Наказ N 47 від 29.01.2008 р.

Наказ N 47 від 29.01.2008 р. Про виконання Указів Президента України щодо збереження визначних пам'яток архітектурної та містобудівної спадщини та положень Програми діяльності Уряду "Український прорив: для людей, а не політиків"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 29 січня 2008 року N 47 Про виконання Указів Президента України щодо збереження визначних пам'яток архітектурної та містобудівної спадщини та положень Програми діяльності Уряду "Український прорив: для людей а не політиків" З метою виконання Указів Президента України щодо збереження визначних пам'яток архітектурної та містобудівної спадщини та положень Програми діяльності Уряду "Український прорив: для людей а не політиків" затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 N 14 наказую: 1. Затвердити план заходів Мінрегіонбуду спрямованих на збереження архітектурної та містобудівної спадщини згідно з додатком. 2. Заступникам Міністра Соколову І. А. Ісаєнку Д. В. начальнику Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Майстерчук Т. П. начальнику Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнку О. П. разом із керівниками проектних реставраційних та будівельних організацій розробити та затвердити до 1 березня 2008 року пооб'єктні календарні плани виконання проектних реставраційних та будівельних робіт. 3. Загальну координацію робіт та контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Беркуту А. В.   Міністр В. С. Куйбіда   Додаток до наказу Мінрегіонбуду від 29 січня 2008 р. N 47 План заходів Мінрегіонбуду спрямованих на збереження архітектурної та містобудівної спадщини N п/п Заходи Мінрегіонбуду Строк виконання заходу роки Орієнтовна вартість робіт тис. грн. Відповідальні виконавці у Міністерстві всього в т. ч. 2008 рік 1 2 3 4 5 6 1 Розробити проект Закону України "Про збереження архітектурної та містобудівної спадщини" 2007 - квітень 2008 148 5 48 5 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. 2 Взяти участь у розробленні проектів законів України: - Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" вересень 2008 - - Соколов І. А. Майстерчук Т. П.   - Про перелік пам'яток культурної спадщини які не підлягають приватизації. вересень 2008 - - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. 3 Розробити та затвердити нормативно-правові акти Мінрегіонбуду з реалізації Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004 - 2010 роки" у тому числі:           проект ДН реставраційні норми і правила "Реставрація монументального живопису"; 2008 - вересень 2009 85 0 50 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Барзилович Д. В.   проект ДБН "Склад зміст порядок розроблення погодження і затвердження генеральних планів розвитку історико-культурних заповідників"; 2008 - грудень 2009 150 0 50 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Барзилович Д. В.   проекту ДН реставраційні норми і правила "Склад порядок розроблення погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини"; липень 2008 - Передано на експертизу Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Барзилович Д. В.   проект ДБН "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів спеціальної науково-проектної документації для визначення ареалів населених місць України"; липень 2008 - Передано на експертизу Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Барзилович Д. В.   проект ДБН "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування". липень 2008 - Передано на експертизу Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Барзилович Д. В. 4 Взяти участь у формуванні Державного реєстру національного культурного надбання та Державного реєстру нерухомих пам'яток України розділ - пам'ятки містобудування архітектури садово-паркового мистецтва 2008 84 0 84 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. 5 Забезпечити науково-методичне керівництво за розробленням науково-проектної документації для:           - реставрації пам'яток культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький Арсенал"; 2006 - 2008 - - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Антонюк А. Є.   - реставрації та реконструкції Маріїнського палацу. 2007 - 2008 - - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Антонюк А. Є. 6 Здійснити комплекс заходів щодо збереження об'єктів Національного заповідника "Софія Київська" а саме:         6.1 виконати науково-дослідні та науково-проектні роботи в тому числі:           коригування проекту генерального плану території ансамблю споруд Софійського собору; 2008 400 0 400 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   коригування генерального плану території Кирилівської церкви; 2008 50 0 50 0 спец кошти Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   розроблення генерального плану території Судацької фортеці з визначенням зон охорони; 2007 - 2008 308 5 206 6 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Антонюк А. Є. Куковальська Н. М.   