Інструкція про порядок виробництва, зберігання, перевезення і реалізації прекурсорів

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Н А К А З N 104 від 19.06.97 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 26 серпня 1997 р. vd970619 vn104 за N 339/2143 Про затвердження Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів 3 метою впорядкування діяльності підприємств установ і організацій сфери виробництва зберігання перевезення і збуту прекурсорів наркотичних засобів та психотропних речовин що підлягають спеціальному контролю та обліку відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. N 6 [6-96-п] "Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів" Н А К А З У Ю: 1. 3атвердити Інструкцію про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів розроблену на виконання постанови Кабінету Міністрів від 3 січня 1996 р. N 6 і передати її на реєстрацію у Міністерство юстиції України. 2. Інструкція є обов'язковою для виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності що займаються виробництвом зберіганням перевезенням і реалізацією прекурсорів. 3. Облік руху прекурсорів здійснюється юридичними і фізичними особами при виробництві зберіганні перевезенні і реалізації згідно з обліковою документацією що наведена у додатках до даної Інструкції. 4. Начальнику Головного управління економіки і ринкових відносин начальнику управління виробничої кооперації і співробітництва з країнами СНД та Балтії начальникам галузевих управлінь начальнику Головного науково-технічного управління прийняти до відома і використання в роботі затверджену Інструкцію про порядок виробництва зберігання і реалізації прекурсорів. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Линника В.О. Міністр В.Л.Мазур Затверджено наказом Міністерства промисловості України від 19 червня 1997 р. N 104 Інструкція про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Ця Інструкція розроблена на виконання Положення про порядок здійснення діяльності у сфері наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів у подальшому - Положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 року N 6 [6-96-п] і поширюється на порядок виробництва зберігання перевезення та реалізації прекурсорів наркотичних засобів та психотропних речовин у подальшому - прекурсорів на підприємствах і організаціях. 1. Загальні положення 1.1. Мінпром України забезпечує дотримання підприємствами порядку у сфері виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів занесених до Списків NN 1 та 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України затвердженого наказом Голови Комітету з контролю за наркотиками при МО3 України від 07.02.96 р. N 2 [z0104-96] державний реєстр від 4 березня 1996 р. за N 104/1129 у подальшому - Переліку . 1.2. Відповідальність за дотримання на підприємствах порядку виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів покладається на керівників підприємств. 1.3. Дозвіл ліцензію на виробництво і реалізацію прекурсорів підприємствам дає Мінпром України. 1.4. Підприємства установи та організації які здійснюють діяльність у сфері обігу прекурсорів занесених до Списків NN 1 та 2 таблиці IV Переліку щороку не пізніше 31 березня наступного за звітним року подають Комітетові з контролю за наркотиками звіти про виробництво придбання реалізацію в Україні та за кордоном прекурсорів та їх складські запаси станом на 31 грудня звітного року. 1.5. Державний контроль за діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів здійснює Комітет з контролю за наркотиками і його представники які при наявності посвідчення мають право заходити на територію підприємств в тому числі і в режимні цехи для здійснення цього контролю. 2. Організація виробництва 2.1. Забезпечення збереження прекурсорів у процесі виробництва 2.1.1. Конкретний порядок організації перепускного режиму на підприємстві на якому виробляються прекурсори розробляється заступником керівника підприємства по режиму та охороні або посадовою особою на яку покладені ці обов'язки і затверджується керівником підприємства. 2.1.2. Кожна окрема будівля у якій виробляються прекурсори занесені до Списку N 1 таблиці IV повинна охоронятися і мати окрему огорожу та грати на вікнах першого поверху. 2.1.3. Особи що не є працівниками виробництва прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV не допускаються на територію виробництва; винятком є особи що занесені до затвердженого керівником підприємства списку за яким дозволяється вхід на територію виробництва або особи яким оформлена спеціальна перепустка. 2.1.4. Забезпечення зберігання прекурсорів на підприємстві покладається на його зовнішню охорону. 2.1.5. Приміщення кожного цеху або самостійної дільниці відділення де виробляються прекурсори занесені до Списку N 1 таблиці IV ізолюються від загальної території цеху дільниці або підприємства. 2.1.6. Двері запасних виходів приміщень де виробляються прекурсори занесені до Списку N 1 таблиці IV із зовнішньої або внутрішньої сторони у залежності від розпорядку роботи зачиняються на замок та пломбуються опечатуються пломбіром керівника підрозділу і охорони. Ключі від дверей в опломбованих пеналах зберігаються у начальника варти чи на контрольно-перепускному пункті. Усі віконні отвори спеціальних приміщень повинні мати справні засклені рами обладнані охоронною сигналізацією і опломбовані опечатані пломбіром керівника підрозділу і охорони. Усі кватирки повинні бути зачинені або обладнані вставкою з подвійної сітки і опломбовані. 2.1.7. Вивіз та винос із приміщень де виробляють прекурсори занесені до Списку N 1 таблиці IV обладнання його вузлів та деталей матеріалів будівельних відходів сміття і т. ін. допускається тільки після їх ретельного огляду при наявності письмового дозволу начальника підрозділу або особи ним уповноваженої. 