ДСТУ Б В.2.6-13-97

ДСТУ Б В.2.6-13-97 Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові та скобкові. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-13-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд Вироби замкові та скобкові Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-13-97 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Сімферопольським центральним проектно-конструкторським і технологічним бюро ЦПКТБ корпорації "Укрбудматеріали" 2 ВНЕСЕНИЙ Управлінням будівельної індустрії механізації та виробничої кооперації в будівництві Державного комітету України по справах містобудування і архітектури 3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА НАДАННИЙ ЧИННОСТІ Наказом Держкоммістобудування України від 11 березня 1997 р. № 32 4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ З введенням цього стандарту ДСТУ Б В.2.6-13-97 припиняє дію на території України ГОСТ 538-88 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия" ДСТУ Б В.2.6-13-97 Зміст 1 Галузь використання ................................................................................................. 1 2 Нормативні посилання ................................................................................................ 1 3 Загальні технічні вимоги ............................................................................................ 5 4 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища ....................................... 12 5 Правила приймання ..................................................................................................... 12 6 Методи контролю та випробувань.............................................................................. 15 7 Транспортування та зберігання.. ................................................................................ 15 8 Гарантії виготовлювача ............................................................................................... 16 Додаток А Форма ярлика до зразка-еталона ................................................................................. 17 Додаток Б Номенклатура виробів для дерев'яних вікон та дверей............................................. 20 Додаток В Номенклатура виробів для алюмінієвих конструкцій ............................................... 21 ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд Вироби замкові та скобкові Загальні технічні умови Конструкции зданий и сооружений Изделия замочные и скобяные Общие технические условия Constructions of buildings and structures Losk and building hardware Genera/ specifications Чинний від 1997-07-01 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на замкові і скобкові вироби далі вироби для дерев'яних вікон і дверей які застосовуються в будівництві житлових і громадських будинків а також для вікон дверей вітрин та вітражів із алюмінієвих сплавів далі виробу для алюмінієвих конструкцій які застосовуються у цивільному та промисловому будівництві. Обов'язкові вимоги викладені в пунктах і підпунктах: 3.1 3.2 3.3.2-3.3.4 3.4 3.5.1 3.5.3 3.5.5 3.6.1-3.6.5 3.6.11 3.6.21 3.7 3.8 3.9.1 3.9.2 3.9.6 3.9.7 4.1 4.2 5.3-5 5 6.1-6.9 7.2 7.3 8.1 8.2. Стандарт придатний для цілей сертифікації. 2 Нормативні посилання У цьому стандарті є посилання на такі стандарти: ДСТУ Б В.2.6-1-95 Замки та заскочки для дерев'яних дверей. Типи і основні розміри ДСТ 2.601-68 ЕСКД. Експлуатационные документы ДСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования ДСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы ДСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.2 ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металллические и неметаллические неорганические. Методы контроля ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металллические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору и обозначения ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием ГОСТ 9.407-84 ЕСЗКС. Покрытия органосиликатные. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты ГОСТ 12.2.006-87 ССБТ. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Требования безопасности и методы испытаний ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ГОСТ 17.2.302-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленных предприятий ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой ГОСТ 1144-80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры ГОСТ 1145-80 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры ГОСТ 1146-80 Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия ГОСТ 4784-74 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки ГОСТ 5087-80 Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры ГОСТ 5088-78 Петли для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры ГОСТ 5090-86 Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры ГОСТ 5091-78 Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.3 ГОСТ 5221-77 Проволока из оловянно-цинковой бронзы. Технические условия ГОСТ 5222-72 Проволока из кремнемарганцевой бронзы. Технические условия ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции ГОСТ 7016-82 Параметры шероховатости поверхности. Изделия из древесины и древесных материалов ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности сравнения . Общие технические условия ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия ГОСТ 10619-80 Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры ГОСТ 10620-80 Винты самонарезающие с полупотайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры ГОСТ 10621-80 Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры ГОСТ 11214-86 Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы ГОСТ 12301-81 Коробки из картона ГОСТ 12303-80 Пачки из картона ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов ГОСТ 15150-69 Машины ГОСТ 16118-70 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Технические условия ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности ГОСТ 17473-80 Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры ГОСТ 17474-80 Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры ГОСТ 17475-80 Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.4 ГОСТ 18143-72 Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали. Технические условия ГОСТ 18242-82 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы ГОСТ 19091-82 Замки врезные и накладные цилиндровые и защелки врезные. Методы испытаний ГОСТ 19300-86 Средства измерения шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры ГОСТ 19424-74 Сплавы цинковые литейные в чушках. Технические условия ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные. Общие технические условия ГОСТ 20435-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3 0 т. Технические условия ГОСТ 22225-76 Контейнеры универсальные массой брутто 0 625 и 1 25 т. Технические условия ГОСТ 23306-87 Замки врезные и накладные сувальдные для деревянных дверей. Методы испытаний ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия ГОСТ 24033-80 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения ГОСТ 25140-93 Сплавы цинковые литейные. Марки ГОСТ 25347-82 ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки ГОСТ 25897-88 Ручки для дверей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия ГОСТ 26301-81 Приборы фрамужные для окон ГОСТ 26422-85 Фиксаторы и ограничитель открывания для окон из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры ГОСТ 26547-85 Завертки и задвижки для окон ГОСТ 27346-87 Изделия замочно-скобяные. Термины и определения ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.5 3 Загальні технічні вимоги 3.1 Вироби повинні відповідати вимогам цього стандарту та нормативної документації НД на вироби конкретних типів комплекту конструкторської документації та зразку-еталону. Конструкторська документація і зразки-еталони на вироби для вікон та дверей вітрин та вітражів повинні бути узгоджені з базовою організацією з стандартизації за даним видом продукції. Форма ярлика до зразка-еталона виробу наведена в додатку А. 3.2 Основні параметри і розміри виробів повинні відповідати стандартам на вироби конкретних типів. Терміни замкових та скобкових виробів - за ГОСТ 27346. Умовні позначення виробів повинні відповідати установленим в стандартах на вироби конкретних типів. Номенклатура виробів із зазначенням кодів ОКП та позначень поширюваних на них стандартів наведена в додатках Б В. 3.3 Характеристики 3.3.1 Вимоги призначення Вироби поділяються на: - універсальні установлені як на праві так і на ліві вікна і двері включаючи переналадку; - праві або ліві установлені відповідно на праві і ліві вікна та двері. Схема визначення правих та лівих виробів - за ГОСТ 6629 та ГОСТ 11214. Необхідність виконання праве або ліве виробів повинна бути визначена в стандартах на вироби конкретних типів. Праві або ліві вироби позначають відповідно літерами П або Л. 3.3.2 Вимоги до міцності виробів для дерев'яних вікон і дверей - за ГОСТ 5090 ГОСТ 5091 ГОСТ 19091 ГОСТ 23306 ГОСТ 240033. Вимоги до міцності виробів для алюмінієвих конструкцій - за ГОСТ 26301 ГОСТ 26422 ГОСТ 26547. 