Положення про спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб риб та інших гідробіонтів

Міністерство аграрної політики України ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ Н А К А З 24.03.2004 N 29 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 квітня 2004 р. за N 456/9055 Про затвердження Положення про спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб риб та інших гідробіонтів Із змінами внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 66 від 04.06.2004 Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" з метою удосконалення діагностики хвороб риб Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб риб та інших гідробіонтів додається . 2. Директору спеціалізованої державної лабораторії ветеринарної медицини з хвороб риб та інших гідробіонтів Чередниченку А.М. подати Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Вержиховського О.М. - заступника Голови Державного департаменту ветеринарної медицини. Голова П.Вербицький ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини 24.03.2004 N 29 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 квітня 2004 р. за N 456/9055 Положення про зональну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб риб та інших гідробіонтів Назва в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 66 від 04.06.2004 1. Зональна спеціалізована державна лабораторія ветеринарної медицини з хвороб риб та інших гідробіонтів далі - спеціалізована лабораторія створена відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" підпорядковується Державному департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України. Абзац перший пункту 1 в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 66 від 04.06.2004 Відповідно до статті 30 Закону України "Про ветеринарну медицину" методичне забезпечення лабораторної діагностики здійснює Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України. 2. Спеціалізована лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України іншими законами України актами Президента України Кабінету Міністрів України Міністерства аграрної політики України Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Державного департаменту ветеринарної медицини Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини та цим Положенням. 3. Спеціалізована лабораторія є державною науково-практичною установою ветеринарної медицини з питань прогнозування діагностики розробки заходів попередження заносу на територію країни збудників особливо небезпечних заразних хвороб водних тварин здійснення моніторингу розробки та впровадження методик діагностики інфекційних та інвазійних захворювань риби та інших гідробіонтів а також оцінки якості і безпеки продукції тваринного походження кормів тваринного і рослинного походження для годівлі риб. 4. Спеціалізована лабораторія має свою матеріально-технічну базу територію і будівлі автомобільний і водний транспорт лабораторне обладнання і апаратуру та на сучасному рівні проводить патолого-анатомічні гістологічні мікроскопічні бактеріологічні біологічні вірусологічні серологічні імунологічні гельмінтологічні гематологічні токсикологічні радіологічні та інші лабораторні дослідження. Матеріальні цінності лабораторії є державною власністю. 5. Зона обслуговування спеціалізованої лабораторії визначається і затверджується Державним департаментом ветеринарної медицини. 6. Утримання території приміщень транспорту і обладнання спеціалізованої лабораторії умови і режим праці в ній повинні відповідати Правилам охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 20.04.99 N 67 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.10.99 за N 695/3988. 7. Плани лабораторно-діагностичних досліджень розробляються з метою здійснення моніторингу щодо інфекційних та інвазійних хвороб з урахуванням вимог Міжнародного кодексу охорони здоров'я водних тварин а також з урахуванням епізоотичного стану щодо небезпечних заразних хвороб водних тварин зареєстрованих в Україні. Плани погоджуються з Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини і затверджуються Державним департаментом ветеринарної медицини. 8. Основними завданнями спеціалізованої лабораторії є: здійснення моніторингу заразних хвороб риб та інших гідробіонтів з урахуванням відповідних міжнародних стандартів керуючись Міжнародним кодексом охорони здоров'я водних тварин в акваторіях Чорного та Азовського морів; розробка та впровадження методик з діагностики заразних хвороб риб та інших гідробіонтів; організація та взяття участі в розробці нормативно-правових актів з питань хвороб водних тварин ветеринарно-санітарної експертизи морепродуктів оцінки їх безпеки а також підготовки технічних регламентів; охорона території України від занесення з територій інших держав або карантинної зони збудників особливо небезпечних заразних хвороб водних тварин; вивчення та аналіз епізоотичної ситуації у водних просторах України та суміжних держав причин та джерел виникнення