Положення про ветеринарну картку до паспорта великої рогатої худоби

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України 17.09.2003 N 342 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2003 р. за N 911/8232 ПОЛОЖЕННЯ про ветеринарну картку до паспорта великої рогатої худоби Із змінами внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289від 29.06.2005 1. Загальні положення 1.1. Положення встановлює порядок видачі обміну та застосування ветеринарної картки до паспорта великої рогатої худоби далі - ветеринарна картка . 1.2. Бланки ветеринарної картки є бланками документів суворої звітності виготовляються на замовлення за формами та технічним описом згідно з додатками 1 2 3. Замовлення зберігання облік і знищення бланків ветеринарних карток здійснюється у порядку який встановлюється Міністерством аграрної політики України. Пункт 1.2 із змінами внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 1.3. Власник/утримувач тварини зобов'язаний отримати ветеринарну картку на кожну тварину на яку в установленому порядку було видано паспорт великої рогатої худоби. Ветеринарна картка до паспорта великої рогатої худоби засвідчує дані стосовно ветеринарно-санітарного стану господарства у якому утримується тварина та стану здоров'я тварини. Пункт 1.3 із змінами внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 2. Порядок видачі та обміну ветеринарної картки 2.1. Після прикріплення бирок на вуха тварини власник/утримувач повинен в 7-денний термін заповнити реєстраційну картку великої рогатої худоби та надіслати її до державної установи ветеринарної медицини для внесення до неї інформації про стан здоров'я тварини. Державна установа ветеринарної медицини повинна внести цю інформацію в триденний термін та повернути картку власнику/утримувачу. Пункт 2.1 в редакції Документа Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 2.2. Власник/утримувач повинен надіслати заповнену реєстраційну картку великої рогатої худоби до Агентства з ідентифікації та реєстрації тварин далі - Агентство яке після реєстрації тварини в Реєстрі тварин оформлює ветеринарну картку та надсилає її разом з паспортом до державної установи ветеринарної медицини яка в 3-денний термін має завірити картку та передати її разом з паспортом власнику/утримувачу тварини або уповноваженій ним особі через агента з ідентифікації. Пункт 2.2 в редакції Документа Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 2.3. Ветеринарна картка зеленого кольору видається тільки на здорову тварину яка походить із господарства благополучного щодо лейкозу бруцельозу туберкульозу лептоспірозу й інших заразних хвороб та з місцевості благополучної щодо особливо небезпечних і карантинних хвороб. Ветеринарна картка жовтого кольору видається на тварин які є не придатними для подальшого розведення під час досліджень позитивно реагують на туберкульоз бруцельоз лейкоз лептоспіроз і направляються на забійні підприємства. Забороняється використання тварин для відтворення та приймання і продаж молока молочної сировини від тварин на яких видана ветеринарна картка жовтого кольору. 2.4. Якщо на тварину видано паспорт великої рогатої худоби і спеціалістом державної установи ветеринарної медицини прийнято рішення про утилізацію тварини ветеринарна картка до паспорта великої рогатої худоби не видається. При цьому спеціаліст який прийняв рішення вносить у поле "Особливі відмітки" паспорта великої рогатої худоби записи про необхідність утилізації тварини причину утилізації та дату внесення записів. Внесені записи засвідчуються підписом спеціаліста державної установи ветеринарної медицини який вносив записи та печаткою державної установи ветеринарної медицини. Після цього тварина направляється на ветсанзавод для утилізації лише з паспортом великої рогатої худоби. 2.5. Ветеринарна картка видається особисто власнику/утримувачу або уповноваженій ним особі через уповноваженого агента з ідентифікації. Пункт 2.5 із змінами внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 2.6. Термін дії ветеринарної картки визначається спеціалістом державної установи ветеринарної медицини під контролем якого знаходиться господарство у якому утримується тварина. 