НАПБ Б.02.007-94

НАПБ Б.02.007-94 Положення про порядок видачі органами державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства внутрішніх справУкраїни від 26 жовтня 1994 р. № 580 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 1994 р. за № 257/467 Положення про порядок видачі органом Державного пожежного нагляду підприємствам установам організаціям орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи 1. Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам установам організаціям орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи далі Положення відповідає вимогам Закону України "Про пожежну безпеку" постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. № 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та іншим нормативним актам. Дія Положення поширюється на підприємства установи організації орендарів та підприємців незалежно від форм власності і видів діяльності. 2. Положення визначає порядок одержання власником підприємства установи організації орендарем підприємцем або уповноваженим ним органом далі-власником дозволу від органів державного пожежного нагляду на початок роботи новоствореного підприємства експлуатації нових реконструйованих виробничих жилих та інших об'єктів у разі впровадження нових технологій; передачі у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин механізмів устаткування та продукції оренди будь-яких приміщень будівель та споруд далі - новостворене підприємство . 3. Дозвіл виданий органом державного пожежного нагляду є офіційним документом який дозволяє експлуатацію новоствореного підприємства за умов пожежної безпеки за вказаною адресою. Одночасно він є однією з підстав дозволу на початок роботи підприємства установи та організації який видається органами Державного комітету України по нагляду за охороною праці. 4. Дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства видають центральний територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду. Центральним органом державного пожежного нагляду видаються дозволи на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств. Новостворені підприємства на початок роботи яких дозволи видаються територіальними органами державного пожежного нагляду визначаються головними інспекторами з пожежного нагляду Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя в залежності від пожежної небезпеки цих підприємств. 5. Для одержання дозволу на початок роботи новоствореного підприємства власник зобов'язаний подати відповідному органу державного пожежного нагляду заяву згідно з додатком № 1 до Положення. Підставою для видачі дозволу на початок роботи є копії документів; - про державну реєстрацію підприємства та про право власності: про пожежно-технічні обстеження підприємства органами державного пожежного нагляду; ліцензій та сертифікатів якщо їх одержання передбачено законодавством; договору про оренду виписка про обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна . Органи державного пожежного нагляду мають право вимагати проведення контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів обладнання та іншої продукції речовин та матеріалів аналізу пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки будівель споруд приладів обладнання та іншої продукції. У разі прийняття в експлуатацію державного об'єкта приймальною комісією у встановленому порядку дозвіл не оформляється. 6. Отримавши заяву і копії необхідних документів зазначених у пункті 5 цього Положення орган державного пожежного нагляду протягом 7 днів приймає рішення про видачу постійного чи тимчасового дозволу на початок роботи новоствореного підприємства за формою згідно з додатком №2 або про відмову у видачі дозволу про що заявник щйсьмово повідомляється із зазначенням підстав відмови. 7. Тимчасовий дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства може видаватися в разі невиконання окремих нормативних вимог з пожежної безпеки. У цих випадках вказуються термін дії дозволу та умови для забезпечення пожежної безпеки. Місцеві органи державного пожежного нагляду мають право видавати тимчасовий дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства терміном не більше одного року центральний та територіальні органи державного пожежного нагляду - до трьох років. 8. Заява власника та оформлений дозвіл на початок роботи новоетвореного підприємства реєструються в журналі згідно з додатком № 3. Дозволу присвоюється номер під яким він зареєстрований в журналі. 9. Заява власника копії дозволу або відмови в його видачі а також документів які були підставою для прийняття рішення зберігаються постійно. 10. Власник може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу до вищестоящого органу державного пожежного нагляду у десятиденний термін з дня отримання письмового повідомлення про відмову. Скарга розглядається в порядку встановленому Міністерством внутрішніх справ України. 11. У разі невиконання умов дозволу орган який його видав або вищестоящий орган державного пожежного нагляду мають право скасувати цей дозвіл. 12. За початок роботи новоетвореного підприємства без дозволу органів державного пожежного нагляду власник несе адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. 13. За збитки завдані власникові у випадку відмови у видачі дозволу або його скасування органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть. 14. Положення погоджено з Міністерством юстиції України Державним комітетом України по нагляду за охороною праці Державним комітетом України в справах містобудування і архітектури Додаток № 1 до Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам установам організаціям орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи найменування органу держпожнагляду ЗАЯВА про одержання дозволу на початок роботи найменування підприємства установи організації будівлі споруди приміщення устаткування технології продукції Заявник власник підприємства або уповноважений ним орган Адреса Телефон Телекс Телефакс Обґрунтування готовності будівель споруд приміщень технології устаткування тощо до початку роботи за умовами пожежної безпеки Перелік документів копій документів що додаються до заяви Власник підприємства або керівник уповноваженого ним органу Підпис М.П. Дата Додаток № 2 до Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам установам організаціям орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ Назва органу державного пожежного нагляду який видав дозвіл на початок роботи Дозвіл № на початок роботи На підставі заяви від 199 р. № дозволяється робота найменування підприємства організації установи споруди приміщення устаткування технології продукції за вказаною в заяві адресою з 199 р. Умови дії дозволу: вказати "постійно" а в разі невиконання окремих нормативних вимог пожежної безпеки вказуються термін дії дозволу та умови для забезпечення пожежної безпеки Дозвіл видано " " 199 р Посадова особа яка видала дозвіл Підпис М.П. Додаток № 3 до Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам установам організаціям орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи ЖУРНАЛ реєстрації заяв і дозволів на початок роботи підприємства установи організації тощо назва органу держпожнагляду № п/п Найменування підприємства установи організації від яких надійшла заява Адреса Коротка характеристика приміщення та виду робіт 1 2 3 4 Форма власності Прийняте рішення Примітка видано дозвіл дата посадова особа строк дії дозволу відмовлено у видачі дозволу дата посадова особа мотиви відмови 5 6 7 8 9 10 Примітка. Дозволу присвоюється номер згідно з порядковим номером записів у журналі.