Порядок проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та Перелік підкарантинних матеріалів і об'єктів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 26 травня 2004 р. N 672 Київ Про затвердження Порядку проведення інспектування огляду аналізу обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку Із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 від 15.02.2006 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Затвердити такі що додаються: Порядок проведення інспектування огляду аналізу обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів; Перелік підкарантинних матеріалів і об'єктів. Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 22 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 672 ПОРЯДОК проведення інспектування огляду аналізу обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів Загальна частина 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення інспектування огляду аналізу обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів включаючи оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів. 2. Усі підкарантинні матеріали і об'єкти що імпортуються експортуються перевозяться транзитом через територію України або переміщуються в її межах підлягають інспектуванню огляду аналізу та обстеженню державними інспекторами з карантину рослин. 3. Підкарантинні матеріали і об'єкти що ввозяться в Україну підлягають первинному карантинному огляду в пунктах пропуску через державний кордон державними інспекторами з карантину рослин а у митницях призначення - вторинному карантинному огляду і обов'язковій фітосанітарній експертизі. Пункт 3 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 4. Забороняється ввезення в Україну підкарантинних матеріалів і об'єктів в яких виявлено карантинні або інші шкідливі організми. Такі вантажі затримуються на час проведення знезараження або повертаються до країни-експортера за погодженням з власниками вантажів чи уповноваженими ними особами далі - власники вантажів . Пункт 4 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 Проведення інспектування 5. Інспектування включає проведення карантинного огляду підкарантинних матеріалів і об'єктів з відбором зразків для фітосанітарної експертизи з метою визначення відповідності підкарантинних матеріалів і об'єктів діючим фітосанітарним вимогам України та країни-імпортера. 6. Ввезення в Україну підкарантинних матеріалів проводиться за наявності фітосанітарного сертифіката що видається державними органами з карантину і захисту рослин країни-експортера та карантинного дозволу що видається Головною державною інспекцією з карантину рослин України. Пункт 6 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 7. Рослини і рослинні продукти які ввозяться в Україну у разі виявлення в них карантинних та інших шкідливих організмів підлягають знезараженню поверненню технічній переробці або знищенню під контролем державного інспектора з карантину рослин. Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 8. Насіння і садивний матеріал які ввозяться в Україну підлягають висіванню або висаджуванню у визначених в карантинному дозволі господарствах чи у спеціальних розсадниках та оранжереях для виявлення прихованого зараження рослинного матеріалу і його оздоровлення під контролем державного інспектора з карантину рослин. Умови ввезення та використання насіння і садивного матеріалу визначаються в карантинному дозволі. Переміщення насіння і садивного матеріалу з одного регіону в інший здійснюється за погодженням з Головною державною інспекцією з карантину рослин України. Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 9. Фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів і об'єктів у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється державним інспектором з карантину рослин а їх подальше використання дозволяється лише після отримання результатів огляду та фітосанітарної експертизи про що робиться відмітка у товаросупровідних товаротранспортних документах. 10. У разі виявлення у митницях призначення або на підприємствах в установах та організаціях під час вторинного огляду карантинних організмів підкарантинні матеріали і об'єкти підлягають обов'язковому знезараженню або знищенню. Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 11. Підкарантинні матеріали експортуються за наявності фітосанітарного сертифіката що видається державним інспектором з карантину рослин на кожну партію яка вивозиться в одному транспортному засобі. Пункт 11 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 12. Фітосанітарний сертифікат видається за результатами обстеження рослин у період вегетації місць їх зберігання та фітосанітарної експертизи. 13. Для отримання фітосанітарного сертифіката власник вантажу зобов'язаний підготувати партію підкарантинних матеріалів відповідно до вимог країни-імпортера та не пізніше ніж за 30 днів до відвантаження подати державній інспекції з карантину рослин за місцем вирощування рослин або відвантаження вантажу заяву про оформлення фітосанітарного сертифіката та копію договору контракту . Пункт 13 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 14. Власник вантажу зобов'язаний пред'явити державному інспектору з карантину рослин партію підкарантинних матеріалів і об'єктів не пізніше ніж за 5 днів до їх відвантаження або відправлення для карантинного огляду та фітосанітарної експертизи. Пункт 14 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 15. Експортні партії підкарантинних матеріалів заражені карантинними та іншими шкідливими організмами підлягають знезараженню. Пункт 15 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 16. Транспортні засоби призначені для перевезення експортних партій підкарантинних матеріалів підлягають огляду а у разі виявлення карантинних та інших шкідливих організмів - знезараженню. Пункт 16 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 Проведення огляду 17. Під час огляду підкарантинних матеріалів і об'єктів державний інспектор з карантину рослин перевіряє їх фітосанітарний стан обстежує і відбирає зразки збирає пошкоджені або підозрілі рослини і рослинні продукти направляє їх до карантинної лабораторії для проведення фітосанітарної експертизи. Пункт 17 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 18. У разі складування концентрації нагромадження та сортування в морських і річкових портах на залізничних станціях автопереходах в інших терміналах проводиться вторинний карантинний огляд підкарантинних матеріалів і об'єктів. 19. Після знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів остаточний висновок щодо карантинного стану партії вантажу робить державний інспектор з карантину рослин на підставі результатів повторного огляду та фітосанітарної експертизи. У разі проведення знезараження підкарантинних матеріалів на шляху прямування висновок стосовно фітосанітарного стану готується на підставі акта про проведення знезараження. Пункт 19 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 Проведення аналізу 20. Проведення аналізу полягає у здійсненні фітосанітарної експертизи. Фітосанітарна експертиза проводиться в карантинних лабораторіях та включає: проведення ентомологічного мікологічного бактеріологічного гельмінтологічного гербологічного вірусологічного аналізу з метою виявлення шкідників збудників хвороб рослин нематод і насіння бур'янів; Абзац третій пункту 20 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 визначення видів виявлених шкідливих організмів; підготовку спеціалістами висновку про карантинне значення виявлених шкідливих організмів. 21. Висновок спеціалістів щодо аналізу видається за результатами аналізу протягом трьох днів з дня подання зразків на аналіз а щодо саджанців живців квіткових цибулин бульб - на наступний день. Пункт 21 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 22. У разі проведення складного тривалого аналізу мікологічного бактеріологічного вірусологічного висновок спеціалістів щодо аналізу видається протягом ЗО днів з дня подання проби на аналіз. Пункт 22 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 23. На підставі результатів фітосанітарної експертизи кожного зразка і оцінки виявлених шкідливих організмів державний інспектор з карантину рослин визначає фітосанітарний стан всієї партії підкарантинних матеріалів і об'єктів та здійснює карантинні заходи. Проведення обстеження 24. З метою визначення карантинного стану території України державні інспектори з карантину рослин систематично проводять контрольне обстеження сільськогосподарських і лісових угідь місць зберігання і переробки рослин і рослинних продуктів пунктів карантину рослин та прилеглої до них території трикілометрової зони . Пункт 24 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 25. У період вегетації культурних рослин державні інспектори з карантину рослин проводять контрольні обстеження на сільськогосподарських угіддях та інших землях. 