НАПБ 04.009-95

НАПБ 04.009-95 Настанова з організації роботи підрозділів Державної пожежної охорони, що охороняють об’єкти на договірних засадах

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Н А К А З N 657 від 02.10.95 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 9 листопада 1995 р. за N 409/945 Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 866 від 03.08.2004 Про затвердження Настанови по організації роботи підрозділів Державної пожежної охорони що охороняють об'єкти на договірних засадах Із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 від 29.07.2000 На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" і постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Настанову по організації роботи підрозділів Державної пожежної охорони що охороняють об'єкти на договірних засадах додається . 2. Начальникам ГУМВС України в Криму м.Києві та Київській області УМВС України в областях та м.Севастополі організувати вивчення в підрозділах внутрішніх справ цієї Настанови та забезпечити її якісне і повне виконання. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра внутрішніх справ Чернишова В.С. та УДПО МВС України Хижняка Б.Б. . 4. Визнати такою що не застосовується на території України Настанову по організації профілактичної роботи на об'єктах що охороняються підрозділами воєнізованої та професійної пожежної охорони МВС СРСР затверджену 2 жовтня 1985 року ГУПО МВС СРСР. Міністр генерал-лейтенант міліції Ю.Ф.Кравченко Затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 2 жовтня 1995 року N 657 Настанова по організації роботи підрозділів Державної пожежної охорони що охороняють об'єкти на договірних засадах По всьому тексту слово "караул" замінено на слово "варта" у відповідних відмінках однини і множини згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 1. Загальні положення 1.1. Настанова по організації роботи підрозділів Державної пожежної охорони що охороняють об'єкти на договірних засадах надалі - Настанова визначає основи організації та порядок здійснення підрозділами Державної пожежної охорони своїх функцій по охороні від пожеж та пожежно-профілактичному обслуговуванню підприємств установ організацій незалежно від їх форм власності та видів діяльності далі - об'єкти на підставі договорів згідно з Положенням про Державну пожежну охорону затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 [508-94-п]. 1.2. Об'єктами що охороняються або обслуговуються в пожежно-профілактичному відношенні Державною пожежною охороною вважаються підприємства організації та інші установи перелічені в акті міжвідомчої комісії на підставі якого з адміністрацією в установленому порядку укладено договір і виділені кошти на утримання штатної чисельності пожежної охорони або на розвиток матеріально-технічної бази підрозділів Державної пожежної охорони. Абзац перший пункту 1.2 розділу 1 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 Під час здавання в експлуатацію об'єктів нового будівництва а також у разі подання пропозицій від адміністрації про необхідність профілактичного обслуговування інших будівель і споруд до акта міжвідомчої комісії і договору можуть вноситися відповідні зміни у штати підрозділів Державної пожежної охорони з коректуванням кошторису на їх утримання згідно з чинним законодавством. Абзац другий пункту 1.2 розділу 1 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 1.3. У своїй діяльності підрозділи Державної пожежної охорони які охороняють об'єкти на договірних засадах керуються Конституцією Конституційним договором законами України указами та розпорядженнями Президента України нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України Положенням про Державну пожежну охорону відомчими нормативними актами з питань протипожежного захисту та даною Настановою. 1.4. Охорона об'єктів від пожеж становить цілодобове здійснення пожежно-профілактичної роботи чергування бойових обслуг виїзди на гасіння пожеж і проведення пов'язаних з ними першочергових аварійно-рятувальних робіт. Пункт 1.4 розділу 1 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 1.5. Пожежно-профілактичне обслуговування об'єктів становить проведення підрозділами Державної пожежної охорони що не мають виїзної пожежної техніки цілодобової або щоденної пожежно-профілактичної роботи в обсязі встановленому договором і цією Настановою. Пункт 1.5 розділу 1 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 1.6. Головним завданням пожежно-профілактичної роботи на об'єктах які охороняються та обслуговуються є розробка обгрунтованих заходів і рекомендацій спрямованих на: усунення причин і умов виникнення пожеж; обмеження поширення пожеж; створення умов для успішної евакуації людей і матеріальних цінностей у разі пожежі; забезпечення своєчасного виявлення пожежі яка виникла швидкого виклику підрозділів пожежної охорони і успішного її гасіння; здійснення контролю за реалізацією цих заходів. 1.7. Функціональні обов'язки особового складу підрозділів Державної пожежної охорони розробляються з урахуванням договору положення якого не суперечать чинному законодавству цієї Настанови та інших нормативних актів МВС України. 1.8. При укладенні договору з об'єктом про організацію пожежної охорони передбачати розділ у якому визначити що в разі передачі об'єктом в оренду стороннім організаціям приміщень які будуть охоронятися чи обслуговуватися підрозділами Державної пожежної охорони на об'єкт та орендарів покладаються обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки і обумовлюється порядок розрахунку за здійснення пожежної охорони приміщень і дільниць що орендуються. Розділ 1 доповнено пунктом 1.8 згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 1.9. Підрозділи Державної пожежної охорони МВС України що охороняють об'єкти на договірних засадах фінансуються за рахунок цих об'єктів. Розділ 1 доповнено пунктом 1.9 згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 1.10. При несвоєчасному виділенні коштів на утримання штатної чисельності Державної пожежної охорони заборгованості понад 1/4 річного кошторису договірні відносини відповідно до законодавства припиняються шляхом розірвання договору з відшкодуванням усіх витрат на скорочення за рахунок підприємства організації установи що охороняється. Розділ 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 2. Організація роботи УДПО-ВДПО відділів безпосередньо підпорядкованих УДПО МВС загонів і частин пожежної охорони по забезпеченню протипожежного захисту об'єктів що охороняються обслуговуються 2.1. На апарати УДПО-ВДПО ГУМВС УМВС областей міст відділів Державної пожежної охорони безпосередньо підпорядкованих УДПО МВС України покладається здійснення функцій державного пожежного нагляду на об'єктах які охороняються обслуговуються на договірних засадах контроль за протипожежним станом цих об'єктів і оперативно-службовою діяльністю підрозділів Державної пожежної охорони на згаданих об'єктах а так само надання їм практичної допомоги. 2.2. За об'єктами які охороняються підрозділами Державної пожежної охорони і обслуговуються по лінії держпожнагляду на договірних засадах закріплюються найбільш підготовлені і досвідчені працівники апаратів управлінь відділів пожежної охорони які відповідають за організацію та стан роботи загонів і пожежних частин щодо забезпечення протипожежного захисту об'єктів які охороняються. При закріпленні співробітників за об'єктами слід враховувати необхідність їх спеціалізації за галузями промисловості хімії нафтопереробки нафтодобування енергетики машинобудування тощо . Якщо пожежна частина охороняє декілька об'єктів то вони мають закріплюватися за одним із співробітників УДПО-ВДПО. 2.3. Протипожежний стан прийнятих під охорону обслуговування об'єктів та робота підрозділів що їх охороняють повинні протягом двох років знаходитися під постійним контролем одного з керівників УДПО-ВДПО. 2.4. Закріплений за об'єктом співробітник УДПО-ВДПО керівники пожежних підрозділів поряд з пред'явленням вимог щодо усунення допущених на об'єктах порушень правил пожежної безпеки повинні через адміністрацію об'єктів галузеві проектні та науково-дослідні організації пропонувати вжиття організаційно-технічних заходів спрямованих на зниження небезпеки технологічних процесів виробництва а саме : - додаткове встановлення контрольно-вимірювальної апаратури та приладів що забезпечують автоматичне регулювання технологічних процесів; - попередження персоналу про наближення небезпечних ситуацій при автоматичному спрацьовуванні захисних пристроїв; - забезпечення приміщень де розташовується персонал цехів виробничих дільниць тощо інструкціями про заходи пожежної безпеки; - вивішування попереджувальних знаків що відповідають вимогам держстандартів; - виконання силами спеціальних науково-дослідних лабораторій та центральних заводських лабораторій об'єктів проектних та науково-дослідних організацій галузі додаткових досліджень проектних і конструкторських рішень щодо вдосконалення протипожежного захисту окремих технологічних процесів установок агрегатів тощо; - застосування пожежонебезпечних матеріалів які використовуються у допоміжних операціях технологічних процесів. Пункт 2.4 розділу 2 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 2.5. На відділи і загони пожежної охорони які охороняють об'єкти на договірних засадах покладаються функції постійного і безпосереднього керівництва оперативно-службовою діяльністю і надання підпорядкованим їм пожежним частинам практичної допомоги у підвищенні якості організації служби і профілактичної роботи забезпеченні надійного протипожежного захисту об'єктів які охороняються. Керівники та керівний склад відділів і загонів зобов'язані постійно вивчати і знати стан пожежної безпеки об'єктів які охороняються вживати оперативних заходів до усунення недоліків у роботі пожежних частин і протипожежному стані об'єктів. 2.6. Головна увага відділу загону пожежної охорони МВС що охороняє одне підприємство або об'єднання підприємств до якого належать кілька об'єктів має бути зосереджена на розв'язанні питань покращання протипожежного стану об'єкта через дирекцію підприємства об'єднання та загальнооб'єктові служби. Пожежні частини підпорядковані такому відділу загону домагаються виконання протипожежних заходів у взаємодії з адміністрацією підрозділів об'єкта заводу виробництва цехів установок складів тощо а питання які потребують вирішень з боку дирекції об'єкта вносять на розгляд керівництва загону відділу. 2.7. Основними формами контролю за діяльністю підпорядкованих частин і протипожежним станом об'єктів є перевірки служби і профілактичної роботи в процесі повсякденної роботи співробітників апаратів безпосередньо на об'єкті і в пожежних частинах а також у період підсумовування роботи частин за квартал півріччя 9 місяців та рік. Пункт 2.8 розділу 2 виключено на підставі Наказу МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 2.8. Відділ загін має приділяти особливу увагу вивченню узагальненню та поширенню позитивних форм і методів профілактичної роботи служби і підвищенню боєздатності частин оснащенню об'єктів які охороняються установками пожежної автоматики організації навчання робітників та службовців об'єктів правилам пожежної безпеки проведенню агітаційно-масової роботи. Пункт 2.8 розділу 2 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 2.9. Пожежно-технічне обстеження об'єктів і перевірка службової діяльності пожежних підрозділів що їх охороняють проводиться один раз на три роки бригадами УДПО МВС України УДПО-ВДПО ГУМВС УМВС України в Криму областях містах Києві та Севастополі відділів безпосередньо підпорядкованих УДПО МВС України за участю фахівців інших наглядових органів. Результати пожежно-технічного обстеження об'єктів оформляються приписом. Оперативні й контрольні перевірки протипожежного стану об'єктів та службової діяльності пожежних підрозділів які охороняють ці об'єкти проводяться щороку крім року коли проводиться обстеження бригадою співробітниками УДПО МВС України УДПО-ВДПО ГУМВС УМВС України в Криму областях містах Києві та Севастополі відділів безпосередньо підпорядкованих УДПО МВС України. Пункт 2.9 розділу 2 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 2.10. Начальницький склад підрозділів пожежної охорони зобов'язаний вживати відповідних заходів до осіб винних у невиконанні приписів порушенні вимог пожежної безпеки згідно з чинним законодавством. Щодо приміщень дільниць агрегатів які перебувають у пожежонебезпечному стані що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей необхідно припиняти чи забороняти їх роботу. Пункт 2.10 розділу 2 в редакції Наказу МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 2.11. Управління відділи ДПО ведуть постійний облік та аналіз пожеж згідно з Правилами обліку пожеж та їх наслідків затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94 N 508 [508-94-п] в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.99 N 1943 [1943-99-п] які виникли на об'єктах а також аналіз оперативно-службової діяльності підрозділів. Зведені дані про пожежі щомісяця надсилаються до УДПО МВС України. За результатами аналізу пожеж що виникли перевірок оперативно-службової діяльності підрозділів ДПО щорічно управліннями та відділами готується й направляється в підпорядковані підрозділи огляд із заходами по покращанню організації профілактичної роботи і служби. Пункт 2.11 розділу 2 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 2.12. Службова діяльність підрозділів Державної пожежної охорони планується в річних і квартальних планах роботи. Начальницький склад відділів загонів і пожежних частин складає індивідуальні місячні плани і веде щоденники обліку роботи. У планах мають передбачатися заходи що випливають з аналізу протипожежного стану об'єктів планів перспективного розвитку реконструкції та технічного переоснащення підприємств. Під час розробки планів мають враховуватися зміни технологічних процесів передові форми та методи роботи проведення сезонних заходів виконання заходів рекомендованих галузевими міністерствами та відомствами нормативними актами МВС України УДПО МВС України. 