Положення про міжобласну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб птиці

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини 17.06.2003 N 47 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2003 р. за N 611/7932 ПОЛОЖЕННЯ про міжобласну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб птиці 1. Міжобласна спеціалізована державна лабораторія ветеринарної медицини з хвороб птиці далі - міжобласна лабораторія створена відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" і підпорядковується Державному департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України. Відповідно до статті 30 Закону України "Про ветеринарну медицину" методичне забезпечення лабораторної діагностики здійснює Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України. 2. Міжобласна лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України іншими законами України актами Президента України Кабінету Міністрів України Міністерства аграрної політики України Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Державного департаменту ветеринарної медицини Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини Державного центру ветеринарної медицини птахівництва України та цим Положенням. 3. Міжобласна лабораторія є державною установою ветеринарної медицини України з питань прогнозування профілактики діагностики і лікування хвороб птиці в закріпленій зоні обслуговування. 4. Міжобласна лабораторія має матеріально-технічну базу територію і будівлі лабораторне обладнання і апаратуру віварій з піддослідними тваринами тощо та проводить на сучасному рівні лабораторно-діагностичні: вірусологічні бактеріологічні хіміко-токсикологічні патологоанатомічні паразитологічні мікологічні та інші дослідження з метою своєчасної діагностики хвороб птиці оцінки якості і безпеки продукції тваринного походження кормів тваринного і рослинного походження води за винятком експорту та імпорту. Зона обслуговування міжобласної лабораторії визначається і затверджується Державним департаментом ветеринарної медицини. 5. Територія приміщення обладнання міжобласної лабораторії умови і режим праці в ній повинні відповідати Правилам охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини які затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 20.04. 99 N 67 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.10.99 за N 695/3988. 6. Плани лабораторно-діагностичних досліджень розробляються з урахуванням епізоотичного і ветеринарно-санітарного стану птахівництва в закріпленій зоні обслуговування пропозицій управлінь ветеринарної медицини в областях науково-виробничого об'єднання птахівничої промисловості "Укрптахопром" погоджуються з Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини Державним центром ветеринарної медицини птахівництва України та затверджуються Державним департаментом ветеринарної медицини. 7. Основними завданнями міжобласної лабораторії є: охорона території від занесення з територій інших держав або карантинної зони збудників заразних і незаразних хвороб птиці; організація та проведення планових та непланових лабораторно-діагностичних досліджень з метою прогнозування профілактики та лікування хвороб птиці; вивчення причин виникнення і шляхів розповсюдження хвороб птиці їх профілактика діагностика та ліквідація; захист населення від хвороб спільних для птиці і людей; видача в установленому порядку експертних висновків з необхідними пропозиціями щодо організації та здійснення на місцях профілактичних оздоровчих і ветеринарно-санітарних заходів; надання практичної і консультативної допомоги спеціалістам ветеринарної медицини з питань профілактики діагностики та боротьби з хворобами птиці; відбір зразків продукції тваринного рослинного і біотехнологічного походження для проведення відповідних досліджень; участь у розробці та організації спільно з Державним центром ветеринарної медицини птахівництва України і територіальними органами ветеринарної медицини профілактичних діагностичних ветеринарно-санітарних карантинних та інших заходів боротьби із хворобами птиці; удосконалення методів діагностики хвороб птиці; підвищення кваліфікації спеціалістів міжобласної лабораторії; упровадження в практику досягнень науки та передового досвіду. 8. До компетенції міжобласної лабораторії належать: вивчення епізоотичного ветеринарно-санітарного стану птахівництва в прикордонних регіонах України та суміжних державах здійснення лабораторного контролю імпортованої птиці перелітних птахів участь у складанні прогнозів можливого виникнення та шляхів поширення особливо небезпечних і маловідомих інфекційних захворювань птиці; проведення діагностичних досліджень матеріалів що надходять з господарств виконання всіх видів планових досліджень матеріалів з метою профілактики діагностики лікування установлення причин захворювання та загибелі птиці ветеринарно-санітарної токсикологічної і радіаційної оцінки якості продукції птахівництва кормів тваринного і рослинного походження крім експорту та імпорту води повітря пташників та інших об'єктів ветеринарного контролю; вивчення проведення аналізу здійснення контролю епізоотичного і ветеринарно-санітарного стану птахівничих господарств ферм населених пунктів зони обслуговування; контроль стану напруги імунітету до інфекційних захворювань у птиці різних вікових груп а також визначення біологічної активності вакцин здійснення бактеріологічного контролю якості дезінфекції в птахогосподарствах і підприємствах з переробки продуктів птахівництва; направлення на місця спеціалістів для уточнення діагнозу надання практичної допомоги в організації і проведенні протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів у разі виникнення особливо небезпечних заразних хвороб птиці у тому числі спільних для птиці і людей; видача експертних висновків за результатами досліджень матеріалів та обстежень господарств з причини захворювання або загибелі птиці щодо ветеринарно-санітарної якості кормів тваринного і рослинного походження та кормових добавок води повітря пташників інших приміщень птахівничих господарств суб'єктів підприємницької діяльності утому числі з переробки птахівничої продукції