Загальні вимоги до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 24 січня 2001 р. N 50 Київ Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки утилізації знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції Відповідно до статті 18 Закону України "Про вилучення з обігу переробку утилізацію знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити загальні вимоги до здійснення переробки утилізації знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції що додаються. 2. Державному комітетові промислової політики за пропозиціями Ради міністрів Автономної Республіки Крим місцевих державних адміністрацій органів місцевого самоврядування за погодженням з Міністерством охорони здоров'я Міністерством екології та природних ресурсів Міністерством аграрної політики підготувати та у шестимісячний термін подати Міністерству економіки перелік підприємств які можуть за умови атестації виробництва виконувати в установленому порядку роботи щодо переробки утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції. Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ Інд. 28 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 50 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ до здійснення переробки утилізації знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції 1. Загальні вимоги до здійснення переробки утилізації знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції повинні дотримуватися власниками неякісної та небезпечної продукції фізичні і юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності усіх форм власності а також підприємствами що провадять діяльність у цій сфері. 2. Під час передачі неякісної та небезпечної продукції для подальшої переробки або утилізації повинні бути вжиті заходи з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя здоров'я людини і довкілля. 3. До вирішення питання про подальшу переробку утилізацію або знищення неякісна та небезпечна продукція може передаватися на тимчасове зберігання у погоджені спеціально уповноваженими органами місця сховищ. 4. Відповідальність за збереження вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції до вирішення питання про її переробку утилізацію знищення або подальше використання несе власник цієї продукції. 5. Вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція підлягає переробці з метою підготовки її до утилізації або за умови приведення її у відповідність з вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів подальшого використання. 6. Вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція яка є непридатною для переробки підлягає знищенню шляхом спалювання руйнування фізико-хімічної біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів. 7. Способи утилізації знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної харчової продукції продовольчої сировини і супутніх матеріалів визначаються за погодженням із санітарно-епідеміологічною службою МОЗ та службою ветеринарної медицини Мінагрополітики. 8. У нормативно-правових актах та нормативних документах якими встановлюватимуться порядок умови переробки утилізації знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції повинні бути передбачені показники безпеки продукції що виготовляється в результаті переробки або утилізації для життя здоров'я людини і довкілля вимоги до методів випробувань продукції тощо. 9. Вимоги нормативно-правових актів та нормативних документів що встановлюватимуть порядок умови переробки утилізації знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування підприємствами і організаціями усіх форм власності громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності. 10. Санітарно-гігієнічні вимоги до конкретної продукції що виготовляється в результаті переробки або утилізації встановлюються МОЗ згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополучення населення" нормативно-правовими актами в частині забезпечення охорони здоров'я. 11. Ветеринарно-санітарні вимоги до конкретної продукції що виготовляється в результаті переробки або утилізації встановлюються службою ветеринарної медицини Мінагрополітики згідно із Законами України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" та "Про ветеринарну медицину". 12. Порядок атестації виробництва підприємств що здійснюють переробку утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції встановлюється Держстандартом. 13. Держстандарт у межах своєї компетенції забезпечує ведення реєстру підприємств виробництво яких атестовано на право здійснення робіт щодо переробки утилізації або знищення вилученої з обігу продукції відповідно до вимог Закону України "Про вилучення з обігу переробку утилізацію знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" .