2.13. У разі виявлення загрози виникнення пожежі аварії або життю людей на об'єкті який охороняється обслуговується працівник пожежної охорони зобов'язаний вжити заходів до усунення цієї небезпеки в межах своєї компетенції доповісти про це своєму безпосередньому керівнику і проінформувати адміністрацію підприємства. 3. Організація служби в підрозділах пожежної охорони що охороняють об'єкти 3.1. Порядок організації служби чергових варт підрозділів ДПО постової і дозорної служби визначається відповідними статутами та іншими нормативними актами МВС України з питань служби. 3.2. До проведення пожежно-профілактичної роботи на об'єкті залучається весь особовий склад об'єктової пожежної охорони який зобов'язаний знати оперативно-тактичну характеристику об'єкту пожежну небезпеку технологічних процесів та інші характерні особливості. З настанням літнього або зимового пожежонебезпечних періодів а також при проведенні планово-попереджувальних ремонтів та великої кількості пожежонебезпечних робіт рекомендується залучати особовий склад чергових варт до масової повсякденної перевірки засобів пожежогасіння внутрішніх пожежних кранів та ручних пожежних сповіщувачів додержання правил пожежної безпеки при користуванні електронагрівальними та опалювальними приладами перевірок протипожежного стану і контролю за дотриманням протипожежного режиму в окремих приміщеннях об'єкта. Пункт 3.2 розділу 3 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 3.3. Оперативні чергові помічники начальника штабу пожежогасіння протягом кожного чергування як правило повинні детально перевіряти несення служби вартою черговими інспекторами додержання розпорядку дня порядок у службових приміщеннях в одній з пожежних частин а також вибірково - протипожежний стан підрозділів об'єкта який охороняється цією частиною. 3.4. У кожній пожежній частині необхідно мати світлоплан магнітоплан об'єкта що охороняється на якому начальник чергової варти умовними позначками відображає оперативну обстановку несправні гідранти зачинені проїзди на території місця проведення тимчасових вогневих робіт тощо . 3.5. У кожній пожежній частині мають бути розроблені схеми маршрутів дозорів і маршрутні картки в яких вказано перелік цехів майстерень складів установок та інших приміщень і споруд які підлягають огляду; найменування і характеристика вогненебезпечних дільниць цехів складів лабораторій та інших споруд а також обов'язки дозорних під час проходження маршрутом. Періодичність направлення дозорів встановлюється начальником частини і може коригуватися начальником чергової варти виходячи з обстановки на об'єкті який охороняється плану додаткових заходів. Тривалість дозору не повинна перевищувати двох годин. У нічний час дозволяється висилати на маршрут дозорів бойові обслуги на пожежних автомобілях. У разі направлення пожежних в дозор начальник варти зобов'язаний детально проінструктувати їх про завдання мету і порядок несення служби на маршрутах. Результати перевірки ними протипожежного стану об'єкта записуються в журналі спостереження дозорних за протипожежним станом об'єкта додаток N 1 виявлені недоліки начальник чергової варти доводить до відома інженерно-інспекторського складу. Абзац четвертий пункту 3.5 розділу 3 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 Начальник чергової варти в залежності від обстановки що складається повинен направляти не більше 30% бойової обслуги чергової варти у цільові дозори безпосередньо в цехи склади та інші приміщення об'єкта який охороняється. 3.6. З метою забезпечення необхідного контролю за протипожежним станом об'єкта який охороняється перевірки служби молодших інспекторів та дозорних начальник чергової варти як правило зобов'язаний не менше чотирьох годин перебувати на території об'єкта з них дві години - у нічний час. У разі відсутності штатного начальника варти допускається залучати до виконання його обов'язків осіб інженерно-інспекторського складу які пройшли відповідне стажування склали заліки та мають дозвіл на самостійне несення служби. Пункт 3.6 розділу 3 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 3.7. Начальник загону та його заступники не менше одного разу на квартал у нічний час з 22.00 до 6.00 зобов'язані перевіряти якість несення служби і організацію профілактичної роботи в підпорядкованих йому підрозділах. Начальник частини та його заступники нічні перевірки проводять один раз на квартал з кожним черговим варти. У цей час рекомендується проводити пожежно-тактичні заняття навчання . Результати всіх перевірок відображаються в Книзі служби. 3.8. У разі неможливості ретельно обстежити всі об'єкти що розташовані на маршруті за дві години через віддаленість від пожежної частини їх велику площу поверховість наявність великої кількості технологічного обладнання дозволяється збільшити термін перебування в дозорі до трьох годин. Цільові дозори чергової варти пожежної частини можуть залучати для огляду приміщень та цехів відповідальних за протипожежний стан осіб об'єктів. Дозори на маршруті повинні мати засоби зв'язку і через кожну годину доповідати на пульт частини про протипожежний стан об'єкта. Розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 3.9. При проведенні пожежно-тактичних навчань за погодженням з керівництвом підприємства доцільно залучати спеціальні служби об'єкта для відпрацювання інструкцій взаємодії. Розділ 3 доповнено пунктом 3.9 згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 4. Організація пожежно-профілактичної роботи 4.1. Територія об'єкта який охороняється з розташованими на ній спорудами будівлями установками поділяється на дільниці що їх обслуговують старші інженери інженери старші інспектори інспектори і на сектори які закріплюються за молодшими інспекторами подалі - інженерно-інспекторський склад . В залежності від місцевих особливостей до дільниці належить один або кілька секторів. Старші інженери інженери старші інспектори інспектори пожежної частини на своїх дільницях керують роботою молодших інспекторів. Найбільш складні з огляду на технологічний процес і пожежонебезпечні цехи і установки об'єктів розташовані на дільниці для безпосереднього обслуговування закріплюються за керівним складом частини. 