ДСТУ Б В.2.6-12-97

ДСТУ Б В.2.6-12-97 Конструкції будинків і споруд. Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.6-12-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будівель і споруд ДВЕРІ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ Методи механічних випробувань Державний комітет України у справах містобудування і архітектури Київ 1997 ДСТУ Б В.2.6-12-97 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Проблемною науково-дослідною лабораторією особливо легких сталевих конструкцій Науково-дослідного комплексу Київського державного технічного університету будівництва і архітектури С.І.Білик к.т.н. - керівник теми; Л.А.Пашун інж. . Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом по цивільному будівництву КиївЗНДІЕП . В.І.Москальов к.т.н. – керівник теми; Ю.Н.Семко к.т.н.; Л.Б.Зайончковська інж. . ВНЕСЕНО Головним управлінням житлово-цивільного будівництва Держкоммістобудування України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Держкоммістобудування України від 06.02.97 № 15 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б В.2.6-12-97 Зміст C. 1 Галузь використання .................. 1 2 Нормативні посилання ............... 1 3 Терміни визначення і позначення 2 4 Класифікація навантажень. Розряди нормативних значень навантажень ...... 3 5 Метод випробування дверей на статичні навантаження 4 5.1 Суть методу ............... 4 5.2 Засоби випробувань .............. 4 5.3 Послідовність проведення випробувань ...... 14 5.4 Оцінка результатів випробувань ......... 16 6 Метод випробування дверей на ударні навантаження 17 6.1 Суть методу .................... 17 6.2 Засоби випробувань ............... 17 6.3 Послідовність проведення випробувань на ударні навантаження ............ 17 6.4 Послідовність проведення випробувань на ударні навантаження з одночасною дією статичного навантаження 18 6.5 Оцінка результатів випробувань ........... 18 7 Метод випробування дверей на пробивні навантаження 19 7.1 Суть методу ................ 19 7.2 Засоби випробувань 19 7.3 Послідовність проведення випробувань 19 7.4 Оцінка результатів випробувань ...... .19 8 Метод випробування на циклічні навантаження зачинення - відчинення дверей . 20 8.1 Суть методу 20 8.2 Засоби випробувань 20 8.3 Послідовність проведення випробувань 20 8.4 Оцінка результатів випробувань 20 ДСТУ Б В.2.6-12-97 Додаток А Періодичність проведення випробувань в залежності від їх призначення 22 Додаток Б Потрібна кількість зразків для проведення випробувань в залежності від призначення 23 Додаток В Правила оформлення результатів випробувань 25 Додаток Г Види випробувань на які розповсюджується ДСТУ 26 ДСТУ Б В.2.6-12-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будівель і споруд Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань Конструкции зданий и сооружений Двери повышенной прочности. Методы механических испытаний Construction of home and building Doors of heightened strength. Methods of mechanical tests Чинний від 1997-07-01 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на двері підвищеної міцності як огороджувальної конструкції входу до квартири і встановлює методи механічних випробувань на статичні ударні та циклічні навантаження. Стандарт придатний для цілей сертифікації. 2 Нормативні посилання В цьому стандарті використані посилання на такі документи: ГОСТ 8.423-81 Секундомеры механические. Методы и средства поверки ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0 01 мм. Технические условия ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия ГОСТ 5378-88 Угломер с нониусом. Технические условия ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 8925-68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция ГОСТ 13837-79 Динамометр общего назначения. Технические условия ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения ГОСТ 18321-73 Качество продукции. Правила отбора единиц продукции в выборку ГОСТ 23711-79 Весы для статического взвешивания. Общие технические условия ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы основные параметры. Общие технические требования КНД 50-002-93 КНД. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.2 3 Терміни визначення і позначення У цьому стандарті подані такі терміни визначення і позначення: 3.1 Двері підвищеної міцності це блок дверний основна несуча конструкція якого виготовлена з металу і який відповідає вимогам захисту квартир та інших приміщень від дій несанкціонованого вторгнення. 3.2 Блок дверний огороджувальна конструкція дверного отвору для входу до приміщення яка складається з коробки дверного полотна завіс замків. 3.3 Експлуатаційні навантаження це статичні навантаження в площині дверного полотна і в площині перпендикулярній до нього а також циклічні ударні та пробивні навантаження яких зазнає блок дверний під час експлуатації і які регламентуються відповідними стандартами. 3.4 Циклічні навантаження експлуатаційні навантаження від дії відчинення -зачинення дверей яких зазнає блок дверний під час експлуатації. 3.5 Зламувальні навантаження навантаження від дії несанкціонованого вторгнення до квартир чи приміщень через двері внаслідок яких блок дверний може перестати виконувати функції огороджувальної конструкції. 