Положення про районну державну лабораторію ветеринарної медицини

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини 17.06.2003 N 47 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2003 р. за N 614/7935 ПОЛОЖЕННЯ про районну державну лабораторію ветеринарної медицини Із змінами внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 21від 25.02.2004 1. Районна державна лабораторія ветеринарної медицини далі - лабораторія створена відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" і підпорядковується Управлінню ветеринарної медицини в районі. Структурними підрозділами лабораторії є державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Контроль за діяльністю лабораторії здійснює управління ветеринарної медицини в районі а методичне забезпечення лабораторної діагностики - обласна державна лабораторія ветеринарної медицини. 2. Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України іншими законами України актами Президента України Кабінету Міністрів України Міністерства аграрної політики України Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Державного департаменту ветеринарної медицини управлінь ветеринарної медицини в області районі та цим Положенням. 3. Лабораторія є державною установою ветеринарної медицини з питань лабораторної діагностики хвороб тварин а також оцінки якості та безпеки продукції тваринного а на ринках і рослинного походження у тому числі сировини продуктів та харчових продуктів кормів тваринного і рослинного походження та організації лабораторної справи в районі. 4. Лабораторія має свою матеріально-технічну базу територію і будівлі лабораторне обладнання і апаратуру віварій з піддослідними тваринами тощо та проводить у повному обсязі і на сучасному рівні патологоанатомічні гістологічні мікроскопічні бактеріологічні біологічні серологічні імунологічні гельмінтологічні хіміко-токсикологічні біохімічні радіологічні гематологічні та інші лабораторні дослідження а також ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринного а на ринках і рослинного походження кормів тваринного і рослинного походження кормових добавок тощо. 5. Територія приміщення обладнання лабораторії умови і режим праці в ній повинні відповідати Правилам охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини які затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 20.04.99 N 67 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.10.99 за N 695/3988. 6. Плани лабораторно-діагностичних досліджень розробляються з урахуванням епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану тваринництва району завдань Управління ветеринарної медицини в області погоджуються з обласною державною лабораторією ветеринарної медицини і затверджуються Управлінням ветеринарної медицини в районі. 7. Основними завданнями лабораторії є: охорона території району від занесення з територій інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин; забезпечення організації та проведення планових і непланових лабораторно-діагностичних досліджень з метою профілактики та діагностики хвороб тварин; визначення якості та безпеки продукції тваринного а на ринках і рослинного походження а також кормів і кормових добавок шляхом проведення повного комплексу досліджень з урахуванням діючих методик і видачею експертних висновків з відповідними рекомендаціями щодо організації і здійснення на місцях оздоровчих і профілактичних заходів; профілактика і діагностика інфекційних інвазійних і незаразних хвороб тварин; захист населення від хвороб спільних для тварин і людей; ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного а на ринках і рослинного походження що використовується для харчування або виготовлення харчових продуктів а також готових кормів кормів тваринного і рослинного походження та кормових добавок; організація заходів щодо попередження розповсюдження заразних хвороб тварин через продукцію що підлягає ветеринарно-санітарній експертизі; контроль за роботою і методичне керівництво діяльністю державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках та лабораторій суб'єктів господарювання; надання в необхідних випадках консультативної і практичної допомоги територіальним органам Державного департаменту ветеринарної медицини та іншим установам ветеринарної медицини у вирішенні питань пов'язаних з установленням діагнозу і проведенням заходів профілактики та боротьби з хворобами тварин включаючи хвороби спільні для тварин і людей та ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження; підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини лабораторій; упровадження в практику досягнень ветеринарної медицини. 8. До компетенції лабораторії належать: державний ветеринарно-санітарний контроль за продукцією тваринного а на ринках і рослинного походження; проведення лабораторно-клінічних бактеріологічних хіміко-токсикологічних біохімічних патологоанатомічних гістологічних паразитологічних радіологічних та інших досліджень з метою діагностики хвороб тварин оцінки якості та безпеки продукції тваринного походження кормів і води; відбір зразків продукції тваринного рослинного і біотехнологічного походження необхідних для проведення відповідних досліджень; проведення діагностичних досліджень матеріалів що надходять з господарств виконання усіх видів планових досліджень матеріалів з метою профілактики установлення причин захворювання або загибелі тварин ветеринарно-санітарної токсикологічної і радіаційної оцінки якості продукції тваринного а на ринках і рослинного походження кормів тваринного і рослинного походження води; видача ветеринарних документів на об'єкти що підлягають обов'язковому державному ветеринарно-санітарному контролю; направлення на місця своїх спеціалістів для уточнення діагнозу надання практичної допомоги в організації і проведенні протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів у разі виникнення особливо небезпечних хвороб тварин у тому числі спільних для тварин і людей; надання методичної і практичної допомоги в організації та проведенні ветеринарно-санітарної експертизи спеціалістам ветеринарної медицини суб'єктів господарювання щодо забою тварин переробки зберігання транспортування і реалізації продукції тваринного походження та інших суб'єктів господарювання державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках узагальнення результатів їх роботи; участь у розробці протиепізоотичних лікувально-профілактичних ветеринарно-санітарних заходів; здійснення комплексу заходів щодо метрологічного забезпечення робіт у лабораторії та державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; забезпечення режиму роботи з мікроорганізмами II III IV груп патогенності; вивчення і внесення у встановленому порядку Управлінню ветеринарної медицини в районі пропозицій щодо потреби асигнувань на утримання лабораторії її структурних підрозділів проведення діагностичних досліджень придбання для цього необхідних матеріалів підвищення кваліфікації спеціалістів лабораторії; участь у роботі комісії з проведення атестації робочих місць; облік роботи та подання звітів обласній державній лабораторії ветеринарної медицини в установленому порядку; участь в організації і проведенні семінарів нарад науково-виробничих конференцій з керівниками і спеціалістами ветеринарної медицини державних підприємств установ і організацій району з питань організації і підвищення ефективності ветеринарного обслуговування; відповідно до пункту 5 Положення про державний департамент ветеринарної медицини може брати участь разом з державною санітарно-епідеміологічною службою у розслідуванні випадків виникнення серед населення захворювань спільних для людей і тварин; виконання завдань обласної державної лабораторії ветеринарної медицини Управління ветеринарної медицини в районі які входять до компетенції лабораторії. 9. Лабораторія в межах своєї компетенції має право: давати спеціалістам державних установ ветеринарної медицини а також лікарям ветеринарної медицини які займаються ветеринарною практикою за ліцензіями методичні вказівки щодо правил відбору матеріалів і надсилання їх на дослідження пропозиції і рекомендації з організації заходів спрямованих на профілактику діагностику і ліквідацію захворювань тварин поліпшення якості продукції тваринного походження у ветеринарно-санітарному плані та відповідність її технічним умовам і стандартам; проводити ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринного а на ринках і рослинного походження; проводити лабораторні дослідження продукції тваринного походження за рахунок суб'єктів господарювання власників тварин за плату згідно з тарифами затвердженими в установленому порядку; узагальнювати та подавати до управління ветеринарної медицини в районі заявку щодо закупівлі ветеринарних препаратів та засобів ветеринарної медицини; Абзац п'ятий пункту 9 в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 від 25.02.2004 узагальнювати та подавати до Державного департаменту ветеринарної медицини заявку щодо закупівлі ветеринарних лікарських засобів та засобів ветеринарної медицини. 10. Спеціалісти лабораторії несуть відповідальність за недостовірне і некваліфіковане вирішення питань лабораторної діагностики хвороб тварин проведення ветеринарно-санітарної експертизи оцінки якості і безпеки продукції тваринного а на ринках і рослинного походження кормів тваринного і рослинного походження недотримання правил роботи і охорони праці в лабораторії згідно з чинним законодавством. 11. Лабораторію очолює директор - лікар ветеринарної медицини який має досвід практичної роботи за фахом не менше трьох років пройшов відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації. Директор лабораторії за посадою одночасно є лікарем ветеринарної медицини-бактеріологом або серологом хіміком-токсикологом і державним інспектором ветеринарної медицини. Директор призначається і звільняється з посади згідно з чинним законодавством начальником управління ветеринарної медицини в районі за погодженням з директором обласної державної лабораторії ветеринарної медицини. Абзац третій пункту 11 в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 від 25.02.2004 Інші працівники лабораторії та її структурних підрозділів призначаються на посади і звільняються з посад директором лабораторії. 12. Директор лабораторії: організовує роботу лабораторії розподіляє обов'язки її працівників затверджує посадові інструкції; забезпечує оперативне та достовірне ведення діловодства в лабораторії; перевіряє за дорученням Головного державного інспектора ветеринарної медицини району роботу суб'єктів господарювання різних форм власності у тому числі щодо забою тварин переробки зберігання транспортування і реалізації продукції тваринного походження; призначає завідувачів державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; Абзац п'ятий пункту 12 в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 від 25.02.2004 уносить пропозиції та погоджує призначення директорів державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. 13. Директор лабораторії має право: залучати спеціалістів державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи для виконання діагностичних досліджень та інших лабораторних робіт у разі неповного їх завантаження роботою з ветеринарно-санітарної експертизи а також в інших необхідних випадках; застосовувати в установленому порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення щодо працівників лабораторії; розробляти і здійснювати заходи щодо поліпшення організації стилю і методів роботи лабораторії підвищення кваліфікації її працівників; уносити пропозиції щодо змін штатної чисельності працівників лабораторії; виступати представником з питань які входять до компетенції лабораторії у всіх державних підприємствах установах організаціях та суді без особливого на це доручення. 14. Лабораторія у відповідності до нормативно-правових актів забезпечується спеціальним автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами за встановленими нормативами. 15. Організаційна структура і штатна чисельність лабораторії та державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку визначається у встановленому порядку. 16. При лабораторії можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи для надання ветеринарних послуг на договірній основі. 17. Лабораторія утримується за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету. 18. Лабораторія у своїй діяльності є державною діагностичною установою ветеринарної медицини і несе повну відповідальність за несвоєчасну і недостовірну діагностику відповідно до законодавства. 19. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства. 20. Лабораторія є юридичною особою має самостійний баланс рахунки в установах банків круглу печатку фірмові бланки кутовий штамп зі своїм найменуванням. 20. У разі ліквідації лабораторії її активи мають бути передані іншій неприбутковій організації яка входить до структури Державного департаменту ветеринарної медицини або зараховані до доходу бюджету. Положення доповнено пунктом згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 від 25.02.2004 Директор Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини М.С.Павленко