4.2. До складу дільниці і сектора крім виробничих будівель входять усі інші споруди місця зберігання матеріалів джерела водопостачання тощо. Визначаючи розміри і склад дільниці або сектора слід враховувати однорідність виробництв час роботи змін відстань між будівлями тощо. 4.3. За кожним сектором постійно закріплюється один а якщо сектор двозмінний - два молодших інспектори. За цілодобовим сектором закріплюються чотири молодших інспектори. У разі наявності в пожежній частині достатньої кількості інженерно-інспекторського складу за цілодобовою дільницею сектором на АЕС та інших пожежонебезпечних і із шкідливими умовами праці підприємствах закріплюють п'ять інспекторів молодших інспекторів . 4.4. Інженерно-інспекторський склад частини несе персональну відповідальність за забезпечення якісного нагляду за протипожежним станом закріплених за ними для профілактичного обслуговування території цехів виробничих дільниць будівель і споруд які належать до дільниць і секторів. 4.5. Якщо в штатах частини є 1-2 інспектори і відсутня посада молодшого інспектора то цехи та установки закріплюються за всім начальницьким складом. 4.6. Пожежно-профілактична робота на об'єктах які охороняються проводиться керівним інженерно-інспекторським та особовим складом чергових варт підрозділів ДПО. 4.7. Пожежно-профілактична робота на об'єкті включає: - контроль за реалізацією і виконанням вимог Закону України "Про пожежну безпеку " [3745-12]; - контроль за виконанням протипожежних вимог норм правил інструкцій та інших нормативно-технічних документів що стосуються забезпечення пожежної безпеки; - здійснення щоденних перевірок стану пожежної безпеки об'єкта в цілому і його окремих дільниць силами інженерно-інспекторського складу пожежної частини і бойових обслуг чергових варт; - постійний контроль за виконанням протипожежних вимог норм і правил на об'єктах нового будівництва під час реконструкції розширення і технічного переозброєння цехів складів будівель і споруд; - здійснення контролю за впровадженням і технічним станом автоматичних установок пожежогасіння та сигналізації систем димовидалення і оповіщення про пожежу первинних засобів пожежогасіння і протипожежного водопостачання; - щоденний контроль за додержанням правил пожежної безпеки під час проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт; - проведення вступного протипожежного інструктажу заходів протипожежної пропаганди здійснення контролю за навчанням заходам пожежної безпеки робітників і службовців об'єкта а також робітників і службовців інших підприємств і організацій які перебувають на цьому об'єкті тимчасово; - підготовку особового складу бойових обслуг добровільних пожежних дружин команд для проведення ними пожежно-профілактичної роботи і гасіння можливих пожеж; - проведення пожежно-технічних обстежень об'єктів цехів дільниць із врученням адміністрації приписів державного пожежного нагляду і припису здійснення контролю за виконанням заходів які пропонуються приписами і пропозиціями; - контроль за додержанням на об'єкті який охороняється протипожежних вимог стандартів відповідністю технологічних процесів і окремих операцій вимогам пожежної безпеки; - вибірковий контроль продукції що випускається і застосовується на об'єкті який охороняється щодо додержання протипожежних вимог норм держстандартів технічних умов; - участь у розробці об'єктових цехових та інших інструкцій з питань вжиття заходів пожежної безпеки планів ліквідації аварій. При проведенні повсякденної пожежно-профілактичної роботи особовий склад пожежних підрозділів повинен вжити заходи до того щоб усі виявлені порушення правил пожежної безпеки усувалися на місці і в присутності перевіряючого. У випадках коли на усунення порушень недоліків необхідно більше часу ніж робоча зміна адміністрації цеху відділу установки вручається письмовий припис додаток N 2 виконання якої береться на контроль. Письмові приписи оформляються у двох примірниках. Один з примірників вручається відповідному виконавцю який за нього розписується а другий залишається в пожежній частині для контролю. Пункт 4.7 розділу 4 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 4.8. Особовий склад який займається протипожежною профілактикою зобов'язаний: - знати пожежну небезпеку технологічних процесів виробництва і протипожежний стан сектора дільниці об'єкта; - здійснювати контроль на об'єкті за виконанням протипожежних вимог стандартів норм правил та інших нормативно-технічних документів а також протипожежних заходів запропонованих органами ДПН актами пожежно-технічних комісій і приймати заходи до усунення виявлених недоліків; - здійснювати контроль за виконанням правил проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт; - доповідати начальнику підрозділу начальнику чергової варти старшому зміни про зміни в протипожежному стані об'єкта системах водопостачання зв'язку триманні доріг проїздів установок гасіння пожеж тощо та про вжиті заходи які вносяться до журналу оперативної обстановки; Абзац п'ятий пункту 4.8 розділу 4 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 - брати участь в розробці заходів по підвищенню пожежної безпеки при підготовці до проведення планово-попереджувальних ремонтів установок та іншого технологічного обладнання; - перевіряти наявність та робочий стан первинних засобів пожежогасіння та установок протипожежного захисту на об'єкті домагатися від адміністрації і підрозділів об'єкта тримання їх в чистоті та постійній боєздатності; - спільно з адміністрацією цехів відділів дільниць лабораторій складів проводити навчання робітників і службовців заходам пожежної безпеки протипожежну пропаганду організовувати добровільні пожежні формування та керувати їх підготовкою; - обговорювати питання пожежної безпеки на зборах трудових колективів громадських організацій акціонерних товариств. 4.9. Працівники пожежної охорони у своїй практичній діяльності по забезпеченню пожежної безпеки об'єкта що охороняється повинні підтримувати постійний зв'язок з громадськими організаціями пожежно-технічними комісіями службами головних фахівців добровільними пожежними дружинами командами спиратися на їхню допомогу у проведенні протипожежних заходів на об'єкті. Керівництво та інженерно-інспекторський склад пожежних частин разом з представниками пожежно-технічної комісії підприємства один раз на квартал проводять пожежно-технічні обстеження цехів дільниць тощо з оформленням відповідних документів за результатами обстеження. Про стан пожежної безпеки об'єкта хід виконання приписів держпожнагляду а також про заходи що випливають з аналізу протипожежного стану об'єкта необхідно періодично інформувати керівника підприємства письмово - не менше одного разу на квартал усно - при проведенні нарад і т.