Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З N 280 від 23.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002 р. за N 639/6927 Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій виробництв і організацій діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб На виконання ст. 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. N 559 "Про затвердження Переліку професій виробництв та організацій працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" та з метою впорядкування проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів і попередження розповсюдження інфекційних захворювань серед населення України Н А К А З У Ю: 1. Затвердити: Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій виробництв і організацій діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб додається ; Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів видів клінічних лабораторних та інших досліджень що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів та періодичність їх проведення додається ; Перелік протипоказань для роботи за професіями визначеними в Переліку професій виробництв та організацій працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам додається . 2. Головному управлінню організації медичної допомоги населенню М.П.Жданова Головному санітарно-епідеміологічному управлінню С.П.Бережнов : Довести наказ до відома міністерств та інших центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим управлінь охорони здоров'я обласних Севастопольської міської державних адміністрацій Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя на водному залізничному повітряному транспорті Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державного комітету в справах охорони державного кордону України Служби безпеки України Державного департаменту з питань виконання покарань лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України головним лікарям об'єктів що мають особливий режим роботи. 3. Уважати такими що не застосовуються на території України пункти 13.1 - 13.14 та примітки до пункту 13 додатка 2 до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 N 555. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря головного державного санітарного лікаря України Бобильову О.О. В.о.Міністра Ю.В.Поляченко МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ N 280 від 23.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 8 серпня 2002 р. за N 640/6928 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 23.07.2002 р. N 280 Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів видів клінічних лабораторних та інших досліджень що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів та періодичність їх проведення ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Характер виконуваних|Перелік необхідних лікарів-спеціалістів та | Клінічні лабораторні та інші дослідження та періодичність їх проведення | |з\\п| робіт | періодичність обстежень | | | | |---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------| | | |терапевт | дермато- | стома- | отоларин- |флюорографія| дослідження| дослідження | серологічне | дослідження |мазок з горла| | | | | венеролог | толог | голог | | крові на | на |дослідження на| на |та носа на | | | | | | | | | сіфіліс | носійство | черевний тиф | гельмінтози |наявність | | | | | | | | | мазки | кишкових | | |патогенного | | | | | | | | | на гонорею| інфекцій | | |стафілококу | |---+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Харчова та переробна| | | | промисловість | | |---+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Працівники |При |При |При |При |При |При | При | При |При |При | | |адміністрації які|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | проведенні | проведенні |проведенні |проведенні | | |мають доступ у ви-|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| попереднього| попереднього |попереднього |попереднього | | |робничі цехи |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду | медогляду та| медогляду |медогляду та |медогляду | | |складські приміщен-|надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз| | надалі 1 раз| |надалі 1 раз | | | |ня холодильники |на рік |на рік | | |на рік | | на рік | |на рік | | | |експедиції виробни-| | | | | | | | | | | | |чі лабораторії | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Технологи | | | | | | | | | | | | |начальники цехів | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники всіх |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | |виробничих цехів |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду та | | | |надалі 2|надалі 2|надалі 2|надалі 2|надалі 1 раз| |надалі 1 раз | |надалі 1 раз |надалі 1 раз | | | |рази на рік|рази на рік|рази на рік|рази на рік|на рік | |на рік | |на рік |на 6 місяців | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники | | | | | | | | | | | | |лабораторій та | | | | | | | | | | | | |заквасного | | | | | | | | | | | | |відділення | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники складів | | |При |При | | | | | |При | | |холодильників | - " - | - " - |проведенні |проведенні | | | | | |проведенні | | | | | |попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - |попереднього | | | | | |медогляду |медогляду | | | | | |медогляду | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Персонал який миє|При |При | | | | | | | | | | |обладнання готує|проведенні |проведенні | | | | | | | | | | |мийні засоби та де-|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |зінфекційні розчини|медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | | | | | | | | | | |на рік |на рік | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Медичний персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Прибиральники | | | | | | | | | | | | |приміщень | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Слюсарі електро-| | | | | | | | | | | | |монтери та інші пра-| | | | | | | | | | | | |цівники зайняті ре-| | | | | | | | | | | | |монтними роботами у| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |виробничих та| | | | | | | | | | | | |складських приміщен-| | | | | | | | | | | | |нях | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Вантажники | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Водії