3.3.3 Вимоги до надійності виробів для дерев'яних вікон та дверей - за ГОСТ 5090 ГОСТ 5091 ГОСТ 19091 ГОСТ 23306 ГОСТ 24033. Вимоги до надійності виробів для алюмінієвих конструкцій - за ГОСТ 26301 ГОСТ 26422 ГОСТ 26547. 3.3.4 Вимоги ергономіки та технічної естетики Рухомі деталі виробів повинні пересуватися без заїдання. Експлуатаційні зусилля замків і засувок для дерев'яних вікон і дверей - за ГОСТ 19091 і ГОСТ 23306. Експлуатаційні зусилля для ручок завіс запірних приладів тощо - за ГОСТ 23747 та ГОСТ 24033. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.6 Поверхні виробів підрозділяються на лицьові видимі та нелицьові невидимі . Лицьові поверхні - поверхні видимі після установки виробів на вікна та двері вітрини та вітражі в закритому положенні. Решта поверхонь - нелицьові. Для запірних та лицьових планок виробів лицьові поверхні -поверхні видимі після установки виробів на вікна та двері вітрини та вітражі у відкритому положенні. Клас покриттів виробів указується в конструкторській документації за ГОСТ 9.032 та ГОСТ 9.301 та погоджується зі споживачем. Лицьові поверхні замків заскочок а також циліндрових механізмів ручок та накладок до них не повинні мати пошкоджень. Нелицьові поверхні металевих деталей виробів можуть мати заглиблення риски хвилястість і інші дефекти поверхонь які не погіршують функціональних властивостей та якості виробів. Поверхні деталей із пластмаси скла та кераміки не повинні мати тріщин подряпин відколків раковин здутин та інших дефектів що погіршують зовнішній вид виробів. Лицьові поверхні деталей із деревини не повинні мати дефектів обробки та вад за винятком здорових сучків які зрослися. розміром не більше 7 мм завилькуватості нахилу волокон до 5%. 3.4 Конструктивні вимоги Корпуси врізних та напівврізних виробів не повинні мати місцевих виступів які потребують додаткової доробки при установленні виробів у вікна та двері. Конструкція розбірних з'єднань виробів повинна виключати можливість їх самочинного роз'єднання після установки на вікна двері вітрини або вітражі. Рухомі деталі виробів в залежності від призначення повинні фіксуватися в крайніх і за необхідності в проміжних положеннях. Конструкція виробів повинна забезпечувати можливість демонтажу регулювання і за необхідності змащування тертьових деталей у процесі експлуатації. Граничні відхилення розмірів деталей виробів повинні відповідати ГОСТ 25347: - до 12-го квалітету включно - для спряжуваних розмірів ; - до 16-го квалітету включно - для неспряжуваних розмірів. Граничні відхилення неспряжуваних розмірів накладних деталей виробів які не впливають при установленні на вікна та двері а також неспряжуваних розмірів виступів западин ребер жорсткості орнаментів і інших декоративних конструктивних і технологічних елементів - до 17-го квалітету включно. Граничні відхилення параметрів пружин із сталевого дроту - за ГОСТ 16118 пружин кручения- за НД затвердженою згідно з установленим порядком. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.7 Граничні відхилення розмірів перерізів деталей виробів виготовлених із необробленого прокату всіх видів не повинні перевищувати граничних відхилень перерізів прокату. Допуски форми і розташування поверхонь до 15-го ступеня точності включно - за ГОСТ 24643. Деталі виробів які складаються у нерознімні з'єднання можуть мати граничні відхилення спряжуваних розмірів до 14-го квалітету включно. Довжина різьби в отворах деталей отриманих методом штампування повинна бути не меншою 0 5 діаметра різьби в інших випадках - не менше діаметра різьби. Розміри опорних поверхонь під шурупи та гвинти з потайною головкою повинні забезпечити їх установлення на одному рівні з поверхнею деталі або з заглибленням до 0 5 мм. На накладках з ручками допускається заглиблення головок кріпильних виробів до 1 мм. Конструктивно-технологічні елементи та кріпильні вироби не повинні виступати над поверхнею врізних частин виробів більше ніж на 1 0мм. Інші конструктивні вимоги - згідно з стандартами на вироби конкретних типів. 3.5 Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів 3.5.1 Для виготовлення деталей виробів повинні застосовуватися матеріали: сталь чавун алюміній та його сплави цинкові сплави сплави на основі міді порошкові матеріали кераміка пластмаса скло гума деревина твердих порід - по НД затвердженої в установленому порядку. 3.5.2 Засуви ексцентрики та кулачки циліндрових механізмів як правило виготовляють із сталі або порошкових матеріалів. Циліндрові механізми і ключі до них за необхідності виготовляють із латуні. Ключі для замків із сувальдним механізмом можуть бути виготовлені із сталі або цинкового сплаву. Ключі для циліндрових механізмів можуть бути виготовлені із сталі. Засуви засуви-заскочки ексцентрики а також корпуси циліндри та кулачки циліндрових механізмів дозволяється виготовляти із цинкових сплавів марок ЦАМ 4-1 ЦАМ 4-1о ЦА 4о за ГОСТ 19424 Zn14A ЦА4 ЦА4о ZnAICuIA ЦА 4МI ЦА 4М1о 25140. Корпуси циліндрових механізмів засуви-заскочки та ексцентрики можуть бути виготовлені також із цинкового сплаву ЦАМ 27-1 за НД яка затверджена в установленому порядку. Корпуси циліндрових механізмів допускається виготовляти із прокату алюмінієвих сплавів марок Д1 Д1б 1915 1925 за ГОСТ 4784. 3.5.3 Пружини для виробів повинні виготовлятися із сталевого дроту або стрічки із пружинної сталі за НД яка затверджена в установленому порядку. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.8 Пружини для циліндрових механізмів слід виготовляти з олов'яно-цинкової бронзи за ГОСТ 5221 кремнемарганцевої бронзи за ГОСТ 5222 сталевого дроту за ГОСТ 18143. 3.5.4 Для виробів можуть застосовуватися шурупи всіх виконань за ГОСТ 1144 ГОСТ 1145 ГОСТ 1146 гвинти всіх виконань за ГОСТ 17473 ГОСТ 17474 ГОСТ 17475 ГОСТ 10619 ГОСТ 10620 ГОСТ 10621 або технічними умовами які затверджені у установленому порядку. Дозволяється застосовувати шурупи довжиною яка перевищує установлену стандартами на вироби конкретних типів не більше ніж на 5 мм. 3.5.5 Кріпильні вироби для замкових та скобкових виробів для алюмінієвих конструкцій повинні виготовлятися із сталей марок 20 х13 12 х13 за ГОСТ 5632 або із сталі будь-якої марки за ГОСТ 1050. 3.6 Вимоги до покриттів. 3.6.1 Поверхні деталей з металу перед нанесенням металевого чи неметалевого неорганічного захисного чи захисно-декоративного покриття повинні відповідати ГОСТ 9.301 а перед нанесенням лакофарбового покриття - ГОСТ 9.402. 3.6.2 Шорсткість лицьових поверхонь деталей із латуні за винятком ключів алюмінієвих та цинкових сплавів або алюмінієвого прокату повинна бути не більш Rа 1 25 мкм за ГОСТ 2789. 3.6.3 Шорсткість лицьових поверхонь деталей із деревини повинна бути не більш Rm 60 мкм за ГОСТ 7016 вологість деревини - не більше 9±3 %. 3.6.4 Лицьові поверхні деталей із металу повинні мати захисно-декоративне покриття нелицьові поверхні - захисне покриття. В якості захисних і захисно-декоративних покритів повинні бути використані металеві полімерні лакофарбові покриття. Вибір металевих покрить - за ГОСТ 9.303 полімерних - за ГОСТ 9.410 лакофарбових - за ГОСТ 9.401. 3.6.5 Товщина захисно-декоративних та захисних металевих покриттів сталевих виробів повинна бути не менше 6 мкм незалежно від групи умов експлуатації і 9 мкм для деталей покритих цинком. Примітка. Товщина шару покриття зазначена після механічної обробки поверхні виробу методом полірування. 3.6.6 Лицьові поверхні деталей зі сталі можуть мати блискуче покриття. 3.6.7 Лицьові поверхні деталей з алюмінієвих та цинкових сплавів можуть не мати покриття. При цьому лицьові поверхні деталей повинні мати шорсткість Ra 0 63 мкм. 3.6.8 Деталі із алюмінієвих сплавів можуть мати покриття завтовшки не менше 9 мкм незалежно від групи умов експлуатації. За погодженням зі споживачем вказані деталі можуть не мати покриття. ДСТУ Б В.2.6-13-97 C.9 3.6.9 Лицьові поверхні деталей із латуні рекомендується пасивувати та покривати безбарвним лаком. За погодженням зі споживачем зазначені деталі можуть не мати пассивації. 3.6.10 Деталі виробів із цинкових сплавів можуть мати захисно-декоративне покриття Х6.б а також латунне покриття з лакуванням М.Цлкп М.Ц.Хим.Окс.дкп. 3.6.11 Лицьові поверхні деталей із деревини повинні мати лакофарбове покриття. 3.6.12 Нелицьові поверхні деталей виробів із цинкових сплавів алюмінієвих литих деформованих сплавів а також алюмінієвого прокату можуть не мати покриття. 