Про порядок дії на території України нормативних актів колишнього Радянського Союзу в галузі санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 09.03.1995  № 01/035 Про порядок дії на території України нормативних актів колишнього Радянського Союзу в галузі санітарного та епідемічного благополуччя населення Верховна Рада України постановою від 24 лютого 1994 року ввела в дію Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Закон "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" надає повноваження Головному державному санітарному лікарю України затверджувати державні санітарні норми регламенти використання небезпечних факторів гранично допустимих концентрацій та інше. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів Законодавства Союзу РСР" до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань які не врегульовані законодавством України за умови що вони не суперечать Конституції і законам України. ПОСТАНОВЛЯЮ: Встановити що на території України діють санітарні правила; норми і гігієнічні нормативи; гігієнічні вимоги; методичні вказівки; методичні рекомендації; методики контролю; накази положення переліки програми порядки інструкції та правила затверджені колишнім Міністерством охорони здоров'я СРСР за умовами що не суперечать санітарному законодавству України. Вказані документи діють надалі до прийняття відповідних нормативних актів України в галузі санітарного та епідемічного благополуччя населення. Головний державний санітарний лікар України В.Ф.Марієвський 1