Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 26 квітня 2003 р. N 625 Київ Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії Відповідно до статті 19 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії що додається. 2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування. Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 33 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 625 ПОРЯДОК визначення рівня фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії Загальні положення 1. Цей Порядок встановлює механізм методику та послідовність здійснення заходів визначення рівня фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів поводження з радіоактивними відходами. 2. Порядок є обов'язковим для виконання всіма центральними органами виконавчої влади до сфери управління яких належать об'єкти на яких використовуються ядерні установки ядерні матеріали радіоактивні відходи інші джерела іонізуючого випромінювання та об'єкти поводження з радіоактивними відходами а також суб'єктами господарювання які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії. 3. Рівень фізичного захисту - це сукупність регламентованих мінімально необхідних умов щодо проектування створення чи модернізації системи фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів поводження з радіоактивними відходами яка гарантує відповідність цієї системи нормативним вимогам унеможливлює акти ядерного тероризму викрадення або будь-яке інше незаконне вилучення ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання. Визначення категорії ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів поводження з радіоактивними відходами 4. Рівень фізичного захисту встановлюється після визначення категорії ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів поводження з радіоактивними відходами відповідно до їх потенційної небезпеки. 5. Категорії ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання об'єктів поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання визначаються згідно з додатками 1-3. Визначення рівня фізичного захисту 6. Рівень фізичного захисту залежить від категорії ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів поводження з радіоактивними відходами і встановлюється відповідно до вимог щодо їх збереження додаток 4 . У разі наявності на одному об'єкті ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання з різними рівнями застосовується найвищий рівень фізичного захисту для зазначених ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання. 7. Визначення рівня фізичного захисту здійснюється на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок та об'єктів поводження з радіоактивними відходами починаючи з етапу проектування. 8. Визначення рівня фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання під час проектування здійснюється проектними організаціями. 9. Визначення рівня фізичного захисту покладається на суб'єктів господарювання які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії. Визначення рівня фізичного захисту підтверджується актом висновком довільної форми. 10. Акт висновок затверджується відповідним центральним органом виконавчої влади та Національною академією наук якщо об'єкти з ядерними установками ядерними матеріалами радіоактивними відходами іншими джерелами іонізуючого випромінювання та об'єкти поводження з радіоактивними відходами належать до сфери їх управління. В інших випадках акт висновок про визначення рівня фізичного захисту затверджується експлуатуючою організацією у сфері використання ядерної енергії. 11. Акт висновок підлягає погодженню з органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки і відповідними центральними органами виконавчої влади які провадять правоохоронну діяльність у сфері фізичного захисту. 12. У разі звернення заявника до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо отримання ліцензії на право провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії до пакету документів що підтверджують спроможність заявника забезпечити дотримання умов і правил провадження заявленого виду діяльності додається акт висновок про визначення рівня фізичного захисту. 13. Джерела іонізуючого випромінювання які не належать до категорії II та за характеристиками не підпадають під рівень IV джерела іонізуючого випромінювання які звільняються від регулюючого контролю та джерела іонізуючого випромінювання діяльність з якими не підлягає ліцензуванню а також нерадіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання охороняються в межах необхідних для забезпечення їх збереження та з урахуванням практичної доцільності і вимог радіаційної безпеки. 14. Для забезпечення глибокоешелонованого фізичного захисту під час транспортування обов'язково встановлюються рівні фізичного захисту згідно з додатком 5. Під час транспортування ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання незалежно від рівня фізичного захисту повинні дотримуватися такі загальні вимоги: 1 зведення до необхідного мінімуму кола осіб що мають доступ до інформації про транспортування та забезпечення конфіденційності цієї інформації; 2 призначення для участі у транспортуванні супроводжуючих або охоронців споряджених відповідними засобами зв'язку; 3 зведення до мінімуму загального часу транспортування ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання кількості і тривалості їх передачі перевантаження з одного транспортного засобу на інший передачі на тимчасове збереження та отримання назад тимчасового збереження під час очікування прибуття транспортних засобів тощо; 4 забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання та тимчасового збереження відповідно до їх категорії; 5 уникнення регулярних графіків руху; 6 переміщення упаковок з ядерними матеріалами радіоактивними відходами іншими джерелами іонізуючого випромінювання тільки всередині закритих та замкнених автотранспортних засобів залізничних вагонів або трюмів суден; 7 використання такої конструкції упаковок яка забезпечує їх замкнення або опломбування з урахуванням потенційної можливості диверсії. 