ДБН В.2.6-14-97

ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД ПОКРИТТЯ БУДИНКIВ I СПОРУД ДБН В.2.6-14-97 Том 1 2 і 3 ! До документу внесені поправки: 1 згідно з листом Держбуду України від 11 квітня 2002 року N 4/2-135 БІС N 2 2002 2 згідно з листом Держбуду України від 11 квітня 2002 року N 4/2-135 уточнена редакція БІС N 3 2002 3 згідно з листом Держбуду України від 14 червня 2002 року N 4/2-240 БІС N 3 2002 Зміна № 1 до ДБН В.2.6-14-97 "Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд" том 1. Проектування. Розділ 3 . Затверджена та введена в дію наказом Держбуду України від 01.10.99 р. N 237. Дата введення 2000-01-01 Пункт 3.15 доповнити приміткою 5 такого змісту: "При переобладнанні існуючого горища на мансардний поверх допускається застосування даху з організованим зовнішнім водостоком на будинках при висоті карнизу понад 18 м за умови обов'язкового розроблення проектних рішень що забезпечують стійкість конструктивних елементів даху до вітрового навантаження а також запобігання зсувам снігу з покриття і утворенню полою на карнизах і у водостічних трубах". Пункт 3.28. Таблицю 5 доповнити приміткою 6 такого змісту: "У дахах класу ГД-1 допускається застосування дерев'яних кроквяних систем ОП 6 що були піддані глибокому просочуванню вогнезахисними сумішами на будинках з поверховістю 1... 9 поверхів і при влаштуванні на таких системах покрівель із негорючих матеріалів Изменение № 1 к ДБН В.2.6-14-97 "Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений" том 1. Проектирование. Раздел 3 . Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от 01.10.99 г. № 237. Дата введения 2000-01-01 Пункт 3.15 дополнить примечанием 5 такого содержания: "При переоборудовании существующего чердака на мансардный этаж допускается применение крыши с организованным наружным водоотводом на зданиях при высоте карниза свыше 18 м при условии обязательной разработки проектных решений обеспечивающих устойчивость конструктивных элементов крыши к ветровой нагрузке а также предупреждение сползания снега с покрытия и образование наледей на карнизах и в водосточных трубах". Пункт 3.28. Таблицу 5 дополнить примечанием 6 такого содержания: "В крышах класса ГД-1 допускается применение деревянных стропильных систем ОП 6 подвергнутых глубокой пропитке огнезащитными составами на зданиях с этажностью 1... 9 этажей и при устройстве на таких системах кровель из негорючих материалов". ЗМІНА № 2 ДБН В.2.6-14-97 "Покриття будинків і споруд" затверджена наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року № 87 і введена в дію з 1 липня 2002 року. ! Дію зміни призупинено згідно наказу Держбуду України №3 від 24.01.03. ТЕКСТ ЗМІНИ Том 1 пункт 1.5 таблиця 1. Вилучити з таблиці пункт 4. Том 1 пункт 2.5. Таблицю 2 викласти в новій редакції: Тип теплоізоляції Матеріал теплоізоляції Міцність на стиск МПа Об'ємна маса кг/м3 Т-1 Плити теплоізоляційні з пінопласту па основі резольних фенолформальдегідних смол ГОСТ 20916-87 та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги 0 15-0 2 100 Т-2 Плити пінополістирольні ДСТУ Б В.2.7-8-94 ТУ У В.2.7-05761614.033-2000 зі Зміною № 1 та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги 0 1-0 15 50-150 Т-3 Плити пінополістирольні екструзійні ТУ У В.2.7-00294349.051-98 та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги 0 06-0 1 50-150 Т-4 Плити із пінополіуретану ТУ У 16457623.002-97 та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги 0 15-0 2 50-100 Т-5 Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв'язуючому ДСТУ Б В.2.7-99-2000 та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги 0 06-0 1 150-250 Т-6 Плити теплоізоляційні мінераловатні спеціального призначення ТУ У В.2.7-01235001-01-98 та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги 0 06-0 1 150-250 Т-7 Плити перлітофосфогелеві з армуючим покриттям із паперу ТУ 21 України 512-92 та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги 0 2-0 3 200-300 Т-8 Плити перлітобентонітові теплоізоляційні ДСТУ Б В.2.7-15-95 та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги 0 06-0 1 250-600 Т-9 Плити деревно-волокнисті ГОСТ 4598-86 цементно-стружкові ГОСТ 26816-86 та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги 0 5-1 0 200-600 Т-10 Плити з арболіту ГОСТ 19222-84 та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги 0 4-0 8 200-600 Т-11 Плити з піноскла 0 4-0 8 125-150 Т-12 Плити із ніздрюватих бетонів теплоізоляційні ТУ 234 УССР 386-91 та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги 0 6-1 2 300-600 Т-13 Плити теплоізоляційні з легких бетонів ДСТУ Б В.2.7-18-95 та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги 1 0 600 Т-14 Легкі теплоізоляційні бетони монолітної укладки ДСТУ Б В.2.7-18-95 0 5 600 Т-15 Гравій керамзитовий ДСТБ В.2.7-17-95 - 200-400 Том 1 розділ 2 підрозділ "Проектування паро- і теплоізоляції". Примітки до таблиці 2 викласти пунктами 2.5 а 2.5 б 2.5 в 2.5 г: "2.5а При виборі типу теплоізоляції слід керуватися даними про пожежонебезпечні властивості утеплювачів наведених у технічних умовах на ці матеріали. Використання утеплювачів без протоколів випробувань їх на горючість та межу розповсюдження вогню не допускається. Застосування утеплювачів без висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи не допускається. 2.5б Міцність на стиск матеріалу теплоізоляцій типу Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 і Т-6 визначається при 10 %- ій деформації. 2.5в Плити утеплювача в матеріалі теплоізоляції типу Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 і Т-7 для виключення ушкоджень і зволоження рекомендується заздалегідь обклеювати руберойдом; обов'язкового попереднього обклеювання руберойдом потребують плити утеплювача типу Т-2 із пінополістиролу у випадку безпосереднього наклеювання по них покрівельного шару на гарячих мастиках або мастиках які містять в своєму складі розчинники. 2.5г Безпосереднє укладання покрівельних килимів на поверхню плитних утеплювачів Т-3 Т-5 Т-б Т-8 міцністю на стиск меншою 0 1 МПа з привантажувальною засипкою не допускається; приклейку покрівельного килима до утеплювача в цьому випадку слід застосовувати в комбінації з механічним закріпленням". Том 1. Пункт 2.18 викласти в новій редакції: "2.18 Проектування покрівельних килимів необхідно здійснювати в ув'язці з довговічністю строком служби будівель похилом покриттів видом і якістю покрівельних матеріалів а також в залежності від основи на яку вони вкладаються і захисних покриттів які забезпечують надійність їх експлуатації. З урахуванням цих вимог необхідний конструктивний склад типи покрівель в прив'язці до видів покрівель слід призначати згідно з даними таблиці 4 з використанням матеріалів приведених в примітці 1 до цієї таблиці та їх вітчизняних і зарубіжних аналогів. Аналоги повинні бути підтверджені відповідними стандартами ТУ або сертифікатами". Том 1 розділ 2. Підрозділ "Проектування покрівельних килимів" доповнити пунктами 2.18а 2.186 2.18.в 2.18.г 2.18д: "2.18а Одношарові покрівельні килими допускається влаштовувати: із руберойдів на похилах 2 5% і більше з розривною силою при розтягуванні не менше 600Н товщиною бітумно-полімерної покривної маси не менше 4 мм теплостійкістю не нижче 120 С і гнучкістю на закругленні радіусом 15 мм не вище мінус 20 С; із плівкових полімерних матеріалів на похилах 0-15% . При цьому: а на будівлях зі строком служби 50 і більше років застосовувати: - руберойди армовані тканим поліестером і комбінованою сердцевиною із тканого поліестера і скловолокна і покривною масою із дистильованого бітуму модифікованого поліолефіном або стирол-бутадієн-стирольним каучуком; - плівкові матеріали із вулканізованої гуми з розривною силою при розтягуванні не менше 50 Н/мм на товщину в 1 мм* і подовженням при розриві не менше 500%; б на будівлях зі строком служби 30<50 років застосовувати: - руберойди армовані як тканим так і нетканим поліестером і покривною масою із дистильованого бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком чи атактичним поліпропіленом; - плівкові матеріали із вулканізованої гуми з розривною силою при розтягуванні не менше 30 Н/мм на товщину в 1 мм і подовженням при розриві не менше 300%; * при випробуванні згідно ДСТУ Б В.2.7-83-99 Таблиця 4 - Типи покрівель суміщених дахів Види покрівель Рулонні Похил покрівель 0<2.5% 2.5<7.5% 7.5<15% 15<25% Типи покрівель К-Р1 К-Р2 К-Р3 К-Р4 К-Р5 Захисні шари 2 шар А А В В С С - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 шар П2 П2 Е Е 24 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Покрівельний килим 3-й шар рулонний 11 11 11 2 5 3 5 7 8 мастиковий - - - - - - - - - 2-й шар рулонний 112 11 112 11 111 11 1 21 12 13 2 31 13 51 51 14 15 15 3 5 6 мастиковий - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-й шар рулонний 112 11 111 12 111 12 11 11 121 12 13 21 11 121 13 131 141 14 15 15 11 3 12 51 61 14 14 мастиковий - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Розділяючі підстиля- ючі шари 3 шар П2 П2 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 Г Г Г Г Г Г 2 шар П3 П3 Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г г г Г Г Г Г - - - - - - 1 шар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Основа під покрівлю 01-03 01 01-04 01-03 Підстиляючий клеючий шар 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Основа під покрівлю 05 05 мк Розділяючий шар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Основа під покрівлю 05 мк Закінчення таблиці 4 Види покрівель Рулонні плівкові мастикові Похил покрівель >25% 0<10% 10<25% 0<2.5% 2.5<7.5% 2.5<15% 2.5<7.5% 7.5<15% 15<25% Типи покрівель К-Р5 К-Р6 К-П1 К-П2 К-П3 К-П4 К-Ml К-М2 Захисні шари 2 шар - - - - - - А А В В В В - D D С D С D D 1 шар - - - - - - П2 П2 Е Е П2 П2 - 27 27 28 27 28 27 28 Покрівельний килим 3-й шар рулонний 21 мастиковий 23 27 28 2-й шар рулонний 4 9 10 18 21 21 20 29 29 мастиковий - - 26 - 23 23 23 27 28 27 28 27 28 1-й шар рулонний 11 21 41 16 16 17 18 21 18 21 18 19 18 21 30 30 30 29 30 29 мастиковий - - - 25 25 25 - - - - - - 22 23 26 28 26 28 26 28 Розділяючі підстиля- ючі шари 3 шар Г Г Г Г Г Г П2 П2 0 0 0 0 Г Г П1 П1 ПІ П1 Г Г 2 шар - - - - - - П3 П3 П2 П2 П2 П2 - - Г Г Г Г - - 1 шар - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - Основа під покрівлю 01 04мк 01-03 01-03 01-05 01-03 01-04 01-03 Розділяючий шар П2 П2 Основа під покрівлю 05 мк в на будівлях зі строком дії менше 30 років застосовувати: - руберойди армовані нетканим поліестером чи тканим скловолокном і покривною масою із дистильованого чи окисленого бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком чи атактичним поліпропіленом; - плівкові матеріали на основі полівінілхлориду з розривною силою при розтягуванні не менше 20 Н/мм на товщину в 1 мм і подовженням при розриві не менше 150%. 2.18б Двошарові покрівельні килими допускається влаштовувати: із руберойдів на похилих від 0 до 25% для верхнього шару - з розривною силою при розтягуванні не менше 500 Н товщиною бітумно-полімерної покривної маси не менше 3 мм теплостійкістю не нижче 110 °С і гнучкістю на закругленні радіусом 15 мм не вище мінус 15 ?С і для нижнього шару - відповідно 300 Н 2 мм 100 °С і мінус 10 ?С; із плівкових полімерних матеріалів на похилах 0-15% . При цьому: а на будівлях зі строком служби 50 років і більше в тому числі експлуатовані покрівлі з похилом 0-2 5% застосовувати: - руберойди армовані тканим верхній шар і нетканим нижній шар поліестером і з покривною масою із дистильованого бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком; - плівкові матеріали із наповненого невулканізованого каучуку з розривною силою при розтягуванні не менше 20 Н/мм на товщину в 1 мм і подовженням при розриві не менше 150%; б на будівлях зі строком служби 30<50 років застосовувати: - руберойди армовані нетканим поліестером верхній шар і тканим скловолокном нижній шар і покривною масою як із дистильованого так і окисленого бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком чи атактичним поліпропіленом; - плівкові матеріали із наповненого невулканізованого каучуку з розривною силою при розтягуванні не менше 10Н/мм на товщину в 1 мм і подовженням при розриві не менше 150%; в на будівлях зі строком служби менше 30-ти років застосовувати: - руберойди армовані нетканим поліестером верхній шар тканим скловолокном чи нетканим скловолокном нижній шар і покривною масою як із дистильованого так і окисленого бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком чи атактичним поліпропіленом. 2.18в Тришарові і більше покрівельні килими необхідно влаштовувати: із руберойдів на похилах 2 5<10% для верхнього шару - з розривною силою при розтягуванні не менше 300 Н товщиною бітумно-полімерної покривної маси не менше 2 мм теплостійкістю не нижче 110 ?С і гнучкістю на закругленні радіусом 15 мм не вище мінус 10 °С і для нижніх шарів - відповідно 150 Н 2 мм 80 ?С і 0 ?С; із мастикових бітумно-емульсійних бітумно-полімерних і полімерних матеріалів на похилах 2 5-25% ; із комбінації мастикових рулонних матеріалів на похилах 2 5-25% . При цьому: а на будівлях зі строком служби до 30-ти років застосовувати: - руберойди армовані як нетканим поліестером так і тканим скловолокном верхній шар і тканим скловолокном чи нетканим склополотном нижній шар і з покривною масою як із дистильованого так і окисленого бітуму модифікованого атактичним поліпропіленом; б на покриттях тимчасових будівель і споруд зі строком служби до 10-ти років : - руберойди на картонній основі з покривними шарами із окисленого бітуму модифікованого полімерами. 2.18г Мастикові покрівельні килими як бітумінозні так і полімерні слід призначати на будівлях зі строком служби що не перевищує 30-и років. 2.18д Покрівельні матеріали з більшим строком служби за погодженням з проектувальником і замовником допускається застосовувати і на покриттях будівель з меншим строком служби. Том 1 розділ 2 підрозділ "Проектування покрівельних килимів". Підтекст до таблиці 4 викласти примітками в такій редакції: "Примітка 1. Розшифрування умовних позначень матеріалів покрівельного килиму: 0 - повітряний прошарок за 2.13; Г - ґрунтувальний шар за 2.23; П1 - вентиляційна підкладка у вигляді перфорованого для крапкового приклеювання або без перфорації для смугового приклеювання із руберойдів типу Пв ДХД -1 0 Пв ПкЕПк Пв ПкХПк за ТУ У В.2.7-00292787.001-98; П2 - захисна механічна розділяюча підкладка із суцільною укладкою насухо: геотекстиль з масою густиною матеріалу не менше 200 г/кв.м для інверсійних систем покрівлі ; склотканини конструкційні за ГОСТ 19170-73; склотканини електроізоляційні за ГОСТ 19907-83; П3 - захисна підкладка із суцільною укладкою насухо: із дифузійної плівки; із сувійного звукотеплоізолу типу МЗТІ-2РД за ТУ У В 2.7-0092787.002-2000; 1 - руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу К КзЕПк -5 0 за ТУ У В.2 7-00292787.001-98; 11 - на основі із тканого поліестеру із застосуванням дистильованого бітуму; 2 - руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу К КзЕПк -4 0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 21 - на основі із тканого поліестеру із застосуванням дистильованого бітуму; 3 - руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу К КзТПк -4 0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 31 - із застосуванням дистильованого бітуму; 4 - руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу К КзХПк -4 0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 41 - із застосуванням дистильованого бітуму; 5 - руберойд що наплавляється з застосуванням бітуму високо модифікованого атактичним полипропіленом типу К КзЕПк -5 0 і К КзЕПк -4 0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 51 - із застосуванням дистильованого бітуму; 6 - руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму високо модифікованого атактичним полипропіленом типу К КзТПк -4 0 і К КзХПк -4 0 за ТУУ В.2.7-00292787.001-98; 61 - із застосуванням дистильованого бітуму; 7 - руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму середньо модифікованого атактичним полипропіленом типу К КзЕПк -4 0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 8 - руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму середньо модифікованого атактичним полипропіленом типу К КзТПк -4 0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 9 - руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму середньо модифікованого атактичним полипропіленом типу К КзХПк -4 0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 10 - руберойд з бронюючою посипкою на картонній основі марки РКК 420А ГОСТ 10923-82 ; 11 - підкладковий руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу Пд ПкЕПк -4 0 за ТУ У В.2 7-00292787.001-98; 111 - із застосуванням дистильованого бітуму; 112 - на основі тканого поліестеру в комбінації зі скловолокном і застосуванням дистильованого бітуму; 12 - підкладковий руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу Пд ПкЕПк -3 0 і Пд ДХПк -3 0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 121 - із застосуванням дистильованого бітуму; 13 - підкладковий руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу Пд ПкХПк -4 0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 131 - із застосуванням дистильованого бітуму; 14 - підкладковий руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу Пд ДХПк -3 0 і Пд ПкТПк -3 0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 141 - із застосуванням дистильованого бітуму; 15 - підкладковий руберойд що наплавляється із застосуванням бітуму середньо модифікованого атактичним полипропіленом типу Пд ДТПк -3 0 Пд ПкЕПк -3 0 і Пд ПкХПк -3 0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 16 - підкладковий склоруберойд марки С-РМ ГОСТ 15879-70 ; 17 - підкладкові руберойди на картонній основі марок РКП-350А РКП-350Б і РПП-300 ГОСТ 10923-82 ТУ 21 УССР 443-88 ; 18 - плівковий матеріал із синтетичної етилен-пропілен-дієнової вулканізованої гуми типу ЕПДМ товщиною 1 2-2 мм; 19 - плівковий матеріал на основі полівінілхлориду товщиною 2 мм; 20 - плівковий матеріал із наповненого невулканізованого каучуку типу "бутіт" ТУ 21 УССР 452-88 товщиною 1 2 мм; 21 - плівкові матеріали із наповненого невулканізованого каучуку товщиною 1 мм; 22 - клеюча монтажний адгезив полімерна мастика типу ВА-2004; 23 - клеючі полімерні мастики: бутилкаучукова марки БКМ ТУ 21 УРСР 453-88 каучукові марок КН-2 і КН-3 ГОСТ 24064-80 ; 24 - клеючі бітумно-полімерні мастики: марки МГБП ТУ У 20042101.001-95 і типу "еластим" "бітеп" див додаток 1 том 2 ; 25 - клеючі бітумні мастики: гаряча бітумна ГОСТ 2889-80 гаряча бітумно-гумова ГОСТ 15836-79 ; 26 - покрівельна бітумно-емульсійна паста РСТ УССР 5027-89 ;062-2000 ; 27 - покрівельна бітумно-емульсійна мастика РСТ УССР 5027-89 ; 28 - покрівельна полімерна мастика типу "аеріт" ТУ У В.2.7-00294349. 29 - армувальна прокладка із тканого рулонного матеріалу: склотканини конструкційні ГОСТ 19170-73 ; склотканини електроізоляційні ГОСТ 19907-83 ; 30 - армувальна прокладка із нетканого рулонного матеріалу: полотно неткане голкопробивне геотекстильне ТУ У 00306644-081-96 . Примітка 2. Розшифрування умовних позначень типів покрівель: К-Р1 - рулонні експлуатовані; К-Р2 - рулонні інверсійні з утеплювачем поверху покрівельного килиму ; К-Р3 - рулонні з бронюючим захисним шаром; К-Р4 - рулонні вентильовані з локальним закріпленням до основи ; К-Р5 - рулонні не вентильовані із суцільним закріпленням до основи ; К-Р6 - рулонні із застосуванням клеючих мастик; К-П1 - плівкові експлуатовані; К-П2 - плівкові інверсійні з утеплювачем поверху покрівельного килиму ; К-П3 - плівкові з привантажувальною засипкою; К-П4 - плівкові із застосуванням клеючих мастик чи механічного кріплення; К-М1 - мастикові вентильовані; К-М2 - мастикові невентильовані. Примітка 3. Розшифровування умовних позначень захисних шарів: А - облицювання експлуатованих покрівель за 2.25; В - привантажувальна засипка за 2.25; С - бронююча посипка за 2.25; Д - пофарбувальний захисний шар: фарба марки БТ-177 ГОСТ 5631-79 суспензія алюмінієвої пудри ПАП-1 ПАП-2 ГОСТ 5494-95 в гасі ОСТ 3801407-86 у співвідношенні за масою 1:10 та їх аналоги; Е - теплоізоляційний шар із екструзійного пінополістиролу ТУ У В.2.7-00294349.051-98 та його аналоги. Примітка 4. Розшифровування умовних позначень основи під покрівельний килим: 01 - вирівняна поверхня несучих елементів із бетону і залізобетону; 02 - вирівняна поверхня монолітних утеплювачів із легких бетонів; 03 - поверхня вирівнюючих стяжок монолітних 04 - поверхня збірних стяжок самонесучих настилів ; 05 - поверхня теплоізоляційного шару із каліброваних теплоізоляційних плит; мк - механічне кріплення". Том 1 пункт 2.25. Абзаци другий і третій викласти в новій редакції: "- на неексплуатованих покрівлях з похилом від 0 до 2 5%: з бронюючої посипки завтовшки 10 мм із гравію або кам'яного дрібняка ДСТУ Б В.2.7-75-98 з розміром зерен 3-10 мм - на рулонних покрівлях будинків І і II ступенів вогнестійкості; із крупнозернистої сланцевої посипки у складі верхнього шару покрівельного килима - на рулонних покрівлях будинків III IV і V ступенів вогнестійкості; із гравію або кам'яного дрібняка ДСТУ Б.В.2.7-75-98 з розміром зерен 10-40 мм у вигляді привантажувальної засипки товщиною 40 мм на плівкових покрівлях будинків всіх ступенів вогнестійкості; - на не експлуатованих покрівлях з похилом від 2 5% до 25%: із крупнозернистої сланцевої посипки в складі верхнього шару покрівельного килима - на рулонних покрівлях будинків всіх ступенів вогнестійкості; із гравію або кам'яного дрібняка ДСТУ Б В.2.7-75-98 з розміром зерен 10-40 мм у вигляді привантажувальної засипки завтовшки 40 мм - на плівкових з похилом 2 5-7 5% покрівлях будинків всіх ступенів вогнестійкості; з бронюючої посипки завтовшки 10 мм з гравію або кам'яного дрібняка ДСТУ Б.