2.2. Організація технологічного процесу 2.2.1. Технологічний процес по виробництву прекурсорів проводиться у суворій відповідності з технологічним регламентом технологічними інструкціями по кожній стадії та інструкціями по техніці безпеки при роботі з даними речовинами. 2.2.2. Начальник зміни або особа що відповідальна за роботи призначена наказом по підприємству особисто контролює проведення всіх технологічних операцій та всіх необхідних у процесі виробництва переміщень напівпродуктів та матеріалів. 2.2.3. Усі операції кожної стадії виробництва прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV апаратник майстер записує в операційний журнал додаток 1 . Запис у журналі підписується апаратником майстром і начальником зміни. Журнал має бути з пронумерованими аркушами прошнурованим та скріпленим печаткою. 2.2.4. На підставі записів що занесені до операційних журналів вносяться записи до технологічного журналу додаток 2 виробництва прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV. Записи підписуються начальником заступником начальника цеху технологом цеху та начальником дільниці зміни . 2.2.5. При синтезі прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV операції загрузки вихідних речовин в апарати виконуються у присутності апаратника майстра та начальника зміни дільниці або особи ним уповноваженої. 2.2.6. Переміщення напівпродуктів з однієї стадії на іншу у межах одного підрозділу відображаються в операційних журналах відповідних стадій. Напівпродукти які впродовж довгого часу не піддаються переробці вигружають у попередньо зважену тару яку пломбують. На тару наклеюють етикетку з зазначенням напівпродукту номера завантаження маси брутто нетто дати номера зміни. Напівпродукти зберігаються у спеціальному приміщенні у підрозділі чи передаються на спеціально обладнаний склад. Передача напівпродукту на склад чи інший підрозділ провадиться за приймально-здавальними накладними додаток 3 . 2.2.7. При невідповідності якості напівпродукту готового продукту технічним вимогам встановленим у технологічній документації або в НД вони переробляються. Переробка реєструється в операційному журналі відповідної стадії з відображенням всіх операцій та витрат. 2.2.8. При виготовленні прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV як готової продукції виробництва апаратник записує в робочий листок додаток 4 даної стадії її кількість і номер партії продукції. Запис підтверджується підписами апаратника і майстра зміни. 2.2.9. Партію прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV як готової продукції виробництва після відбору проби на аналіз контролером ВТК вигружають у тару що була попередньо зважена і пломбують пломбіром ВТК. На неї наклеюють етикетку на якій вказані номер партії дата маса брутто нетто ; етикетку підписують контролер ВТК начальник зміни та апаратник який здав пробу на аналіз додаток 5 . 2.2.10. Партії прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV як готової продукції виробництва які відповідають вимогам НД за даними аналізу фасують у присутності контролера ВТК. На розфасовану продукцію наклеюють етикетку на якій вказаний завод-виробник і його товарний знак найменування прекурсора маса брутто нетто номер партії дата. 2.2.11. Усередину тари вкладається така ж етикетка і талон на якому вказані номер фасовника прізвище контролера ВТК у присутності якого виконувалася розфасовка. Тара пломбується пломбіром ВТК. У журналі розфасовки готового продукту апаратник записує номер партії масу розфасованого продукту. Запис підтверджується підписами апаратника начальника зміни і контролера ВТК який був присутній при розфасовці. 2.2.12. Розфасована продукція здається у комору цеху апаратником і майстром начальником зміни. 2.2.13. У журналі "3дача готової продукції" для прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV реєструється номер партії маса партії кількість місць. Запис у журналі підтверджується підписами начальника майстра зміни апаратника і комірника. 2.2.14. Комірник цеху транспортує супроводжує готову продукцію у супроводженні не менше ніж одного працівника цеху і здає її завідуючому складом за накладною для прекурсорів додаток 3 . Накладна виписується начальником цеху участку у трьох екземплярах і підписується контролером ВТК який був присутній при фасуванні продукції начальником ВТК начальником цеху та комірником цеху. Перший екземпляр накладної передається бухгалтерії другий - зберігається на складі третій - повертається у цех. Корінці від накладних залишаються у цеху. До накладної що зберігається на складі додається аналітичний паспорт ВТК на партію зданої продукції без якого приймання продукції забороняється. 2.2.15. 3дача на склад прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV провадиться комірником цеху. На передану продукцію складається акт додаток 6 який підписується начальником дільниці майстром комірником цеху і завідуючим складом готової продукції. При прийманні продукції комірник складу робить ретельну перевірку фактичної кількості місць та маси продукції і їх відповідність супроводжувальним документам а також перевірку цілості тари і пломб ВТК. Відомості про приймання прекурсорів реєструються у книзі обліку на складі підприємства додаток 7 . 2.3. Знімання залишків незавершеного виробництва. Інвентаризація наявності прекурсорів 2.3.1. Знімання залишків незавершеного виробництва прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV здійснюється щомісячно 30/31 - 1 числа місяця комісією у складі начальника цеху або його заступника представника ВТК - куратора цеху представника бухгалтерії працівника ВТК або хіміка цехової лабораторії. Дані знімання залишків незавершеного виробництва комісія фіксує у журналах цеху і ВТК. Запис підтверджується підписами членів комісії. 2.3.2. Порядок знімання залишків незавершеного виробництва по конкретному прекурсору встановлюється інструкціями по підприємству затвердженими його головним інженером. В інструкції слід указати порядок обліку залишків незавершеного виробництва методи аналізу і їх точність методики відбору проб одиниці виміру продуктів незавершеного виробництва. 2.3.3. На підставі даних знімання залишків складається звіт. 2.3.4. Підприємства що здійснюють діяльність у сфері обігу прекурсорів зобов'язані щоквартально проводити інвентаризацію наявності прекурсорів і надсилати її результати до Комітету з контролю за наркотиками та Мінпрому України. 2.4. Порядок вилучення невикористаних відходів та використання допоміжних матеріалів 2.4.1. Порядок вилучення невикористаних відходів конкретного виробництва і використаних допоміжних матеріалів установлюється спеціальними інструкціями які чинні на підприємстві і затверджені його головним інженером. 2.4.2. Для прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV відходи виробництв які не будуть використовуватися і використані допоміжні матеріали перед їх вилученням обстежуються цеховою лабораторією на відсутність прекурсорів за спеціально розробленими методиками. 2.4.3. При відсутності у пробі прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV див. п. 2.4.2 цієї Інструкції або при їх вмісті не вище норми що встановлена інструкцією чинною по цьому виробництву див. п. 2.4.1 цієї Інструкції невикористані відходи направляють на очисні споруди спалюють вивозять на звалище. 2.5. Порядок роботи з прекурсорами у центральних заводських лабораторіях та дослідних організаціях 2.5.1. Порядок роботи з прекурсорами занесеними до Списку N 1 таблиці IV 2.5.1.1. Дослідницькі роботи з прекурсорами проводять у центральній заводській лабораторії ЦЗЛ підприємства та лабораторіях дослідницьких організацій згідно з планом дослідницьких робіт затверджених відповідно головним інженером і заступником директора з наукової роботи. Роботи не передбачені планом ведуть тільки за письмовим дозволом заступника керівника підприємства організації з наукових та технічних робіт. При цьому зазначаються мета досліджень і найменування прекурсорів. 2.5.1.2. Отримання зразків із цеху або із складу для проведення робіт в ЦЗЛ і дослідницьких організаціях та здача до цеху чи до складу невикористаних залишків проводиться за спеціальними накладними підписаними заступником керівника з наукових та технічних робіт. Накладні оформляються ЦЗЛ у трьох екземплярах і передаються по одному екземпляру до бухгалтерії підприємства і до цеху складу . Один екземпляр накладної та корінці переданих накладних залишаються в ЦЗЛ. У випадку багаторазового отримання протягом місяця того ж самого об'єкта досліджень який містить обумовлені робочою інструкцією кількості прекурсорів допускається оформлення єдиної накладної у кінці місяця. У перших числах кожного місяця лабораторія подає до бухгалтерії звіт за попередній місяць по приходу та витрати прекурсорів на проведення дослідницьких робіт. Звіт складається на підставі даних книг обліку прекурсорів додаток 8 . 2.5.1.3. Прекурсори витрачені на проведення наукових досліджень в результаті яких отримані продукти що не підлягають переробці списуються за актом комісією у складі заступника керівника чи посадової особи на яку покладені ці обов'язки відповідальної за облік і зберігання прекурсорів керівника лабораторії або його заступника і безпосереднього виконавця. Вказані продукти знищуються хімічними методами. 2.5.1.4. Відпуск зі складу прекурсорів для проведення аналізів і науково-дослідницьких робіт провадиться тільки за письмовим дозволом керівника організації або його заступника за вимогою підписаною завідуючим лабораторією. 2.5.1.5. Всі кількісні дані отримані у процесі дослідження записують в лабораторний журнал для реєстрації робіт з прекурсорами пронумерованому прошнурованому скріпленому печаткою організації і підписом керівника організації або його заступника. 2.5.1.6. В лабораторіях що періодично виконують роботи з прекурсорами у кількості не більш як 200 г у кінці робочого дня виділені напівпродукти розміщені в окремій тарі передають до спеціально обладнаних для їх зберігання приміщень. У лабораторіях які виконують роботи з прекурсорами до 10 г кожного найменування допускається зберігання вказаних речовин у закріплених сейфах не у спеціальному приміщенні. У цьому разі в кінці робочого дня лабораторне приміщення замикають пломбують і здають під охорону. 2.5.1.7. Зразки що залишилися після завершення робіт здають на склад за актом підписаним керівником організації або його заступником відповідальним за облік прекурсорів і виконавцем роботи. Списання прекурсорів витрачених на проведення наукових досліджень і знищення продуктів реакцій провадиться аналогічно вимогам встановленим п. 2.5.1.3 цієї Інструкції. 2.5.1.8. По закінченні робіт виконавець складає звіт з доданням таблиці у якій зазначається: вихідна кількість об'єкта дослідження; кількість продукту отриманого у результаті досліджень; кількість продукту витраченого на аналіз; кількість продукту зданого на зберігання в сейф. Звіт подається заступнику керівника з наукової або технічної роботи організації. 2.5.2. Порядок роботи з прекурсорами занесеними до Списку N 2 таблиці IV 2.5.2.1. Ці прекурсори є речовинами що підлягають обліку. 2.5.2.2. Для одержання прекурсорів зі складу науковий підрозділ повинен виконати розрахунок потреби в них на наступний місяць та затвердити його у заступника керівника з наукової або технічної роботи. По закінченні місяця наукові підрозділи складають звіт про використання прекурсорів у звітному місяці який теж повинен бути затверджений заступником керівника з наукової або технічної роботи. 