26. Контрольне обстеження посіву посадки рослин багаторічного насадження приміщення складу проводиться візуальним методом що включає огляд посівів посадок за периметром або діагоналлю поля відбір зразків рослин ґрунту збирання шкідливих організмів пошкоджених рослин а також з використанням феромонних пасток харчових принад ловильних поясів. Пункт 26 в редакції Постанови КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 27. Остаточний висновок про фітосанітарний стан готують спеціалісти карантинних лабораторій на підставі результатів фітосанітарної експертизи зразків підкарантинних матеріалів і об'єктів наданих державними інспекторами з карантину рослин суб'єктами господарювання та громадянами. Пункт 27 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 28. Контрольні обстеження проводяться з такою періодичністю: щороку - у суб'єктів господарювання які вирощують елітне сортове насіння і посадковий матеріал на державних сортодослідних станціях у плодорозсадниках інтродукційно-карантинних розсадниках і карантинних оранжереях ботанічних садів а також на територіях де запроваджено карантинний режим; Абзац другий пункту 28 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 один раз на два роки - у суб'єктів господарювання що здійснюють виробництво та переробку сільськогосподарської продукції на землях осіб де не виявлено карантинних організмів та на прилеглих до них територіях. Абзац третій пункту 28 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 Для виявлення вогнищ карантинних шкідників вивішуються феромонні пастки та виставляються харчові принади з урахуванням їх біологічних особливостей з дотриманням методичних вказівок Головної державної інспекції з карантину рослин України щодо кожного карантинного шкідника окремо. Абзац четвертий пункту 28 в редакції Постанови КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 Результати обстеження відображаються в актах. 29. На території виявлення карантинних організмів запроваджується карантинний режим. Абзац перший пункту 29 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 Для запровадження карантинного режиму відповідно до статті 9 Закону України "Про карантин рослин" 3348-12 до Кабінету Міністрів України Ради міністрів Автономної Республіки Крим або місцевої держадміністрації подаються такі документи: висновок фітосанітарної експертизи; Абзац третій пункту 29 в редакції Постанови КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 подання Головного державного інспектора з карантину рослин України головних державних інспекторів з карантину рослин Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя державних інспекторів з карантину рослин із зазначенням обставин запровадження такого режиму меж карантинної зони суті карантинного обмеження заходів з локалізації та ліквідації карантинних організмів. Абзац четвертий пункту 29 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 30. У карантинній зоні здійснюються такі заходи: обмежується виїзд транспортних засобів і проводиться їх огляд; забороняється вивезення заражених підкарантинних матеріалів і об'єктів та проводиться їх знезараження; проводиться технічна переробка або знищення заражених підкарантинних матеріалів і об'єктів. 31. Підкарантинні матеріали і об'єкти що вивозяться з карантинної зони підлягають фітосанітарному контролю. Фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів і об'єктів включає здійснення державними інспекторами з карантину рослин таких карантинних заходів: карантинний огляд; фітосанітарну експертизу; Абзац четвертий пункту 31 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 організацію робіт із знезараження або здійснення інших заходів спрямованих на знищення карантинних організмів. Абзац п'ятий пункту 31 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 32. Підкарантинні матеріали вивозяться з карантинної зони за наявності карантинного сертифіката який засвідчує карантинний стан визначає маршрут умови перевезення і використання цих матеріалів а також їх тари та упаковки. Пункт 32 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 33. Для отримання карантинного сертифіката власник вантажу зобов'язаний не пізніше ніж за 15 днів до відвантаження підкарантинних матеріалів подати до державної