В.2.7-75-98 з розміром зерен 3-10 мм - на плівкових і мастикових з похилом 2 5-15% покрівлях будинків І і II ступенів вогнестійкості; із шару бітумної емульсійної мастики РСТ УССР 5027-89 з пофарбуванням суспензією алюмінієвої пудри на плівкових і мастикових покрівлях будинків ІІІ IV і V ступенів вогнестійкості". Том 1 розділ 2. Підрозділ "Проектування покрівельних килимів" доповнити пунктом 2.2 5 а. "2.25а Використання покрівельних матеріалів суміщених дахів без протоколу випробувань їх по типу та марці на горючість та межу розповсюдження вогню і висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи не допускається". Том 1 пункт 3.29. В таблиці 6 для типу покрівлі ПКг6 у графі «Коротка характеристика вихідних матеріалів покрівлі» доповнити посиланням на нормативний документ в дужках:. " ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001 ". Том 1 пункт 3.58. Примітка. Після слів: "Технічними умовами" доповнити посиланням на нормативний документ: "ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001". Том 1 додаток 2. Таблицю «Основні типи суміщеного покриття» викласти в новій редакції: ОСНОВНІ ТИПИ СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ Том 2 пункт 2.2. В таблиці 2 для руберойду з підправленням покривного шару бітуму показник допустимого похилу покриття: “10% і більше2 ” замінити словами: "незалежно від похилу"; Примітку 2 вилучити. Том 2 пункт 2.25. З примітки вилучити слова: "тільки на покриттях із залізобетонних плит"; доповнити текст словами: "та застосуванні руберойдів з негорючими основами". Том 2 пункт 3.35 примітка. У першому реченні після посилання на: "ТУ 21-27-58-84" доповнити посиланням на: "ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001". ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Том 1 пункт 1.5 таблица 1. Исключить из таблицы пункт 4. Том 1 пункт 2.5. Таблицу 2 изложить в новой редакции: Тип теплоизо-ляции Материал теплоизоляции Прочность на сжатие МПа Объёмная масса кг/м3 Т-1 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол ГОСТ 20916-87 и их отечественные и зарубежные аналоги 0 15-0 2 100 Т-2 Плиты пенополистирольные ДСТУ Б В.2.7-8-94 ТУ У В.2.7-05761614.033-2000 с Изменением № 1 и их отечественные и зарубежные аналоги 0 1-0 15 50-150 Т-3 Плиты пенополистирольные экструзионные ТУ У В.2.7-00294349.051-98 и их отечественные и зарубежные аналоги 0 06-0 1 50-150 Т-4 Плиты из пенополиуретана ТУ У 16457623.002-97 и их отечественные и зарубежные аналоги 0 15-0 2 50-100 Т-5 Плиты минераловатные повышенной жёсткости на синтетическом связующем ДСТУ Б В.2.7-99-2000 и их отечественные и зарубежные аналоги 0 06-0 1 150-250 Т-6 Плиты теплоизоляционные минераловатные специального назначения ТУ У В.2.7-01235001-01-98 и их отечественные и зарубежные аналоги 0 06-0 1 150-250 Т-7 Плиты перлитофосфогелевые с армирующим покрытием из бумаги ТУ 21 України 512-92 и их отечественные и зарубежные аналоги 0 2-0 3 200-300 Т-8 Плиты перлитобентонитовые теплоизоляционные ДСТУ Б В.2.7-15-95 и их отечественные и зарубежные аналоги 0 06-0 1 250-600 Т-9 Плиты древесно-волокнистые ГОСТ 4598-86 цементно-стружечные ГОСТ 26816-86 и их отечественные и зарубежные аналоги 0 5-1 0 200-600 Т-10 Плиты из арболита ГОСТ 19222-84 и их отечественные и зарубежные аналоги 0 4-0 8 200-600 Т-11 Плиты из пеностекла 0 4-0 8 125-150 Т-12 Плиты из ячеистых бетонов теплоизоляционные ТУ 234 УССР 386-91 и их отечественные и зарубежные аналоги 0 6-1 2 300-600 Т-13 Плиты теплоизоляционные из лёгких бетонов ДСТУ Б В.2.7-18-95 и их отечественные и зарубежные аналоги 1 0 600 Т-14 Лёгкие теплоизоляционные бетоны монолитной укладки ДСТУ Б В.2.7-18-95 0 5 600 Т-15 Гравий керамзитовый ДСТУ Б В.2.7-17-95 - 200-400 Том 1 раздел 2 подраздел "Проектирование паро- и теплоизоляции". Примечания к таблице 2 изложить пунктами 2.5 а 25б 2.5 в 2.5г: "2.5а При выборе типа теплоизоляции следует руководствоваться данными о пожароопасных свойствах утеплителей приведенных в технических условиях на эти материалы. Использование утеплителей без протоколов испытаний их на горючесть и границы распространения огня не допускается. Применение утеплителей без заключений государственной санитарно-гигиенической экспертизы не допускается. 2.5б Прочность на сжатие материала теплоизоляции типа Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 и Т-6 определяется при 10% - ной деформации. 2.5в Плиты утеплителя материалов теплоизоляции типа Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 и Т-7 для исключения повреждений и увлажнения рекомендуется заблаговременно обклеивать рубероидом; обязательной предварительной обклейке рубероидом требуют плиты утеплителя типа Т-2 из пенополистирола в случае непосредственного наклеивании по ним кровельного слоя на горячих мастиках или мастиках которые содержат в своем составе растворители. 2.5г Непосредственная укладка кровельных ковров на поверхность плитных утеплителей Т-3 Т-5 Т-6 Т-8 прочностью на сжатие менее 0 1 МПа с пригрузочной засыпкой не допускается; приклейку кровельного ковра к утеплителю в этом случае следует применять в комбинации с механическим закреплением". Том 1. Пункт 2.18 изложить в новой редакции. "2.18 Проектирование кровельных ковров необходимо осуществлять в увязке с долговечностью сроком службы зданий уклоном покрытий видом и качеством кровельных материалов а также в зависимости от основы на которую они укладываются и защитных покрытий которые обеспечивают надежность их эксплуатации. С учетом этих требований необходимый конструктивный состав типы кровель в привязке к видам кровель следует назначать в соответствии с данными таблицы 4 с использованием материалов приведенных в примечании 1 к этой таблице и их отечественных и зарубежных аналогов. Аналоги должны быть подтверждены соответствующими стандартами ТУ или сертификатами. Том 1. Раздел 2. Подраздел "Проектирование кровельных ковров" дополнить пунктами 2.18а 2.18б. 2.18в 2.18г 2.18д: "2.18а Однослойные кровельные ковры допускается устраивать: из рубероидов на уклонах 2 5% и более с разрывной силой при растяжении не менее 600Н толщиной битумно-полимерной покровной массы не менее 4 мм теплостойкостью не ниже 120 °С и гибкостью на закруглении радиусом 15 мм не выше минус 20 °С; из пленочных полимерных материалов на уклонах 0-15% . При этом: а на зданиях со сроком службы 50 лет и более применять: - рубероиды армированные тканым полиэстером и комбинированной сердцевиной из тканого полиэстера и стекловолокна и покровной массой из дистиллированного битума модифицированного полиолефином или стирол-бутадиен-стирольным каучуком; - пленочные материалы из вулканизированной резины с разрывной силой при растяжении не менее 50 Н/мм на толщину в 1 мм * и удлинением при разрыве не менее 500% - б на зданиях со сроком службы 30<50 лет применять: - рубероиды армированные как тканым так и нетканым полиэстером и покровной массой из дистиллированного битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком или атактическим полипропиленом; * при испытании согласно ДСТУ Б В.2.7-83-99 Таблица 4 – Типы кровель совмещенных крыш Виды кровель рулонные Уклон кровель 0?2.5% 2.5?7.5% 7. 5?15% 15? 25% Типы кровель К-Р1 К-Р2 К-Р3 К-Р4 К-Р5 Защитные слои 2 слой А А В В С С - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 слой П2 П2 Е Е 24 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Кровельный ковер 3-й слой рулонный 11 11 11 2 5 3 5 7 8 мастичный - - - - - - - - - 2-й слой рулонный 112 11 112 11 111 11 1 21 12 13 2 31 13 51 51 14 15 15 3 5 6 мастичный - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-й слой рулонный 111 11 111 12 111 12 11 11 121 12 13 21 11 121 13 131 141 14 15 15 31 12 51 61 14 14 мастичный - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Разделяю-щие под-стилающие слои 3 слой П2 П2 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 Г Г Г Г Г Г 2 слой П3 П3 Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г - - - - - - 1 слой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Основание под кровлю 01-03 01 01-04 01-03 Подстилающий клеющий слой 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Основание под кровлю 05 05 мк Разделяющий слой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Основание под кровлю 05 мк Окончание таблицы 4 Виды кровель рулонные пленочные мастичные Уклон кровель >25% 0<10% 10<25% 0<2.5% 2.5<7.5% 2.5<15% 2 5<7 5% 7 5<15% 15<25% Типы кровель К-Р5 К-Р6 К-П1 К-П2 К-ПЗ К-П4 К-Ml K-М2 Защитные слои 2 слой - - - - - - А А В В В В - D D С D С D D 1 слой - - - - - - П2 П2 Е Е П2 П2 - 27 27 28 27 28 27 28 Кровельный ковер 1-й слой рулонный 21 мастичный 23 27 28 2-й слои рулонный 4 9 10 18 21 21 20 29 29 мастичный - - 26 - 23 23 23 27 28 27 28 27 28 1-й слои рулонный 11 21 41 16 16 17 18 21 18 21 18 19 18 21 30 30 З0 29 30 29 мастичный - - - 25 25 25 - - - - - - 22 23 26 28 26 28 26 28 Разделяю- щие под-стилающие слои 3 слой Г Г Г Г Г Г П2 П2 0 0 0 0 Г Г П1 П1 ПІ П1 Г Г 2 слой - - - - - - П3 П3 П2 П2 П2 П2 - - Г Г Г Г - - 1 слой - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - Основание под кровлю 01 04мк 01-03 01-03 01-05 01-03 01-04 01-03 Разделяющий слой П2 П2 Основание под кровлю 0 5 мк - пленочные материалы из вулканизированной резины с разрывной силой при растяжении не менее 30 Н/мм на толщину в 1 мм и удлинением при разрыве не менее 300%; в на зданиях со сроком службы менее 30 лет применять: - рубероиды армированные нетканым полиэстером или тканым стекловолокном и покровной массой из дистиллированного или окисленного битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком или атактическим полипропиленом; - пленочные материалы на основе поливинилхлорида с разрывной силой при растяжении не менее 20 Н/мм на толщину в 1 мм и удлинением при разрыве не менее 150%. 2.18б Двухслойные кровельные ковры допускается устраивать: из рубероидов. на уклонах от 0 до 25% для верхнего слоя - с разрывной силой при растяжении не менее 500Н толщиной битумно-полимерной покровной массы не менее 3 мм теплостойкостью не ниже 110 °С и гибкостью на закруглении радиусом 15 мм не выше минус 15 °С и для нижнего слоя - соответственно 300 Н 2 мм 100 оС и минус 10 °С из пленочных полимерных материалов на уклонах 0-15% . При этом: а на зданиях со сроком службы 50 лет и более в том числе эксплуатируемые кровли с уклоном 0-2 5% применять: - рубероиды армированные тканым верхний слой и нетканым нижний слой полиэстером и с покровной массой из дистиллированного битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком; - пленочные материалы из наполненного невулканизированного каучука с разрывной силой при растяжении не менее 20 Н/мм на толщину в 1 мм и удлинением при разрыве не менее 150%; б на зданиях со сроком службы 30<50 лет применять: - рубероиды армированные нетканым полиэстером верхний слой и тканым стекловолокном нижний слой и покровной массой как из дистиллированного так и окисленного битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком или атактическим полипропиленом; - пленочные материалы из наполненного невулканизированного каучука с разрывной силой при растяжении не менее 10Н/мм на толщину в 1 мм и удлинением при разрыве не менее 150%; в на зданиях со сроком службы менее 30-ти лет применять: - рубероиды армированные нетканым полиэстером верхний слой тканым стекловолокном или нетканым стекловолокном нижний слой и покровной массой как из дистиллированного так и окисленного битума модифицированного атактическим полипропиленом. 2.18в Трехслойные и более кровельные ковры необходимо устраивать: из рубероидов на уклонах 2 5<10% для верхнего слоя - с разрывной силой при растяжении не менее 300 Н толщиной битумно-полимерной покровной массы не менее 2 мм теплостойкостью не ниже 110 °С и гибкостью на закруглении радиусом 15 мм не выше минус 10 °С и для нижних слоев - соответственно 150 Н 2 мм 80 °С и 0 °С; из мастичных битумно-эмульсионных битумно-полимерных и полимерных материалов на уклонах 2 5-25% ; из комбинации мастичных рулонных материалов на уклонах 2 5-25% . При этом: а на зданиях со сроком службы до 30-ти лет применять: - рубероиды армированные как нетканым полиэстером так и тканым стекловолокном верхний слой и тканым стекловолокном или нетканым стеклополотном нижний слой и с покровной массой как из дистиллированного так и окисленного битума модифицированного атактическим полипропиленом; б на покрытиях временных зданий и сооружений со сроком службы до 10-ти лет : - рубероиды на картонной основе с покровными слоями из окисленного битума модифицированного полимерами. 2.18г Мастичные кровельные ковры как битуминозные так и полимерные применять на зданиях со сроком службы который не превышает 30-и лет. 2.18д Кровельные материалы с большим сроком службы по согласованию с проектировщиком и заказчиком допускается применять и на покрытиях зданий с меньшим сроком службы". Том 1 раздел 2 подраздел "Проектирование кровельных ковров". Подтекст к таблице 4 изложить примечаниями в следующей редакции: "Примечание 1. Расшифровка условных обозначений материалов кровельного ковра: О - воздушная прослойка по 2.13; Г - грунтовочный слой по 2.23; П1 - вентиляционная подкладка в виде перфорированного для точечного приклеивания или без перфорации для полосового приклеивания из рубероидов типа Пв ДХД -1 0 Пв ПкЕПк Пв ПкХПк по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; П2 - защитная механическая разделяющая подкладка со сплошной укладкой насухо: геотекстиль с массой плотностью материала не менее 200 г/кв.м для инверсионных систем кровли ; стеклоткани конструкционные по ГОСТ 19170-73 стеклоткани электроизоляционные по ГОСТ 19907-83; П3 - защитная подкладка со сплошной укладкой насухо: из диффузионной пленки; из рулонного звукотеплоизола типа МЗТІ-2РД по ТУ У В.2.7-0092787.002-2000; 1 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа К КзЕПк -5 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 11 - на основе из тканого полиэстера и с применением дистиллированного битума; 2 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа К КзЕПк -4 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 21 - на основе из тканого полиэстера и с применением дистиллированного битума; 3 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа К КзТПк -4 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 31 - с применением дистиллированного битума; 4 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа К КзХПк -4 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 41 - с применением дистиллированного битума; 5 - наплавляемый рубероид с применением битума высоко модифицированного атактичным полипропиленом типа К КзЕПк -5 0 и К КзЕПк -4 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 51 - с применением дистиллированного битума; 6 - наплавляемый рубероид с применением битума высоко модифицированного атактичным полипропиленом типа К КзТПк -4 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 61 - с применением дистиллированного битума; 7 - наплавляемый рубероид с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом типа К КзЕПк -4 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 8 - наплавляемый рубероид с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом типа К КзТПк -4 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 9 - наплавляемый рубероид с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом типа К КзХПк -4 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 10 - рубероид с бронирующей посыпкой на картонной основе марок РКК-420А ГОСТ 10923-82 ; 11 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа Пд ПкЕПк -4 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 111 - с применением дистиллированного битума; 112 - на основе тканого полиэстера в комбинации со стекловолокном и применением дистиллированного битума; 12 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа Пд ПкЕПк -3 0 и Пд ДХПк -3 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 121 - с применением дистиллированного битума; 13 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа Пд ПкХПк -4 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 131 - с применением дистиллированного битума; 14 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа Пд ДХПк -3 0 и Пд ПкТПк -3 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 141 - с применением дистиллированного битума; 15 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом типа Пд ДТПк -3 0 Пд ПкЕПк -3 0 и Пд ПкХПк -3 0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98; 16 - подкладочный стеклорубероид марки С-РМ ГОСТ 15879-70 ; 17 - подкладочные рубероиды на картонной основе марок РКП-350А РКП-350Б и РПП-300 ГОСТ 109923-82 ТУ 21 УССР 443-88 ; 18 - пленочный материал из синтетической етилен-пропилен-диеновой вулканизированной резины типа ЕПДМ толщиной 1 2-2 мм; 19 - пленочный материал на основе поливинилхлорида толщиной 2 мм; 20 - пленочный материал из наполненного невулканизированного каучука типа "бутит" ТУ 21 УССР 452-88 толщиной 1 2 мм; 21 - пленочные материалы из наполненного невулканизированного каучука толщиной 1 мм; 22 - клеящая монтажный адгезив полимерная мастика типа ВА-2004; 23 - клеящие полимерные мастики: бутилкаучуковая марки БКМ ТУ 21 УССР 453-88 ; каучуковые марок КН-2 и КН-3 ГОСТ 24064-80 ; 24 - клеящие битумно-полимерные мастики: марки МГБП ТУ В 20042101.001-95 и типа "еластим" "битеп" см. приложение 1 том 2 ; 25 - клеящие битумные мастики: горячая битумная ГОСТ 2889-80 горячая битумно-резиновая ГОСТ 15836-79 ; 26 - кровельная битумно-эмульсионная паста РСТ УССР 5027-89 ; 27 - кровельная битумно-эмульсионная мастика РСТ УССР 5027-89 ; 28 - кровельная полимерная мастика типа "аерит" ТУ У В.2.7-00294349.062-2000 ; 29 - армирующая прокладка из тканого рулонного материала: стеклоткани конструкционные ГОСТ 19170-73 стеклоткани электроизоляционные ГОСТІ 9907-83 ; 30 - армирующая прокладка из нетканого рулонного материала: холст нетканый иглопробивной геотекстильный ТУ У 00306644-081-96 . Примечание 2. Расшифровка условных обозначений типов кровель: К-Р1 - рулонные эксплуатируемые; К-Р2 - рулонные инверсионные с утеплителем поверх кровельного ковра ; К-Р3 - рулонные с бронирующим защитным слоем; К-Р4 - рулонные вентилируемые с локальным закреплением к основанию ; К-Р5 - рулонные невентилируемые со сплошным закреплением к основанию ; К-Р6 - рулонные с применением клеящих мастик; К-П1 - пленочные експлуатируемые; К-П2 - пленочные инверсионные с утеплителем поверх кровельного ковра ; К-П3 - пленочные с пригрузочной засыпкой; К-П4 - пленочные с применением клеящих мастик или механического крепления; К-М1 - мастичные вентилируемые; К-М2 - мастичные невентилируемые. Примечание 3. Расшифровка условных обозначений защитных слоев: А - облицовка эксплуатируемых кровель по 2.25; В - пригрузочная засыпка по 2.25; С - бронирующая посыпка по 2.25; Д - покрасочный защитный слой: краска марки БТ-177 ГОСТ 5631-79 ; суспензия алюминиевой пудры ПАП-1 ПАП-2 ГОСТ 5494-95 в керосине ОСТ 3801407-86 в соотношении 1:10 по массе и их аналоги; Е - теплоизоляционный слой из экструзионного пенополистирола ТУ У В.2.7-00294349.051-98 и его аналоги; Примечание 4. Расшифровка условных обозначений основания под кровельный ковер: 01 - выровненная поверхность из несущих элементов из бетона и железобетона; 02 - выровненная поверхность монолитных утеплителей из легких бетонов; 03 - поверхность выравнивающих стяжек монолитных 04 - поверхность сборных стяжек самонесущих настилов ; 05 - поверхность теплоизоляционного слоя из калиброванных теплоизоляционных плит; мк - механическое крепление". Том 1 пункт 2.25. Абзацы второй и третий изложить в новой редакции: "- на неэксплуатируемых кровлях с уклоном от 0 до 2 5%: с бронирующей посыпки толщиной 10 мм из гравия или каменной крошки ДСТУ Б В.2.7-75-98 с размером зерен 3-10 мм - на рулонных кровлях зданий I и II степеней огнестойкости; из крупнозернистой сланцевой посыпки в составе верхнего слоя кровельного ковра - на рулонных кровлях зданий III IV и V степеней огнестойкости; из гравия или каменной крошки ДСТУ Б В.2.7-75-98 с размером зерен 10-40 мм в виде пригрузочной засыпки толщиной 40 мм - на пленочных кровлях зданий всех степеней огнестойкости; - на неэксплуатируемых кровлях с уклоном от 2 5 до 25%: из крупнозернистой сланцевой посыпки в составе верхнего слоя кровельного ковра - на рулонных кровлях зданий всех степеней огнестойкости; из гравия или каменной крошки ДСТУ Б В.2.7-75-98 с размером зерен 10-40 мм в виде пригрузочной засыпки толщиной 40 мм - на пленочных с уклоном 2 5-7 5% кровлях зданий всех степеней огнестойкости; с бронирующей посыпки толщиной 10мм из гравия или каменной крошки ДСТУ Б В.2.7-75-98 с размером зерен 3-10 мм - на пленочных и мастичных с уклоном 2 5-15% кровлях зданий I и II степеней огнестойкости; из слоя битумной эмульсионной мастики РСТ УССР 5027-89 с окраской суспензией алюминиевой пудры - на пленочных и мастичных кровлях зданий Ш IV и V ступеней огнестойкости. Том 1. Раздел 2. Подраздел "Проектирование кровельных ковров" дополнить пунктом 2.25 а. "2.25а Использование кровельных материалов совмещенных крыш без протокола испытаний их по типу и марке на горючесть и границы распространения огня и заключения государственной санитарно-гигиенической экспертизы не допускается. Том 1 пункт 3.29. В таблице 6 для типа кровли ПКг6 в графе «Краткая характеристика исходных материалов кровли» дополнить ссылкой на нормативный документ в скобках: " ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001 ". Том 1 пункт 3.58 примечание. После слов: "Техническими условиями" дополнить ссылкой на нормативный документ: "ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001". Том 1 приложение 2. Таблицу «Основные типы совмещённого покрытия» изложить в новой редакции: Том 2 пункт 2.2. В таблице 2 для рубероида с подплавлением покровного слоя битума показатель допустимого уклона покрытия "10 % и более2 '' заменить словами: "независимо от уклона". Примечание 2 исключить. Том 2 пункт 2.25. Из примечания исключить слова: "только на покрытиях из железобетонных плит" и дополнить текст словами: "и применении рубероидов с негорючими основами". Том 2 пункт 3.35 примечание. В первом предложении после ссылки на: "ТУ 21-27-58-84" дополнить ссылкой на: “ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001”. Надруковано: “Будівництво і стандартизація” N3 2002 рік ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Н А К А З 21.10.2004 N 195 Про затвердження змін до нормативних документів у зв'язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" і порядок введення їх в дію На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України від 13.08.2004 N 3 про проекти змін до основних нормативних документів у зв'язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити і ввести в дію з 1 квітня 2005 року: Зміна N 3* ДБН В.2.6-14-97 "Покриття будинків і споруд" ТЕКСТ ЗМІНИ ТОМ I Пункт 1.4 викласти у новій редакції: "1.4 Елементи суміщеного покриття повинні відповідати ДБН В.1.1-7 табл. 4 : мінімальна межа вогнестійкості елементів суміщеного покриття у хвилинах і максимальна межа поширення вогню по них у сантиметрах повинні бути ув'язані зі ступенем вогнестійкості будинків до складу яких вони входять". Пункт 2.1. Останній абзац викласти у новій редакції: "При застосуванні на покриттях зенітних ліхтарів