моніторинг пам'яток та історичної території ансамблю Софійського собору Кирилівської церкви Андріївської церкви Судацької фортеці. постійно - 25 0 спец кошти Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Софійський собор:           дослідження технічного стану конструктивних елементів собору та монументального живопису; 2006 - 2008 590 0 20 0   Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Розроблення проекту опалення 2008 50 0 50 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Будинок Митрополита:           розроблення проекту створення експозиції музею-архітектури. 2008 100 0 100 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Трапезна:           розроблення комплексного проекту реставрації. 2009 460 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Братський корпус:           розроблення проекту пристосування приміщень під фондосховища. 2009 100 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Південна в'їзна башта:           розроблення проекту реставрації та реабілітації. 2009 150 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Бурса:           розроблення комплексного проекту реставрації з пристосуванням під школу мистецтв. 2009 - 2010 720 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Каретна з прибудовою:           розроблення проекту реставрації. 2009 300 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Південний двір:           розроблення проекту упорядкування та пристосування для обслуговування відвідувачів. 2009 700 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Андріївська церква:           розроблення комплексного проекту реставрації та укріплення стилобату паперті та схилу. 2008 1000 0 1000 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Судацька фортеця:           розроблення проекту художнього підсвітлення та електрозабезпечення; 2008 170 0 170 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М. 6.2 виконати реставраційно-ремонтні роботи в тому числі:           Софійський собор:           реставрація покрівлі куполів позолота куполів главок та хрестів; 2008 - 2009 5000 0 1290 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   реставрація ікон центрального барабану та бічних барабанів; 2008 - 2009 350 0 50 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   влаштування систем вентиляції та опалення; 2008 - 2009 2000 0 500 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   ремонт пожежно-охоронної сигналізації та відео нагляду; 2008 250 0 250 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   завершення робіт із влаштування внутрішнього електрозабезпечення та художнього освітлення; 2009 470 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   реставрація монументального живопису; 2008 - 2009 3550 0 200 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   реставрація інтер'єрів з заміною столярних виробів. 2008 - 2009 1310 0 400 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Будинок Митрополита:           реставрація з пристосуванням. 2006 - 2008 29966 0 14550 0 Благодійні кошти Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Трапезна:           реставрація. 2009 - 2010 4750 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Братський корпус:           пристосування під фондосховище. 2010 500 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Південна в'їзна башта:           реставрація. 2010 650 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Брама Заборовського:           реставрація. 2007 - 2008 6770 0 4500 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Орленко М. І. Куковальська Н. М.   Консисторія:           реставрація з пристосуванням. 2007 - 2009 9628 8 1100 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Орленко М. І. Куковальська Н. М.   Хлібня:           реконструкція системи вентиляції. 2009 200 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Бурса:           реставрація з пристосуванням. 2009 - 2010 3500 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Флігель Бурси:           реставрація з пристосуванням. 2009 - 2010 2610 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Каретна з прибудовами:           реставрація. 2009 - 2010 635 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Південний двір:           упорядкування та пристосування для обслуговування відвідувачів. 