3.6 Розряд міцності дверей ступінь опору дверей зламувальним навантаженням. 3.7 Нормальна експлуатація дверей це експлуатація дверного блока при якій дії зачинення та відчинення дверей виконуються з прикладенням зусилля що не перевищує 50 Н. 3.8 Нормативне значення навантаження найбільше значення навантаження певного розряду міцності дверей. 3.9 Кореляційне значення навантаження проміжне значення навантаження певного розряду міцності дверей яке має кореляційний зв'язок з нормативним значенням того самого розряду. 3.10 Категорія міцності дверей ступінь опору дверей зламувальним навантаженням певного розряду; встановлюється відповідними нормативними документами на конструкцію. 3.11 Статичне зусилля векторний параметр статичного зламувального наван-таження. 3.12 Потенційна енергія енергетичний параметр ударного зламувального наван-таження. 3.13 Термін нормальної експлуатації дверей час протягом якого при нормальній експлуатації та нормативній кількості циклів зачинення-відчинення дверей забезпечується надійна робота без відмов та пошкоджень. ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.3 Fi j - проміжне значення статичного зусилля - сила яка діє на блок дверний де і - порядковий номер зусилля j - точка прикладення зусилля; Fi j н - нормативне статичне зусилля де і - порядковий номер зусилля j - точка прикладення зусилля; Fi j k - кореляційне значення статичного зусилля де і - порядковий номер зусилля j -точка прикладення зусилля; Р1 н - нормативне статичне зусилля - сила яка діє в площині дверного полотна; Р2 н - нормативне статичне зусилля - сила яка діє на крайку дверного полотна або засув замка в площині дверного полотна; Тн Тк - відповідно нормативна та кореляційна кількість циклів зачинення - відчинення дверного полотна; fj - переміщення у напрямку дії зусилля де j - точка прикладення зусилля; Еі - потенційна енергія вантажу при випробуваннях на удар де і = 1; 2; Ed - потенційна енергія предмета з кулею при випробуваннях на пробиття; В - ширина дверного полотна; D - діаметр вантажу; d - діаметр кулі предмета з кулею при випробуваннях на пробиття; hj - висота підйому вантажу де j - зона удару; m - маса вантажу при випробуваннях на ударні навантаження; md - маса предмета з кулею при випробуваннях на пробиття. 4 Класифікація навантажень. Розряди нормативних значень навантажень 4.1 Для встановлення розряду міцності дверей дверні блоки слід випробовувати на такі види навантажень: А. Експлуатаційні навантаження: - статичні які діють у площині дверного полотна та перпендикулярно до нього; - циклічні. Б. Зламувальні навантаження: - статичні - ударні - пробивні. 4.2 Стандарт встановлює розряди нормативних значень навантажень для дверей підвищеної міцності таблиця 1 . 4.3 Випробування на зусилля яке прикладається до засуву замка виконують тільки для блоків дверних які мають дерев'яну коробку або металеву яка не має захисної конструкції для засуву замка. 4.4 Для дверних блоків в яких при експлуатації коробка конструктивно жорстко зв'язана зі стіною замонолічується бетоном. приварюється до закладних деталей електрозварюванням випробування на статичні зусилля які прикладаються до виступів коробки по осі замка та до коробки біля завіс не виконуються. ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.4 4.5 Проведення приймальних кваліфікаційних атестаційних та сертифікаційних випробувань блока дверного на зламувальні та експлуатаційні навантаження виконують за нормативними значеннями таблиця 1 та з урахуванням вимог 4.3 і 4.4. 4.6 Періодичні випробування блока дверного виконують на види навантажень за кореляційними значеннями вказаними у таблиці 2. 4.7 У таблиці 3 наведено які випробування слід проводити в залежності від призначення випробувань. 4.8 При випробуваннях на ударні навантаження наносять по три удари в позначені зони зачиненого дверного полотна. 4.9 Випробування дверного полотна що призначене для безкоробчастого навішування виконують разом з відповідною до нього коробкою. 4.10 Блок дверний в якому дверне полотно відчиняється усередину квартири слід випробовувати на всі види навантажень відповідно до вимог цього стандарту при дії навантажень у напрямку відчинення дверей. 4.11 Блок дверний в якому дверне полотно відчиняється зовні по відношенню внутрішнього розташування квартири слід випробовувати відповідно до вимог цього стандарту на всі види навантажень при дії навантаження у напрямку входу до квартири тобто у напрямку протилежному відчиненню дверей за винятком випробування в якому навантаження прикладається до виступів коробки по осі замка F5 Н = 0 . 5 Метод випробування дверей на статичні навантаження 5.1 Суть методу Суть методу полягає у тому що з метою визначення міцності дверного блока зламувальним та експлуатаційним навантаженням до зазначених точок коробки та дверного полотна прикладають статичне зусилля такого значення яке є похідним від зламувальних та експлуатаційних навантажень. 