п. у керівника об'єкта . Абзац третій пункту 4.9 розділу 4 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 У роботі по попередженню пожеж та покращанню протипожежного стану об'єктів які охороняються керівний склад пожежних підрозділів повинен підтримувати постійний зв'язок з обслуговуючими об'єкт інженерами інспекторами держнаглядохоронпраці держенергонагляду санітарної інспекції а також з об'єктовими службами технічного нагляду і техніки безпеки. Спільно зі службами та представниками інспекцій брати участь у цільових перевірках протипожежного стану електрогосподарства вентиляційних газових систем тощо а також у розробці інструкцій взаємодії. 4.10. Керівний склад пожежної охорони зобов'язаний брати участь у перевірках що їх здійснюють пожежно-технічні комісії служби охорони праці техніки безпеки та інші вносити на їхній розгляд питання спрямовані на покращання пожежної безпеки об'єкта який охороняється або обслуговується. Протипожежні заходи пов'язані із змінами технології виробництва або такі що потребують спеціального технічного вивчення доцільно виносити на розгляд загальнооб'єктових пожежно-технічних комісій чи технічних рад об'єктів. Пункт 4.10 розділу 4 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 4.11. Про виявлені під час профілактичної роботи і несення служби недоліки які мають відношення до діяльності інших державних наглядових органів або технічних служб об'єкта начальник підрозділу пожежної охорони зобов'язаний повідомити ці органи для вжиття відповідних заходів. У свою чергу після одержання повідомлень від інших державних наглядових органів або технічних служб про порушення вимог пожежної безпеки на об'єктах керівний склад пожежного підрозділу зобов'язаний вжити заходів до їх усунення. 4.12. Керівний склад пожежної частини зобов'язаний домагатися внесення протипожежних заходів у дефектні відомості на виконання планово-попереджувальних та капітальних ремонтів виробництв цехів обладнання і здійснювати контроль за їх виконанням. На період ремонтних і пусконалагоджувальних робіт виведення установок на режим нагляд за ними з боку пожежної охорони має посилюватися. У разі необхідності необхідно виставляти пости безпеки із залученням особового складу бойових обслуг пожежних підрозділів. 4.13. У разі тимчасового розташування в цехах або на території підприємства спеціальних об'єктів суден що ремонтуються експериментальних установок тощо мають бути розроблені заходи щодо забезпечення пожежної безпеки цих об'єктів на період проведення на них робіт які затверджуються керівником або головним інженером підприємства представниками замовника і узгоджуються з пожежною охороною об'єкта. 4.14. Служба чергових варт і робота інженерно-інспекторського складу пожежних частин здійснюються відповідно до Плану протипожежної охорони об'єкта. Вони мають бути підпорядковані завданню забезпечення цілодобового нагляду за протипожежним станом об'єкта який охороняється і відповідати обстановці що складається на ньому. З цією метою начальнику відділу загону пожежної частини надається право змінювати час початку і закінчення роботи інженерно-інспекторського складу переносити час проведення занять з особовим складом чергових варт. Для посилення профілактичного нагляду у разі зміни обстановки на найбільш пожежонебезпечних дільницях і в цехах освоєння нового виробництва капітальний ремонт установок реконструкція тощо начальник загону пожежної частини в необхідних випадках може у межах штатної чисельності своїм наказом тимчасово на період зміни обстановки змінювати кордони дільниць чи секторів. Залишати відкритими дільниці та сектори не дозволяється а об'єднувати їх можна лише у виняткових випадках і тільки з дозволу керівників УДПО-ВДПО або загону. У разі відсутності протягом тривалого часу відпустка хвороба тощо осіб інженерно-інспекторського складу дільниці і сектори закріплені за ними повинні обслуговуватися інспекторами молодшими інспекторами суміжних дільниць секторів . Про це видається наказ по частині або загону які охороняють об'єкт. Ця взаємозаміна має також передбачатися керівниками підрозділів при розробці функціональних обов'язків інженерно-інспекторського складу. 4.15. Пожежно-профілактичний нагляд у підрозділах об'єкта який охороняється здійснюється інженерно-інспекторським складом у залежності від графіка роботи підприємства. Особовий склад чергових варт здійснює нагляд на об'єкті у вечірній і нічний час виконуючи обов'язки дозорних. Черговий варти може виконувати профілактичну роботу шляхом виїзду на об'єкт бойових обслуг на пожежних автомобілях підтримуючи постійний зв'язок із пунктом зв'язку частини. 4.16. З урахуванням особливостей технологічного процесу виробництва графіка роботи основних і допоміжних цехів начальник частини зобов'язаний передбачити виділення необхідної кількості інженерно-інспекторського складу для несіння служби на об'єкті у вихідні та святкові дні. Відпочинок за роботу у вихідні і святкові дні надається відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ - для співробітників воєнізованої пожежної охорони і трудовим законодавством - для працівників професійної пожежної охорони. 4.17. Для посилення служби і контролю за протипожежним станом окремих будівель та споруд а також місць проведення пожежонебезпечних робіт та планово-попереджувальних ремонтів у вечірній і нічний час вихідні і святкові дні залучається необхідна кількість інженерно-інспекторського складу згідно із заздалегідь складеним графіком. 4.18. Закріплення інженерно-інспекторського складу за дільницями і секторами оголошується наказом начальника частини. Перерозподіл дільниць і секторів здійснюється у разі зміни кількості дільниць і секторів а також виходячи з вимог покращання служби і профілактичної роботи. 