Положення про Азовську басейнову санепідстанцію

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З 23.03.1995 N 54 Про підпорядкування Азовської басейнової санепідстанції З метою приведення підпорядкованості санепідзакладів у відповідність до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 4004-12 Н А К А З У Ю: 1. Вивести Азовську басейнову санепідстанцію із структурних закладів Азовської центральної басейнової лікарні на водному транспорті Міністерства охорони здоров'я України. 2. Підпорядкувати Азовську басейнову санепідстанцію Міністерству охорони здоров'я України. 3. Затвердити положення про Азовську басейнову санепідстанцію додаток N 1 . 4. Головному лікарю Азовської басейнової санепідстанції Маврову Д.І. 4.1. Відповідно до обсягу роботи ввести до штатного розкладу бухгалтерії та відкрити у відділеннях банку бюджетний та спеціальний розрахункові рахунки. 4.2. Зареєструвати в ДАІ гаражне господарство для санітарних автомобілів. 4.3. Подати Головному управлінню економіки і мед. страхування проект кошторису витрат та штатний розклад на 1995 рік з урахуванням змін по 4.1. 5. Головному лікарю Азовської басейнової лікарні на водному транспорті Гонзулю В.М. передати а Головному лікарю Азовської басейнової санепідстанції Маврову Д.І. прийняти основні засоби малоцінні і швидкозношувані предмети закріплені за санепідстанцією і до 01.07.95 р. подати окремий бухгалтерський баланс Управлінню бухгалтерського обліку і звіту МОЗ України в обсязі річного звіту. 6. Начальнику Головного управління економіки і мед. страхування Федоренко В.І. забезпечити фінансування Азовської басейнової санепідстанції відповідно кошторису витрат з 01.07.95 року. 7. Генеральному директору ДП "Укрвакцина" Брую Г.Ф. забезпечувати Азовську басейнову санепідстанцію імунобіологічними та бактерійними препаратами за рахунок централізованих коштів які виділяються для цих цілей для установ підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України. 8. Вважати втратившими чинність окремі положення наказу N 678 Міністерства охорони здоров'я України від 20.12.73 р. "Про заходи поліпшення медичного обслуговування моряків Азовського та Чорноморського пароплавств" стосовно керівництва Азовською центральною басейновою лікарнею санітарно-профілактичними закладами Азовського морського басейну. 9. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на начальника Головного санепідуправління Моісеєву А.В. Заступник Міністра В.Ф.Марієвський Додаток N 1 до наказу МОЗ України 23.03.1995 N 54 ЗАТВЕРДЖУЮ Головний державний санітарний лікар України В.Ф. Марієвський 23.03.1995 ПОЛОЖЕННЯ про Азовську басейнову санепідстанцію 1.1. Азовська басейнова санепідстанція являється установою санітарно-епідеміологічного профілю Міністерства охорони здоров'я України. Ліквідація і реорганізація басейнової санепідстанції здійснюється за рішенням МОЗ України відповідно до чинного законодавства України. 1.2. Басейнова санепідстанція являється юридичною особою має самостійний баланс печатку штампи бланки зі своїм найменуванням розрахунковий та інші рахунки в установах банків. 1.3. Басейнова санепідстанція розташовується в м. Маріуполі по вул. Гагаріна 5 поблизу Державного морського торговельного порту ОП "Азовське морське пароплавство" Азовського судноремонтного заводу. 1.4. Басейнову санепідстанцію очолює головний лікар який одночасно є головним державним санітарним лікарем Азовського морського басейну і здійснює керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою на водному транспорті басейну Керченська і Бердянська лінійні санепідстанції . 1.5. Басейнова санепідстанція має централізовану бухгалтерію і розрахункові рахунки в установах банків. В лінійних санепідстанціях портів Керч та Бердянськ повинні бути відкриті самостійні розрахункові рахунки. 1.6. Головний лікар басейнової санепідстанції - головний державний санітарний лікар Азовського басейну призначається на посаду і звільняється з неї заступником Міністра охорони здоров'я України - Головним державним санітарним лікарем України. 2. Суть роботи та взаємодія басейнової санепідстанції 2.1. Басейнова санепідстанція і її санепідустанови на водному транспорті Азовського морського басейну здійснюють державний санітарний нагляд за торговими пасажирськими грузо-пасажирськими грузовими службовими науково-дослідними спеціальними рибопромисловими і рибопереробними суднами і судноподібними спорудами суднами внутрішнього і змішаного типу плавання всіх міністерств відомств акціонерних товариств об'єднань окремих осіб незалежно від форми власності а також береговими об'єктами суднобудування чи судноремонту технічного комунального житлово-побутового культурного і соціального забезпечення суден і берегових об'єктів суден і об'єктів забезпечення водних шляхів і безпеки водного руху цих чи інших міністерств і відомств які базуються в межах української території Азовського морського басейну крім суден і баз Міноборони МВС УСБ Національної гвардії і інших силових міністерств і відомств. 