2009- 2010 1050 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Андріївська церква:           реставрація стилобату паперті та укріплення схилу; 2008 - 2009 12635 0 4000 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   реставрація монументального живопису кафедри різьблення та ікон іконостасу. 2009 340 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Павільйон над Золотими воротами:           реставрація та консервація. 2006 - 2008 14293 543 900 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Орленко М. І. Куковальська Н. М.   Кирилівська церква:           реставрація монументального живопису; 2008 - 2009 360 0 150 0 Спец кошти Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   реставрація фасадів; 2009 100 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   реконструкція інженерних мереж та благоустрій територій. 2010 900 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   Судацька фортеця:           благоустрій території фортеці; 2009 - 2010 1700 0 - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М.   реставрація бар бакану та фортечних стін 2007 - 2009 3060 0 220 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М. 6.3 Виконати поточні реставраційні роботи на пам'ятках Заповідника. постійно - 100 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М. 6.4 Завершити комплексну реконструкцію інженерних мереж території Софійського собору. 2007 - 2008 13500 0 6500 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. Куковальська Н. М. 7 Здійснити комплекс заходів щодо збереження об'єктів Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури селища Батурин а саме:         7.1 Реставрацію інтер'єрів та живопису фасадів Воскресенської церкви з відновленням надгробка гетьману К. Розумовському. вересень 2008 3295 0 3295 0 Соколов І. А. Майстерчук Т. П. 7.2 Забезпечити науково-методичне керівництво та контроль за розробленням науково-проектної та кошторисної документації на:             реставрацію Палацу К. Розумовського з благоустроєм території; 2008 - - Соколов І. А. Антонюк А. Є. Майстерчук Т. П.   реставрацію південно-східного та північно-західного флігелів; 2008 - - Соколов І. А. Антонюк А. Є. Майстерчук Т. П.   реставрацію інтер'єрів та живопису фасадів Воскресенської церкви з відновленням надгробка гетьману К. Розумовському; 2008 600 0 100 0 Соколов І. А. Антонюк А. Є. Майстерчук Т. П.   благоустрій садиби Кочубея з парком і прилеглою до нього територією; 2008 - - Соколов І. А. Антонюк А. Є. Майстерчук Т. П.   відтворення об'єктів цитаделі Батуринської фортеці та влаштування пам'ятного меморіалу на майдані біля Воскресенської церкви; 2008 - - Соколов І. А. Майстерчук Т. П.   благоустрій Парку палацового комплексу; 2008 - - Соколов І. А. Антонюк А. Є. Майстерчук Т. П.   реконструкцію заміської резиденції гетьмана Мазепи на Гончарівці; 2009 - - Соколов І. А. Майстерчук Т. П.   благоустрій території цитаделі і меморіального скверу біля Воскресенської церкви з відтворенням споруд згідно з археологічними дослідженнями фрагменти оборонних стін фортеці з баштами в'їзні брами фортеці Гетьманський палац Гетьманська скарбниця каплиця з костяницею спорудження пам'ятників І. Мазепі та Карлу XII укріплення схилів території цитаделі біля Меморіального хреста; 2009 - - Соколов І. А. Майстерчук Т. П.   відбудову церкви Святої Живоначальної Трійці з дзвіницею; 2009 - - Соколов І. А. Майстерчук Т. П.   водовідведення і укріпленням схилів пойми р. Сейм на аварійно небезпечних ділянках прилеглих до історичних територій селища цитаделі фортеці та територій прилеглих до палацового комплексу К. Розумовського . 2009 - - Соколов І. А. Майстерчук Т. П. 7.3 Забезпечити розроблення проектної документації на будівництво:           загальноосвітньої школи на 525 місць; червень 2008   1000 0 орієнтовно Ісаєнко Д. В. Авдієнко О. П. Брусан А. А.   дитячого садка-ясел на 90 місць; червень 2008   300 0 орієнтовно Ісаєнко Д. В. Авдієнко О. П. Брусан А. А.   школи-інтернату на 150 місць; червень 2008   900 0 орієнтовно Ісаєнко Д. В. Авдієнко О. П. Брусан А. А.   будинку для проживання громадян похилого віку на 100 місць. червень 2008   400 0 орієнтовно Ісаєнко Д. В. Авдієнко О. П. Брусан А. А. 7.4 Забезпечити контроль за будівництвом:           загальноосвітньої школи на 525 місць; червень 2008 - 2009 14000 0 9000 0 орієнтовно Ісаєнко Д. В. Бондаренко О. М.   дитячого садка-ясел на 90 місць; червень 2008 - 2009 5100 0 2500 0 орієнтовно Ісаєнко Д. В. Бондаренко О. М.   школи-інтернату на 150 місць; червень 2008 - 2010 19300 0 6000 0 орієнтовно Ісаєнко Д. В. Бондаренко О. М.   будинку для проживання громадян похилого віку на 100 місць. червень 2008 - 2009 9200 0 5000 0 орієнтовно Ісаєнко Д. В. Бондаренко О. М.   Начальник Управління реставрації та реконструкції історичної забудови   Т. П. Майстерчук