2.7. Обмін ветеринарної картки проводиться у разі: закінчення терміну дії ветеринарної картки; зміни епізоотичної ситуації в господарстві; зміни епізоотичної ситуації в зоні походження тварини; зміни стану здоров'я тварини; зміни господарства у якому перебуває тварина; експорту тварини; пошкодження ветеринарної картки якщо записи на ній неможливо прочитати. При зміні стану здоров'я тварини епізоотичної ситуації в господарстві та в зоні походження тварини рішення про обмін ветеринарної картки приймається державною установою ветеринарної медицини під контролем якої знаходиться господарство. Абзац пункту 2.7 виключено на підставі Документа Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 При закінченні терміну дії ветеринарної картки власник/утримувач повинен звернутися до державної установи ветеринарної медицини спеціаліст якої за умови що стан здоров'я тварини та епізоотичний стан у господарстві не змінилися у 7-денний термін після звернення власника/утримувача подовжує термін дії ветеринарної картки та надсилає до Агентства інформацію про це. Пункт 2.7 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 При зміні епізоотичної ситуації в господарстві утримання чи в зоні походження тварини спеціаліст державної установи ветеринарної медицини має вилучити наявні в господарстві ветеринарні картки. Якщо ним було прийняте рішення про обмін ветеринарної картки спеціаліст державної установи ветеринарної медицини заносить останні дані про здоров'я тварин до відомості тварин для оформлення і видачі ветеринарної картки до паспорта великої рогатої худоби та разом із вилученими картками надсилає її до Агентства яке має внести ці дані до Реєстру тварин у 7-денний термін оформити нову ветеринарну картку та надіслати її до відповідної державної установи ветеринарної медицини. Спеціаліст державної установи ветеринарної медицини повинен в триденний термін унести до ветеринарної картки дані про здоров'я тварини завірити її підписом та печаткою і передати власнику/утримувачу. Пункт 2.7 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 У разі зміни господарства утримання тварини власник/утримувач повинен звернутися до спеціаліста державної установи ветеринарної медицини який зобов'язаний вилучити попередню ветеринарну картку здійснити обстеження тварини та провести необхідні дослідження. На підставі цих даних спеціаліст державної установи ветеринарної медицини заповнює відомість тварин для оформлення і видачі ветеринарної картки до паспорта великої рогатої худоби та надсилає її до Агентства яке вносить ці дані до Реєстру тварин оформлює нову ветеринарну картку та надсилає її до відповідної державної установи ветеринарної медицини спеціаліст якої вносить до ветеринарної картки дані про здоров'я тварини завіряє її та передає власнику/утримувачу. При переміщенні тварини ветеринарна картка дійсна 30 днів від дати вибуття тварини з господарства тільки при наявності вказаної дати та підпису спеціаліста і печатки державної установи ветеринарної медицини. Пункт 2.7 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 При пошкодженні ветеринарної картки якщо записи на ній неможливо прочитати власник/утримувач повинен написати заяву про обмін ветеринарної картки та надіслати її разом із пошкодженою ветеринарною карткою до Агентства яке повинно зробити відповідну відмітку в Реєстрі тварин у 7-денний термін оформити нову ветеринарну картку і надіслати її до відповідної державної установи ветеринарної медицини спеціаліст якої заповнює її завіряє та передає власнику/утримувачу. Пункт 2.7 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 Пункт 2.8 виключено на підставі Документа Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 3. Зміст ветеринарної картки 3.1. Усі записи у ветеринарній картці виконуються українською мовою за винятком коду країни де тварину було ідентифіковано. Цифрова інформація вноситься до ветеринарної картки арабськими цифрами. 