Порядок надання дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 288 Київ Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1794 від 07.12.2000 N 769 від 16.06.2004 Відповідно до статті 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Затвердити Порядок надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва додається . Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО Інд.22 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 288 ПОРЯДОК надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва У тексті Порядку слово "Укрдержхімкомісія" в усіх відмінках та слово "Мінекобезпеки" замінено словом "Мінекоресурсів" а слова "державного об'єднання "Украгрохім" Мінсільгосппроду" - словами "Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики щодо пестицидів та Державного технологічного центру охорони родючості грунтів Мінагрополітики щодо агрохімікатів згідно з Постановою КМ N 1794 від 07.12.2000 У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 1. Цей Порядок визначає умови надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва. 2. Дозвіл на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва далі - препаратів надається Мінприроди за умови що препарат: є митним вантажем і перебуває під митним наглядом; використовується для наукових і дослідницьких цілей; ввозиться під час виникнення загрози масових вогнищ розмноження окремих шкідливих організмів за умови запровадження особливого режиму захисту рослин якщо вже зареєстровані препарати що застосовуються у боротьбі проти даного шкідника або хвороби відсутні або якщо компанія-постачальник не може поставити його в необхідні терміни та в необхідній кількості; Абзац четвертий пункту 2 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1794 від 07.12.2000 призначається для боротьби з рослинними мікроорганізмами в замкнених просторах або трубопровідних системах на підприємствах в установах і організаціях гірничорудної атомної та медичної промисловості; ввозиться разом з насіннєвим матеріалом обробленим захисно-стимулюючими речовинами які за хімічним складом і своєю дією відповідають аналогам зареєстрованим в Україні. Дозвіл на ввезення чи застосування препарату що використовуватиметься для наукових і дослідницьких цілей надається лише у разі коли цей препарат включено до плану державних випробувань затвердженого Мінприроди або до науково-дослідницьких планів наукових установ та організацій. Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1794 від 07.12.2000 3. Для розгляду питання про надання дозволу на ввезення та застосування препарату Мінприроди подаються такі документи: клопотання міністерства чи відомства що здійснює контроль за застосуванням препарату з обгрунтуванням необхідності надання дозволу на ввезення та застосування його вибору препарату та його кількості; документальне підтвердження використання препарату в країні листок безпеки; Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1794 від 07.12.2000 довідка Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики щодо пестицидів та Державного технологічного центру охорони родючості грунтів Мінагрополітики щодо агрохімікатів про відсутність в країні аналогічних препаратів у необхідній кількості в разі ввезення препарату під час виникнення загрози масових вогнищ розмноження окремих шкідливих організмів. 4. Клопотання про надання дозволу на ввезення та застосування препарату розглядається протягом 10 днів. У разі надання дозволу на ввезення та застосування препарату оригінали дозволу форма якого затверджується Мінприроди надаються юридичним і фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності які ввозять і застосовують препарат та митниці яка здійснює пропуск препарату на митну територію України. Копії дозволів надсилаються до МОЗ та органу який подав клопотання. Рішення про відмову в наданні дозволу на ввезення та застосування препарату може бути оскаржене протягом 30 днів відповідно до законодавства. Юридичні і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності яким надано дозвіл на застосування незареєстрованих препаратів подають звіт про їх використання до Мінприроди до 31 грудня поточного року та до Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики - щодо пестицидів - до 30 червня та 31 грудня поточного року і до Державного технологічного центру охорони родючості грунтів Мінагрополітики - щодо агрохімікатів - щомісяця. Разом з партією препарату повинні надаватися стандартні зразки та інформація про методи визначення залишкових кількостей діючих речовин препарату. Забороняється надавати дозвіл на ввезення і використання пестицидів та агрохімікатів термін зберігання яких закінчився. Дозвіл на ввезення і використання препаратів які належать до 1 чи 2 класу небезпеки у випадках визначених в абзацах четвертому-шостому пункту 2 цього Порядку надається виключно за погодженням з МОЗ. Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1794 від 07.12.2000