++ | | | |телефонних станцій комутаторів | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 23 |Зали передавачів радіостанцій | 100 | | 2+ | 1++ | | | | | |ПЕОМ | | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 24 |Вартові приміщення | на | 2++ | | | | 2++ | 1+ | | |контрольно-перепускні пункти |приміще- | | | | | | | | | | ння | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 25 |Намети | 500 | 1++ | | | 2+ | 1+++ | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 26 |Малі табірні намети | на 8 | 1++ | | | | 1++ | | | | | наметів | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 27 |Намети великі типу УСБ-41 | на 2 | 1++ | | | | 1++ | | | | | намети | | | | | | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 28 |Намети госпітальні |на намет | 1++ | | | | 1++ | | |----+---------------------------------+---------+-----------+-------+-----+-------+-------+------| | 29 |Намети великі для проведення |на намет | 1++ | | | | 1++ | | | |регламентних робіт бойової | | | | | | | | | |техніки | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Знаком "++" визначені рекомендовані для оснащення об'єктів вогнегасники знаком "+" - вогнегасники застосування яких допускається за відсутності рекомендованих і знаком "+++" - вогнегасники застосування яких обов'язкове або як додаток до рекомендованих або застосування яких допускається. 2. Потреба у вогнегасниках позначених знаками "++" "+" приймається тільки за однією з граф 4-9. 3. Окремі будівлі і споруди з площею підлоги менше передбаченої нормами забезпечуються вогнегасниками за найменшим вимірником але не менше одного на приміщення. 4. Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначають окремо для кожного поверху та приміщення а також для поверхів відкритих установок. Кількість вогнегасників у вартових приміщеннях і контрольно-перепускних пунктах може бути збільшена до 4-8 штук з метою використання їх добовим нарядом і складом варти для гасіння пожеж. 5. Пожежний інвентар повинен розташовуватися так щоб його можна було легко використати на випадок пожежі. 6. Влітку біля всіх дерев'яних споруд штабелів з майном установлюються бочки з водою і відрами з розрахунку: по одній бочці на 50 кв.м площі забудови майданчика з майном але не менше двох на споруду чи штабель. Бочки для зберігання води повинні мати місткість не менше 0 2 куб.м. 7. Взимку водні пінні вогнегасники які знаходяться на відкритому повітрі переносяться у найближчі приміщення які опалюються їх місцезнаходження позначається спеціальними покажчиками. 8. На стоянках літаків вертольотів додатково встановлюються рухомі вуглекислотні ВВ-80 чи порошкові ВП-100 вогнегасники з розрахунку два на ескадрилью один вогнегасник ВП-100 чи ВПП-100 на авіаційну ТЕЧ причіпний вуглекислотний вогнегасник ВВ-400 виділяється один на авіаційний полк окрему ескадрилью. 9. Щити з пожежним інвентарем розташовуються з розрахунку обслуговування одним щитом групи будівель споруд у радіусі 200 м для парків з технікою і сховищ з майном - 100 м. На пожежному щиті повинно бути: вогнегасники - 3 шт. ящик з піском - 1 шт. покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті 2 м х 2 м - 1 шт. гаки - 3 шт. лопати - 2 шт. ломи - 2 шт. сокири - 2 шт. 10. Ящики для піску повинні мати місткість 0 5 1 0 або 3 0 куб.м та бути укомплектованими совковою лопатою. Вмістилища для піску що є елементом конструкції пожежного щита повинні бути не менше 0 1 куб.м. 11. Біля входу на технічну територію влаштовуються пожежно-інвентарні пункти. У пожежно-інвентарному пункті повинно бути не менше: вогнегасників - 10 шт. ломів - 10 шт. відер - 15 шт. сокир - 15 шт. лопат - 15 шт. багрів - 10 шт. Додаток 19 до пункту 9.13 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України НОРМА майна для особового складу пожежних підрозділів ------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Кому належить і яка| Хто постачає | |з/п | предметів | кількість | | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 1 |Костюм куртка | За кількістю |Центральне | | |брюки із штучного | особового складу |управління | | |важкозаймистого | |речового | | |матеріалу 1 | |забезпечення тилу | | | | |Головного | | | | |управління | | | | |логістики | | | | |Командування сил | | | | |підтримки Збройних| | | | |Сил України | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 2 |Тілогрійка й |За кількістю | Так само | | |шаровари ватні |особового складу | | | |підшоломник | | | | |напіввовняний | | | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 3 |Рукавиці брезентові |За кількістю | Так само | | | |особового складу | | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 4 |Каска пожежна |За кількістю | Так само | | |пластмасова шолом |особового складу | | | |стальний 2 | | | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 5 |Бронежилет 3 |За кількістю | Так само | | | |особового складу | | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 6 |Пояс рятувальний |За кількістю | Так само | | |пожежний з карабіном|особового складу | | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 7 |Костюм |По 2 комплекти на | Так само | | |тепловідбивний |кожний пожежний | | | | |автомобіль | | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 8 |Чоботи і рукавиці |По 2 комплекти на | Так само | | |гумові |кожний пожежний | | | | |автомобіль | | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 9 |Домкрат рейковий |Один на підрозділ |Головне | | | | 4 |квартирно-експлуа-| | | | |таційне управління| | | | |ЗС України | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 10 |Лебідка важільна |Одна на підрозділ | Так само | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 11 |Ножиці гідравлічні |Один на підрозділ | Так само | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 12 |Рукав рятувальний |Один на підрозділ | Так само | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 13 |Ліхтар електричний |Два на кожний | Так само | | |індивідуальний |пожежний автомобіль| | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 14 |Ліхтар електричний |Два на підрозділ | Так само | | |груповий | | | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 15 |Ножиці для різання |Один на підрозділ |Закуповуються | | |електропроводів | |військовою | | | | |частиною | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 16 |Секундомір |Два на підрозділ | Так само | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 17 |Мегафон |Один на підрозділ | Так само | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 18 |Пломбір |Один на підрозділ | Так само | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 19 |Радіостанція Р-159 |Згідно з |Головне управління| | |Р-123 Р-148 Р-158 |встановленими |зв'язку та | | | |нормами |інформаційних | | | | |систем | | | | |Генерального штабу| | | | |ЗС України | |----+--------------------+-------------------+------------------| | 20 |Протигази |Згідно з |Головне | | |ізолювальні на |установленими |квартирно-експлуа-| | |стиснутому повітрі |нормами |таційне управління| | | | |ЗС України | ------------------------------------------------------------------ Примітки: 1. Замість костюма куртки і штанів зі штучного важкозаймистого матеріалу дозволяється видавати офіцерам прапорщикам мічманам плащ брезентовий а пожежним - костюм куртка і штани брезентові. 2. Для особового складу пожежних підрозділів арсеналів баз складів зберігання ракет артилерійських та інженерних боєприпасів. 3. Для особового складу пожежних підрозділів арсеналів баз складів зберігання ракет артилерійських та інженерних боєприпасів. 4. Для пожежних підрозділів укомплектованих військовослужбовцями. 5. Особовий склад штатних пожежних підрозділів які мають на озброєнні один пожежний автомобіль та позаштатних пожежних підрозділів що мають на озброєнні пожежні автомобілі забезпечується спорядженням відповідно до пунктів 1-4 6 7 13 18 20 цієї норми. Начальник Управління пожежної безпеки Збройних Сил України полковник Р.М.Макар