Порядок проведення медичного (санітарного) огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З N 97 від 15.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2001 р. за N 330/5521 Наказ скасовано на підставі Наказу МОЗ N 407 від 12.10.2001 Про затвердження Порядку проведення медичного санітарного огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України Рішення про державну реєстрацію Порядку скасовано на підставі Висновку Міністерства юстиції N 2/11 від 18.09.2001 Відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" постанов Кабінету Міністрів України від 24.04.99 N 696 "Про затвердження правил санітарної охорони території України" від 12.01.2001 N 5 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.99 N 696" та Положення про Міністерство охорони здоров'я України затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 N 918 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Порядок проведення медичного санітарного огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України додається . 2. Головному санітарно-епідеміологічному управлінню Бережнов С.П. у п'ятиденний термін подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України водного залізничного та повітряного транспорту об'єктів що мають особливий режим роботи взяти до керівництва та забезпечити виконання вимог Порядку проведення медичного санітарного огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України. 4. Наказ набирає чинності з 21 травня 2001 року. 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України О.О.Бобильова Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров'я України 15.03.2001 N 97 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2001 р. за N 330/5521 Рішення про державну реєстрацію Порядку скасовано на підставі Висновку Міністерства юстиції N 2/11 від 18.09.2001 Порядок проведення медичного санітарного огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України 1. Порядок встановлює вимоги щодо проведення медичного санітарного огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території і спрямований на запобігання поширенню в Україні інфекційних захворювань отруєнь та інших чинників які можуть створити небезпеку для життя та здоров'я людей. 2. Дія цього Порядку поширюється на всі підприємства установи організації усіх форм власності та видів діяльності фізичних та юридичних осіб що займаються увезенням чи транзитом через територію України вантажів. 3. Увезення чи транзит через територію України транспортних засобів вантажів продукції сировини в тому числі продовольчої сировини для лікарських засобів харчових продуктів предметів матеріалів відходів виробництва хімічних біологічних радіоактивних речовин та інших об'єктів далі - вантажів які прямо чи опосередковано можуть негативно впливати на здоров'я людини здійснюється під державним санітарно-епідеміологічним наглядом. 4. Медичний санітарний огляд вантажів та перевірку товаросупровідної документації у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюють посадові особи установ державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України відповідної адміністративної території або відповідного виду транспорту: санітарно-карантинних підрозділів на автошляхах; санітарно-карантинних підрозділів в міжнародному аеропорту; санітарно-карантинних відділів у морському річковому порту відкритому для міжнародних зв'язків; санітарно-контрольних пунктів на залізничному транспорті. 5. Посадовою особою санітарно-карантинного підрозділу відділу санітарно-контрольного пункту при проведені медичного санітарного огляду вантажів та перевірці товаросупровідної документації приймається рішення щодо можливості увезення чи транзиту вантажів через територію України лише за умови наявності у товаросупровідній документації: даних щодо безпеки для життя і здоров'я людей згідно з постановою Головного державного санітарного лікаря України від 11.01.2001 N 45 "Про вдосконалення порядку державної санітарно-гігієнічної експертизи"; документів передбачених міждержавними угодами та законодавством України висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи гігієнічних сертифікатів тощо ; конкретного одержувача вантажу та його зобов'язань дотримування санітарних вимог щодо імпорту в Україну вантажів. 6. Посадовою особою санітарно-карантинного підрозділу відділу санітарно-контрольного пункту при проведені медичного санітарного огляду вантажів та перевірці товаросупровідної документації у пункті пропуску через державний кордон не допускається увезення чи транзит через територію України вантажів у разі: відсутності у товаросупровідній документації даних щодо безпеки для життя та здоровя людини; якщо їх увезення заборонено законодавством у зв'язку з небезпекою для життя та здоров'я людей та може спричинити масові інфекційні захворювання або отруєння людей. 7. За результатами медичного санітарного огляду вантажу та аналізу товаро-супровідної документації у пункті пропуску через державний кордон посадовою особою санітарно-карантинного підрозділу відділу санітарно-контрольного пункту на товаросупровідній документації ставиться штамп додаток 1 про можливість чи неможливість подальшого пересування вантажу до митниці призначення чи транзиту. 8. Результати медичного санітарного огляду транспортних засобів і вантажу в пункті пропуску через державний кордон фіксуються в журналі обліку обстежених транспортних засобів та вантажів у пункті пропуску додаток 2 посадовою особою санітарно-карантинного підрозділу відділу санітарно-контрольного пункту. 9. У разі наявності на вантаж позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи яким не передбачено державний санітарний контроль партії даного виду вантажу у пункті пропуску через державний кордон посадовою особою санітарно-карантинного підрозділу відділу санітарно-контрольного пункту на товаросупровідній документації ставиться штамп додаток 3 що ввезення реалізацію використання вантажу дозволено. 10. Якщо висновком державної санітарно-гігієнічної експертизи передбачено необхідність проведення санітарного контролю партії даного виду вантажу у пункті пропуску через державний кордон посадовою особою санітарно-карантинного підрозділу відділу санітарно-контрольного пункту на товаросупровідній документації ставиться штамп додаток 4 що ввезення дозволено без права реалізації використання до отримання даних про відповідність показників безпеки вантажу висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи. У разі отримання позитивних результатів дослідження показників безпеки відображених у висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на товаросупровідній документації посадовою особою відповідної установи державної санітарно-епідеміологічної служби ставиться штамп додаток 3 що ввезення реалізацію використання вантажу дозволено який скасовує дію попереднього штампа додаток 4 . 