2.5.2.3. Якщо по закінченні місяця в лабораторії є залишки невикористаного прекурсора які планується використати у найближчий час вони враховуються при розрахунку потреби на наступний період; якщо в найближчий час робота не планується залишки прекурсора мають бути здані на склад. 2.5.2.4. Прекурсори повинні зберігатися в лабораторіях у металевих шафах сейфах. 3. Транспортування прекурсорів 3.1. Право здійснювати перевезення на території України прекурсорів Списку N 1 таблиці IV мають лише державні підприємства що займаються виготовленням зберіганням розподілом торгівлею вивезенням і ввезенням прекурсорів. 3.2. У разі залучення державними підприємствами до перевезення прекурсорів транспортних підприємств які не є підрозділами зазначених державних підприємств відповідальність за збереження вантажу покладається на державні підприємства які уповноважені здійснювати обіг прекурсорів. 3.3. За транспортування прекурсорів несе відповідальність керівник підприємства яке здійснює перевезення прекурсорів. 3.4. Комірник складу на підставі товаротранспортних накладних виданих відділом матеріально-технічного постачання збуту підприємства виписує упакувальний лист у двох екземплярах із зазначенням таких даних: найменування одержувача найменування продукції номера партії кількості місць маси нетто прізвища пакувальника та контролера ВТК що був присутній при пакуванні. Дані упакувального листа підтверджуються підписом пакувальника і контролера ВТК. Перший екземпляр упакувального листа вкладають у транспортну тару другий - залишається на складі. 3.5. Транспортну тару при перевезенні прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV обтягують сталевою пакувальною стрічкою пломбують пломбіром із двох торцевих боків двома пломбами. До тари прикріплюється бірка з зазначенням одержувача. 3.6. Для відправки готової продукції споживачу комірник складу передає вантаж експедитору за товаротранспортною накладною виписаною у трьох екземплярах. У накладній проставляють найменування продукції кількість місць і масу брутто. Експедитор підписує три екземпляри товаротранспортної накладної. Другий екземпляр товаротранспортної накладної комірник передає експедитору для пред'явлення на прохідній підприємства замість перепустки. У журналі охорони "Упаковка і відправлення готових прекурсорів" додаток 9 реєструється загальна маса кількість місць та місце призначення продукції що відправляється. Запис підтверджується підписами працівника ВТК пакувальника представника охорони для прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV що були присутні при пакуванні і підписом представника охорони який супроводжує готову продукцію при транспортуванні для прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV . На підставі другого екземпляра накладної представник охорони реєструє у "Книзі матеріальних пропусків" номер товаротранспортної накладної найменування продукції кількість місць місце призначення вантажу номер машини вагона . Далі накладна передається до бухгалтерії підприємства. Перший екземпляр товаротранспортної накладної комірник складу передає до бухгалтерії підприємства після відправки вантажу третій екземпляр залишається у комірника. 3.7. Перевезення прекурсорів провадиться з додержанням усіх заходів обережності особистої та громадської безпеки і обов'язково у супроводі спеціальної відповідальної особи - представника вантажовідправника чи вантажоодержувача експедитора який добре знає властивості вказаних речовин та уміє поводитися з ними. За правильний підбір осіб для супроводження вантажу і їх інструктаж відповідальні керівники підприємств організацій якими виділяються дані особи. 3.8. Після ретельної перевірки і ввідного інструктажу особою на яку покладені керівництвом ці обов'язки начальник відділу матеріально-технічного забезпечення збуту бере підписку у вищевказаних осіб про додержання цієї Інструкції та правил транспортування прекурсорів із попередженням про відповідальність за їх порушення. До обов'язків експедитора входять: супроводження і охорона вантажу від місця відправлення до місця призначення; інструктаж охорони і водіїв транспорту; огляд та усунення непридатності та зіпсованості транспорту для перевозки; зовнішній догляд перевірка правильності пакування і маркірування та приймання вантажу у місцях одержання; нагляд за навантаженням і укріпленням вантажу; додержання правил безпеки під час руху та стоянок транспорту; організація заходів особистої та громадської безпеки; здача вантажу по прибутті до місця призначення. 3.9. Експедитор у присутності охорони передає вантаж організаціям що транспортують одержують його за накладною або заявою у залежності від виду транспорту заповненими відповідно до товаротранспортної накладної. Після кожної здачі вантажу зазначеним організаціям експедитор передає відвантажувальні квитанції до бухгалтерії підприємства. 3.10. Транспортування прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV у межах міста або району здійснюється за дорожнім свідоцтвом виданим підприємством організацією - відправником вантажу. При транспортуванні вантажу у легкових автомашинах крім водія призначається особа відповідальна за супроводження вантажу а при транспортуванні вантажним автотранспортом виділяється озброєна охорона. Вид охорони її озброєння встановлюється керівником підприємства організації за погодженням з органами внутрішніх справ. При можливості доставки вантажу до місця призначення за невеликий відрізок часу забороняється видавати і перевозити його у нічний час. 4. Реалізація прекурсорів 4.1. Реалізація прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV може здійснюватися виключно державними підприємствами установами і організаціями в обсязі який встановлюється державним замовленням. 