Положення про санітарно-карантинний відділ у пункті пропуску через державний кордон України у морському (річковому) порту, відкритому для міжнародних зв’язків

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 р. за N 522/4743 Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров'я України 23.02.2000 р. N 31 Положення про санітарно-карантинний відділ у пункті пропуску через державний кордон України у морському річковому порту відкритому для міжнародних зв'язків 1. Загальні положення 1.1. Санітарно-карантинний відділ далі - СКВ у морському річковому порту відкритому для міжнародних зв'язків є структурним підрозділом санітарно-епідеміологічної станції на водному транспорті центральної басейнової портової . 1.2. Основним завданням СКВ є запобігання занесенню і розповсюдженню на території України інфекційних хвороб зазначених у пункті 1 Правил санітарної охорони території України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1999 р. N 696. 1.3. Категорійність і штатні нормативи СКВ у порту морському річковому відкритому для міжнародних зв'язків а також положення про нього визначаються МОЗ України в установленому порядку залежно від обсягів роботи пункту пропуску через державний кордон. 1.4. СКВ працює у взаємодії з іншими контрольними службами які здійснюють прикордонний митний ветеринарний фітосанітарний та екологічний контроль проводять інструктаж їх співробітників з питань профілактики інфекційних хвороб зазначених у пункті 1 Правил санітарної охорони території України. У своїй діяльності СКВ керується законодавством України нормативно-правовими актами МОЗ України наказами головного державного санітарного лікаря України Правилами санітарної охорони території України Порядком медичного санітарного огляду в пунктах пропуску через державний кордон України та цим Положенням. 1.5. СКВ очолює завідуючий. Завідуючий та інші працівники СКВ призначаються на посаду та звільняються з посади головним державним санітарним лікарем водного транспорту або відповідної адміністративної території. 1.6. Допуск працівників санітарно-карантинних відділів у зони прикордонного і митного контролю здійснюється згідно з режимними правилами що регламентують порядок допуску в ці зони осіб які забезпечують медичний санітарний огляд у пунктах пропуску через державний кордон. 1.7. Працівники СКВ під час виконання своїх службових обов'язків повинні носити формений одяг та мати розпізнавальний знак на одязі зразок якого затверджується головним державним санітарним лікарем України. 1.8. Утримання штату та забезпечення СКВ медичним обладнанням деззасобами форменим одягом та спецодягом крім витрат зазначених у пункті 33 Правил санітарної охорони території України здійснюються за рахунок асигнувань передбачених на утримання закладів санепідслужби у відповідних бюджетах. 1.9. Організаційно-методичне керівництво роботою СКВ здійснює санепідустанова до складу якої він входить. Консультативно-методичну допомогу надають відділ особливо небезпечних інфекцій Українського центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду та відповідні протичумні установи МОЗ України. 1.10. СКВ проводить свою роботу згідно з планом роботи відповідної санітарно-епідеміологічної станції територіальними комплексними програмами і планами захисту населення від інфекційних хвороб що затверджені місцевими органами виконавчої влади планом первинних протиепідемічних заходів у разі виявлення хворих або осіб з підозрою на зараження будь-якою інфекційною хворобою погодженим з адміністрацією морських річкових портів відкритих для міжнародних зв'язків відповідними установами і службами в них Держкомкордон Держмитслужба МВС транспортна служба та інші головним лікарем відповідного лікувально-профілактичного закладу та затвердженим головним лікарем санітарно-епідеміологічної станції. 1.11. Медичний санітарний огляд працівники СКВ проводять згідно з пунктами 28 Правил санітарної охорони території України. Інші заходи щодо запобігання занесенню і розповсюдженню інфекційних хвороб визначені в пункті 1 Правил санітарної охорони території України проводяться згідно з пунктами 30 31 32 36 42 - 51 а також з пунктами 52 - 57 розділу "Спеціальні протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і розповсюдженню інфекційних хвороб зазначених у пункті 1 Правил санітарної охорони території України". 1.12. СКВ здійснює контроль за виконанням адміністрацією морських річкових портів відкритих для міжнародних зв'язків власниками суден або уповноважених ними органів осіб установами і службами які розташовані в портах прикордонного митного та ін. вимог зазначених у пунктах 22 - 25 27 33 Правил санітарної охорони території України. 1.13. Адміністрація морських річкових портів відкритих для міжнародних зв'язків забезпечує: 1.13.1. Утримання в належному стані та ремонт приміщення де розміщується персонал який здійснює медичний санітарний огляд а також приміщення для тимчасової ізоляції хворих особи з підозрою на зараження будь-якою інфекційною хворобою зазначеною у пункті 1 Правил санітарної охорони території України. Ці приміщення повинні перебувати на території портів бути забезпечені потрібним оснащенням та обладнані засобами постійного телетайпного телефонного зв'язку. 1.13.2. Пред'явлення капітанами морських річкових суден незалежно від форми власності морської медико-санітарної декларації та інших документів на вимогу працівників СКВ. 1.13.3. Своєчасне повідомлення працівників СКВ про наявність інформації щодо особи з підозрою на інфекційне захворювання на борту судна яке прибуває а також про час прибуття транспортних засобів. Надання списків пасажирів та членів екіпажу. 1.13.4. Виділення у розпорядження працівників СКВ транспортних засобів для оперативного проведення медичного санітарного огляду і тимчасової ізоляції хворих осіб з підозрою на зараження будь-якою інфекційною хворобою зазначеною у пункті 1 Правил санітарної охорони території України. 1.13.5. Утримання у належному санітарному стані порту транспортних засобів і території пункту пропуску через державний кордон. 1.13.6. Недопущення забруднення акваторії порту господарсько-побутовими стоками баластними водами а також сміттям. 1.13.7. Виділення санітарного причалу обладнаного огорожею водопостачанням і каналізацією освітленням засобами телефонного радіо зв'язку дезінфекційними засобами і дезінфекційною апаратурою в розрахунку на 1-2 транспортних засоби . 1.14. Облік роботи СКВ провадиться згідно з формами установленими Міністерством охорони здоров'я України. 1.15. При потребі працівники СКВ можуть брати участь у проведенні профілактичних і протиепідемічних заходів у вогнищах інфекційних захворювань які виникли в зоні обслуговування тієї санітарно-епідеміологічної станції до складу якої входить СКВ. 1.16. Завідуючий СКВ лікарі-епідеміологи помічники епідеміологів працюють згідно з посадовими інструкціями розробленими у відповідності до даних Положення та Порядку медичного санітарного огляду в пунктах пропуску через державний кордон України та затвердженими головним лікарем санітарно-епідеміологічної станції до складу якої входить СКВ. Начальник управління профілактики інфекційних захворювань Л.М.Мухарська