ДСанПіН 3.3.2.040-99

ДСанПіН 3.3.2.040-99 Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Головного державного санітарного лікаря України 01.12.1999 N 40 САНІТАРНІ ПРАВИЛА по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва Державні санітарні правила ДСП 3.3.2.040-99 1. Галузь застосування Санітарні правила є обов'язковими для усіх підприємств об'єднань організацій зайнятих проектуванням виготовленням та ремонтом засобів малої механізації незалежно від їх відомчого підпорядкування і форми власності. ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА По обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Дані санітарні правила регламентують основні вимоги безпеки до конструювання засобів малої механізації малогабаритних тракторів двовісних та одновісних мотоблоків машин та знаряддя до них далі машин для сільськогосподарського виробництва та умов праці при їх експлуатації. 1.2. Санітарні правила поширюються на всі види засобів малої механізації які проектуються виготовляються а також виходять із ремонту. 1.3. Органи державного санітарного нагляду керуються санітарними правилами при здійсненні попереджувального та поточного санітарного нагляду. 1.4. Галузеві нормативні документи повинні бути приведені у відповідність до вимог цих Санітарних правил протягом 6 місяців після їх введення в дію. 1.5. Строк вступу в дію санітарних правил установлюється з моменту їх затвердження. 2. ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ ТА ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ 2.1. Для безпеки та зручного входу та виходу з робочого місця якщо останнє розташоване на висоті 550 мм від опорної поверхні трактори повинні бути забезпечені опорами підніжками а також поручнями перилами ручками . При опорі ноги оператора на підніжок останній не повинен переміщуватися відносно поручня більш як на 10 мм. Підніжки та поручні повинні знаходитися в межах габаритів машини. 2.2. Розміри засобів доступу на робоче місце повинні відповідати значенням наведеним у таблиці 1. Таблиця 1 Регламентовані значення засобів доступу оператора на робоче місце ------------------------------------------------------------------ | ПОКАЗНИКИ |Регламентовані| | | значення | |-------------------------------------------------+--------------| |Відстань по висоті від площини опорної поверхні | 400 | |підніжки або першої сходинки до поверхні | | |землі мм | | |-------------------------------------------------+--------------| |Ширина опорної поверхні підніжки сходинки мм | 200 | |-------------------------------------------------+--------------| |Глибина опорної поверхні підніжки сходинки мм | 200 | |-------------------------------------------------+--------------| |Відстань по висоті між підніжками сходинками | 200 | |а також між останньою сходинкою і порогом | | |прорізу кабіни мм | | |-------------------------------------------------+--------------| |Довжина частини поручня що обхоплюється | 250 | |рукою мм | | |-------------------------------------------------+--------------| |Діаметр поручня мм | 20 | |-------------------------------------------------+--------------| |Відстань між конструкціями та поручнем мм | 80 | |-------------------------------------------------+--------------| |Відстань між елементами робочого місця які | 350 | |забезпечують вільний простір для проходу | | |оператора до сидіння при середньому за | | |регулюванням положенні мм | | |-------------------------------------------------+--------------| |Висота перил від опорної поверхні мм | 1000 | ------------------------------------------------------------------ 2.3. Підніжки східці повинні бути металеві з рифами висотою від 1 до 2 5 мм або виготовлені відповідно до ГОСТ 8568-77. 2.4. Двовісні та одновісні трактори з транспортним візком повинні бути обладнані підресореним стаціонарним або відкидним сидінням по можливості зі спинкою та опорами підніжки. Ергономічні вимоги до робочого місця та органів керування за ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ 12.2.033-78. 