2.2. При здійсненні держсаннагляду басейнова санепідстанція взаємодіє з МОЗ України Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки транспортною прокуратурою та ін. зацікавленими міністерствами і відомствами і їх установами в портах басейну а також з територіальними санепідстанціями Дніпровською і Чорноморською басейновими СЕС Українським центром санепіднагляду. 3. Основні завдання басейнової санепідстанції Басейнова санепідстанція здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням санітарного законодавства на об'єктах водного транспорту Азовського морського басейну з метою попередження виявлення і усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на здоров'я працівників водного транспорту. 3.1. Організація та керівництво закладами санепідслужби на водному транспорті басейну по здійсненню держсаннагляду за виконанням міністерствами відомствами підприємствами які мають водний транспорт санітарного законодавства та санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм і правил по запобіганню завезення в порти басейну водним транспортом особливо небезпечних карантинних та інших інфекційних хвороб з країн ближнього і дальнього зарубіжжя. 3.2. Вивчення санітарно-епідеміологічного стану об'єктів водного транспорту басейну інфекційної паразитарної і професійної захворюваності річковиків моряків рибаків і робітників берегових професій виявлення загальних їх причин і на їх основі розробляти пропозиції керівникам об'єктів нагляду для проведення санітарно-оздоровчих заходів міністерствами і відомствами лікувально-профілактичними закладами басейну розробляти перспективну комплексну програму "Здоров'я" та контролювати її виконання. 3.3. Здійснення держсаннагляду разом з санепідстанціями на водному транспорті басейну за проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів спрямованих на попередження та ліквідацію забруднення навколишнього середовища на оздоровлення умов і праці навчання побуту і відпочинку працівників водного транспорту міністерств і відомств проведення нагляду за організацією і виконанням оздоровчих заходів направлених на зниження та попередження захворювань працівників водного транспорту. Басейнова санепідстанція при здійсненні державного санітарного нагляду керується "Положенням про державний санітарний нагляд на Україні". 4. Основні функції басейнової санепідстанції 4.1. Азовська басейнова санепідстанція забезпечує організаційно-методичне керівництво санепідзакладами Азовського морського басейну надає їм практичну допомогу по здійсненню держсаннагляду за об'єктами водного транспорту і рибопромислового флоту. 4.2. Басейнова санепідстанція в м. Маріуполь виконує функції Маріупольської портової санепідстанції у зв'язку з чим їй виділяється додатковий штат фахівців. 4.3. Здійснює нагляд за проведенням санітарно-протиепідемічних заходів і дотримання міністерствами закладами відомствами організаціями підприємствами посадовими особами і громадянами Закону "Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення" 4004-12 . 4.4. Проводить розробку заходів спрямованих на оздоровлення навколишнього середовища на основі виявлення вивчення і аналізу впливу забруднення води грунту і атмосферного повітря з суден промислових та ін. підприємств і споруд водного транспорту і флоту рибної промисловості на здоров'я і санітарно-побутові умови життя працюючих на водному транспорті. 4.5. Контролює стан умов праці побуту і відпочинку плавскладу і виконання санітарно-протиепідемічних заходів під час рейсів. 4.6. Розробляє заходи спрямовані на оздоровлення умов праці робітників водного транспорту і флоту рибної промисловості. 4.7. Забезпечує єдність в проведенні протиепідемічних заходів у вогнищах інфекційних захворювань виявлених на судні під час рейсу і епідспостереження за вогнищем в усіх портах по шляху прямування судна незалежно від порту його приписки. 4.8. Складає зведені плани по проведенню профілактичних щеплень працівникам водного транспорту і контролює їх виконання. 4.9. Здійснює нагляд за виконанням заходів по попередженню інфекційних паразитарних та професійних захворювань серед працівників водного транспорту і флоту рибної промисловості складає звіти про професійні захворювання і отруєння. 4.10. Надає практичну допомогу лінійним санепідстанціям при ліквідації спалахів інфекційних і паразитарних захворювань розслідує масові харчові отруєння причини професійного захворювання і розробляє заходи по їх профілактиці. 4.11. Проводить лабораторні дослідження і інструментальні заміри по всім профілям діяльності санепідстанції контроль і методичне керівництво діяльністю санітарних лабораторій на промислових підприємствах. 4.12. Здійснює правильне розставлення використання підвищення професійної кваліфікації персоналу санепідстанції. Проводить на базі басейнової санепідстанції семінари по підвищенню кваліфікації лікарів і середніх мед. працівників. 4.13. Систематично освоює і впроваджує в практику передові форми і методи роботи санепідстанцій а також елементи наукової організації праці організує обмін досвідом роботи. 