зайняті | | | | | | | | | | | | |транспортуванням | | | | | | | | | | | | |харчової продукції | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | на всіх видах | | | | | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники пунктів | | | | | | | | | | | | |приймання сирого | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |молока | | | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 2 |Тютюнова | | | | | | | | | | | | |промисловість | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Технологи начальни-|При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | |ки виробництв цехів|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз| | | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік | | | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники виробни- | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |чих дільниць | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники складів | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |холодильників | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Персонал який миє | | | | | | | | | | | | |обладнання та приби-| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |ральники приміщень | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Слюсарі електро-| | | | | | | | | | | | |монтери та інші пра-| | | | | | | | | | | | |цівники зайняті ре-| | | | | | | | | | | | |монтними роботами у | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |виробничих та | | | | | | | | | | | | |складських приміщен-| | | | | | | | | | | | |нях | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |лабораторій | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Медичний персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 3 |Підприємства продо-| | | | | | | | | | | | |вольчої торгівлі у| | | | | | | | | | | | |тому числі роздріб-| | | | | | | | | | | | |ної а також ті що| | | | | | | | | | | | |розташовані на тери-| | | | | | | | | | | | |торії ринків | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація крім|При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | |осіб що не мають|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | |контакту з продук-|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | |цією яка збері-|медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | |гається та реалі-|надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | |зується |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Продавці |При |При | | | | | | | | | | | |проведенні |проведенні | | | | | | | | | | | |попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2| | | | | | | | | | | |рази на рік |рази на рік | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники складів |При |При | | | | | | | | | | |холодильників |проведенні |проведенні | | | | | | | | | | |експедитори |попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | | | | | | | | | | |на рік |на рік | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Персонал який миє | | | | | | | | | | | | |обладнання та приби-| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |ральники приміщень | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Слюсарі електро-| | | | | | | | | | | | |монтери та інші пра-| | | | | | | | | | | | |цівники зайняті ре-| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |монтом торговельного| | | | | | | | | | | | |та холодильного | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 4 | Ринки | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація та|При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | |персонал продо-|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | |вольчих ринків крім|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | |осіб що не мають|медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду |медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | |контакту з про-|надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз| |надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | |дукцією яка збе-|на рік |на рік | | |на рік | |на рік | |на рік | | | |рігається та| | | | | | | | | | | | |реалізується | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Продавці молокопро-|При |При |При |При | | | | | |При | | |дуктів та готової до|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | |проведенні | | |вживання харчової|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| | | | | |попереднього | | |продукції власного|медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - |медогляду та | | |виробництва товарів|надалі 2|надалі 2|надалі 1|надалі 1| | | | | |надалі 1 | | |дитячого асортименту|рази на рік |рази на рік |раз на рік |раз на рік | | | | | |раз на рік | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Продавці що | | |При |При | | | | | |При | | |реалізують на ринках| | |проведенні |проведенні | | | | | |проведенні | | |харчові продукти | - " - | - " - |попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - |попереднього | | |промислового | | |медогляду |медогляду | | | | | |медогляду | | |виробництва | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники продо-| | | | | | | | | | | | |вольчих складів | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |холодильників | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Слюсарі електро-|При |При | | | | | | | | | | |монтери та інші|проведенні |проведенні | | | | | | | | | | |працівники зайняті|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |ремонтом торго-|медогляду |медогляду | | | | | | | | | | |вельного та холо-| | | | | | | | | | | | |дильного обладнання| | | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 5 |Підприємства | | | | | | | | | | | | |громадського | | | | | | | | | | | | |харчування | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду та | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз |надалі 1 раз | | | |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік |на рік | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Завідувачі |При |При |При |При | | | | | | | | |виробництва |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | | | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2|надалі 2|надалі 2| | | | | | | | | |рази на рік|рази на рік|рази на рік|рази на