2.5. Усі нерегульовані розмірні параметри сидіння та інші елементи робочого крісла які встановлюються на малогабаритних тракторах та машинах повинні відповідати значенням наведеним у таблиці 2. Таблиця 2 Регламентовані значення лінійних елементів сидіння та його розмірів ------------------------------------------------------------------ | Елементи сидіння |Регламентовані значення| |----------------------------------------+-----------------------| |Висота місця посадки над підлогою при | 430 | |середньому за регулюванням положенні | | |сидіння мм | | |----------------------------------------+-----------------------| |Ширина подушки сидіння мм | 400-500 | |----------------------------------------+-----------------------| |Глибина довжина подушки сидіння мм | 380-400 | |----------------------------------------+-----------------------| |Кут нахилу передньої частини подушки | 0-5 | |сидіння вниз по відношенню до | | |горизонталі град. | | |----------------------------------------+-----------------------| |Висота спинки мм | 400 | |----------------------------------------+-----------------------| |Ширина спинки мм | 400 | |----------------------------------------+-----------------------| |Висота підлокітників над поверхнею | 230 | |сидіння мм | | |----------------------------------------+-----------------------| |Довжина підлокітників мм | 250 | |----------------------------------------+-----------------------| |Ширина підлокітників мм | 80 | ------------------------------------------------------------------ 26. Покриття сидінь спинки га підлокітників повинно відповідати вимогам ТОСТ 12.1.017-84. 2.7. Зона робочого вільного простору між конструкцією механізму та ногами оператора який переміщується за машиною повинна бути не менше 300 мм за глибиною 800 мм за висотою та 600 мм за шириною. 2.8. Максимальна робоча швидкість машини що керується оператором який йде поруч не повинна перевищувати 4 км / год. 2.9. В межах зон оптимальної досяжності розмішуються найбільш важливі органи керування та такі якими користуються постійно. В зоні легкої досяжності розміщуються органи точного керування а також такі якими користуються часто 1-3 рази за хвилину . В межах зон досяжності допускається розміщувати органи якими користуються рідко 5 - 10 разів за зміну та періодично не більше 5 - 10 разів за зміну . 2.10. У випадку коли оператор іде поряд з мобільною машиною для керування ногою допускається одночасне застосування не більше однієї педалі. Педаль розміщується в зоні зорового спостереження на межі зони досягнення ніг оператора при його рівномірному русі за поряд з машиною. Переміщення педалі не повинно перевищувати 80 мм а її опорна поверхня повинна виключати зісковзування ніг і мати ширину не менше 200 мм. 2.11. На кожній рукоятці утримання машини допускається розміщення не більше двох органів керування. 2.12. Основні органи керування повинні бути уніфіковані за розміщенням формою та призначенням і відповідати вимогам ГОСТ 21753-76 та ГОСТ 12.2.003-74. Рукоятки утримання та керування машиною оператором що йде поряд повинні мати регулювання по висоті над опорною поверхнею в залежності від зросту оператора. 2.13. Вимоги до органів керування за формою розмірами безпекою та зручністю для роботи - відповідно ГОСТ 12.2.019-86. 2.14. Рульове колесо важелі керування та педалі не повинні заважати входу оператора на робоче місце та виходу а також вільному переміщенню ніг при керуванні. 2.15. Люфт рульового колеса повинен бути не більше 25 град . 2.16. Відстань між краями площадок педалей що розміщуються поруч і не блокуються повинна бути в межах 50 - 100 мм а тих що блокуються - 5 - 20 мм. 2.17. Способи приведення у дію органів керування повинні відповідати додатку 2 ГОСТ 12.2.120-88. 2.18. Рукоятки повніші виготовлятися із матеріалів з низькою теплопровідністю. 2.19. Відстань між рукоятками суміжних органів керування повинна бути не менш 50 мм а при неможливості візуального контролю - 15 мм. 2.20. На пульті керування повинні бути розміщені схеми та надписи які показують послідовність операцій з органами керування. 