4.19. Начальник підрозділу Державної пожежної охорони спільно з адміністрацією підприємства повинен визначити порядок профілактичного обслуговування цехів відділів і приміщень до яких обмежено доступ працівникам об'єкта. 4.20. У разі наявності в штатах пожежної частини кількох посад інженерно-інспекторського складу окрім закріплених за цими працівниками дільниць між ними розподіляються також інші обов'язки за напрямками спеціалізації : - узагальнення досвіду профілактичної роботи розробка заходів з окремих напрямків цієї роботи і контроль за їх реалізацією; - контроль за розв'язанням питань посилення пожежної безпеки передбачених посадовими інструкціями головних фахівців: механіка енергетика технолога служби техніки безпеки тощо і наказами керівника об'єкта; - контроль за роботою по зменшенню пожежної небезпеки технологічних процесів виробництв пов'язаних з використанням легкозаймистих та інших пожежонебезпечних рідин; - організація вивчення пожежонебезпечних властивостей речовин і матеріалів які виготовляються та надходять на об'єкт; - контроль за роботою по впровадженню на об'єкті систем і установок протипожежної автоматики а також розробок по використанню систем і приладів виробничої технологічної автоматики з метою попередження і гасіння пожеж; - організація контролю за навчанням робітників інженерно-технічного персоналу і службовців правилам пожежної безпеки; - узагальнення і розробка заходів з протипожежної пропаганди тощо; - облік і контроль за веденням адміністративно-правової діяльності; Пункт 4.20 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 - контроль за організацією та роботою добровільних пожежних дружин і пожежно-технічних комісій; Пункт 4.20 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 - контроль за організацією і проведенням вогневих та інших пожежонебезпечних робіт. Пункт 4.20 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 При необхідності можуть передбачатися інші напрямки спеціалізації. По кожному з напрямків спеціалізації співробітник пожежної охорони веде окрему справу аналіз роботи за напрямками спеціалізації проводиться щоквартально. Абзац пункту 4.20 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 4.21. При оцінюванні роботи інженерно-інспекторського складу в першу чергу враховується протипожежний стан закріплених за ним дільниць і секторів. 4.22. Для вивчення особливостей закріпленої дільниці сектора поглиблення професійних знань із спеціальності набуття необхідних навичок роботи принципів організації і діяльності частини новоприйняті і переведені з однієї дільниці сектора на іншу працівники з числа інженерно-інспекторського складу частини повинні пройти стажування. Термін стажування для інженерно-інспекторського складу становить 30 робочих днів. Після закінчення стажування комісія призначена наказом начальника частини загону приймає від стажистів заліки і виносить рішення про допуск їх до самостійної роботи. У разі переведення з однієї дільниці сектора на іншу термін стажування становить 10 робочих днів. Для більш глибокого вивчення технологічного процесу виробництва рекомендується проводити навчання інженерно-інспекторського складу згідно з програмами підготовки технологічного персоналу операторів апаратчиків машиністів тощо . 4.23. Усі працівники з числа інженерно-інспекторського складу пожежної частини загону відділу повинні мати у робочій папці або сейфі враховуючи режимні вимоги : - функціональні обов'язки і виписку з плану роботи підрозділу; - план-схему дільниці сектора із зазначенням розташування пожежних водоймищ місць проїзду по території об'єкта тощо; - перелік будівель: цехів лабораторій споруд установок складів приміщень та інших об'єктів що належать закріпленій дільниці сектору із вказівкою категорії пожежної небезпеки а також стислу характеристику їх пожежної небезпеки; - правила та інструкції про заходи пожежної безпеки для об'єктів що належать дільниці сектору ; - відомості про первинні засоби пожежогасіння які є на дільниці секторі системи та установки протипожежної автоматики графіки планово-попереджувальних ремонтів і перевірок цих систем і установок інструкції щодо контролю за їх працездатністю а також про розташування і стан пожежних водоймищ та гідрантів; - документи з питань що стосуються спеціалізації працівника списки членів ДПД плани-конспекти для проведення занять бесід інструктажів та інші матеріали що мають відношення до роботи на закріпленій дільниці секторі . Щодо кожного цеху корпусу виробництва тощо закріплений за ним інженерно-інспекторський склад веде наглядову справу. 4.24. Робочий день зміна робочий час інженерно-інспекторського складу пожежної частини необхідно починати із з'ясування обстановки на об'єкті дільниці секторі та змін які сталися за час їхньої відсутності на службі з урахуванням даних що є у начальника варти адміністрації і технічного персоналу цехів складів установок тощо. 4.25. Начальник пожежної частини або його заступник з держпожнагляду на початку робочого дня проводить інструктаж з профілактичним складом на якому начальник чергової варти що змінюється доповідає обстановку на об'єкті. Начальник заступник начальника частини робить необхідні вказівки щодо проведення профілактичної роботи і виконання додаткових заходів по посиленню охорони об'єкта які записуються в Книгу служби. У разі відсутності начальника частини його заступника чи старшого інженера інструктаж проводить начальник варти що заступає. Він же відповідно до обстановки ставить завдання особовому складу чергової варти на об'єкті який охороняється. 4.26. Начальник заступник начальника пожежної частини з урахуванням обстановки що складається на об'єкті який охороняється наприкінці кожного робочого дня розроблює додаткові заходи щодо посилення служби і профілактичної роботи. Вони можуть доповнюватися і уточнюватися. Організація і контроль за виконанням додаткових заходів покладається на начальника чергової варти. 4.27. Наприкінці робочого дня інженерно-інспекторський склад доповідає заступнику начальника частини з держпожнагляду або особі яка його заміщає про виконану роботу і про обстановку на дільницях і секторах. По закінченню першої зміни старший інженер старший інспектор узагальнивши наявні дані доповідає обстановку на об'єкті начальнику пожежної частини у присутності начальника варти. В інших змінах молодші інспектори доповідають про роботу начальнику чергової варти який узагальнює дані характеризуючи обстановку на об'єкті і доповідає керівництву частини. 