Положення про міську державну лабораторію ветеринарної медицини

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини 17.06.2003 N 47 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2003 р. за N 615/7936 ПОЛОЖЕННЯ про міську державну лабораторію ветеринарної медицини Із змінами внесеними згідно з Наказами Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 від 25.02.2004 N 126 від 22.10.2004 У тексті Положення слова "містах Києві та Севастополі" замінено словами "місті Севастополі" згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 126 від 22.10.2004 1. Міська державна лабораторія ветеринарної медицини далі - лабораторія створена відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" і підпорядкована Управлінню ветеринарної медицини в місті. Стуктурними підрозділами лабораторії є державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Відповідно до статті 30 Закону України "Про ветеринарну медицину" методичне забезпечення лабораторної діагностики здійснює обласна державна лабораторія ветеринарної медицини а Севастопольської державної лабораторії - Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини. Абзац третій пункту 1 із змінами внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 126 від 22.10.2004 2. Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України іншими законами України актами Президента України Кабінету Міністрів України Міністерства аграрної політики України Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Державного департаменту ветеринарної медицини управлінь ветеринарної медицини в області місті та цим Положенням. 3. Лабораторія є державною установою ветеринарної медицини з питань лабораторної діагностики хвороб тварин а також оцінки якості і безпеки продукції тваринного а на ринках і рослинного походження кормів тваринного і рослинного походження та організації лабораторної справи в місті. 4. Лабораторія має матерільно-технічну базу територію і будівлі лабораторне обладнання й апаратуру віварій з піддослідними тваринами тощо та проводить у повному обсязі і на сучасному рівні патологоанатомічні гістологічні мікроскопічні бактеріологічні біологічні вірусологічні серологічні паразитологічні хіміко-токсикологічні біохімічні радіологічні гематологічні мікологічні та інші лабораторні дослідження. 5. Територія приміщення обладнання лабораторії умови і режими праці в ній повинні відповідати Правилам охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини які затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 20.04.99 N 67 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.10.99 за N 695/3988. 6. Плани лабораторно-діагностичних досліджень розробляються з урахуванням епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану тваринництва міста завдань управлінь ветеринарної медицини в області місті погоджуються обласною державною лабораторією ветеринарної медицини а в місті Севастополі - Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини і затверджуються Управлінням ветеринарної медицини в місті. 7. Основними завданнями лабораторії є: охорона території міста від занесення з територій інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин; забезпечення організації та проведення планових і непланових діагностичних досліджень з метою профілактики та діагностики хвороб тварин; профілактика і діагностика інфекційних інвазійних і незаразних хвороб тварин; організація заходів щодо попередження розповсюдження заразних хвороб тварин через продукцію що підлягає ветеринарно-санітарній експертизі; державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю та безпекою продукції тваринного а на ринках і рослинного походження; переміщенням у тому числі експорту імпорту об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю додержанням ветеринарно-санітарних вимог установлених законодавством; захист населення від хвороб спільних для тварин і людей; ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного а на ринках і рослинного походження що використовується для харчування або виготовлення харчових продуктів а також готових кормів кормів тваринного і рослинного походження та кормових добавок; бактеріологічний радіологічний паразитологічний і токсикологічний контроль на підприємствах переробки продовольчої сировини тваринного походження різних форм власності: м'ясокомбінатах птахокомбінатах холодильниках базах заготівлі зберігання та реалізації продукції тваринного походження; визначення якості та безпеки продукції тваринного а на ринках і рослинного походження а також кормів тваринного і рослинного походження кормових добавок для годівлі тварин шляхом проведення повного комплексу досліджень видача експертних висновків з рекомендаціями; відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 09.02.2001 N 21 v0021555-01 "Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства агропромислового комплексу України від 11.09.98 N 264 "Про метрологічну службу Міністерства агропромислового комплексу України" забезпечує метрологічний нагляд та акредитацію державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках лабораторій суб'єктів господарювання; виконання метрологічних вимог проведення акредитації лабораторії забезпечення режиму роботи з мікроорганізмами II III IV груп патогенності; надання практичної методичної та консультативної допомоги спеціалістам ветеринарної медицини з питань профілактики діагностики і боротьби з хворобами тварин; контроль за роботою та методичним керівництвом діяльності державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках та лабораторій суб'єктів господарювання; підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини лабораторій; упровадження в практику досягнень ветеринарної медицини. 