4.2. Підприємства реалізують прекурсори включені до Списку N 1 таблиці IV державним підприємствам що мають дозвіл ліцензію на їх використання. Прекурсори відпускаються за товаротранспортними накладними та дорученнями які підписані керівником і головним бухгалтером підприємств та організацій. 4.3. Державні науково-дослідні інститути підпорядковані Мінпрому одержують прекурсори занесені до Списку N 1 таблиці IV при наявності у них дозволу Мінпрому. 4.4. Заявки на одержання підприємствами прекурсорів занесених до Списків NN 1 та 2 таблиці IV подаються Мінпрому до 1 жовтня року що передує їх виготовленню. 5. Порядок приймання прекурсорів 5.1. Приймання прекурсорів провадиться комісією яку очолює посадова особа на яку цей обов'язок покладений. 5.2. При прийманні прекурсорів провадиться перевірка наявності і правильності оформлення таких супроводжувальних документів: транспортної накладної сертифікатів із зазначенням якості продукції номера партії номера місця маси брутто та нетто кожного місця. Відповідність фактичної кількості місць даним товаросупровідних документів цілість маркірування посвідчується підписами членів комісії на перелічених документах. Відсутність перелічених документів або деяких з них не припиняє приймання продукції. У цьому випадку складається акт про фактичну наявність продукції у якому вказуються відсутні документи. 5.3. У всіх випадках коли при перевірці встановлюється нестача порушення цілісності упаковки невідповідність кількості місць вказаних у супровідному документі приймання припиняється. Того ж самого дня чи не пізніше наступного дня на адресу відправника направляється телеграфне повідомлення про виклик представника для участі в прийманні продукції та складання двостороннього приймально-здавального акта. Відправник продукції не пізніше ніж через 24 години після одержання телеграфного повідомлення повинен повідомити про своє рішення. Неодержання відповіді у вказаний строк дає право підприємству продовжити приймання із запрошенням представника незацікавленої організації. 5.4. На кожну партію прекурсора заповнюється контрольна карта додаток 10 у якій вказується дата надходження станція відправлення номер вагона кількість товарних місць номер транспортної накладної найменування вантажу маса брутто маса нетто. Масу нетто записують після підрахунку товарних місць. Контрольну карту підписують члени комісії присутні при прийманні. На продукцію що надійшла до складу продукції завідуючий складом заповнює прибутковий ордер. Супровідні документи контрольна карта та прибутковий ордер передаються до бухгалтерії підприємства організації . 5.5. Вхідний контроль якості прекурсорів що надійшли здійснює контролер служби технічного контролю за всіма розділами нормативної документації НД . Результати аналізів що проведені заносять в аналітичний листок додаток 11 та зведену карту реєстрації результатів аналізу додаток 12 . Проби що надійшли на аналіз реєструють у лабораторному журналі додаток 13 . При наявності у структурі служби технічного контролю однієї лабораторії допускається ведення тільки зведеної карти реєстрації результатів аналізу у відповідності до додатка 12. За даними аналізу продукція що надійшла оприбутковується матеріальним складом підприємства. 5.6. Результати приймання оформлюються актом у трьох екземплярах і підписуються всіма членами комісії. Один екземпляр акта направляється вантажовідправнику два інших - передаються до бухгалтерії підприємства організації . 6. Зберігання прекурсорів 6.1. Дозвіл на зберігання прекурсорів занесених до Списків NN 1 2 таблиці IV надається підприємству організації Мінпромом України після подання таких документів: заяви; висновку міжвідомчої комісії яка складається із представників санітарного пожежного нагляду та зацікавленої організації щодо придатності приміщень для зберігання прекурсорів; списку особового складу охорони та осіб що мають доступ до прекурсорів. 6.2. Прекурсори занесені до Списку N 1 таблиці IV зберігаються: 6.2.1. На підприємствах - у спеціальних приміщеннях які надійно замкнені та оснащені засобами охоронно-пожежної сигналізації із блокуванням дверей вікон стін та стель. Двері повинні бути пожежостійкими і оббитими залізом віконні отвори обладнані гратами із металевого прута діаметром не менше 1 5 см. Розміри боків вічок грат повинні бути не більше 15 см і на перехрестях прути повинні бути зварені. 6.2.2. У лабораторіях науково-дослідних організацій та підприємств - у металевих шафах-сейфах та сейфах у спеціальному приміщенні обладнаному охоронною сигналізацією. Вікна повинні бути обладнані металевими гратами з діаметром прута не менше 1 5 см розміри боків вічок грат повинні бути не більше 15 см і на перехрестях прути повинні бути зварені; двері що зачиняються на надвірні замки оббиті залізом. Перевірка справності сигналізації провадиться щомісячно представником охорони і завідуючим складом начальником підрозділу . 6.3. Прекурсори занесені до Списку N 1 таблиці IV зберігаються в упаковці виробника постачальника або в опломбованій тарі що закривається із зазначенням їх найменувань. Розміщення на складі прекурсорів провадиться тільки повагонно або партіями на відстані між вивантаженою продукцією не менше 0 5 м. Не допускається змішування прийнятої продукції з іншою однорідною продукцією. За дотримання порядку складування прийнятої продукції відповідальний завідуючий складом. 6.4. Прекурсори занесені до Списку N 1 таблиці IV видані складом підприємства для переробки зберігаються у цеху в спеціально обладнаному приміщенні у металевих шафах-сейфах або сейфах. Видані на аналіз та дослідження проби прекурсорів зберігаються ізольовано від інших проб у сейфі в кімнаті де виконуються роботи. 6.5. Приміщення металеві шафи та сейфи у яких зберігаються прекурсори занесені до Списку N 1 таблиці IV після закінчення роботи повинні зачинятися на замок опечатуватися чи пломбуватися матеріально відповідальною особою у присутності іншого представника підрозділу. 