Про державний нагляд і державний контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 19 лютого 1996 р. N 226 Київ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 832 від 31.08.2005 Про державний нагляд і державний контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1763 від 24.09.99 N 1911 від 18.10.99 N 1794 від 07.12.2000 N 769 від 16.06.2004 Слова "Міністерство сільського господарства і продовольства" "Міністерство лісового господарства" "Державний комітет по геології і використанню надр" "Державний комітет по стандартизації метрології та сертифікації" "Державний комітет по житлово-комунальному господарству" замінено відповідно словами "Міністерство агропромислового комплексу" "Державний комітет лісового господарства" "Комітет з питань геології та використання надр" "Комітет з питань стандартизації метрології та сертифікації" "Державний комітет будівництва архітектури та житлової політики" згідно з Постановою КМ N 1911 від 18.10.99 З метою вдосконалення системи державного нагляду і державного контролю за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати та відповідно до статті 16 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Установити що державний нагляд і державний контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати здійснюють: Міністерство аграрної політики - за проведенням підприємствами установами організаціями та громадянами заходів щодо збереження і підвищення родючості грунтів захисту рослин від шкідників хвороб і бур'янів; за додержанням правил їх транспортування зберігання та застосування товаровиробниками; за вмістом залишкових кількостей пестицидів агрохімікатів і важких металів у поверхневих водах призначених для сільськогосподарських потреб грунті на землях сільськогосподарського призначення кормах а також у сільськогосподарській продукції та сировині що надходять до державних ресурсів у тому числі під час експортно-імпортних операцій; Міністерство охорони здоров'я - за додержанням підприємствами установами організаціями та громадянами державних санітарних норм і правил гігієнічних нормативів щодо безпечного виробництва транспортування зберігання і використання пестицидів і агрохімікатів у різних галузях економіки за вмістом залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах у тому числі імпортованих лікарських травах питній воді і водних об'єктах віднесених до категорії лікувальних лікувальних грязях грунтах на землях населених пунктів оздоровчого та рекреаційного призначення повітрі робочої зони; Міністерство охорони навколишнього природного середовища - за додержанням підприємствами установами організаціями всіх форм власності та громадянами норм і правил екологічної безпеки під час транспортування застосування зберігання утилізації знешкодження знищення і захоронення пестицидів та агрохімікатів у тому числі непридатних або заборонених до використання за вмістом залишкових кількостей пестицидів агрохімікатів і важких металів в атмосферному повітрі крім повітря робочої зони морських поверхневих крім поверхневих вод призначених для сільськогосподарських потреб та підземних водах грунтах і землях природоохоронного призначення; Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1794 від 07.12.2000 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 Державний комітет лісового господарства - за додержанням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів під час захисту лісів підвищення родючості грунтів і продуктивності земель лісового фонду вмістом їх залишкових кількостей у цих грунтах; Абзац шостий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1794 від 07.12.2000 Абзац сьомий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1794 від 07.12.2000 Абзац восьомий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1794 від 07.12.2000 Державний комітет стандартизації метрології та сертифікації - за додержанням обов'язкових вимог стандартів норм і правил іншої нормативної документації під час розроблення та виробництва пестицидів та агрохімікатів проведенням їх обов'язкової сертифікації здійсненням контролю за вмістом залишкових кількостей пестицидів та агрохімікатів у харчових продуктах що реалізуються підприємствами торгівлі і громадського харчування незалежно від форми власності і громадянами та державного метрологічного нагляду за роботою хіміко-аналітичних лабораторій які визначають вміст залишкових кількостей пестицидів та агрохімікатів у сільськогосподарській сировині продуктах харчування кормах воді грунті повітрі біосередовищах за реалізацією населенню пестицидів та агрохімікатів. Абзац шостий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1794 від 07.12.2000 Державний комітет будівництва архітектури та житлової політики - за вмістом залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у стічних водах міської каналізаційної мережі та додержанням регламентів під час застосування на підприємствах квітникарства у зелених насадженнях міст і селищ міського типу. Пункт 1 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1794 від 07.12.2000 Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1911 від 18.10.99 Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО