Положення про міжрайонну державну лабораторію ветеринарної медицини

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини 17.06.2003 N 47 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2003 р. за N 613/7934 ПОЛОЖЕННЯ про міжрайонну державну лабораторію ветеринарної медицини Із змінами внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 від 25.02.2004 1. Міжрайонна державна лабораторія ветеринарної медицини далі -лабораторія створена відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" і підпорядкована Управлінню ветеринарної медицини в області. Зоною обслуговування лабораторії можуть бути два або декілька суміжних районів що визначаються управлінням ветеринарної медицини в області. Структурними підрозділами лабораторії можуть бути відділи державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках які розміщені в районі дислокації лабораторії тощо. Контроль за діяльністю лабораторії здійснює управління ветеринарної медицини в області а методичне забезпечення лабораторної діагностики - обласна державна лабораторія ветеринарної медицини. 2. Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України іншими законами України актами Президента України Кабінету Міністрів України Міністерства аграрної політики України Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Державного департаменту ветеринарної медицини управлінь ветеринарної медицини в області та районах зони обслуговування та цим Положенням. 3. Лабораторія є державною установою ветеринарної медицини з питань лабораторної діагностики хвороб тварин ветеринарно-санітарної експертизи оцінки якості і безпеки продукції тваринного а на ринках і рослинного походження у тому числі сировини продуктів та харчових продуктів кормів тваринного і рослинного походження кормових добавок та організації лабораторної справи в закріплених районах. 4. Лабораторія має свою матеріально-технічну базу територію і будівлі лабораторне обладнання і апаратуру віварій з піддослідними тваринами тощо та проводить у повному обсязі і на сучасному рівні патологоанатомічні гістологічні мікроскопічні бактеріологічні біологічні вірусологічні серологічні імунологічні гельмінтологічні хіміко-токсикологічні біохімічні мікологічні радіологічні гематологічні і інші лабораторні дослідження. Матеріальні цінності лабораторії є державною власністю. 5. Територія приміщення обладнання лабораторії умови і режими праці в ній повинні відповідати Правилам охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини які затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 20.04.99 N 67 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.10.99 за N 695/3988. 6. Плани лабораторно-діагностичних досліджень розробляються з урахуванням епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану тваринництва зони обслуговування завдань управлінь ветеринарної медицини в області районах погоджуються з обласною державною лабораторією ветеринарної медицини і затверджуються Управлінням ветеринарної медицини в області. 7. Основними завданнями лабораторії є: охорона території відповідних районів України від занесення з територій інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин; забезпечення організації та проведення планових і непланових лабораторно-діагностичних досліджень з метою профілактики та діагностики хвороб тварин; діагностика інфекційних інвазійних і незаразних хвороб тварин; визначення якості та безпеки продукції тваринного а на ринках і рослинного походження кормів тваринного і рослинного походження кормових добавок шляхом проведення повного комплексу досліджень з урахуванням діючих методик і видачею експертних висновків з рекомендаціями щодо організації та здійснення на місцях оздоровчих і профілактичних заходів; державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю та безпекою продукції тваринного а на ринках і рослинного походження; переміщенням у тому числі експорту імпорту об'єктів що підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю; захист населення від хвороб спільних для тварин і людей; ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного а на ринках і рослинного походження що використовується для харчування або виготовлення харчових продуктів а також готових кормів кормів тваринного і рослинного походження та кормових добавок; бактеріологічний радіологічний паразитологічний і токсикологічний контроль на суб'єктах господарювання щодо переробки продовольчої сировини тваринного походження різних форм власності: м'ясокомбінатах птахокомбінатах холодильниках базах заготівлі зберігання та реалізації продукції тваринного походження; організація заходів щодо попередження розповсюдження заразних хвороб тварин через продукцію що підлягає ветеринарно-санітарній експертизі; виконання метрологічних вимог щодо акредитації на технічну компетентність і незалежність забезпечення режиму роботи з мікроорганізмами II III IV груп патогенності; надання практичної методичної та консультативної допомоги спеціалістам ветеринарної медицини з питань профілактики діагностики і боротьби з хворобами тварин включаючи хвороби спільні для тварин і людей та ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного а на ринках і рослинного походження; підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини лабораторій; контроль за роботою та методичне керівництво діяльністю державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи та лабораторій суб'єктів господарювання; упровадження в практику досягнень ветеринарної медицини. 8. До компетенції лабораторії належать: державний ветеринарно-санітарний контроль за харчовими продуктами тваринного і рослинного походження; проведення лабораторно-клінічних вірусологічних бактеріологічних хіміко-токсикологічних патологоанатомічних гістологічних паразитологічних радіологічних та інших досліджень з метою діагностики хвороб тварин оцінки якості та безпеки продукції тваринного походження кормів і води; проведення діагностичних досліджень матеріалів які надходять з господарств різних форм власності виконання усіх видів планових досліджень у встановленому порядку видача експертних висновків з відповідними пропозиціями; направлення на місця спеціалістів лабораторії для уточнення діагнозу надання практичної допомоги в організації і проведенні протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів у разі виникнення особливо небезпечних хвороб тварин у тому числі спільних для тварин і людей; видача ветеринарних документів на об'єкти що підлягають обов'язковому державному ветеринарно-санітарному контролю; надання методичної і практичної допомоги спеціалістами ветеринарної медицини в організації та проведенні ветеринарно-санітарної експертизи на суб'єктах господарювання щодо забою тварин переробки зберігання транспортування і реалізації продукції тваринного походження та державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; участь у розробці протиепізоотичних лікувально-профілактичних ветеринарно-санітарних