7. Організація обліку 7.1. На підприємствах в організаціях прекурсори підлягають суворому предметно-кількісному обліку. 7.2. На підприємстві в організації повинні бути розроблені інструкції що установлюють порядок обліку при прийманні відпуску зберіганні виробництві контролі і транспортуванні прекурсорів. Інструкції затверджуються керівником підприємства організації на строк не більше п'яти років. 7.3. На підприємствах всі операції по приходу відпуску і транспортуванню прекурсорів занесених до Списку N 1 таблиці IV в обов'язковому порядку реєструються в обліковій документації охорони. 7.4. Вся облікова документація накладні вимоги рахунки та ін. на прекурсори занесені до Списку N 1 таблиці IV виписуються окремо від облікової документації на іншу сировину а кількість проставляється прописом. Кожен вид прекурсорів у залежності від найменування підлягає окремому обліку. Всі документи по приходу та витратах зберігаються протягом десяти років у відповідальних осіб в умовах що гарантують збереження цієї документації. Облік прекурсорів провадиться в окремих книгах пронумерованих прошнурованих засвідчених печаткою та підписом керівника підприємства організації або посадової особи ним уповноваженої. Облік провадиться таким чином щоб щоденно можно було установити кількість прекурсорів у наявності. Залишок в обліковій документації виводиться у фактичній масі і в перерахунку на 100%-й вміст основної речовини. 7.5. Напівпродукти невизначеного складу що отримуються при проведенні науково-дослідних робіт та вміщують прекурсори на які відсутні офіційні методи аналізу чи напівпродукти маса яких не перевищує 10 г реєструють у лабораторному журналі обліку тільки у технічній масі. Отримані в результаті науково-дослідних робіт прекурсори які потрібні для подальшої роботи оприбутковують у лабораторному журналі обліку із зазначенням досліду при якому вони були отримані. Кількість прекурсорів витрачених на проведення аналізу реєструється в обліковій документації і підтверджується підписами особи відповідальної за пересування та зберігання відповідної речовини і аналітика що виконував аналіз. 7.6. Зразки форм книг обліку наведені у додатках 7-9 14 15 цієї Інструкції. Додаток 1 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Операційний журнал Завод Цех Виробництво -- --- --------- --- ------------ -------------- -------------- |Да| N |Послідов-|Но-|Характеристи|Завантажено по|Отримано по ва| |та|п/п|не найме-|мер|ка сировини |вазі чи об'єму|зі чи об'єму | | | |нування |апа|--- -- -----|--- ------ ---|--- ------ ---| | | |операцій |ра-|вмі|пи|вміст|тех|вага |об'|тех|вага |об'| | | |техноло- |та |ст |то|в оди|ніч|у пере|єм |ніч|у пере|єм | | | |гічних ро| | % |ма|ниці |на |рахун-| л |на |рахун-| л | | | |біт сиро| | |ва|об'є-|ва-|ку на | |ва-|ку на | | | | |вини про| | |га|му |га |100% | |га |100% | | | | |міжних | | | | |кг |вміст | |кг |вміст | | | | |продуктів| | | | | | | | | | | |--|---|---------|---|---|--|-----|---|------|---|---|------|---| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | 12 |13 | -- --- --------- --- --- -- ----- --- ------ --- --- ------ --- Продовження таблиці --- --------- --- ----- ----- -------------- ----- ----------- |Ана|Параметри|Час|Час |Трива| Підписи |Зміну|Зміну прий-| |ліз|-- -- ---|по-|закін|лість|---- ---- ----|здав |няв підпис| | | | | |чат|чення| |апа-|нач.|лабо|під- | | | | | | |ку |проце| |рат-|змі-|ран-|пис | | | | | | |про|су | |ника|ни |та | | | | | | | |це-| | | | | | | | | | | | |су | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---|--|--|---|---|-----|-----|----|----|----|-----|-----------| |14 |15|16|17 |18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | --- -- -- --- --- ----- ----- ---- ---- ---- ----- ----------- Додаток 2 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Технологічний журнал Виробництво Стадія --------------- ----- ----- -- --- --------- --- -------------- |Послідовне най-|Номер|Номер|Да|Змі|Характери|Оди|Завантажено по| |менування опе- |апара|заван|та|на |стика си-|ни-|вазі чи об'єму| |рацій і техно- |та |тажен| | |ровини |ця |---- ---------| |логічних робіт | |ня | | |---------|ви-|фак-|у 100%-му| |сировини про- | | | | |вміст ос-|мі-|тич-|обчислен-| |міжних продук- | | | | |новної ре|ру |но |ні | |тів відходів і| | | | |човини у | | | | |втрат | | | | |% | | | | |---------------|-----|-----|--|---|---------|---|----|---------| | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------- ----- ----- -- --- --------- --- ---- --------- Продовження таблиці --------- ------ ------ ----- -------------- --- ------ ------- |Параметри|Час по|Час за|Трива|Отримано по ва|Ана|Підпис|Приміт-| |технологі|чатку |кінчен|лість|зі чи об'єму |ліз|апарат|ка | |чного про|проце-|ня про|проце|---- ---------| |ника | | |цесу |су |цесу |су |фак-|у 100%-му| |та май| | |-- -- ---| | | |тич-|обчислен-| |стра | | | | | | | | |но |ні основ-| | | | | | | | | | | |ної речо-| | | | | | | | | | | |вини | | | | |--|--|---|------|------|-----|----|---------|---|------|-------| |10|11|12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | 20 | -- -- --- ------ ------ ----- ---- --------- --- ------ ------- Додаток 3 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Приймально-здавальна накладна Корінець накладної N Виробництво приймання і здавання прекурсорів -------------- ------------------- " " 199 р. |Цех-здавальник|Склад-цех отримувач| |--------------|-------------------| найменування прекурсора -------------- ------------------- Технічна вага кг Приймально-здавальна накладна N на продукцію промисловості в перерахунку на 100% кг за зміну від " " 199 р. Партія N --- --- --- - --- --- -- --------- Прийняв: |Но-|Най|Но-|М|Вид|Оди|Кі| Вага | |мер|ме-|мен|а|упа|ни-|ль|-- ------| прізвище