НАПБ Б.01.002-94

НАПБ Б.01.002-94 Правила обліку пожеж

Правила обліку пожеж Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. № 508 Загальні положення 1. Ці правила визначають організацію та порядок ведення державного обліку пожеж та їх наслідків далі -облік пожеж що здійснюється міністерствами іншими центральними органами державної виконавчої влади підприємствами установами і організаціями незалежно від форм власності. 2. Облік пожеж запроваджено з метою аналізу причин та умов їх виникнення оцінки стану пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів прогнозування ситуацій і розроблення запобіжних заходів для забезпечення безпеки людей збереження матеріальних цінностей і створення умов для гасіння пожеж. 3. Пожежою вважається неконтрольоване горіння поза межами спеціального вогнища. Залежно від розмірів матеріальних збитків пожежі поділяються на особливо великі великі та інші. Особливо великими визнаються пожежі які спричинили збитки на суму 10 000 і більше розмірів мінімальної заробітної плати. Великими визнаються пожежі які спричинили збитки на суму від 1000 до 10 000 розмірів мінімальної заробітної плати. Не належать до пожеж: • випадки горіння обумовлені специфікою технологічного процесу виробництва чи умовами роботи промислових установок та агрегатів; • вибухи та спалахи без наступного горіння; • випадки самоспалювання якщо це не призвело до поширення вогню. Порядок обліку пожеж 4. Облік пожеж ведеться: • Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС - у населених пунктах і на об'єктах підконтрольних державному пожежному нагляду; • міністерствами відомствами і організаціями які мають власний лісовий фонд - у лісах; • Міноборони Службою безпеки Держкомкордоном Національною гвардією. Штабом Цивільної оборони - на підпорядкованих їм об'єктах; • Держнаглядохоронпраці - на підземних об'єктах в шахтах розрізах і кар'єрах рудниках копальнях при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд; • Минтрансом - на підприємствах в установах та організаціях що входять до складу залізниць на транспортних засобах що перебувають в дорозі на плаву рейдах тимчасових зупинках льотних полях аеродромів у підземних спорудах метрополітену; • Головним управлінням державної автомобільної інспекції МВС на транспортних засобах причетних до дорожньо-транспортної пригоди або технічно несправних. Облік пожеж на транспортних засобах що перебувають в дорозі ведеться за місцем їх виникнення. 5. Облік пожеж в цілому по Україні веде Головне управління Державної пожежної охорони МВС. Міністерства та відомства зазначені в пункті 4 цих Правил зобов'язані щомісячно до 10 числа наступного місяця подавати Головному управлінню Державної пожежної охорони МВС інформацію про пожежі та їх наслідки на підвідомчих об'єктах за формою що затверджується МВС. 6. На кожну пожежу після її ліквідації комісією складається акт не менш як у двох примірниках за формою що затверджується МВС. До складу комісії включаються представник наглядового органу на підконтрольних об'єктах представник адміністрації об'єкта власник потерпілий а також можуть включатися представники органів внутрішніх справ страхових організацій компаній та інші особи. Не підлягають обліку: • пожежі що сталися на об'єктах власності міжнародних організацій іноземних юридичних осіб і громадян якщо ними не заподіяні збитки юридичним і фізичним особам України а також на об'єктах що не перебувають у юрисдикції України незалежно від наслідків пожежі; • випадки горіння сміття поза будинками і спорудами сухої трави листя пожнивних залишків якщо для їх гасіння не залучалися пожежні підрозділи. 7. Міністерствами та відомствами ведеться відомчий облік і аналіз пожеж. 8. Підприємства установи і організації надсилають повідомлення про пожежі органам до сфери управління яких вони належать. Форма повідомлення затверджується органом якому надсилається повідомлення. Облік збитків заподіяних пожежами 9. Збитки від пожеж визначаються сумою прямих і побічних втрат за цінами що діють на час пожежі. Прямі збитки це втрати пов'язані зі знищенням або пошкодженням вогнем водою димом і внаслідок високої температури основних фондів та іншого майна підприємства установи і організації а також громадян якщо ці втрати мають прямий причинний зв'язок з пожежою. Побічні збитки це втрати пов'язані з ліквідацією пожежі а також зумовлені простоєм виробництва перервою в роботі зміною графіка руху транспортних засобів та іншою втраченою внаслідок пожежі вигодою. Прямі і .побічні збитки беруться на облік окремо. У разі знищення пошкодження продукції інтелектуальної та творчої діяльності збитки обчислюються на підставі договірних та інших документів чи експертиз. Збитки від пожежі обчислюються повністю незалежно від того відшкодовуються вони чи ні. 10. Збитки від пожежі обчислюються на підставі документів поданих керівником власником підприємства установи організації іншої юридичної особи і громадянами яким вони заподіяні а стосовно застрахованого майна - за розрахунковою сумою відшкодувань страхових організацій компаній . Відповідальність за достовірність даних про збитки несуть особи що підписали відповідні документи. Облік загиблих і потерпілих 11. До переліку загиблих на пожежах включаються особи смерть яких має прямий причинний зв'язок з пожежою. До переліку потерпілих на пожежах включаються особи що отримали тілесні пошкодження опіки чи отруєння котрі спричинили тимчасову або постійну втрату працездатності що підтверджено документами виданими лікувально-профілактичними та іншими медичними» закладами. 12. Адміністрація лікувально-профілактичних та інших медичних закладів незалежно від приналежності зобов'язана повідомляти органи Державної пожежної охорони про звернення або доставления до них осіб з тілесними пошкодженнями опіками чи отруєнням отриманими під час пожежі або померлих від травм і впливу небезпечних факторів пожежі. Контроль за обліком пожеж 13. Контроль за правильністю обліку пожеж здійснюється Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС а також міністерствами і відомствами що ведуть відомчий облік пожеж. Відповідальність за повноту обліку а також за достовірність звітних даних і своєчасність подання несуть керівники міністерств відомств і організацій які ведуть цей облік. 14. Виявлені незареєстровані пожежі враховуються відповідно до цих Правил.