ДСТУ 2273-93

ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ДСТУ 2273-93 ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА Терміни та визначення ОССUРАТІОN 5АFЕТY STANDARDS SYSTEM Terms and definitions ОКСТУ 2201 Чинний від 01.01.95 Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять пожежної техніки у галузі безпеки праці Терміни встановлені цим стандартом обов'язкові для використання в усіх видах документації науково-технічній навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Застосування термінів-синонімів стандартизованого терміна забороняється. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом їх короткі форми представлені абревіатурою світлим а синоніми курсивом. Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилученою в разі йолі використання в документах зі стандартизації. У примітках які додаються до окремих визначень для глибшого розуміння понять подано пояснення та уточнення. Наведені визначення в разі необхідності можна змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використаних термінів вказуючи на об'єкти які входять до об'єму і змісту понять визначених у цьому стандарті. У стандарті як довідкові подано німецькі [dе] англійські [еn] французькі [fr] та російські [гu] еквіваленти стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. Якщо в чинних державних російськомовних стандартах визначення термінів російською мовою відсутні то подається переклад терміна та визначення російською мовою а круглих дужках. У стандарті наведено алфавітні покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 1 пожежна техніка . Технічні засоби для запобігання обмеження розвитку гасіння пожеж захисту людей та матеріальних цінностей від пожежі 2 пожежна машина Транспортна чи транспортована машина призначена для використання у разі пожежі 3 пожежнотехнічне озброєння Комплект що складається із пожежного обладнання ручного пожежного інструмента пожежних рятівних пристроїв засобів індивідуального захисту технічних пристроїв для конкретних пожежних автомобілів відповідно до їх призначення 4 пожежне обладнання Обладнання яке входить до складу комунікацій пожежогасіння а також засобів технічного обслуговування цього обладнання Примітка. До комунікацій пожежогасіння належать рукавні лінії рукавні розгалуження і т. п. 5 пожежний рятувальний пристрій Пристрій для рятування людей в разі пожежі 6 ручний пожежний інструмент Ручний інструмент для розкриттям та розбирання конструкцій проведення аварійно-рятівних робіт в разі пожежі 7 установка пожежогасіння Сукупність стаціонарних технічних засобів для гасіння пожежі за рахунок випуску вогнегасної речовини 8 вогнегасник Переносне чи пересувне обладнання для гасіння осередків пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини 9 установка пожежної сигналізації Сукупність технічних засобів уста-. новлених на об'єкті що захищається для виявлення пожежі оброблення подавання в заданому вигляді повідомлення про пожежу на цьому об'єкті спеціальної інформації та чи подавання команд на включення автоматичних установок пожежогасіння та технічних обладнань 10 засоби індивідуального захисту пожежників Сукупність технічних засобів призначених для захисту пожежників від небезпечних факторів під час гасіння пожеж та чи ліквідації їх наслідків . ПОЖЕЖНІ МАШИНИ 11 пожежний автомобіль Транспортний засіб призначений для ліквідації пожеж 12 пожежний автомобіль пінного гасіння Пожежний автомобіль призначений для доставки піноутворювальних речовин приготування та подавання піни 13 пожежний автомобіль порошкового гасіння Пожежний автомобіль призначений для гасіння пожеж вогнегасними порошко-вими засобами 14 пожежний автомобіль газового гасіння Пожежний автомобіль призначений для гасіння пожеж вогнегасними газовими засобами 15 пожежний автомобіль комбінованого гасіння Пожежний автомобіль призначений для гасіння пожеж кількома видами вогнегасних речовин 16 пожежний автомобіль газово-дяного гасіння Пожежний автомобіль призначений для гасіння пожеж газоводяними вогнегас-ними засобами 17 пожежний автомобіль водопійного гасіння Пожежний автомобіль призначений