слід крім вимог цих Норм керуватися вимогами СНиП 2.09.02-85 *". Пункт 2.2. У першому абзаці після слів: "Проектні вирішення покрівель" доповнити словами у дужках: " суміщених і горищних " далі за текстом. У дванадцятому абзаці слова: "дані про вогнестійкість елементів даху" замінити словами: "дані щодо межі вогнестійкості елементів суміщених покриттів дахів та межі поширення вогню по них а також дані щодо засобів вогнезахисту елементів покриття даху ". Пункт 2.5. Слова: "із негорючих і трудногорючих матеріалів" замінити словами: "із негорючих матеріалів або матеріалів за групами горючості Г1 Г2". Пункт 2.8. Слова: "горючих і важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості ГЗ Г4". Після слів: "на довжину 250 мм з негорючих матеріалів" доповнити словами: "або матеріалів груп горючості Г1 Г2" Пункт 2.11. У третьому абзаці вилучити слова: "мінімальна межа вогнестійкості покрівельного килима при цьому повинна складати не менше ніж 0 5 год при мінімальній межі розповсюдження вогню по ньому що дорівнює нулю". Пункт 2.36. У першому реченні вилучити слово "суміщених". Пункт 3.1. В поясненнях до ознак ОП5 та ОП6 слова: "що були піддані глибокому просочуванню вогнезахисними сумішами" замінити словами: "що були піддані обробці засобами вогнезахисту які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98". Пункт 3.3. У шостому абзаці вилучити слова: "Зберігання матеріалів на горищах допускається на горищах тільки в будинках I II і III ступенів вогнестійкості". Пункт 3.11. В останньому абзаці слова: "величини вогнестійкості та межі розповсюдження вогню" замінити словами: "межі вогнестійкості та межі поширення вогню". Пункт 3.17. В останньому абзаці слова: "ГД-1 ГД-2 і ГД-3 з ознакою ФВ" замінити словами: "ГД-1 ГД-2 і ГД-3 з ознакою НФ". Пункт 3.18. Слова: "При проектуванні дахів ГД-1 ГД-2 і ГД-3" замінити словами: "При проектуванні дахів ГД-1 ГД-2 ГД-3 і ГД-4"; слова: "із зовнішніх пожежних сходів" замінити словами: "по зовнішніх пожежних драбинах типів П1 П2". Пункт 3.19. У примітці позначення "СНиП 2.01.02-85" замінити позначенням "ДБН В.1.1-7-2002". Пункт 3.20. Після слів: "двері 2-го типу" доповнити словами: "розмірами не менше 0 75 м x 1 5 м". У примітці слова: "заввишки до п'яти поверхів включно" замінити словами: "з висотою не більше 15 м від планувальної позначки землі до карниза покрівлі або верху зовнішньої стіни парапету ". Пункт 3.21. Слова: "горючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості ГЗ Г4"; слова: "важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г1 Г2". Пункт 3.22. Слова: "2-го типу розміром 0 6 м x 0 8 м" замінити словами: "розміром не менше 0 6 м x 0 8 м". Вилучити примітку. Пункт 3.23. Останнє речення викласти в новій редакції: "Ребра профнастилу горищних дахів заповнюються негорючим матеріалом відповідно до 2.8 цих Норм". Пункт 3.24. Слова: "важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г1 Г2". Пункт 3.25. У першому абзаці слова: "просочуванню вогнезахисними сумішами" замінити словами: "обробці засобами вогнезахисту які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98". У другому абзаці слова: "просоченої вогнезахисними сумішами деревини" замінити словами: "обробленої засобами вогнезахисту які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98 деревини". Пункт 3.26. Перший абзац викласти у новій редакції: "Дерев'яні крокви і лати горищних покриттів слід обробляти засобами вогнезахисту які забезпечують I групу вогезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98". У примітці слова: "Правил пожежної безпеки" замінити позначенням "НАПБ А.01.001-95". Таблиця 5. У примітці 6 слова: "що були піддані глибокому просочуванню вогнезахисними сумішами" замінити словами: "що були оброблені засобами вогнезахисту які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98". Таблиця 6. У примітці 4 слова: "піддані глибокому просочуванню антипіреном з розрахунком вбирання деревиною солей не менше 75 кг/куб.м " замінити словами: "оброблені засобами вогнезахисту які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98". Додаток 3 таблиця 1. Для класу даху ГД-1 слова: "важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г1 Г2". Для класу даху ГД-2 слова: "важкогорючими листовими плитними матеріалами з негорючим чи важкогорючим утеплювачем покриття у якого основа покрівлі з деревини що була піддана глибокій вогнезахисній обробці" замінити словами: "листовими плитними матеріалами груп горючості Г1 Г2 з негорючим утеплювачем або утеплювачем з матеріалів груп горючості Г1 Г2 покриття у якого основа покрівлі з деревини що була оброблена засобами вогнезахисту які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98". Для класу даху ГД-3 слова: "важкогорючим утеплювачем" замінити словами: "утеплювачем із матеріалів груп горючості Г1 Г2"; слова: "важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г1 Г2"; слова: "горючим утеплювачем" замінити словами: "утеплювачем із матеріалів груп горючості ГЗ Г4"; слова: "основа під покрівлю з важкогорючих" замінити словами: "основа під покрівлю з матеріалів груп горючості Г1 Г2". Для класу даху ГД-4 слова: "горючих чи важкогорючих матеріалів" замінити словами: "горючих матеріалів"; слова: "була піддана глибокій вогнезахисній обробці" замінити словами: "була оброблена засобами вогнезахисту які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98"; слова: "негорючим чи важкогорючим утеплювачем" замінити словами: "негорючим утеплювачем або утеплювачем з матеріалів груп горючості Г1 Г2"; слова: "була піддана вогнезахисній обробці" замінити словами: "була оброблена засобами вогнезахисту які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98". Примітку 1 викласти у новій редакції: "Примітка 1. Вимоги до межі вогнестійкості межі поширення вогню засобів вогнезахисту елементів конструкції даху слід приймати за ДБН В.1.1-7-2002". Таблиця 2. Колонку "Найменування" викласти у новій редакції: ------------------------------------------------------------------ | I Горищне перекриття | |----------------------------------------------------------------| |Пароізоляція: | |----------------------------------------------------------------| |з матеріалів груп горючості Г1 Г2 | |----------------------------------------------------------------| |з матеріалів груп горючості ГЗ Г4 | |----------------------------------------------------------------| |Утеплювач: | |----------------------------------------------------------------| |негорючий | |----------------------------------------------------------------| |з матеріалів груп горючості Г1 Г2 | |----------------------------------------------------------------| |з матеріалів груп горючості ГЗ Г4 | |----------------------------------------------------------------| | II Стіни горища | |----------------------------------------------------------------| |з природних чи штучних каменів бетону або залізобетону | |----------------------------------------------------------------| |каркасні сталеві з профільованих листів | |----------------------------------------------------------------| |каркасні з суцільної чи клеєної деревини або інших матеріалів | |на її основі що були оброблені засобами вогнезахисту які | |забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з | |ГОСТ 16363-98 чи захищені штукатуркою або іншими листовими | | плитними матеріалами груп горючості Г1 Г2 | |----------------------------------------------------------------| |з суцільної або клеєної деревини без обробки засобами | |вогнезахисту | |----------------------------------------------------------------| | III Покриття | |----------------------------------------------------------------| |Несучі елементи: | |----------------------------------------------------------------| |з залізобетону чи сталі захищеної негорючими плитними чи | |листовими матеріалами | |----------------------------------------------------------------| |зі сталі не захищеної від впливу вогню і температури | |----------------------------------------------------------------| |з деревини суцільної чи клеєної захищеної штукатуркою чи іншими| |листовими плитними матеріалами груп горючості Г1 Г2 або | |засобами вогнезахисту які забезпечують I групу вогнезахисної | |ефективності згідно з ГОСТ 16363-98 | |----------------------------------------------------------------| |з деревини суцільної чи клеєної без обробки засобами | |вогнезахисту | |----------------------------------------------------------------| |Основа покрівлі: | |----------------------------------------------------------------| |опорні елементи великорозмірних плит | |----------------------------------------------------------------| |настил залізобетонний | |----------------------------------------------------------------| |прогони або балки залізобетонні чи сталеві | |----------------------------------------------------------------| |бруски залізобетонні або зі сталі | |----------------------------------------------------------------| |бруски або дощатий настил із деревини піддані обробці засобами | |вогнезахисту які забезпечують I групу вогнезахисної | |ефективності згідно з ГОСТ 16363-98 | |----------------------------------------------------------------| |Покрівля з: | |----------------------------------------------------------------| |великорозмірних плит повної заводської готовності ПЗГ ; | |----------------------------------------------------------------| |азбестоцементних листів; | |----------------------------------------------------------------| |керамічної черепиці; | |----------------------------------------------------------------| |цементно-піщаної черепиці; | |----------------------------------------------------------------| |покрівельної сталі оцинкованої або з полімерним покриттям або з | |інших матеріалів; | |----------------------------------------------------------------| |рулонних бітумінозних матеріалів на склооснові килимових із | |плівкових матеріалів з захисним шаром; | |----------------------------------------------------------------| |мастик частково або повністю армованих скловолокнистими | |матеріалами з захисним шаром; | |----------------------------------------------------------------| |гнучких покрівельних матеріалів типу "шинглас" | |----------------------------------------------------------------| | IV Елементи обладнання горищних дахів | |----------------------------------------------------------------| |Світлові вікна жалюзі | |----------------------------------------------------------------| |Вентиляційні вікна отвори | |----------------------------------------------------------------| |Витяжна шахта | |----------------------------------------------------------------| |Вентиляційна шахта | |----------------------------------------------------------------| |Оголовок | |----------------------------------------------------------------| |Надпідлоговий короб утеплений | |----------------------------------------------------------------| |Дифузор | |----------------------------------------------------------------| |Аварійно-переливний пристрій | |----------------------------------------------------------------| |Парапет | |----------------------------------------------------------------| |Огорожа | |----------------------------------------------------------------| |Водозбірний лоток | |----------------------------------------------------------------| |Водозбірний настінний жолоб | |----------------------------------------------------------------| |Водозбірний підвісний жолоб | |----------------------------------------------------------------| |Водоприймальна воронка | |----------------------------------------------------------------| |Водостічна труба | |----------------------------------------------------------------| |Вхід на горище | |----------------------------------------------------------------| |Вихід на покрівлю | ------------------------------------------------------------------ Таблиця 4. Для типів покрівель ПКг3 ПКг4 ПКг5 та ПКг6 слова: "піддані підданих глибокій вогнезахисній обробці" замінити словами: "оброблені оброблених засобами вогнезахисту які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98". ТОМ II Пункт 5.14. У другому абзаці слова: "Правил пожежної безпеки при проведенні будівельно-монтажних робіт ППБ 95-86 " замінити позначенням "НАПБ А.01.001-95". Пункт 5.15. У другому абзаці слова: "з горючими чи важкогорючими утеплювачами" замінити словами: "з горючими груп горючості Г1-Г4 утеплювачами". Пункт 5.16. Слова: "горючих рулонних матеріалів" замінити словами: "рулонних матеріалів груп горючості ГЗ Г4". Пункт 5.19. У другому абзаці слова: "горючі покрівельні матеріали" замінити словами: "покрівельні матеріали груп горючості ГЗ Г4". У п'ятому абзаці слова: "горючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості ГЗ Г4". Додаток 1 пункт 2.1. Слова: "За ступенем розповсюдження вогню захисні шари з використанням мастики БіЕМ відповідають таким вимогам згідно з СТ СЭВ 5967-87 : - шар мастики з бронюючою посилкою - 1-й ступінь без розповсюдження вогню ; - шар мастики з пофарбуванням суспензією алюмінієвої пудри - 2-й ступінь з локальним розповсюдженням вогню " замінити словами: "Показники пожежної небезпеки захисних шарів з використанням мастик БіЕМ та інших мастик визначаються ДСТУ Б В.1.1-2-97 та ДСТУ Б В.2.7-70-98". ТОМ III Пункт 2.12. У другому абзаці слова: "пожежних сходів" замінити словами: "зовнішніх пожежних драбин". РОЗРОБЛЕНI Науково-дослiдним iнститутом будiвельного виробництва Державного комiтету України у справах мiстобудування i архiтектури канд. техн. наук О.Т.Павлюк- науковий керiвник i вiдповiдальний виконавець; доктор техн. наук професор О.М.Лiвiнський; Ю.С.Наумов- вiдповiдальний виконавець ПКТБ; О.I.Хрущов 0.І.Гармаш О.О.Павлюк; канд. техн. наук I.Г.Любченко ВНЕСЕНI Головним управлiнням житлово-цивiльного будiвництва Державного комiтету України у справах мiстобудування i архiтектури канд. архiтектури Л.X. Муляр канд. техн. наук Н.В.Трофимович iнж. В.П.Безродний ПIДГОТОВЛЕНI Вiддiлом державних нормативiв i стандартiв ДО Державного комiтету України у справах мiстобуду- ЗАТВЕРДЖЕННЯ вання i архiтектури ЗАТВЕРДЖЕНI Наказом Державного комiтету України у справах мiстобудування i архiтектури вiд 7 травня 1997 року 76 та введенi в дiю з 1 сiчня 1998 року З введенням в дiю ДБН В.2.6.-14-95 том 1 2 i 3 втрачають силу на територiї України СНиП 11-26-76 СНиП 3.04.01-87 роздiл "Покрiвлi" РСН 295-88 РСН 353-90 РСН 355-91 роздiл "Покрiв- лi" ВСН 10-89. ЗМIСТ ДБН В.2.6-14-95 Конструкцiї будинкiв i споруд Покриття будинкiв i споруд Том 1 Проектування .................. 1 ДБН В.2.6-14-95 Конструкцiї будинкiв i споруд Покриття будинкiв i споруд Том 2 Влаштування ................... 100 ДБН В.2.6-14-95 Конструкцiї будинкiв i споруд Покриття будинкiв i споруд Том 3 Експлуатацiя .................. 138 ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД. ПОКРИТТЯ БУДИНКIВ I СПОРУД ДБН В.2.6-14-95 Том 1 Проектування Державний комiтет України у справах мiстобудування i архiтектури Київ 1998 ------------------------------------------------------------------- | Конструкцiї будинкiв i споруд. ДБН В.2.6-14-95 | | Покриття будинкiв i споруд. | | Том 1 Проектування Вводиться вперше | ------------------------------------------------------------------- 1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Данi норми є обов'язковими при проектуваннi покриттiв бу- динкiв i споруд промислового цивiльного i сiльськогосподарського призначення. 1.2 Конструкцiю покриття у виглядi сумiщених чи горищних про- хiдних напiвпрохiдних чи технiчних дахiв слiд призначати з ураху- ванням проектування вiдповiдних будинкiв архiтектурно-будiвельних i економiчних вимог конфiгурацiї будинкiв у планi забезпечення надiйного вiдведення води з покрiвлi навантажень на покриття а також клiматичних районiв будiвництва. 1.3 При розробцi конструктивних вирiшень дахiв необхiдно керу- ватись такими вимогами: - загальна довговiчнiсть всiх елементiв покриття повинна бути: для виробничих будинкiв i споруд - не менше довговiчностi iнших надземних частин у межах 30 рокiв; для житлових i гро- мадських будинкiв у залежностi вiд їх призначення i класу - у межах 30-150 рокiв; - надiйне вiдведення води з покриття повинно забезпечуватись вiдповiдним похилом його схилiв при спiввiдношеннi i висоти гребенiв водороздiлiв до основ у межах 1-200. Адекватні величини похилів і в % і ? у град ------------------------------------------------------------------------ |і % |1 |1 5| 5 |10 |15 |20|25|30|40|50|60|70|80|100|120|160|180|200| |----------------------------------------------------------------------| |? град|0 6|1 | 3 |5 5|8 5|11|14|17|22|27|31|35|39| 45| 50| 56| 61| 63| ------------------------------------------------------------------------ При виборi форми даху необхiдно враховувати перенесення снiгу i його накопичування на покриттi вiд дiї вiтру; для забезпечення мiнiмального вiдкладення снiгу слiд проектувати покриття без висту- паючих над ним частин заввишки понад 1 м а також без понижених за- мкнутих просторiв i високих парапетiв. 1.4 Покриття повиннi бути вогнестiйкими; згiдно з " Протипо- жежними нормами" СНиП 2.01.02-85* мiнiмальна межа вогнестiйкостi елементiв покриття у годинах i мiнiмальна межа розповсюдження во- гню по ньому у сантиметрах повиннi бути ув'язанi зi ступенем вог- нестiйкостi будинкiв до складу яких воно входить. 1.5 Вид покрiвель слiд вибирати згiдно з даними наведеними у таблицi 1 виходячи iз забезпечення рiвнодовговiчностi ї з iншими огороджувальними конструкцiями будинкiв i в залежностi вiд технiчної можливостi вирiшення необхiдного похилу покрiвлi а також iз врахуванням економiчностi прийнятої маси покрiвельних матерiалiв та екологiчної безпеки їх застосування. 1.6 Матерiали якi використовуються у складi покриттiв повин- нi пройти токсиколого-гiгiєнiчну оцiнку i бути погодженi з Мiнiсте- рством охорони здоров'я в установленому порядку. Таблиця 1 Вихiднi характеристики покрiвель сумiщених i горищних дахiв -------------------------------------------------------------------------------- | |Довго-| Навантаження на покрівлю |Маса |Допус | | |віч- |-------------------------------|покрі- |тимий | | |ність |Нагрi- |Меха- |хімічна дiя |вель- |похил | | |умовн.|вання |нiчнi |середовища3 |ного | % | | |років |до тем-| удар- |---------------|ки- | | |Вид покрiвель | |перату-| нi |луж- |кис- |лима i | | | | |ри ?С |кгс.м |них |лот- |захис- | | | | |не бi- |не бi- |роз- |них |ного | | | | |льше 1 |льше 1 |чинів |роз- |шару | | | | | | | |чинів | кг | | |------------------------------------------------------------------------------| | Сумiщенi дахи | |------------------------------------------------------------------------------| |1 Покрiвлi рулоннi з | | | | | | | | | руберойдiв з захисним| | | | | | | | | шаром iз: | | | | | | | | |а бетонних або армоце-|15-20 | 65 | 10 |Допуск.| Не |150-200|0 менше| | ментних плит | | | | |допуск.| | 2 5 | | | | | | | | | | |б клiнкерних або гра-|15-20 | 65 | 5 |Те саме|Допуск.|120-150|Те саме| | нітних облицювань | | | | | | | | | | | | | | | | | |в асфальтобетонних |15-20 | 65 | 5 | " |Те саме|80-100 | " | | плит | | | | | | | | | | | | | | | | | |г гравiю або кам'яного|10-15 | 65 | 2 |Допуск4 |Допуск5 |30-50 | менше | | дрібняка | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |д верхнього шару рубе-|10-15 | 75 | 1 |Те саме|Те саме| 8-12 |10-256 | | ройду з крупнозерни-| | | | | | | | | стою чи лускатою- | | | | | | | | | посипкою | | | | | | | | | | | | | | | | | |2 Покрiвлi килимовi з | | | | | | | | | плiвкових полiмерних | | | | | | | | | матерiалiв: | | | | | | | | |а з суцiльним приклею-|30-40 | 90 | 1 | " | " |1 5-3 |Без | | ванням | | | | | | |обмеж. | |б з привантажувальним |30-40 | 90 | 2 | " | " |50-60 |0-7 5 | | шаром | | | | | | | | | | | | | | | | | |3 Покрiвлi мастиковi | | | | | | | | | iз: | | | | | | | | |а бiтумних емульсiйних|20-25 | 90 | 1 | " | " |6-12 |0-100 | | мастик | | | | | | | | |б бiтумно-полiмерних |15-20 | 80 | 1 | " | " |4-10 |0-25 | | мастик | | | | | | | | |в полiмерних мастик |20-25 | 90 | 1 | " | " |4-8 |0-100 | | | | | | | | | | |4 Покрiвлi комбiнованi |15-20 | 80 | 1 | " | " |6-12 |0-25 | | мастиковi на рулонних| | | | | | | | | пiдкладках iз руберо-| | | | | | | | | йду та iнших | | | | | | | | | матерiалiв | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | |Довго-| Навантаження на покрівлю |Маса |Допус | | |віч- |-------------------------------|покрі- |тимий | | |ність |Нагрi- |Меха- |хімічна дiя |вель- |похил | | |умовн.|вання |нiчнi |середовища3 |ного | % | | |років |до тем-| удар- |---------------|ки- | | |Вид покрiвель | |перату-| нi |луж- |кис- |лима i | | | | |ри ?С |кгс.м |них |лот- |захис- | | | | |не бi- |не бi- |роз- |них |ного | | | | |льше 1 |льше 1 |чинів |роз- |шару | | | | | | | |чинів | кг | | |------------------------------------------------------------------------------| | Горищнi дахи | |------------------------------------------------------------------------------| |5 Покрiвлi на основi: |50-150| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |3-10 | |а великорозмiрних | | | | | | | | | залiзобетонних пок- | | | | | | | | | рiвельних плит | | | | | | | | | лоткiв | | | | | | | | | повної заводської | | | | | | | | | готовностi | | | | | | | | | | | | | | | | | |б рулонних плівкових | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |0-25 | | полімерних чи масти-| | | | | | | | | кових матеріалів по | | | | | | | | | залізобетонному нас-| | | | | | | | | тилу з влаштуванням | | | | | | | | | захисного шару | | | | | | | | | | | | | | | | | |в азбстоцементних |30-50 | Не | Не |Допуск.| Не |14-20 |10-33 | | листів | |реглам.|допуск.| |допуск.| | | | | | | | | | | | |г черепиці |60-100|Те саме|Те саме|Те саме|Допуск.|40-50 |50-100 | | | | | | | | | | |д листів оцинкованої |30-150| " | 1 | Не | Не | 4-6 |10-100 | | сталі та інших видів| | | |допуск.|допуск.| | | | металу | | | | | | | | | | | | | | | | | |е листів типу |15-20 | 75 | 1 |Допуск.