НАПБ Б.05.002-98

НАПБ Б.05.002-98 Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та контроль за їх дотриманням

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Ліцензійної палати України та ГУДПО МВС України 14.12.98 № 107/89 ЗАРЕЄСТРОВАНО Міністерство юстиції України 28.12.98 за № 828/3268 НАПБ Б.05.002-98 Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності ліцензійні умови з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та контроль за їх дотриманням 1. Загальні положення 1.1. Перелік законодавчих та нормативних актів на підставі яких розроблена Інструкція Закон України "Про підприємництво"; Закон України "Про пожежну безпеку"; постанова Кабінету Міністрів України від 26 07.94 М° 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"; постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.95 № 238 "Про затвердження Державної програми забезпечення пожежної безпеки на 1995-2000 роки"; постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.98 № 1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності". 1.2. Відомчі нормативно-правові акти якими додатково регулюється порядок здійснення зазначеного виду підприємницької діяльності Наказ МВС України від 22.06.95 № 400 "Про введення в дію Правил пожежної безпеки України" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.07.95 за № 219/755; наказ МВС України від 22.11.94 № 641 "Про затвердження Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.94 за № 326/536; наказ Держстандарту України від 27.06.97 № 374 "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.97 за № 407/2211; наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.11.93 № 123 "Про перелік робіт з підвищеною небезпекою" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.93 за № 196; наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 11.10.93 № 94 "Про перелік посад посадових осіб які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.93 за № 154. 1.3. Перелік 'видів робіт та послуг протипожежного призначення Ліцензія видається на вид підприємницької діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення який включає такі види послуг і робіт: 1.3.1. Розробка протипожежних заходів для будинків і споруд що будуються та експлуатуються. 1.3.2. Дослідження обставин та причин виникнення пожеж. 1.3.3. Проведення випробувань речовин матеріалів і будівельних конструкцій на їх пожежну безпеку виробів і обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки. 1.3.4. Організація та діяльність пожежної охорони. 1.3.5. Розробка та проведення випробувань пожежної техніки і протипожежного устаткування: пожежні машини; вогнегасники; пожежно-технічне озброєння; установки пожежогасіння; установки пожежної сигналізації; усі види вогнегасних та вогнезахисних засобів; засоби індивідуального захисту пожежників. 1.3.6. Монтаж налагодження ремонт і технічне обслуговування систем протипожежного захисту: установки пожежогасіння; установки пожежної сигналізації; установки протидимного захисту; системи оповіщення про спрацювання протипожежної автоматики об'єктів; системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей; пристрої для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки; протипожежні ворота двері завіси димові люки вогнезатримувальні пристрої у вентиляційних каналах резервуарах з ЛЗР і ГР гідрозатворів і т.п. ; пожежно-технічне озброєння. 1.3.7. Мурування ремонт і очищення печей камінів димоходів димарів влаштування опалювальних приладів. 1.3.8. Вогнезахисна обробка: глибоке просочення деревини; поверхнева обробка деревини; захист вогнезахисними матеріалами металевих та інших конструкцій кабельної продукції і тканин. 1.3.9. Зарядка перезарядка вогнегасників. Інструкція визначає умови і правила провадження підприємницької діяльності і надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та порядок контролю за їх дотриманням. Видачу ліцензій на провадження підприємницької діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення здійснює Головне управління Державної пожежної охорони МВС України ГУДПО МВС України . Усі суб'єкти підприємницької діяльності що провадять підприємницьку діяльність у наданні послуг і виконання робіт протипожежного призначення на території України погоджуються ліцензією. 2. Умови і правила провадження діяльності При наданні послуг і виконанні робіт протипожежного призначення суб'єкти підприємницької діяльності повинні у відповідності з діючими нормативними вимогами мати належну матеріально-технічну базу та штатну чисельність фахівців. А також згідно зі специфікою діяльності суб'єкти підприємницької діяльності повинні дотримуватись таких умов і правил: 2.1. Здійснювати розробку протипожежних заходів для будинків і споруд дослідження обставин та причин виникнення пожеж розробку пожежної техніки й протипожежного устаткування повинні фахівці які мають вищу технічну в залежності від галузі діяльності або пожежно-технічну освіту. 2.2. Для проведення випробувань речовин матеріалів і будівельних конструкцій на їх протипожежну безпеку виробів і обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки проведення випробувань пожежної техніки і протипожежного устаткування потрібна наявність випробувальної лабораторії полігону чи центру які акредитовані в Держстандарті України а працівники що займають посади керівника заступника керівника головного інженера начальника цеху зміни дільниці головного провідного молодшого спеціаліста начальника виробничого вйробничо-технічного відділів лабораторій полігонів центрів підрозділу технічного контролю повинні мати вищу спеціальну в залежності від напрямку діяльності освіту. 