3.2. Ветеринарна картка має лицьовий та зворотний боки. 3.3. Лицьовий бік ветеринарної картки містить поля з такими реквізитами: назва документа його серія та номер; серія та номер паспорта великої рогатої худоби до якого видана ветеринарна картка; назва та номер державної установи ветеринарної медицини яка здійснювала оформлення та видачу ветеринарної картки; дані про тварину - робочий чотири останні цифри ідентифікаційного номера та ідентифікаційний номери дата народження код статі і код породи; назва та реєстраційний номер господарства де утримується тварина на момент видачі ветеринарної картки; дані що підтверджують чи не підтверджують проведення вакцинації проти сибірки; результати реакції тварини на лейкоз бруцельоз туберкульоз лептоспіроз; захворювання які були виявлені в зоні походження тварини; дата видачі ветеринарної картки; дата до якої дійсна ветеринарна картка термін до якого подовжено дію ветеринарної картки; дата вибуття тварини з господарства. Пункт 3.3 із змінами внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 3.4. Зворотний бік ветеринарної картки заповнюється у разі прибуття тварини до господарства з іншого господарства. При цьому на зворотний бік ветеринарної картки вносяться такі дані: назва та реєстраційний номер господарства в яке прибуває тварина; дата та причина прибуття; підпис керівника власника ; прізвище та підпис спеціаліста державної установи ветеринарної медицини і дата візиту; перелік здійснених перевірок; номер державної установи ветеринарної медицини під контролем якої знаходиться господарство. 3.5. Державні установи ветеринарної медицини ведуть облік лікувальних заходів діагностичних досліджень та профілактичних обробок тварин які знаходяться під ветеринарно-санітарним контролем. Заповнення лицьового та зворотного боків ветеринарної картки здійснюється спеціалістом державної установи ветеринарної медицини після внесення засобами електронного зв'язку даних про стан здоров'я тварини та ветеринарно-санітарний стан господарства де тварина утримується до Реєстру тварин. Лицьовий бік ветеринарної картки заповнюється шляхом використання програмного забезпечення Реєстру тварин . Записи лицьового та зворотного боків ветеринарної картки засвідчуються підписом спеціаліста та печаткою державної установи ветеринарної медицини. Ветеринарні картки що мають виправлення не мають підпису спеціаліста державної установи ветеринарної медицини печатки і дати їх видачі вважаються недійсними. 4. Порядок застосування ветеринарної картки при переміщеннях тварини 4.1. Забороняється переміщення тварини з господарства в інше господарство за винятком переміщення тварин на ветсанзавод чи інше місце утилізації без наявності паспорта великої рогатої худоби з ветеринарною карткою та відомості переміщення тварин. Пункт 4.1 із змінами внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 4.2. Якщо на тварину заповнена ветеринарна картка жовтого кольору тварина може переміщуватися виключно на забійні підприємства. 4.3. У разі переміщення тварини за межі Автономної Республіки Крим чи області власник/утримувач зобов'язаний погодити це переміщення з відповідними державними установами ветеринарної медицини. Пункт 4.3 із змінами внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 4.4. У разі експорту тварини власник/утримувач або уповноважена ним особа погоджують вибуття тварини на експорт з Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України. Пункт 4.4 із змінами внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 4.5. Якщо тварина вибуває з одного господарства в інше чи на експорт попередній власник/утримувач або вповноважена ним особа зобов'язані звернутися в державну установу ветеринарної медицини під контролем якої перебуває господарство разом із паспортом тварини ветеринарною карткою до паспорта та відомістю переміщення тварин для внесення у ветеринарну картку дати вибуття тварини з господарства у тому числі в разі зміни стану здоров'я тварини чи ветеринарно-санітарного стану господарства у якому вона утримувалась для її обміну. Унесення записів про вибуття тварини засвідчується підписом спеціаліста державної установи ветеринарної медицини та її печаткою. Пункт 4.5 із змінами внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 в редакції Документа Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 4.6. Якщо тварина прибуває до господарства власник/утримувач або уповноважена ним особа повинні в 7-денний термін від дати прибуття тварини за винятком прибуття на забійне підприємство чи підприємство з санутилізації звернутися з паспортом великої рогатої худоби в державну установу ветеринарної медицини за місцем знаходження господарства. Спеціаліст державної установи ветеринарної медицини