|Те саме| 4-6 |25-100 | | "шинглас" | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | | | 1 При безпосереднiй i тривалiй дiї на покрiвельний килим | |бiльш високих температур вiдбувається прискорене пластичне змiщення | | зсув для бiтумiв та структурне зруйнування старiння для полiме- | |рiв покрiвельного матерiалу. Для зниження температури нагрiвання | |покрiвлi матерiали захисних шарiв бронюючi посипки пофарбування | |повиннi бути свiтлих тонiв. При наявностi мiсцевих технологiчних | |джерел променевого тепловидiлення вiдповiднi дiлянки покрiвлi пови- | |ннi захищатися навiсними екранами. | | 2 Ударна дiя при роботi ломами умовно прирiвнюється до ударiв | |твердих предметiв масою 30 кг при їх падiннi з висоти 1 м; при ро- | |ботi металевими лопатами - предметiв масою 5 кг; при роботi де- | |рев'яними лопатами - предметiв масою 1 кг. | | 3 Передбачається можливiсть дiї на покрiвлю шкiдливих промис- | |лових виносiв якi створюють агресивнi середовища. | | 4 Бiтумнi мастики в захисних шарах якi застосовуються на по- | |крiвлях з похилом менше 10% i на якi можлива дiя лужної агресiї | |повиннi мати в своєму складi домiшки iз хлорсульфополiетиленового | |лаку в кiлькостi 3-5% в перерахунку на суху речовину до маси бi- | |туму та тонкомолотi наповнювачi iз карбонатних порiд крейди вап- | |няку . | | 5 Гравiй та кам'яний дрiбняк для захисних шарiв повиннi бути | |iз камiння вивержених порiд стiйких до дiї розчинiв кислот. | | 6 На дiлянках сумiщених дахiв з похилом бiльше 25% якi допу- | |скаються у виключних випадках крiм приклеювання покрiвельного ки- | |лима мастиками слiд передбачати додаткове анкерне закрiплення його | |до основи з допомогою спецiальних пробок-вкладишiв закрiплених в | |конструкцiї покриття чи мембран якi виключають сповзання i теп- | |лоiзоляцiйного шару. | | 7 Приймати згiдно з вимогами ДБН 338-92 "Проектування влаш- | |тування та екесплуатацiя iндустрiальних безрулонних дахiв житлових | |i громадських будинкiв" див. табл. 2 з урахуванням 1.1 1.6 1.14 | |1.15 1.16 2.1 2.2 2.13 2.14 та iн. | | 8 Приймати згiдно з 1.г 1.д 2.а 2.6 3.а 3.6 3.в або 4 | |цiєї таблицi. | -------------------------------------------------------------------------------- 2 ПРОЕКТУВАННЯ СУМIЩЕНИХ ДАХIВ Загальнi вимоги 2.1 При проектуваннi сумiщених дахiв слiд розрiзняти неексплу- атованi експлуатованi i спецiальнi види покрiвель при цьому: - загальна площа свiтлопропускного заповнення лiхтарiв i площа розмiщеного на покриттi обладнання не повинна пере- вищувати 15% його поверхнi; в цьому випадку необхiдно приз- начати неексплуатований вид покрiвлi; - за необхiдностi зосередження на покриттi по всiй поверхнi або локально свiтлопропускного заповнення i обладнання на площi що складає вiд 15 до 30% його поверхнi а також при використаннi покриття як зони вiдпочинку слiд призначати експлуатований вид покрiвлi по всiй поверхнi або локально ; - розмiщення на покриттi обладнання на площi яка перевищує 30% його поверхнi не допускається; у цьому випадку слiд пе- редбачати будiвництво технiчних поверхiв технiчних горищ або зведення на покрiвлi закритих дiлянок при локальному скупченнi обладнання . При застосуваннi на покриттях зенiтних лiхтарiв межу вогнес- тiйкостi їх елементiв слiд призначати згiдно з нормами "Виробничi будинки" СНиП 2.09.02-85 в залежностi вiд ступеня вогнестiйкостi будинкiв i категорiї примiщень у їх складi. 2.2 Проектнi вирiшення покрiвель є складовою частиною проектiв будинкiв i споруд i включають окремi робочi креслення та роздiли пояснювальної записки i кошторису. Робочi креслення покрiвель повиннi мiстити: - план покрiвлi з розбивкою покриття на водороздiли позначен- ням поперечного i поздовжнього розрiзiв основи покрiвлi на- прямку i величини похилу основних схилiв; - план розмiщення на покриттi деформацiйних швiв i системи осушення теплоiзоляцiйного шару компенсаторiв вентканалiв i витяжок з позначенням мiсць розташування розроблених та типових вузлiв i деталей покрiвлi; - конструктивнi вирiшення нетипових вузлiв i деталей щодо об- ладнання примикань покрiвлi до водостокiв карнизiв воро- нок стiн парапетiв лiхтарiв шахт дефлекторiв труб пiдставок пiд обладнання та iнших конструкцiй якi виступа- ють над покриттям чи проходять через нього при посиланнях на типовi вирiшення таких деталей слiд наводити номери типо- вих альбомiв якi їх мiстять ; - опис складу елементiв сумiщеного покриття на усiх поперечних та поздовжнiх розрiзах будинкiв i споруд з обов'язковим заз- наченням марок матерiалiв державних стандартiв i технiчних умов яким цi матерiали повиннi вiдповiдати; тут же на роз- рiзах слiд позначати мiсця розмiщення всiх розроблених i ви- користаних типових вузлiв i деталей пiдсилення i облаштуван- ня примикань покрiвель; - запис у примiтках особливих вимог щодо влаштування окремих шарiв сумiщених дахiв та їх деталей; - вибiрку видiв i розрахунки кiлькостi матерiалiв необхiдних для влаштування даху. Роздiл пояснювальної записки повинен мiстити: - данi про клiматичнi умови району забудови та наявнiсть агре- сивного впливу на покриття; - загальну технiчну характеристику конструкцiї сумiщеного пок- риття i прийнятої системи осушувальної вентиляцiї та водовi- дводу; - спецiальнi вимоги i данi про вогнестiйкiсть елементiв даху; - вимоги щодо технологiї i органiзацiї покрiвельних робiт на даному об'єктi включаючи правила технiки безпеки i протипо- жежнi заходи; - вказiвки про можливiсть одночасного виконання на покрiвлi iнших будiвельних робiт; - вказiвки про умови зберiгання та транспортування будiвельних матерiалiв; - перелiк нормативних документiв з технологiї виконання покрi- вельних робiт; - основнi рекомендацiї щодо експлуатацiї покрiвлi. Роздiл кошторису на покрiвельнi роботи повинен враховувати усi види i обсяги робiт на покриттi i вiдповiдати дiючим нормам прави- лам i розцiнкам. 2.3 Згiдно iз схемами конструктивних вирiшень наведеними в додатку 2 перерiз сумiщеного даху повинен мiстити в собi певний ряд обов'язкових i додаткових елементiв шарiв а саме: - до обов'язкових елементiв шарiв вiдносяться: несучi елеме- нти покриття; пароiзоляцiйний шар; теплоiзоляцiйний шар; елементи осушувальної вентиляцiї повiтрянi прошарки i ком- пенсатори продухи вентканали i витяжки ; покрiвельний ки- лим; захисний шар; - до додаткових елементiв шарiв вiдносяться: похилоутворюю- чий шар; вирiвнюючi шари шпаклiвка стяжка ; роздiляючi ша- ри шари ковзання . 2.4 Несучi елементи покриття балки ферми плити настили є складовою частиною несучих каркасiв будинкiв i приймаються згiдно з нормами проектування вiдповiдних будинкiв i споруд; типи iнших обов'язкових елементiв сумiщених дахiв слiд приймати згiдно з вирi- шеннями наведеними в додатку 2 i вимогами цих норм. Проектування паро- i теплоiзоляцiї 2.5 Теплоiзоляцiйний шар сумiщеного даху слiд призначати у вi- дповiдностi з теплотехнiчним розрахунком наведеним у додатку 4 iз негорючих i трудногорючих матерiалiв iз мiцнiстю на стиск не менше нiж 0 6 кгс/см i об'ємною масою в межах вiд 3О до 600 кг/м . Типи теплоiзоляцiї з застосуванням таких матерiалiв наведенi в таблицi 2. Таблиця 2 Типи теплоiзоляцiї ------------------------------------------------------------------------------ |Тип | |Мiцнiсть |Об'ємна | |тепло- | Матерiали теплоiзоляцiї |на стиск |маса | |iзоляцiї| |кгс/см2 |кг/м3 | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-1 |Плити iз резольнофенолформальдегiдного | | | | |пiнопласту ГОСТ 20916-87 | 1 5-2 | 100 | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-2 |Плити пiнополiстирольнi ГОСТ 15588-86 або | | | | |пiнополiуретановi ТУ 8-56-70 ТУ 67-78-75 | | | | |ТУ 67-98-75 | 1-1 5 | 50-150 | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-2а |Плити iз екструдованого пiнополiстиролу | | | | | ГОСТ РФ NНV.900 1.4.0291 | 3-4 | 30-40 | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-З |Мiнераловатнi плити на синтетичному i бiтумному | 0 6 | 200 | | |в'яжучому жорсткi ГОСТ 12394-66 i напiвжорст- | | | | |кi ГОСТ 10140-82. ГОСТ 9573-82 | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-4 |Мiнераловатнi гiдрофобiзованi плити пiдвищеної | 0 8-1 | 200 | | |жорсткостi iз гiдромаси ТУ 211 РРФСР-З-72-76 | | | | |або пресованi ТУ 21-ЛитРСР-39-74 | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-5 |Перлiтофосфогелевi плити ТУ 21 України 512-92 | 2-3 |200-300 | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-6 |Перлiтопластбетоннi плити ТУ 480-1-145-85 | 2-3 |200-300 | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-7 |Плити теплоiзоляцiйнi полiстиролбетоннi | 2-3 |200-300 | | | ТУ 21 України 315-92 | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-8 |Плити iз пiно- i газоскла ТУ 21 БРСР 86-73 | 5-10 |200-400 | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-9 |Плити деревноволокнистi ГОСТ 4596-86 деревно | 5-10 |200-600 | | |стружковi ГОСТ 26816-86 i фiбролiтовi | | | | | ГОСТ 8928-81 | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-IО |Плити iз арболiту ГОСТ 19222-84 | 4-8 |200-600 | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-11 |Плити iз нiздрюватих бетонiв газо- i пiнобетони| 6-12 |300-600 | | |ТУ 234 УРСР 386-91 | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-12 |Плити iз легких бетонiв керамзитобетон перлi- | 10 |600 | | |тобетон ТУ 400-1-63-72 | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-IЗ |Легкi теплоiзоляцiйнi бетони монолiтного уклада-| 5 |600 | | |ння ГОСТ 25820-83 | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Т-14 |Гравiй керамзитовий ТУ 234 УРСР 1272001-02-91 | - |200-400 | | |ТУ 21 УРСР 392-86 ТУ 21 УРСР 406-86 | | | ------------------------------------------------------------------------------ Примiтка 1. При виборi типу теплоiзоляцiї слiд керуватися да- ними про пожежонебезпечнi властивостi наведенi у технiчних умовах i стандартах на цi матерiали. Примiтка 2. Мiцнiсть на стиск теплоiзоляцiй типу Т-3 Т-4 виз- начається при 10%-вiй деформацiї. Примiтка 3. Плити утеплювача в теплоiзоляцiях типу Т-1 i Т-5 для виключення ушкоджень i зволоження рекомендується заздалегiдь обклеювати руберойдом; обов'язкового попереднього обклеювання рубе- ройдом потребують плити утеплювача типу Т-2 iз пiнополiстиролу у випадку безпосереднього наклеювання по них покрiвельного шару на гарячих мастиках або мастиках якi мiстять в своєму складi розчин- ники. Примiтка 4. Безпосереднє укладання покрiвельних килимiв на по- верхню плитних утеплювачiв з мiцнiстю на стиск меншою нiж 1 кгс/см2 типи теплоiзоляцiї Т-3 i Т-4 не допускається. Примiтка 5. Безпосереднiй контакт теплоiзоляцiї типу Т-1 зi сталевим профiльованим настилом не допускається. 2.6 Основами пiд теплоiзоляцiйний шар приймаються: - для плитних утеплювачiв з об'ємною масою до 300 кг/м - пове- рхня пароiзоляцiйного шару вирiвняна поверхня монолiтного похилоутворюючого шару iз легких бетонiв вирiвняна поверх- ня несучих елементiв покриття; слiд передбачати закрiплення плит локально крапковим чи смуговим приклеюванням на площi не менше 50% або суцiльним приклеюванням їх до основи а на похилах 15% i бiльше - додаткове закрiплення проти спов- зання; - для плитних утеплювачiв з об'ємною масою 300 кг/м3 i бiльше - поверхня пароiзоляцiйного шару вирiвнянi поверхнi монолi- тного iз легких бетонiв чи сипкого iз керамзитового гра- вiю похилоутворюючого шару i вирiвняна поверхня несучих елементiв покриття при укладаннi таких плит насухо; на похи- лах 15% i бiльше слiд передбачати закрiплення плит проти сповзання; похил основи iз сипкого похилоутворюючого шару не повинен перевищувати 5%; - для монолiтних i сипких утеплювачiв - поверхня пароiзоляцiй- ного шару безпосередньо поверхня несучих елементiв покрит- тя; на похилах 15% i бiльше монолiтний теплоiзоляцiйний шар потребує додаткового закрiплення проти сповзання; сипкi теп- лоiзоляцiйнi шари допускається застосовувати на похилах що не перевищують 5%. Примiтка. При застосуваннi екструдованого пiнополiстиролу в iнверсiйних конструкцiях сумiщених дахiв тип покриття ПК-6 дода- ток 2 основою для теплоiзоляцiйного шару служить поверхня покрiве- льного килима. 2.7 Допустиме навантаження на теплоiзоляцiйнi шари iз утеплю- вачiв мiцнiстю 1 кгс/м2 i менше не повинно перевищувати 10 кгс/м2. 2.8 У проектах будинкiв з покриттям iз металевого профiльова- ного настилу i теплоiзоляцiйного шару iз горючих i важкогорючих ма- терiалiв необхiдно передбачати заповнення порожнин ребер настилу на довжину 250 мм з негорючих матерiалiв мiнеральної вати тощо а також в мiсцях примикань настилу до стiн деформацiйних швiв стi- нок лiхтарiв а також до кожного боку гребенiв i єндов покриття. 2.9 Для захисту вiд зволоження теплоiзоляцiйного шару в покри- ттях будинкiв i споруд з нормальним вологим i мокрим режимами експлуатацiї слiд передбачати пароiзоляцiю нижче теплоiзоляцiйного шару методика розрахунку якої наведена в додатку 4. Типи пароiзоляцiй якi охоплюють необхiдний дiапазон захисту вiд можливого зволоження теплоiзоляцiйного шару наведенi в таблицi 3. 2.10 Основою пiд пароiзоляцiйний шар повинна служити ретельно вирiвняна шпаклiвкою затиркою чи штукатуркою поверхня несучих елементiв покриття; слiд передбачати наклеювання рулонних накладок i компенсаторiв якi запобiгають руйнуванню пароiзоляцiйного шару над стиковими сполученнями елементiв покриття. В мiсцях примикання елементiв покриття до стiн лiхтарiв шахт та iнших конструкцiй що проходять через нього пароiзоляцiя повин- на продовжуватись на висоту рiвну товщинi теплоiзоляцiйного шару; в мiсцях деформацiйних швiв пароiзоляцiя повинна перекривати краї накладного компенсатора. Таблиця 3 Типи пароiзоляцiї ------------------------------------------------------------------------------ |Тип | |Товшина|Опiр паропроник-| |пароiзо-| Матерiали пароiзоляцiї |шару |ненню | |ляцiї | |мм | м2 ? год ? Па/мг | |----------------------------------------------------------------------------| | Фарбувальна | |----------------------------------------------------------------------------| | П-I |Пофарбування гарячим бiтумом за 1 раз | 2 | 0 3 | | П-2 |Те саме за 2 рази | 4 | 0 48 | | П-З |Пофарбування бiтумно-кукерсольною мастикою| 1 | 0 64 | | |за 1 раз | | | | П-4 |Те саме за 2 рази | 2 | 1 1 | | П-5 |Пофарбування бiтумною емульсiйною пастою | 2 | 0 28 | | |за 1 раз | | | | П-6 |Те саме за 2 рази | 4 | 0 42 | | П-7 |Пофарбування бiтумно-каучуковою мастикою | 1 | 1 36 | | П-8 |Пофарбування каучуковою мастикою | 1 | 1 74 | |----------------------------------------------------------------------------| | Прокладкова | |----------------------------------------------------------------------------| | П-9 |Пергамiн покрiвельний | 0 4 | 0 33 | | П-1О |Руберойд покрiвельний пiдкладковий | 1 5 | 1 1 | | П-11 |Полiетиленова плiвка | 0 2 | 7 3 | |----------------------------------------------------------------------------| | Обклеювальна | |----------------------------------------------------------------------------| | П-12 |Руберойд наклеєний на гарячий бiтум i | 5 5 | 1 68 | | |покритий зверху шаром бiтуму для приклею-| | | | |вання теплоiзоляцiйних матерiалiв | | | | П-1З |Руберойд наклеєний на гарячий бiтум | 3 5 | 1 36 | | П-14 |Руберойд наклеєний на бiтумно-кукерсольну| 3 5 | 2 17 | | |мастику i покритий шаром цiєї мастики | | | | П-15 |Руберойд наклеєний на бiтумно-кукерсольну| 2 5 | 1 74 | | |мастику | | | ------------------------------------------------------------------------------ Проектування систем осушувальної вентиляцiї 2.11 Основним заходом який виключає конденсацiю вологи в су- мiщених покриттях є вентиляцiя їх товщi зовнiшнiм повiтрям. Влаш- тування пароiзоляцiї бiля внутрiшньої поверхнi огороджувальних кон- струкцiй має при цьому допомiжне призначення - для зменшення кiль- костi елементiв i спрощення конструкцiї вентиляцiйних систем. Елементами вентиляцiйних систем слiд призначати по мiрi ус- кладнення : повiтряний прошарок над шаром теплоiзоляцiї; компенса- тори з осушувальними патрубками; продухи з карнизними i рядовими флюгарками; канали з магiстральними флюгарками. Вентиляцiйнi продухи i канали слiд передбачати тiльки у товщi негорючих теплоiзоляцiйних матерiалiв: мiнiмальна межа вогнестiйко- стi покрiвельного килима при цьому повинна складати не менше нiж 0 5 год при мiнiмальнiй межi розповсюдження вогню по ньому що дорiвнює нулю. Методика вибору i розрахунку вентиляцiйних систем наведена в додатку 4. 2.12 На покриттях з похилом до 10% при наклеюваннi покрiвель- ного килима на поверхню вирiвнюючих стяжок основним i обов'язковим елементом вентиляцiйної системи повинен бути повiтряний прошарок який розмiщується пiд покрiвельним килимом i сполучається з зовнiш- нiм повiтрям через його вiдкриту крайку по периметру покриття; при переходi вiд нормального до мокрого вологiсного режиму експлуатацiї примiщень пiд покриттям вентиляцiйна система з повiтряним прошарком доповнюється продухами i каналами у товщi теплоiзоляцiйного шару. На покриттях з похилом понад 10% а також при наклеюваннi пок- рiвельного килима безпосередньо на поверхню теплоiзоляцiйного шару застосування повiтряного прошарку виключається; основними елемента- ми вентиляцiйних систем у цих випадках повиннi бути повiтрянi про- духи i канали у товщi теплоiзоляцiйного шару у поєднаннi їх iз зов- нiшнiм повiтрям через систему флюгарок. 2.13 Для створення повiтряного прошарку слiд передбачати лока- льне крапкове чи смугове приклеювання покрiвельного килима до ос- нови; при цьому крапкове i смугове приклеювання повиннi бути рiвно- мiрними i складати: крапкове 5% i смугове 25% загальної площi пок- рiвельного килима на похилах 0 і менше 2 5% i вiдповiдно 10 i 30% на похилах 2 5 менше 5% 15% i 35% на похилах 5 менше 10%; при крапко- вому локальному закрiпленнi слiд призначати наклеювання покрiвель- ного килима на пiдкладцi iз перфорованого руберойду. 2.14 Трикутнi компенсатори в поєднаннi з повiтряними прошарка- ми передбачають розрiзку пiд ними всiєї товщi покрiвельного килима схема на рисунку 1 додатка 6 що зумовлює наступне їх застосуван- ня: безпосередньо на поверхнi покрiвлi вздовж основних схилiв пок- риття - в складi однопрогонових покриттiв незалежно вiд їх похилу; тiльки вздовж поперечних i поздовжнiх гребенiв водороздiлiв - у складi плоских з похилом до 10% багатопрогонових покриттiв; тiль- ки вздовж поперечних гребенiв водороздiлiв - у складi схильних ба- гатопрогонових покриттiв з похилом 10% i бiльше . Для сполучення порожнин компенсатора з зовнiшнiм повiтрям слiд передбачати застосування осушувальних патрубкiв iз оцинкованої покрiвельної сталi або пластмаси з екрануючим захистом вихiдного отвору схема на рисунку 3 додатка 6 . 2.15 Вентиляцiйнi продухи слiд передбачати завширшки 20 мм i глибиною рiвною товщинi теплоiзоляцiйного шару; при ширинi до 20 мм утеплення дна продуху не потрiбне. Утворення продухiв забезпечується: розкладанням на покриттi теплоiзоляцiйного шару плит з утворенням мiж ними повiтряних промiжкiв завширшки 20 мм якi у виглядi чiтко окреслених лiнiйних пазiв розрiзають теплоiзо- ляцiйний шар i через задану вiдстань повторюються вздовж схилу пок- риття; те саме але заформуванням у товщу монолiтного теплоiзоля- цiйного шару брускiв-вкладишiв завтовшки 20 мм з подальшим вийман- ням їх пiсля завершення процесу тужавлення матерiалу монолiтного утеплювача; те саме але закладанням у товщу насипного утеплювача гнутого П-подiбного профiлю завширшки 20 мм iз перфорованої оцинкованої покрiвельної сталi. 2.16 Вентиляцiйнi канали слiд передбачати в товщi теплоiзоля- цiйного шару в сумiщених покрiвлях багатопрогонових будинкiв а са- ме: на плоских покриттях з похилом до 10% вздовж поперечних i по- здовжнiх гребенiв водороздiлiв; на схильних покриттях з похилом 10% i бiльше - тiльки вздовж поперечних гребенiв водороздiлiв. Ка- нали повиннi бути завширшки 60-100 мм i завглибшки на всю товщину теплоiзоляцiйного шару з утепленням дна вкладишем iз смуги мiнеральної вати завтовшки 20 мм i перекритi накладками iз оцинкованої покрiвельної сталi або листової пластмаси. 2.17 Для сполучення продухiв i каналiв iз зовнiшнiм повiтрям слiд передбачити застосування прикарнизних рядових i магiстральних флюгарок iз оцинкованої покрiвельної сталi чи пластмаси з екраную- чим захистом вихiдного отвору. Проектування покрiвельних килимiв 2.18 Проектування покрiвельних килимiв необхiдно здiйснювати в ув'язцi з основами на якi вони вкладаються i захисними покриття- ми якi забезпечують надiйнiсть їх експлуатацiї. З урахуванням цих вимог конструкцiї покрiвель сумiщених дахiв в залежностi вiд похилу покриття i прийнятих до застосування матерiалiв слiд призначати згiдно з даними таблицi 4. 2.19 Основами пiд покрiвельний килим сумiщених дахiв приймаються: - на похилах 0 менше 2 5%: вирiвняна поверхня утеплювачiв iз легких бетонiв або армована вирiвнююча стяжка по поверхнi плитних чи сипких утеплювачiв з об'ємною масою 300 кг/см3 i бiльше пiд експлуатованi покриття з укладанням покрiвельного килима по суцiльнiй роздiльнiй пiдкладцi насухо; поверхня монолiтних чи збiрних листових вирiвнюючих стяжок по утеп- лювачах з об'ємною масою менше 300 кг/см3 з локальною сму- говою чи крапковою приклейкою покрiвельного килима до осно- ви; поверхня теплоiзоляцiйного шару iз монолiтних i калiбро- ваних плитних утеплювачiв з об'ємною масою менше 300 кг/см3 i мiцнiстю на стиск 1 кгс/см2 i бiльше з суцiльною приклей- кою покрiвельного килима до основи; - на похилах 2 5% менше 10%: поверхнi монолiтних вирiвнюючих стяжок по утеплювачах з об'ємною масою менше 300 кг/см3 з локальною смуговою чи крапковою приклейкою покрiвельного килима до основи; поверхня теплоiзоляцiйного шару iз монолi- тних i калiброваних плитних утеплювачiв з об'ємною масою ме- нше 300 кг/см3 i мiцнiстю на стиск 1 кгс/см2 i бiльше з су- цiльною приклейкою покрiвельного килима до основи; - на похилах 10-25%: бетоннi i залiзобетоннi поверхнi несучих елементiв покриття вирiвнянi поверхнi монолiтних утеплюва- чiв з об'ємною масою 300 кг/см3 i бiльше i поверхнi монолiт- них вирiвнюючих стяжок по утеплювачах з об'ємною масою менше 300 кг/см3 з суцiльною приклейкою покрiвельного килима до основи. 2.20 В мiсцях примикань покрiвельного килима до стiн парапе- тiв лiхтарiв шахт та iнших вертикальних поверхонь основою пiд ки- лим повиннi служити розмiщенi на покриттi з зазором завширшки 20 мм до вертикальної поверхнi похилi пiд кутом 45? бортики заввишки не менше 100 мм iз легкого бетону марки 50 або асфальтобетону збiрнi чи монолiтнi ; стiни iз цегли в цих мiсцях повиннi бути обштукату- ренi цементно-пiщаним розчином марки 50. 