2.21. Аварійні органи керування повинні розміщуватися в зонах досяжності моторного поля при цьому необхідно передбачити спеціальні засоби запобігання її самовільному або випадковому виключенню відповідно ГОСТ 12.2.003-74. 2.22. Робочі місця повинні бути захищені від забруднення викидами грунту і технологічних матеріалів. 2.23. Машина повинна мати футляр для аптечки першої допомоги та термос для питної води місткістю З л. 2.24. Мінітрактори робота яких передбачається в полі на вимогу замовника повинні обладнуватись тентом для захисту від сонця та опадів. 2.25. Зусилля які докладаються до органів керування малогабаритних тракторів повинні відповідати значенням наведеним у таблиці 3. Таблиця З ------------------------------------------------------------------ | Назва | Спосіб дії | Напрямок | Зусилля для органів | | органу | Оператора | переміщення | переміщення | | керування | | | керування | | | | |---------------------| | | | | Ножне | Ручне | | | | |керування |керування | | | | | H не | H не | | | | |більше як |більше як | |--------------+------------+--------------+----------+----------| |Важіль подачі |Приведення в|Переміщення | - | ЗО | |палива |дію |вперед та | | | | |переважно |вгору і чи | | | | |правою рукою|вперед і в бік| | | | | |площини | | | | | |паралельної | | | | | |поздовжній | | | | | |осі для | | | | | |збільшення | | | | | |кількості | | | | | |обертів | | | | | |колінчастого | | | | | |валу | | | |--------------+------------+--------------+----------+----------| |Педаль подачі |Приведення в|Переміщення | 60 | - | |палива |дію стопою |натискуванням | | | | |або носком |уперед і чи | | | | |стопи |вниз для | | | | |правої ноги |збільшення | | | | | |кількості | | | | | |обертів | | | | | |колінчастого | | | | | |валу | | | |--------------+------------+--------------+----------+----------| |Рульове колесо|Приведення |Обертання | - | 50 | | руль |в дію обома |рульового | | | | |руками |колеса | | | |--------------+------------+--------------+----------+----------| |Педалі гальм |Приведення |Переміщення | 200 | - | | |в дію |натисканням | | | | |правою |вперед і чи | | | | |ногою |вниз під час | | | | | |гальмування | | | |--------------+------------+--------------+----------+----------| |Клавіша гальм |Приводиться |Притискання до| - | 10 | | |в дію |упору під час | | | | |пальцями |гальмування | | | | |правої руки | | | | |--------------+------------+--------------+----------+----------| |Педаль гальма |Приводиться |Переміщення | 160 | - | |з автоматичним|в дію |натисканням | | | |фіксатором |правою |вперед і чи | | | | |ногою |вниз під час | | | | | |гальмування | | | |--------------+------------+--------------+----------+----------| |Важіль |Приведення |Переміщення | - | 160 | |стоянкового |в дію |дією натягання| | | |гальма |правою або |під час | | | | |лівою рукою |гальмування | | | |--------------+------------+--------------+----------+----------| |Педаль муфти |Приведення в|Переміщення | 120 | - | |зчеплення |дію лівою |натисканням | | | | |рукою |вперед-вниз | | | | | |для | | | | | |відключення | | | | | |муфти | | | |--------------+------------+--------------+----------+----------| |Клавіш муфти |Приведення в|Переміщення | - | 10 | |зчеплення |дію лівою |натисканням до| | | | |рукою |упору | | | ------------------------------------------------------------------ 2.26. Зусилля на рукоятках при перекочуванні машини з виключений двигуном. 2.27. Величина разових зусиль при технологічному і технічному обслуговуванні і ремонтних роботах не повинна перевищувати 200 H. 3. ДОПУСТИМІ РІВНІ ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ 3.1. Рівні звуку на робочих місцях не повинні перевищувати значень наведених у таблиці 4. Таблиця 4 Допустимі рівні шуму на робочих місцях ------------------------------------------------------------------ | Рівні звукового тиску дБ в октавних |Рівні звуку дБА та | | смугах з середньогеометричними | еквівалентні рівні | | частотами Гц | звуку дБАекв | |------------------------------------------+---------------------| |31 5|63 |125 |250 |500|1000|2000|4000|8000| 80 | |----+---+----+----+---+----+----+----+----| | |107 |95 | 87 | 82 |78 | 75 | 73 | 71 | 69 | | ------------------------------------------------------------------ 3.2. Рівні загальної вібрації на сидіннях а також рівні локальної вібрації на органах керування не повинні перевищувати значень наведеннях у таблицях 5 6. Таблиця 5 Загальна вібрація на сидінні або робочий площадці ------------------------------------------------------------------ | Середньо- | Нормативні значення віброприскорення | | геометричні |------------------------------------------------| | частоти | м / кв. с | дБ | | октавних |-----------------------+------------------------| | смуг Гц |в 1/3 окт. |В 1/1 окт. |в 1/3 окт. |в 1/1 окт. | | |-----------+-----------+-----------+------------| | | Zз |Xз Yз| Zз |Xз Yз| Zз |Xз Yз| Zз |Xз Yз | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |0 8 |0 71 |0 224| | |67 |57 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |1.0 |0 63 |0 224|1 10 |0 39 |66 |57 |71 |62 | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |1 25 |0 56 |0 224| | |65 |57 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |1.6 |0 50 |0 224| | |64 |57 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |2 0 |0 45 |0 224|0 8 |0 4 |63 |57 |68 |62 | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |2 5 |0 40 |0 280| | |62 |59 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |3 15 |0 355|0 355| | |61 |61 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |4 0 |0 315|0 450|0 56 |0 8 |60 |63 |63 |68 | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |5 0 |0 315|0 56 | | |60 |65 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |6 3 |0 315|0 710| | |60 |67 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |8 0 |0 315|0 900|0 56 |1 62 |60 |69 |65 |74 | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |10 0 |0 40 |1 12 | | |62 |71 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |12 5 |0 50 |1 40 | | |64 |73 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |16 0 |0 63 |1 80 |1 13 |3 21 |66 |75 |71 |80 | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |20 0 |0 80 |2 24 | | |68 |77 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |25 0 |1 0 |2 80 | | |70 |79 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |31 5 |1 25 |3 55 |2 25 |6 3 |72 |81 |77 |86 | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |40 0 |1 60 |4 50 | | |74 |83 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |50 0 |2 00 |5.60 | | |76 |85 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |63 0 |2 50 |7 10 |4 5 |12 5 |78 |87 |83 |92 | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |80 0 |3 15 |9 00 | | |80 |89 | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Коректовані та | | | | | | | | | |еквівалентні | | | | | | | | | |коректовані | | | | | | | | | |значення та їх | | | | | | | | | |рівні |0 441|0 134|0 56 |0 4 |63 |60 |65 |62 | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | Середньо- | Нормативні значення віброшвидкості | | геометричні |------------------------------------------------| | частоти | -2 | дБ | | октавних | м / с * 10 | | | смуг Гц |------------------------+-----------------------| | |в 1/3 окт. |В 1/1 окт. |в 1/3 окт. |в 1/1 окт. | | |------------+-----------+-----------+-----------| | | Zз |Xз Yз | Zз |Xз Yз| Zз |Xз Yз| Zз |Xз Yз| |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |0 8 |14 0 |4 5 | | |129 |119 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1 0 |10 00|3 5 |20 0 |6 3 |126 |117 |132 |122 | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1 25 |7 10 |2 8 | | |123 |115 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1 6 |5 0 |2 2 | | |120 |113 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2 0 |3 5 |1 8 |7 1 |3 5 |117 |111 |123 |117 | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2 5 |2 5 |1 8 | | |114 |111 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3 15 |1 8 |1 8 | | |111 |111 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |4 0 |1 25 |1 8 |2 5 |3 2 |108 |111 |114 |116 | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |5 0 |1 005|1 8 | | |106 |111 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |6 3 |0 