рік| | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Кухарі та | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |кухонні працівники | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Кондитери | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Офіціанти | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Робітники кетерингів| | | | | | | | | | | | |та цехів бортового| | | | | | | | | | | | |харчування на | | | | | | | | | | | | |авіатранспорті | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники відділів| | | | | | | | | | | | |бортового харчування| | | | | | | | | | | | |авіакомпаній | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | | Водії автоліфтів | | |При |При | | | | | |При | | | | - " - | - " - |проведенні |проведенні | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - |проведенні | | | | | |попереднього|попереднього| | | | | |попереднього | | | | | |медогляду |медогляду | | | | | |медогляду | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Шипчандлери | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники вагонів| | |При |При | | | | | | | | |ресторанів камбузів| - " - | - " - |проведенні |проведенні | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | | | |попереднього|попереднього| | | | | | | | | | | |медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2| | | | | | | | | | | |рази на рік|рази на рік| | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники складів | | |При |При | | | | | | | | |холодильників | - " - | - " - |проведенні |проведенні | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | | | |попереднього|попереднього| | | | | | | | | | | |медогляду |медогляду | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Персонал який миє| | | | | | | | | | | | |обладнання та при-| | | | | | | | | | | | |биральники приміщень| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Слюсарі електро-|При |При | | | | | | | | | | |монтери та працівни-|проведенні |проведенні | | | | | | | | | | |ки зайняті ремонт-|попереднього|попереднього| | | | | | | | | | |ними роботами у ви-|медогляду та|медогляду та| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |робничих та|надалі 1 раз|надалі 1 раз| | | | | | | | | | |складських |на рік |на рік | | | | | | | | | | |приміщеннях | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники що мають| | | | | | | | | | | | |доступ до миття| | | | | | | | | | | | |обладнання посуду | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |інвентарю бригади з| | | | | | | | | | | | |обслуговування під-| | | | | | | | | | | | |приємств для прове-| | | | | | | | | | | | |дення прибирання | | | | | | | | | | | | |миття та дезинфек-| | | | | | | | | | | | |ційних робіт і пра-| | | | | | | | | | | | |цівники що тимчасо-| | | | | | | | | | | | |во залучаються до| | | | | | | | | | | | |роботи на харчових| | | | | | | | | | | | |об'єктах | | | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 6 |Дошкільні навчальні| | | | | | | | | | | | |заклади дитячі| | | | | | | | | | | | |ясла дитячі садки | | | | | | | | | | | | |дитячі ясла-садки | | | | | | | | | | | | |будинки дитини ди-| | | | | | | | | | | | |тячі будинки інші| | | | | | | | | | | | |типи дошкільних| | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Завідувачі |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 2|надалі 2| | |надалі 1|надалі 2|надалі 1 | |надалі 1 | | | | |рази на рік|рази на рік| | |раз на рік|рази на рік|раз на рік | |раз на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Вихователі помічни-| | | | | | | | | | | | |ки вихователів та| | | | | | | | | | | | |інший педагогічний і| | | | | | | | | | | | |технічний персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Медичний персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники | | |При |При | | | | | | | | |харчоблоків | - " - | - " - |проведенні |проведенні | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | | | |попереднього|попереднього| | | | | | | | | | | |медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2| | | | | | | | | | | |рази на рік |рази на рік | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Інший персонал |При |При |При |При | |При | | | | | | | слюсарі столяри |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | |проведенні | | | | | | |двірники електро- |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - |попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | | |монтери приби- |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду | |медогляду | | | | | | |ральники |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | | | | | | | | | | |на рік |на рік | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 7 |Загальноосвітні | | | | | | | | | | | | |навчальні заклади| | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | |на рік |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Викладачі учителі | | | | | | | | | | | | |вихователі | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Медичний персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники |При |При |При |При | | | | | | | | |харчоблоків |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | | | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| | | | | | | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |надалі 2|надалі 2|надалі 2|надалі 2| | | | | | | | | |рази на рік |рази на рік |рази на рік |рази на рік | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Інший педагогічний і|При |При |При |При | | | | | | | | |технічний персонал|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| | | | | | | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду та| | | | | | | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| |надалі 1 раз| | | | | | | | | |на рік |на рік | |на рік | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 8 |Позашкільні | | | | | | | | | | | | |навчальні заклади | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | |на рік |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Викладачі учителі | | | | | | | | | | | | |вихователі | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Медичний персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники |При |При |При |При | | | | | | | | |харчоблоків |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | | | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2|надалі 1|надалі 2| | | | | | | | | |рази на рік|рази на рік|раз на рік|рази на рік| | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Інший педагогічний і|При |При |При |При | | | | | | | | |технічний персонал |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | | | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду та| | | | | | | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| |надалі 1 раз| | | | | | | | | |на рік |на рік | |на рік | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 9 |Професійно-технічні | | | | | | | | | | | | |навчальні заклади | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | |на рік |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Викладачі учителі | | | | | | | | | | | | |вихователі | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Медичний персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники |При |При |При |При | | | | | | | | |харчоблоків |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | | | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2|надалі 1|надалі 2| | | | | | | | | |рази на рік|рази на рік|раз на рік|рази на рік| | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Інший педагогічний і|При |При |При |При | | | | | | | | |технічний персонал|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | | | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду та| | | | | | | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| |надалі 1 раз| | | | | | | | | |на рік |на рік | |на рік | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Учні перед початком|При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | |та в період проход-|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | |ження виробничої|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | |практики на|медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду | | |об'єктах працівники| | | | | | | | | | | | |яких підлягають| | | | | | | | | | | | |обов'язковому профі-| | | | | | | | | | | | |лактичному медичному| | | | | | | | | | | | |огляду | | | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| |10 |Вищі навчальні | | | | | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | | | | | |III-IV рівнів | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Студенти перед|При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | |початком та в період|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | |проходження виробни-|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | |чої практики на|медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду | | |об'єктах працівники| | | | | | | | | | | | |яких підлягають| | | | | | | | | | | | |обов'язковому профі-| | | | | | | | | | | | |лактичному медичному| | | | | | | | | | | | |огляду | | | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| |11 |Притулки для | | | | | | | | | | | | |неповнолітніх | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Викладачі учителі | | | | | | | | | | | | |вихователі | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Медичний персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники |При |При |При |При | | | | | | | | |харчоблоків |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | | | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2|надалі 2|надалі 2| | | | | | | | | |рази на рік|рази на рік|рази на рік|рази на рік| | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Інший педагогічний і|При |При |При |При | | | | | | | | |технічний персонал |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | | | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду | | | | | | | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | | | | | | | | | | |на рік |на рік | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| |12 |Дитячі і підліткові| | | | | | | | | | | | |оздоровчі сезонні | | | | | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Викладачі учителі | | | | | | | | | | | | |вихователі | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Медичний персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники |При |При |При |При | | | | | | | | |харчоблоків |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | | | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2|надалі 2|надалі 1| | | | | | | | | |рази на рік|рази на рік|рази на рік|раз на рік| | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Інший педагогічний і|При |При |При |При | | | | | | | | |технічний персонал |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | | | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду | | | | | | | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | | | | | | | | | | |на рік |на рік | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 13|Лікувально-профі- | | | | | | | | | | | | |лактичні заклади для| | | | | | | | | | | | |дорослих санаторії | | | | | | | | | | | | |будинки відпочинку | | | | | | | | | | | | |пансіонати будинки-| | | | | | | | | | | | |інтернати | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Вихователі помічни-| | | | | | | | | | | | |ки вихователів | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Медичний персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | лікарі середній та| | | | | | | | | | | | |молодший медичний | | | | | | | | | | | | |персонал | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники харчобло-|При |При |При |При | | | | | | | | |ків їдалень та роз-|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | | | | |давальних пунктів |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2|надалі 2|надалі 2| | | | | | | | | |рази на рік|рази на рік|рази на рік|рази на рік| | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники дитячих |При |При |При |При | | | | | |При | | |молочних кухонь |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та| | | | | |медогляду та | | | |надалі 2|надалі 2|надалі 2|надалі 2| | | | | |надалі 2 | | | |рази на рік|рази на рік|рази на рік|рази на рік| | | | | |рази на рік | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Технічний персонал |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | |у тому числі приби-|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | |ральники