інспекції з карантину рослин за місцем вирощування рослин або відвантаження вантажу заяву про оформлення карантинного сертифіката. Пункт 33 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 34. Власник вантажу зобов'язаний пред'явити державному інспектору з карантину рослин партію підкарантинних матеріалів для проведення інспектування огляду аналізу та обстеження не пізніше ніж за 5 днів до їх відвантаження або відправлення. Пункт 34 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 35. Партії підкарантинних матеріалів заражені карантинними організмами не допускаються до вивезення ввезення реалізації та використання і підлягають знезараженню поверненню технічній переробці або знищенню під контролем державного інспектора з карантину рослин. Пункт 35 в редакції Постанови КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 36. Державний інспектор з карантину рослин зобов'язаний на підставі заяви власника вантажу за відсутності у підкарантинних матеріалах карантинних організмів оформити карантинний сертифікат. Карантинний сертифікат видається за результатами огляду проведеного державним інспектором з карантину рослин та висновку фітосанітарної експертизи. Пункт 36 в редакції Постанови КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 Пункт 37 виключено на підставі Постанови КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006 Проведення знезараження 38. Роботи із забезпечення знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів які переміщуються через державний кордон та карантинні зони організовують державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя. Контроль за станом виконання зазначених робіт здійснює Головна державна інспекція з карантину рослин України. 39. Знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів проводиться з дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та охорони навколишнього природного середовища. 40. Складські приміщення для зберігання пестицидів повинні відповідати вимогам державних санітарних норм та правил. 41. Обладнання що використовується для проведення робіт із знезараження повинно забезпечуватися технічними паспортами своєчасно проходити технічне обслуговування в установленому законодавством порядку. 42. Для проведення знезараження застосовуються тільки зареєстровані і дозволені до використання в Україні пестициди. 43. Особи які проводять знезараження повинні мати засоби індивідуального захисту контролю та спецодяг. 44. До робіт із знезараження допускаються особи які мають: медичну книжку особи яка працює з пестицидами і агрохімікатами; допуск посвідчення на право проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами; документ про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 672 ПЕРЕЛІК підкарантинних матеріалів і об'єктів 1. Підкарантинні матеріали ------------------------------------------------------------------ Код згідно з | УКТЗЕД | 2371а-14 | Назва підкарантинного матеріалу 2371б-14 | 2371г-14 | ------------------------------------------------------------------ 1 | 2 ------------------------------------------------------------------ 0601 Цибулини бульби кореневі бульби бульбоцибулини розетки коренів та кореневища у стані вегетативного спокою у стані вегетації або цвітіння; саджанці рослини та корені цикорію крім коренів товарної позиції 1212 0602 Інші живі рослини включаючи їх коріння живці та підщепи; міцелій грибів 0603 Зрізані квітки та пуп'янки придатні для складання букетів або для декоративних цілей свіжі засушені крім вибілених пофарбованих просочених або оброблених іншим способом 0604 Листя гілки та інші частини рослин без квіток або пуп'янків трави мохи та лишайники для букетів або оздоблення свіжі засушені крім вибілених пофарбованих просочених або оброблених іншим способом 0701 Картопля свіжа або охолоджена 0702 00 00 00 Помідори свіжі або охолоджені 0703 Цибуля цибуля-шалот шарлот часник цибуля-порей та інші цибулинні овочі свіжі або охолоджені 0704 Капуста головчаста капуста цвітна капуста броколі кольрабі та аналогічні їстівні овочі роду Brassica свіжі або охолоджені 0705 Салат-латук Lactuca sativa та цикорій Cichorium spp. свіжі або охолоджені 0706 Морква ріпа столові буряки солодкий корінь редька селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди свіжі або охолоджені 0707 00 Огірки та корнішони свіжі або охолоджені 0708 Бобові овочі лущені або ні свіжі або