Лист N 34-5-3846 від 01.08.1997 р.

Лист N 34-5-3846 від 01.08.1997 р. Щодо контролю продукції за показниками її безпеки

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Л И С Т N 34-5-3846 від 01.08.97 м.Київ Віце-прем'єр-міністру України І.Курасу Щодо контролю продукції за показниками безпеки На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27 червня 1997 р. N 11571/15 у Міністерстві юстиції України розглянуто листа Міністерства охорони здоров'я щодо контролю продукції за показниками безпеки і повідомляється. Статтею 15 Основ законодавства України про охорону здоров'я встановлено що спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої влади в галузі охорони здоров'я є Міністерство охорони здоров'я України. Нагляд за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах та інших нормативно-технічних документах відповідність продукції вимогам безпеки для здоров'я і життя населення здійснюють органи установи і заклади державної санітарно-гігієнічної служби. Головний державний санітарний лікар України погоджує методи контролю і випробувань продукції щодо її безпеки для здоров'я і життя населення інструкції правила використання продукції підвищеної небезпечності. Перелік установ організацій та закладів яким надається право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я і життя населення визначається Державним комітетом України по стандартизації метрології та сертифікації за погодженням з Головним санітарним лікарем України. Підприємства установи організації та громадяни можуть ввозити з-за кордону сировину продукцію вироби обладнання технологічні лінії тощо і реалізовувати чи використовувати їх в Україні лише за наявності даних щодо безпеки для здоров'я населення. Перелік та зміст цих даних встановлюється Головним державним санітарним лікарем України. У разі відсутності зазначених даних ввезення реалізація та використання продукції закордонного виробництва дозволяється лише після отримання позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної служби. Продовольча сировина продукти харчування а також матеріали обладнання і вироби що використовуються при їх виготовленні зберіганні транспортуванні та реалізації повинні відповідати вимогам санітарних норм і підлягають обов'язковій сертифікації. Підприємства установи організації та громадяни які виробляють зберігають транспортують чи реалізують продукти харчування і продовольчу сировину несуть відповідальність за їх безпеку для здоров'я і життя населення відповідність вимогам санітарних норм. Розробка і виробництво нових видів продуктів харчування випробування нових технологічних процесів їх виробництва та обробки а також матеріалів що контактують з продовольчою сировиною чи продуктами харчування під час виготовлення зберігання транспортування та реалізації дозволяються Головним державним санітарним лікарем на підставі позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи статті 14 16 та 17 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". З метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов праці навчання побуту та відпочинку високого рівня працездатності профілактики травматизму і професійних захворювань отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди для здоров'я встановлюються єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих та інших процесів пов'язаних з діяльністю людей а також до якості машин обладнання будівель споживчих товарів та інших об'єктів які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я. Всі державні стандарти технічні умови і промислові зразки обов'язково погоджуються з органами охорони здоров'я в порядку встановленому законодавством стаття 28 Основ . Міністерства відомства та інші центральні органи державної виконавчої влади в межах своєї компетенції розробляють програми і прогнози в галузі охорони здоров'я визначають єдині науково обгрунтовані державні стандарти критерії та вимоги що мають сприяти охороні здоров'я населення формують і розміщують державні замовлення з метою матеріально-технічного забезпечення галузі здійснюють державний контроль і нагляд та іншу виконавчо-розпорядчу діяльність в галузі охорони здоров'я стаття 14 Основ . Постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 1996 року N 1371 "Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів" Державному комітетові по стандартизації метрології та сертифікації встановлено посилити контроль за якістю і безпекою харчових продуктів що виробляються в Україні та імпортованих харчових продуктів щодо їх відповідності вимогам та стандартам які діють в Україні; забезпечити поетапне розширення переліку харчової продукції що підлягає обов'язковій сертифікації. Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 державну систему сертифікації створює Державний комітет України по стандартизації метрології та сертифікації національний орган України з сертифікації який проводить та координує роботу щодо забезпечення її функціонування а саме: визначає основні принципи структуру та правила системи сертифікації в Україні затверджує переліки продукції що підлягає обов'язковій сертифікації та визначає терміни її запровадження; призначає органи з сертифікації та випробувальні лабораторії центри атестує експертів-аудиторів; встановлює правила визнання сертифікатів інших країн; розглядає спірні питання з випробувань і дотримання правил сертифікації продукції; веде Реєстр державної системи сертифікації; організує інформаційне забезпечення з питань сертифікації. Враховуючи наведене вважаємо що вищезгадане питання в достатній мірі врегульоване чинним законодавством і додаткового вирішення не потребує. В.о. Міністра В.Головач