незалежно від форм власності; проведення вибіркових досліджень продукції птахівництва призначеної для харчових потреб та видання експертних висновків; повідомлення у встановленому порядку державним органам ветеринарної медицини та суб'єктам господарювання які займаються птахівництвом про результати досліджень; розроблення і внесення на розгляд державним органам ветеринарної медицини пропозицій щодо профілактики діагностики лікування хвороб птиці; здійснення методичного керівництва роботою лабораторій спеціалізованих птахівничих господарств; організація та проведення семінарів стажувань лікарів та лаборантів ветеринарної медицини лабораторій птахівничих господарств; участь у розробці планів протиепізоотичних ветеринарно-санітарних та лікувально-профілактичних заходів разом із спеціалістами державних установ ветеринарної медицини та птахогосподарств; проведення за дорученням Державного департаменту ветеринарної медицини апробації нових діагностичних та лікувальних засобів методів діагностики лабораторного обладнання кормових добавок; облік роботи та подання звіту Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини Державному центру ветеринарної медицини птахівництва України; виконання метрологічних вимог та забезпечення режиму роботи з мікроорганізмами II III IV груп патогенності; унесення пропозицій щодо підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини міжобласної лабораторії; забезпечення виконання завдань і функцій взаємодія з управліннями ветеринарної медицини в областях і районах зони обслуговування; проведення атестації робочих місць; виконання завдань Державного департаменту ветеринарної медицини Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини Державного центру ветеринарної медицини птахівництва України та інших робіт що належать до компетенції міжобласної лабораторії; відповідальність за неправильне і некваліфіковане вирішення питань лабораторної діагностики хвороб птиці протиепізоотичних ветеринарно-санітарних лікувально-профілактичних заходів недотримання спеціалістами міжобласної лабораторії правил охорони праці а також протиепізоотичного і протиепідеміологічного режимів згідно з чинним законодавством. 9. Міжобласна лабораторія у межах компетенції має право: контролювати й оцінювати епізоотичну ситуацію стан справ у птахівництві з незаразних хвороб дотримання ветеринарно-санітарних правил при вирощуванні птиці та переробці її продукції; надавати рекомендації щодо здійснення профілактики хвороб птиці: спеціалістам державних установ ветеринарної медицини науково-виробничого об'єднання "Укрптахопром" підприємств і організацій птахогосподарств що займаються птахівництвом; одержувати від посадових осіб підприємств установ і організацій зони обслуговування документи і матеріали необхідні для вивчення епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану в птахівництві; проводити лабораторні дослідження за рахунок коштів власників птиці продукції птахівництва згідно з тарифами; контролювати проведення заходів установлених відповідними нормативними актами методиками інструкціями які забезпечують своєчасну профілактику діагностику і ліквідацію заразних і незаразних хвороб птиці; установлювати тарифи на виконання платних лабораторно-діагностичних досліджень птиці та продукції птахівництва кормів тваринного і рослинного походження; узагальнювати та подавати до Державного департаменту ветеринарної медицини заявку щодо закупівлі ветеринарних лікарських засобів та засобів ветеринарної медицини. 10. Міжобласну лабораторію очолює директор - лікар ветеринарної медицини який одночасно є завідувачем одного з відділу і має досвід практичної роботи за фахом не менше п'яти років пройшов відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації. Директор міжобласної лабораторії призначається на посаду і звільняється з посади Державним департаментом ветеринарної медицини згідно з чинним законодавством. Завідувачі відділів спеціалісти та інші працівники міжобласної лабораторії призначаються на посади і звільняються з посад директором. 11. Директор міжобласної лабораторії: керує діяльністю міжобласної лабораторії організовує роботу розподіляє обов'язки її працівників затверджує посадові інструкції; забезпечує ведення діловодства в міжобласній лабораторії; призначає у встановленому порядку заходи заохочення та адміністративного стягнення до працівників міжобласної лабораторії; несе разом з головним бухгалтером відповідальність за нецільове використання коштів виділених на утримання міжобласної лабораторії порушення порядку ведення і недостовірність обліку та статистичної звітності згідно з чинним законодавством. 12. Директор міжобласної лабораторії з питань її діяльності підпорядкований Голові Державного департаменту ветеринарної медицини забезпечує виконання у встановлені терміни нормативно-правових актів Державного департаменту ветеринарної медицини. Директор міжобласної лабораторії є державним інспектором ветеринарної медицини. 13. Структура і штатна чисельність міжобласної лабораторії визначаються Державним департаментом ветеринарної медицини з урахуванням епізоотичного і ветеринарно-санітарного стану птахівництва в зоні обслуговування. 14. При міжобласній лабораторії можуть створюватись госпрозрахункові підрозділи для надання ветеринарних послуг на договірній основі. 15. Міжобласна лабораторія у своїй діяльності є державною діагностичною установою і несе повну відповідальність за несвоєчасну та недостовірну діагностику хвороб птиці. 16. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства. 17. Міжобласна лабораторія забезпечується спеціальним автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами за встановленими нормативами. Матеріальні цінності лабораторії є державною власністю. 18. Міжобласна лабораторія є неприбутковою організацією і утримується за рахунок коштів загального і спеціального фондів Державного бюджету. 19. Міжобласна лабораторія є юридичною особою має самостійний баланс рахунки в установах банків круглу печатку фірмові бланки кутовий штамп зі своїм найменуванням. Директор Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини М.С.Павленко