2.3. Для організації та діяльності пожежної охорони: керівник повинен мати вищу або середню спеціальну технічну освіту а штатні співробітники - освіту у відповідності зі штатним розкладом; потрібна наявність будівлі приміщення для розміщення пожежних автомобілів і особового складу та відповідна кількість пожежних автомобілів з пожежно-технічним озброєнням і запасом вогнезахисних засобів згідно з ДБН 360-92 та табелем належності що затверджений органом державної пожежної охорони. 2.4. Для монтажу налагодження ремонту й технічного обслуговування систем протипожежного захисту» мурування ремонту й очищення печей камінів димоходів димарів влаштування опалювальних приладів вогнезахисної обробки зарядки перезарядки вогнегасників; керівник повинен мати технічну освіту пройти попереднє спеціальне навчання та раз у три роки перевірку знань з питань охорони праці; оперативно-ремонтний персонал електромонтери з ремонту електрообладнання електрослюсарі слюсарі зварювальники просочувальними пічники зарядни-ки та ін. повинен мати відповідні допуски до цих робіт пройти попереднє спеціальне навчання та щорічно перевірку знань з питань охорони праці; потрібна наявність експлуатаційної документації що затверджена або узгоджена в установленому порядку; технологічне обладнання пристрої інструмент та засоби вимірювання що використовуються в роботі повинні своєчасно проходити метрологічний контроль. Матеріали про результати виконаних робіт щодо монтажу систем протипожежного захисту мурування печей камінів димоходів димарів вогнезахисної обробки акти приймання об'єктів протоколи та ін. обов'язково узгоджуються з органами державної пожежної охорони. Для зарядки перезарядки вогнегасників мати технічні умови які погоджені з заврдом-виробником що виробляє даний вид вогнегасників. 3. Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності 3.1. Суб'єкт підприємницької діяльності має право: у межах дії ліцензії виконувати роботи й послуги протипожежного призначення отримувати від органу що видав ліцензію технічні та інші консультації інформації довідки стосовно діяльності яка підлягає ліцензуванню; у разі непогодження з прийнятим рішенням та заходами з боку органу державної пожежної охорони суб'єкт підприємницької діяльності має право оскаржити ці дії в судовому порядку згідно з чинним законодавством. 3.2. Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний: при наданні послуг і виконанні робіт протипожежного призначення дотримуватись усіх чинних законодавчих та нормативних актів що регулюють даний вид діяльності. 4. Особливі умови здійснення діяльності 4.1. Дотримання чинних законодавчих та нормативних актів що регулюють даний вид діяльності. 4.2. У своїй роботі використовувати матеріали що мають сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО або сертифікат визнаний в Україні в установленому порядку. 4.3. Дотримання екологічних та протипожежних вимог. 5. Контроль за дотриманням ліцензійних умов підприємницької діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення 5.1. Органи що здійснюють контроль: Ліцензійна палата та її представництва; органи державної пожежної охорони. 5.2. Періодичність перевірок за дотриманням умов і правил провадження діяльності: планова перевірка - один раз на рік; контрольна перевірка здійснюється за результатами усунення недоліків які виявлені в ході планової перевірки а також у випадку надходження від органів державної та виконавчої влади до органу державної пожежної охорони матеріалів про порушення умов і правил здійснення діяльності яка підлягає ліцензуванню. 5.3. Методи та механізм перевірок 5.3.1. Перевірка суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється згідно з графіками перевірок органами державної пожежної охорони та Ліцензійною палатою. 5.3.2. Контрольними органами перевіряється дотримання суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов. 5.3.3. За результатами перевірки складається акт перевірки який направляється суб'єкту підприємницької діяльності та в разі потреби до органу що видав ліцензію. 5.3.4. Якщо перевіркою виявлені факти порушення ліцензійних умов то органом що видав ліцензію протягом 10 днів з дня одержання акта перевірки виноситься рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії. 5.3.5. У разі виявлення незначних порушень ліцензійних умов які не впливають на кінцевий результат виконаних робіт та послуг протипожежного призначення і можуть бути усуненими в термін що не перевищує п'яти днів виноситься рішення про усунення порушень у визначений термін без зупинення дії ліцензії. 5.3.6. При виявленні випадків здійснення підприємницької діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення без ліцензії орган Державної пожежної охорони робить відповідне подання в органи державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності а також до податкового органу за місцезнаходженням. 5.4. Порядок поновлення дії ліцензії Після усунення порушень виявлених за результатами перевірки суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє про це в письмовій формі орган що виніс рішення про усунення порушень чи про зупинення дії ліцензії. Орган державної пожежної охорони проводить контрольну перевірку та виносить рішення щодо можливості подальшого виконання робіт та послуг протипожежного призначення суб'єктом підприємницької діяльності.