4.28. Знаходячись на дільницях секторах протягом робочого часу інженерно-інспекторський склад зобов'язаний систематично підтримувати зв'язок із пожежною частиною використовуючи для цього радіостанції диспетчерський зв'язок та інші засоби зв'язку що є на об'єкті і в пожежній частині. Обстановку на дільниці секторі інженерно-інспекторський склад зобов'язаний через кожні 1-1 5 години а в разі її зміни - негайно доповідати начальнику чергової варти диспетчерові пункту зв'язку частини . У разі виявлення на дільниці секторі порушень правил пожежної безпеки і протипожежного режиму інженерно-інспекторський склад зобов'язаний негайно вжити заходів до усунення недоліків та інформувати про це керівництво частини або начальника чергової варти. На молодших інспекторів які несуть службу на секторах у другу-третю зміни можуть бути покладені обов'язки здійснення контролю за додержанням протипожежного режиму в окремих приміщеннях цехів та установок суміжних секторів. Періодичність перевірки цих секторів визначається начальником частини виходячи з обстановки що на них складається. Пункт 4.29 розділу 4 виключено згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 4.29. Порядок контролю за протипожежним станом цехів складів лабораторій після закінчення роботи у нічний час вихідні і святкові дні встановлюється наказом керівника об'єкта. Цим наказом передбачається перелік цехів складів та інших приміщень які необхідно щоденно перед закриттям оглядати відповідальними за пожежну безпеку особами і перелік найбільш пожежонебезпечних приміщень огляд яких здійснюється за участю працівників пожежної охорони. Перелік цих приміщень та журнал повинен знаходитися у начальника чергової варти чергового інспектора . Результати огляду приміщень за участю працівників пожежної охорони відбиваються в журналі додаток N 3 . Пункт 4.29 розділу 4 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 4.30. На кожному підприємстві начальник пожежної частини спільно з адміністрацією об'єкта в залежності від пожежної небезпеки і питань режиму повинен визначити порядок контролю за протипожежним станом тимчасово непрацюючих цехів складів та інших виробництв. У разі віддаленості окремих об'єктів підприємства на відстань більше трьох кілометрів від пожежної частини для їх періодичного огляду адміністрацією об'єкта встановлюється порядок доставки інженерно-інспекторського складу і дозорних об'єктовим транспортом. 5. Нормативно-технічна робота 5.1. Нормативно-технічна робота організується і проводиться згідно з Настановою по організації роботи органів державного пожежного нагляду і здійснюється робітниками УДПО-ВДПО та підрозділів Державної пожежної охорони. 5.2. Конкретний обсяг нормативно-технічної роботи визначається начальником УДПО-ВДПО та адміністрацією об'єкта при укладенні договору. 6. Порядок організації і проведення навчання робітників і службовців підприємств заходам пожежної безпеки 6.1. Усі керівники робітники службовці інженерно-технічні працівники підприємств згідно зі статтею 8 Закону України "Про пожежну безпеку" [3745-12] "Переліку посад при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації" "Типового положення про спеціальне навчання інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях України" повинні пройти навчання заходам пожежної безпеки. З цією метою наказом керівника об'єкту визначається порядок організації навчання робітників інженерно-технічних працівників і службовців заходам пожежної безпеки. Для цього встановлюються: - періодичність проходження протипожежних інструктажів вступний первинний на робочому місці повторний позаплановий та цільовий і занять з пожежно-технічного мінімуму; - перелік професій працівники яких повинні проходити навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму; - порядок обліку осіб з якими проведено протипожежний інструктаж і навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму. Для навчання заходам пожежної безпеки необхідно використовувати спеціально обладнані приміщення учбові класи кабінети програмованого навчання тощо . 6.2. Вступний протипожежний інструктаж мають пройти всі інженерно-технічні працівники службовці і робітники у тому числі і ті що тимчасово перебувають на об'єкті які приймаються на роботу. Особи що не пройшли вступного протипожежного інструктажу до роботи не допускаються. До проведення інструктажу робітників і службовців залучається середній і старший начальницький склад підрозділів пожежної охорони. 6.3. Для проведення вступного протипожежного інструктажу на підприємствах або в пожежній частині виділяється приміщення обладнане необхідним устаткуванням АСУ ЕОМ плакати зразки засобів пожежогасіння і зв'язку тощо . Після закінчення інструктажу має відбутися перевірка одержаних знань і навичок. 6.4. Працівник пожежної частини який інструктує зобов'язаний знайомити тих хто поступає на роботу із загальними правилами і заходами пожежної безпеки яких необхідно дотримуватися перебуваючи на об'єкті а також з правилами застосування первинних засобів пожежогасіння і способами виклику пожежної охорони. 6.5. У направленні виданому відділом кадрів об'єкту і в спеціальному журналі реєстрації вступного інструктажу робиться відмітка про проведення вступного інструктажу. 6.6. Первинний інструктаж проводить на робочому місці майстер бригадир або особа яка відповідає за пожежну безпеку. Такий інструктаж обов'язково має провадитися у разі переміщення робітників і службовців на інші робочі місця. Повторні протипожежні інструктажі відбуваються одночасно з інструктажами щодо правил техніки безпеки. 6.7. Начальницький склад пожежної частини згідно з Типовим положенням про спеціальне навчання інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях України затвердженим наказом МВС України від 17.11.94 N 628 [z0308-94] зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.94 за N 308/518 зобов'язаний проводити заняття з особами відповідальними за протипожежний стан на виробництві а також брати участь у роботі загальнооб'єктових і цехових кваліфікаційних комісій з перевірки знання правил пожежної безпеки інженерно-технічними працівниками. Під час процесу виробничого навчання необхідно також знайомити працівників і службовців об'єкта з правилами пожежної безпеки в побуті. Пункт 6.7 розділу 6 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 6.8. Заняття з пожежно-технічного мінімуму проводяться з окремими категоріями працюючих газоелектрозварниками електриками комірниками малярами тощо . Програма занять як правило розробляється відділами технічного навчання об'єктів спільно з пожежною охороною і затверджується керівником підприємства. 7. Контроль за проведенням вогневих та інших пожежонебезпечних робіт 7.1. На кожному об'єкті наказом директора керівника підприємства з урахуванням вимог Правил пожежної безпеки в Україні розділ 8.1 мають бути: - встановлений порядок підготовки і проведення вогневих робіт у тому числі тимчасових; - затверджена інструкція щодо їх безпечного виконання; - визначені постійні місця виконання таких робіт та основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки порядок виконання вогневих робіт підрядними будівельними і монтажними організаціями з урахуванням особливостей їх проведення у вихідні святкові дні нічний час та при виникненні аварійних ситуацій і вимоги щодо повідомлення пожежної охорони про час початку і закінчення тимчасових вогневих робіт. У наказі вказується перелік цехів і дільниць на яких заборонено проведення вогневих робіт або дозволено їх проведення за умов повної зупинки виробництва і виконання спеціальних заходів що гарантують безпеку. 