3.6.13 Корпуси врізних замків та заскочок врізних закруток врізних шпінгалетів можуть мати захисне покриття будь-якого виду. 3.6.14 Корпуси накладних замків та заскочок дверних закривачів можуть мати захисно-декоративне покриття будь-якого виду. 3.6.15 Лицьові декоративні та запірні планки а також накладки для замків та заскочок можуть мати захисно-декоративне покриття будь-якого виду. 3.6.16 Внутрішні поверхні корпусів врізних та накладних замків та заскочок а також деталі розташовані всередині корпусів можуть мати захисне покриття будь-якого виду або не мати покриття у випадку використання цих виробів у категорії розміщення 4 і кліматичному виконанні У УХС та ТС за ГОСТ 15150. 3.6.17 Сталеві ключі до замків можуть мати покриття Нб М.Нб Хим.Нб Нб.Хб Нпб завтовшки не менше 6 мкм Цб Ц9хр товщиною не менше 9 мкм. Ключі заготівки ключів із латуні можуть бути пасивовані. 3.6.18 Завіси за винятком завіс типів ПН8 ПН9 та ПН10 за ГОСТ 5088 та кутники можуть бути без покриття з застосуванням консерваційних мастил. 3.6.19 За згодою підприємства-виготовлювача зі споживачем можуть бути інші види покриттів лицьових поверхонь виробів які забезпечують корозійну стійкість та не погіршують товарного виду самого виробу. 3.6.20 Сталеві пружини можуть мати покриття за ГОСТ 9.303. Дозволяються інші види покриттів пружин які забезпечують їх корозійну стійкість. 3.6.21 Кріпильні вироби які установлюються на лицьовій поверхні виробів повинні мати покриття однакового кольору з покриттям поверхні на яку вони установлюються. Кріпильні вироби установлені на лицьовій поверхні виробів а також на завісах за винятком завіс типів ПН8 ПН9 та ПН10 за ГОСТ 5088 та кутниках повинні мати захисне покриття. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.10 Кріпильні вироби які установлюються на лицьовій поверхні деталей з лакофарбовим та полімерним покриттям а також на алюмінієвих конструкціях можуть мати цинкове покриття з блискоутворюючими добавками або нікелеве. Кріпильні вироби які установлюються на лицьовій поверхні виробів з мідним покриттям або із сплавів міді повинні мати таке саме покриття або окисне в залежності від кольору покриття виробу. Товщина металевого покриття кріплення повинна бути не менше 6 мкм. 3.7 Комплектність 3.7.1 Кожен виріб повинен поставлятися споживачу комплектно у відповідності з вимогами стандартів на вироби конкретних типів та конструкторської документації. 3.7.2 Замки врізні заскочки з додатковим запиранням дверні закривачі типів ЗД1 ЗД4 фрамужні прилади вироби для середньопідвісних вікон повинні бути забезпечені інструкцією щодо експлуатації або паспортом за ГОСТ 2.601. Інші вироби повинні бути забезпечені етикеткою з урахуванням вимог пункту 3.8.2 цього стандарту. За погодженням підприємства-виготовлювача зі споживачем виробу крім замків та заскочок можуть постачатися без кріпильних виробів. 3.8 Маркування 3.8.1 На кожен виріб повинні бути нанесені: - товарний знак підприємства-виготовлювача; - літерна позначка П чи Л на праві або ліві вироби. Примітка 1. На універсальних виробах літерні позначки не наносяться. Примітка 2. Спосіб нанесення маркувальних знаків повинен забезпечувати їх зберігання протягом строку експлуатації виробів. Примітка 3. На виробах які мають малу площу поверхні товарний знак заводу-виготовлювача може бути вказаний на упаковці або етикетці. 3.8.2 На споживацькій груповій тарі повинно бути зазначено: - найменування виготовлювача адреса; - товарний знак підприємства-виготовлювача; - найменування та умовне позначення виробу; - кількість виробів для однієї групової тари ; - штамп ОТК; - номер пакувальника; - дата пакування рік місяць . За вимогою споживача допускається включати додаткові відомості. 3.8.3 Транспортне маркування вантажу - за ГОСТ 14192. Маркування повинно бути нанесене на ярлик або на одну із бокових стінок тари. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.11 Додатково на ярлику тарі повинно бути вказано: - найменування та умовне позначення виробу; - кількість виробів; - дата пакування рік місяць ; - строк захисту для виробів що підлягають тимчасовому протикорозійному захисту . Допускається включати відомості не вказані в даному переліку. 3.9 Пакування 3.9.1 Тимчасовий протикорозійний захист виробів - за ГОСТ 9.014. Строк захисту - за згодою зі споживачем але не менше одного року. За погодженням зі споживачем вироби можуть не піддаватися протикорозійному захисту. 3.9.2 Виробу одного типу повинні бути упаковані в споживчу або групову а потім у транспортну тару у відповідності з вимогами цього стандарту та додатковими вимогами стандартів на вироби конкретних типів. Допускається застосування зворотної тари. Спосіб пакування виробів повинен виключати можливість їх довільного переміщення та забезпечувати зберігання виробів з їх комплектуючими та кріпильними виробами. Вироби правого та лівого виконання повинні упаковуватись окремо. 3.9.3 Для споживчої та групової тари повинні застосовуватися коробки за ГОСТ 12301 пачки за ГОСТ 12303 тара з поліетиленової плівки за ГОСТ 10354 або поліетиленової термоусадної плівки за ГОСТ 25951. Для упакування фрамужних приладів накладних закруток накладних шпінгалетів дозволяється застосовувати папір пакувальний засіб УМ-1 за ГОСТ 9.014 . 3.9.4 В якості групової тари для ручок-скоб завіс закруток засувок врізних шпінгалетів дверних та віконних упорів стяжок кутників дозволяється застосовувати папір пакувальний засіб УМ-1 за ГОСТ 9.014 . При поставці вказаних виробів споживачу допускається укладати їх в транспортну тару шарами перекладаючи кожен шар папером пакувальний засіб УМ-1 за ГОСТ 9.014 . Кріпильні вироби повинні бути загорнуті та упаковані разом з виробами. Замки та заскочки комплектно допускається вкладати в транспортну тару загорнутими у папір або поліетиленові пакети. 3.9.5 Як транспортна тара можуть застосовуватися дощаті ящики за ГОСТ 2991 ящики із древесноволокнистої плити типу VI за ГОСТ 5959 або ящики із гофрованого картону за ГОСТ 9142. За погодженням підприємства-виготовлювача зі споживачем допускається застосування інших видів пакування та пакувальних матеріалів а також відправлення виробів без застосування транспортної тари в спеціалізованих контейнерах або ящикових піддонах. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.12 3.9.6 У кожний ящик вкладають пакувальний аркуш на якому повинно бути вказано: - найменування та умовне позначення виробу; - кількість виробів; - номер пакувальника; - дата пакування рік місяць ; - штамп ВТК. Допускається включати відомості не вказані в даному переліку. Допускається вкладати в ящик етикетку за ГОСТ 2.601. При цьому на етикетці повинна бути зазначена кількість виробів. 3.9.7 Написи на етикетці споживчій та груповій тарі пакувальному аркуші за винятком номера пакувальника дати пакування кількості виробів штампу ВТК маси брутто та нетто повинні бути виконані друкарським способом. 4 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища 4.1 Вимоги безпеки для замкових виробів обладнаних засобами охоронної сигнализації 4.1.1 Вимоги безпеки при експлуатації замкових виробів повинні відповідати ГОСТ 12.1.019 та ГОСТ 12.2.006. За способом захисту людини від ураження електричним струмом замкові вироби повинні відповідати класам І або ІІ за ГОСТ 12.2.007.0. 4.1.2 Доступні металеві частини замкового виробу повинні бути ізольовані від частин які знаходяться під небезпечною напругою за допомогою подвійної ізоляції. 4.1.3 З’єднання струмоведучих частин повинно бути виконано за ГОСТ 12.2.007.0. 4.2 Заходи щодо запобігання нанесенню шкоди навколишньому середовищу здоров'ю та генетичному фонду людини при виготовленні замкових та скобкових виробів повинні бути розроблені для кожного підприємства-виготовлювача згідно з ГОСТ 17.2.302 та вимогами цього стандарту. 5 Правила приймання 5.1 Вироби приймають партіями. Партія включає вироби одного типу або типорозміру які виготовлені із одних і тих самих матеріалів за однією технологією протягом однієї зміни або іншого встановленого періоду часу та пред'явлені до приймання за одним документом. 5.2 Для перевірки на відповідність виробів вимогам цього стандарту стандартів та технічних умов на вироби конкретних типів проводять приймальний контроль періодичні та типові випробування. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.13 5.3 Приймальний контроль 5.3.1 Приймальний контроль виробів на відповідність вимогам пунктів 3.1; 3 2; 3.3.1; 3.3.4; 3.4; 3.6.5; 3.6.11; 3.6.21; 3.7-3.9 цього стандарту та вимогам стандартів на вироби конкретних типів - за ГОСТ 18242. Рівень контролю - ІІ. Приймальний рівень дефектності: - значні дефекти - не більше 2 5%; - малозначні дефекти - не більше 6 5%. До значних дефектів відносять дефекти пов'язані з відхиленнями від вимог наведених у пунктах 3.1; 3.2; 3.4 в частині спряжуваних розмірів 3.1; 3.3.4; 3.4; 3.6.5; 3.6.11; 3.6.21 в частині відповідності зразку-еталону за зовнішнім видом крім врізних завіс врізних шпінгалетів кутників дверних упорів стяжок нагелів 3.3.4; 3.4; 3.9 - для замків. До малозначних дефектів відносять дефекти зв'язані з відхиленнями від вимог вказаних у пунктах 3.1; 3.2; 3.4 у частині неспряжуваних розмірів та допусків форми і розміщення поверхонь 3.1; 3.3.4; 3.6.5 в частині відповідності зразку- еталону за зовнішнім видом для врізних завіс врізних шпінгалетів кутників дверних упорів стяжок нагелів 3.7-3.9 за винятком комплектності маркування та пакування замків. План контролю двоступеневий для рівнів дефектності 2 5 і 6 5% вказаний в таблиці 1. Таблиця 1 Обсяг партії виробів шт. Вибірка % Обсяг вибірки шт. Приймальні і бракувальні числа для значних дефектів для малозначних дефектів Від 91 до 150 вкл. 1 13 0 2 1 4 2 13 1 2 4 5 Св. 151"280" 1 20 0 3 2 5 2 20 3 4 6 7 " 281 " 500 " 1 32 1 4 3 7 2 32 4 5 8 9 "501 "1200" 1 50 2 5 5 9 2 50 6 7 12 13 "1201 "3200" 1 80 3 7 7 11 2 80 8 9 18 19 "3201 " 10000" 1 125 5 9 11 16 2 125 12 13 26 27 "10001 і більше 1 200 11 16 11 16 2 200 26 27 26 27 Примітка. Для партії виробів обсягом менше 91 шт. повинен проводитись суцільний контроль. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.14 5.3.2 Партію виробів приймають якщо кількість дефектних виробів у першій вибірці менша або дорівнює приймальному числу і бракують без призначення другої вибірки якщо кількість дефектних виробів більша або дорівнює бракувальному числу. Якщо кількість дефектних виробів у першій вибірці більша приймального числа але менше бракувального проводять другу вибірку. Партію виробів приймають якщо кількість дефектних виробів у двох вибірках менша або дорівнює приймальному числу і бракують якщо кількість дефектних виробів у двох вибірках більша або дорівнює бракувальному числу при контролі як значних так і малозначних дефектів. 5.3.3 Споживач має право проводити контрольну перевірку виробів застосовуючи при цьому наведений вище порядок відбору зразків і встановлений цим стандартом метод контролю. 5.3.4 Забракована партія виробів може бути повторно представлена для приймання після усунення виявлених дефектів і проведення суцільного контролю. 5.4 Періодичні випробування 5.4.1 Періодичні випробування замків заскочок і закривачів для дерев'яних вікон та дверей повинні проводитися не рідше одного разу на рік. Випробування фрамужних приладів фіксаторів обмежувачів та загорток для алюмінієвих конструкцій повинні проводитися не рідше одного разу в два роки. 5.4.2 При періодичних іспитах проводять перевірку виробів в обсязі приймального контролю крім перевірки за пунктом 3.9 та на відповідність вимогам пунктів 3.3.2 3.3.3 3.3.4 цього стандарту і вимогам стандартів на вироби конкретних типів. 5.4.3 Методи добору замків та заскочок при проведенні випробування за пунктами 3.3.2 3.3.3 3.3.4 - згідно з ГОСТ 19091 ГОСТ 23306 та ГОСТ 24033. Для проведення випробувань закривачів за ГОСТ 5091 фрамужних приладів за ГОСТ 26301 фіксаторів та обмежувачів за ГОСТ 26422 закруток за ГОСТ 26547 відбирають не менш трьох виробів. Якщо хоча б один виріб не витримає випробування треба проводити випробування подвоєної кількості виробів. При незадовільних результатах повторних випробувань вважається що вироби не витримали періодичних випробувань. 5.5 Типові випробування 5.5.1 Типові випробування виробів проводять після внесення змін в конструкцію матеріали або технологію виготовлення які впливають на експлуатаційні властивості виробів для оцінки ефективності і доцільності зміни. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.15 5.5.2 Обсяг типових випробувань визначається характером внесених змін. Типові випробування проводять для виробів які пройшли приймальний контроль. 5.6 Приймальні випробування дослідних зразків виробів здійснюють в обсязі періодичних випробувань. 6 Методи контролю та випробувань 6.1 Контроль та випробування проводять при t = 20±5°С відносній вологості не більше 70% встановлених ГОСТ 15150. 6.2 Розміри перевіряють універсальним инструментом або спеціальними приладами. 6.3 Зовнішній вигляд та маркування виробів перевіряють візуально методом порівняння зі зразком-еталоном. 6.4 Перевірку роботи рухомих деталей виробів проводять вручну виконуючи п'ять разів цикл роботи. 6.5 Випробування виробів на безвідмовність міцність та експлуатаційні навантаження- за ГОСТ 5090 ГОСТ 5091 ГОСТ 19091 ГОСТ 23306 ГОСТ 23747 ГОСТ 24033 ГОСТ 26301 ГОСТ 26422 ГОСТ 26547. 6.6 Контроль металевих та неметалевих неорганічних покриттів - за ГОСТ 9.301 ГОСТ 9.302 оцінка зовнішнього вигляду лакофарбового покриття - за ГОСТ 9.407 методи випробувань лакофарбових покриттів - за ГОСТ 9.074. 6.7 Шорсткість поверхні перевіряють за допомогою вимірювальної апаратури за ГОСТ 19300 або методом порівняння зі зразками шорсткості за ГОСТ 9378. 6.8 Вологість деревини перевіряють за ГОСТ 16588 або за допомогою влагоміра ВК-4. 6.9 Комплектність та упакувку перевіряють на відповідність вимогам конструкторської документації. 7 Транспортування і зберігання 7.1 Вироби можуть транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах у відповідності з правилами та умовами завантаження та кріплення вантажів що діють на транспорті відповідного виду. Транспортування виробів виконується всіма видами транспорту у відповідності з правилами перевезення вантажів які діють на даному виді транспорту. Транспортування виробів проводиться в універсальних контейнерах за ГОСТ 18477 ГОСТ 20259 ГОСТ 20435 ГОСТ 22225 а також в спеціалізованих контейнерах. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.16 7.2 Умови зберігання виробів - за групою 2 умови транспортування - за групою 5 за ГОСТ 15150. 7.3 Транспортування і зберігання виробів для алюмінієвих конструкцій - за НД затвердженою в установленому порядку. 8 Гарантії виготовлювача 8.1 Підприємство-виготовлювач гарантує відповідність виробів вимогам цього стандарту і стандартів на вироби конкретних типів при додержанні умов транспортування зберігання та експлуатації. 8.2 Гарантійний строк експлуатації виробів не менше 24 міс. від дня вводу в експлуатацію або від дня продажу через роздрібну торговельну мережу. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.17 Додаток А обов'язковий ФОРМА ЯРЛИКА ДО ЗРАЗКА-ЕТАЛОНА ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник У відповідності з порядком базової організації встановленим виготовлювачем підпис “ ” 199 р. М.П. Зразок-еталон найменування виробу виготовлений найменування підприємства-виготовлювача За позначення НТД шифр креслення основні матеріали покриття Строк дії зразка-еталона Керівник підприємства-виготовлювача або його заступник підпис “ ” 199 р. М.П. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.18 Додаток Б рекомендований НОМЕНКЛАТУРА ВИРОБІВ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ Номенклатура Код ОКП Позначення стандарту Замок врізний 498110 ДСТУ Б В.2.6-1-95 Замок накладний 498120 -"- Заскочка врізна 498170 -"- Заскочка накладна 498180 -"- Ручка-скоба 498210 ГОСТ 5087-80 Ручка-кнопка 498220 -"- Завіса накладна 498310 ГОСТ 5088-78 Завіса врізна 498320 -"- Шпінгалет накладний 498410 ГОСТ 5090-86 Шпінгалет врізний 498410 -"- Засувка накладна 498430 -"- Закрутка накладна 498430 -"- Закрутка врізна 498430 -"- Стяжка 498440 -"- Прилад фрамужний 498450 -"- Закривач дверний 498510 ГОСТ 5091-78 Фіксатор 498530 -"- Кутник 498612 -"- Упор віконний 498613 -"- Нагель 498614 -"- Ланцюжок дверний 498652 -"- Вічко дверне 498653 -"- Упор дверний 498716 -"- ДСТУ Б В.2.6-13-97 С. 19 Додаток В рекомендований НОМЕНКЛАТУРА ВИРОБІВ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ Номенклатура Код ОКП Позначення стандарту Завіса врізна 498751 - Завіса накладна 498751 - Шарнір для навіски 498751 - Стяжка фрамужна 498752 ГОСТ 26301-84 Упор дверний 498753 - Замок врізний 498755 - Ручка-скоба 498756 ГОСТ 25897-83 Ручка-кнопка 498756 -"- Ручка-штовхач 498756 -"- Прилад фрамужний 498757 ГОСТ 26301-84 Заскочка фрамужна 498757 -"- Закрутка 498757 ГОСТ 26547-85 Засувка 498757 -"- Прилад для середньо- підвісного вікна 498757 - Закривач дверний 498758 - Фіксатор 498758 ГОСТ 26422-85 Обмежувач відкривання 498758 -"- ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.22 УДК 683.338.2:006.354 Група Ж-34 91.080.10 Ключові слова: замкові вироби скобкові вироби покриття шорсткість випробування вироби. ДСТУ Б В.2.6-13-97 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ Конструкции зданий и сооружений Изделия замочные и скобяные Общие технические условия ДСТУ Б В.2.6-13-97 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Симферопольским проектно-конструкторским и технологическим бюро ЦПКТБ корпорации "Укрстройматериалы" 2 ВНЕСЕН Управлением строительной индустрии механизации и производственной кооперации в строительстве Государственного комитета Украины по делам градостроительства и архитектуры 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Госкомградостроительства Украины от 11 марта 1997 г. № 32 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ С введением настоящего стандарта ДСТУ Б В.2.6-13-97 прекращает действие на территории Украины ГОСТ 538-88 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия" ДСТУ Б В.2.6-13-97 Содержание 1 Область применения ................................................................................................. 