приміщень|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 14|Пологові будинки | | | | | | | | | | | | | відділення дитячі| | | | | | | | | | | | |лікарні відділен- | | | | | | | | | | | | |ня відділення па- | | | | | | | | | | | | |тології новонародже-| | | | | | | | | | | | |них недоношених | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду та | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз |надалі 1 раз | | | |на рік |на рік |на рік |на рік |на рік |на рік |на рік | |на рік |на рік | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Медичні працівники|При |При |При |При | | |Для медичних| | |При | | | лікарі середній та|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | - " - | - " - |працівників | - " - | - " - |проведенні | | |молодший медичний|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| | | лікарі | | |попереднього | | |персонал |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та| | |середній та| | |медогляду та | | | |надалі 2|надалі 2|надалі 2|надалі 2| | |молодший ме-| | |надалі 2 | | | |рази на рік|рази на рік|рази на рік|рази на рік| | |дичний персо-| | |рази на рік | | | | | | | | | |нал огляд| | | | | | | | | | | | |отоларинголо-| | | | | | | | | | | | |га з | | | | | | | | | | | | |дослідженнями| | | | | | | | | | | | |з носу та| | | | | | | | | | | | |горла на| | | | | | | | | | | | |наявність | | | | | | | | | | | | |патогенного | | | | | | | | | | | | |стафілококу | | | | | | | | | | | | |здійснюється | | | | | | | | | | | | |при вступі на| | | | | | | | | | | | |роботу та на-| | | | | | | | | | | | |далі 1 раз у | | | | | | | | | | | | |3 місяці при| | | | | | | | | | | | |чому в один| | | | | | | | | | | | |із кварталів| | | | | | | | | | | | |тричі з| | | | | | | | | | | | |інтервалом | | | | | | | | | | | | |7 - 1 днів| | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники харчобло-| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |ків їдалень та| | | | | | | | | | | | |роздавальних пунктів| | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Технічний персонал |При |При |При |При | | | | | |При | | |у тому числі приби-|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | | | |проведенні | | |ральники приміщень|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та| | | | | |медогляду та | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз| | | | | |надалі 1 раз | | | |на рік |на рік |на рік |на рік | | | | | |на рік | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| |15 |Пральні приймальні| | | | | | | | | | | | |пункти білизни | | | | | | | | | | | | |хімчистки | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Приймальники |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік |на рік | | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Пральники | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |прасувальники | | | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 16|Перукарні косме- | | | | | | | | | | | | |тичні та масажні | | | | | | | | | | | | |кабінети | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Перукарі |При |При | | | | | | | | | | | |проведенні |проведенні | | | | | | | | | | | |попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2| | | | | | | | | | | |рази на рік |рази на рік | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Манікюрниці | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Педикюрниці | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Косметики | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Масажисти | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Технічний персонал | | | | | | | | | | | | |у тому числі приби-| | | | | | | | | | | | |ральники приміщень| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 17|Лазні сауни | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Робітники з обслуго-|При |При | | | | | | | | | | |вування лазень |проведенні |проведенні | | | | | | | | | | |саун душових у|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |тому числі масажисти|медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2| | | | | | | | | | | |рази на рік |рази на рік | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Технічний персонал | | | | | | | | | | | | |у тому числі приби-| | | | | | | | | | | | |ральники приміщень| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 18|Готелі | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація що|При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | |бере участь у проце-|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | |сі обслуговування|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Чергові |При |При | | | | | | | | | | | |проведенні |проведенні | | | | | | | | | | | |попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2| | | | | | | | | | | |рази на рік |рази на рік | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Покоївки | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Кастелянки | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Технічний персонал | | | | | | | | | | | | |у тому числі приби-| | | | | | | | | | | | |ральники приміщень| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 19|Гуртожитки | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Вихователі | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Кастелянки | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Технічний персонал | | | | | | | | | | | | |у тому числі приби-| | | | | | | | | | | | |ральники приміщень| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 20|Спортивно-оздоровчі | | | | | | | | | | | | |комплекси | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Тренери |При |При | | | | | | | | | | | |проведенні |проведенні | | | | | | | | | | | |попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2| | | | | | | | | | | |рази на рік |рази на рік | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Інструктори |При |При | | | | | | | | | | | |проведенні |проведенні | | | | | | | | | | | |попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | | | |надалі 2|надалі 2| | | | | | | | | | | |рази на рік |рази на рік | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Медичний персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники басейнів | | | | | | | | | | | | |та лікувальних ванн | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Інженери |При |При | | | | | | | | | | | |проведенні |проведенні | | | | | | | | | | | |попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | | |медогляду та|медогляду та| | | | | | | | | | | |надалі 1|надалі 1| | | | | | | | | | | |раз на рік |раз на рік | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Техніки | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Прибиральники | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Обслуговувальний | | | | | | | | | | | | |персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 21|Заклади культури | | | | | | | | | | | | | театри цирки клу-| | | | | | | | | | | | |би будинки культури| | | | | | | | | | | | |тощо | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Гримери |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду |медогляду та | | | |надалі 2|надалі 2| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | | |надалі 1 раз | | | |рази на рік |рази на рік | | |на рік |на рік | | | |на рік | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Костюмери |При |При | | | | | | | |При | | | |проведенні |проведенні | | | | | | | |проведенні | | | |попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та| | | | | | | |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | | | | | | | | | | |на рік |на рік | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Обслуговувальний | | | | | | | | | | | | |персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Технічний персонал | | | | | | | | | | | | |у тому числі приби-| | | | | | | | | | | | |ральники приміщень| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 22|Розважальні заклади | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Обслуговувальний | | | | | | | | | | | | |персонал | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Технічний персонал | | | | | | | | | | | | |у тому числі приби- | | | | | | | | | | | | |ральники приміщень | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 23|Підприємства | | | | | | | | | | | | |фармацевтичної | | | | | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники адмі-|При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | |ністрації які|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | |мають доступ у ви-|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | |робничі цехи |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду | | |складські приміщен-|надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз| | | | | | | |ня виробничі лабо-|на рік |на рік | | |на рік | | | | | | | |раторії | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Фасувальники | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Гранулювальники | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Оператори | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Приймальники | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Апаратники | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Провізори | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Інженери | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Техніки | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Таблетувальники | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Технічний персонал | | | | | | | | | | | | |у тому числі приби- | | | | | | | | | | | | |ральники приміщень | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 24|Водоочисні та кана-| | | | | | | | | | | | |лізаційні споруди| | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Адміністрація |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду та | | | |надалі 2|надалі 2|надалі 2|надалі 2|надалі 1 раз| | | | |надалі 1 раз | | | |рази на рік|рази на рік|рази на рік|рази на рік|на рік | | | | |на рік | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники цехів | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |лабораторій | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Інженери | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Техніки | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Технічний персонал | | | | | | | | | | | | |у тому числі приби- | | | | | | | | | | | | |ральники приміщень | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Робітники безпосе-|При |При | | | | |При | |При | | | |редньо причетні до|проведенні |проведенні | | | | |проведенні | |проведенні | | | |водопостачання та|попереднього|попереднього| - " - | - " - | - " - | - " - |попереднього | - " - |попереднього | - " - | | |збору стічних вод у|медогляду та|медогляду та| | | | |медогляду та | |медогляду та | | | |тому числі на|надалі 1 раз|надалі 1 раз| | | | |надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | |суднах у залізнич-|на рік |на рік | | | | |на рік | |на рік | | | |них вагонах на| | | | | | | | | | | | |літаках | | | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 25|Метрополітен | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Контролери |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду |медогляду |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз| | | | | | | | |на рік |на рік | | |на рік | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Прибиральники рухо-| | | | | | | | | | | | |мого складу та при-| | | | | | | | | | | | |міщень метрополітену| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 26|Транспортно-дорожній| | | | | | | | | | | | |комплекс | | | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | а |Автомобільні заліз-| | | | | | | | | | | | |ничні морські та| | | | | | | | | | | | |річкові вокзали | | | | | | | | | | | | |аеропорти аеродро-| | | | | | | | | | | | |ми морські та| | | | | | | | | | | | |річкові порти | | | | | | | | | | | | |кемпінги мотелі| | | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники місць|При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | |відпочинку локомо-|проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | |тивних бригад водії|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | |автобусів члени|медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | |екіпажів повітряних |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | |морських та річкових|на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | |суден | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Прибиральники при-| | | | | | | | | | | | |міщень вокзалів | | | | | | | | | | | | |портів та автостан- | | | | | | | | | | | | |цій | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники кімнат| | | | | | | | | | | | |відпочинку пасажирів| | | | | | | | | | | | |на вокзалах у| | | | | | | | | | | | |портах та на авто-| | | | | | | | | | | | |станціях | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники кімнат| | | | | | | | | | | | |матері і дитини вок-| | | | | | | | | | | | |залів портів та | | | | | | | | | | | | |автостанцій | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Мийники літальних | | | | | |При |При | |При | | | |апаратів | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - |проведенні |проведенні | - " - |проведенні | - " - | | | | | | | | |попереднього|попереднього | |попереднього | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники з| | | | | | | | | | | | |приймання та видачі| | | | | | | | | | | | |вантажу | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | б |Рухомий склад| | | | | | | | | | | | |авіаційного автомо-| | | | | | | | | | | | |більного залізнич-| | | | | | | | | | | | |ного морського і| | | | | | | | | | | | |річкового транспорту| | | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Начальники |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | |пасажирських |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | |поїздів провідники |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | |інші працівники|медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | |поїзних бригад|надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Бортпровідники всіх| | | | | | | | | | | | |видів транспорту| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники пунктів | | | | | | | | | | | | |які безпосередньо| | | | | | | | | | | | |пов'язані з підго-| | | | | | | | | | | | |товкою пасажирських| | | | | | | | | | | | |составів до рейсу | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники рефриже- | | | | | | | | | | | | |раторних поїздів та| | | | | | | | | | | | |секцій | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Касири контролери| | | | | | | | | | | | |всіх видів | | | | | | | | | | | | |пасажирського | | | | | | | | | | | | |транспорту | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники зайняті| | | | | | | | | | | | |транспортуванням | | | | | | | | | | | | |харчової продукції| | | | | | | | | | | | | на всіх видах| | | | | | | | | | | | |транспорту - | | | | | | | | | | | | |авіаційного автомо-| | | | | | | | | | | | |більного залізнич-| | | | | | | | | | | | |ного морського і| | | | | | | | | | | | |річкового у тому| | | | | | | | | | | | |числі вантажники | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 27|Рибне господарство | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Члени екіпажів суден|При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду |медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз| |надалі 1 раз | |надалі 1 раз | | | | |на рік |на рік | | |на рік | |на рік | |на рік | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Рибалки на внутріш-| | | | | | | | | | | | |ніх та закритих| | | | | | | | | | | | |водоймах | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Рибалки які| | | | | | | | | | | | |займаються прибе-| | | | | | | | | | | | |режним ловом| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники | | | | | | | | | | | | |рибоприймальних | | | | | | | | | | | | |пунктів | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 28|Суб'єкти господарю-| | | | | | | | | | | | |вання що займаються| | | | | | | | | | | | |розведенням вирощу-| | | | | | | | | | | | |ванням і реалізацією| | | | | | | | | | | | |тварин | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Тваринники |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | | |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | | |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | | |медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду |медогляду та |медогляду |медогляду |медогляду | | | |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз| |надалі 1 раз | | | | | | |на рік |на рік | | |на рік | |на рік | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники | | | | | | | | | | | | |тваринницьких ферм| - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Працівники цехів | | | | | | | | | | | | |виготовлення кормів | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Оператори машинного | | | | | | | | | | | | |доїння | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Оператори штучного | | | | | | | | | | | | |запліднення тварин | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | |---+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | 29|Приватні послуги| | | | | | | | | | | | |вдома | | | | | | | | | | | | |--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+-------------+-------------| | |Репетитори |При |При |При |При |При |При |При |При |При |При | | |гувернантки |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні |проведенні | | |доглядальниці |попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього|попереднього |попереднього |попереднього |попереднього | | |прибиральниці куха-|медогляду та|медогляду та|медогляду |медогляду |медогляду та|медогляду та|медогляду та |медогляду |медогляду та |медогляду та | | |рі манікюрниці |надалі 1 раз|надалі 1 раз| | |надалі 1 раз|надалі 1 раз|надалі 1 раз | |надалі 1 раз |надалі 1 раз | | |педикюрниці |на рік |на рік | | |на рік |на рік |на рік | |на рік |на рік | | |масажисти | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Дослідження на носійство кишкових інфекцій та мазки з горла та носа на наявність патогенного стафілококу можуть здійснюватися додатково за епідпоказаннями. 2. У разі коли працівник влаштовується на роботу без зміни професії або виду виробництва і термін проходження чергового медичного огляду не вичерпаний наступний огляд проводиться згідно з установленою періодичністю. Начальник Головного управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України М.П.Жданова Начальник Головного санітарно- епідеміологічного управління МОЗ України С.П.Бережнов