8. До компетенції лабораторії належать: проведення діагностичних досліджень матеріалів що надходять в лабораторію з господарств виконання всіх видів планових досліджень матеріалів з метою профілактики і встановлення причин захворювання або загибелі тварин ветеринарно-санітарної токсикологічної і радіаційної оцінки якості продукції тваринного а на ринках і рослинного походження кормів тваринного і рослинного походження води; організація проведення лабораторно-клінічних: вірусологічних бактеріологічних хіміко-токсикологічних паталогоанатомічних паразитологічних радіологічних та інших досліджень; відбір зразків продукції тваринного рослинного і біотехнологічного походження; видача ветеринарних документів на об'єкти що підлягають обов'язковому державному ветеринарно-санітарному контролю; направлення на місця спеціалістів для уточнення діагнозу надання практичної допомоги в організації і проведенні протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів у разі виникнення особливо небезпечних заразних хвороб тварин у тому числі спільних для тварин і людей; надання методичної і практичної допомоги в організації та проведенні ветеринарно-санітарної експертизи спеціалістам ветеринарної медицини боєнь забійних пунктів інших суб'єктів господарювання щодо забою тварин переробки зберігання транспортування і реалізації продукції тваринного походження державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках узагальнення результатів їх роботи; участь у розробці протиєпізоотичних профілактичних ветеринарно-санітарних заходів; здійснення комплексу заходів з метрологічного забезпечення робіт у лабораторії та державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; вивчення й унесення у встановленому порядку Управлінню ветеринарної медицини в місті пропозицій щодо потреби асигнувань на утримання лабораторії її структурних підрозділів проведення діагностичних досліджень придбання для цього необхідних матеріалів підвищення кваліфікації спеціалістів лабораторії; участь у роботі комісії з проведення атестації робочих місць; облік роботи і подання звітів обласній державній лабораторії ветеринарної медицини місті Севастополі - Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини в установленому порядку; участь в організації і проведенні семінарів нарад науково-виробничих конференцій з керівниками і спеціалістами ветеринарної медицини державних установ господарств підприємців міста з питань організації підвищення ефективності ветеринарного обслуговування. відповідно до пункту 5 Положення про Державний департамент ветеринарної медицини може брати участь разом з державною санітарно-епідеміологічною службою у розслідуванні випадків виникнення серед населення захворювань спільних для людей і тварин; виконання завдань Республіканської Автономної Республіки Крим обласної державних лабораторій ветеринарної медицини Управління ветеринарної медицини в місті та інших робіт які входять до її компетенції. 9. Лабораторія у межах своєї компетенції має право: давати спеціалістам державних установ ветеринарної медицини міста державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках а також лікарям ветеринарної медицини які займаються ветеринарною практикою за ліцензіями суб'єктам господарювання щодо забою тварин переробки зберігання транспортування і реалізації продукції тваринного походження методичні вказівки з відбору матеріалу і надсилання його на дослідження пропозиції з реалізації заходів спрямованих на профілактику діагностику і ліквідацію захворювання тварин поліпшення якості продуктів тваринного походження у ветеринарно-санітарному плані та їх відповідність технічним умовам і стандартам; проводити ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринного а на ринках і рослинного походження ; проводити лабораторні дослідження за рахунок суб'єктів господарювання власників тварин продукції тваринного а на ринках і рослинного походження за плату згідно з тарифами затвердженими в установленому порядку ; одержувати від юридичних і фізичних осіб діяльність яких пов'язана з утриманням транспортуванням торгівлею тваринами а також виробництвом переробкою зберіганням транспортуванням та реалізацією продукції тваринного а на ринках і рослинного походження документи і матеріали необхідні для вивчення епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану; узагальнювати та подавати до Державного департаменту ветеринарної медицини заявку щодо закупівлі ветеринарних лікарських засобів і засобів ветеринарної медицини. 10. Спеціалісти лабораторії несуть відповідальність за недостовірне і некваліфіковане вирішення питань лабораторної діагностики хвороб тварин проведення ветеринарно-санітарної експертизи оцінки якості і безпеки продукції тваринного а на ринках і рослинного походження кормів тваринного і рослинного походження недотримання правил роботи і охорони праці в лабораторії згідно з чинним законодавством. 11. Лабораторію очолює директор- лікар ветеринарної медицини який має досвід практичної роботи за фахом не менше трьох років пройшов відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації. Директор лабораторії призначається на посаду і звільняється з посади начальником Управління ветеринарної медицини в місті за погодженням з Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини в місті Севастополі в інших містах - за погодженням з Республіканською державною лабораторією Автономної Республіки Крим обласними державними лабораторіями ветеринарної медицини. Директор лабораторії може бути завідувачем одного з відділів лабораторії і державним інспектором ветеринарної медицини. Інші працівники лабораторії та її структурних підрозділів призначаються на посади і звільняються з посад директором лабораторії; 12. Директор лабораторії: організовує роботу лабораторії розподіляє обов'язки її працівників затверджує посадові інструкції; забезпечує оперативне і достовірне ведення діловодства в лабораторії; перевіряє за дорученням Головного державного інспектора ветеринарної медицини міста роботу суб'єктів господарювання різних форм власності у тому числі суб'єктів господарювання щодо забою тварин переробки зберігання транспортування і реалізації продукції тваринного походження з питань лабораторного контролю та ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження; несе відповідальність за невиконання покладених на лабораторію завдань і функцій незбереження і неправильне використання майна лабораторії у тому числі коштів згідно з кошторисом на її утримання згідно з чинним законодавством; уносить пропозиції та погоджує призначення директорів державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. 13. Директор лабораторії з усіх питань діяльності лабораторії підпорядкований Управлінню ветеринарної медицини в місті а з питань методичного забезпечення вибору напрямків лабораторно-діагностичної роботи державних лабораторій ветеринарної медицини в місті Севастополі - Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини в інших містах - обласній державній лабораторії ветеринарної медицини. 14. Директор лабораторії має право: залучати спеціалістів державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи для виконання діагностичних досліджень та інших лабораторних робіт у разі неповного їх завантаження роботою з ветеринарно-санітарної експертизи а також в інших необхідних випадках; перевіряти роботу державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках контролювати за усуненням недоліків і порушень установлених під час перевірки; застосовувати в установленому порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників лабораторії; розробляти і здійснювати заходи щодо поліпшення організації стилю і методів роботи лабораторії; підвищення кваліфікації її працівників; уносити пропозиції щодо зміни штатної чисельності працівників лабораторії та її структурних підрозділів; виступати представником з питань які входять до компетенції лабораторії у всіх державних підприємствах установах організаціях та суді без особливого на це доручення. 15. Лабораторія згідно з нормативно-правовими актами забезпечується спеціальним автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами за встановленими нормативами. 16. Організаційна структура штатна чисельність лабораторії і державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках визначаються у встановленому порядку. Штатний розпис і кошторис витрат на утримання державних лабораторій ветеринарної медицини в місті Севастополі затверджуються начальником управління ветеринарної медицини в місті Севастополі; в інших містах - начальником управління ветеринарної медицини в місті обласного значення у разі відсутності такого управління - начальником управління ветеринарної медицини в районі. Абзац другий пункту 16 в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 від 25.02.2004 17. Лабораторія і її структурні підрозділи утримуються за рахунок коштів загального і спеціального фондів Державного бюджету. 18. При лабораторії можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи для надання ветеринарних послуг на договорній основі. 19. Лабораторія у своїй діяльності є державною діагностичною установою ветеринарної медицини і несе повну відповідальність за несвоєчасну і недостовірну діагностику відповідно до законодавства. 20. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства. 21. Лабораторія є юридичною особою має самостійний кошторис круглу печатку фірмові бланки кутовий штамп зі своїм найменуванням. 22. У разі ліквідації лабораторії її активи мають бути передані іншій неприбутковій організації яка входить до структури Державного департаменту ветеринарної медицини або зараховані до доходу бюджету. Положення доповнено пунктом згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 від 25.02.2004 Директор Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини М.С.Павленко