НАПБ Б.05.014-96

НАПБ Б.05.014-96 Інструкція про порядок взаємодії Державної пожежної охорони України та відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті по організації пожежного нагляду, гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій на об’єктах метрополітенів

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства транспорту України від 26.12.96 № 885/421 НАПБ Б.05.014-96 Інструкція про порядок взаємодії Державної пожежної охорони України та відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті по організації пожежного нагляду гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій на об'єктах метрополітенів* 1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку" "Про транспорт" Положення про Державну пожежну охорону МВС України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 508 та Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 1994 року № 7. Інструкція встановлює порядок взаємодії органів Державної пожежної охорони МВС України з адміністрацією та воєнізованою охороною метрополітенів з питань пожежного нагляду організації гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій на об'єктах метрополітену. 2. Служби воєнізованої охорони метрополітенів здійснюють пожежно-профілактичні заходи та контроль за виконанням вимог пожежної безпеки в рухомому складі підземних і наземних об'єктах спорудах підземних та наземних станціях метрополітенів електророзподільчих пристроях та підстанціях які обслуговують станції та примикають до пасажирських ліній. 3. Державний пожежний нагляд за наземними об'єктами об'єктами житлового і громадського призначення адміністративними та виробничими будівлями електрод єно базами складами та іншими спорудами метрополітенів які не примикають безпосередньо до пасажирських ліній здійснюється Державною пожежною охороною МВС України відповідно до Настанови по * Далі - Інструкція. організації роботи органів державного пожежного нагляду. Перелік цих об'єктів затверджується керівниками територіальних органів держпожнагляду і службами відомчої воєнізованої охорони метрополітенів. 3.1. Органи державного пожежного нагляду проводять експертизи проектної документації на будівництво та реконструкцію об'єктів метрополітену спільно з працівниками служб відомчої воєнізованої охорони метрополітенів. 3.2. Органи державного пожежного нагляду не рідше одного разу на 5 років здійснюють перевірку діяльності відомчої пожежної охорони метрополітенів з вибірковою перевіркою стану пожежної безпеки підконтрольних їй об'єктів. 4. Підрозділи Державної пожежної охорони МВС України виїжджають на гасіння пожеж і залучаються до ліквідації аварій на об'єктах метрополітенів України відповідно до порядку встановленого розкладом виїзду пожежних підрозділів гарнізонів пожежної охорони. 4.1. Керівництво гасінням пожеж на наземних об'єктах житлового та громадського призначення адміністративних і виробничих будівлях в електродепо на базах складах та інших спорудах метрополітенів які не примикають безпосередньо до пасажирських ліній здійснює старша посадова особа Державної пожежної охорони МВС України яка прибула на місце пожежі. 4.2. При організації штабу пожежогасіння до його складу крім працівників Державної пожежної охорони залучаються керівник об'єкта керівники та інші фахівці метрополітену. 5. Загальне керівництво рятуванням людей ліквідацією пожеж та аварій на підземних об'єктах метрополітену здійснює його старша посадова особа. 5.1 Працівники метрополітену у разі виникнення пожежі негайно повідомляють про це у встановленому порядку чергового по станції диспетчера центрального пункту пожежного зв'язку служб воєнізованої охорони метрополітенів та Державну пожежну охорону 5.2. Евакуація та рятування людей гасіння пожежі на підземних і наземних об'єктах метрополітенів а також у рухомому складі до прибуття пожежних підрозділів проводиться працівниками метрополітенів згідно з посадовими інструкціями. 5.3. Для ліквідації пожеж пов'язаних із загрозою життю пасажирів зупинкою руху поїздів та аваріями із загрозою виникнення пожежі керівництвом метрополітену створюється штаб аварійно-рятувальних робіт який очолює старша посадова особа метрополітену. 5.4. До складу штабу входить старша посадова особа Державної пожежної охорони яка керує діями пожежних підрозділів по гасінню пожежі та рятуванню людей. 5.5. Адміністрація об'єкта черговий по об'єкту де виникла пожежа надає старшій посадовій особі Державної пожежної охорони план пожежогасіння об'єкта та необхідну інформацію і показує шляхи підходу до місцезнаходження людей або місця пожежі. 5.6. Вказівки і розпорядження штабу аварійно-рятувальних робіт обов'язкові до виконання посадовими особами і працівниками всіх служб метрополітенів оперативних служб міста частин і підрозділів Державної пожежної охорони які залучаються до ліквідації пожеж та аварій. 5.7. Рішення про готовність лінії до прийняття високої напруги або про організацію пасажирського руху" після закінчення аварійно-рятувальних робіт приймає тільки керівник штабу аварійно-рятувальних робіт. 