805|1 8 | | |104 |111 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |8 0 |0 63 |1.8 |1 3 |3 2 |102 |111 |108 |116 | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |10 0 |0 63 |1 8 | | |102 |111 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |12 5 |0 63 |1 8 | | |102 |111 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |16 0 |0 63 |1 8 |1 1 |3 2 |102 |111 |108 |116 | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |20 0 |0 63 |1 8 | | |102 |111 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |25 0 |0 63 |1 8 | | |102 |111 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |31 5 |0 63 |1 8 |1 1 |3 2 |102 |111 |107 |116 | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |40 0 |0 63 |1 8 | | |102 |111 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |50 0 |0 63 |1 8 | | |102 |111 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |63 0 |0 63 |1 8 |1 1 |3 2 |102 |111 |107 |116 | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |80 0 |0 63 |1 8 | | |102 |111 | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Коректовані та | | | | | | | | | |еквівалентні | | | | | | | | | |коректовані | | | | | | | | | |значення та їх | | | | | | | | | |рівні |0 888|2 52 |1 1 |3 2 |105 |114 |107 |116 | ------------------------------------------------------------------ Таблиця 6 Допустимі рівні локальної вібрації на органах керування ------------------------------------------------------------------ | Середньо- | Нормативні значення в направленнях | | геометричні |-----------------------------------------------| | частоти | віброприскорення | віброшвидкості | | октавних |-----------------------+-----------------------| | смуг Гц | м / кв. с | дБ | -2| дБ | | | | |м / с * 10 | | |----------------+------------+----------+------------+----------| |8 0 | 1 4 | 73 | 2 8 | 115 | |----------------+------------+----------+------------+----------| |16 0 | 1 4 | 73 | 1 4 | 109 | |----------------+------------+----------+------------+----------| |31 5 | 2 7 | 79 | 1 4 | 109 | |----------------+------------+----------+------------+----------| |63 | 5 4 | 85 | 1 4 | 109 | |----------------+------------+----------+------------+----------| |125 | 10 7 | 91 | 1 4 | 109 | |----------------+------------+----------+------------+----------| |250 | 21 3 | 97 | 1 4 | 109 | |----------------+------------+----------+------------+----------| |500 | 42 5 | 103 | 1 4 | 109 | |----------------+------------+----------+------------+----------| |1000 | 85 0 | 109 | 1 4 | 109 | |----------------+------------+----------+------------+----------| |Коректовані та | | | | | |еквівалентні | | | | | |коректовані | | | | | |значення та їх | | | | | |рівні | 2 0 | 76 | 2 0 | 112 | ------------------------------------------------------------------ 4. ВИМОГИ ДО ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ 4.1. Контроль повітряного середовища на робочому місці повинен здійснюватись з урахуванням виду палива яке використовується : а бензині А-72 А-76 А-ДЗ тощо - визначаються концентрації вуглеводнів аліфатичних граничних C - C в перерахунку на 1 10 C ГДК - 300 мг / куб. м вуглецю II оксид ГДК - 20 мг / куб. м азоту оксиди в перерахунку на NO ГДК - 2 мг / куб. м ; при застосуванні етилованого бензину 2 додатково визначаються концентрації свинцю ГДК - 0 01 / 0 007 мг / куб. м ; б метилований бензин та чистий метанол - вуглеводнів аліфатичних граничних C - C в перерахунку на C вуглецю II 1 10 оксид азоту оксиди в перерахунку на NO метанолу 2 ГДК - 5 мг / куб. м формальдегіду ГДК - 0 5 мг / куб. м ; в дизельне паливо - вуглеводнів аліфатичних граничних C - C в перерахунку на C вуглецю II оксид азоту оксиди в 1 10 перерахунку на NO меркаптанів ГДК - 1 мг / куб. м акролеїну 2 ГДК - 0 2 мг / куб. м . 