11. У разі відсутності у товаросупровідній документації позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи вантаж підлягає державній санітарно-гігієнічній експертизі що здійснюється у відповідності до Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи затвердженого наказом МОЗ України від 09.10.2000 N 247 z0004-01 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.01.2001 за N 4/5195. У цьому разі в пункті пропуску через державний кордон посадовою особою санітарно-карантинного підрозділу відділу санітарно-контрольного пункту на товаросупровідній документації ставиться штамп додаток 4 що ввезення дозволено без права реалізації використання яким дозволяється пропуск вантажу на митницю призначення. Після проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи та отримання позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи посадовою особою установи державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території ставиться штамп додаток 3 що ввезення реалізацію використання вантажу дозволено який скасовує дію попереднього штампа додаток 4 . У разі отримання негативного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи посадовою особою установи державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території приймається рішення щодо заборони реалізації використання вантажу і виноситься постанова головного державного санітарного лікаря відповідної адміністративної території про вилучення вивезення за межі України чи утилізацію даного вантажу. 12. Митне оформлення вантажу у вільний обіг у випадках зазначених у п. 9 10 11 цього Порядку здійснюється при наявності на товаросупровідній документації штампа додаток 3 . 13. Зразки вантажу для проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи відбираються посадовою особою відповідної установи державної санітарно-епідеміологічної служби разом з представниками митної служби та власником продукції у відповідності до діючих нормативних документів а в разі їх відсутності - за аналогією з відповідними нормативними документами на продукцію галузевими та державними стандартами правилами відбору зразків на конкретну продукцію та методами досліджень або відповідно до програми дослідження. Начальник управління санітарно-епідеміологічного нормування регламентації експертиз та реєстрів В.І.Великий Додаток 1 до Порядку проведення медичного санітарного огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України ------------------------------------------- | МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ | |ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА| | | | САНІТАРНО - ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ | | ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ ДОЗВОЛЕНО | |" " 20 р. N | | | | прізвище імя по батькові підпис | ------------------------------------------- ------------------------------------------- | МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ | |ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА| | | | САНІТАРНО - ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ | | ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ ЗАБОРОНЕНО | |" " 20 р. N | | | | прізвище імя по батькові підпис | ------------------------------------------- -------------------------------------------- | МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ | |ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА | | | | САНІТАРНО - ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ | |ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ДОЗВОЛЕНО | |" " 20 р. N | | | | прізвище імя по батькові підпис | -------------------------------------------- -------------------------------------------- | МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ | |ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА | | | | САНІТАРНО - ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ | |ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ЗАБОРОНЕНО| |" " 20 р. N | | | | прізвище імя по батькові підпис | -------------------------------------------- Додаток 2 до Порядку проведення медичного санітарного огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України Журнал обліку обсетжених транспортних засобів та вантажів у пункті пропуску найменування місцезнаходження ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Дата|Найменування| Звідки прибув | Перелік |N висновку |Результати огляду |Відмітка про| Рішення яке | Прізвище ім'я | |з/п| |продукції |куди направляється|товаросупровідних|державної | транспортного | транзит |прийняте посадовою | по батькові та | | | | | вантаж | документів |санітарно- |засобу задовільні/| | особою установи | підпис посадової | | | | | | |гігієнічної| незадовільні | |дерсанепіднагляду | особи установи | | | | | | |експертизи | | | |держсанепіднагляду| |---+----+------------+------------------+-----------------+-----------+-------------------+------------+-------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Додаток 3 до Порядку проведення медичного санітарного огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України ----------------------------------------------- | МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ | | ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА | | | | САНІТАРНО - ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ | |ВВЕЗЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЮ ВИКОРИСТАННЯ ДОЗВОЛЕНО| |" " 20 р. N | | | | прізвище імя по батькові підпис | ----------------------------------------------- Додаток 4 до Порядку проведення медичного санітарного огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України ------------------------------------------- | МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ | |ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА| | | | САНІТАРНО - ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ | | ВВЕЗЕННЯ ДОЗВОЛЕНО БЕЗ ПРАВА РЕАЛІЗАЦІЇ | | ВИКОРИСТАННЯ | |" " 20 р. N | | | | прізвище імя по батькові підпис | ------------------------------------------- Примітка. Штампи на товаросупровідних документах повинні мати прямокутну форму з розмірами рамки 70x40 мм розмір літер: великих - висота 3 мм ширина 2 мм маленьких - висота 2 мм ширина 1 5 мм бути чіткими синього кольору прізвище ім'я по батькові посадової особи номер і дата висновку пишуться розбірливо підпис посадової особи на штампі реєстраційний номер і дата огляду обов'язкові. Якщо ці умови не дотримані штамп вважається не дійсним.