2.21 Вирiвнюючi стяжки слiд призначати: - без армування завтовшки 5-10 мм тип стяжки С-1 iз цемен- тно-пiщаного розчину марки 50 - по поверхнi несучих залiзо- бетонних плит i утеплювача iз крупнопористого легкого бетону монолiтної укладки; - без армування завтовшки 15 мм тип стяжки С-2 iз цементно- пiщаного розчину марки 50 - по теплоiзоляцiї iз утеплювачiв з об'ємною масою бiльше 300 кг/м на схилах менше 15%; - армованi завтовшки 15 мм тип стяжки С-3 iз цементно-пiща- ного розчину марки 100 - по теплоiзоляцiї iз утеплювачiв з об'ємною масою менше 300 кг/м3 на схилах 15% i бiльше; - армованi завтовшки 25 мм тип стяжки С-4 iз цементно-пiща- ного розчину пiдвищеної жорсткостi осiдання конуса до 30 мм марки 100 - по сипких i плитних утеплювачах з об'ємною масою 300-600 кг/м3 пiд експлуатованi покрiвлi; - збiрнi у виглядi самонесучого настилу тип стяжки С-5 iз плоских великогабаритних азбестоцементних листiв ГОСТ 18124-75 - при застосуваннi утеплювачiв з мiцнiстю на стиск 0 6 менше 1 кгс/см2 в поєднаннi з утеплювачами з мiц- нiстю на стиск бiльше 1 кгс/см2 якi служать опорними пiдк- ладками самонесучого настилу. Таблиця 4 Типи покрiвель суміщених дахів ----------------------------------------------------------------------------- |Види покрiвель | Рулоннi | |---------------------------------------------------------------------------| |Похил покрiвель | 0<2 5% | 2 5<10% | 10<25% | |---------------------------------------------------------------------------| |Типи покрiвель | к-1 | к-2 | к-3 | к-4 | к-5 | к-6 | к-7 | к-8 | |---------------------------------------------------------------------------| | | Захиснi |2 шар|А | А|С | С|Е | Е|Е | Е|С | С|Е | Е|Е | Е|D | Е| | | шари |-----------------------------------------------------| | | |1 шар|P1|P1|8 | 8|11|11|11|11|8 | 8|11|11|11|11|8 |11| | |-------------------------------------------------------------------| | | |рулонний | 2| 4| | | | | | | | | | | | | | | | |5 шар|-------------------------------------------------------------| | По- | |мастиковий | 8| -| | | | | | | | | | | | | | | | крі- |-------------------------------------------------------------------| | вель- | |рулонний | 2| 4|3 | 5|3 | 5|3 | 5| | | | | | | | | | ний |4 шар|-------------------------------------------------------------| | | |мастиковий | 8| -|8 | -|8 | -|8 | -| | | | | | | | | | ки- |-------------------------------------------------------------------| | лим | |рулонний | 2| 4|3 | 5|3 | 5|3 | 5|3 | 5|3 |5 |3 | 5| | | | |3 шар|-------------------------------------------------------------| | | |мастиковий | 8| -|8 | -|8 | -|8 | -|8 | -|8 |- |8 | -| | | | |-------------------------------------------------------------------| | | |рулонний | 2| 4|3 | 5|3 | 5|3 | 5|3 | 5|3 |5 |3 | 5|3 | 5| | |2 шар|-------------------------------------------------------------| | | |мастиковий | 8| -|8 | 8|8 | 8|8 | -|8 | 8|8 |- |8 | -|8 | -| | |-------------------------------------------------------------------| | | |рулонний |Р1|Р1|1 | 1|1 | 1|3 | 5|1 | 1|1 |1 |3 | 5|3 | 5| | |1 шар|-------------------------------------------------------------| | | |мастиковий | 0| 0|0 | 0|0 | 0|8 | 8|0 | 0|0 |0 |8 | 8|8 | 8| |---------------------------------------------------------------------------| |Основа пiд покрiвлю |02-03| 02-04 | 05 | 02-04 | 05 |01-03| ----------------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці 4 ----------------------------------------------------------- |Види покрiвель | Плівкові | |---------------------------------------------------------| |Похил покрiвель | 0<7 5% | 7 5-15% | |---------------------------------------------------------| |Типи покрiвель | к-9 | к-10 | к-11 | |---------------------------------------------------------| | | |2 шар|А | А|В | В|В | В|Е | Е|Е | Е| | | | | | | | | | |--|--| |--| | | Захиснi | | | | | | | |- |- | | -| | | шари |-----------------------------------| | | |1 шар|P1|P1|Р1|Р1|Р1| G|11|11|11|11| | | | | | | | | | |--|--| |--| | | | | | | | | | | -| -| | -| | |-------------------------------------------------| | | |рулонний | | | | | | | | | | | | |5 шар|-------------------------------------------| | По- | |мастиковий | | | | | | | | | | | | крі- |-------------------------------------------------| | вель- | |рулонний | 6| | | | | | | | | | | ний |4 шар|-------------------------------------------| | килим | |мастиковий | 9| | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------| | | |рулонний | 6| 7|6 | | | |6 | | | | | |3 шар|-------------------------------------------| | | |мастиковий | 9| -|9 | | | |9 | | | | | |-------------------------------------------------| | | |рулонний | 6| 7|6 | 6|7 | 6|6 | 6|7 | | | |2 шар|-------------------------------------------| | | |мастиковий | -| -|- | | | |9 | 9|9 | | | |-------------------------------------------------| | | |рулонний |Р1|Р1|Р1|Р1|Р1|Р1|1 | 1|1 | 6| | |1 шар|-------------------------------------------| | | |мастиковий | 0| 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 9| |---------------------------------------------------------| |Основа пiд покрiвлю |01-03| 01-04 | 01-03 | ----------------------------------------------------------- Закінчення таблиці 4 ------------------------------------------------------------------------------- |Види покрiвель | Мастикові | Комбіновані | |-----------------------------------------------------------------------------| |Похил покрiвель | 0<2 5% | 2 5-10%| 10<25% |0<2 5%| 2 5-10% |10<25%| |-----------------------------------------------------------------------------| |Типи покрiвель |к-12|к-13|к-14|к-15|к-16|к-17| к-18 |к-19 |к-20|к-21 | |-----------------------------------------------------------------------------| | |Захиснi |2 шар |А | Е | Е | Е | Е | Е |Е | Е |Е | Е| Е | Е| Е | | | шари |-------------------------------------------------------------- | | |1 шар |P1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |11|11 |11|11| 11 |11|11 | | |-----------------------------------------------------------------------| | | |рулонний | | | | | | | | | | | | | | | |5 шар|-----------------------------------------------------------------| |По- | |мастиковий| 12 | 11 | | | | |11|11 | | | | | | |крі- |-----------------------------------------------------------------------| |вель-| |рулонний | 14 | - | | | | | | | | | | | | |ний |4 шар|-----------------------------------------------------------------| | | |мастиковий| 12 | 11 | 11 | 13 | | |11|11 |11|11| | | | |ки- |-----------------------------------------------------------------------| |лим | |рулонний | 14 | 14 | - | - | | | -| - | -| -| | | | | |3 шар|-----------------------------------------------------------------| | | |мастиковий| 12 | 10 | 10 | 12 | | |10|10 |10|10| 11 |11|11 | | |-----------------------------------------------------------------------| | | |рулонний | 14 | 14 | 14 | 13 | | |14| 5 |13| 5| | | | | |2 шар|-----------------------------------------------------------------| | | |мастиковий| 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 |10| - |10|10| 10 |10|10 | | |-----------------------------------------------------------------------| | | |рулонний |Р1 |Р2 |Р2 | P2 | 13 | 13 |1 | 1 |1 | 1| 3 |3 | 5 | | |1 шар|-----------------------------------------------------------------| | | |мастиковий| 0 | 0 |0 | 0 | 10 | 12 |0 | 0 |0 | 0| 8 |8 | - | |-----------------------------------------------------------------------------| |Основа пiд покрiвлю | 02-04 | 01-03 | 02-04 | 05 | 01-03| ------------------------------------------------------------------------------- Покрівельний килим 0 - повiтряний прошарок за 2.1З; Р1 - роздiляюча пiдкладка з суцiльною укладкою насухо: синтетичний матерiал на полiефiрнiй основi Болгарiя ОН-05750 ; склопо- лотно марок ВВ-Г ВВ-К ТУ 21-23-97-77; ТУ 21-23-44-79 ба- зальтове полотно марки ВВБ-К ТУ 21 УРСР 166-78 ; прокламелiн ОСТ 17-565-75 ; поліетіленова плівка ГОСТ 10354-82 та їх аналоги*; Р2 - те саме але зi смуговою укладкою насухо; 1 - пiдкладковий руберойд марок РПП-350А РКП-350А ГОСТ 10923-82 перфорований отворами дiам. 20 мм в кiлькостi 200 шт на 1 м поверхнi або без перфорацiї при локальному наклеюваннi по ма- стикових смугах з iнтервалами 300 400 або 500 мм та їх аналоги *; 2 - пiдкладковий руберойд на гнилостiйкiй основi: склоруберойд марки С-РМ ГОСТ 15879-70 ; iзол марок I-БД I-ПД ГОСТ 10296-79 ; гiдроiзол марки ГI-К ГОСТ 7415-86 та їх аналоги*; 3 - пiдкладковий руберойд на картоннiй основi: руберойд марок РПП-350А РКП-350А РПЕ-300 ГОСТ 10923-82 рубiтел ТУ УРСР 443-88 та їх аналоги *; 4 - наплавлений руберойд на гнилостiйкiй основi: гiдросклоiзол ТУ 400-1-51-75 ТУ 400-1-55-16-77 та їх аналоги *; 5 - наплавлений руберойд на картоннiй основi: руберойд марок РМ-420-1 ТУ 21-27-68-80 ; РМ-500-2 ТУ 21-27-35-80 та їх аналоги *; 6 - склеюваний плiвковий полiмерний матерiал: гiдробутил марок I К ТУ 21-27-96-85 марки 1-М ТУ 21-27-131-88 ; армогiдробу- тил марки АК ТУ 21-27-96-85 марки АГ ТУ 21 Естонiя 142-85 ; бутит ТУ УРСР 452-88 ; iз ЕРDМ типу "ФАЙЄРСТОУН" США ВS ЕN ISO 9002 та їх аналоги *; 7 - зварюваний плiвковий полiмерний матерiал:типу "Дутрал" Iта- лiя типу "Пластифол-А" Болгарiя та їх аналоги *; 8 - клеюча бiтумна або бiтумно-полiмерна мастика: гаряча бiтумна ГОСТ 2889-80 ; гаряча бiтумно-гумова ГОСТ 15836-79 ; холод- на типу БК ТУ 65-357-80 типу БЛК ТУ 400-2-51-76 ; бiтум- но-полiмерна типу МГББ РСТ УРСР 5032-91 типу "еластим" "бiтеп" див. додаток 1 том 2 та їх аналоги *; 9 - клеюча полiмерна мастика: бутилкаучукова марки БКМ ТУ 21 УРСР 453-88 ; каучуковi типу КН-2 КН-З ГОСТ 24064-80 ; мон- тажний адгезив типу ВА-2004 США та їх аналоги *; 10 - покрiвельна бiтумна емульсiйна паста РСТ УРСР 5027-89 ; 11 - покрiвельна бiтумна емульсiйна мастика РСТ УРСР 5027-89 ; 12 - покрiвельна полiмерна i бiтумно-полiмерна мастика: полiмерна типу "бутислан-К" ТУ 204 УРСР 530-91 типу МВО ТУ 38.514361-89 ; бiтумно-полiмернi типу МГББ РСТ УРСР 5032-91 та їх аналоги *; 13 - армувальна прокладка iз нетканого рулонного матерiалу: скло- полотно марок ВВ-Г ВВ-К ТУ 21-23-97-77; ТУ 21-23-44-79 базальтове полотно марки ВВБ-К ТУ 21 УРСР 166-78 ; прокламелiн ОСТ 17-565-75 та їх аналоги *; 14 - армувальна прокладка iз тканого рулонного матерiалу: склосiт- ка марок СС-1 СС-А2 РС-З ТУ 6-11-99-75 ; склотканина марок СТС-40 ТЕ-01 ГОСТ 10146-74 ; базальтова тканина марки ТБ РСТ УРСР 5017-79 та їх аналоги*. Захиснi шари А - облицювання експлуатованих покрiвель за 2.25; В - привантажувальна засипка плiвкових покрiвель за 2.25; С - бронююча посипка за 2.25; D - обклеювальний захисний шар: руберойд з бронюючою посипкою марок РКК-420А ГОСТ 10923-82 РКЦ-420А ТУ 21-27-85-80 ; фольгоiзол ГОСТ 20489-84 та їх аналоги*; Е - пофарбувальний захисний шар: фарба марки БТ-177 ГОСТ 5631-79 ; суспензiя алюмiнiєвої пудри ПАП-1 ПАП-2 ГОСТ 5494-71 в гасi ОСТ 3801407-86 в спiввiдношеннi 1:10 за масою та їх аналоги*; G - теплоiзоляцiйний шар iз екструдоваого пiнополiстиролу ГОСТ РФ NHV 9001.1.4.0291 та його аналоги*. Основи пiд покрiвельний килим 01 - вирiвняна поверхня несучих елементiв iз бетону i залiзобетону; 02 - вирiвняна поверхня монолiтних утеплювачiв iз легких бетонiв; 03 - поверхня вирiвнюючих стяжок монолiтних ; 04 - поверхня збiрних стяжок самонесучих настилiв ; 05 - поверхня теплоiзоляцiйного шару iз калiброваних теплоiзоляцi- йних плит. 2.22 При необхiдностi виконання робiт у зимовий перiод року при мiнусових температурах приготування цементно-пiщаних розчинiв слiд передбачати на керамзитовому пiску з добавкою поташу в кiлько- стi 10-15% до маси цементу. В осiнньо-зимовий перiод по монолiтних i плитних утеплювачах на схилах менше 15% допускається влаштування вирiвнюючих стяжок iз пiщаного асфальтобетону завтовшки 15 мм з мiцнiстю на стиск не мен- ше 0 8 МПа 8 кгс/см2 при температурi 50 ?С; влаштування таких стя- жок на сипких утеплювачах не допускається. Стяжки iз цементно-пiщаного розчину повиннi бути розрiзанi те- мпературно-деформацiйними швами завширшки 5 мм на карти розмiром не бiльше 6 х 6 м а iз асфальтобетону - на карти розмiром 3 х 3 м; вздовж гребенiв водороздiлiв влаштування таких швiв завширшки 20 мм обов'язкове. 2.23 Поверхня основи iз бетону або цементно-пiщаного розчину на якiй передбачається локальна чи суцiльна наклейка покрiвельного килима повинна бути обгрунтована зокрема: - при застосуваннi бi- тумних i бiтумно-полiмерних мастик - розчином тугоплавкого бiтуму у гасi чи соляровому мастилi у спiввiдношеннi вiд 1:2 до 1:3; - при застосуваннi полiмерних мастик - розчином цих мастик у спiввiдношеннi 1:3; - при застосуваннi бiтумних емульсiйних мастик - бiтумною емульсiйною пастою розбавленою водою в спiввiдношеннi вiд 1:2 до 1:3. 2.24 Мастики для влаштування покрiвлi сумiщених дахiв слiд призначати вiдповiдно до їх характеристик наведених у додатку 1 ДБН В.2.6-14-95 том 2. За теплостiйкiстю мастики повиннi вiдповiдати таким показни- кам: 50-55 ?С - на похилах 0 менше 2 5%; 60-65 ?С - на похилах 2 5 менше 10%; 75-85 ?С - на похилах 10-25%; 85-100 ?С - на похилах бiль- ше 25%. 2.25 Захиснi шари в залежностi вiд похилу i умов експлуатацiї сумiщених дахiв слiд приймати: - на експлуатованих покрiвлях: iз бетонних армоцементних асфальтобетонних керамiчних та iнших плит i брускiв завтов- шки не менше 30 мм i маркою за морозостiйкiстю не менше F 100; - на експлуатованих покриттях призначених для вiдпочинку i нагляду за обладнанням облицювальнi плити слiд укладати на пiдстилаючий шар жорсткого осiдання конуса до 30 мм цемент- но-пiщаного розчину марки 100 з ущiльнюючими добавками; на ------------------------------------------------- * За наявностi вiдповiдних сертифiкатiв покриттях призначених для солярiїв i спортивних майданчи- кiв - по пiдстилаючому шару кварцового пiску ГОСТ 8736-85 завтовшки не менше 30 мм. Поверхня покрiвельного килима при цьому повинна бути захищена суцiльною довiльно розмiщеною роздiльною прокладкою iз полiетиленової плiвки або склотка- нини. Пiдстилаючий шар iз цементно-пiщаного розчину повинен бути ро- зрiзаний на карти розмiром 1 5 х 1 5 м шляхом закладання в йо- го товщу пористих гумових джгутiв ГОСТ 19177-87 ; - на неексплуатованих покрiвлях з похилом вiд 0 до 10%: з гра- вiю або кам'яного дрiбняка ГОСТ 8268-82 з розмiром зерен 10-40 мм у виглядi привантажувальної засипки завтовшки 40 мм - на плiвкових покрiвлях i бронюючої посипки завтовшки 10 мм з розмiром зерен 3-10 мм - на рулонних покрiвлях будинкiв всiх ступенiв вогнестiйкостi за винятком п'ятої ; iз шару бiтумної емульсiйної мастики з пофарбуванням суспензiєю алю- мiнiєвої пудри - будинкiв III IV i V ступенiв вогнестiйкостi; - на неексплуатованих покрiвлях з похилом 10-25%: iз руберойду з крупнозернистою посипкою або iз шару бiтумної емульсiйної мастики з пофарбуванням суспензiєю алюмiнiєвої пудри. Примiтка 1. Привантажувальнi засипки слiд передбачати по захиснiй роздiль- нiй прокладцi укладенiй на поверхнi без приклеювання до покрiвель- ного килима; бронюючi посипки iз гравiю та кам'яного дрiбняка пови- ннi бути нанесенi на шар клеючої бiтумно-гумової чи бiтум- но-полiмерної мастики; бронюючу посипку по шару бiтумної емульсiйної мастики допускається виконувати iз кварцового пiску з розмiром зерен 2-5 мм ГОСТ 8736-85 . Примiтка 2. Мастики для захисних шарiв повиннi бути антисептованi проти проростання рослин добавками порошкових гербiцидiв монуран чи си- мазин за ГОСТ 15123-69 в кiлькостi 0 3-0 5% або амiнової натрiйової солi 2 4 Д в кiлькостi 1-1 5% вiд маси бiтуму. Примiтка 3. По поверхнi єндов в багатопрогонових покриттях з похилом 10-25% слiд передбачати захисний шар iз бронюючої посипки гравiєм або кам'яним дрiбняком по додатковому шару бiтумно-гумової чи бiтумної емульсiйної мастики на ширину пiдсилення покрiвельного ки- лима в цих мiсцях див. 2.30 . Примiтка 4. На плоских покриттях з похилом до 10% з перепадами висот на понижених площинах покриття розмiщених пiд зовнiшнiм неорганiзова- ним водостоком з верхнiх площ слiд передбачати захисний шар за ти- пом експлуатованих покрiвель на ширину не менше 0 75 м. 2.26 На поверхнi плiвкових i мастикових покрiвель з фарбуваль- ним захисним шаром слiд передбачати влаштування ходових дорiжок вздовж гребенiв на переходах з прогону на прогiн i по периметру лiхтарiв iз одного шару руберойду чи плоских азбестоцементних пли- ток розмiром 0 5 х 0 5 м з приклейкою бiтумно-гумовою мастикою чи бiтумною емульсiйною пастою. 2.27 Тип сумiщеного покриття слiд приймати вiдповiдно до схем наведених у додатку 2. Проектування деталей i вузлiв 2.28 Покрiвельний килим сумiщених дахiв повинен бути розрiза- ний температурно-усадними швами в таких мiсцях: - при похилах 0 менше 10% - на поздовжнiх i поперечних гребе- нях водороздiлiв; - при похилах 10-25% - на рядових гребенях i вздовж схилiв на поперечних гребенях водороздiлiв; - незалежно вiд похилу на однопрогонових i одно- i двосхильних покриттях - вздовж схилiв через 6 або 12 м в залежностi вiд вологiсного режиму експлуатацiї примiщень пiд покриттям див. таблицю 14 додатка 4 . 2.29 Обладнання температурно-усадних швiв повинно включати: - на рядових гребенях i гребенях водороздiлiв багатопрогонових сумiщених дахiв - герметизацiю порожнини шва у стяжцi мас- тиковим герметиком з зачеканкою його джгутом iз пористої гу- ми i наклеюванням вздовж шва трикутного компенсатора з обк- леюванням його зверху двома армуючими накладками iз склосiт- ки завширшки 0 5 i 1 м на бiтумно-гумовiй чи бiтумно-полiме- рнiй мастицi; - вздовж схилiв однопрогонових i одно- i двосхилих сумiщених дахiв - те саме але без герметизацiї i ущiльнення швiв i порожнини трикутного компенсатора який у даному випадку служить продухом повiтряного прошарку див. 2.14 . 2.30 В покриттях з похилом 2 5% i бiльше на дiлянках єндов слiд передбачати пiдсилення покрiвельного килима наклеюванням двох додаткових шарiв руберойду при рулонних покрiвлях або нанесенням двох додаткових мастикових шарiв армованих двома прокладками iз склосiтки при плiвкових мастикових i комбiнованих покрiвлях якi повиннi бути заведенi на поверхню схилiв не менше нiж на 750 мм вiд лiнiї перегину ; над водостiчними воронками при цьому слiд спочатку наклеювати косинку розмiром 1 х 1 м iз гнилостiйкого мате- рiалу тканої склосiтки на бiтумно-полiмернiй мастицi рисунок 2 додатка 6 . 2.31 Карнизнi дiлянки покрiвель при зовнiшньому водовiдводi необхiдно пiдсилювати двома додатковими шарами руберойду у рулон- них покрiвлях або двома додатковими мастиковими шарами армованими склосiткою в плiвкових мастикових i комбiнованих покрiвлях на ширину не менше 400 мм по заздалегiдь укладених i надiйно закрiпле- них до костилiв звисах iз полотен оцинкованої покрiвельної сталi рисунок 3 додатка 6 ; на площi карнизiв яка виступає за зовнiш- ню грань стiни похил покрiвлi повинен бути не меншим нiж на площi покриття що примикає до карнизу. 2.32 В мiсця примикань до стiн парапетiв лiхтарiв шахт опорних плит пiд устаткування вентиляторiв на дахах стаканiв деф- лекторiв тощо покрiвельний килим повинен бути пiднятий на похилi бортики встановленi вiдформованi з зазором до вертикальної пове- рхнi див. 2.20 ; порожнина зазору знизу на висоту 50 мм повинна бути заповнена конопаткою iз просмоленого клоччя а зверху на гли- бину 50 мм ущiльнена джгутом iз пористої гуми при стисканнi його на 50% об'єму i перекрита лiнiйним фартухом закрiпленим на верти- кальнiй поверхнi вздовж похилого бортика; покрiвельний килим в мiс- цях примикань повинен бути пiдсилений обклеюванням похилої поверхнi бортика армувальною прокладкою iз тканої склосiтки на бiтумно-полi- мернiй мастицi з припуском вздовж пiдошви бортика на 25 мм. При низьких парапетах заввишки до 400 мм перехiдний похилий бортик влаштовується на всю висоту парапету а його похила поверхня обклеюється прокладкою iз тканої склосiтки i перекривається захис- ним фартухом. Схеми обладнання примикань до стiн низьких i високих парапетiв деформацiйних швiв дефлекторiв i труб великого дiаметра наведенi у додатку 6 на рисунку 4 а б в г. 2.33 Ущiльнення мiсць перепуску через покриття холодних i га- рячих труб невеликого дiаметра до 100 мм а також iнших точкових конструктивних елементiв анкерiв тощо слiд забезпечувати шляхом установлення на покрiвельний килим металевої чи пластмасової рамки заввишки 50 мм з заливанням в її порожнину по периметру пропускної труби чи анкера нетверднучого мастикового герметика; при цьому хо- лоднi труби на вiдрiзку проходження через товщу покриття слiд обмо- тувати стрiчкою iз пористої гуми на мастицi а гарячi труби на цьо- му вiдрiзку повиннi пропускатись через патрубок бiльшого дiаметра з заповненням порожнини мiж ними гiдрофобним мiнеральним порошком рисунки 5 а б додатка 6 . 2.34 Для ущiльнення швiв i порожнин повиннi застосовуватись нетверднучi мастиковi герметики типу "гермабутил" РСТ УРСР 5018-86 "бутислан-к" ТУ 204 УРСР 330-91 джгути iз пористої гу- ми ГОСТ 19177-81 а також бiтумно-каучуковi мастики типу "елас- тим" i "бiтеп" див. додаток 1 ДБН В 2.6-14-95 т. 2 та їх анало- ги. 2.35 Для облаштування примиканнь лiнiйними i захисними фарту- хами для витяжок осушувальних систем карнизних звисiв i зовнiшних водостокiв слiд призначати: оцинковану покрiвельну сталь ГОСТ 14918-80 сталевi смуги перерiзом 4 х 40 мм ГОСТ 103-76 шпильки дiаметром 10 мм з гайками i гумовими шайбами або дюбелi. 