шляхів розповсюдження збудників небезпечних заразних хвороб водних тварин факторів що обумовлюють їх поширення; забезпечення організації та проведення планових і непланових досліджень з метою діагностики небезпечних заразних хвороб тварин; профілактика і діагностика небезпечних заразних хвороб водних тварин і управління ризиком щодо їх розповсюдження; захист населення від хвороб спільних для водних тварин і людей; державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю та безпекою продукції тваринного походження переміщенням у тому числі експортом імпортом об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю додержанням ветеринарно-санітарних вимог установлених законодавством; ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного походження що використовується для харчування або виготовлення харчових продуктів а також готових кормів кормів тваринного і рослинного походження та кормових добавок для риб та інших гідробіонтів; бактеріологічний радіологічний паразитологічний і токсикологічний контроль на підприємствах переробки продовольчої сировини тваринного походження: рибодобувних і переробних підприємствах холодильниках базах заготівлі зберігання та реалізації продукції тваринного походження; визначення якості та безпеки продукції тваринного походження а також кормів тваринного і рослинного походження кормових добавок для риб та інших гідробіонтів шляхом проведення повного комплексу досліджень видача експертних висновків з рекомендаціями; надання методичної практичної та консультативної допомоги спеціалістам ветеринарної медицини з питань оцінки ризику установлення і уточнення діагнозу заразних хвороб водних тварин; участь у розробці та організації спільно з територіальними органами ветеринарної медицини профілактичних діагностичних ветеринарно-санітарних карантинних та інших заходів боротьби із заразними хворобами водних тварин; удосконалення діагностики небезпечних заразних хвороб водних тварин з упровадженням міжнародних методів досліджень; сприяння в підвищенні кваліфікації фахівців спеціалізованої лабораторії у тому числі в міжнародних відповідних організаціях; упровадження в практику досягнень науки та передового досвіду. 9. До компетенції спеціалізованої лабораторії належать: проведення аналізу ризику щодо вивчення епізоотичного стану водних просторів України та суміжних держав участь у складанні прогнозів виникнення шляхів розповсюдження збудників екзотичних і зареєстрованих в Україні небезпечних заразних хвороб водних тварин; обстеження місць існування водних тварин з проведенням їх діагностичних відловів і лабораторних досліджень з метою епізоотичної оцінки водної фауни і прогнозування захворювань; проведення експресних у тому числі пошукових методів лабораторних досліджень небезпечних заразних хвороб водних тварин термінове повідомлення у встановленому порядку відповідним органам ветеринарної медицини про випадки діагностики заразних хвороб риб та інших гідробіонтів; розроблення рекомендацій з попередження а в разі виникнення вогнищ заразних хвороб водних тварин термінових заходів з їх ліквідації а також з профілактики в зоні можливого їх поширення; проведення за завданням Державного департаменту ветеринарної медицини апробації і валідації методів діагностики хвороб риб та інших гідробіонтів нових діагностикумів що належать до компетенції спеціалізованої лабораторії; проведення ветеринарно-санітарної токсикологічної і радіаційної оцінки якості продукції тваринного походження кормів тваринного і рослинного походження для риб та інших гідробіонтів води; організація проведення лабораторно-клінічних: вірусологічних бактеріологічних хіміко-токсикологічних патолого-анатомічних гістологічних паразитологічних радіологічних та інших видів досліджень; відбір зразків риби та інших гідробіонтів для діагностичних досліджень з метою визначення якості та безпеки; участь у навчанні проведенні семінарів підвищенні кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини з питань профілактики діагностики і ліквідації небезпечних заразних хвороб водних тварин; облік роботи та подання звітів у встановленому порядку; забезпечення спеціалізованої лабораторії обладнанням апаратурою та іншими матеріально-технічними засобами необхідними для організації та проведення скринінгових та підтверджувальних методів діагностики заразних хвороб водних тварин а також здійснення контролю за якістю та безпекою продукції тваринного походження; визначення та подання у встановленому порядку Державному департаменту ветеринарної медицини розрахунків щодо потреби асигнувань на утримання спеціалізованої лабораторії і придбання необхідних матеріалів для проведення досліджень підвищення кваліфікації спеціалістів спеціалізованої лабораторії; направлення на місця спеціалістів для уточнення діагнозу надання практичної допомоги в організації і проведенні протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів у разі виникнення небезпечних у тому