1 2 Нормативные ссылки ................................................................................................ 1 3 Общие технические требования ............................................................................... 5 4 Требования безопасности и охраны окружающей среды ....................................... 14 5 Правила приемки ....................................................................................................... 14 6 Методы контроля и испытаний ................................................................................. 17 7 Транспортирование и хранение ................................................................................ 18 8 Гарантии изготовителя .............................................................................................. 18 Приложение А Форма ярлыка к образцу-эталону .............................................................................. 19 Приложение Б Номенклатура изделий для деревянных окон и дверей .......................................... 20 Приложение В Номенклатура изделий для алюминиевых конструкций ........................................ 21 ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ Конструкции зданий и сооружений Изделия замочные и скобяные Общие технические условия Конструкції будинків і споруд Вироби замкові та скобкові Загальні технічні умови Constructions of buildings and structures Losk and building hardware Genera/ specifications Дата введения 1997-07-01 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на замочные и скобяные изделия далее изделия для деревянных окон и дверей применяемых в строительстве жилых и общественных зданий а также для окон дверей витрин и витражей из алюминиевых сплавов далее изделия для алюминиевых конструкций применяемых в гражданском и промышленном строительстве. Обязательные требования изложены в пунктах и подпунктах: 3.1 3.2 3.3.2-3.3.4 3.4 3.5.1 3.5.3 3.5.5 3.6.1-3.6.5 3.6.11 3.6.21 3.7 3.8 3.9.1 3.9.2 3.9.6 3.9.7 4.1 4.2 5.3-5 5 6.1-6.9 7.2 7.3 8.1 8.2. Стандарт пригоден для целей сертификации. 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ДСТУ Б В.2.6-1-95 Замки и защелки для деревянных дверей. Типы и основные размеры ГОСТ 2.601-68 ЕСКД. Эксплуатационные документы ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.2 ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору и обозначения ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием ГОСТ 9.407-84 ЕСЗКС. Покрытия органосиликатные. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты ГОСТ 12.2.006-87 ССБТ. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Требования безопасности и методы испытаний ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ГОСТ 17.2.302-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленных предприятий ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой ГОСТ 1144-80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры ГОСТ 1145-80 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры ГОСТ 1146-80 Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.3 ГОСТ 4784-74 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки ГОСТ 5087-80 Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры ГОСТ 5088-78 Петли для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры ГОСТ 5090-86 Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры ГОСТ 5091-78 Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы ГОСТ 5221-77 Проволока из оловянно-цинковой бронзы. Технические условия ГОСТ 5222-72 Проволока из кремнемарганцевой бронзы. Технические условия ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие ГОСТ 5959-80 Ящики з листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции ГОСТ 7016-82 Параметры шероховатости поверхности. Изделия из древесины и древесных материалов ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности сравнения . Общие технические условия ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия ГОСТ 10619-80 Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры ГОСТ 10620-80 Винты самонарезающие с полупотайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры ГОСТ 10621-80 Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры ГОСТ 11214-86 Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы ГОСТ 12301-81 Коробки из картона ГОСТ 12303-80 Пачки из картона Б В.2.6-13-97 С.4 ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов ГОСТ 15150-69 Машины ГОСТ 16118-70 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Технические условия ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности ГОСТ 17473-80 Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры ГОСТ 17474-80 Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры ГОСТ 17475-80 Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры ГОСТ 18143-72 Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали. Технические условия ГОСТ 18242-82 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы ГОСТ 19091-82 Замки врезные и накладные цилиндровые и защелки врезные. Методы испытаний ГОСТ 19300-86 Средства измерения шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры ГОСТ 19424-74 Сплавы цинковые литейные в чушках. Технические условия ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные. Общие технические условия ГОСТ 20435-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3 0 т. Технические условия ГОСТ 22225-76 Контейнеры универсальные массой брутто 0 625 и 1 25 т. Технические условия ГОСТ 23306-87 Замки врезные и накладные сувальдные для деревянных дверей. Методы испытаний ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия ГОСТ 24033-80 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.5 ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения ГОСТ 25140-93 Сплавы цинковые литейные. Марки ГОСТ 25347-82 ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки ГОСТ 25897-88 Ручки для дверей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия ГОСТ 26301-81 Приборы фрамужные для окон ГОСТ 26422-85 Фиксаторы и ограничитель открывания для окон из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры ГОСТ 26547-85 Завертки и задвижки для окон ГОСТ 27346-87 Изделия замочно-скобяные. Термины и определения 3 Общие технические требования 3.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и нормативной документации НД на изделия конкретных типов комплекту конструкторской документации и образцу-эталону. Конструкторская документация и образцы-эталоны на изделия для окон и дверей витрин и витражей должны быть согласованы с базовой организацией по стандартизации по данному виду продукции. Форма ярлыка к образцу-эталону изделия приведена в приложении А. 3.2 Основные параметры и размеры изделий должны соответствовать стандартам на изделия конкретных типов. Термины замочных и скобяных изделий - по ГОСТ 27346. Условные обозначения изделий должны соответствовать установленным в стандартах на изделия конкретных типов. Номенклатура изделий с указанием кодов ОКП и обозначений распространяющихся на них стандартов приведена в приложениях Б В. 3.3 Характеристики 3.3.1 Требования назначения Изделия подразделяются на: - универсальные устанавливаемые как на правые так и на левые окна и двери включая переналаживаемые; ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.6 - правые или левые устанавливаемые соответственно на правые и левые окна и двери. Схема определения правых и левых изделий - согласно ГОСТ 6629 и ГОСТ 11214. Необходимость исполнений правое или левое изделий должна быть определена в стандартах на изделия конкретных типов. Правые или левые изделия обозначают соответственно буквами П или Л. 3.3.2 Требования к прочности изделий для деревянных окон и дверей - по ГОСТ 5090 ГОСТ 5091 ГОСТ 19091 ГОСТ 23306 ГОСТ 240033. Требования к прочности изделий для алюминиевых конструкций - по ГОСТ 26301 ГОСТ 26422 ГОСТ 26547. 