2.36 При проектуваннi сумiщених дахiв з похилом 12% i менше для будинкiв заввишки вiд поверхнi землi до карнизу бiльше 10 м а також при похилах бiльше 12% для будинкiв заввишки вiд поверхнi зе- млi до карнизу 7 м необхiдно передбачати огорожi по периметру пок- рiвлi згiдно з ГОСТ 25772-83. Незалежно вiд висоти будинкiв огорожi згiдно з вказiвками цього ГОСТу слiд передбачати для експлуатованих плоских покрiвель; висота огорожi в цьому випадку повинна складати не менше 1 1 м. 2.37 Деталi i вузли сумiщених покриттiв необхiдно призначати вiдповiдно до альбомiв "Типових конструктивних рiшень деталей i ву- злiв". При застосуваннi нових покрiвельних матерiалiв розробку i прив'язку узгодження таких вузлiв слiд виконувати з обов'язковим додержанням вимог цих норм. 3 ПРОЕКТУВАННЯ ГОРИЩНИХ ДАХIВ Класифiкацiя горищних дахiв 3.1 Конструктивнi вирiшення горищних дахiв що розглядаються в цих нормах класифiкують таким чином: за загальною експлуатацiйною стiйкiстю i граничною поверховiстю будинку ознака 1 : ГД-1 - горищний дах будинку з поверховiстю 1-25 поверхiв I i II ступенiв вогнестiйкостi зi строком служби будинку понад 150 рокiв; ГД-2 - горищний дах будинку з поверховiстю 1-5 поверхiв III ступе- ня вогнестiйкостi з усередненим строком служби будинку 125 рокiв; ГД-2 - горищний дах будинку з поверховiстю 1-2 поверхи IIIа i IVа ступенiв вогнестiйкостi з усередненим строком служби будин- ку 100 рокiв; ГД-4 - горищний дах будинку з поверховiстю 1 -2 поверхи IIIб i IV ступенiв вогнестiйкостi зi строком служби будинку 50-80 рокiв; ГД-5 - горищний дах будинку з поверховiстю 1-2 поверхи V ступеня вогнестiйкостi з усередненим строком служби будинку ЗО рокiв; за функцiональною ознакою використання горища ознака 2 : НФ - дах горищний простiр якого в перiод експлуатацiї будинку функцiонально не використовується; ФВ - дах горищний простiр якого в перiод експлуатацiї будинку функцiонально використовується; за способом органiзацiї збирання i вiдведення дощових i талих вод з поверхнi покрiвлi ознака 3 : ЗВ - горищний дах з зовнiшнiм водостоком; ВВ - горищний дах з внутрiшнiм водостоком; за конструктивним рiшенням основи пiд покрiвлю ознака 4 : ОП1 - горищний дах з основою пiд покрiвлю у виглядi опорних залi- зобетонних елементiв для великорозмiрних покрiвельних плит лоткiв ; ОП2 - горищний дах з основою пiд покрiвлю у виглядi залiзобетонно- го настилу по залiзобетонних або металевих незахищених кроквяних конструкцiях; ОП3 - горищний дах з основою пiд покрiвлю у виглядi залiзобетонних або металевих прогонiв по металевих кроквяних конструкцiях; ОП4 - горищний дах з основою пiд покрiвлю у виглядi залiзобетонних брускiв по залiзобетонних чи металевих кроквяних конструкцiях; ОП5 - горищний дах з основою пiд покрiвлю з деревини у виглядi лат або суцiльного дощатого настилу що були пiдданi глибокому просочуванню вогнезахисними сумiшами по залiзобетонних чи металевих кроквах; ОП6 - горищний дах з основою пiд покрiвлю у виглядi дерев'яних лат чи суцiльного дощатого настилу по дерев'яних кроквах що бу- ли пiдданi глибокому просочуванню вогнезахисними сумiшами; за типом покрiвлi ознака 5 : ПКг1 - горищний дах з великорозмiрних покрiвельних плит лоткiв повної заводської готовностi; ПКг2 - горищний дах з покрiвлею з рулонних бiтумiнозних килимових плiвкових полiмерних чи мастикових матерiалiв iз захисним шаром; ПКг3 - горищний дах з покрiвлею з азбестоцементних листiв хвиляс- того профiлю; ПКг4 - горищний дах з покрiвлею з керамiчної чи iншого виду чере- пицi; ПКг5 - горищний дах з покрiвлею з листiв оцинкованої сталi та iн- ших видiв металу; ПКг6 - горищний дах з покрiвлею з гнучких елементiв типу "шинглас". Загальнi конструктивнi вирiшення горищних дахiв згiдно з прий- нятою класифiкацiєю наведенi у додатку 3 таблицi 1 3 i 4 . 3.2 У горищних дахах ГД-I ГД-2 ГД-3 ГД-4 i ГД-5 з ознакою НФ необхiдно передбачати засоби для провiтрювання горищного просто- ру. Висота наскрiзних проходiв повинна забезпечувати умови для про- фiлактичного огляду i ремонту даху. 3.3 У горищних дахах ГД-I ГД-2 ГД-3 ГД-4 i ГД-5 з ознакою ФВ горище функцiонально використовують: - для розташування у горищному просторi житлових примiщень мансарди чи примiщень iншого призначення; - як елемент вентиляцiйної системи будинку вiдкрита тепле горище тощо ; - для розмiщення комунiкацiй технiчного обладнання вентиляцi- йних систем димовiдводу та iнших технiчне горище поверх ; - для зберiгання матерiалiв кормiв для тварин пiдстилки для них та iн. . Висоту горища слiд приймати в залежностi вiд призначення при- мiщення габаритiв обладнання обсягу матерiалiв для зберiгання та iнших факторiв. Зберiгання матерiалiв на горищах допускається на горищах тiльки в будинках I II i III ступенiв вогнестiйкостi. Для профiлактичного огляду i ремонту покрiвлi необхiдно перед- бачати технологiчнi зони наскрiзнi проходи виходи на покрiвлю та iн. 3.4 У горищних дахах ГД-1 з ознаками ВВ ОП1 ПКг1 слiд перед- бачати використання великорозмiрних покрiвельних плит повної заводської готовностi з мастиковим гiдрозахистом або з гiдрофобiзо- ваних бетонiв. При проектуваннi дахiв цього класу необхiдно керува- тися вимогами ДБН 338-92 "Проектування влаштування i експлуатацiя iндустрiальних безрулонних дахiв житлових i громадських будинкiв". 3.5 У дахах ГД-1 ГД-2 i ГД-З з ознаками ВВ ОП2 i ПКг2 необ- хiдно передбачати влаштування основи пiд покрiвлю iз залiзобетонно- го настилу з застосуванням рулонних килимових чи мастикових покрi- вель. 3.6 У горищних дахах ГД-1 ГД-2 ГД-3 i ГД-4 з ознаками ЗВ ОП3 ОП4 ОП5 ОП6 i ПКг3 слiд передбачати застосування азбестоце- ментних хвилястих листiв рiзного профiлю з конструктивним вирiшен- ням даху переважно прямолiнiйної конфiгурацiї. 3.7 У горищних дахах ГД-1 ГД-2 ГД-4 з ознаками ЗВ НФ ОП4 ОП5 i ПКг4 слiд передбачати застосування керамiчної черепицi у рi- зних модифiкацiях при вiдповiдних похилах даху з рiзноманiтною фор- мою утворення схилiв покрiвлi. У дахах ГД-4 i ГД-5 з ознаками 3В НФ ОП5 ОП6 i ПКг4 слiд застосовувати переважно хвилясту чи плоску керамiчну черепицю а також рiзноманiтнi види черепицi з цементно-пiщаних сумiшей. 3.8 У горищних дахах ГД-1 ГД-2 i ГД-4 з ознаками 3В ОП5 ОП6 i ПКг5 для будинкiв зi складною конфiгурацiєю слiд передбачати зас- тосування покрiвлi з листової сталi оцинкованої або з полiмерним покриттям та iнших видiв металу якi не потребують спецiального захисту. 3.9 У горищних дахах ГД-5 з ознаками ЗВ ОП6 ПКг6 переважно одноповерхових будинкiв слiд передбачати застосування гнучких пок- рiвельних елементiв типу "шинглас". 3.10 Прийнята класифiкацiя поширюється на проектування горищ- них дахiв переважно для житлових громадських виробничих адмiнiс- тративних побутових та тваринницьких птахiвницьких звiрiвниць- ких будинкiв. При виборi типу конструкцiї горищного даху необхiдно врахову- вати: клiматичнi особливостi району будiвництва розрахунковi тем- цератури зовнiшнього повiтря iнтенсивнiсть i кiлькiсть атмосферних опадiв швидкiсть вiтру iнсоляцiя та iн. ; особливi умови будiвни- цтва розробленi територiї сейсмiчна активнiсть просадочнi грунти та iн. ; характеристику будинку призначення висота температур- но-вологiсний режим примiщень тощо ; технiко-єкономiчнi показники варiантiв дахiв за умов багатоварiантного проектування . Загальнi вимоги 3.11 При проектуваннi горищних дахiв класiв ГД-1 ГД-2 ГД-3 ГД-4 та ГД-5 склад конструктивних ементiв слiд приймати у вiдповiд- ностi з вимогами викладеними у таблицi 2 додатка 3 таблиця 2 . Конструктивне вирiшення горищних дахiв мусить вiдповiдати умо- вам максимальної збiрностi при монтажi несучих елементiв влаштуван- нi паро- теплоiзоляцiї покрiвлi при мiнiмальнiй кiлькостi деталей для влаштування гребеневих i реберних з'єднань пристiнних прими- кань розжолобкiв карнизних i фронтонних звисiв водовiдвiдних сис- тем та систем безпеки експлуатацiї дахiв. При цьому слiд виключати iнструктивнi вузли що ускладнюють процес виробництва та експлуатацiї цього конструктиву будинку. У кожному випадку проектування горищного даху величини вогнес- тiйкостi та межi розповсюдження вогню якi приймаються до елементiв вiдповiдного класу даху слiд узгоджувати з нормами на проектування тієї групи будинкiв для якої розробляється дах. 3.12 Для забезпечення нормальних умов експлуатацiї горищного простору необхiдно передбачати його природне освiтлення через свiт- ловi вiкна вентиляцiйнi прорiзи та iн. Загальна площа вiкон повин- на бути не менше 2% площi горищного перекриття будинку. При цьому у конструкцiї свiтлових вiкон необхiдно передбачати жалюзi або можли- вiсть фiксованого вiдкривання рами вiкна. Заповнення свiтлових вi- кон у теплому горищi повинно бути герметичним. 3.13 У горищах дахах класiв ГД-1 ГД-2 ГД-3 житлових i грома- дських будинкiв у залежностi вiд функцiонального використання горищ- ного простору необхiдно враховувати особливостi температурно-вологiсного режиму його експлуатацiї. Для вентиляцiї холодного горища сумарна площа вiдкритих прорi- зiв має бути не менше 1/500 площi горищного перекриття будинку. Примiтка 1. Для житлових будинкiв в III i IV клiматичних райо- нах сумарну площу вiдкритих прорiзiв приймати не менше 1/50 площi горищного перекриття. Примiтка 2. Для крупнопанельних житлових будинкiв з природною вентиляцiєю припустимо об'єднуiти випуски вентканалiв утепленими коробами з виведенням теплого повiтря через вентиляцiйну шахту спі- льну для вiдсiку або секцiї будинку. При проектуваннi дахiв з вiдкритим горищем вентиляцiйнi потоки зовнiшнього повiтря якi пiсля змiшування з теплим повiтрям що на- дходить з дифузорiв видаляється через витяжну шахту спiльну для відсiку чи секцiї будинку необхiдно спрямовувати через спецiальнi отвори в стiнках горища. Сумарну площу вентиляцiйних отворiв необ- хiдно визначати розрахунком. Площу прорiзу витяжної шахти приймать не меншу за суму площ вентиляцiйних отворiв i вентиляцiйних кана- лiв якi виходять через дифузори примiщень даної секцiї зони вi- дсiку будинку. При проектуваннi дахiв з теплим горищем слiд враховувати пере- пад статичного тиску що утворюється за рахунок припливу в горищний простiр теплого повiтря з дифузорiв i видалення його через витяжну шахту спiльну для секцiї зони чи вiдсiку будинку. При цьому го- рищний простiр розглядається як статична камера а до свiтлових вi- кон стикiв стiн i покриття пред'являються вимоги герметизацiї та теплозахисту. Примiтка. При проведеннi теплотехнiчних розрахункiв вiдкритого та теплого горища слiд керуватися вимогами що викладенi в ДБН 338-92 "Проектування влаштування i експлуатацiя iндустрiальних безрулонних дахiв житлових i громадських будинкiв". 3.14 Дахи с технiчним горищем застосовуються переважно в бага- топоверхових будинках. Проектування їх слiд здiйснювати з врахуван- ням технологiчних особливостей призначення та режиму експлуатацiї примiщень будинку. 3.15 Горищнi дахи ГД-1 ГД-2 ГД-3 ГД-5 слiд проектувати з внутрiшнiм або зовнiшнiм водостоком. Дахи з внутрiшнiм водостоком ознака ВВ слiд застосовувати при висотi карнизу будинку вiд планувальної вiдмiтки землi бiльше 7 м для житлових громадських адмiнiстративно-побутових будинкiв і бiльше 10 м - для будинкiв виробничого призначення. Дахи з зовнiшнiм водостоком ознака ЗВ слiд застосовувати з організованним водовідведенням при висоті карнизу будинку вiд планувальної вiдмiтки землi до 18 м для житлових громадських адмiністративно-побутових будинкiв. Органiзацiю водовiдведення необхiдно здiйснювати з допомогою спецiальної системи лоткiв i водостiчних труб стоякiв виключаючи в зимовий перiод утворення та падiння полою див.роздiл 4 цих норм . Примiтка 1. При проектуваннi водостокiв залiзобетонних горищ- них дахiв класу ГД-1 з ознакою ВВ багатоповерхових житлових та гро- мадських будинкiв необхiдно керуватися вимогами ДБН 338-92. Примiтка 2. Горищнi дахи для тваринницьких птахiвницьких звiрiвницьких будiвель а також неопалюваних виробничих будинкiв слiд проектувати з зовнiшнiм водостоком. Примiтка 3. Допускається застосування горищних дахiв iз зовнi- шнiм водостоком ознака 3В з неорганiзованим водовiдведенням при висотi карнизу будинку вiд планувальної вiдмiтки землi до 7 м для житлових громадських адмiнiстративно-побутових будинкiв i до 10м - для виробничих будинкiв при обов'язковому влаштуваннi козиркiв над входами та балконами верхнього поверху i виносi карнизу за площину стiни не менше нiж на 600 мм. Примiтка 4. Горищнi дахи класу ГД-5 слiд проектувати з зовнiш- нiм водостоком. Тип водовiдводу не регламентується. 3.16 Горищнi дахи усiх класiв незалежно вiд прийнятого типу водостоку повиннi бути огородженi по контуру даху гратчастою чи су- цiльною парапетною огорожею заввишки не менше 600 мм. Примiтка 1. Допускається не встановлювати огорожi для дахiв з похилом бiльше 12% при висотi карнизу вiд планувальної вiдмiтки землi менше 7 м а для дахiв з похилом менше 12% - при висотi кар- низу до 10 м. Примiтка 2. При проектуваннi суцiльної огорожi у комбiнацiї з гратчастою сумарна висота огорожi повинна бути не менше 600 мм. 3.17 Висота наскрiзного проходу вздовж горища у чистотi для усiх класiв даху повинна бути: з горищем яке функцiонально не використовується ознака НФ : - для житлових будинкiв - не менше 1 6 м; - для громадських виробничих адмiнiстративно-побутових i тваринницьких птахiвницьких звiрiвницьких будинкiв - не менше 1 8 м; з горищем яке функцiонально використовується ознака ФВ : - для житлових будинкiв - не менше 1 6 м; - для виробничих адмiнiстративно-побутових будинкiв - не менше 1 8 м; - для громадських та тваринницьких птахiвницьких звiрiвницьких будiвель - не менше 1 9 м. Ширина наскрiзного проходу повинна бути не менше нiж 1 2 м. Висота i ширина наскрiзного проходу вздовж горища у дахах з пiдвiс- ними стелями визначається габаритами кроквяної системи з врахуван- ням вимог наведених вище. Для горищних дахiв ГД-1 ГД-2 i ГД-3 з ознакою ФВ мiнiмальну висоту горища у зонi карнизу або у середнiй частинi даху в залеж- ностi вiд напрямку водостоку слiд приймати не менше нiж 1 2 м. 3.18 При проектуваннi дахiв ГД-1 ГД-2 i ГД-3 для будинкiв за- ввишки 10 м i бiльше вiд планувальної вiдмiтки землi до карнизу або верху зовнiшньої стiни парапету слiд передбачати виходи на покрiвлю зі сходових площадок безпосередньо чи через горище за ви- нятком теплого або iз зовнiшнiх пожежних сходiв. 3.19 Для житлових громадських i адмiнiстративно-побутових бу- динкiв з горищними дахами необхiдно передбачати вихiд на покрiвлю на кожнi повнi чи неповнi 100 м довжини будинку. Вихiд на покрiвлю слiд передбачати по стацiонарних сходах через дверi люки чи вiкна розмiром не менше 0 6х0 8м. Допускається не передбачати вихiд на покрiвлю в одноповерхових будинках з покриттям площею не бiльше нiж 100 м2. Примiтка. Із технiчних горищ багатоповерхових житлових будин- кiв слiд передбачати два виходи виконанi згiдно з вказiвками СНиП 2.01.02-85. Входи в технiчнi горища цих будинкiв допускається вико- нувати через загальнi сходовi клiтки. 3.20 Вихiд зi сходових клiток на покрiвлю чи горище слiд пере- дбачати по сходових маршах; площадками перед виходом через протипо- жежнi дверi 2-го типу. Примiтка. У житлових громадських i адмiнiстративно-побутових будинках заввишки до п'яти зверхiв включно допускається влаштування виходiв на горище чи покрiвлю зi сходових клiток через протипожежнi люки 2-го типу розмiром 0 6 х 0 8 м по прикрiпленних до стiни ста- левих драбинах. 3.21 При наявностi у горищному даху протипожежних стiн а та- кож мiжсекцiйних горищних перегородок що роздiляють протипожежнi зони секцiї необхiдно стiни пiднiмати над покрiвлею на 600 мм якщо хоча б один елемент даху виконаний з горючих матерiалiв або на 300 мм якщо хоча б один елемент даху виконаний з важкогорючих мате- рiалiв. Стiну пiднiмати не потрiбно якщо всi елементи даху крiм покрiвлi виконанi з негорючих матерiалiв. 3.22 За наявностi в конструкцiї горищного даху мансарди пазу- хи що утворюються мiж покриттям i внутрiшнiми перегородками необ- хiдно оснащати люками 2-го типу розмiром 0 6 х 0 8 м. Примiтка. У протипожежних дверях i люках слiд використовувати деревину захищену з усiх бокiв негорючими матерiалами завтовшки не менше нiж 4 мм або глибоко просочену антипiренами чи iншими вогнеза- хисними засобами що забезпечує її вiдповiднiсть вимогам до важко- горючих матерiалiв. 3.23 Пароiзоляцiю в горищному перекриттi слiд передбачати у вiдповiдностi з вимогами норм до будiвельної теплотехнiки i таблицi 5 цих норм. У мiсцях примикання її до стiн горища чи протипожежних сгiн шар пароiзоляцiї повинен бути заведений на висоту яка дорiвнює товщинi утеплювача чи трохи перевищувати її. У даному випа- дку для даху ГД-3 необхiдно заповнити западини у ребрах профнастилу негорючим матерiалом мiнеральна вата та iн. на довжину не менше нiж 250 мм. 3.24 Теплоiзоляцiйний шар горищного перекриття для дахiв ГД-1 ГД-2 ГД-3 i ГД-4 слiд передбачати негорючих чи важкогорючих мате- рiалiв. Товщину шару необхiдно приймати вiдповiдно до теплотехнiчно- го розрахунку див. додаток 4 . 3.25 При проектуваннi горищних дахiв класiв ГД-2 ГД-4 та ГД-5 в мiсцях безпосереднього контакту несучих дерев'яних конструкцiй з кам'яними бетонними чи залiзобетонними матерiалами опори балки мауерлати ферми та iн. необхiдно передбачати гiдроiзоляцiйнi про- кладки. За наявностi дерев'яних прокладок в опорах останнi пiддають- ся антисептуванню а також просочуванню вогнезахисними сумiшами. Дерев'янi пiдкладки подушки на якi встановлюються опорнi частини несучих елементiв конструкцiї слiд передбачати з антисептованої i просоченої вогнезахисними сумiшами деревини. Мета- левi накладки з'єднаннях дерев'яних конструкцiй необхiдно вiдокрем- лювати вiд деревини шаром гiдроiзоляцiї. Дерев'янi конструкцiї даху мають бути вiдкритими добре провiтрюваними по можливостi дотупними для технiчних оглядiв профiлактичного ремонту i поновле- ння захисної обробки. З цiєю метою в окремих частинах горищного прос- тору необхiдно влаштовувати продухи аератори тощо. Глухе закла- дання частин дерев'яних конструкцiй в кам'янi бетоннi стiни не допускається. 3.26 Дерев'янi крокви i лати горищних покриттiв слiд пiддавати вогнезахиснiй обробцi. Якiсть вогнезахисної обробки має бути такою аби втрата маси захищеної деревини при випробуваннi згiдно з СТ СЭВ 4686-84 не перевищувала 25%. Примiтка. При обраннi вогнезахисних сумiшей i проведеннi про- цесу обробки деревини необхiдно керуватися вимогами чинного ДБН що- до захисту будiвельних конструкцiй вiд корозiї а також Правил пожежної безпеки. Вимоги щодо вогнезахисної обробки дерев'яних елементiв горищ- ного покриття дахiв класу ГД-5 не регламентуються. 3.27 Склад робочої документацiї горищних дахiв має вiдповiдати вимогам дiючих нормативних актiв. При цьому в робочих кресленнях мають бути обов'язково вiдображенi такi вiдомостi: - клас даху та його функцiї; - гарантiйний строк безремонтної експлуатацiї покрiвлi; - розрахунковi уклони схилiв розжолобкiв i звисiв; - посилання на держстандарти технiчнi умови або сертифiкати застосованих матерiалiв; - конструктивне вирiшення пароiзоляцiї: товщина шару деталi примикань до стiн та виступаючих елементiв горищного перекриття; - конструкцiя теплозахисту горищного перекриття:товщина шару захист вiд iнсоляцiї розташування дорiжок для обслуговува- ння трубопроводiв системи опалювання обладнання та iн.; - конструкцiя несучих елементiв каркасу даху; - конструктивне вирiшення деформацiйних швiв та iх розмiщення; - вузли та деталi примикань покрiвлi до стiн парапетiв ве- нтиляцiйних та лiфтових шахт та iн.; - карнизнi та фронтоннi звиси гребеневi i ребернi з'єднання та iн.; - конструкцiя закрiплення покрiвлi до основи та несучого каркасу; - вузли та деталi водозбiрної системи. Вузли та деталi в конструкцiї покриття горищних дахiв необхiд- но призначати згiдно з вирiшенням розробленим в альбомах "Типовi конструктивнi вирiшення деталей та вузлiв". У випадку застосування в конструкцiї покриття нових покрiвельних матерiалiв необхiдно су- воро керуватися вимогами цих норм приймаючи за основу при цьому типовi вузли та деталi розробленi для матерiалу-аналогу. Вибiр конструктивного вирiшення 3.28 Конструктивне вирiшення даху i типу покрiвлi слiд прийма- ти вiдповiдно до таблиць 5 i 6 з урахуванням вимог 3.1 3.10 3.11 3.14 3.15 3.16 3.17 та додатка 3. При конструюваннi прийнятого класу горищного даху необхiдно: - на основi аналiзу конфiгурацiї будинку обрати найбiльш прос- ту форму даху; - встановити розрахункову схему несучих елементiв покриття та основи покрiвлi; - встановити технологiчнi межi габаритних розмiрiв кроквяної системи покрiвельних та водовiдвiдних елементiв; - визначити необхiднiсть у деформацiйних швах та протипожежних стiнах у горищному просторi; - прийняти тип з'єднань покрiвельних елементiв склад деталей улаштування та крiплення їх до несучого каркасу. При виборi форми даху слiд виходити з призначення будинку. При цьому необхiдно враховувати вимоги архiтектурної виразностi можли- востi використання кольорової гами покрiвельного матерiалу техно- логiчностi покрiвельних елементiв при розкладi на схилах даху ви- моги щодо експлуатацiйної надiйностi конструкцiї даху. 3.29 При проектуваннi кроквяної системи горищного даху слiд передбачати створення кроквяних блокiв рамних опор та iн. У розра- хунковiй схемi роботи несучих елементiв та основи покрiвлi необхiд- но виключати фактори що впливають на зниження надiйностi роботи системи. Конструкцiя основи покрiвлi. має виключати прояв "хиткос- тi" i забезпечувати надiйнiсть крiплення усiх елементiв даху пере- дбачати застосування фiксованих опорних частин поздовжнiх та попе- речних зв'язкiв. Несучi елементи покриття слiд розраховувати на постiйне наван- таження власну вагу i снiгове навантаження вiдповiдно до вимог ДБН щодо навантаження i впливiв а також норм на проектування кон- струкцiй в залежностi вiд прийнятого класу даху - залiзобетон- них металевих дерев'яних чи азбоцементних. При розробцi з'єднань елементiв покрiвель ПКг1 необхiдно керу- ватися вимогами викладеними в ДБН 338-92; ПКг2 - в таблицi 4 та додатку 2 тип ПК-1 ; ПКг3 ПКг4 ПКг5 та ПКг6 - в таблицях 5 гр.