НАПБ Б.05.003-95

НАПБ Б.05.003-95 Інструкція про порядок організації Державної пожежної охорони МВС України в населених пунктах, а також на підприємствах й інших об’єктах незалежно від форм власності

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 липня 1995 р. № 508 ІНСТРУКЦІЯ про порядок організації підрозділів Державної пожежної охорони МВС України в населених пунктах а також на підприємствах й інших об'єктах незалежно від форм власності 1. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 липня 1994 року № 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" підрозділи Державної пожежної охорони МВС України створюються в населених пунктах а також на підприємствах. в установах та на інших об'єктах незалежно від форм власності та господарювання які мають особливо важливе значення або підвищену пожежну небезпеку. 2. Порядок організації підрозділів Державної пожежної охорони МВС України в населених пунктах 2.1. Для населених пунктів де передбачається організація збільшення чисельності Державної пожежної охорони МВС» виконкомами місцевих Рад народних депутатів разом з територіальними органами Державної пожежної охорони складається докладна пожежно-економічна характеристика. 2.2. Клопотання заявки про створення збільшення чисельності підрозділів Державної пожежної охорони в населених пунктах направляються до 1 травня в МВС України Урядом Автономної Республіки Крим виконкомами обласних Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів. 2.3. Перелік міст і селищ міського типу де створюються підрозділи Державної пожежної охорони та її чисельність затверджуються щорічно Міністерством внутрішніх справ* 2.4. Міністерство внутрішніх справ не пізніше 1 липня подає для узгодження в Міністерство економіки і Міністерство фінансів України перелік населених пунктів де необхідно організувати Державну пожежну охорону МВС або збільшити чисельність цього виду охорони. 2.5. Після виділення Кабінетом Міністрів України додаткової чисельності та затвердженням по Міністерству внутрішніх справ лімітів чисельності для відповідних ГУМВС-УМВС штати підрозділів Державної пожежної охорони населених пунктів зміни в них затверджуються УДПО МВС України. 3. Порядок організації підрозділів Державної пожежної охорони на підприємствах установах та інших об'єктах 3.1. Підрозділи Державної пожежної охорони на об'єктах створюються на основі договорів які укладаються підприємствами установами і організаціями з управліннями відділами Державної пожежної охорони. Типовий договір про організацію Державної пожежної охорони на об'єктах погоджений з Міністерством юстиції і Вищим арбітражним судом та затверджений наказом МВС України від 3 жовтня 1994 року № 555. 3.2. Для визначення необхідності організації збільшення чисельності Державної пожежної охорони МВС на підприємствах в установах та організаціях визначення чисельності цього виду охорони з ініціативи адміністрації цих об'єктів створюється міжвідомча комісія із числа кваліфікованих робітників підприємства і пожежної охорони. 3.3. В акті міжвідомчої комісії зазначається: - повна назва об'єкта його відомча належність і місцезнаходження; - площа підприємства установи чи організації площа забудови; - пожежна небезпека технологічних процесів виробництва; - кількість виробничих та інших будов їх конструктивні особливості та ступінь вогнестійкості; - наявність складського господарства пожежна безпека сировини і готової продукції; - характеристика водопостачання для цілей пожежогасіння та засобів зв'язку; - наявність автоматичних засобів гасіння пожеж та повідомлення про них; - стан доріг на об'єкті і під'їздних шляхів до підприємства на випадок пожежі; - відстань до найближчих підрозділів пожежної охорони і можливість їх залучення на випадок пожежі; - наявність службово-побутових приміщень для розташування особового складу основної спеціальної допоміжної та резервної техніки а також службового автотранспорту; - потрібна чисельність Державної пожежної охорони і витрати на її утримання в тому числі по фонду заробітної плати в розрахунку за рік та який підрозділ передбачається організувати загін частину окремий пост ; Примітка Необхідна чисельність особового складу бойових розрахунків чергових караулів передбачається з урахуванням основної спеціальної допоміжної техніки та автотранспорту які вказуються у проекті штатів підрозділу. - наявність професійної пожежної охорони МВС якщо така є її чисельність і вартість утримання в тому числі по фонду заробітної плати в річному обчисленні ; - загальна чисельність працюючих на підприємстві в установі чи організації; - балансова вартість основних засобів виробництва а також вартість сировини яка обертається в технологічному процесі виробництва одноразові запаси сировини і готової продукції що зберігаються на об'єкті. В акті можуть відображатись й інші відомості необхідні для розгляду питання при створенні Державної пожежної охорони МВС України на об'єктах. 3.4. До акту додаються: - договір про організацію Державної пожежної охорони на об'єкті; - проект штатів з пояснювальною запискою до них; - дислокація секторів постів і дозорів якщо вони будуть передбачені; - проект кошторису; - розрахунок умовної пожежі; - схема дислокації будівель підприємства і найближчої пожежної частини. 3.5. Акт міжвідомчої комісії затверджується керівником об'єкта і начальником управління відділу Державної пожежної охорони. 3.6. Проект штатів у двох примірниках з пояснювальною запискою до них та договір про організацію Державної пожежної охорони на об'єкті направляється для погодження в Управління Державної пожежної охорони МВС України. 3.7. Погоджені штати зміни до них затверджуються начальниками ГУМВС у Криму м.Києві та Київській області УМВС в областях та М.Севастополі. 3.8. Штати підрозділів Державної пожежної охорони на закритих об'єктах та зміни в них затверджуються УДПО МВС України. Примітка. Підрозділи професійної пожежної охорони МВС України загони частини пожежні судна утримуються за рахунок чисельності яка виділяється місцевими органами Державної виконавчої влади і асигнувань по місцевому бюджету для підрозділів професійної пожежної охорони населених пунктів та асигнувань які виділяються об'єктами для підрозділів професійної пожежної охорони об'єктів а також шляхом об'єднання цих видів чисельності із збереженням джерел фінансування Управління Державна пожежна Головне Управління охорони МВС України кадрів МВС України