для гасіння пожеж водопійними вогнегасни-ми засобами 18 пожежний автомобіль пінопо-рошкового гасіння Пожежний автомобіль призначений для гасіння пожеж пінопорошковими вогнегасними засобами 19 пожежний автонасос Пожежний автомобіль обладнаний пожежним насосом і призначений для доставки до місця пожежі особового складу та пожежно-технічного озброєння 20 пожежна автоцистерна Пожежний автомобіль обладнаний пожежним насосом ємкістю для рідких вогнегасних речовин призначений для доставки до місця пожежі особового складу та пожежно-технічного озброєння 21 пожежний автопідйомник Пожежний автомобіль зі стаціонарною механізованою поворотною колінчатою та чи телескопічною підйомною стрілою остання ланка якої закінчується платформою чи люлькою 22 пожежна автодрабина Пожежний автомобіль із стаціонарною механізованою висувною та поворотною драбиною 23 пожежний газо-димозахисний автомобіль Пожежний автомобіль з пожежно-технічним озброєнням для проведення робіт в умовах загазованості 24 пожежний автомобіль димови-далення Пожежний автомобіль обладнаний димонасосом для видалення диму із приміщень 25 пожежний водозахисний автомобіль Пожежний автомобіль обладнаний засобами для захисту матеріальних цінностей від води а також для видалення води розлитої при гасінні пожежі 26 пожежний автомобіль зв'язку та освітлення Пожежний автомобіль для доставки до місця пожежі особового складу обладнаний засобами зв'язку та освітлення 27 пожежна автолабораторія Пожежний автомобіль обладнаний засобами для дослідження пожеж 28 пожежний автомобіль технічної служби Пожежний автомобіль з пожежно-технічним озброєнням для розбирання конструкцій на пожежі а також аварійно-рятувальних робіт 29 пожежна автонасосна станція Пожежний автомобіль обладнаний пожежним насосом з автономним двигуном 30 рукавний пожежний автомобіль Пожежний автомобіль для транспортування та прокладання рукавних ліній 31 штабний пожежний автомобіль Пожежний автомобіль для доставки штабу пожежогасіння та забезпечення зв'язку між штабом бойовими підрозділами і центральним пунктом пожежного зв'язку 32 пожежний димовисмоктувач Технічне Обладнання призначене для видалення диму із закритих об'ємів та чи подавання повітря в них 33 причіпний пожежний димовисмотувач Пожежний димосос стаціонарне змонтований на причепі 34 переносний пожежний димовисмокту-вач Пожежний димосос конструктивне виконання і маса якого забезпечують зручність його перенесення 35 пожежний літак Літак для виконання завдань вирішуваних спеціалізованими пожежними службами 36 пожежний вертоліт Вертоліт для виконання завдань вирішуваних спеціалізованими пожежними службами 37 пожежний поїзд Поїзд з насосним агрегатом запасом вогнегасних речовин та пожежо-технічним озброєнням для виконання завдань вирішуваних спеціалізованими пожежними службами 38 пожежне судно Корабель катер моторний човен для виконання завдань вирішуваних спеціалзованими пожежними службами . 39 похежна мотопомпа Пожежна машина із насосним агрегатом та комплектом пожежного обладнання 40 переносна пожежна мотопомпа Пожежна мотопомпа конструктивне виконання та маса якої забезпечують зручність її перенесення 41 причіпка пожежна мотопомпа Пожежна мотопомпа стаціонарно змонтована на причепі 42 пожежний причіп Причіп для транспортування наземними транспортними засобами переносних пожежних мотопомп пожежно-технічного озброєння ємностей з вогнегасними речовинами 43 пожежний насос Насос що встановлюється на пожежному автомобілі 44 пожежний трактор Трактор укомплектований пожежним обладнанням для ліквідації пожеж ПОЖЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ 45 пожежний гідрант Пристрій для відбору води із водопровід-ної мережі для гасіння пожежі 46 підземний пожежний гідрант Пожежний гідрант розташований нижче рівня землі 47 наземний пожежний гідрант Пожежний гідрант розташований над рівнем землі 48 пожежний кран Комплект який складається із клапана встановленого на пожежному трубопроводі і обладнаного пожежною з'єднувальною головкою а також пожежного рукава з ручним стволом 49 внутрішній пожежний кран Кран що встановлюється на мережі внутрішнього протипожежного водо-проводу і обладнаний пристроями для підключення напірного пожежного рукава 50 зовнішній пожежний кран . Пожежний кран розташований поза приміщенням 51 пожежна підставка Деталь трубопроводу для встановлення пожежного гідранта 52 пожежний рукав Гнучкий трубопровід для транспортування вогнегасних речовин обладнаний пожежними з'єднувальними головками 53 напірний пожежний рукав Пожежний рукав для транспортування вогнегасних речовин під надмірним тиском 54 всмоктувальний пожежний рукав Пожежний рукав жорсткої конструкції для відбору води із вододжерел за допомогою пожежного насоса 55 пожежна з'єднувальна головка Швидкозмикальна арматура для з'єднування пожежних рукавів та приєднання їх до пожежного обладнання і пожежних насосів. 56 рукавна з'єднувальна головка Головка для швидкого з'єднування пожежних рукавів 57 головка-заглушка Арматура для закриття пожежних з'єднувальних головок 58 муфтова з'єднувальна головка Пожежна з'єднувальна головка в внутрішньою приєднувальною різьбою 59 цапкова з'єднувальна головка Пожежна з'єднувальна головка з зовнішньою приєднувальною різьбою 60 рукавний перехідний Арматура для з'єднування двох пожежних з'єднувальних головок різних умовних проходів чи різних типів 61 рукавний водозбірник Арматура для об'єднання декількох рукавних ліній в одну 62 рукав розгалуження Арматура для роз'єднання потоку та регулювання кількості вогнегасної речовини що подається транспортованої по напірних пожежних рукавах 63 п-ходове рукавне розгалуження Рукавне розгалуження для розподілу потоку у п-напрямках. 64 всмоктувальна пожежна сітка Пристрій для запобігання самостійного випорожнення всмоктувальної лінії та попадання в неї сторонніх предметів 65 пожежна колонка 3німний пристрій що встановлюється на пожежний гідрант для відбору води 66 пожежний ствол Пристрій що встановлюється на кінці напірної лінії для формування та спрямування вогнегасного струменя 67 ручний пожежний ствол Пожежний ствол призначений для одержання вогнегасних струменів малої або середньої потужності 68 лафетний пожежний ствол Поворотний у вертикальній та го- ризонтальній площинах пожежний ствол монтований на опорі 69 водяний пожежний ствол Пожежний ствол для подавання води 70 пінний пожежний ствол Пожежний ствол для подавання піни різної кратності 71 порошковий пожежний ствол Пожежний ствол для подавання порошкових сумішей 72 водопійний пожежний ствол Пожежний ствол для подавання водяних або пінних струменів 73 пожежний ствол суцільного струменя Пожежний ствол для подавання су- цільного струменя 74 пожежний ствол-розпилювач Пожежний ствол для розпиленого струменя 75 пожежний гідроелеватор Пристрій ежекторного типу для відбору води із вододжерела з рівнем води який перевищує висоту всмоктування насосів а також для видалення води із залитих приміщень 76 пожежний пінозмішувач Пристрій для введення у воду піноутво-рюючих і змочувальних добавок 77 рукавний місток Пристрій для захисту пожежного рукава від пошкоджень при переїзді через нього транспортних засобів 78 рукавний затискач Пристрій для тимчасової ліквідації течі із розривів напірних пожежних рукавів без припинення подавання вогнегасної речовини 79 рукавна затримка Пристрій для закріплювання на висоті напірної рукавної лінії 80 рукавна касета Пристрій для розміщення напірного пожежного рукава укладеного «в гармошку» чи «в скатку». 81 рукавна котушка Пристрій для розміщення накруткою попередньо з'єднаних напірних пожежних рукавів та їх прокладання та чи транспортування 82 рукавне коліно Пристрій для захисту пожежних рукавів від надмірного вигину чи руйнування під час прокладання через перешкоди 83 ключ з'єднувальних головок Пристрій для полегшення змикання чи розмикання пожежних з'єднувальних головок 84 рукавонав'язувальний пристрій Пристрій для нав'язування пожежних рукавів на рукавні з'єднувальні . головки 85 рукавоминна машина Машина призначена для миття пожежних напірних рукавів. ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ 86 ручна пожежна драбина Технічний пристрій призначений для піднімання людей на висоту маса якого забезпечує зручність його перенесення 87 висувна пожежна драбина Ручна пожежна драбина яка складається із декількох телескопічне пересувних під дією канатної тяги колін 88 драбина-штурмівка Ручна пожежна драбина з гаком для підвішування на опорній поверхні 89 драбина-палиця Ручна пожежна драбина яка складається шляхом зсовування тятив за рахунок повороту сходинок 90 складена пожежна драбина Руїна пожежна драбина довжина якої змінюється стикуванням чи розстикуванням окремих колін 91 рятувальний рукав Пожежний рятувальний пристрій з тканини для ковзного спускання врятованих 92 рятувальний стрибковий матрац Пристрій у вигляді подушки для безпечного приймання падаючої людини 93 рятувальне стрибкове полотно Пристрій із тканини що розтягується людьми для безпечного приймання падаючої людини 94 рятувальна мотузка Спеціальна мотузка для самоврятування пожежника та рятування людей з висоти РУЧНИЙ ПОЖЕЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ 95 пожежний багор Пожежний інструмент призначений для розбирання під час гасіння пожежі будівельних частин палаючих будівель а також для розтягування палаючих матеріалів 96 пожежний гак Пожежний інструмент призначений для розкриття та розбирання будівельних конструкцій усунення з місця пожежі окремих частин обладнання а також для виконання робіт що вимагають зусиль кількох чоловік 97 пожежна сокира Пожежний інструмент призначений для перерубання та розбирання елементів дерев'яних конструкцій палаючих будівель 98 пожежний лом Пожежний інструмент призначений для розкриття будівельних конструкцій під час пожежогасіння 99 механізований ручний пожежний інструмент Ручний пожежний інструмент з пневмо електро чи мотоприводом 100 немеханілованніі ручний пожежпий інструмент Ручний пожежний інструмент без пневмо -електро чи мотопривода ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЖЕЖНИХ 101 ізолюючий протигаз Пристрій що ізолює органи дихання від навколишнього середовища та забезпечує газовою сумішшю придатною для дихання 102 респіратор Пристрій призначений для захисту органів дихання від небезпечних та шкідливих домішок які діють інгаляційне 103 пожежна каска Спорядження пожежника призначене для захисту його від ударів випадково падаючих предметів а також від дії води та променевої енергії палаючих конструкцій під час роботи на пожежах 104 пожежний пояс Спорядження призначене для рятува-ння під час пожежогасіння людей та самоврятування пожежних 105 пожежний поясний карабін Пристрій для закріплювання і страхування пожежника під час роботи на висоті а також для проведення рятувальних робіт та самоврядування під час гасіння пожежі 106 пожежний захисний костюм Спорядження пожежника призначене для захисту його від води та впливу тепла під час пожежогасіння 107 теплозахисний пожежний костюм Пожежний захисний костюм від теплових впливів під час підходу та короткочасного перебування в осередку пожежі 108 газохімзахисний костюм Костюм для захисту під час виконання робіт у газонебезпечному та чи хімічно агресивному середовищі 109 радіаційнозахисний костюм Костюм для захисту під час виконання робіт в умовах іонізованих випромінювань 110 бойовий одяг пожежника Одяг пожежника для захисту від води та поверхнево-активних речовин УСТАНОВКИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ 111 автоматична установка пожежогасіння Установка пожежогасіння з автоматичним способом приведення в дію 112 ручна установка пожежогасіння Установка пожежогасіння із ручним способом приведення в дію 113 установка водяного пожежогасіння Установка пожежогасіння в якій як вогнегасна речовина використовується вода чи вода з добавками 114 спринклерни установка поже-жогасінчя Автоматична установка водяного пожежогасіння обладнана нормально закритими спринклерними зрошувачами які розкриваються при досягненні певної температури Примітка. Спринклерні установки які перебувають у режимі очікування зі-лежно від заповнення мереж їх трубопроводів рідкою вогиегасною речовиною чи повітрям під тиском називаються відповідно «мокрими» водозаповненими або «сухими» сухотрубними 115 дренчерна установка пожежогасіння Установка водяного