4.2. Концентрація пилу в зоні дихання оператора не повинна перевищувати значень наведених у таблиці 7. Таблиця 7 Гранично допустимі концентрації ГДК окремих видів пилу ------------------------------------------------------------------ | Вид пилу | ГДК | Клас | | |мг / куб. м | небезпеки | |-------------------------------------+------------+-------------| |1. Пил з вмістом кремнію IY оксиду | 1 0 | 3 | |в концентрації: | | | |а понад 70% | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |б від 10 до 70% | 2 0 | 4 | |-------------------------------------+------------+-------------| |в від 2 до 10% | 4 0 | 4 | |-------------------------------------+------------+-------------| |2. Пил борошняний з домішками | 6 0 | 4 | |кремнію IY оксиду менше 2% | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |3. Пил зерновий незалежно від | 4 0 | 4 | |наявності кремнію IY оксиду | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |4. Пил луб'яний бавовняний лляний | 2 0 | 4 | |та інші з домішками кремнію IY | | | |оксиду понад 10% | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |5. Пил луб'яний бавовняний лляний | 4 0 | 4 | |та інші з домішками кремнію IY | | | |оксиду від 2 до 10% | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |6. Пил луб'яний бавовняний лляний | 6 0 | 4 | |та інші з домішками кремнію IY | | | |оксиду менше 2% | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |7. Пил тютюновий | 3 0 | 3 | ------------------------------------------------------------------ 4.3. Вміст пестицидів у повітрі виробничого середовища на робочому місці не повинен перевищувати допустимих концентрацій відповідно до діючого законодавства. При використанні мінеральних добрив необхідно дотримуватися вимог "Санітарних правил по зберіганню транспортуванню та застосуванню мінеральних добрив у сільському господарстві" N 1049-73. 5. ВИМОГИ ДО ОСВІТЛЕННЯ 5.1. Використовувати одновісні трактори у нічний час не дозволяється. 5.2. Мінітрактори робота яких передбачається в темний період доби повинні забезпечуватися приладами освітлення з переважною локалізацією світлового потоку на траєкторії руху на робочих органах та ділянках роботи які знаходяться в полі зору оператора Рівні освітлення цих зон повинні бути не нижче вимог наведених у таблиці 8. Влаштувати приладів освітлення повинно забезпечувати рівномірність освітлення робочої зони та виключати осліплення працюючого. Таблиця 8 ------------------------------------------------------------------ |Найменування об'єкта освітленості |Площина виміру | Рівень | | | освітленості |освітленості | | | | лк | |----------------------------------+---------------+-------------| |Ділянка в передній зоні огляду |вертикальна | 15 | |шириною захвату робочого органу і | | | |на відстані 10 м від нього | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Ділянка в передній зоні огляду |вертикальна | 5 | |шириною 16 м на відстані 10 м від | | | |робочого органу | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Передня зона огляду шириною |вертикальна | 5 | |захвату робочого органу і на | | | |відстані 20 м від нього | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Робочі органи в полі зору |горизонтальна | 15 | |----------------------------------+---------------+-------------| |Ділянка в задній зоні огляду |вертикальна | 15 | |шириною захвату робочого органу і | | | |на відстані 10 м від нього | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Зона вивантаження завантаження |горизонтальна | 15 | |технологічного продукту | | | |----------------------------------+---------------+-------------| |Пульт керування |горизонтальна | 15 | ------------------------------------------------------------------ 6. ВИМОГИ ДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 6.1. Загальні вимоги безпеки до конструкції складання ремонту технічного обслуговування і транспортування мобільних засобів малої механізації та агрегатованих з ними робочих машин і обладнання а також вимоги до електрообладнання засобів механізації з двигуном внутрішнього згорання та системою електрообладнання від акумуляторної батареї напругою до 42 в повинні відповідати ГОСТ 28708-90. 6.2. Кути поперечної статичної рівноваги для енерго-засобів в агрегаті з механізмами що з ними агрегатуються повинні бути не більшими 30 град. . 6.3. Експлуатаційна документація на машину повинна відповідати ГОСТ 2.601-68 та ГОСТ 2.607-72. 