підпис |пар|ну-|кла|р|ков|ця |кі|те|у пере| |тії|ван|тур|к|ки |ви-|ст|хн|рахун-| | |ня |ний|а| |мі-|ь |іч|ку на | | |про|но-| | |ру |мі|на|100% | | |дук|мер|с| | |сц| | | | |ції| |о| | |ь | | | | | | |р| | | | | | | | | |т| | | | | | |---|---|---|-|---|---|--|--|------| | 1 | 2 | 3 |4| 5 | 6 | 7| 8| 9 | --- --- --- - --- --- -- -- ------ Додаток 4 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Робочий листок по виробництву Фасовка Партія N ------------------------------------------------------------------ Дата Номера завантажень Кількість сухого Підпис що увійшли до партії продукту кг ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Разом: Фасовка Усього в партії N увійшло кг Здано Залишок від партії кг Підписи: Фасовника Начальника цеху Додаток 5 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Етикетка Назва прекурсора Номер партії Дата Маса: нетто брутто Підписи: Контролер ВТК Начальник зміни Апаратник Додаток 6 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Акт Комісія у складі провела " " 199 р. о год. хв. відвантаження готової продукції цеху найменування цеху найменування готової продукції номер партії кількість " " 199 р. Підписи: Додаток 7 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Книга обліку на складах підприємств Найменування прекурсора ---- ---- ------------- ------ ------------- ---- ------ ------ |Мі- |Зали| Приход |Усього| Витрата |Усьо|Книжко|Приміт| |сяць|шок |---- --- ----|по при|---- --- ----|го |вий за|ка | | чис|на 1|звід|но-|кіль|ходу з|куди|но-|кіль|вит-|лишок | | |ло |чис-|ки |мер|кіс-|залиш-|вида|мер|кіс-|рат | виво-| | | |ло |одер|до-|ть |ком |но |до-|ть | |диться| | | | |жано|ку-| | | |ку-| | |щоден-| | | | | |мен| | | |мен| | |но | | | | | |та | | | |та | | | | | | | | |і | | | |і | | | | | | | | |да-| | | |да-| | | | | | | | |та | | | |та | | | | | |----|----|----|---|----|------|----|---|----|----|------|------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---- ---- ---- --- ---- ------ ---- --- ---- ---- ------ ------ Додаток 8 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Книга обліку в лабораторіях підприємств та організацій Найменування прекурсора ---- --------------- ------------------------- ---- ----------- |Дата| Приход | Витрати |Зали|Відмітка | |над-|-- ---- --- ---|------ ------ ----- -----|шок |про переда-| |ход-|N |звід|но-|кі-|кіль- |кіль- |дата |резу-|піс-|чу до скла-| |жен-|пп|ки о|мер|ль-|кість |кість |вико-|льтат|ля |ду викори-| |ня | |дер-|пар|кі-|витра-|дата |нання|робо-|робо|стання чи | | | |жано|тії|сть|ченого|видачі|робо-|ти |ти |знищення | | | |і но|чи | |прекур|і роз-|ти і | | | дата і но-| | | |мер |про| |сора |писка |розпи| | |мер докумен| | | |доку|би | |мета |викона|ска | | |та яким | | | |мен-| | |роботи|вця |вико-| | |оформлена | | | |та | | | | |навця| | |витрата | |----|--|----|---|---|------|------|-----|-----|----|-----------| | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---- -- ---- --- --- ------ ------ ----- ----- ---- ----------- Додаток 9 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів 1. Журнал упакування і відправлення готових прекурсорів -- ----- ---- --- ----- ------- -------- ----------- ---------- |Да|Найме|Куди|Кі-|Кіль-|Прізви-|Прізвище|Прізвище і |Прізвище і| |та|нуван|відп|ль-|кість|ще і пі|і підпис|підпис пред|підпис пре| | |ня |рави|кі-|місць|дпис ро|матеріа-|ставника ох|дставника | | |проду|ли |сть| |бітника|льно від|орони який|охорони я| | |кції | міс| | |ВТК і |повідаль|був присут-|кий супро-| | | |це |кг | |пакува-|ної осо-|ній при упа|воджував | | | |приз|шт.| |льника |би |куванні |продукцію | | | |наче| | |які бу-| | | | | | |ння | | |ли при-| | | | | | | | | |сутні | | | | | | | | | |при упа| | | | | | | | | |куванні| | | | |--|-----|----|---|-----|-------|--------|-----------|----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -- ----- ---- --- ----- ------- -------- ----------- ---------- 2. Журнал видачі прекурсорів ---- ---------- ------ ----- ----- -------- ---------- -------- |Дата|Найменуван|Номер |Кіль-|Кіль-|Куди від|Прізвище і|Прізвище| | |ня продук-|партії|кість|кість|правлені|підпис ма-|і підпис| | |ції | | кг |місць| |теріально |представ| | | | | шт. | | |відповіда-|ника охо| | | | | | | |льної осо-|рони | | | | | | | |би | | |----|----------|------|-----|-----|--------|----------|--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---- ---------- ------ ----- ----- -------- ---------- -------- 3. Журнал приходу прекурсорів ---- ---------- ------ ----- ----- -------- ---------- -------- |Дата|Найменуван|Номер |Кіль-|Кіль-|Звідки |Прізвище і|Прізвище| | |ня продук-|партії|кість|кість|надійшли|підпис ма-|і підпис| | |ції | | кг |місць| |теріально |представ| | | | | шт. | | |відповіда-|ника охо| | | | | | | |льної осо-|рони | | | | | | | |би | | |----|----------|------|-----|-----|--------|----------|--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---- ---------- ------ ----- ----- -------- ---------- -------- Додаток 10 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Склад N Контрольна карта " " 199 р. на вантаж що прибув до найменування підприємства за адресою Станція відправки Відправник Вагон Транспортна накладна N Доставлено автомашиною N Експедитор Найменування вантажу Маса брутто Маса нетто Маса тари Чиста маса кількість Кількість місць Вид упаковки Прийняв: Приймальний пункт N підпис прізвище При прийманні були присутні підпис посада прізвище Додаток 11 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів повне найменування підприємства організації Аналітичний листок N найменування сировини матеріалу Номер партії Дата надходження Кількість кг шт. і. т. ін. у партії Постачальник підприємство організація Дата відбору проби 199 року Пробу відібрав прізвище Результати