ІІ Таблиця 5 -------------------------------------------------------------------------------------------- | Конструктивна схема даху | Елементи конструкцiї даху | |------------------------------------------------------------------------------------------| |Клас|Сту- |Тип |Тип |Тип |Гра- |Похил |Кiль- |Тип |Тип |Ступiнь проникностi | |даху|пiнь |даху |осно-|по- |нична |по- |кiсть |паро- |тепло-|з'єднань покрiвельних | | |фун- |по |ви |крiв-|повер- |крiв- |шарiв |iзоля-|iзоля-|елементiв | | |кцiо-|водо-|пiд |лi |ховiсть|лi % |покрiв-|цiї |цiї | | | |наль-|стоку|по- | |будин- | |лi шт | таб- | таб- | | | |ностi| |крiв-| |ку | | |лиця |лиця | | | |гори-| |лю | |по- | | | 3 | 2 | | | |ща | | | |верхiв | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------------------------------------------------------------------------------------| |ГД-1| НФ | ВВ | ОП 1|ПКг1 | 6-25 | 3-10 |ГМ | П-6 | Т-5 |Ущiльнювати або гер- | | | | | | | | |ГМ/О/ | П-7 | Т-8 |метизувати | | | | | | | | |БП | П-8 | Т-11 | див. ДБН 338-92 | | | | |-------------------| |-------| П-11 | Т-14 |------------------------| | | | | ОП 2|ПКг2 | 1-25 | |К-3 | | |Не регламентується | | | | | | | | |К-10 | | | | | | | | | | | |К-IЗ | | | | | | | | | | | |К-14 | | | | | | | | | | | |К-15 | | | | | | | | | | | |К-18 | | | | | | | | | | | |К-19 | | | | | | | | | | | | див. | | | | | | | | | | | |табл.4 | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | | | ЗВ | ОП 3|ПКг3 | 1-5 |10-33 | 1 | П-6 | Т-5 |Герметизувати при i=10% | | | | |-----------| |--------------| П-7 | Т-8 |------------------------| | | | | ОП 4|ПКг4 | |50-100| 1-2 | П-8 | Т-11 |Герметизувати в гребенi | | | | | | | | | | П-11 | Т-14 |ребрах розжолобках | | | | |-----------| |--------------| | |------------------------| | | | | ОП 5|ПКг5 | | 5-100| 1 | | |Герметизувати фальцi | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ФВ | ВВ | ОП 1|ПКг1 | 6-25 | 3-10 |ГМ | П-6 | Т-4 |Ущiльнювати або | | | | | | | | |ГМ/О/ | П-7 | Т-8 |герметизувати | | | | | | | | |БП | П-8 | Т-11 | | | | | | | | | | | П-9 | Т-12 | | | | | | | | | | | | Т-I3 | | | | | |-----------| | |-------| |-------------------------------| | | | | ОП 2|ПКг2 | 1-25 | |К-3 | | Т-4 |Не регламентується | | | | | | | | |К-10 | | Т-8 | | | | | | | | | |К-13 | | Т-11 | | | | | | | | | |К-14 | | Т-12 | | | | | | | | | |К-15 | | Т-13 | | | | | | | | | |К-18 | | | | | | | | | | | |К-19 | | | | | | | | | | | | див. | | | | | | | | | | | |табл.4 | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | | | 3В | ОП 3|ПКг3 | 1-5 |10-33 | 1 | П-6 | Т-4 |Герметизувати при і=10% | | | | |-----------| |--------------| П-7 | Т-8 |------------------------| | | | | ОП 4|ПКг4 | |50-100| 1-2 | П-8 | Т-11 |Герметизувати в гребенi | | | | | | | | | | П-11 | Т-12 |ребрах розжолобках | | | | | | | | | | | Т-13 | | | | | |-----------| |--------------| | |------------------------| | | | | ОП 5|ПКг5 | |10-100| 1 | | |Герметизувати фальцi | -------------------------------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці 5 -------------------------------------------------------------------------------------------- | Конструктивна схема даху | Елементи конструкцiї даху | |------------------------------------------------------------------------------------------| |Клас|Сту- |Тип |Тип |Тип |Гра- |Похил |Кiль- |Тип |Тип |Ступiнь проникностi | |даху|пiнь |даху |осно-|по- |нична |по- |кiсть |паро- |тепло-|з'єднань покрiвельних | | |фун- |по |ви |крiв-|повер- |крiв- |шарiв |iзоля-|iзоля-|елементiв | | |кцiо-|водо-|пiд |лi |ховiсть|лi % |покрiв-|цiї |цiї | | | |наль-|стоку|по- | |будин- | |лi шт | таб- | таб- | | | |ностi| |крiв-| |ку | | |лиця |лиця | | | |гори-| |лю | |по- | | | 3 | 2 | | | |ща | | | |верхiв | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------------------------------------------------------------------------------------| |ГД-2| НФ | ЗВ | ОП 3|ПКг3 | 1-5 |10-33 | 1 | П-6 | Т-3 |Герметизувати при i=10% | | | | |-----------| |--------------| П-7 | Т-5 |------------------------| | | | | ОП 4|ПКг4 | |50-100| 1-2 | П-8 | Т-8 |Герметизувати в гребенi | | | | | | | | | | П-11 | Т-11 |ребрах розжолобках | | | | |-----------| |--------------| | Т-14 |------------------------| | | | | ОП 6|ПКг5 | |10-100| 1 | | |Герметизувати фальцi | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ФВ | ВВ | ОП 2|ПКг2 | 3-5 | 3-10 |К-3 | П-6 | Т-4 |Не регламентується | | | | | | | | |К-10 | П-7 | Т-8 | | | | | | | | | |К-13 | П-8 | Т-11 | | | | | | | | | |К-14 | П-11 | Т-12 | | | | | | | | | |К-15 | | Т-13 | | | | | | | | | |К-18 | | | | | | | | | | | |К-19 | | | | | | | | | | | | див. | | | | | | | | | | | |табл.4 | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | | | ЗВ | ОП 3|ПКг3 | 1-5 |10-33 | 1 | П-5 | Т-4 |Герметизувати при i=10% | | | | |-----------| |--------------| П-6 | Т-8 |------------------------| | | | | ОП 4|ПКг4 | |50-100| 1-2 | П-7 | Т-11 |Герметизувати в гребенi | | | | | | | | | | П-8 | Т-12 |ребрах розжолобках | | | | |-----------| |--------------| П-11 | Т-13 |------------------------| | | | | ОП 5|ПКг5 | |10-100| 1 | | |Герметизувати фальцi | |------------------------------------------------------------------------------------------| |ГД-3| НФ | BВ | ОП 2|ПКг2 | 3-6 | 3-10 |К-3 | П-6 | Т-2 |Не регламентується | | | | | | | | |К-10 | П-7 | Т-3 | | | | | | | | | |К-13 | П-8 | Т-4 | | | | | | | | | |К-14 | П-11 | | | | | | | | | | |К-15 | | | | | | | | | | | |К-18 | | | | | | | | | | | |К-19 | | | | | | | | | | | | див. | | | | | | | | | | | |табл.4 | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------| | | | ЗВ | ОП 3|ПКг3 | 1-5 |10-33 | 1 | | |Герметизувати при i=10% | | | | |-----------| |--------------| | |------------------------| | | | | ОП 6|ПКг5 | |10-100| 1 | | |Герметизувати фальцi | | | | | | | | | | | |при i=10% | -------------------------------------------------------------------------------------------- Закінчення таблиці 5 -------------------------------------------------------------------------------------------- | Конструктивна схема даху | Елементи конструкцiї даху | |------------------------------------------------------------------------------------------| |Клас|Сту- |Тип |Тип |Тип |Гра- |Похил |Кiль- |Тип |Тип |Ступiнь проникностi | |даху|пiнь |даху |осно-|по- |нична |по- |кiсть |паро- |тепло-|з'єднань покрiвельних | | |функ-|по |ви |крiв-|повер- |крiв- |шарiв |iзоля-|iзоля-|елементiв | | |цiо- |водо-|пiд |лi |ховiсть|лi % |покрiв-|цiї |цiї | | | |наль-|стоку|по- | |будин- | |лi шт | таб- | таб- | | | |ностi| |крiв-| |ку по-| | |лиця |лиця | | | |горищ| |лю | |верхів | | | 3 | 2 | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------------------------------------------------------------------------------------| |ГД-3| НФ | BВ | ОП 2|ПКг2 |Більше | 3-10 |К-3 | П-6 | Т-2 |Не регламентується | | | | | | |5 | |К-10 | П-7 | Т-4 | | | | | | | | | |К-13 | П-8 | Т-5 | | | | | | | | | |К-14 | П-11 | Т-6 | | | | | | | | | |К-15 | | Т-7 | | | | | | | | | |К-18 | | | | | | | | | | | |К-19 | | | | | | | | | | | | див. | | | | | | | | | | | |табл.4 | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | | | ЗВ | ОП 3|ПКг3 | 1-5 |10-33 | 1 | П-6 | Т-2 |Герметизувати при i=10% | | | | |-----------| |--------------| П-7 | Т-4 |------------------------| | | | | ОП 6|ПКг5 | |10-100| 1 | П-8 | Т-5 |Герметизувати фальцi | | | | | | | | | | П-11 | Т-6 |при i=10% | | | | | | | | | | | Т-7 | | |------------------------------------------------------------------------------------------| |ГД-4| НФ | ЗВ | ОП 6|ПКг3 | 1-2 |10-33 | 1 | П-4 | Т-5 |Герметизувати при i=10% | | | | | |-----| |--------------| П-5 | Т-7 |------------------------| | | | | |ПКг4 | |50-100| 1-2 | П-9 | Т-7 |Герметизувати в гребенi | | | | | | | | | | П-10 | Т-14 |ребрах розжолобках | | | | | |-----| |--------------| П-11 | |------------------------| | | | | |ПКг5 | |10-100| 1 | | |Герметизувати фальцi | |------------------------------------------------------------------------------------------| | | ФВ | ЗВ | ОП 6|ПКг3 | 1-2 |10-33 | 1 | П-4 | Т-4 |Герметизувати при i=10% | | | | | |-----| |--------------| П-5 | Т-5 |------------------------| | | | | |ПКг4 | |50-100| 1-2 | П-9 | Т-6 |Герметизувати в гребенi | | | | | | | | | | П-10 | Т-7 |ребрах розжолобках | | | | | |-----| |--------------| П-11 | Т-10 |------------------------| | | | | |ПКг5 | |10-100| 1 | | Т-11 |Герметизувати фальцi | |------------------------------------------------------------------------------------------| |ГД-5| НФ | ЗВ |Не |ПКг6 | 1-2 |17-150| 2 |Не регламен- |Герметизувати в гребенi | | |-----------|регла|-----| |--------------|тується |ребрах розжолобках | | | ФВ | ЗВ |менту|ПКг6 | |17-150| 2 | | | | | | |ється| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- Примітка 1. Вимоги до покрівлі ПКг1 для житлових і громадських будинків приймати у відповідності з ДБН 338-92. Примiтка 2. При проектуваннi дахiв ГД-1 марка морозостiйкостi азбестоцементних листiв повинна бути не менше 50 циклiв. Примiтка 3. Стики азбестоцементних листiв герметизувати за будь- -якого похилу покрiвлi для будинкiв-сховищ зерна та iнших рiзновидiв си- ровини коли технологiя його зберiгання не допускає протiкання покрiвлi. Примiтка 4. Допускається для кожного класу горищного даху зас- тосовувати типи покрiвлi бiльш окого рангу. Наприклад для ГД-5 допускається застосування покрiвель ПКг5 ПКг4 ПКг3 i т.д. Примiтка 5. Значення граничної поверховостi будинку для якого проектується дах слiд узгоджувати з вимогами 3.15 3.16. Таблиця 6 Вимоги щодо конструктивних елементiв покрiвлi горищних дахiв ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Тип |Коротка |По-| Елементи конструкції покрiвлi | |покрiв-|характеристика |хил|-----------------------------------------------------------------------------------------| |лi |вихiдних |да-| Лати |Величина | Величина |Номiнальний склад комплексу деталей для | | |матерiалiв |ху | |напустка | звису мм | | | |покрiвлi | % | | мм | | | | | даху |не | |не менше | | | | | |ме-|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | |нше|Крок при |Перерiз |вздовж|попе- |фрон-|кар- |влаштування гребенiв |крiплення покрiвлi| | | | |схемi | мм |схилу |рек |тон- |низ- |ребер розжолобкiв | | | | | |опирання | | Sв |схилу |ного |ного |єндов та iн. | | | | | | мм | | | Sп |Аф |Ак | | | | | | |-------------| | | |не |не | | | | | | |одно- |дво- | | | |бiль-|мен- | | | | | | |прого-|прого-| | | |ше |ше | | | | | | |новий |новий | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ПКг3 |Азбестоцементнi листи хвилястого профiлю: | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |УВ 54/200 | 20| 1550 |1050 |Залiзо- | 200 | 125 | 150 | 250 |КУ-1 і КУ-2-гребеневi|К1-сталевий оцин- | | | ГОСТ 16233-77* | | |1300 |бетонні | | | | |ПУ-перехiдний вiд | кований гак | | |16233-77* | | | |або мета-| | | | | схилу до стіни | дiам. 8 мм; | | | | | | |леві про-| | | | |РУ-1 2 3-фронтоннi; |М1-шайба ущiльню- | | | | | | |гони роз-| | | | |ЛУ-1 2 3-лоткові для | вальна; | | | | | | |рахунко- | | | | | деформаційних швів|Ш1-шайба сталева | | | | | | |вий | | | | |ГУ-стикові карнизи | оцинкована; | | | | | | | | | | | | |Г -гайка М8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |ВУ 51/177 | 20| 1550 |1050 |Те саме | 200 | 160 | 120 | 250 |К-гребеневi; | Те саме | | | ГОСТ 20986-81 | | |1300 | | | | | |П1 і П2-перехiднi для| | | | | | | | | | | | | примикань; | | | | | | | | | | | | |Г1 і Г2-стиковi i | | | | | | | | | | | | | карнизні; | | | | | | | | | | | | |Р і НР -кутовi для пе| | | | | | | | | | | | | реходу схилу | | | | | | | | | | | | | до парапету; | | | | | | | | | | | | |Л-лотковi для дефор- | | | | | | | | | | | | | мацiйних швiв | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |СВ 40/150 | 25| - | 775 |Дерев'я- | 200 | 80 | 70 | 50 |КС-1 і КС-2-гребеневi|К-сталевий оцинко-| | | ГОСТ 20430-84* | | | |ний бру- | | | | |ПС-перехiднi; | ваний шуруп | | | | | | |сок 60х60| | | | |ЛС-лотковi для єндов;| 5х60 70 ; | | | | | | | | | | | |РС-фронтонні |Ш1-шайба ущiлнюва-| | | | | | | | | | | | | льна дiам.16мм | | | | | | | | | | | | |Ш2-шайба стартова | | | | | | | | | | | | | оцинкована | | | | | | | | | | | | | дiам.18 мм | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Продовження таблиці 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Тип |Коротка |По-| Елементи конструкції покрiвлi | |покрiв-|характеристика |хил|-----------------------------------------------------------------------------------------| |лi |вихiдних |да-| Лати |Величина | Величина |Номiнальний склад комплексу деталей для | | |матерiалiв |ху | |напустка | звису мм | | | |покрiвлi | % | | мм | | | | | даху |не | |не менше | | | | | |ме-|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | |нше|Крок при |Перерiз |вздовж|попе- |фрон-|кар- |влаштування гребенiв |крiплення покрiвлi| | | | |схемi | мм |схилу |рек |тон- |низ- |ребер розжолобкiв | | | | | |опирання | | Sв |схилу |ного |ного |єндов та iн. | | | | | | мм | | | Sп |Аф |Ак | | | | | | |-------------| | | |не |не | | | | | | |одно- |дво- | | | |бiль-|мен- | | | | | | |прого-|прого-| | | |ше |ше | | | | | | |новий |новий | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |ВО 28/115 | 25| - | 530 |Те саме | 140 | 100 | 50 | 100 |К1 і К2-гребеневi; |Оцинкованi цвяхи | | | ГОСТ 378-76 | | | | | | | | |У-120 У-90-кутовi |дiам.4х90 з голов-| | | | | | | | | | | |для перехду схилу до |кою діам.12мм ГОСТ| | | | | | | | | | | |вертикальних площин; |9870-61* | | | | | | | | | | | |Л-135-лотковi для |шайба ущiльнюальна| | | | | | | | | | | |єндов i деформацiй- |з iзолу дiам.18 мм| | | | | | | | | | | |них швiв | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ПКг4 |Черепиця керамiчна: | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |пазова | 50| 310 | - |Дерев'я- | 90 | 30 | 0 | 70 |К4-гребенева черепиця|Металевий оцинко- | | |штампована | | | |ний бру- | | | | |Л-лоток із оцинкова- |ваний дріт | | | ТУ 21 УССР | | | |сок 50х50| | | | | ної сталі ГОСТ |дiам. 1 0-1 4 мм; | | |463-89 | | | | | | | | | 14918-80*; | | | | | | | | | | | | |У-кутик фронтонний із| | | | | | | | | | | | | оцинкованої сталі | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |пазова стрічкова| 60| 333 | - |Те саме | 67 | 20 | 0 | 70 | Те саме | Те саме | | | ТУ 21 УССР | | | | | | | | | | | | |463-89 | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |плоска стрічкова| 67| 165 | - | " | 205 | 155 | 0 | 70 | " |Клямери з оцинко- | | | ТУ 21 УССР | | | | | | | | | |ваної сталі | | |463-89 | | | | | | | | | |ОСТ 14918-80* | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Закінчення таблиці 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Тип |Коротка |По-| Елементи конструкції покрiвлi | |покрiв-|характеристика |хил|-----------------------------------------------------------------------------------------| |лi |вихiдних |да-| Лати |Величина | Величина |Номiнальний склад комплексу деталей для | | |матерiалiв |ху | |напустка | звису мм | | | |покрiвлi | % | | мм | | | | | даху |не | |не менше | | | | | |ме-|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | |нше|Крок при |Перерiз |вздовж|попе- |фрон-|кар- |влаштування гребенiв |крiплення покрiвлi| | | | |схемi | мм |схилу |рек |тон- |низ- |ребер розжолобкiв | | | | | |опирання | | Sв |схилу |ного |ного |єндов та iн. | | | | | | мм | | | Sп |Аф |Ак | | | | | | |-------------| | | |не |не | | | | | | |одно- |дво- | | | |бiль-|мен- | | | | | | |прого-|прого-| | | |ше |ше | | | | | | |новий |новий | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ПКг5 |Листи з оцинкованої сталі: | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |сталь тонколис- | 10| 200 | - |Дерев'я- | 55 | 52 | 50 | 120 |К1-подвійна картина |Клямери з оцинко- | | |това | | при | |ний бру- | | | | | для настінного жо-|ваної сталі; | | | ГОСТ 14918-80* | |довжи-| |сок 50х50| | | | | лоба; |металевий оцинко- | | | | |ні ка-| | дошка | | | | |К2-картина для покри-|ваний дріт діам. | | | | |ртини | | 50х120 | | | | | ття розжолобка; |1 4-2 0 мм; | | | | |2800мм| | через | | | | |К3-картина для покри-|костилі та гаки з | | | | | | |кожні | | | | | ття парапету; |оцинкованої смуги | | | | | | |4 бруски | | | | |К4-картина для покри-|4х40 мм ГОСТ | | | | | | | | | | | | ття слухового вік-|103х76 ; | | | | | | | | | | | | на; |цвяхи з плоскою | | | | | | | | | | | |К5-комір для димаря; |головкою оцинкова-| | | | | | | | | | | |К6-фартух для карниз-|ні діам. 0 8-1 6 х| | | | | | | | | | | | них і фронтонних |х 8-50 | | | | | | | | | | | | звисів; |ГОСТ 4034-63 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ПКг6 |Гнучкі елементи типу "шниглас" | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |бітумні листи з | 60|Суці- |Суці- | Дошка | 183 | 225 | 0 | 70 |Гребеневі карнизні |Цвяхи 3х25 мм з | | |кольоровою | |льний |льний | 30х120 | | | | |фронтонні і лоткові |плоскою головкою | | |посипкою | |настил|настил| | | | | |елементи з оцинкова- |діам.10 мм або | | | ТУ 21-27-59-85 | | | | | | | | |ної сталі ГОСТ 14918-|цвяхи толеві круг-| | | | | | | | | | | |80* з'єднані за дов-|лі 3х25 мм | | | | | | | | | | | |жиною подвійним фаль-|ГОСТ 4029-63 | | | | | | | | | | | |цем. Профіль і колір | | | | | | | | | | | | |пофарбування задаєть-| | | | | | | | | | | | |ся проектом | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примiтка 1. Азбестоцементнi хвилястi листи слiд застосовувати: УВ 54/200 ГОСТ 16233-77* - для дахiв ГД-1 ГД-2 i ГД-3 житлових громадських i виробничих будинкiв те саме i ВУ 51/177 ГОСТ 20996-81 ; СВ 40/150 ГОСТ 20430-84* - для дахiв ГД-1 ГД-2 i ГД-3 житлових громадських i сiльськогосподарських будинкiв; ВО 28/115 ГОСТ 378-76 - для дахiв ГД-4 i ГД-5 житлових i громадських будин- кiв. Примiтка 2. При проектуваннi покрiвлi ПКг3 з листiв типу УВ ВУ i СВ допускається знижувати похил до 10% з обов'язковою герметизацiєю з'єднань вздовж i поперек схилу еластичними мастиками типу "гермабупил". При цьому величина напустка Sв повинна бути збiльшена до 300 мм. Примiтка 3. Величина кроку лат вiдноситься: при однопрогоновiй схемi опирання - до азбестоцементних листiв типу УВ i ВУ завдовжки 1750 мм рядовi листи i 2000 мм листи нижнього ряду ; при двопро- гоновiй схемi - до азбестоцементних листiв типу УВ i ВУ завдовжки вiдповiдно 2300 i 2800 мм а також до азбестоцементних листiв типу СВ i ВО завдовжки вiдповiдно 1750 i 1200 мм. Примiтка 4. Для дахiв ГД-1 ГД-2 ГД-3 i ГД-4 дерев'янi бруски лат повиннi бути антисептованi i пiдданi глибокому просочуванню ан- типiреном з розрахунком вбирання деревиною солей не менше 75 кг/м3 для ГД-5 необхiднiсть такої обробки деревини не регламентується. Примiтка 5. При проектуваннi покрiвель ПКг3 ПКг4 ПКг5 i ПКг6 не допускається замiна стандартних крiпильних деталей яка може спричинити зниження експлуатацiйної надiйностi покрiвлi. Примiтка 6. Основу i склад елементiв покрiвлi слiд приймати вiдповiдно до вимог таблиць 3 i 4 додатка 3. При цьому конструкцiю деталей i вузлiв слiд приймати згiдно з альбомами "Типовi конструк- тивнi вирiшення деталей i вузлiв". Примiтка 7. Застосування нових покрiвельних матерiалiв анало- гiчних тим що наведенi в данiй таблицi допускається при наявностi вiдповiдних сертифiкатiв i уточнених вимог до елементiв конструкцiї покрiвлi. 3.30 Для компенсацiї деформацiй покрiвлi слiд передбачати де- формацiйнi шви. Граничнi значення вiдрiзку покрiвлi Lд вздовж бу- динку без деформацiйних швiв зазначенi в таблицi 7. Таблиця 7 -------------------------------------------------------------------- |Наймену- | Тип покрiвлi | |вання | | |------------------------------------------------------------------| | | ПКг1 | ПКг2 | ПКг3 | ПКг4 | ПКг5 | ПКг6 | |------------------------------------------------------------------| | Lд м | 60 | 6-12 | П-18 |Не регла-| 8-10 |Не регла-| | | | | |ментуєть-| |ментуєть-| | | | | |ся | |ся | -------------------------------------------------------------------- Вимоги до покрiвель iз азбестоцементних хвилястих листiв 3.31 Покрiвлi типу ПКг3 з азбестоцементних хвилястих листiв слiд проектувати переважно для дахiв з одно- двосхилою та полiгона- льною формою конструкцiї. При проектуваннi покрiвель такого типу слiд керуватися вимогами якi викладенi в таблицях 6 7 i додатка 3 цього тому норм. При використаннi листiв типу ВУ УВ i СВ у складi робочого проекту слiд наводити план розкладки листiв на схилах даху з позна- ченням мiсць розмiщення рядових фронтонних i карнизних листiв а також типових деталей для обладнання гребенiв ребер розжолобкiв i деформацiйних швiв. Необхiдно також вказувати мiсця герметизацiї зазорiв i мiсця крiплення листiв. Систему водовiдводу слiд передба- чати спльно з вузлами крiплення елементiв водовiдводу. 3.32 У розрахунках жорсткостi несучої системи даху не допускається включати в розрахунковi схеми асбестоцементнi листи покрiвлi. 3.33 При розрахунковому вiтровому напорi до 600 Па деталi для крiплення рядових листiв слiд передбачати до нижньої опори на гре- бенi другої хвилi рахуючи вiд перекривної по одному крiпленню на лист . В карнизних i крайнiх накривних листах необхiдно додатково встановлювати крiплення через гребенi хвилi що передує перекривнiй хвилi. У гребеневих листах додатково встановлюють крiплення до вер- хньої опори через гребенi другої хвилi рахуючи вiд перекривної. При вiтровому напорi бiльше 600 Па слiд передбачати додаткове крiплення листiв через гребенi хвиль що передують тим якi вони перекривають. 3.34 На схемах розкладки листiв слiд вказувати мiсця розмiщен- ня листiв зi зрiзаними кутами: з одним зрiзаним кутом - крайнi лис- ти; з двома зрiзаними кутами протилежними по дiагоналi листа - рядовi листи. Початковi та кiнцевi листи карнизного ряду не потре- бують зрiзування кутiв. Величину малого катета кута зрiзування слiд призначати рiвною величинi напустка вздовж схилу Sв i поперек схилу Sп згiдно з даними таблицi 6. 3.35 Для запобiгання зруйнуванню покрiвлi вiд дiї температур- но-вологiсних деформацiй необхiдно: - дiаметр отворiв в листах для їх закрiплення передбачати на 1-2 мм бiльшим нiж дiаметр стержнiв крiплення болтiв чи цвяхiв ; - передбачати обов'язкову гiдрофобiзацiю поверхнi листiв крем- нiйорганiчним розчином ГКЖ-94 ГКЖ-11 та iн. або волого- i погодостiйкими фарбами. 3.36 При застосуваннi гребеневих спрощених деталей у гребене- вiй частинi азбестоцементних покрiвель слід передбачати заповнення западин мiж гребенями хвиль цементно-пiщаним розчином марки 50 на довжину 150 мм. 3.37 Вентиляцiйнi блоки шахти та iнше iнженерне обладнання слiд розташовувати в гребеневiй частині покрiвель. При цьому слiд пе- редбачати застосування перехiдних деталей захисних фартухiв з оцинкованої покрiвельної сталi та герметичне з'єднання їх зi стiнка- ми блокiв шахт чи основи пiд обладання. Примикання покрiвлi до стiн слiд також захищати фартухами iз оцинкованої покрiвельної сталi. Верхня частина захисного фартуха повинна бути прикрiплена до стiни i загерметизована а нижня повин- на перекривати не менше однiєї хвилi. По схилу покрiвлi фартух по- винен мати напусток не менше 100 мм. 3.38 Стояки антен та анкери для закрiплення вiдтяжок повиннi проходити через отвори в гребенi хвилi листа жорстко з'єднуватись з несучими конструкцiями; зазори навколо стояка та отвори в листах слiд захищати вiд затiкання води герметиком. 3.39 На азбестоцементних покрiвлях слiд передбачати влашту- вання настилiв завширшки 400 мм з дошок вздовж гребенiв по схилу покрiвлi бiля торцевих стiн i деформацiйних швiв а також в мiсця розмiщення вентиляцiйного та iншого обладнання яке потребує обслу- говування у перiод експлуатацiї. Вимоги до покрiвлi з черепицi 3.40 Покрiвлi типу ПКг4 iз черепицi слiд проектувати переважно для дахiв з одно- двосхилої напiввальмовою вальмовою пiрамiдаль- ною та полiгональною формами конструкцiї. При проектуванi покрiвель цього типу необхiдно керуватися вимогами якi наведенi в таблицях 6 7 i додатка 3 цього тому норм. До складу робочого проекту покрiвлi цього типу необхiдно включати: - план-схему лат та фрагменти розкладки черепиць по схилах по- крiвлi з зазначенням розташування слухових вiкон та черепиць спецiального призначення з вентиляцiйним отвором i душни- ком черепиць-снiгозатримувачiв черепиць з отвором пiд ан- тену черепиць-боковин черепиць пiд гребiнь та iн. ; - конструктивнi вирiшення по обладнанню гребенiв ребер роз- жолобкiв та мiсць примикань а також вирiшення вузлiв i де- талей для закрiплення черепицi системи водовiдводу та прис- троїв для обслуговування покрiвлi технiчного та профiлакти- чного огляду ремонту . 