4.14. Бере участь в плануванні і подачі заявок на постачання лабораторним обладнанням приборами бактерійними і діагностичними препаратами поживними середовищами санітарного транспорту. 4.15. Контролює зберігання і застосування бактерійних і вірусних препаратів дотримання протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних закладах. 4.16. Аналізує стан матеріально-технічної бази санепідстанцій розробляє заходи по її зміцненню. 4.17. Приймає і складає зведені статистичні звіти про діяльність санепідстанцій подає їх в МОЗ України. 4.18. Аналізує якість і ефективність діяльності санепідстанцій басейну і розробляє пропозиції по її поліпшенню. 4.19. Проводить роботу по розгляду скарг і заяв трудящих з питань які відносяться до компетенції санепідслужби і контролює цю роботу в лінійних санепідстанціях. 5. Фінансове забезпечення басейнової санепідстанції 5.1. Басейнова санепідстанція забезпечується коштами з Міністерства охорони здоров'я які розподіляються головним лікарем басейнової СЕС для басейнової та лінійних санепідстанцій басейну. 5.2. Додатковим джерелом фінансування згідно з ст. 35 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 4004-12 є кошти одержані за: санітарно-гігієнічну експертизу імпортованих продуктів і сировини; кошти для придбання вакцин і сироваток для планової і екстреної імунізації екіпажів суден передані санепідстанції судновласниками; санітарно-гігієнічне обстеження і видачу санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на робочих місцях; платні лабораторні фізико-хімічні бактеріологічні радіометричні і дозиметричні дослідження об'єктів навколишнього середовища; 10% надходження від загальної суми накладених штрафів на порушників санітарних норм і правил; кошти від замовників за проведення профілактичної дезинфекції дезинсекції і дератизації спеціальний рахунок . 6. Майно басейнової санепідстанції 6.1. Майно басейнової санепідстанції складається з основних фондів високоцінне устаткування прилади споруди фонду малоцінних швидкозношуваних предметів та матеріального фонду. 6.2. Басейнова санепідстанція забезпечується своїми приміщеннями для розміщення господарської служби оперативних відділів та лабораторій. Приміщення повинні відповідати гігієнічним вимогам структурі та виконуваній функції. Санепідстанція забезпечується міським і міжміським телефонним зв'язком телефонами відомчого зв'язку для оперативного зв'язку з лінійними санепідстанціями автотранспортом плавзасобами спеціальним обладнанням і апаратурою складом для зберігання матеріальних цінностей гаражем або стоянкою що охороняється для автомобілів і водного транспорту. 6.3. Лабораторії санітарно-гігієнічна та бактеріологічна повинні мати устаткування та лабораторні прилади для повного забезпечення виконання необхідного комплексу досліджень щодо замовлення оперативних відділів. 6.4. Метрологічне забезпечення і технічне обслуговування медичного обладнання санепідстанції проводиться на договірній основі з ДУО "Політехмед" та установами підприємствами Держстандарту і метрології. 7. Структура та кадри басейнової санепідстанції 7.1. Структура і штати басейнової санепідстанції затверджуються головним лікарем. 7.2. Штат медичного інженерно-технічного та господарського персоналу басейнової санепідстанції визначається у відповідності з нормами затвердженими МОЗ України але в залежності від заходів проблем завдань та обсягу роботи і наявності фінансового забезпечення штат персоналу може збільшуватись або зменшуватись і затверджується головним лікарем санепідстанції. 7.3. Підвищення кваліфікації спеціалістів з вищою медичною освітою і немедичною їх атестація проводиться в порядку і в строки встановлені наказами МОЗ України від 21.11.91 N 168 v0168282-91 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" та від 09.06.93 N 130 z0091-93 "Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.91 N 168 "Про подальше удосконалення атестації лікарів". 8. Обов'язки і права посадових осіб басейнової санепідстанції 8.1. Положення про структурні підрозділи посадові інструкції працівників з їх обов'язками та правами затверджуються головним лікарем санепідстанції. 8.2. Права посадових осіб басейнової санепідстанції визначаються ст. 38 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 4004-12 . 9. Управління басейновою санепідстанцією 9.1. Керівництво басейновою санепідстанцією здійснює головний лікар який має право: розпоряджатися виділеними для санепідстанції коштами з правом підпису на всіх банківських і фінансових документах; затверджувати кошторис структуру штати посадові інструкції положення про структурні підрозділи санепідстанції господарські звітно-облікові документи; приймати та звільняти з роботи всіх співробітників санепідстанції згідно з діючим законодавством. 9.2. Головний лікар басейнової санепідстанції будучи одночасно головним державним санітарним лікарем Азовського морського басейну користується правами і виконує обов'язки. передбачені Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 4004-12 і "Положення про державний санітарний нагляд в Україні". Головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства охорони здоров'я України.