зовнішнього огляду Аналіз виконаний за найменування НД номер --------------------------------------------------------------- | N Найменування Норма за НД Результати Примітка | |п/п показників аналізу | |---------------------------------------------------------------| | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | --------------------------------------------------------------- Заключення начальника ВТК Начальник ВТК підпис Додаток 12 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Зведена карта реєстрації результатів аналізу найменування сировини матеріалу Аналіз виконаний за найменування НД номер Строк придатності -- ---- --- --- --- ---- ---- ---- ----------------------------- |N |Дата|Но-|Но-|Кі-|Дата|Дата|Дата|Найменування показників | |пп|над-|мер|мер|ль-|від-|над-|ана-|---- ---- ---- ---- ---- ----| | |ход-|сер|пар|кі-|бору|ход-|лізу|Вимо|Резу|Вимо|Резу|Вимо|Резу| | |жен-|ти-|тії|сть|про-|жен-| по-|ги |льта|ги |льта|ги |льта| | |ня |фі-| | |би |ня |ча- |нор-|ти а|нор-|ти а|нор-|ти а| | |до |ка-| |кг |Про-|на |ток |мати|налі|мати|налі|мати|налі| | |скла|та | |шт.|бу |ана-|та |вної|зу |вної|зу |вної|зу | | |ду | | | |віді|ліз |кі- |доку| |доку| |доку| | | | | | | |брав| |нець|мен-| |мен-| |мен-| | | | | | | | прі| | |та- | |та- | |та- | | | | | | | |зви-| | |ції | |ції | |ції | | | | | | | |ще | | | | | | | | | |--|----|---|---|---|----|----|----|---- ---- ---- ---- ---- ----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -- ---- --- --- --- ---- ---- ---- ----------------------------- Продовження таблиці ------------ ---------- ------------ -------- |Підпис від- |Заключення|Дата видачі |Примітка| |повідального|начальника|аналітичного| | |за внесені |ВТК і під-|листка | | |результати |пис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------|----------|------------|--------| | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------ ---------- ------------ -------- Додаток 13 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Журнал реєстрації результатів аналізу лабораторії найменування сировини матеріалів --- ---- ----- --- ------- ------------ ----------- ----------- | N |Дата|Номер|Но-|Кіль- |Дата відбору|Дата надхо-|Дата викона| |п/п|над-|паспо|мер|кість |проби і пріз|дження на |ння аналізу| | |ход-|рта |пар|у пар- |вище відбір-|аналіз | початок та| | |жен-|серти|тії|тіях |ника | |кінець | | |ня |фіка-| |кг шт.| | | | | |до |та | |та ін.| | | | | |скла| | |од. | | | | | |ду | | | | | | | | | | | | | | | | |---|----|-----|---|-------|------------|-----------|-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --- ---- ----- --- ------- ------------ ----------- ----------- Продовження таблиці ----------------------------------------- ------ ------ ------- | Найменування показників |Підпис|Підпис|Приміт-| |------ ------ ------ ------ ------ ------|особи |началь|ка | |Вимоги|Резуль|Вимоги|Резуль|Вимоги|Резуль|що вне|ника | | |норма-|тати |норма-|тати |норма-|тати |сла ре|лабора| | |тивно-|аналі-|тивно-|аналі-|тивно-|аналі-|зульта|торії | | |техніч|зів |техніч|зів |техніч|зів |ти | | | |ної до| |ної до| |ної до| | | | | |кумен-| |кумен-| |кумен-| | | | | |тації | |тації | |тації | | | | | |------|------|------|------|------|------|------|------|-------| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- Додаток 14 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів Книга обліку у цехах на дільницях підприємств Найменування прекурсора ------- --------------------------------------------- |Місяць | Приход | |число |--------------- ----- ------ ----- ----------| | |звідки одержано|номер|номер |кіль-|вміст 100%| | | зі складу; з |доку-|партії|кість|речовини | | |іншого цеху; у |мента| | | | | |цеху у процесі |і да-| | | | | |виробництва про|та | | | | | |дукції вказати| | | | | | |якої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------|---------------|-----|------|-----|----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------- --------------- ----- ------ ----- ---------- Продовження таблиці ------------------------------------- ----------- ------- ----- | Витрата | Залишок |Різниця|При- | |------------ ----- ------ ----- -----|----- -----|між пе-|мітка| |куди видано |номер|номер |кіль-|вміст|кіль-|вміст|реробле| | | на склад; |доку-|партії|кість|100% |кість|100% |ною кі-| | |до іншого це|мента|продук| |речо-| |речо-|лькістю| | |ху; викорис-|і да-|ції | |вини | |вини |і відпу| | |тано у цеху |ти |що ви-| | | | |щеною у| | |для виробниц| |пускає| | | | |вигляді| | |тва продук- | |ться | | | | |продук-| | |ції вказати| | | | | | |ції по | | |якої у якій| | | | | | |вмісту | | |кількості і | | | | | | |100% ре| | |зробити поси| | | | | | |човини | | |лання на про| | | | | | | | | |довження об-| | | | | | | | | |ліку | | | | | | | | | |------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ------------ ----- ------ ----- ----- ----- ----- ------- ----- Додаток 15 до Інструкції про порядок виробництва зберігання перевезення і реалізації прекурсорів найменування установи Книга обліку у науково-дослідних лабораторіях організацій та підприємств Найменування прекурсора Одиниця виміру ---- ------------------- -------------------------------- ----- |Дата| Приход | Витрата |Зали-| |над-|------ ----- ------|---- -------- ----- ------------|шок | |ход-|звідки|кіль-|підпис|дата|кому ви-|кіль-| підпис | | |жен-|одержа|кість|матері|вида|дано на|кість|------ -----| | |ня |но і | |ально |чі |що витра| |видано|одер-| | | |номер | |відпо-| |чено | | |жано | | | |докуме| |відаль| | | | | | | | |нта | |ної | | | | | | | | | | |особи | | | | | | | |----|------|-----|------|----|--------|-----|------|-----|-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---- ------ ----- ------ ---- -------- ----- ------ ----- -----