7.2. Місця постійних вогневих робіт працівниками пожежної охорони оглядаються в міру необхідності на їх проведення спеціального дозволу не потрібно. На виконання тимчасових вогневих робіт необхідний письмовий наряд-допуск надалі - дозвіл головного інженера або начальника цеху. 7.3. Дозвіл на проведення тимчасових зварювальних та інших вогневих робіт оформляється у двох примірниках і подається до пожежної частини напередодні проведення цих робіт. Винятком можуть бути аварійні роботи. Дозвіл на ці роботи а також їх узгодження здійснюються безпосередньо на місці відповідальними особами від адміністрації і керівним складом пожежної частини. Дозволи які надійшли до пожежної частини начальником чергової варти реєструються в журналі обліку розглядаються особисто начальником частини або особою котра його заміщає. Після цього начальник частини особа котра його заміщає направляє співробітника з числа інженерно-інспекторського складу для огляду місця події і узгодження проведення зварювальних робіт. На вибухо- і пожежонебезпечних виробничих дільницях огляд і узгодження повинні здійснюватися керівництвом частини загону або досвідченим інженерно-інспекторським складом. Абзац пункту 7.3 розділу 7 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 Керівники пожежної частини повинні вимагати щоб у дозволі було вказано вид зварювальних робіт і чітко визначено місце їх проведення. Якщо зварювальні роботи провадяться в приміщенні яке має велику площу у дозволі конкретно вказується місце осі у межах якого яких виконується робота і номер верстата апарата трубопровода тощо. 7.4. Після огляду місця проведення і узгодження зварювальних робіт представником пожежної охорони один примірник дозволу з підписами осіб які провадять зварювальні роботи залишається в пожежній частині і зберігається після закінчення робіт протягом чотирьох діб. Другий примірник підписаний представником пожежної охорони залишається в особи яка виконує зварювальні роботи. 7.5. Кожне місце проведення зварювальних робіт перед їх початком має бути ретельно оглянуте відповідальним за проведення робіт. Працівники пожежної охорони протягом робочої зміни повинні перевірити виконання протипожежних заходів вказаних у дозволі і в разі необхідності визначити і зажадати виконання додаткових заходів пожежної безпеки а також перевірити наявність посвідчення про проходження спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму у зварника. Абзац перший пункту 7.5 розділу 7 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 У разі відсутності дозволу або за наявності порушень правил пожежної безпеки зварювальні роботи мають бути негайно припинені. Кожний випадок виконання зварювальних робіт не фахівцем а також без дозволу має розглядатися пожежною охороною як надзвичайна подія із вжиттям необхідних заходів впливу до винних. 7.6. Додержання заходів пожежної безпеки під час проведення тимчасових зварювальних та інших вогневих робіт на закріплених дільницях і секторах мають систематично контролюватися інспекторами і молодшими інспекторами а також особовим складом чергової варти відповідно до плану додаткових заходів. При необхідності біля місця проведення зварювальних робіт виставляється тимчасовий пост. 7.7. Електро- і газозварники повинні щорічно проходити пожежно-технічний мінімум і складати заліки з вимог пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших вогневих робіт про що робиться відмітка у посвідченні про проходження спеціального навчання зварника. Абзац перший пункту 7.7 розділу 7 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 Начальник пожежної частин спільно з керівниками підрядних будівельно-монтажних організацій працюючих на об'єкті що охороняється зобов'язаний перед початком зварювальних робіт провести спеціальні заняття з особами які займаються організацією і виконанням вогневих робіт з прийманням заліків із знань правил і порядку виконання цих робіт на об'єкті. 7.8. Кожний випадок пожежі від порушень правил пожежної безпеки при виконанні зварювальних та інших вогневих робіт має бути ретельно розглянутий комісією з наступним розробленням заходів щодо усунення виявлених порушень у майбутньому. Додаток N 1 до Настанови по організації роботи підрозділів Державної пожежної охорони що охороняють об'єкти на договірних засадах затвердженої наказом МВС України від 2 жовтня 1995 року N 657 Журнал спостереження дозорних за протипожежним станом об'єкта що охороняється назва об'єкта назва пожежної частини ------------------------------------------------------------------ |N |Час дата |Виявлені недоліки | Строк | Відмітка | При- | |пп |прізвище |кому і які заходи | ліквідації | про усу- | мітки| | |ім'я та |запропоновано для | недоліків | нення не-| | | |по батько-|їх усунення | | доліків і| | | |ві пере- | | | підпис | | | |віряючого | | | переві- | | | | | | | ряючого | | |---+----------+------------------+------------+----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------ Додаток N 2 до Настанови по організації роботи підрозділів Державної пожежної охорони що охороняють об'єкти на договірних засадах затвердженої наказом МВС України від 2 жовтня 1995 р. N 657 Припис Кому посада прізвище та ініціали Для забезпечення пожежної безпеки підрозділу який Вам довірено необхідно виконати такі заходи: Термін виконання " " 19 р. посада і підпис представника пожежної охорони " " 19 р. Припис одержав підпис " " 19 р. Припис виконано " " 19 р. посада і підпис перевіряючого " " 19 р. Додаток 2 із змінами внесеними згідно з Наказом МВС N 512 [z0594-00] від 29.07.2000 Додаток N 3 до Настанови по організації роботи підрозділів Державної пожежної охорони що охороняють об'єкти на договірних засадах затвердженої наказом МВС України від 2 жовтня 1995 р. N 657 Журнал огляду співробітниками пожежної охорони складів лабораторій та інших приміщень перед їх закриттям після закінчення роботи ------------------------------------------------------------------ | N | Назва складу |Дата |Резуль-| Прізвища|Підпис осіб | При- | | пп| лабораторії |і час |тати | осіб |які про- | мітки| | | приміщення |огляду |огляду | які про-|водили огляд| | | | | | | водили | | | | | | | | огляд | | | |---+--------------+-------+-------+---------+------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------