охолоджені 0709 Інші овочі свіжі або охолоджені 0712 Овочі сушені цілі нарізані на шматки або на скибки або добре подрібнені чи розмелені але не піддані подальшій обробці 0713 Овочі бобові сушені лущені очищені або неочищені від насіннєвої оболонки подрібнені або неподрібнені 0714 Маніок маранта салеп топінамбур солодка картопля батат та аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну свіжі охолоджені сушені цілі чи у шматках або у вигляді гранул чи скибок; серцевина сагової пальми крім морожених 0801 Горіхи кокосові бразильські кеш'ю свіжі або сушені очищені від шкаралупи або неочищені з шкіркою або без шкірки 0802 Інші горіхи свіжі або сушені очищені від шкаралупи або неочищені з шкіркою або без шкірки 0803 00 Банани включаючи плантайни свіжі або сушені 0804 Фініки інжир ананаси авокадо гуаява манго та мангостани свіжі або сушені 0805 Цитрусові свіжі або сушені 0806 Виноград свіжий або сушений 0807 Дині кавуни та папайя свіжі 0808 Яблука груші та айва свіжі 0809 Абрикоси вишні черешні персики включаючи брюньони та нектарини сливи та терен свіжі 0810 Інші плоди свіжі 0813 Плоди сушені крім тих що включені до товарних позицій 0801 - 0806; суміші з сушених плодів або горіхів цієї групи 0814 00 00 00 Цедра цитрусових або шкірки динь включаючи шкірки кавунів свіжі або добре висушені крім морожених вміщених у солону воду просочених або з доданням інших речовин що забезпечують їх тимчасове зберігання 0901 Кава смажена або несмажена з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з вмістом кави у будь-якій пропорції крім розфасованих у вакуумну або металеву упаковку 0902 Чай ароматизований чи неароматизований крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку 0903 00 00 00 Мате парагвайський чай крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку 0904 Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta сушений або подрібнений або розмелений 0906 Кориця та квіти коричного дерева 0907 00 00 00 Гвоздика цілі плоди квітки та квітконіжки 0908 Мускатний горіх; маціс; амон та кардамон 0909 Насіння анісу бад'яну фенхелю коріандру куміну кмину; ягоди ялівцю 0910 Імбир шафран турмерик куркума тим'ян чебрець ; лаврове листя каррі та інші прянощі 1001 Пшениця і суміш пшениці та жита меслин 1002 00 00 00 Жито 1003 00 Ячмінь 1004 00 00 00 Овес 1005 Кукурудза 1006 Рис 1007 00 Сорго зернове 1008 Гречка просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури 1101 00 Борошно пшеничне або суміші пшениці та жита меслину 1102 Борошно інших зернових культур крім пшеничного або суміші пшениці та жита меслину 1103 Крупи крупка та гранули зернових культур 1104 Зерно зернових культур оброблене іншими способами наприклад лущене плющене у вигляді пластівців шліфоване різане ядро або подрібнене за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зернових культур цілі плющені у вигляді пластівців або мелені 1105 Борошно крупа порошок пластівці гранули з картоплі 1106 Борошно крупа та порошок з сушених бобових овочів товарної позиції 0713 з серцевини сагової пальми або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08 1107 Солод обсмажений або необсмажений 1201 00 Соєві боби подрібнені або неподрібнені 1202 Арахіс земляні горішки не смажений і не приготовлений іншим способом лущений або нелущений подрібнений або неподрібнений 1203 00 00 00 Копра 1204 00 Насіння льону подрібнене або неподрібнене 1205 00 Насіння свиріпи або ріпака подрібнене або неподрібнене 1206 00 Насіння соняшнику подрібнене або неподрібнене 1207 Олійне насіння та плоди інших олійних культур подрібнені або неподрібнені 1208 Борошно з насіння чи плодів олійних культур крім борошна з гірчиці 1209 Насіння плоди та спори для сівби 1210 Шишки хмелю свіжі або сухі подрібнені або неподрібнені розмелені або у вигляді гранул; лупулін 1211 Рослини частини рослин насіння та плоди використовувані головним чином у парфумерії медицині або для боротьби з комахами паразитами тощо свіжі або сушені порізані або непорізані подрібнені або неподрібнені розмелені або нерозмелені 1212 Плоди ріжкового дерева морські та інші водорості цукрові буряки та цукрова тростина свіжі охолоджені або сушені подрібнені або неподрібнені; кісточки ядра плодів та інші продукти рослинного походження включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum використовувані головним чином для харчових цілей не включені до інших угруповань крім