5.2 Засоби випробувань Стенд № 1 для статичного навантаження дверей котрий складається зі сталевої рами і повинен забезпечувати при випробуваннях на статичні навантаження можливість нерухомого кріплення коробки зразка дверей не менше ніж у трьох точках кожного стояка коробки. Стенд № 2 для випробувань на статичні навантаження кріплення коробки дверного блока який забезпечує кріплення дверей аналогічно умовам експлуатації. Пересувний пристрій який забезпечує можливість прикладання до будь-якої точки статичного навантаження перпендикулярно до площини дверей або до засува замка. Опорний пристрій за допомогою якого створюється необхідне вертикальне зусилля. Пристрій для вимірювання переміщень з прогиноміром. Вимірювальні прилади та інструменти: штангенглибиномір ГОСТ 162; штангенциркуль ГОСТ 166; металева лінійка ГОСТ 427 або рулетка завдовжки понад 1000 мм ГОСТ 7502; індикатори годинникового типу з поділкою 0 01 мм ГОСТ 577; косинець вимірювальний ГОСТ 3749; кутомір з ноніусом ГОСТ 5378: щуп ГОСТ 8925; динамометр ГОСТ 23711; лупа ГОСТ 25706; секундомір ГОСТ 8.423. ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.5 Таблиця 1 Розряди нормативних значень навантажень Розряди Нормативні значення зусиль Зламувальні навантаження Експлуатаційні навантаження статичні ударні* Статичні в площині дверного полотна Циклічні Вільний кут дверного полотна Біля завіс Біля замка Середина дверного полотна До виступів коробки по осі замка До засува замка Будь-яка точка В центрі дверного полотна** Пробивні F1 н кН f1 мм F2 н кН f2 мм F3 н кН f3 мм F4 н кН f4 мм F5 н кН P2н кН E1 Дж E2 Дж Ed Дж P1 н кН Tн тис. циклів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 5 55 7 5 5 7 5 8 7 5 10 4 0 4 0 240 240 5 0 1 5 50 0 2 10 0 30 10 0 5 10 0 8 10 0 10 10 5 0 400 400 5 0 2 0 50 0 3 15 0 15 15 0 5 15 0 8 15 0 12 7 5 7 5 500 500 5 0 3 0 50 0 4 25 0 15 25 0 5 25 0 8 25 0 12 15 0 15 0 500 500 5 0 5 0 50 0 Примітки * Для кожної категорії міцності виконують 3 удари. ** При одночасній дії F3 н ударне навантаження прикладають біля замка. ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.6 Таблиця 2 Кореляційне значення навантажень в залежності від розряду нормативного значення розряди Зламувальні навантаження Зламу звальні наванта ЖЄННЯ Експлуатаційні навантаження Статичні Ударні Вільний кут Біля завіс Біля замка Середина дверного полотна Будь-яка точка Циклічні F1 к кН F1 к мм F2 к кН F3 к кН f3 к мм F4 к кН F4 к мм Е1 Дж Тк тис. циклів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4 0 25 0 3 75 3 75 4 4 0 4 240 15 0 2 5 0 15 0 5 0 5 0 4 5 0 4 400 15 0 3 7 5 7 5 7 5 7 5 4 7 5 6 500 15 0 4 12 5 7 5 12.5 12 5 4 12 5 6 500 15 0 ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.7 Таблиця 3 Види зусилля в залежності від призначення випробувань № п.п Навантаження Позначка Кваліфікаційні Атестаційні Сертифікаційні Періодичні 1 2 3 4 5 6 7 Статичіні 1 Зусилля прикладається у площині дверного полотна рисунок 1 Р1н + + + - 2 Зусилля прикладається у вільний кут точка 1 рисунок 2 F1 1н F1 1К + - + - + - - + 3 Зусилля прикладається до дверного полотна біля завіс точки 2 5 рисунок 2 j = 2.5 F2 jн F2 jk + - + - + - - + 4 Зусилля прикладається біля замка точка 3 рисунок 2 F3 3Н F3 3к + - + - + - - + 5 Зусилля прикладається до середини дверного полот-на точка 4 рисунок 2 F4 4н F4 4к + - + - + - - + 6 Зусилля прикладається до засува замка випробування виконується для дверей з дерев'яною коробкою рисунок 3 Р2Н + + + - 7 Зусилля прикладається до коробки j = 6 7 8 точки 6 7 8 рисунки 2 4 дивись вимоги 4.4 F2 jн - + + - ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.8 Закінчення таблиці 3 № п.п Навантаження Позначка Кваліфікаційні Атестаційні Сертифікаційні Періодичні 1 2 3 4 5 6 7 8 Зусилля прикладаються одночасно до виступів коробки точки 9 10 рисунки 2 5 дивись вимоги 4.4 F5 н + + + - Ударні 9 До будь-якої точки рисунок 5 Е1 н + + + + 10 По центру дверного полотна при одночасній дії F3 3н F2 н + + + + + + + - 11 Пробивні до будь-якої точки рисунок 6 Ed н + + + - Циклічні 12 Зачинення-відчинення дверей рисунок 7 Тн Тк + - + - + - - + ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.9 Рисунок 1 Рисунок 2 ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.10 Рисунок 3 Рисунок 4 ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.11 1 - коробка; 2 - полотно дверне; 3 - завіси; 4 - замок; 5 - вага; Н - висота полотна; В - ширина полотна; h - висота підйому ваги. Рисунок 5 ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.12 Рисунок 6 ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.13 Рисунок 7 ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.14 Схеми стендів та напрямок прикладання навантаження зображені на рисунках 1 2 3 4. Пластина сталева завдовжки 150 мм завширшки 150 мм і завтовшки 5 мм. Гідравлічний домкрат з кульовою опорою із зусиллям до 25 т. 5.3 Послідовність проведення випробувань 5.3.1 Випробування на статичне вертикальне навантаження котре діє в площині полотна дверей у точці А із зусиллям Р1 н рисунок 1 . 