заходів; здійснення комплексу заходів з метрологічного забезпечення робіт у лабораторії та державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; вивчення і внесення у встановленому порядку управлінню ветеринарної медицини в області пропозицій щодо потреби асигнувань на утримання лабораторії її структурних підрозділів проведення діагностичних досліджень придбання для цього необхідних матеріалів підвищення кваліфікації спеціалістів лабораторії; відбір зразків продукції тваринного рослинного і біотехнологічного походження необхідних для проведення відповідних досліджень; участь у роботі комісії щодо атестації робочих місць; облік роботи та подання звітів обласній державній лабораторії ветеринарної медицини в установленому порядку; участь в організації і проведенні семінарів нарад науково-виробничих конференцій з керівниками і спеціалістами ветеринарної медицини державних підприємств установ господарств районів з питань організації і підвищення ефективності ветеринарного обслуговування; відповідно до пункту 5 Положення про Державний департамент ветеринарної медицини може брати участь разом з державною санітарно-епідеміологічною службою у розслідуванні випадків виникнення серед населення захворювань спільних для людей і тварин; виконання доручень управлінь ветеринарної медицини в області і районах обласної державної лабораторії ветеринарної медицини зони обслуговування. 9. Лабораторія у межах своєї компетенції має право: давати спеціалістам державних установ ветеринарної медицини а також лікарям ветеринарної медицини які займаються ветеринарною практикою за ліцензіями методичні вказівки щодо правил відбору матеріалів і доставку їх на дослідження пропозиції і рекомендації з організації заходів спрямованих на профілактику діагностику ліквідацію захворювань тварин поліпшення якості продуктів тваринного походження у ветеринарно-санітарному плані та їх відповідність технічним умовам і стандартам; проводити ветеринарно-санітарну експертизу продуктів тваринного і рослинного походження; проводити лабораторні дослідження продукції тваринного а на ринках і рослинного походження за рахунок суб'єктів господарювання власників тварин зазначеної продукції згідно з тарифами; одержувати від юридичних та фізичних осіб діяльність яких пов'язана з утриманням транспортуванням торгівлею тваринами а також виробництвом переробкою зберіганням транспортуванням та реалізацією продукції тваринного а на ринках і рослинного походження документи і матеріали необхідні для вивчення епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану; узагальнювати та подавати до Державного департаменту ветеринарної медицини заявку щодо закупівлі ветеринарних лікарських засобів та засобів ветеринарної медицини. 10. Спеціалісти лабораторії несуть відповідальність за недостовірне і некваліфіковане розв'язання питань лабораторної діагностики хвороб тварин проведення ветеринарно-санітарної експертизи оцінки якості і безпеки продукції тваринного а на ринках і рослинного походження кормів тваринного і рослинного походження кормових добавок недотримання правил роботи і охорони праці в лабораторії згідно з чинним законодавством. 11. Лабораторію очолює директор - лікар ветеринарної медицини який має досвід практичної роботи за фахом не менше п'яти років пройшов відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації. Директор лабораторії за посадою одночасно є лікарем ветмедицини-бактеріологом або серологом хіміком-токсикологом і державним інспектором ветеринарної медицини. Директор лабораторії призначається на посаду і звільняється з посади начальником Управління ветеринарної медицини в області згідно з чинним законодавством. Інші працівники лабораторії та її структурних підрозділів призначаються на посади і звільняються з посад директором лабораторії. 12. Директор лабораторії: організовує роботу лабораторії розподіляє обов'язки її працівників затверджує посадові інструкції; забезпечує оперативне і достовірне ведення діловодства в лабораторії; перевіряє за погодженням з головними державними інспекторами ветеринарної медицини районів зони обслуговування роботу суб'єктів господарювання різних форм власності у тому числі суб'єктів господарювання щодо забою тварин переробки зберігання транспортування і реалізації продукції тваринного походження та здійснює контроль за усуненням виявлених недоліків; несе відповідальність за невиконання покладених на лабораторію завдань і функцій незбереження і неправильне використання майна у тому числі і коштів згідно з кошторисом на її утримання згідно з чинним законодавством; уносить пропозиції та погоджує призначення завідувачів державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках які розміщені в районі дислокації лабораторії. 13. Директор лабораторії має право: залучати спеціалістів державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи для виконання діагностичних досліджень та інших лабораторних робіт у разі неповного їх завантаження роботою з ветеринарно-санітарної експертизи а також в інших необхідних випадках; застосовувати в установленому порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення щодо працівників лабораторії; розробляти і здійснювати заходи щодо поліпшення організації стилю і методів роботи лабораторії підвищення кваліфікації її працівників; виступати представником з питань які входять у компетенцію лабораторії у всіх державних підприємствах установах організаціях та суді без особливого на це доручення. 14. Лабораторія згідно з нормативно-правовими актами забезпечується спеціальним автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами за встановленими нормативами. 15. Організаційна структура і штатна чисельність лабораторії та державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках визначаються у встановленому порядку штатні розклади і кошториси витрат на утримання лабораторій затверджуються Управлінням ветеринарної медицини в області. 16. При лабораторії можуть створюватись госпрозрахункові підрозділи для надання ветеринарних послуг на договірній основі. 17. Лабораторія і її структурні підрозділи утримуються за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету. 18. Лабораторія у своїй діяльності є державною діагностичною установою ветеринарної медицини несе повну відповідальність за несвоєчасну і недостовірну діагностику відповідно до законодавства. 19. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства. 20. Лабораторія є юридичною особою має самостійний баланс рахунки в установах банків круглу печатку фірмові бланки кутовий штамп зі своїм найменуванням. 21. У разі ліквідації лабораторії її активи мають бути передані іншій неприбутковій організації яка входить до структури Державного департаменту ветеринарної медицини або зараховані до доходу бюджету. Положення доповнено пунктом згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 від 25.02.2004 Директор Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини М.С.Павленко