морських та інших водоростей свіжих охолоджених та всієї замороженої продукції 1213 00 00 00 Солома та полова зернових необроблені подрібнені або неподрібнені розмелені або нерозмелені крім пресованих або у вигляді таблеток 1214 Бруква кормова буряк кормовий кормові коренеплоди сіно люцерна конюшина еспарцет капуста кормова люпин вика та аналогічні кормові продукти непресовані крім пресованих або у вигляді таблеток "; 1401 Матеріали рослинного походження використовувані головним чином для плетіння або виробництва матів наприклад бамбук індійська тростина тростина очерет лоза рафія очищена солома злаків липове лико крім відбіленої або пофарбованої соломи злаків 1403 Матеріали рослинного походження використовувані головним чином для виробництва віників або мітел наприклад сорго п'ясава пирій істль у в'язках пучках або жмутах 1404 Матеріали рослинного походження не включені до інших угруповань 1801 00 00 00 Какао-боби цілі та розмелені сирі або смажені 1802 00 00 Шкаралупи шкірки лушпайки та інші відходи з какао 2302 Висівки кормове борошно та інші відходи від просіювання мелення або інших способів обробки зерна зернових культур або бобових культур гранульовані чи негранульовані 2308 Продукти рослинного походження і рослинні відходи рослинні залишки і аналогічні продукти негранульовані або гранульовані використовувані для годівлі тварин не включені до інших угруповань 2401 Тютюнова сировина; тютюнові відходи 2703 00 00 00 Торф включаючи торф'яний дрібняк агломерований або неагломерований 4401 Деревина паливна у вигляді колод полін хмизу гілок тощо; деревна тріска або стружка; тирса тріска стружка уламки та відходи деревини та скрап агломеровані або неагломеровані у вигляді полін тощо крім деревини у вигляді брикетів гранул 4403 Лісоматеріали необроблені обкоровані або необкоровані начорно брусовані або небрусовані 4404 Деревина бондарна; колоди колоті; дерев'яні палі та кілки загострені але не розпилені вздовж; деревина обтесана або закруглена але не обточена не вигнута і не оброблена іншим способом використовувана для виробництва палиць парасольок ручок для інструментів тощо; деревина у вигляді трісок пластинок стрічок тощо 4406 10 00 00 Шпали дерев'яні для залізничних або аналогічних колій непросочені 4407 Лісоматеріали розпилені або стругані уздовж колоті або лущені обтесані або необтесані шліфовані або нешліфовані з'єднані або не з'єднані у шип завтовшки понад 6 мм 4408 Листи одношарової фанери та шпону і листи для клеєної фанери клеєні або неклеєні та інші види деревини розпиленої вздовж розрізаної на частини або лущеної струганої або неструганої з шліфованою або нешліфованою поверхнею з'єднані або не з'єднані у шип завтовшки не більш як 6 мм 4409 Деревина пиломатеріали включаючи незібрані паркетні дощечки та фриз у вигляді профільованого погонажу з гребенями пазами шпунтовані із скісними краями із з'єднанням у вигляді напівкруглої кальовки фасонні закруглені тощо вздовж будь-яких країв чи площин стругані або нестругані шліфовані або нешліфовані з'єднані або не з'єднані у шип 4415 Ящики коробки пакувальні корзини барабани та аналогічна тара з деревини; дерев'яні барабани котушки для кабелів; піддони піддони з бортами та інші дерев'яні завантажувальні щити; дерев'яні борти для піддонів 4418 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі включаючи пористі дерев'яні панелі гонт і дранку для покрівель крім паркетних плит збірних 4420 10 крім - статуетки та інші декоративні вироби з дерева 442010 11 00 4420 90 крім - інші 4420 90 11 00 4420 90 91 00 - - дерев'яні набірні мозаїчні та інкрустовані вироби 5101 Вовна не піддана кардо- або гребенечесанню 5201 00 Бавовна не піддана кардо- або гребенечесанню 9705 00 00 00 Колекції та предмети колекціонування зоологічні ботанічні крім колекцій та предметів колекціонування з мінералогії анатомії або предметів для таких колекцій що становлять історичний археологічний палеонтологічний етнографічний чи нумізматичний інтерес 2. Підкарантинні об'єкти: сільськогосподарська техніка машини та знаряддя що перетинають державний кордон чи вивозяться з карантинних зон; сільськогосподарські та лісові угіддя включаючи сади розсадники лісосмуги парки ботанічні сади тощо; склади та приміщення для зберігання імпортних та вітчизняних підкарантинних матеріалів. Перелік із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 156 156-2006-п від 15.02.2006