6.4. Виноградникові двовісні трактори повинні мати захист кабіни. Допускається за погодженням із споживачем замість захисної кабіни установлювати на ці трактори захисні каркаси які обтягуються брезентом із забезпеченням необхідної оглядовості. Кабіни машини повинні обладнуватись плафонами внутрішнього освітлення з автономним включенням. 6.5. Трактори із захисними кабінами або каркасами повинні бути забезпечені прив'язними ременями. 6.6. Мінітрактори повинні обладнуватися звуковим сигналом з включенням з робочого місця. Рівень звуку цього сигналу на відстані 1 м від трактора повинен перевищувати не менше ніж на 8 дБА зовнішній шум трактора. 6.7. Показники кількості палива повинні установлюватися на керування трактора а в мотоблоку - на баці. 6.8. Випускні системи двигуна внутрішнього згорання повинні забезпечувати гасіння іскор у відпрацьованих газах до виходу в атмосферу. В місцях з'єднань прорив газів та іскор не допускається. 6.9. В огородженнях небезпечних вузлів повинна бути виключена можливість самочинного зміщення а такі що піднімаються повинні мати спеціальні фіксатори. 6.10. Конструкція машин повинна виключати можливість підтікання краплепадіння мастила палива охолодних рідин а також просипання або підтікання пестицидів та. інших отруйних речовин. 6.11. Машини повинні мати пристрої або місця для запалювання при підйомі та для установки домкратів. Схеми запалювання повинні бути наведені на машині та вказані в експлуатаційній документації. 6.12. Трактори та машини повинні обладнуватись світовідбивачами укомплектовуватись набором інструментів та приладів відповідно до заводської інструкції. 6.13. Технічний стан машин і знарядь та порядок їх експлуатації повинні відповідати вимогам інструкцій по експлуатації конкретних машин ГОСТ 12.2.019-86 Правил дорожнього РУХУ. 6.14. Перед використанням машини повинні пройти обкатку та технічний огляд. Машини та знаряддя які мають технічні несправності до роботи не допускаються. 6.15. Зміну регулювання та очистку робочих органів машини треба проводити тільки при вимкненому двигуні а також після вжитих заходів які запобігають випадковому опусканню або падінню робочих органів. 6.16. При проведенні робіт небезпечні ділянки робочої зони повинні позначатися знаками безпеки за ГОСТ 12.4.026-76. 6.17. Не допускається експлуатація машин та знарядь без передбачених конструкцією захисних огороджень. Внутрішні поверхні кожухів які захищають частини машин що обертаються повинні фарбуватися у червоний сигнальний колір. 6.18. Машини на яких нормативно-технічною документацією передбачено постійне робоче місце повинні бути обладнані підніжками східцями з рифленою поверхнею для ніг та огородженням поручнями захисними парасолями або тентом із світлого водонепроникного матеріалу. 6.19. Агрегатування машин та знарядь з трактором а також переведення їх в транспортне положення слід проводити відповідно до вимог вказаних в експлуатаційних документах. Допускається агрегатування техніки з трактором вищого класу тяги ніж трактори які рекомендовані заводом-виготовлювачем. 6.20. При зчіплюванні трактора а причепними машинами необхідно зашплінтувати з'єднувальний пристрій. Причепи та напівпричепи слід додатково з'єднати а тягачем страхуючим ланцюгом або тросом. 6.21. При стоянці агрегату навісну машину потрібно опустити а при ремонті під нею необхідно встановиш надійну опору. 7. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 7.1. При проведенні сільськогосподарських робіт необхідно використовувати засоби індивідуального захисту у відповідності з "Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту" Наказ Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 р. N 170 зареєстровано Мінюст України 18.11.96 р. N 667/1692 . 7.2. Для захисту органів дихання від пилу доцільне використання легких респіраторів типу "Лепесток-5" "Лепесток-40" "Кама-40". 7.3. При роботі з малолеткими пестицидами необхідно використовувати протиаерозольні респіратори "Лепесток-200" "Снежок-К-Н" "Астра-2" Ф-62Ш РПА-1. 