Наказ N 45 від 26.01.2008 р.

Наказ N 45 від 26.01.2008 р. Порядок розроблення, прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 26 січня 2008 року N 45 Про затвердження Порядку розроблення прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм Відповідно до пункту 13 Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 наказую: 1. Затвердити Порядок розроблення прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм що додається. 2. Управлінню технічного регулювання у будівництві Барзилович Д. В. забезпечити дотримання зазначеного Порядку при прийнятті Мінрегіонбудом проектів регламентних технічних умов. 3. ДП "Укрархбудінформ" Чеснок В. М. забезпечити видання та розповсюдження зазначеного Порядку за умови використання коштів одержаних від реалізації на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А. В. Беркуту.   Міністр В. С. Куйбіда   ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 р. N 45 ПОРЯДОК розроблення прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм 1. Загальні положення 1.1 Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд". 1.2 Порядком встановлюються основні особливості до розроблення прийняття та опублікування регламентних технічних умов та будівельних норм. 1.3 Терміни що вживаються у цьому Порядку вживаються у значенні наведеному в Законах України "Про стандартизацію" "Про стандарти технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" "Про підтвердження відповідності" та в Технічному регламенті будівельних виробів будівель і споруд далі - Технічний регламент . 1.4 Регламентні технічні умови та будівельні норми є доказовою складовою підтвердження зазначених виробів основним вимогам Технічного регламенту. 1.5 У регламентних технічних умовах та будівельних нормах за допомогою характеристик конкретизуються основні вимоги до виробів і споруд що наведені у Технічному регламенті. 1.6 Побудова та викладення регламентних технічних умов здійснюється таким чином щоб було можливе використання цих документів для оцінки відповідності. 1.7 Статус регламентним технічним умовам надається наказом при їх прийнятті. 1.8 Перелік регламентних технічних умов затверджується Мінрегіонбудом. 1.9 Регламентними технічними умовами можуть бути стандарти технічні умови на продукцію та технічні свідоцтва. 2. Розроблення регламентних технічних умов та будівельних норм 2.1 Розроблення регламентних технічних та будівельних норм може здійснюватися на основі: - вимог нормативно-правових актів або нормативних документів більш високого рівня; - результатів закінчених науково-дослідних дослідно-конструкторських та експериментальних робіт; - результатів систематичного контролю або вибіркових перевірок щодо впровадження та дотримання вимог нормативних документів; - результатів вивчення та узагальнення передового досвіду у галузі будівництва. 2.2 Розроблення проектів регламентних технічних умов та будівельних норм здійснюють базові організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування за відповідними напрямками діяльності технічні комітети стандартизації у галузі будівництва інші суб'єкти нормування та стандартизації. 2.3 Обгрунтовані пропозиції щодо розроблення проектів регламентних технічних умов та будівельних норм направляється в Мінрегіонбуд. 2.4 Розроблення проектів будівельних норм здійснюється у відповідності із ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" ДБН А.1.1-2-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Порядок розробки вимоги до побудови викладу та оформлення нормативних документів" ДБН А.1.1-3-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Порядок проведення експертизи узгодження затвердження реєстрації видання та скасування нормативних документів" з урахуванням таких особливостей: - у технічному завданні повинні бути визначений перелік основних вимог безпеки чи вказана основна вимога ; - у проекті будівельних норм мають бути визначені основні числові показники та характеристики дотримання яких буде відповідати вимогам Технічного регламенту. 2.5 Розроблення проектів стандартів здійснюється згідно ДСТУ 1.2 "Правила розроблення національних нормативних документів" та ДСТУ 1.5 "Правила побудови викладання оформлення та вимоги до змісту нормативних документів" з урахуванням таких особливостей: - у технічному завданні повинні бути визначений перелік основних вимог безпеки чи вказана основна вимога яким має відповідати виріб; - у проекті стандарту мають бути визначені основні числові показники та характеристики дотримання яких буде відповідати вимогам Технічного регламенту; - у проекті стандарту має бути включений розділ із визначенням процедур оцінювання відповідності що прописані у Технічному регламенті; - у вступній частині проекту стандарту повинно бути зроблено посилання на відповідність стандарту вимогам Технічного регламенту. 2.6 Розроблення проектів технічних умов на продукцію здійснюється згідно ДСТУ 1.3 "Правила побудови викладання оформлення погодження прийняття та позначення технічних умов" з урахуванням таких особливостей: - у проекті технічних умов мають бути визначені основні числові показники та характеристики дотримання яких буде відповідати вимогам Технічного регламенту; - у проекті технічних умов має бути включений розділ із визначенням процедур оцінювання відповідності що прописані у Технічному регламенті. 2.7 Розроблення побудова і викладення технічних свідоцтв здійснюється згідно "Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві" згідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року N 240 "Про затвердження Порядку підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування" та наказу Мінбуду від 20.03.2006 N 69. 3. Прийняття та інформування про регламентні технічні умови та будівельні норми 3.1 Затвердження та надання чинності будівельним нормам здійснюється відповідно до процедур встановлених ДБН А.1.1-3-93. 3.2 Прийняття та надання чинності національним стандартам здійснюється згідно з ДСТУ 1.2 згідно встановленій Мінрегіонбудом процедурі. У наказі про прийняття зазначається надання статусу стандарту регламентних технічних умов. 3.3 Прийняття технічних умов на продукцію здійснюється за ДСТУ 1.3 за наявності обов'язкового погодження Мінрегіонбуду за встановленим порядком. 3.4 Надання чинності технічним свідоцтвам здійснюється відповідно до Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування наказ Мінбуду від 20.03.2006 N 69 . 3.5 Інформація про прийняття регламентних технічних умов та будівельних норм розміщується в офіційному Інформаціонному бюлетні та сайті Мінрегіонбуду.   Начальник Управління технічного регулювання у будівництві   Д. В. Барзилович