6. Начальник об'єкта або призначена на те особа дають допуск особовому складу пожежних підрозділів на об'єкти метрополітенів де знаходяться електроустановки під високою напругою: - до підземних приміщень після зняття напруги з усіх установок; - у тунелі після зупинки руху поїздів зняття напруги з контактної рейки та всіх кабельних груп одержання письмового дозволу на зняття напруги; - на наземні об'єкти метрополітену згідно з інструкцією по гасінню пожеж на електроустановках електростанцій і підстанцій. 7. На кожну станцію метрополітену а за необхідності й на інші підземні і наземні об'єкти службами воєнізованої охорони метрополітенів спільно з Державною пожежною охороною України розроблюється і затверджується план пожежогасіння у 5 примірниках який затверджується начальником гарнізону пожежної охорони. Перший розділ цього плану є характеристикою об'єкта. У другому розділі вміщено рекомендації і вимоги щодо дій чергового персоналу та аварійно-відновлювальних формувань до прибуття пожежних підрозділів. Третій розділ являє собою графічну частину з рекомендаціями для підрозділів Державної пожежної охорони. Він розроблюється працівниками Державної пожежної охорони та узгоджується з адміністрацією об'єкта і службою відомчої воєнізованої охорони метрополітенів. Один із примірників плану пожежогасіння повинен зберігатися в касовому приміщенні станції або у чергового по об'єкту на який його складено і видаватися старшій посадовій особі підрозділу Державної пожежної охорони що першою прибула на місце пожежі. 8. Адміністрація метрополітену розроблює план проведення аварійно-рятувальних робіт який узгоджується зі службами міста що залучаються до аварійно-рятувальних робіт. Він є окремим додатком до плану пожежогасіння. 9. З метою поліпшення тактичних навичок та підготовки пожежних підрозділів Державної пожежної охорони і працівників метрополітену до спільних дій по гасінню пожеж проводяться спільні заняття і навчання з використанням пожежних автомобілів та пожежно-технічного озброєння. Періодичність і терміни проведення занять та навчань погоджуються окремо. 10. Усі суперечності та розбіжності з питань передбачених цією Інструкцією розглядаються і вирішуються Управлінням Державної пожежної охорони МВС України спільно з Міністерством транспорту України. 11. В усіх метрополітенах України на підставі цієї Інструкції розробляється і погоджується у встановленому порядку Інструкція про взаємодію місцевого гарнізону Державної пожежної охорони та відомчої воєнізованої охорони метрополітену. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ МВС УКРАЇНИ ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ НАКАЗ 14.12.98 № 107/89 ЗАРЕЄСТРОВАНО Міністерство юстиції України 28.12.98 за № 828/3268 Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності ліцензійні умови з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та контроль за їх дотриманням Відповідно до Законів України "Про підприємництво" "Про пожежну безпеку" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 № 1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності" Указу Президента України від 16.07.97 № 648/97 "Положення про Ліцензійну палату України" НАКАЗУЄМО: 1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження підприємницької діяльності ліцензійні умови з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та контроль за їх дотриманням додається . 2. Управлінню ліцензування підприємницької діяльності Ліцензійної палати України Хоменко Л.Г. відділу пожежної техніки Головного управління державної пожежної охорони МВС України Корнієнко С.Г. : 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників управлінь Ліцензійної палати та її представництв в Автономній Республіці Крим областях м. Києві м. Севастополі працівників ГУДПО МВС України Інструкцію про умови і правила провадження підприємницької діяльності ліцензійні умови з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та контроль за їх дотриманням. 3. Управлінню контрольної роботи Ліцензійної палати Апатенко О.П. та ГУДПО МВС України в пла-нах-графіках роботи передбачити перевірки додержання суб'єктами підприємницької діяльності умов і правил провадження зазначеної діяльності. 4. ГУДПО МВС України забезпечити публікацію про умови і правила провадження підприємницької діяльності ліцензійні умови і надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та контроль за їх дотриманням в засобах масової інформації. 5. Інструкцію про порядок здійснення ліцензування виробництва пожежної техніки протипожежного устаткування надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення що затверджена наказом МВС України від 29.03.95 р. № 189 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.08.95 р. за № 226/762 визнати такою що втратила чинність. 6. Контроль за виконанням цього Наказу покласти на заступника голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та заступника начальника ГУДПО МВС України Чучковського В.М. Голова Ліцензійної палати України С.В. Третьякова Начальник Головного управління державної пожежної охорони Г.В. Рева ПОГОДЖЕНО Голова Державного комітету України з питань розвитку підприємництва О.В. Кужель