5.3.1.1 Порядок підготовки до випробувань Зразок встановлюють у стенд № 1 для випробувань. Коробку закріплюють нерухомо але кожний стояк - не менше ніж у трьох точках. Вимірюють полотно та коробку дверей відхилення від площинності полотна просвіт між крайкою полотна та коробкою в трьох місцях впродовж висоти полотна перевіряють нормальну експлуатацію дверей. Всі дані заносять до лабораторного журналу. Дверне полотно відчиняють на кут 45° і нижню крайку полотна закріплюють нерухомо так щоб не було повороту навколо завіс. Зважують приладдя що створюють навантаження на полотно дверей та монтують їх. Вісь передачі навантаження повинна проходити на відстані 20 мм від вертикальної крайки полотна. 5.3.1.2 Порядок проведення випробувань Навантаження здійснюють ступенем по 0 2 кН зі швидкістю 0 1 кН/хв без ударів поступово. На кожному ступені навантаження конструкцію оглядають витримують 5 хв. Якщо зламу конструкції не виявлено навантаження продовжують і доводять ступенями до нормативного значення Р1 н дивись таблицю 1 витримують 5 хв а потім поступово зменшують до нуля. Через 10 хв після нормативного випробування оглядають конструкції дверей заміряють відхилення площинності полотна та його величину перевіряють вільне безперешкодне зачинення дверей величину просвіту між крайкою полотна та коробкою і їх відповідність вимогам технічних умов конструкції яка випробовується. Ознакою відмови слід вважати появу пошкоджень котрі порушують подальшу нормальну експлуатацію дверей їх вільне без перешкод зачинення - відчинення а також відрив завіс. Якщо ознак відмови не виявлено а відхилення від форми знаходяться в межах дозволених відповідними технічними умовами на конструкцію тоді переходять до наступного навантаження. Якщо виявлені ознаки відмови під час випробувань або після їх закінчення то подальші випробування припиняють. 5.3.2 Випробування на статичне навантаження Fi j і = 1 2 3 4; j = 1 2 3 4 5 яке прикладають перпендикулярно до площини дверного полотна у напрямку відчинення дверей рисунок 2 . 5.3.2.1 Порядок підготовки до випробувань Зразок встановлюють у стенді № 1 для випробувань на статичне навантаження дверей. Коробку закріплюють нерухомо але кожний стояк - не менше ніж у трьох точках. Встановлюють пристрій для вимірювання переміщень з прогиноміром та динамометр для вимірювання зусиль. ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.15 5.3.2.2 Порядок проведення випробувань Двері зачиняють і послідовно у місця позначені цифрами 1 2 3 4 5 за допомогою силового пристрою прикладають зусилля. Точками 1 2 3 4 5 позначені місця на дверному полотні: 1 - вільний кут дверного полотна; 2 - місце біля нижньої або верхньої завіси; 3 - місце біля замка; 4 - середина дверного полотна; 5 - місце біля середньої завіси. Записують первісні показання приладів для вимірювання зусилля та переміщення. Навантаження виконують гідравлічним домкратом через кульову опору та пластину 150 х 150 мм ступенями по 0 5 кН зі швидкістю 0 25 кН/хв з перервами 5 хв. Під час перерви двері оглядають записують помітні відхилення від форми відрив облицювальних листів поява розривів та гофр в кінці перерви заміряють переміщення дверного полотна у напрямку дії зусилля. При досягненні нормативного значення Fi j н або Fi j к навантаження визначеного розряду таблиці 1 2 зусилля підтримують 5 хв. Якщо зламу каркасу дверного полотна не виявлено а переміщення за значенням не більші наведених у таблицях 1 2 при відповідних навантаженнях то розвантажують конструкцію і записують показання пристрою для вимірювання переміщень при нульовому навантаженні. Якщо двері відчинилися при зусиллі Fi j < Fi j н то подальші випробування припиняють. 5.3.3 Випробування на статичне навантаження засува замка 5.3.3.1 Порядок підготовки до проведення випробувань Випробування на статичне навантаження засува замка виконують для дверей із дерев'яною коробкою або сталевою яка не має захисної конструкції для засува замка. Статичне навантаження прикладається до засува замка у положенні "зачинено" рисунок 3 . Для виконання випробування проводять підготовчі роботи за вимогами 5.3.2.1 потім дверне полотно відчиняють на кут 45° і теж закріплюють нерухомо. Замок переводять у положення "зачинено". Засув замка фіксують. 5.3.3.2 Порядок проведення випробувань Навантаження прикладають ступенями по 0 5 кН зі швидкістю 0 25 кН/хв з перервами 5 хв. Під час перерв двері оглядають. При досягненні нормативного значення навантаження необхідного розряду таблиця 1 зусилля підтримують 5 хв. Якщо ознак відмови замка чи дверей не виявлено то випробування припиняють і переходять до наступного навантаження. За ознаку відмови приймається злам замка чи кріплень замка до дверного полотна а також переміщення у напрямку дії зусилля яке більше за робочу довжину засува замка робоча довжина засува замка - довжина засува яка входить у коробку дверного блока . 5.3.4 Випробування коробки дверного полотна на статичне навантаження 5.3.4.1 Порядок підготовки до випробувань ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.16 Зразок встановлюють у стенд № 2 для випробувань коробки дверного блока коробку закріплюють конструктивними елементами аналогічно до експлуатаційних умов. 5.3.4.2 Порядок проведення випробувань Двері зачиняють і послідовно у місця позначені точками 6 7 8 9 і 10 за допомогою силового пристрою прикладають зусилля рисунок 2 4 при цьому у точках 9 і 10 одночасно. Точками 6 7 8 9 10 показані місця на коробці: 6 - місце біля замка; 7 - місце біля нижньої або верхньої завіси; 8 - місце біля середньої завіси; 9 і 10 - точки на виступах коробки по горизонтальній осі засува замка; зусилля прикладаються одночасно до обох точок. Навантаження виконують ступінчасте з кроком навантаження по 0 5 кН зі швидкістю 0 25 кН/хв з перервами 5 хв. Під час перерви двері оглядають записують помітні відхилення відрив коробки від стенду зминання виступів коробки а в кінці перерви - переміщення. При досягненні нормативного чи кореляційного значення навантаження визначеного розряду таблиці 1 2 зусилля підтримують 5 хв. Якщо ознак відмови не виявлено то навантаження зменшують до нуля і переходять до навантаження наступної точки. При прикладанні навантаження до точок 6 7 8 за ознаку відмови прийнято відрив коробки дверного блока від стенду або злам коробки. При прикладенні навантаження до точок 9 10 виступів коробки рисунок 3 зусилля F5н за ознаку відмови прийнято переміщення коробки у напрямку дії зусилля що має значення більше від робочої довжини засува замка дивись 5.3.3.2 . 5.4 Оцінка результатів випробувань 5.4.1 Приймальні кваліфікаційні атестаційні та сертифікаційні випробування дверей на статичні навантаження слід вважати задовільними якщо при нормативних зусиллях зі значеннями відповідними до таблиці 1: - у точці А рисунок 1 в площині дверного полотна не виявлені ознаки відмови котрі порушують нормальну експлуатацію дверей тобто відхилення форми і площинності дверного полотна знаходяться в межах які дозволяються відповідними стандартами і технічними умовами на конструкцію яка проходить випробування; - у точці 1 у вільному куті дверного полотна рисунок 2 не виявлено зламу каркаса дверного полотна і засува замка а експериментальні переміщення не перевищують нормативних значень за таблицею 1; двері залишились зачиненими; - у точках 2 5 біля завіс навантаження прикладається перпендикулярно до площини дверного полотна рисунок 2 не виявлено зламу дверного полотна відриву чи зламу завіс а експериментальні переміщення не перевищують нормативних значень за таблицею 1; - у точці 3 біля замка рисунок 2 не виявлено зламу засува замка а експериментальні переміщення не перевищують нормативних значень за таблицею 1; двері залишились зачиненими; - у точці 4 середина дверного полотна рисунок 2 не виявлено зламу дверного полотна двері залишились зачиненими переміщення не перевищили нормативних значень за таблицею 1; ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.17 - у точці Б навантаження до засува замка рисунок 4 не виявлено зламу замка кріплень замка чи дверного полотна а експериментальні переміщення у напрямку дії зусилля не перевищують робочу довжину засува замка; - у точках 6 7 8 навантаження прикладається до коробки біля замка та завіс рисунок 2 не виявлено зламу коробки відриву коробки дверного блока від стенда; - у точках 9 10 по осі засува замка рисунок 4 експериментальні переміщення коробки у напрямку дії зусилля не перевищують робочої довжини засува замка. 5.4.2 Періодичні випробування дверей на статичні навантаження слід вважати задовільними якщо при кореляційних значеннях зусиль таблиця 2 уточках 1 2 3 4 5 рисунок 2 експериментальні переміщення у напрямку дії зусиль не перевищують кореляційних значень за таблицею 2. 6 Метод випробування дверей на ударні навантаження 6.1 Суть методу Суть методу полягає у визначенні опору конструкції дверей ударним навантаженням що діють на полотно зачинених дверей непружним тілом вантажем яке імітує навантаження і падає під дією сили ваги у напрямку відчинення дверей. 6.2 Засоби випробувань Стенд № 1 що забезпечує нерухоме закріплення зразка. Пристрій для нанесення ударів вантажем з необхідної висоти в обумовлені точки дверного полотна рисунок 5 . Вантаж являє собою лантух із міцного матеріалу заповнений сухим піском маса якого дорівнює m = 30 0±0 2 кг діаметром 350±20 мм. Схема стенда показана на рисунку 5. Вимірювальні прилади та інструменти: штангенглибиномір ГОСТ 162; штангенциркуль ГОСТ 166; металева лінійка ГОСТ 427 або рулетка завдовжки понад 1000 мм ГОСТ 7502; індикатори годинникового типу з поділкою 0 01 мм ГОСТ 577; косинець вимірювальний ГОСТ 3749; кутомір з ноніусом ГОСТ 5378; щуп ГОСТ 8925; динамометр ГОСТ 23711; лупа ГОСТ 25706. 6.3 Послідовність проведення випробувань на ударні навантаження 6.3.1 Порядок підготовки до випробувань 6.3.1.1 Зразок встановлюють у стенді. Коробку закріплюють нерухомо аналогічно до дійсного закріплення дверей за кресленням але кожний стояк кріпиться менше ніж у трьох точках. Вимірюють дверне полотно та коробку дверей їх відхилення від площинності якщо таке існує просвіт між крайкою полотна та коробкою. 6.3.1.2 Визначають зони удару рисунок 5 та висоту hj мм падіння вантажу яку обчислюють виходячи із нормативного значення потенційної енергії Еі таблиця 1 відповідного розряду міцності дверей за формулою: ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.18 де Еі - нормативне значення потенційної енергії і=1;2 ; m - маса вантажу кг; g - 9 81 м/с2 - прискорення вільного падіння. 6.3.1.3 На дверному полотні розмічають зони нанесення удару вантажем рисунок 5 із точністю до 1%. Вантаж піднімають на висоту значення якої розраховане за вимогами пункту 6.3.1.2. 6.3.2 Порядок проведення випробувань 6.3.2.1 Випробування здійснюють шляхом нанесення ударів зазначеним вантажем у позначену зону дверей. Падіння вантажу відбувається під дією сили тяжіння у напрямку відчинення дверей. Удари наносять послідовно по три рази у кожну зону рисунок 5 спочатку у зони нижньої частини дверного полотна а потім у середину дверного полотна. 6.3.2.2 Після кожних трьох ударів у зону а також після закінчення випробувань проводять огляд зразків і заміряють відхилення з метою виявлення пошкоджень. Перевіряють розміри зразка та заміряють відхилення від початкової форми. Якщо відхилення форми дверей є в межах встановлених відповідними стандартами і технічними умовами і пошкоджень не виявлено то переходять до наступної зони навантаження. Відрізняють такі помітні пошкодження: - тріщини полотна; - зсув завіс замків дверного полотна елементів каркасу тощо; - відрив і переміщення завіс та замків; - злам каркаса і облицювальних листів дверного полотна та коробки; - відрив облицювальних листів дверного полотна від каркаса. 6.4 Послідовність проведення випробувань на ударні навантаження з одночасною дією статичного навантаження 6.4.1 Засоби випробувань Засоби випробувань - згідно з 5.2 і 6.2. 6.4.2 Порядок проведення випробувань Спочатку виконують навантаження до статичного зусилля F3 3н у зоні замка дверного полотна відповідно до розділу 5 витримують одну хвилину а потім наносять три удари у зону яка розташована посередині дверей рисунок 2 5 . Час випробувань повинен тривати не довше п'яти хвилин. Нормативне значення статичного зусилля F3 3н та потенційної енергії удару E2 прий-маються за таблицею 1 для одного розряду міцності дверей. Після випробувань проводять огляд зразка з метою виявлення пошкоджень і викону-ють заміри відповідно до 6.3.2.2. 6.5 Оцінка результатів випробувань 6.5.1 Результати випробувань зразків дверей на ударне навантаження слід вважати задовільними і такими що відповідають одному із розрядів міцності якщо всі зразки витримали по три удари вантажем у кожну зону відповідним нормативним значенням потенційної енергії удару. При цьому після випробувань двері залишилися зачиненими а відхилення від форми та площинності знаходяться в межах встановлених відповідними стандартами і технічними умовами. ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.19 6.5.2 Результати випробувань зразків дверей на одночасну дію ударного та статичного навантаження слід вважати задовільними і такими що відповідають одному з розрядів міцності дверей якщо всі зразки витримали по три удари вантажем з відповідними нормативними значеннями потенційної енергії та статичного зусилля що діє у зоні замка. При цьому після випробувань двері залишилися зачиненими а фактичні відхилення їх від форми та площинності знаходяться в межах встановлених відповідними стандартами і технічними умовами. 7 Метод випробування дверей на пробивні навантаження 7.1 Суть методу Суть методу полягає у визначенні залишкових деформацій та фіксації пошкоджень дверного полотна від удару пружного тіла що вільно падає металевий предмет з кулею на кінці у різні точки зовнішньої поверхні дверного полотна рисунок 6 . 7.2 Засоби випробувань Металева лінійка ГОСТ 427 або рулетка завдовжки понад 1000 мм ГОСТ 7502. Пробивний предмет з кулею на кінці діаметром d = 30±1 мм. Пристрій фіксації пробивного предмета на визначеній висоті для забезпечення його вільного падіння у зазначені точки дверного полотна з потрібною потенційною енергією. Стенд для закріплення дверей у горизонтальному положенні. 7.3 Послідовність проведення випробувань 7.3.1 Порядок підготовки до випробувань Двері встановлюють у горизонтальне положення і закріплюють від зсуву рисунок 6 . Розраховують висоту hd мм падіння пробивного предмета за формулою: де Ed = 5 0 Дж - енергія пробивного зусилля таблиця 1 : md - маса предмета з кулею; g = 9 81 м/с2 - прискорення вільного падіння. 7.3.2 Порядок проведення випробувань Удари пробивним предметом наносять послідовно у зони які вказані на рисунку 5. Після кожного удару двері оглядають з метою виявлення пошкоджень. Ознакою відмови вважають порушення суцільності розриви облицювального листа дверного полотна. Якщо виявлена ознака відмови випробування припиняють. Якщо суцільність зовнішнього облицювального листа не порушена переходять до нанесення удару у наступну точку. 7.4 Оцінка результатів випробувань Випробування слід вважати задовільними якщо після всіх ударів поверхня дверного полотна залишилась суцільною без розривів а двері залишились зачиненими. ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.20 8 Метод випробування на циклічні навантаження зачинення-відчинення дверей 8.1 Суть методу Суть методу полягає у прискореному проведенні випробувань при яких кількість циклів зачинення - відчинення дверей умовно відповідає терміну надійної роботи конструкції при нормальній експлуатації. 8.2 Засоби випробувань Стенд котрий складається зі сталевої рами і забезпечує нерухомість кріплення дверного блоку при випробуваннях рисунок 7 . Пристрій який забезпечує проведення необхідної кількості циклів зачинення та відчинення дверей. Вимірювальні прилади та інструменти: штангенглибиномір ГОСТ 162; штангенциркуль ГОСТ 166; металева лінійка ГОСТ 427 або рулетка завдовжки понад 1000 мм ГОСТ 7502; індикатори годинникового типу з поділкою 0 01 мм ГОСТ 577; косинець вимірювальний ГОСТ 3749; кутомір з ноніусом ГОСТ 5378; щуп ГОСТ 8925; динамометр ГОСТ 23711; лупа ГОСТ 25706; секундомір. 8.3 Послідовність проведення випробувань 8.3.1 Порядок підготовки до випробувань Зразок встановлюють у стенді для випробувань. Коробку закріплюють нерухомо але без пошкодження форми. Вимірюють полотно та коробку дверей. 8.3.2 Порядок проведення випробувань 8.3.2.1 При випробуваннях двері відчиняють на кут до 60° і зачиняють до моменту дотику вільної вертикальної крайки полотна з коробкою. Частота циклів не повинна перевищувати 20 циклів на хвилину. 8.3.2.2 Через кожні 1000 циклів а також після закінчення випробувань проводять огляд зразка з метою виявлення пошкоджень. Перевіряють нормальну експлуатацію дверей дивись 3.7 . Випробування виконують до кількості циклів Тн або Тк таблиці 1 2 в залежності від призначення випробувань. 8.3.2.3 Якщо поява відмови виявлена при кількості циклів меншій від нормативної Тн але більшій від Тk тоді цю цифру фіксують та записують пошкодження і якщо це пошкодження можна усунути заміною шайби або встановленням у завісах додаткової шайби тоді випробування продовжують. Ознакою відмови нормальної експлуатації дверей є поява пошкодження яке порушує нормальну експлуатацію дверей відрив завіс зсув просідання дверного полотна і його тертя об поверхню коробки а також коли для зачинення дверей необхідне зусилля більше від 50 Н . 8.4 Оцінка результатів випробувань Результати випробувань слід вважати задовільними якщо всі зразки вибірки витримують кількість циклів більшу за нормативну Тн дивись таблицю 1 без ознак відмови або з пошкодженнями які можна усунути без заміни завіс дивись 8.3.2.3 . ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.21 Періодичні випробування треба вважати задовільними якщо всі зразки вибірки витримують кількість циклів більшу ніж кореляційну Тк таблиця 2 без ознак відмови. Якщо ознаки відмови нормальної експлуатації дверей виявлені при кількості циклів меншій від Тн але при кількості циклів більшій ніж Тк і пошкодження неможливо усунути то слід вважати що партія дверей не пройшла випробувань на надійність при нормальній експлуатації. ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.22 Додаток А обов'язковий Періодичність проведення випробувань в залежності від їх призначення Таблиця А.1 № п.п Призначення випробувань Періодичність випробувань Обсяг продукції що випускається Механічні випробування 1 Кваліфікаційні приймальні типові При введенні нових технічних умов на продукцію або зміні конструкції дверей 200 2 Атестаційні Один раз на два роки 600 3 Періодичні кваліфікаційні Один раз на рік 400 4 Сертифікаційні У відповідності з вимогами КНД 50-002-93 За висновками протоколу випробувань Випробування на повітропроникність та опір теплопередачі Кваліфікаційні приймальні атестаційні При введенні або зміні технічних умов на продукцію зміні конструкції дверей заміні матеріалу утеплювача і облицювальних листів дверного полотна A.1 Кваліфікаційні типові та приймальні випробування виконані за вимогами цього стандарту допускається поєднувати з атестаційними випробуваннями або випробуваннями з метою сертифікації при відповідному обгрунтуванні якості продукції. Випробування на повітропроникність і опір теплопередачі дверей виготовлених різними заводами але за одними технічними умовами здійснюються на типових зразках для всіх заводів. Ідентичність типових для всіх заводів зразків підтверджується кваліфікаційним протоколом відбору зразків для випробувань. ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.23 Додаток Б обов'язковий Потрібна кількість зразків для проведення випробувань в залежності від призначення Б.1 При кваліфікаційних періодичних кваліфікаційних приймальних атестаційних та сертифікаційних випробуваннях від партії відповідно до ГОСТ 18321 методом найбільшої об'єктивності відбирають зразки у вибірку за таблицею Б.1. Таблиця Б.1 Обсяг партії одиниць Обсяг вибірки одиниць До 25 6 Від 26 до 100 6 Від 101 до 200 8 Б.2 Випробуванням піддають зразки кількість яких вказана у таблиці Б.2. Зразки беруть з числа вибірки таблиці Б.1. Таблиця Б.2 Назва випробувань Кількість зразків Кваліфікаційні приймальні 3 Періодичні кваліфікаційні 2 Атестаційні 2 Сертифікаційні 3 Випробування вважають задовільними якщо всі зразки пройшли випробування. Якщо один із зразків не пройшов випробувань тоді випробування повторюють на подвоєній кількості зразків. Якщо один із зразків не пройшов повторних випробувань то випробування припиняються і партія готової продукції вважається такою що не пройшла випробування. Б. 3 Зразки і порядок їх відбору ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.24 Б.3.1 Необхідну кількість зразків відбирають методом найбільшої об'єктивності за ГОСТ 18321 в залежності від партії і з числа тих які пройшли приймально - здавальні випробування і відповідають вимогам нормативної документації. Б.3.2 Кожний зразок що направляється на випробування повинен бути промаркова-ний. Зразки дверей направлені на випробування повинні супроводжуватись екземпляром технічних умов і документом в якому вказують: - назву і адресу підприємства організації виробника; - назву і номер нормативного документа за яким виготовлені зразки; - кількість зразків; - стислий опис конструкції зразків тип дверей розмір форма конструкція і оздоб-лення дверного полотна . Б.3.3 Зразки відбирають співробітники організації яка проводить випробування. За результатами відбору складається протокол де вказують: - назву і адресу підприємства-виробника; - хто проводив відбір і коли; - обсяг партії номер технічних умов за якими виготовлені зразки; - стислий опис конструкції із зазначенням основних розмірів і матеріалів; - методику відбору зразків та обсяг вибірки; - маркування відібраних зразків наприклад ПВ1 що означає періодичні випробування номер зразка 1; - підписи тих хто проводив відбір зразків. Б.4 Якщо після будь-якого навантаження при випробуваннях двері залишились зачиненими і відповідають вимогам цього стандарту але подальші випробування через зміну форми дверей не можуть бути продовжені то тоді для випробувань беруть додатковий зразок з вибірки. ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.25 Додаток В рекомендований Правила оформления результатів випробувань B.1 Результати випробувань оформляють у вигляді протоколу випробувань де вказують: - у назві: призначення випробувань та номер технічних умов на зразок який підлягає цим випробуванням; - дату та місце проведення випробувань; - назву організації яка проводить випробування; номер атестаційного посвідчення; - за яким стандартом і ким відбиралися зразки для випробувань; - кількість експериментальних зразків назва і номер технічних умов завод - виробник зразків автори конструкції; - обсяг партії і обсяг вибірки; - назву стандарту за яким виконують випробування; - засоби випробувань та послідовність проведення випробувань за стандартом; - результати випробувань наводять у вигляді таблиці B.1; Таблиця B.1 № п.п Вид навантаження та місце розташування точки до якої прикладається навантаження Номер зразка Позначення Нормативні значення Експериментальні значення Результат 1 2 3 4 5 6 7 - висновки де вказують номер та назву технічних умов кількість зразків завод-виробник назву цього стандарту та загальний результат розряд або категорію міцності пропозиції рекомендації додаткові відомості відносно продукції. Протокол випробувань підписують ті хто проводив випробування. Протокол затверджується керівником директором організації яка проводила випробування у протоколі вказують присутність представників заводів органу сертифікації авторів конструкції. В.2 На підставі протоколу випробувань кваліфікаційна комісія приймає рішення про присудження категорії міцності дверей. Рішення оформлюється окремим протоколом. ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.26 Додаток Г довідковий Види випробувань на які розповсюджується ДСТУ Г.1 Терміни у цьому ДСТУ сформульовані відповідно до ГОСТ 16504. Г.2 Кваліфікаційні випробування дверей - контрольні випробування серії або першої промислової партії які проводять з метою впровадження конструкції у серійне виробництво та перевірки відповідності результатів випробувань вимогам нормативної документації. Г.3 Періодичні кваліфікаційні випробування дверей - випробування серії або промислової партії з метою контролю стабільності показників якості продукції в термін встановлений нормативною документацією. Г.4 Атестаційні випробування дверей контрольні випробування які виконують з метою перевірки та оцінки якості продукції присудження певного розряду або категорії міцності дверей у термін встановлений стандартом або технічними умовами. Г.5 Сертифікаційні випробування дверей - контрольні випробування з метою встановлення відповідності якості конструкції вимогам державного стандарту й присвоєння сертифікату якості. Г.6 Приймальні випробування - це контрольні випробування дослідних зразків дослідних партій продукції які проводяться з метою вирішення питання про доцільність постановки цієї продукції на виробництво або використання її за призначенням. Г.7 Приймально - здавальні випробування - контрольні випробування продукції під час приймального контролю партії продукції на підприємстві. Г.8 Типові випробування - це контрольні випробування продукції що випускається виробництвом які проводяться з метою оцінки ефективності та доцільності внесених змін у конструкцію або технологічний процес. ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.27 УДК 624: 69.028.1: 620.16 Група Ж 39 Ключові слова: двері вхідні підвищеної міцності методи випробування зламувальні навантаження зусилля несанкціонованого вторгнення статичне навантаження ударне навантаження циклічне навантаження приймально-здавальні випробування кваліфікаційні випробування періодичні кваліфікаційні випробування сертифікаційні випробування. 04