Порядок вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 27 березня 1996 р. N 354 Київ Про затвердження Порядку вилучення утилізації знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них Відповідно до статті 15 Закону України "Про пестициди і агрохімікати"Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок вилучення утилізації знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них додається . 2. Встановити що вилучення утилізація знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них здійснюється підприємствами - виробниками іншими підприємствами які мають дозвіл санітарно - епідеміологічних служб Міністерства охорони здоров'я та Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки. Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО Інд.22 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. N 354 ПОРЯДОК вилучення утилізації знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них 1. Вилученню утилізації знищенню та знешкодженню підлягають непридатні або заборонені до використання пестициди і агрохімікати та тара від них які визнані такими на основі результатів дослідження контрольно-токсикологічних лабораторій та проектно-розвідувальних станцій хімізації сільського господарства висновків органів МОЗ і Мінсільгосппроду. 2. Визначення асортименту обсягів пестицидів і агрохімікатів які підлягають утилізації знищенню та знешкодженню провадиться на основі результатів інвентаризації згідно із законодавством та обов'язкової лабораторної перевірки якості пестицидів і агрохімікатів із закінченим гарантійним терміном зберігання а також із зміненим товарним виглядом та фізичними властивостями. Вилученню утилізації знищенню та знешкодженню без проведення контролю якості підлягають пестициди і агрохімікати у формі паст порошків які злежалися висохли і не можуть бути використані за призначенням та емульсійні і водорозчинні концентрати з нерозчинними осадами. 3. Утилізація знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них здійснюються підприємствами на яких вони виготовлені а також іншими підприємствами що мають дозвіл санітарно-епідеміологічних служб МОЗ та органів Мінекобезпеки на договірних умовах. Зазначені підприємства узгоджують технологію утилізації знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них з Мінпромом МОЗ Держкомгеології Мінекобезпеки і затверджують її в галузевому міністерстві відомстві. Металева та поліетиленова тара від пестицидів без знезараження зовні чиста та щільно закрита повертається підприємству-виробнику для повторного її використання паперова та дерев'яна - знищується відповідно до санітарних правил затверджених МОЗ. 4. Цей Порядок визначає умови вилучення утилізації знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них і є обов'язковим для виконання підприємствами установами організаціями незалежно від форм власності і громадянами діяльність яких пов'язана з виробництвом зберіганням постачанням і використанням пестицидів та агрохімікатів.