заповнює зворотний бік ветеринарної картки і на підставі внесених записів протягом семи днів здійснює її обмін. Пункт 4.6 із змінами внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк Додаток 1 до пункту 1.2 Положення про ветеринарну картку до паспорта великої рогатої худоби Ветеринарна картка зеленого кольору лицьовий бік -------------------------------------------------------------------------------------------------- |Ветери- | ВЕТЕРИНАРНА КАРТКА 1 * серія 2 N |15 ДІЙСНА ДО:| При | | нарна | до паспорта великої рогатої худоби серії 3 N 4 | за умови що |переміщенні | |картка | 5 | тварина не | тварини | | до | ------------------------- ------------------------| вибуває з |ветеринарна | |ПАСПОР- | 6 |господарства | картка | | ТА | ------------------------- N ----- підтверджує що тварина |--------------| дійсна | |ВЕЛИКОЇ | Робочий N Ідентифікаційний N Дата народження |--------------| 30 днів | |РОГАТОЇ |----------- ------------------ --------------- | Підпис М.П. | від дати | |ХУДОБИ || 7 | | 8 | | 9 | | | вибуття | | і без |----------- ------------------ --------------- | Дійсна | тварини з | | нього | Стать N і назва господарства | 30 днів від |господарства| |недійсна| -------- --------------------------- |дати вибуття |тільки при | | | | 10 | | | | тварини з | наявності | | | -------- | | |господарства | вказаної | | | Код породи | 12 | | | дати та | | |----------- | | |16 Дата | підпису | | || 11 | | | | вибуття: |спеціаліста | | |----------- --------------------------- |--------------| і печатки | | | походить із господарства |--------------| державної | | | благополучного щодо: Дата: 13 | Підпис 17 | установи | | | ЛЕЙКОЗУ Підпис 14 |М.П. |ветеринарної| | | БРУЦЕЛЬОЗУ М.П. | | медицини | | | ТУБЕРКУЛЬОЗУ |Продовжена | | | | ЛЕПТОСПІРОЗУ |до: 18 | | | | |--------------| | | | проходить із зони благополучної щодо || || | | | гострих інфекційних захворювань || || | | | ------- ------- || || | | | вакцинація проти сибірки | так | | ні | непотрібне || || | | | ------- ------- закреслити |--------------| | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Формат бланка - А5 --------------- * Нумерація полів зон ветеринарної картки цифри 1-18 на бланку не друкуються : 1 - серія ветеринарної картки; 2 - номер ветеринарної картки; 3 - серія паспорта великої рогатої худоби до якого видається ветеринарна картка; 4 - номер паспорта великої рогатої худоби до якого видається ветеринарна картка; 5 6 - назва та номер державної установи ветеринарної медицини яка здійснювала оформлення та видачу ветеринарної картки; 7 - робочий N тварини; 8 - ідентифікаційний N тварини; 9 - дата народження; 10 - стать; 11 - код породи; 12 - назва і реєстраційний N господарства де перебуває тварина; 13 - дата видачі ветеринарної картки; 14 - підпис спеціаліста державної установи ветеринарної медицини який здійснював заповнення ветеринарної картки; 15 - дата до якої дійсна ветеринарна картка; 16 - дата вибуття тварини з господарства; 17 - підпис спеціаліста державної установи ветеринарної медицини; 18 - термін до якого подовжено дію ветеринарної картки. зворотний бік -------------------------------------------------------------------------------------------------- |* Не- | Частина заповнюється господарством | Частина заповнюється спеціалістом державної | | пот- | куди прибула тварина | установи ветеринарної медицини під контролем| | рібне | | якого знаходиться господарство | |закрес-| N господарства 1 ** під державним | --------------- -------------| | лити | --------------------- ветеринарним | Ідентифікація * |не відповідає| | відповідає|| | | | | контролем * | --------------- -------------| | | | | ------ ------ | ------ ------ | | | --------------------- |так | | ні | | Перевірка на туберкульоз * |так | | ні | | | | ------ ------ | ------ ------ | | | | ------ ------ | | |Дата прибуття тварини | Перевірка на лейкоз * |так | | ні | | | | число місяць рік Код прибуття | ------ ------ | | | -------------------- ------ | ---------------| | | | 2 | | 3 | | Проба крові на | 6 || | | -------------------- ------ | ---------------| | | | Дата візиту Інші перевірки | | | Назва господарства | --------------- ---------------| | | | | 7 | | 8 || | | ------------------------------- | --------------- ---------------| | | | 