15. Вимоги до встановленого рівня фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів поводження з радіоактивними відходами визначаються нормами та правилами фізичного захисту. Додаток 1 до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії КАТЕГОРІЇ ядерних установок ядерних матеріалів I категорія: ядерні установки в складі яких є реакторна установка завантажена ядерним паливом та оснащена засобами управління ланцюговою реакцією; ядерні матеріали I категорії згідно з додатком 2 до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу ратифікованої Верховною Радою України 5 травня 1993 року; відпрацьоване ядерне паливо. II категорія: ядерні установки які не підпадають під I категорію; ядерні матеріали II категорії згідно з додатком 2 до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу ратифікованої Верховною Радою України 5 травня 1993 року. III категорія: ядерні матеріали III категорії згідно з додатком 2 до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу ратифікованої Верховною Радою України 5 травня 1993 року. Додаток 2 до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії КАТЕГОРІЇ радіоактивних відходів та об'єктів поводження з ними I категорія низькоактивні : радіоактивні відходи які мають потужність поглиненої дози в повітрі на відстані 0 1 метра більш як 1 та менш як 10 в ступ. 2 кГр/год.; рідкі радіоактивні відходи з питомою активністю більш як 1 та менш як 10 в ступ. 2 PCB в ступ. ing ; об'єкти поводження з радіоактивними відходами I категорії. II категорія середньоактивні : радіоактивні відходи які мають потужність поглиненої дози в повітрі на відстані 0 1 метра більш як 10 в ступ. 2 та менш як 10 в ступ. 4 мкГр/год.; рідкі радіоактивні відходи з питомою активністю більш як 10 в ступ. 2 та менш як 10 в ступ. 6 PCB в ступ. ing ; об'єкти поводження з радіоактивними відходами II категорії. III категорія високоактивні : радіоактивні відходи які мають потужність поглиненої дози в повітрі на відстані 0 1 метра більш як 10 в ступ. 4 мкГр/год.; рідкі радіоактивні відходи з питомою активністю більш як 10 в ступ. 6 PCB в ступ. ing ; об'єкти поводження з радіоактивними відходами III категорії. Примітки: 1. Рідкі радіоактивні відходи - це розчини неорганічних речовин органічні рідини у яких вміст радіонуклідів чи їх сумішей перевищує допустимі концентрації. 2. Значення питомої активності рідких радіоактивних відходів подаються в одиницях кратності PCB в ступ. ing . Додаток 3 до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії КАТЕГОРІЇ джерел іонізуючого випромінювання I категорія потужні : джерела іонізуючого випромінювання мобільні установки та переносні прилади з джерелами іонізуючого випромінювання активність яких у місці зберігання перевищує 3 7 х 10 в ступ. 13 Бк та джерелами іонізуючого випромінювання з радіоізотопом період напіврозпаду якого перевищує 5 років. II категорія слабопотужні : джерела іонізуючого випромінювання мобільні установки та переносні прилади активність яких у місці зберігання не досягає 3 7 х 10 в ступ. 13 Бк або з радіоізотопом період напіврозпаду якого менше ніж 5 років крім нерадіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання; джерела іонізуючого випромінювання діяльність з якими не підлягає ліцензуванню; джерела іонізуючого випромінювання які звільняються від регулюючого контролю. Додаток 4 до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії РІВЕНЬ фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів поводження з радіоактивними відходами ------------------------------------------------------------------ Рівень | Категорія | Вимоги до рівня фізичного захисту фізичного| | захисту | | ------------------------------------------------------------------ I ядерні установки збереження та поводження в межах I категорії внутрішньої або особливо важливої ядерні матеріали зони огородженої фізичним бар'єром I категорії яка знаходиться всередині захищеної відпрацьоване зони що також огороджена фізичним ядерне паливо бар'єром та яка у свою чергу знаходиться в межах контрольованої зони огородженої по всьому периметру що охороняється II ядерні установки збереження та поводження в межах II категорії захищеної зони яка огороджена ядерні матеріали фізичним бар'єром та яка у свою II категорії чергу знаходиться в межах радіоактивні контрольованої зони огородженої по відходи всьому периметру що охороняється III категорії високоактивні об'єкти поводження з радіоактивними відходами III категорії III ядерні матеріали збереження та поводження в межах III категорії контрольованої зони огородженої по радіоактивні всьому периметру що охороняється відходи II категорії середньоактивні об'єкти поводження з радіоактивними відходами II категорії джерела іонізуючого випромінювання I категорії IV радіоактивні збереження та поводження з відходи урахуванням практичної доцільності I категорії та вимог потенційної радіаційної низькоактивні небезпеки в межах об'єкта обладнаного охоронною сигналізацією об'єкти поводження з радіоактивними відходами I категорії джерела іонізуючого випромінювання II категорії Додаток 5 до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії РІВЕНЬ фізичного захисту ядерних матеріалів радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання при транспортуванні ------------------------------------------------------------------ Рівень | Категорія | Вимоги до рівня фізичного захисту фізичного| | захисту | | ------------------------------------------------------------------ I ядерні матеріали забезпечення захисту усієї I категорії інформації щодо перевезень на рівні "таємно" відпрацьоване ядерне паливо забезпечення охорони спеціалізованим військовим підрозділом використання такої конструкції транспортного засобу та упаковки яка забезпечує неможливість несанкціонованого вилучення ядерного матеріалу та відпрацьованого ядерного палива і зведення до мінімуму наслідків радіоактивного забруднення навколишнього середовища та опромінення людей у разі вчинення диверсії дотримання загальних вимог для забезпечення фізичного захисту під час транспортування II ядерні матеріали забезпечення захисту інформації II категорії пов'язаної з графіком та маршрутом перевезення на рівні "таємно" радіоактивні відходи забезпечення охорони спеціалізованим III категорії військовим підрозділом або високоактивні підрозділом відомчої охорони використання такої конструкції транспортного засобу та упаковки яка забезпечує неможливість несанкціонованого вилучення ядерних матеріалів та радіоактивних відходів і зведення до мінімуму наслідків радіоактивного забруднення навколишнього середовища та опромінення людей у разі вчинення диверсії дотримання загальних вимог для забезпечення фізичного захисту під час транспортування III ядерні матеріали дотримання загальних вимог для III категорії забезпечення фізичного захисту під час транспортування радіоактивні відходи II і I категорії середньоактивні та низькоактивні джерела іонізуючого випромінювання I і II категорії