3.3.3 Требования к надежности изделий для деревянных окон и дверей - по ГОСТ 5090 ГОСТ 5091 ГОСТ 19091 ГОСТ 23306 ГОСТ 24033. Требования надежности изделий для алюминиевых конструкций - по ГОСТ 26301 ГОСТ 26422 ГОСТ 26547. 3.3.4 Требования эргономики и технической эстетики Подвижные детали изделий должны перемещаться без заеданий. Эксплуатационные усилия замков и защелок для деревянных окон и дверей - по ГОСТ 19091 и ГОСТ 23306. Эксплуатационные усилия для ручек петель запирающих приборов и т.п. - по ГОСТ 23747 и ГОСТ 24033. Поверхности изделий подразделяются на лицевые видимые и нелицевые невидимые . Лицевые поверхности - поверхности видимые после установки изделий на окна и двери витрины и витражи в закрытом положении. Остальные поверхности - нелицевые. Для запорных и лицевых планок изделий лицевые поверхности -поверхности видимые после установки изделий на окна и двери витрины и витражи в открытом положении. Класс покрытия изделий указывается в конструкторской документации по ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.301 и согласовывается с потребителем. Лицевые поверхности замков защелок а также цилиндровых механизмов ручек и накладок к ним не должны иметь повреждений. Нелицевые поверхности металлических деталей изделий могут иметь углубления риски волнистость и другие дефекты поверхности не снижающие функциональных свойств и качества изделий. Поверхности деталей из пластмассы стекла и керамики не должны иметь трещин царапин сколов раковин вздутий и других дефектов ухудшающих внешний вид изделий. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.7 Лицевые поверхности деталей из древесины не должны иметь дефектов обработки и пороков за исключением сросшихся здоровых сучков размером не более 7 мм свилеватости наклона волокон до 5%. 3.4 Конструктивные требования Корпуса врезных и полуврезных изделий не должны иметь местных выступов требующих дополнительной доработки при установке изделий в окна и двери. Конструкция разъемных соединений изделий должна исключать возможность их самопроизвольного разъединения после установки на окна двери витрины или витражи. Подвижные детали изделий в зависимости от назначения должны фиксироваться в крайних и при необходимости в промежуточных положениях. Конструкция изделий должна обеспечивать возможность демонтажа регулировки и при необходимости смазки трущихся деталей в процессе эксплуатации. Предельные отклонения размеров деталей изделий должны соответствовать ГОСТ 25347: - до 12-го квалитета включ. - для сопрягаемых размеров; - до 16-го квалитета включ - для несопрягаемых размеров. Предельные отклонения несопрягаемых размеров накладных деталей изделий не влияющих на установку на окна и двери а также несопрягаемых размеров выступов впадин ребер жесткости орнаментов и других декоративных конструктивных и технологических элементов - до 17-го квалитета включительно. Предельные отклонения параметров пружин из стальной проволоки - по ГОСТ 16118 пружин кручения-поНД утвержденной в установленном порядке. Предельные отклонения размеров сечений деталей изделий изготовленных из необработанного проката всех видов не должны превышать предельных отклонений сечений проката. Допуски формы и расположения поверхностей до 15-й степени точности включ. - по ГОСТ 24643. Детали изделий подлежащие сборке в неразъемные соединения могут иметь предельные отклонения сопрягаемых размеров до 14-го квалитета включительно. Длина резьбы в отверстиях деталей получаемых методом штамповки должна быть не менее 0 5 диаметра резьбы в других случаях - не менее диаметра резьбы. Размеры опорных поверхностей под шурупы и винты с потайной головкой должны обеспечивать их установку на одном уровне с поверхностью детали или углублением до 0 5 мм. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.8 На накладках с ручками допускается утопание головок крепежных изделий до 1 мм. Конструктивно-технологические элементы и крепежные изделия не должны выступать над поверхностью врезаемых частей изделий более чем на 1 0мм. Другие конструктивные требования - в соответствии со стандартами на изделия конкретных типов. 3.5 Требования к материалам и комплектующим изделиям 3.5.1 Для изготовления деталей изделий должны применяться материалы: сталь чугун алюминий и его сплавы цинковые сплавы сплавы на основе меди порошковые материалы керамика пластмасса стекло резина древесина твердых пород - по НД утвержденной в установленном порядке. 3.5.2 Засовы эксцентрики и кулачки цилиндровых механизмов как правило изготавливают из стали или порошковых материалов. Цилиндровые механизмы и ключи к ним при необходимости изготавливают из латуни. Ключи для замков с сувальдным механизмом могут быть изготовлены из стали или цинкового сплава. Ключи для цилиндровых механизмов могут быть изготовлены из стали. Засовы засовы-защелки эксцентрики а также корпуса цилиндры и кулачки цилиндровых механизмов допускается изготавливать из цинковых сплавов марок ЦАМ 4-1 ЦАМ 4-1о ЦА 4о по ГОСТ 19424 ZnA14A ЦА4 ЦА4о ZnALCuIA ЦА 4М ЦА 4М1о за ГОСТ 25140. Корпуса цилиндровых механизмов засовы-защелки и эксцентрики могут быть изготовлены также из цинкового сплава ЦАМ 27-1 по НД утвержденной в установленном порядке. Корпуса цилиндровых механизмов допускается изготавливать из проката алюминиевых сплавов марок Д1 Д1б 1915 1925 по ГОСТ 4784. 3.5.3 Пружины для изделий должны изготавливаться из стальной проволоки или ленты из пружинной стали по НД утвержденной в установленном порядке. Пружины для цилиндровых механизмов следует изготавливать из оловянно-цинковой бронзы по ГОСТ 5221 кремнемарганцевой бронзы по ГОСТ 5222 стальной проволоки по ГОСТ 18143. 3.5.4 Для изделий могут применяться шурупы всех исполнений по ГОСТ 1144 ГОСТ 1145 ГОСТ 1146 винты всех исполнений по ГОСТ 17473 ГОСТ 17474 ГОСТ 17475 ГОСТ 10619 ГОСТ 10620 ГОСТ 10621 или техническим условиям утвержденным в установленном порядке. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.9 Допускается применять шурупы длиной превышающей установленную стандартами на изделия конкретных типов не более чем на 5 мм. 3.5.5 Крепежные изделия для замочных и скобяных изделий для алюминиевых конструкций должны изготавливаться из сталей марок 20х13 12х13 по ГОСТ 5632 или из стали любой марки по ГОСТ 1050. 3.6 Требования к покрытиям 3.6.1 Поверхности деталей из металла перед нанесением металлического или неметаллического неорганического защитного или защитно-декоративного покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.301 а перед нанесением лакокрасочного покрытия - ГОСТ 9.402. 3.6.2 Шероховатость лицевых поверхностей деталей из латуни за исключением ключей алюминиевых и цинковых сплавов или алюминиевого проката должна быть не более Rа 1 25 мкм по ГОСТ 2789. 3.6.3 Шероховатость лицевых поверхностей деталей из древесины должна быть не более Rm 60 мкм по ГОСТ 7016 влажность древесины - не более 9±3 %. 3.6.4 Лицевые поверхности деталей из металла должны иметь защитно-декоративное покрытие нелицевые поверхности - защитное покрытие. В качестве защитных и защитно-декоративных покрытий должны быть использованы металлические полимерные лакокрасочные покрытия. Выбор металлических покрытий - по ГОСТ 9.303 полимерных - по ГОСТ 9.410 лакокрасочных - по ГОСТ 9.401. 3.6.5 Толщина защитно-декоративных и защитных металлических покрытий стальных изделий должна быть не менее 6 мкм независимо от группы условий эксплуатации и 9 мкм для деталей покрытых цинком. Примечание. Толщина слоя покрытия указана после механической обработки поверхности изделия методом полирования. 3.6.6 Лицевые поверхности деталей из стали могут иметь блестящее покрытие. 3.6.7 Лицевые поверхности деталей из алюминиевых и цинковых сплавов могут не иметь покрытия. При этом лицевые поверхности деталей должны иметь шероховатость Ra 0 63 мкм. 3.6.8 Детали из алюминиевых сплавов могут иметь покрытие толщиной не менее 9 мкм независимо от группы условий эксплуатации. По согласованию с потребителем указанные детали могут не иметь покрытия. ДСТУ Б В.2.6-13-97C.10 3.6.9 Лицевые поверхности деталей из латуни рекомендуется пассивировать и покрывать бесцветным лаком. По согласованию с потребителем указанные детали могут не иметь пассивации. 3.6.10 Детали изделий из цинковых сплавов могут иметь защитно-декоративное покрытие Х6.б а также латунное покрытие с лакированием М.Цлкп М.Ц.Хим.Окс.лкп. 3.6.11 Лицевые поверхности деталей из древесины должны иметь лакокрасочное покрытие. 3.6.12 Нелицевые поверхности деталей изделий из цинковых сплавов алюминиевых литых деформируемых сплавов а также алюминиевого проката могут не иметь покрытия. 