7.4. При роботі з леткими пестицидами необхідно використовувати респіратори РПГ-67 з патронами А органічні пестициди В кислі гази Г пестициди які вмішують ртуть або промислові протигази МКП марки А В Г. Можливе використання також респіраторів універсальних РУ-60М "Снежок-КУ-М" "Лепесток Алан" та протигазів МКПФ з фільтром. 7.5. При роботі з високолеткими пестицидами обробка рослин в теплицях краще за все застосовувати шлангові ізолюючі протигази ПШ-1 ПШ-2. 7.6. Для захисту органа слуху від шуму слід застосовувати вкладиші типу ФПП-15Ш "Беруши" або навушники типу ВЦНИИОТ-2М "Киевские" та ін. Індивідуальні засоби захисту від шуму повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.029-80 СТ СЗВ 1928-79 . 7.7. Для захисту рук від локальної вібрації слід застосовувати рукавиці з пружно-демпфуючими вкладишами рукавиці та рукавички з м'якими надолонниками пружно-демпфіруючі прокладки та пластини для обхоплення рукояток та деталей які вібрують. 8. ВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РЕЖИМУ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ 8.1. Тривалість робочого дня при використанні засобів малої механізації не повинна перевищувати 8 годин а тривалість робочого тижня - 41 годину. 8.2. До роботи з засобами малої механізації окрім малогабаритних тракторів і мотоблоків можуть допускатися підлітки віком від 15 до 18 років під наглядом кваліфікованого спеціаліста-наставника. Тривалість робочого для для осіб від 15 до 16 років не повинна перевищувати 4 години від 16 до 18 років - 6 годин. 8.3. При використанні праці підлітків слід враховувати Наказ МОЗ України N 54 від 22.03.1996 р. "Про граничні норми перенесення та пересування вантажу підлітками" зареєстровано в Мінюст України N 183/1208 від 16 квітня 1996 р. . 8.4. Перерву на обід рекомендовано надавати через 3 5 - 4 години після початку роботи. Тривалість перерви 40 - 60 хвилин. 8.5. Для профілактики перевтоми протягом робочого дня рекомендовано застосовувати короткочасні перерви 5 - 7 хв. та мікропаузи 2 - 3 хв. для відпочинку та проведення спеціальних гімнастичних вправ на розслаблення м'язів плечового пояса рук та ніг. Кількість таких- перерв може складати 7 - 10 для осіб до 50 років та 10 - 12 для підлітків та осіб старшого віку. 8.6. Використання осіб віком до 18 років на роботах пов'язаних з застосуванням транспортуванням та виготовленням розчинів пестицидів категорично забороняється. 8.7. В умовах арендного підряду та фермерського господарства до роботи на малогабаритних тракторах і мотоблоках можуть допускатися підлітки-юнаки які досягли 17 років та мають посвідчення на право управління цими машинами видане в установленому порядку. Тривалість робочого дня для таких осіб не повинна перевищувати 6 годин. ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ТЕКСТІ 1. ГОСТ 28708-90 СТ СЗВ 6875-87 120 5395/2-81 . Мобільні засоби малої механізації сільськогосподарських робіт Загальні вимоги безпеки та конструкції. 2. ГОСТ 28523-90. Мобільні засоби малої механізації сільськогосподарських робіт. Трактори малогабаритні. Типи та основні параметри. 3. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум Загальні вимоги безбеки. 4. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони 5. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вібраційна безпека. Загальні вимога. 6. ГОСТ 12.1.017-84. ССБТ. Вибуховопожежність нафтопродуктів та хімічних органічних продуктів. Номенклатура показників. 7. ГОСТ 12.1.029-80 СТ СЕВ 1928-79 . ССБТ. Засоби та методи захисту від шуму. Класифікація. 8. ГОСТ 12.2.003-90 СТ СЕВ 1085-78 . ССБТ. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки. 9. ГОСТ 12.2.019-86. ССБТ. Трактори та машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги безпеки. 10. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги. 11. ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги. 12. ГОСТ 12.2.120-88. ССБТ. Кабіни та робочі місця операторів тракторів самохідних будівельно-дорожних машин одновісних тягачів кар'єрних самоскидів та самохідних сільскогосподарських машин. Загальні вимоги безпеки. 13. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Кольори сигнальні та знаки безпеки. 14. ГОСТ 2.601-68 15. ГОСТ 2.607-72 16. ГОСТ 8568-77 17. ГОСТ 21753-76