4 | | | | | | | | Прізвище: 9 Підпис: 10 | | | ------------------------------- | | | | | | | | Підпис керівника власника : 5 | N державної установи | | | | ветеринарної медицини | | | | ------------------------- | | | | | 11 | | | | | | | | | | | ------------------------- | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- * Непотрібне закреслити; ** нумерація полів зон ветеринарної картки цифри 1-11 на бланку не друкуються : 1 - реєстраційний номер господарства куди прибула тварина; 2 - дата прибуття тварини в господарство; 3 - код прибуття; 4 - назва господарства в яке прибула тварина; 5 - підпис керівника господарства власника ; 6 8 - перелік здійснених перевірок; 7 - дата візиту спеціаліста державної установи ветеринарної медицини; 9 10 - прізвище та підпис спеціаліста державної установи ветеринарної медицини під контролем якого перебуває господарство; 11 - номер державної установи ветеринарної медицини. Додаток 1 в редакції Документа Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк Додаток 2 до пункту 1.2 Положення про ветеринарну картку до паспорта великої рогатої худоби Ветеринарна картка жовтого кольору лицьовий бік -------------------------------------------------------------------------------------------------- |Ветери- | ВЕТЕРИНАРНА КАРТКА 1 ** Р25 серія 2 N |ДІЙСНА ДО: 15 | При | | нарна | до паспорта великої рогатої худоби серії 3 N 4 | за умови що |переміщенні | |картка | 5 6 | тварина не | тварини | |прикріп-| ------------------------------------------------ N ------| вибуває з |ветеринарна | |люється | підтверджує що тварина |господарства | картка | | до | Робочий N Ідентифікаційний N Дата народження |--------------| дійсна | |ПАСПОР- |----------- ------------------ --------------- |--------------| 30 днів | | ТА || 7 | | 8 | | 9 | | Підпис М.П. | від дати | |ВЕЛИКОЇ |----------- ------------------ --------------- | | вибуття | |РОГАТОЇ | Стать N і назва господарства | Дійсна | тварини з | |ХУДОБИ | -------- --------------------------- | 30 днів від |господарства| | і без | | 10 | | | |дати вибуття |тільки при | | нього | -------- | | | тварини з | наявності | |недійсна| Код породи | 12 | |господарства | вказаної | | |----------- | | | | дати та | | || 11 | | | |16 Дата | підпису | | |----------- --------------------------- | вибуття: |спеціаліста | | | позитивно реагує на* 18 |--------------| і печатки | | | 13 Дата: |--------------| державної | | | ЛЕЙКОЗ ------- ------- 14 Підпис | Підпис 17 | установи | | | | так | | ні | М.П. |М.П. |ветеринарної| | | ------- ------- | | медицини | | | БРУЦЕЛЬОЗ ------- ------- |Продовжена | | | | | так | | ні | |до: 18 | | | | ------- ------- |--------------| | | | ТУБЕРКУЛЬОЗ ------- ------- || || | | | | так | | ні | || || | | | ------- ------- || || | | | ЛЕПТОСПІРОЗ ------- ------- || || | | | | так | | ні | || || | | | ------- ------- || || | | | у зоні походження виявлено захворювання на: || || | | | ---------------------------------------------------- || || | | | | 20 | || || | | | ---------------------------------------------------- || || | | | ------- ------- || || | | | вакцинація проти сибірки* | так | | ні | || || | | | ------- ------- |--------------| | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Формат бланка - А5 --------------- * Непотрібне закреслити; ** нумерація полів зон ветеринарної картки цифри 1-20 на бланку не друкуються : 1 - серія ветеринарної картки; 2 - номер ветеринарної картки; 3 - серія паспорта великої рогатої худоби до якого видається ветеринарна картка; 4 - номер паспорта великої рогатої худоби до якого видається ветеринарна картка; 5 6 - назва та номер державної установи ветеринарної медицини яка здійснювала оформлення та видачу ветеринарної картки; 7 - робочий номер тварини; 8 - ідентифікаційний номер тварини; 9 - дата народження; 10 - стать; 11 - код породи; 12 - назва та реєстраційний номер господарства де перебуває тварина; 13 - дата видачі ветеринарної картки; 14 - підпис спеціаліста державної установи ветеринарної медицини який здійснював заповнення ветеринарної картки; 15 - дата до якої дійсна ветеринарна картка; 16 - дата вибуття тварини з господарства; 17 - підпис спеціаліста державної установи ветеринарної медицини; 18 - термін до якого подовжено дію