пожежогасіння обладнана нормально відкритими дренчерними зрошувачами 116 установка пінного пожежогасіння Установка пожежогасіння в якій як вогнегасна речовина використовуються водні розчини піноутворювачів 117 установка газового пожежогасіння Установка пожежогасіння в якій як вогнегасна речовина використовується вогнегасні гази 118 установка вуглекислотного пожежогасіння Установка пожежогасіння в якій як вогнегасна речовина використовується двоокис вуглецю 119 установка азотного пожежогасіння Установка пожежогасіння в якій як вогнегасна речовина використовується азот 120 установка парового пожежогасіння Установка пожежогасіння в якій як вогнегасна речовина використовується водяна пара 121 установка хладонового пожежогасіння Установка пожежогасіння в якій як вогнегасна речовина використовуються сполуки на основі галогенізованих вуглеводнів 122 установка порошкового пожежогасіння Установка пожежогасіння в якій як вогнегасна речовина використовуються вогнегасні порошкові суміші 123 установка об'ємного пожежогасін-ня Установка пожежогасіння для створення середовища яке не підтримує горіння в об'ємі що захищається 124 установка поверхневого пожежога-сіння Установка пожежогасіння яка діє на палаючу поверхню в зоні що захищається 125 модульна установка пожежогасіння Нетрубопровідна автоматична уста- новка пожежогасіння яка передбачає розміщення ємності із вогнегасною речовиною та пусковим пристроєм безпосередньо у приміщенні що захищається ВОГНЕГАСНИКИ 126 переносний вогнегасник Вогнегасник конструктивне виконання та маса якого забезпечує зручність його перенесення людиною Примітка. Переносні вогнегасники можуть бути ручними чи ранцевими 127 пересувний вогнегасник Вогнегасник змонтований на колесах чи візку 128 пінний вогнегасник Вогнегасник із зарядом піноутворювачів різноманітних видів 129 повітряно-пінний вогнегасник Вогнегасник із зарядом водяного розчину піноутворювальних добавок 130 хімічний пінний вогнегасник Вогнегасник із зарядом хімічних речовин які в момент приведення вогнегасника в дію вступають у реакцію з утворенням піни та надмірного тиску 131 водяний вогнегасник Вогнегасник із зарядом води чи води з добавками 132 порошковий вогнегасник Вогнегасник із зарядом вогнегасного порошку 133 вуглекислотний вогнегасник Вогнегасник із зарядом двоокису вуглецю 134 хладоновий вогнегасник Вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини на основі галогенізованих вуглеводнів 135 комбінований вогнегасник . Вогнегасник із зарядом двох і більше вогнегасних речовин УСТАНОВКИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 136 пожежний сповіщувач Пристрій для формування сигналу про пожежу 137 ручний пожежний сповіщувач Пожежний сповіщувач з ручним способом приведення в дію 138 автоматичний пожежний сповіщувач Пожежний сповіщувач який реагує на фактори супровідні пожежі 139 тепловий пожежний сповіщувач Автоматичний пожежний сповіщуйвач який реагує на певне значення температури та чи швидкість її наростання 140 пожежний сповіщувач полум’я Автоматичний пожежний сповіщувач який реагує на електромагнітне випромінювання полум'я 141 димовий пожежний сповіщувач Автоматичний пожежний сповіщувач який реагує на аерозольні прдукти горіння 142 радіоізотопний пожежний сповіщувач Димовий пожежний сповіщувач який спрацьовує внаслідок впливу продуктів горіння на іонізаційний струм робочої камери сповіщувача 143 оптичний пожежний сповіщувач Димовий пожежний сповіщувач який спрацьовує внаслідок впливу продуктів горіння на поглинання або розсіювання електромагнітного випромінювання сповіщувача 144 пожежний приймально-контрольний прилад Складова частина установки пожежної сигналізації для приймання інформації від пожежних сповіщувачів вироблення сигналу про виникнення пожежі чи несправності установки та для подальшого передавання і видачі команд на інші пристрої .145 пожежний оповіщувач Пристрій для масового оповіщення людей про пожежу АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ автодрабина пожежна 22 автолабораторія пожежна 27 автомобіль пожежний 11 автомобіль пожежний водозахисний 25 автомобіль пожежний водопінного гасіння 17 автомобіль пожежний газового гасіння 14 автомобіль пожежний газоводяного гасіння 16 автомобіль пожежний газодимозахисний 23 автомобіль пожежний димовидалення 24 автомобіль пожежищі зв'язку та освітлення 26 автомобіль пожежний комбінованого гасіння 15 автомобіль пожежний пінного гасіння 12 автомобіль пожежний пінопорошкового гасіння 18 автомобіль пожеж порошкового гасіння 13 автомобіль пожежний рукавний З0 автомобіль пожежний технічної служби 28 автомобіль пожежний штабний 31 автонасос пожежний 19 автопідйомник пожежний 21 автоцистерна пожежна 20 багор пожежний 95 вертоліт пожежний 36 вогнегасник 8 вогнегасник водяний 131 вогнегасник комбінований 135 вогнегасник вуглекислотний 133 вогнегасник переносний 126 вогнегасник пересувний 127 вогнегасник пінний 128 вогнегасник повітряно-пінний 129 вогнегасник порошковий 132 вогнегасник хімічний пінний ІЗ0 вогнегасник хладоновий 134 водозбірник рукавний 61 гак пожежний 96 гідрант пожежний 45 гідрант пожежний наземний 47 гідрант пожежний підземний 46 гідроелеватор пожежний 75 головка-заглушка 57 головка з'єднувальна муфтова 58 головка з'єднувальна пожежна 55 головка з'єднувальна рукавна 56 головка з'єднувальна цапкова 59 драбина-палиця 89 драбина пожежна висувна 87 драбина пожежна ручна 86 драбина пожежна складена 90 драбина-штурмівка 88 димовисмоктувач пожежний 32 димовисмоктувач пожежний переносний 34 димовисмоктувач пожежний причіпний 33 засоби індивідуального захисту пожежників 10 затискач рукавний 78 затримка рукавна 79 інструмент пожежний ручний б інструмент пожежний механізований ручний 99 інструмент пожежний немеханізований ручний 100 карабін пожежний поясний 105 касета рукавна 80 каска пожежна 103 котушка рукавна 81 ключ з'єднувальних головок 83 коліно рукавне 82 колонка пожежна 65 костюм газохімзахисний 108 костюм пожежний захисний 106 костюм пожежний теплозахисний 107 костюм радіаційнозахисний 109 кран пожежний 48 кран пожежний внутрішній 49 кран пожежний зовнішній 50 літак пожежний 35 лом пожежний 98 матрац рятувальний стрибковий 92 машина пожежна 2 машина рукавомийна 85 місток рукавний 77 мотопомпа пожежна 39 мотопомпа пожежна переносна 40 мотопомпа пожежна причіпна 41 мотузка рятувальна 94 насос пожежний 43 обладнання пожежне 4 одяг бойовий пожежника 110 озброєння пожежнотехнічне З оповіщувач пожежний 145 перехідник рукавний 60 підставка пожежна 51 пінозміщувач пожежний 76 поїзд пожежний 37 полотно рятувальне стрибкове 93 пояс пожежний 104 прилад приймально-контрольний пожежний 144 пристрій пожежно-рятувальний 5 пристрій рукавонав'язувальний 84 причіп пожежний 42 протигаз ізолюючий 101 респіратор 102 розгалуження рукавне 62 розгалуження рукавне п-ходове 63 рукав пожежний 52 рукав пожежний всмоктувальний 54 рукав пожежний напірний 53 рукав рятувальний 91 сітка пожежна всмоктувальна 64 сокира пожежна . 97 сповіщувач пожежний 136 сповіщувач пожежний автоматичний 138 сповіщувач пожежний димовий 141 сповіщувач пожежний оптичний 143 сповіщувач пожежний полум'я 140 сповіщувач пожежний радіоізотопний 142 сповіщувач пожежний ручний 137 сповіщувач пожежний тепловий 139 станція пожежна автонасосна 29 ствол пожежний 66 ствол пожежний водопінний 72 ствол пожежний водяний 69 ствол пожежний лафетний 68 ствол пожежний пінний 70 ствол пожежний порошковий 71 ствол пожежний ручний 67 ствол пожежний суцільного струменя 73 ствол-розпилювач пожежний 74 судно пожежне 38 техніка пожежна 1 трактор пожежний 44 установка пожежної сигналізації 9 установка пожежогасіння 7 установка пожежогасіння автоматична 111 установка пожежогасіння азотного 119 установка пожежогасіння водяного 113 установка пожежогасіння газового 117 установка пожежогасіння дренчерна 115 установка пожежогасіння вуглекислотного 118 ДСТУ2273 93 С. 31 установка пожежогасіння модульна 125 установка пожежогасіння об'ємного 123 установка пожежогасіння парового 120 установка пожежогасіння пінного 115 установка пожежогасіння поверхневого 124 установка пожежогасіння порошкового 122 установка пожежогасіння ручного 112 установка пожежогасіння спринклерного 1.14 установка пожежогасіння хладоновоге 121