3.6.13 Корпуса врезных замков и защелок врезных заверток врезных шпингалетов могут иметь защитное покрытие любого вида. 3.6.14 Корпуса накладных замков и защелок дверных закрывателей могут иметь защитно-декоративное покрытие любого вида. 3.6.15 Лицевые декоративные и запорные планки а также накладки для замков и защелок могут иметь защитно-декоративное покрытие любого вида. 3.6.16 Внутренние поверхности корпусов врезных и накладных замков и защелок а также детали расположенные внутри корпусов могут иметь защитное покрытие любого вида или не иметь покрытия в случае использования этих изделий в категории размещения 4 и климатическом исполнении У УХС и ТС по ГОСТ 15150. 3.6.17 Стальные ключи к замкам могут иметь покрытие Нб М.Нб Хим.Нб Нб.Хб Нпб толщиной не менее 6 мкм Цб Ц9хр толщиной не менее 9 мкм. Ключи заготовки ключей из латуни могут быть пассивированы. 3.6.18 Петли за исключением петель типов ПН8 ПН9 и ПН10 по ГОСТ 5088 и угольники могут быть без покрытия с применением консервационных смазок. 3.6.19 По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем могут быть другие виды покрытий лицевых поверхностей изделий обеспечивающие коррозионную стойкость и не ухудшающие товарного вида самого изделия. 3.6.20 Стальные пружины могут иметь покрытие по ГОСТ 9.303. Допускаются другие виды покрытий пружин обеспечивающие их коррозионную стойкость. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.11 3.6.21 Крепежные изделия устанавливаемые на лицевой поверхности изделий должны иметь покрытие одинаковое по цвету с покрытием поверхности на которую они устанавливаются. Крепежные изделия устанавливаемые на лицевой поверхности изделий а также на петлях за исключением петель типов ПН8 ПН9 и ПН10 по ГОСТ 5088 и угольниках должны иметь защитное покрытие. Крепежные изделия устанавливаемые на лицевой поверхности деталей с лакокрасочным и полимерным покрытием а также устанавливаемые на алюминиевых конструкциях могут иметь цинковое покрытие с блеско-образующими добавками или никелевое. Крепежные изделия устанавливаемые на лицевой поверхности изделий с медным покрытием или сплавами меди должны иметь такое же покрытие или окисное в зависимости от цвета покрытия изделия. Толщина металлического покрытия крепежа должна быть не менее 6 мкм. 3.7 Комплектность 3.7.1 Каждое изделие должно поставляться потребителю комплектно в соответствии с требованиями стандартов на изделия конкретных типов и конструкторской документации. 3.7.2 Замки врезные защелки с дополнительным запиранием дверные закрыватели типов ЗД 1 ЗД4 фрамужные приборы изделия для среднеподвесочных окон должны быть снабжены инструкцией по эксплуатации или паспортом по ГОСТ 2.601. Остальные изделия должны быть снабжены этикеткой с учетом требований пункта 3.8.2 настоящего стандарта. По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем изделия кроме замков и защелок могут поставляться без крепежных изделий. 3.8 Маркировка 3.8.1 На каждом изделии должны быть нанесены: - товарный знак предприятия-изготовителя; - буквенное обозначение П или Л на правые или левые изделия. Примечание 1. На универсальных изделиях буквенное обозначение не наносится. Примечание 2. Способ нанесения маркировочных знаков должен обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации изделий. Примечание 3. На изделиях имеющих малую площадь поверхности товарный знак завода-изготовителя может быть указан на упаковке или этикетке. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.12 3.8.2 На потребительской групповой таре должно быть указано: - наименование предприятия-изготовителя адрес; - товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование и условное обозначение изделия; - количество изделий для одной групповой тары ; - штамп ОТК; - номер упаковщика; - дата упаковки год месяц . По требованию потребителя допускается включать дополнительные сведения. 3.8.3 Транспортная маркировка груза - по ГОСТ 14192. Маркировка должна быть нанесена на ярлык или на одну из боковых стенок тары. Дополнительно на ярлыке таре должно быть указано: - наименование и условное обозначение изделия; - количество изделий; - дата упаковки год месяц ; - срок защиты для изделий подлежащих временной противокоррозионной защите . Допускается включать сведения не указанные в данном перечне. 3.9 Упаковка 3.9.1 Временная противокоррозионная защита изделий - по ГОСТ 9.014. Срок защиты - по согласованию с потребителем но не менее 1 года. По согласованию с потребителем допускается не подвергать изделия противокоррозионной защите. 3.9.2 Изделия одного типа должны быть упакованы в потребительскую или групповую а затем в транспортную тару в соответствии с требованиями настоящего стандарта и дополнительными требованиями стандартов на изделия конкретных типов. Допускается применение возвратной тары. Способ упаковки изделий должен исключать возможность их произвольного перемещения и обеспечивать сохранность изделий с их комплектующими и крепежными изделиями. Изделия правого и левого исполнения должны быть упакованы раздельно. 3.9.3 Для потребительской и групповой тары должны применяться коробки по ГОСТ 12301 пачки по ГОСТ 12303 тара из полиэтиленовой ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.13 пленки по ГОСТ 10354 или полиэтиленовой термоусадочной пленки по ГОСТ 25951. Для упаковки фрамужных приборов накладных заверток накладных шпингалетов допускается применять бумагу упаковочное средство УМ-1 по ГОСТ 9.014 . 3.9.4 В качестве групповой тары для ручек-скоб петель заверток задвижек врезных шпингалетов дверных и оконных упоров стяжек угольников допускается применять бумагу упаковочное средство УМ-1 по ГОСТ 9.014 . При поставке указанных изделий потребителю допускается укладывать их в транспортную тару слоями перекладывая каждый слой бумагой упаковочное средство УМ-1 по ГОСТ 9.014 . Крепежные изделия должны быть завернуты и упакованы вместе с изделиями. Замки и защелки комплектно допускается укладывать в транспортную тару завернутыми в бумагу или полиэтиленовые пакеты. 3.9.5 В качестве транспортной тары могут применяться дощатые ящики по ГОСТ 2991 ящики из древесноволокнистой плиты типа VI по ГОСТ 5959 или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем допускается применение других видов упаковки и упаковочных материалов а также отправление изделий без применения транспортной тары в специализированных контейнерах или ящичных поддонах. 3.9.6 В каждый ящик вкладывается упаковочный лист на котором должно быть указано: - наименование и условное обозначение изделия; - количество изделий; - номер упаковщика; - дата упаковки год месяц ; - штамп ОТК. Допускается включать сведения не указанные в данном перечне. Допускается вкладывать в ящик этикетку по ГОСТ 2.601. При этом на этикетке должно быть указано количество изделий. 3.9.7 Надписи на этикетке потребительской и групповой таре упаковочном листе за исключением номера упаковщика даты упаковки количества изделий штампа ОТК массы брутто и нетто должны быть выполнены типографским способом. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.14 4 Требования безопасности и охраны окружающей среды 4.1 Требования безопасности для замочных изделий оборудованных средствами охранной сигнализации 4.1.1 Требования безопасности при эксплуатации замочных изделий должны соответствовать ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.2.006. По способу защиты человека от поражения электрическим током замочные изделия должны соответствовать классам или по ГОСТ 12.2.007.0. 4.1.2 Доступные металлические части замочного изделия должны быть изолированы от частей находящихся под опасным напряжением с помощью двойной изоляции. 4.1.3 Сочленение токоведущих частей должно быть выполнено по ГОСТ 12.2.007.0. 4.2 Мероприятия для предупреждения нанесения вреда окружающей природной среде здоровью и генетическому фонду человека при производстве замочных и скобяных изделий должны быть разработаны для каждого предприятия-изготовителя индивидуально согласно ГОСТ 17.2.302 и требованиям настоящего стандарта. 5 Правила приемки 5.1 Изделия принимают партиями. Партия включает изделия одного типа или типоразмера изготовленные из одних и тех же материалов по одной технологии в течение одной смены или другого установленного периода времени и предъявленные к приемке по одному документу. 5.2 Для проверки соответствия изделий требованиям настоящего стандарта стандартов и технических условий на изделия конкретных типов проводят приемочный контроль периодические и типовые испытания. 5.3 Приемочный контроль 5.3.1 Приемочный контроль изделий на соответствие требованиям пунктов 3.1; 3 2; 3.3.1; 3.3.4; 3.4; 3.6.5; 3.6.11; 3.6.21; 3.7-3.9 настоящего стандарта и требованиям стандартов на изделия конкретных типов - по ГОСТ 18242. Уровень контроля - П. Приемочный уровень дефектности: - значительные дефекты - не более 2 5%; - малозначительные дефекты - не более 6 5%. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.15 К значительным дефектам относят дефекты связанные с отклонениями от требований указанных в пунктах 3.1; 3.2; 3.4 в части сопрягаемых размеров 3.1; 3.3.4; 3.4; 3.6.5; 3.6.11; 3.6.21 в части соответствия образцу-эталону по внешнему виду кроме врезных петель врезных шпингалетов угольников дверных упоров стяжек нагелей 3.3.4; 3.4; 3.9 -для замков. К малозначительным дефектам относят дефекты связанные с отклонениями от требований указанных в пунктах 3.1; 3.2; 3.4 в части несопрягаемых размеров и допусков формы и расположения поверхностей 3.1; 3.3.4; 3.6.5 в части соответствия образцу-эталону по внешнему виду для врезных петель врезных шпингалетов угольников дверных упоров стяжек нагелей 3.7-3.9 за исключением комплектности маркировки и упаковки замков. План контроля двухступенчатый для уровней дефектности 2 5 и 6 5% указан в таблице 1. Таблица 1 Объем партии изделий шт. Выборка % Объем выборки шт. Приемочные и браковочные числа для значительных дефектов для малозначительных дефектов От 91 до 150 вкл. 1 13 0 2 1 4 2 13 1 2 4 5 Св. 151"280" 1 20 0 3 2 5 2 20 3 4 6 7 " 281 " 500 " 1 32 1 4 3 7 2 32 4 5 8 9 "501 "1200" 1 50 2 5 5 9 2 50 6 7 12 13 "1201 "3200" 1 80 3 7 7 11 2 80 8 9 18 19 "3201 " 10000" 1 125 5 9 11 16 2 125 12 13 26 27 " 10001 и более 1 200 11 16 11 16 2 200 26 27 26 27 Примечание. Для партии изделий объемом менее 91 шт. должен проводиться сплошной контроль. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.16 5.3.2 Партию изделий принимают если количество дефектных изделий в первой выборке меньше или равно приемочному числу и бракуют без назначения второй выборки если количество дефектных изделий больше или равно браковочному числу. Если количество дефектных изделий в первой выборке больше приемочного числа но меньше браковочного производят вторую выборку. Партию изделий принимают если количество дефектных изделий в двух выборках меньше или равно приемочному числу и бракуют если количество дефектных изделий в двух выборках больше или равно браковочному числу при контроле как значительных так и малозначительных дефектов. 5.3.3 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку изделий применяя при этом приведенный выше порядок отбора образцов и установленный настоящим стандартом метод контроля. 5.3.4 Забракованная партия изделий может быть вторично представлена на приемку после устранения выявленных дефектов и проведения сплошного контроля. 5.4 Периодические испытания 5.4.1 Периодические испытания замков защелок и закрывателей для деревянных окон и дверей должны проводиться не реже одного раза в год. Испытания фрамужных приборов фиксаторов ограничителей и заверток для алюминиевых конструкций должны проводиться не реже одного раза в два года. 5.4.2 При периодических испытаниях проводят проверку изделий в объеме приемочного контроля кроме проверки по пункту 3.9 и на соответствие требованиям пунктов 3.3.2 3.3.3 3.3.4 настоящего стандарта и требованиям стандартов на изделия конкретных типов. 5.4.3 Методы отбора замков и защелок при проведении испытаний по пунктам 3.3.2 3.3.3 3.3.4 - согласно ГОСТ 19091 ГОСТ 23306 и ГОСТ 24033. Для проведения испытаний закрывателей по ГОСТ 5091 фрамужных приборов по ГОСТ 26301 фиксаторов и ограничителей по ГОСТ 26422 заверток по ГОСТ 26547 отбирают не менее трех изделий. Если хотя бы одно изделие не выдержит испытаний следует проводить испытания удвоенного количества изделий. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний считается что изделия не выдержали периодических испытаний. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.17 5.5 Типовые испытания 5.5.1 Типовые испытания изделий проводят после внесения изменений в конструкцию материалы или технологию изготовления влияющих на эксплуатационные свойства изделий для оценки эффективности и целесообразности изменения. 5.5.2 Объем типовых испытаний определяется характером внесенных изменений. Типовым испытаниям подвергаются изделия прошедшие приемочный контроль. 5.6 Приемочные испытания опытных образцов изделий проводят в объеме периодических испытаний. 6 Методы контроля и испытаний 6.1 Контроль и испытания при t = 20±5°С и относительной влажности не более 70% установленных ГОСТ 15150. 6.2 Размеры проверяют универсальным инструментой или специальными приборами. 6.3 Внешний вид и маркировку изделий проверяют визуально методом сравнения с образцом-эталоном. 6.4 Проверку работы подвижных деталей изделий проводят вручную выполняя пять раз цикл работы. 6.5 Испытания изделий на безотказность прочность и эксплуатационные усилия- по ГОСТ 5090 ГОСТ 5091 ГОСТ 19091 ГОСТ 23306 ГОСТ 23747 ГОСТ 24033 ГОСТ 26301 ГОСТ 26422 ГОСТ 26547. 6.6 Контроль металлических и неметаллических неорганических покрытий - по ГОСТ 9.301 ГОСТ 9.302 оценка внешнего вида лакокрасочного покрытия - по ГОСТ 9.407 методы испытаний лакокрасочных покрытий - по ГОСТ 9.074. 6.7 Шероховатость поверхности проверяют при помощи измерительной аппаратуры по ГОСТ 19300 или методом сравнения с образцами шероховатости по ГОСТ 9378. 6.8 Влажность древесины проверяют по ГОСТ 16588 или при помощи влагомера ВК-4. 6.9 Комплектность и упаковку проверяют на соответствие требованиям конструкторской документации. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.18 7 Транспортирование и хранение 7.1 Изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами и условиями погрузки и крепления грузов действующими на транспорте соответствующего вида. Транспортирование изделий производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов действующими на данном виде транспорта. Транспортирование изделий производится в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477 ГОСТ 20259 ГОСТ 20435 ГОСТ 22225 а также в специализированных контейнерах. 7.2 Условия хранения изделий - по группе 2 условия транспортирования - по группе 5 ГОСТ 15150. 7.3 Транспортирование и хранение изделий для алюминиевых конструкций - по НД утвержденной в установленном порядке. 8 Гарантии изготовителя 8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта и стандартов на изделия конкретных типов при соблюдении условий транспортирования хранения и эксплуатации. 8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий не менее 24 мес. со дня ввода в эксплуатацию или со дня продажи через розничную торговую сеть. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.19 Приложение А обязательное ФОРМА ЯРЛЫКА К ОБРАЗЦУ-ЭТАЛОНУ СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО УТВЕРЖДАЮ Руководитель В соответствии с порядком базовой организации установленным изготовителем подпись « » 199 г. М.П. Образец-эталон наименование изделия изготовлен наименование предприятия-изготовителя По обозначение НТД шифр чертежа основные материалы покрытие Срок действия образца-эталона Руководитель предприятия-изготовителя или его заместитель подпись « » 199 г. М.П. ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.20 Приложение Б рекомендуемое НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ Номенклатура Код ОКП Обозначение стандарта Замок врезной 498110 ДСТУ Б В.2.6-1-95 Замок накладной 498120 -"- Защелка врезная 498170 -"- Защелка накладная 498180 -"- Ручка-скоба 498210 ГОСТ 5087-80 Ручка-кнопка 498220 -"- Петля накладная 498310 ГОСТ 5088-78 Петля врезная 498320 -"- Шпингалет накладной 498410 ГОСТ 5090-86 Шпингалет врезной 498410 -"- Задвижка накладная 498430 -"- Завертка накладная 498430 -"- Завертка врезная 498430 -"- Стяжка 498440 -"- Прибор фрамужный 498450 -"- Закрыватель дверной 498510 ГОСТ 5091-78 Фиксатор 498530 -"- Угольник 498612 -"- Упор оконный 498613 -"- Нагель 498614 -"- Цепочка дверная 498652 -"- Глазок дверной 498653 -"- Упор дверной 498716 -"- ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.21 Приложение В рекомендуемое НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ Номенклатура Код ОКП Обозначение стандарта Петля врезная 498751 - Петля накладная 498751 - Шарнир для навески 498751 - Стяжка фрамужная 498752 ГОСТ 26301-84 Упор дверной 498753 - Замок врезной 498755 - Ручка-скоба 498756 ГОСТ 25897-83 Ручка-кнопка 498756 -"- Ручка-толкатель 498756 -"- Прибор фрамужный 498757 ГОСТ 26301-84 Защелка фрамужная 498757 -"- Завертка 498757 ГОСТ 26547-85 Задвижка 498757 -"- Прибор для средне- подвесного окна 498757 - Закрыватель дверной 498758 - Фиксатор 498758 ГОСТ 26422-85 Ограничитель открывания 498758 -"- ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.22 УДК 683.338.2:006.354 Группа Ж-34 91.080.10 Ключевые слова: замочные изделия скобяные изделия покрытия шероховатость испытания изделия.