Порядок застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення та в зонах надзвичайних екологічних ситуацій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 16 січня 1996 р. N 92 Київ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 832 від 31.08.2005 Про затвердження Порядку застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях що зазнали радіоактивного забруднення та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1794 від 07.12.2000 N 769 від 16.06.2004 Відповідно до статті 13 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Затвердити Порядок застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях що зазнали радіоактивного забруднення та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій додається . Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО Інд.22 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 1996 р. N 92 ПОРЯДОК застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях що зазнали радіоактивного забруднення та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 1. На територіях зон відчуження та безумовного обов'язкового відселення землі яких визначені радіаційно небезпечними використання будь-яких пестицидів і агрохімікатів можливе лише на обмежених ділянках виключно з науковою метою а в разі виникнення епізоотій або епіфітотій - з дозволу Мінприроди що видається за погодженням з МОЗ за поданням Адміністрації зони відчуження МНС Мінагрополітики або Держкомлісгоспу. Пункт 1 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1794 від 07.12.2000 2. У зоні гарантованого добровільного відселення землі якої віднесені до радіоактивно забруднених заходами захисту рослин є агрохімічні фізичні механічні біологічні та організаційно-господарські які проводяться з дозволу МОЗ та Мінприроди за поданням обласних державних адміністрацій міністерств відомств. У зоні посиленого радіоекологічного контролю де землі визначені як радіоактивно забруднені заходами захисту рослин є агротехнічні фізичні біологічні та системи з мінімальним застосуванням помірно- та малонебезпечних пестицидів 3 - 4 клас перелік яких щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Мінприроди погодженим із МОЗ. У зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю забороняється використання пестицидів за допомогою авіації та в спорудах захищеного грунту. Пункт 2 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1794 від 07.12.2000 3. Використання високо- та надтонебезпечних препаратів 1 - 2 клас на територіях землі яких віднесені до радіоактивно забруднених можливо лише під час спалахів епізоотій або епіфітотій а також для попередження проникнення на ці території об'єктів зовнішнього карантину рослин. Абзац перший пункту 3 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1794 від 07.12.2000 Дозвіл на застосування цих препаратів видає МНС за погодженням Мінагрополітики Мінприроди та МОЗ. Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1794 від 07.12.2000 4. Застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях що зазнали забруднення ізотопами цезію - 137 або стронцію - 90 проводиться за регламентами передбаченими Переліком хімічних і біологічних засобів боротьби з шкідниками хворобами і бур'янами та регуляторів росту рослин дозволених для застосування в сільському господарстві України якщо ці території не віднесені ні до однієї із зон згідно із Законом України "Про правовий режим території що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". 5. Використання органічних і мінеральних добрив вапнякових матеріалів та інших агрохімікатів на територіях що зазнали радіоактивного забруднення а також у зонах надзвичайних екологічних ситуацій здійснюється згідно з рекомендаціями науково-дослідних установ та Державного технологічного центру охорони родючості грунтів Мінагрополітики. Пункт 5 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1794 від 07.12.2000 6. Роботи пов'язані із застосуванням пестицидів та агрохімікатів можуть виконуватися спеціалізованими підрозділами підприємств установ організацій усіх форм власності під контролем спеціалістів Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики та Державного технологічного центру охорони родючості грунтів Мінагрополітики. Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1794 від 07.12.2000 7. Цей Порядок поширюється на всі галузі суспільного виробництва де застосовуються пестициди і агрохімікати.