Методика вилучення, утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, що зазнали впливу пестицидів та агрохімікатів і непридатні до використання

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАТВЕРДЖЕНО Перший заступник Головного державного санітарного лікаря України А. В. Моісеєва 7 березня 1996 р. за N 5.08.07/306   Методика вилучення утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів що зазнали впливу пестицидів та агрохімікатів і непридатні до використання 1. Ця методика визначає умови вилучення утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів під час виробництва зберігання і транспортування яких використовувалися пестициди і агрохімікати і які внаслідок їх впливу непридатні для використання ні за призначенням ні на кормові цілі ні для промислової переробки в тому числі на технічні цілі. 2. Вилученню утилізації знищенню підлягають: сільськогосподарська продукція отримана внаслідок проведення польового етапу державних випробувань препаративних форм пестицидів і агрохімікатів з новою діючою речовиною; сільськогосподарська сировина і харчові продукти які за результатами державної санітарно-гігієнічної та ветеринарної експертизи сертифікаційних випробувань і перевірки Мінсільгоспродом їх відповідності критеріям безпеки згідно з санітарно-гігієнічними нормами проведених у порядку державного нагляду і державного контролю за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати визнано непридатними для використання. 3. Вилучення утилізація та знищення сільськогосподарської сировини і харчових проектів провадиться:  - на підставі висновку органу державної ветеринарної медицини про непридатність використання забруднених пестицидами і агрохімікатами сільськогосподарської сировини і харчових продуктів для кормових цілей;  - на підставі постанови Головного державного санітарного лікаря "Про знищення забракованої продовольчої сировини і харчових продуктів що непридатні до використання внаслідок впливу пестицидів і агрохімікатів" далі - Постанови яка виноситься за результатами висновком санітарно-гігієнічної експертизи додаток 1 . Органи і установи держсанепіднагляду здійснюють санітарно-гігієнічну експертизу сільськогосподарської сировини і харчових продуктів під час виробництва зберігання транспортування яких використовувались пестициди та агрохімікати у відповідності з "Інструкцією з гігієнічної експертизи продовольчої сировини та харчових продуктів які зазнали впливу пестицидів" затвердженою Головним державним лікарем України 12.10.92. 4. Постанова виноситься у трьох примірниках при необхідності копія постанови надається вет. службі службі охорони природи іншим зацікавленим установам та відомствам : - перший примірник має бути вручений особисто власнику продовольчої сировини і харчових продуктів які підлягають вилученню утилізації та знищенню. Після вручення постанови до моменту знищення особисту відповідальність за збереження і цілісність продукції несе власник ; - другий примірник направляється в обласну Київську та Севастопольську міську адміністрації на підставі чого створюється Комісія у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 року N 1065 яка визначає шляхи умови вилучення утилізації та знищення непридатної для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів і виносить відповідне рішення; - третій примірник лишається в обласній Київській та Севастопольській санепідстанціях де реєструється у журналі і направляється в архів СЕС для постійного зберігання разом з висновком санітарно-гігієнічної експертизи. 5. До складу Комісії по вилученню повинно входити не менше трьох осіб: представник держадміністрації Голова Комісії санітарний лікар ветеринарний лікар при необхідності представник власника продукції члени Комісії . До складу Комісії можуть залучатись представники громадськості та інші спеціалісти облсільгоспуправління станції захисту рослин. Комітету охорони навколишнього середовища захисту справ споживачів та інш. . 6. У рішенні Комісії повинні бути зазначені: - особа відповідальна за знищення продукції;  - метод знищення; - терміни знищення; - місце знищення; - особи відповідальні за дотримання умов вилучення утилізації та знищення. 7. Комісія по знищенню продукції має складатися не менше ніж з трьох осіб в тому числі представника санепідслужби. Про знищення продукції складається акт встановленої форми у трьох примірниках в якому зазначається: - час місце складання акта прізвище ім'я по батькові і посади членів Комісії по знищенню кількість знищеної продукції метод знищення додаток 2 . 8. Перший примірник акта про знищення продукції зберігається у власника продукції; другий примірник не пізніше 48 годин подається Головному державному санітарному лікарю що виніс постанову про вилучення утилізацію і знищення продукції і зберігається у СЕС разом з постановою; третій примірник подається  до  обласної Київської та Севастопольської державних адміністрацій.  9. У випадку коли постанова Головного державного санітарного лікаря про вилучення утилізацію і знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів оскаржується допускається відстрочка терміну знищення продукції у разі якщо її зберігання не становить загрози у санітарно-епідеміологічному відношенні витримуються належні умови зберігання і продукція здатна за своїм станом витримати певний час зберігання без подальшого псування.  Для запобігання можливості використання у їжу продукція що підлягає вилученню утилізації та знищенню повинна бути денатурована власником у присутності спеціаліста санепідслужби речовиною з різко вираженим запасом гасом нафтою фенолом лізолом хлорованим вапном тощо або розчином будь-якого барвника що має колір незвичний для даного виду продукту. 10. Найбільш доцільними та безпечними методами знищення продукції яка зазнала впливу пестицидів і агрохімікатів є компостування або спалювання. Всі витрати з організації робіт по вилученню зберіганню денатуралізації знищенню сільськогосподарської сировини і харчових продуктів що зазнали впливу пестицидів і агрохімікатів відносяться на рахунок власника продукції.   Додаток 1  Міністерство охорони  здоров'я України    Затверджено МОЗ України дата N     ПОСТАНОВА про вилучення утилізацію та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів що непридатні до використання внаслідок впливу пестицидів та агрохімікатів " " 199 р. Мною Головним державним санітарним лікарем                               області міста  ім'я та по батькові при санітарному обстеженні продукції   найменування кількість продукції що належить найменування адреса телефон власника встановлена непридатність її для використання ні за призначенням ні для промислової переробки в тому числі на технічні цілі: 1. За органолептичними показниками перелічити яких саме 2. За результатами санітарно-гігієнічної експертизи   .  дата N гігієнічного висновку На підставі цього та керуючись Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та Законом України "Про пестициди і агрохімікати" визнаю що найменування продукції її кількість реквізити партії яка знаходиться адреса та місце знаходження продукції підлягає знищенню протягом час для знищення за умовами та шляхом що мають бути визначені Комісією у відповідності з постановою Кабінету Міністрів від 28.12.95 N 1065.  Постанова складена у трьох примірниках.   Головний державний санітарний лікар    підпис М. П.   Постанову отримав   ім'я та по батькові посада уповноваженої особи що отримав постанову дата і час отримання До моменту знищення продукція                              найменування продукції її кількість реквізити партії  зберігається   адреса та місце зберігання під наглядом   ім'я та по батькові особи  відповідальної за зберігання Особистий підпис особи   підпис та дата яка несе повну адміністративну і кримінальну відповідальність за цілісність і збереження продукції.    Додаток 2  Міністерство охорони  здоров'я України   Затверджено МОЗ України дата N    АКТ про знищення сільськогосподарської сировини та продуктів харчування що зазнали впливу пестицидів та агрохімікатів і непридатні для використання ні за призначенням ні для промислової переробки в тому числі на технічні цілі  " " 199 р. Мною   ім'я та по батькові відповідальної за знищення особи посада  у присутності членів Комісії по знищенню ім'я та по батькові посада  на підставі постанови Головного державного санітарного лікаря    АР  Крим області міста N дата постанови  шляхом   у відповідності з рішенням Комісії .  N  дата  Відповідальна особа     підпис   Члени Комісії по знищенню     підпис   підпис     Надруковано: Головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства охорони здоров'я України. "Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань" Том VI Частина 1 Київ 1997 р.