ветеринарної картки; 19 - відмітка про позитивну реакцію тварини на захворювання; 20 - перелік захворювань виявлених у зоні походження тварини. зворотний бік -------------------------------------------------------------------------------------------------- |* Не- | Частина заповнюється господарством | Частина заповнюється спеціалістом державної | | пот- | куди прибула тварина | установи ветеринарної медицини під контролем| | рібне | | якого перебуває господарство | |закрес-| N господарства 1 ** під державним | --------------- -------------| | лити | --------------------- ветеринарним | Ідентифікація* |не відповідає| | відповідає|| | | | | контролем * | --------------- -------------| | | | | ------ ------ | | | | --------------------- |так | | ні | | ------ ------ | | | ------ ------ | Перевірка на туберкульоз* |так | | ні | | | | | ------ ------ | | | | ------ ------ | | |Дата прибуття тварини | Перевірка на лейкоз* |так | | ні | | | | число місяць рік Код прибуття | ------ ------ | | | -------------------- ------ | ---------------| | | | 2 | | 3 | | Проба крові на | 6 || | | -------------------- ------ | ---------------| | | | | | | | Дата візиту Інші перевірки | | | Назва господарства | --------------- ---------------| | | ------------------------------- | | 7 | | 8 || | | | 4 | | --------------- ---------------| | | | | | | | | ------------------------------- | | | | | Прізвище: 9 Підпис: 10 | | | | | | | | | | | Підпис керівника власника : 5 | | | | | N державної установи | | | | ветеринарної медицини | | | | ------------------------- | | | | | 11 | | | | | | | | | | | ------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- * Непотрібне закреслити; ** нумерація полів зон ветеринарної картки цифри 1-11 на бланку не друкуються : 1 - реєстраційний номер господарства куди прибула тварина; 2 - дата прибуття тварини в господарство; 3 - код прибуття; 4 - назва господарства у яке прибула тварина; 5 - підпис керівника господарства власника ; 6 8 - перелік здійснених перевірок; 7 - дата візиту спеціаліста державної установи ветеринарної медицини; 9 10 - прізвище та підпис спеціаліста державної установи ветеринарної медицини під контролем якого перебуває господарство; 11 - номер державної установи ветеринарної медицини. Додаток 2 в редакції Документа Міністерства аграрної політики N 289 від 29.06.2005 Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк Додаток 3 до пункту 1.2 Положення про ветеринарну картку до паспорта великої рогатої худоби ТЕХНІЧНИЙ ОПИС бланка "Ветеринарна картка до паспорта великої рогатої худоби" 1. Формат бланка - 148 х 210 мм. 2. Основні технічні характеристики паперу для виготовлення бланків: маса 1 м кв. - не менше 80 г; власна флюоресценція - не більше 3%; наявність захисних волокон; наявність хімічного захисту; наявність двоступеневого двотонового водяного знаку; білість - не менше 80%. 3. Двоступеневий двотоновий водяний знак який є на папері являє аксонометричну проекцію прямокутного паралелепіпеда з довжиною бокових ліній 18 мм та ліній основи - 10 мм. Сполучення окремих водяних знаків по боковим та лініям основи складає єдиний для аркуша паперу фоновий двоступеневий двотоновий водяний знак. 4. Друковані елементи захисту: лицьовий та зворотний боки бланка задруковані двома гільошними антисканерними сітками перемінної геометрії з товщиною ліній 50 мкм; одна із сіток лицьового та зворотного боків має висвітлені площини призначені для нанесення на бланк інформації необхідної в процесі його функціонування; у дизайну бланка лицьового та зворотного боків при друкуванні використані видимі та невидимі при денному світлі фарби що мають свічення при дії випромінювання в зонах спеціальних частот та мікрошрифт. 5. Нумерація бланка складається з двох літер та серії - з шести цифр. 6. Лицьовий та зворотний боки бланка можуть бути забарвлені в такі кольори: зелений; жовтий. 7. Для підвищення рівня захисту: на лицьовому боці бланка номер та серія закриті напівпрозорою деметалізованою плівкою; на зворотному та лицьовому боках бланка нанесено голографічний захисний елемент "ВРХ" розміром діаметру 24 мм. 8. Допуски: за всіма розмірами крім товщини ліній дизайну та мікрошрифту +- 0 5мм; за кольором +- 10 відсотків. Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк