Порядок вилучення, утилізації та знищення непридатних для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 28 грудня 1995 р. N 1065 Київ Про затвердження Порядку вилучення утилізації та знищення непридатних для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів Відповідно до статті 18 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок вилучення утилізації та знищення непридатних для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів додається . 2. Міністерству охорони здоров'я в місячний термін затвердити методику вилучення утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів непридатних для використання ні за призначенням ні на кормові цілі ні для промислової переробки. Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО Інд.22 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 р. N 1065 ПОРЯДОК вилучення утилізації та знищення непридатних для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів 1. Цей Порядок визначає умови вилучення утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів під час виробництва зберігання і транспортування яких використовувалися пестициди і агрохімікати і які непридатні для використання ні за призначенням ні на кормові цілі ні для промислової переробки. 2. Вилученню утилізації знищенню підлягають: сільськогосподарська продукція отримана внаслідок проведення польового етапу державних випробувань препаративних форм пестицидів і агрохімікатів з новою діючою речовиною; сільськогосподарська сировина і харчові продукти які за результатами державної санітарно-гігієнічної та ветеринарної експертизи сертифікаційних випробувань і перевірки Мінсільгосппродом їх відповідності критеріям безпеки згідно з санітарно-гігієнічними нормами проведених у порядку державного нагляду і державного контролю за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати визнані непридатними для використання. 3. Вилучення утилізація та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів провадиться: на підставі припису посадової особи що здійснює державний нагляд та державний контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати; на підставі висновку органу державної ветеринарної медицини про непридатність використання забруднених пестицидами і агрохімікатами сільськогосподарської сировини чи харчових продуктів для кормових цілей. 4. Шляхи і умови вилучення утилізації та знищення непридатної для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів визначаються комісією створеної обласною Київською та Севастопольською міською державною адміністраціями за погодженням з головним санітарним лікарем області м.Києва м.Севастополя. У разі промислової переробки сільськогосподарської продукції або харчових продуктів забруднених пестицидами і агрохімікатами для технічних цілей вживаються заходи до запобігання забруденню приміщень устаткування і навколишнього середовища. Кінцева продукція підлягає обов'язковому лабораторному контролю на вміст залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів. 5. Вилучення утилізація та знищення непридатних для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів провадиться юридичною особою або громадянином яким належить ця сировина чи продукти у присутності осіб уповноважених комісією зазначеною у пункті 4 цього Порядку. При цьому складається акт який надсилається посадовій особі що видала припис стосовно вилучення утилізації знищення сільськогосподарської сировини чи харчових продуктів а його копія - юридичній особі або громадянинові - володільцю цієї сировини та харчових продуктів. Методика вилучення утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів непридатних для використання ні за призначенням ні на кормові цілі ні для промислової переробки затверджується МОЗ.