числі для людей заразних хвороб водних тварин; виконання комплексу заходів щодо метрологічного забезпечення робіт та режиму роботи з мікроорганізмами II III IV груп патогенності; виконання завдань Державного департаменту ветеринарної медицини і Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини та інших робіт які належать до компетенції спеціалізованої лабораторії; за дорученням Державного департаменту ветеринарної медицини і Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини брати участь у проведенні атестації робочих місць акредитації міських районних міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини з питань діагностики заразних хвороб водних тварин; відповідно до Положення про Державний департамент ветеринарної медицини брати участь разом з державною санітарно-епідеміологічною службою в розслідуванні випадків виникнення серед населення захворювань спільних для водних тварин і людей а також загибелі риби та інших гідробіонтів пов'язаних з отруєнням. 10. Спеціалізована лабораторія у межах своєї компетенції має право: контролювати й оцінювати епізоотичний стан та давати рекомендації спеціалістам державних установ ветеринарної медицини організацій і рибних господарств з профілактики діагностики ліквідації небезпечних заразних хвороб водних тварин та виконання карантинних заходів оцінки якості та безпеки продукції тваринного походження; використовувати діагностичну базу обласних державних лабораторій ветеринарної медицини для проведення лабораторно-діагностичної роботи; розробляти заходи щодо встановлення попередніх карантинних обмежень до прийняття рішення про накладання карантину на господарство акваторію при встановленні чи підозрі на наявність карантинних хвороб водних тварин та подавати їх головним державним інспекторам ветеринарної медицини області міста району; готувати експертні висновки за результатами лабораторно-діагностичних досліджень про захворювання водних тварин якість та безпеку продукції тваринного походження; проводити лабораторно-діагностичні дослідження продукції тваринного походження кормів тваринного і рослинного походження для риб та інших гідробіонтів за рахунок їх власників; оплату послуг що надаються державними установами ветеринарної медицини здійснювати відповідно до ст. 26 Закону України "Про ветеринарну медицину"; узагальнювати та подавати до Державного департаменту ветеринарної медицини заявку щодо закупівлі обладнання та засобів ветеринарної медицини. 11. Спеціалізовану лабораторію очолює директор - лікар ветеринарної медицини який одночасно є завідувачем одного з відділів має досвід практичної роботи за фахом не менше п'яти років та пройшов підвищення кваліфікації. Директор спеціалізованої лабораторії призначається і звільняється з посади Державним департаментом ветеринарної медицини згідно з чинним законодавством. Директор спеціалізованої лабораторії є державним інспектором ветеринарної медицини і з питань діяльності лабораторії підпорядкований Голові Державного департаменту ветеринарної медицини. Завідувачі відділів спеціалісти та інші працівники спеціалізованої лабораторії її структурних підрозділів призначаються і звільняються з посад директором лабораторії. 12. Директор спеціалізованої лабораторії: керує діяльністю спеціалізованої лабораторії організовує роботу розподіляє обов'язки її працівників затверджує посадові інструкції; забезпечує оперативне ведення діловодства в спеціалізованій лабораторії; дає вказівки і рекомендації начальникам управлінь ветеринарної медицини в областях з питань профілактики діагностики і ліквідації небезпечних заразних хвороб водних тварин що зустрічаються в Україні а також якщо існує загроза їх занесення з території інших держав; виступає представником з питань які належать до компетенції спеціалізованої лабораторії у всіх державних підприємствах установах організаціях та суді. 13. Структура і штатна чисельність спеціалізованої лабораторії визначаються Державним департаментом ветеринарної медицини з урахуванням епізоотичного і ветеринарно-санітарного стану країни щодо благополуччя водних тварин. 14. Спеціалізована лабораторія забезпечується спеціальним автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами за встановленими нормативами. 15. Спеціалізована лабораторія утримується за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету. Пункт 15 в редакції Наказу державного департаменту ветеринарної медицини N 66 від 04.06.2004 16. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства. 17. Спеціалізована лабораторія є юридичною особою має самостійний баланс рахунки в установах банків круглу печатку фірмові бланки кутовий штамп зі своїм найменуванням. 18. У разі ліквідації спеціалізованої лабораторії її активи мають бути передані іншій неприбутковій організації яка входить до структури Державного департаменту ветеринарної медицини або зараховані до доходу бюджету. Заступник голови Державного департаменту ветмедицини О.М.Вержиховський