3.41 Несучу конструкцiю пiд покрiвлю iз черепицi слiд проекту- вати у виглядi об'ємної кроквяної системи яка дозволяє створювати схили з суцiльною чи гратчастою основою пiд покрiвлю. При проектуваннi основи довжину схилу вздовж кроков слiд прий- мати кратною криючiй довжинi прийнятого виду черепицi а довжину схилу вздовж прогонiв - кратною криючiй ширинi черепицi. При застосуваннi кроков та лат iз дерева стикування окремих брускiв i дощок слiд передбачати "косим прирубом" з розташуванням стикiв по площi схилу "врозбiг". В розжолобках слiд передбачати су- цiльний настил завширшки не менше 600 мм з дощок завтовшки не менше 30 мм. У випадку застосування дерев'яних елементiв даху необхiдно ви- конати вимоги 3.25 та 3.26 цього тому норм. 3.42 У покрiвлях iз штампованої пазової чи стрiчкової черепи- цi лотки розжолобкiв слiд виконувати з оцинкованої покрiвельної листової сталi завтовшки не менше 0 8 мм. Застосування елементiв лоткiв слід передбачати у виглядi готових картин прямокутного чи трапецоїдного профiлю з шириною дна не менше 200 мм. Величину напу- стка елементiв лотка в розжолобку слiд приймати не менше 100 мм. Ряди черепицi схилiв повиннi перекривати корито розжолобка не менше нiж на 150 мм. Зазор мiж черепицею та поверхнею лотка розжоло- бка слiд заповнювати герметиком чи цементно-пiщаним розчином марки 100. 3.43 При проектуваннi покрiвлi з плоскої стрiчкової черепицi карнизний ряд покрiвлi слiд передбачати з повних двох шарiв. Розжолобки покрiвель iз плоскої стрiчкової черепицi допускається виконувати викладкою черепиці без металевого лотка. Ширина дна розжолобка при цьому має бути не менше 310 мм у двi че- репицi . Розкладку черепицi в розжолобку слiд передбачати "луска- тою" по шару цементно-пiщаного розчину чи по брусках що набитi на дощатий настил основи. 3.44 Розкладку пазової штампованої черепицi слiд передбачати горизонтальними рядами "знизу-вгору з перекриттям одного ряду iншим по стоку води не менше нiж на 70 мм i в ряду мiж собою не менше ніж на 30 мм. Закрiплення покрiвлi з штампованої черепицi до основи слiд ви- конувати м'яким оцинкованим дротом за спецiальнi вушка в черепицi в залежностi вiд похилу схилiв а саме: при похилах до 100% - через кожну другу черепицю в ряду; на похилах 100% i бiльше - через кожну черепицю в ряду без винятку; незалежно вiд похилу - через кожну че- репицю в карнизному гребеневому та фронтонному рядах схилу. Розкладку пазової стрiчкової черепицi слiд передбачати з до- держанням таких вимог: перший ряд черепицi викладається цiлим чис- лом другий верхнiй ряд змiщується по вiдношенню до першого на 1/2 ширини черепицi третiй ряд - аналогiчно першому четвертий - аналогiчно другому i т.д. При цьому розмір перекриття черепицi мiж собою в ряду повинен бути не менше 20 мм а мiж рядами уздовж стоку - не менше 65 мм. Закрiплення покрiвлi iз стрiчкової черепицi до основи має здiйснюватися так як i штампованої. В обох випадках пригребеневi ряди черепицi двох сумiжних схи- лiв не повиннi торкатися один одного. Примiтка. За необхiдностi використання черепицi спецiального призначення див. 3.40 її слiд включати в розкладку черепицi i ро- зташовувати тiльки в другому та в пригребеневому рядах. Кiлькiсть таких черепиць на схилi необхiдно приймати у вiдповiдностi з розра- хунком викладеним у пояснювальнiй запмисцi до проекту горищного даху. 3.45 Розкладку плоскої стрiчкової черепицi двошаровим чи лус- катим способами в обох випадках досягається двошаровiсть покрiвлi слiд передбачати горизонтальними рядами з перекриттям нижнього ряду верхнiм по стоку води не менше нiж на 1/2 довжини черепицi i перекрит- тям мiж собою в ряду - не менше 1/2 ширини черепицi. Закрiплення покрiвлi з даного виду черепицi слiд призначати оцинкованими клямерами чи цвяхами в залежностi вiд похилу схилiв а саме: через кожну черепицю - в карнизному i фронтонному рядах неза- лежно вiд похилу в рештi - через один ряд при похилах до 100% ко- жний ряд - при похилах 100% і більше. У напустках мiж черепицями у напрямку ряду необхiдно забезпе- чувати зазори розмiром 1 5-2 мм. 3.46 Конструктивне вирiшення слухових вiкон у дахах з покрiв- лею iз черепицi вимагає погодження з архітектурним ансамблем будин- ку в цiлому i приймається в залежностi вiд виду черепицi. При застосуваннi пазової штампованої чи стрiчкової черепицi слуховi вiкна слiд передбачати односхилої конструкцiї. На перепадах схилу у мiсцях переходу на бiльш пологий схил а також у мiсцях примикань по "комiрцю" слухового вiкна необхiдно передбачати фар- тухи з оцинкованої покрiвельної сталі. При покрiвлi з плоскої стрiчкової черепицi конструкцiю слухо- вого вiкна слiд передбачати овальної форми з плавним переходом че- репичних рядiв по випуклiй поверхнi слухового вiкна без розриву з рядовим покриттям основного схилу. Спiввiдношення висоти i ширини слухового вiкна в цьому випадку має бути менше 1:5. 3.47 При використаннi цементно-пiщаного розчину для закладання зазорiв у з'єднаннях ребер гребенiв примикань штрабах стiн i ви- драх цегляних труб марка його за морозостiйкiстю повинна бути мен- шою морозостiйкостi черепицi. 3.48 Для покрiвель з черепицi як правило слiд передбачати органiзований водовiдвiд з системою підвісних лоткiв жолобiв в поєднаннi з водостiчними трубами круглого чи прямокутного перерiзу. При цьому форму та зовнiшнiй вид лоткiв та водостiчних труб а та- кож фронтонних елементiв необхiдно узгоджувати з архiтектурним ан- самблем будинку в цiлому. 3.49 Для створення необхiдних умов обслуговування покрiвель з черепицi на будинках заввишки до двох поверхiв у гребенях дахiв слiд передбачати скоби з гаками для пiдвiски на схилах дерев'яних трапiв. Скоби повиннi бути закрiпленi до несучих елементiв кроквяної системи. Вимоги до покрiвель iз листової оцинкованої сталi 3.50 Покрiвлю типу ПКг5 з листової оцинкованої сталi слiд зас- тосовувати для дахiв односхилого двосхилого вальмового напiвва- льмового пiрамiдального та конiчного виконання. Для покрiвель цьо- го типу слiд використовувати оцинковану сталь за ГОСТ 14918-80 зав- товшки не менше 0 6 мм нормальної точностi прокатки що вiдноситься до групи холодного профiлювання з покриттям І класу. Ширина листа заається технологiєю прокату i складає 710-1800 мм довжина листа повинна бути не менше 1420 мм. Влаштування покрiвель слiд передбачати за рахунок сполучення листiв у картини що з'єднуються мiж собою лежачими поперек схилу i стоячими у напрямку стоку води фальцями. За своїм призначенням картини подiляються на рядовi картини карнизного звису картини пiдстiнного жолоба i картини розжолобка. Вимоги до розмiрiв елемен- тiв з'єднання картин наведенi у таблицi 8. 3.51 До складу робочого проекту покрiвлi з оцинкованої сталi необхiдно включати: - план лат основи покрiвлi ; - план розкладки покрiвельних елементiв картин по схилах по- крiвлi з розташуванням всiх виступаючих частин слухових вi- кон i фронтонiв телеантен i огородження тощо з позначенням мiсць герметизацiї; - конструктивнi вирiшення вузлiв i деталей примикань елемен- тiв системи водовiдводу i пристроїв для обслуговування пок- рiвлi технiчного огляду та профiлактичного ремонту з вуз- лами крiплення. 3.52 Несучим каркасом кроквяної системи металевої покрiвлi по- виннi служити приставнi чи висячi крокви пояси ферм з латами з брускiв або дощок якi безпосередньо є основою покрiвлi. Застосува- ння дерев'яних елементiв для дахiв рiзного класу необхiдно узгоджу- вати з вимогами 3.1 3.2 3.26 та 3.29. У надкарнизнiй надстiннiй зонi розжолобках та гребеневiй частинi основи покрiвлi слiд перед- бачати суцiльний настил з дощок завтовшки не менше 50 мм. Ширина настилу має бути: в надкарнизнiй частинi не менше 700 мм на розжо- лобках - 350-700 мм на кожному схилi на гребенi ребрi - не ме- нше 200 мм на кожному схилi . На рядових дiлянках схилу основу пiд покрiвлю слiд передбачати з дерев'яних брускiв або дощок див. таблицю 6 по кроквах з розра- хунковим кроком 1200-1500 мм. Вiдстань мiж осями дощок якi чергую- ться помiж брусками в латах має бути не менше 1390 мм. Лати слухо- вих вiкон слiд передбачати суцiльним настилом. Закрiплення лат i настилу до кроков необхiдно передбачати цвя- хами з утепленням головок цвяхiв у деревину на 2-3 мм. Для од- но-двосхилих дахiв довжина схилу вздовж лат повинна бути кратною ширинi рядових картин. 3.53 При розробцi плану розкладки покрiвельних елементiв необ- хiдно визначити розмiри рядових картин та картин розжолобка тип карнизного звису з надстiнними чи пiдвiсними лотками i огорожi. Розкладку картин карнизного звису слiд передбачати горизонта- льним рядом картина розжолобка має бути суцiльною чи з'єднаною з окремих картин подвiйним лежачим фальцем. Рядовi картини розкладаю- ться рядами в напрямку стоку води. 3.54 З'єднання картин слiд передбачати: у напрямку стоку води подвiйним лежачим фальцем при зміщеннi лежачих фальцiв в сумiжних рядах картин не менше нiж на 50 мм; у напрямку перпендикулярному до стоку води - одинарним стоячим фальцем мiж рядовими картинами i подвiйним стоячим фальцем рядових картин з картинами розжолобка i карнизного звису. Примiтка 1. Допускається з'єднувати рядовi картини мiж собою по ряду одинарним лежачим фальцем при похилi схилiв понад 60%. Примiтка 2. На похилах покрiвлi 10% необхiдно передбачати з'єднання рядових картин у напрямку перпендикулярному до стоку во- ди подвiйним стоячим фальцем. 3.55 Закрiплення покрiвельних елементiв до основи слiд передбачати: - рядових картин - за допомогою клямерiв iз стрiчок оцинкованої сталi завширшки не менше 30 мм що встановлюються мiж листа- ми в стоячих фальцях з кроком не бiльше 500 мм висота виступаючої частини клямера над бруском лат повинна бути не менше 80 мм ; - картин карнизних звисiв - з нижнього кiнця за допомогою Т-подiбних металевих оцинкованих костилiв встановлених не бiльше нiж через 700 мм на краю дощатого настилу зi звисан- ням з нього не менше нiж 120 мм вздовж верхнього кiнця - подвiйним лежачим фальцем з нижньою крайкою рядових картин а за наявностi надстiнного жолоба - оцинкованими цвяхами; - картин фронтонних звисiв - за допомогою кiнцевих клямерiв з кроком не бiльше 400 мм; - картин розжолобка - за допомогою клямерiв якi встановлюють- ся в фальцi з'єднань з рядовими картинами з кроком не бiльше нiж 700 мм; - картин надстiнного жолоба - за допомогою гакiв iз оцинкова- ної сталi якi закрiплюються до настилу з кроком не бiльше нiж 700 мм. Характеристика елементiв крiплення покрiвлi з оцинкованої сталi наведена в таблицi 6 гр. 12 . 3.56 З'єднання картин в зонi змикання сумiжних схилiв в ребрах i по гребеню необхiдно передбачати стоячим одинарним фальцем за умови взаємного змiщення фальцiв не менше нiж на 50 мм. 3.57 В примиканнях картин до стiн висота загину листа для за- ведення його в штрабу має бути не менше 250 мм. При розробцi конструкцiй захисних фартухiв зливiв водостiчних труб слiд застосовувати оцинковану сталь за ГОСТ 14918-80. Вимоги до покрiвель iз гнучких елементiв типу "шинглас" 3.58 Покрiвлю типу ПКг6 з гнучких елементiв типу "шинглас" слiд застосовувати для дахiв у односхилому двосхилому напiвваль- мовому вальмовому та пiрамiдальному виконаннi а також із схiдчас- тим переходом вказаних вище форм даху. Для покрiвлi цього типу слiд застосовувати гнучкі еластичнi елементи з армуючою основою водос- тiйким полiмерним або бiтумно-полiмерним покриттям з рiзноманiтною захисною бронюючою посипкою якi мають конфiгурацiю зубчастих ли- стiв розмiром не менше 300 х 900 мм. Примiтка. Технiчними умовами ТУ 21-27-59-85 див. таблицю 6 передбачається виготовлення листiв з вирiзами на 1/2 шестикутника i пiщаною бронюючою посипкою на робочiй поверхнi зеленого червоного жовтого та коричневого кольорiв. Габаритнi розмiри листа 317 х 1000 мм. 3.59 У робочий проект покрiвлi iз гнучких елементiв типу "шин- глас" необхiдно включати: - план основи покрiвлi з розташуванням виступаючих частин слухових вiкон фронтонiв i позначенням мiсць герметизацiї з'єднань в ребрах i гребенях; - фрагменти розкладки гнучких покрiвельних елементiв на схилах; - вузли та деталi крiплення покрiвельних листiв обладнання їх примикань та системи водовiдводу. 3.60 Несучою конструкцiєю кроквяної системи покрiвлi iз гнуч- ких листових елементiв слiд передбачати приставнi чи висячi крокви з латами у виглядi суцiльного настилу з дощок завтовшки не менше 25 мм згiдно з вимогами 3.1 3.26 i 3.29 цього тому норм. В основi покрiвлi цього типу необхiдно передбачати суцiльну пiдкладку iз толю чи руберойду укладену з окремих полотнищ парале- льно карнизу з закрiпленням їх у мiсцях напустка цвяхами з кроком не бiльше нiж 500 мм. 3.61 Розкладку гнучких покрiвельних елементiв по основi слiд передбачати горизонтальними рядами з їх нарощуванням вiд карнизу в напрямку до гребеня даху. При цьому нижнiй ряд що утворює карниз- ний звис слiд виконувати з пiдсиленням основи додатковим шаром по- крiвельних елементiв за умов неорганiзованого водостоку або за рахунок плоскої частини водозбiрного лотка що встановлюється перед розкладкою покрiвельних елементiв за умов органiзованого водосто- ку . Ширина плоскої частини лотка має бути не меншою за ширину ря- ду. 3.62 Для облаштування покрiвлi з гнучких елементiв "шинглас" у гребенi ребрах i в мiсцях примикання до виступаючих частин над площиною схилу слiд застосовувати гнутi кутиковi профiлi з оцинкованої покрiвельної сталi пофарбованi атмосферостiйкою фар- бою. Колiр поверхнi профiлю має вiдповiдати вимогам проектного ди- зайну даху. Розмiри сторiн гнутого профiлю слiд обирати в залежностi вiд прийнятого похилу даху але не менше ніж 200 мм. Величина напустка профiлю по довжинi гребеня ребра не повинна бути менше нiж 150 мм. Конструкцiю розжолобкiв покрiвель з гнучких елементiв слiд пе- редбачати на пiдкладцi з оцинкованої сталi завширшки не менше нiж 500 мм. Пiдкладка повинна бути вигнута по основi i мiцно прилягати до неї. Величину напустка складових частин пiдкладки у напрямку стоку води слiд передбачати не бiльше нiж 150 мм. Закрiплення гнутих профiлiв i пiдкладок розжолобкiв до основи слiд передбачати в мiсцях напуска цвяхами з плоскою головкою. В якостi елементiв водовiдводу для дахiв з органiзованим во- достоком слiд застосовувати водозбiрні лотки i водовiдвiднi труби прямокутного чи круглого перерiзу. Розмiри перерiзу приймати розра- хунковим шляхом див. роздiл 4 "Проектування водовiдводiв" . 4 ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОВIДВОДIВ 4.1 Покриття будинкiв i споруд проектують з внутрiшнiм водос- током при органiзованому водовiдводi і з зовнiшнiм водостоком при органiзованому або неорганiзованому водовiдводах. Органiзований водовiдвiд слiд здiйснювати за допомогою спе- цiальних водозбiрних лоткiв водоприймальних воронок i системи во- довiдвiдних трубопроводiв; неороганiзований - шляхом оснащення пок- рiвлi карнизними звисами необхiдних розмiрiв. При проектуваннi водовiдводiв слiд керуватися дiючими нормами з улаштування внутрiшнього водопроводу i каналiзацiї а також вимо- гами якi викладенi в 1.2 2.18 2.31 2.32 2.35 2.36 2.36 2.37 i 3.15 цього тому норм. 4.2 При проектуваннi покрiвлi з внутрiшнiм водостоком розта- шування водоприймальних воронок слiд передбачати по центральнiй осi будинку у найнижчих мiсцях єндов якi утворенi похилами повер- хнi покрiвлi; мiнiмальний похил покрiвлi по єндовах до воронок по- винен бути не менше 1%; лiнiя стоку води у водоприймальну воронку не повинна перетинати парапетну чи протипожежну стiни. При проектуваннi внутрiшнього водостоку на плоскiй покрiвлi з однiєю єндовою i на кожнiй дiлянцi обмеженiй парапетними стiнами i деформацiйними швами слiд призначати не менше двох водоприймальних воронок. На плоских покрiвлях житлових i громадських будинкiв допускається встановлення однiєї воронки на секцiю. При площi пок- рiвлi менше нiж 700 м допускається встановлення однiєї воронки дiа- метром не менше 100 мм; максимальна площа водозбору на одну воронку дiаметром 100 мм не повинна перевищувати 1200 м . Граничну довжину стоку води у воронку слiд призначати 24 м а максимальну вiдстань мiж воронками - 48 м. 4.3 Вирiшення примикання покрiвельного килима до водоприймальної воронки повинно бути мiцним і герметичним; з'єднання чашi воронки з несучим елементом покриття повинно бути нерухомим а з водостiчним стояком - гнучким з використанням саль- никового компенсатора. До одного водостiчного стояка слiд прив'язу- вати мiнiмальну кiлькiсть воронок розмiщених переважно на одному рiвнi. 4.4 Не допускається встановлення водостiчних стоякiв i водоп- риймальних воронок у товщi або поблизу зовнiшнiх стiн для запобi- гання промерзанню ; водостiчнi стояки при проходженнi в холодних примiщеннях потребують утеплення. Не допускається встановлення во- достiчних стоякiв у межах квартир. 4.5 При зовнiшньому водостоцi органiзований водовiдвiд слiд передбачати з застосуванням прикарнизних настiнних жолобiв чи пi- двiсних лоткiв водостiчних труб i стандартних деталей для їх зак- рiплення згiдно з ГОСТ 7623-75. Для їх виготовлення слiд передбача- ти оцинковану покрiвельну сталь завтовшки 0 7-0 8 мм ГОСТ 14918-80* i сталевi оцинкованi смуги перерiзом 4 х 40 мм ГОСТ 103-76 . При проектуваннi зовнiшнього органiзованого водовiдводу слiд додержуватись таких вимог: - вiдстань мiж водостiчними трубами повинна бути не бiльше 24м; - зазор мiж водостiчною трубою i стiною повинен бути не менше 200 мм а вiдстань вiд землi до розтруба - не менше 250 мм; - площу поперечного перерiзу водостiчної труби слiд приймати згiдно з розрахунками i вона повинна бути не менше 100 см2. Водостiчнi труби слiд приймати переважно прямокутної форми без крутих перегинiв. 4.6 При проектуваннi неорганiзованого водовiдводу розмiр кар- низного звису для рiзних видiв покрiвель слiд приймати згiдно з да- ними таблицi 6; при цьому необхiдно враховувати що вiдстань вiд урізу карниза до червоної лiнiї будинку повинна бути не менше нiж 1 5 м. 4.7 Розрахункова витрата дощових вод на одну воронку або водо- стiчний стояк не повинна перевищувати даних таблицi 9 i визначатися за такими формулами: - для покрiвель з похилом менше 1 5% F . q20 Qрозр = --------- ; 10000 - для покрiвель з похилом 1 5% i бiльше F . q5 Qрозр = --------- 10000 де F - водозбiрна площа м2; q20 q5 - iнтенсивнiсть дощу л/с з 1 га для даної мiсцевостi тривалiстю вiдповiдно 20 i 5 хвилин. Таблиця 9 Розрахунковi витрати дощових вод на один водовiдвiдний пристрiй ------------------------------------------------------------------- | Найменування пристрою | Витрата л/с при дiаметрi пристрою мм | | |----------------------------------------| | | 80 | 100 | 150 | 200 | |-----------------------------------------------------------------| | Водоприймальна воронка| 5 | 12 | 35 | - | |-----------------------------------------------------------------| | Водостiчний стояк | 10 | 20 | 50 | 80 | ------------------------------------------------------------------- Критична максимальна витрата води л/с яку пропускає система внутрiшнього водостоку без переповнення визначається за формулою /------- \ / Н Qкр = \/ ----- So де Н - наявний тиск води яка вiдводиться з покрiвлi л; Sо - повний опiр системи водовiдводу м2 . с2/л2 . 4.8 При визначеннi фактичної пропускної здатностi внутрiшнiх водостокiв слiд враховувати коефiцiєнт надiйностi що залежить вiд забруднення води яка потрапляє у водостоки. Для будинкiв що зна- ходяться в незапорошеному повiтряному просторi цей коефiцiєнт дорiвнює 0 7. 4.9 Сумiщенi дахи опалюваних будинкiв як правило повиннi об- ладнуватися внутрiшнiм водостоком; без внутрiшнiх водостокiв допус- каються сумiщенi дахи опалюваних будинкiв заввишки не бiльше 10 м прi ширинi односхилого покриття не бiльше 36 м. Покриття неопалюваних будинкiв слiд проектувати без внутрiшнiх водостокiв; для багатопрогонових неопалюваних будинкiв допускається проектувати покриття з внутрiшнiм водостоком при наявностi теплови- дiлень якi забезпечують плюсову температуру всерединi будинку або за умови обгрунтовання застосуванням спецiальних водоприймальних воронок що обiгрiваються стоякiв i водовiдвiдних труб. Додаток 1 обов'язковий ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМIНIВ Покриття дах - верхня огороджувальна конструкцiя будинку i споруди для захисту примiщень вiд зовнiшнiх клiматичних факторiв i впливiв. Сумiщене покриття дах - верхня огороджувальна конструкцiя будинку i споруди у якiй паро- теплоiдоiзоляцiйнi шари укладенi один по одному беспосередньо на поверхнi несучих елементiв покрит- тя; при наявностi в складi теплоiзоляцiйного шару сумiщене покриття називається теплим за його вiдсутностi - холодним; при наявностi на поверхнi захисного облицювання яке запобiгає зруйнуванню покрi- влi при використаннi її як зони вiдпочинку чи зони постiйного наг- ляду за встановленим на нiй обладнанням сумiщене покриття називається експлуатованим. Горищне покриття дах - об'ємна верхня огороджувальна кон- струкцiя будинку споруди iз замкнутим повiтряним простором гори- щем що утворюється поверхнею горищного перекриття фризовими стi- нами i покриттям покрiвлею яке функцiонально використовується: для вбудованих житлових прмiмiщень - мансард; в якостi елемента вентиляцiйної системи - тепле або вiдкрите горище; для розмiщення iнженерного обладнання - технiчне горище для зберiгання кормiв i пiдстилки для худоби та ін. або яке функцiонально не використовується. Схил - похила поверхня покриття даху . Гребiнь - верхнiй горизонтальний перетин схилiв даху що утворює водороздiл; ребро гребiнь - верхнiй похилий перетин схилiв даху. Єндова - нижнiй похилий перетин схилiв даху по якому вода стiкає до водостiчних воронок або труб. Водороздiл - система верхнiх горизонтальних i похилих перети- нiв ребер i гребенiв даху що чiтко відокремлює частину площi поверхнi покриття з якої забезпечується стiкання води в одну во- доприймальну воронку. Покрiвля - елемент покриття даху який захищає будинок вiд проникнення в нього атмосферних опадiв у виглядi дощу i талого снi- гу. Основа пiд покрiвлю - рiвна або вирiвняна стяжкою поверхня несучих конструкцiй покриття чи теплоiзоляцiйного шару з мiцнiстю на стиск не менше 0 1 МПа 1 кгс/см2 яка пiдготовлена з необхiд- ним похилом до водостокiв i має по контуру перехiднi похилi бортовi елементи в мiсцях примикання покрiвельного килима до вертикальних поверхонь конструкцiй якi виступають над ним чи проходять через нього. У горищних дахах - це несучий каркас з прогонами i настилом для закрiплення до нього листових і штучних покрiвельних матерiа- лiв. Перехiднi похилi бортовi елементи - збiрнi чи монолiтнi про- тяжнi чи крапковi кутовi вкладишi відформованi iз матерiалiв з об'ємною масою 600-1200 кг/м3 i мiцнiстю на стиск не менше 0 3 МПа кгс/см2 якi забезпечують пiдняття покрiвельного килима в мiсцях примикань на висоту не менше 100 мм під кутом 45? без закрiплення приклеюванння його до вертикальної поверхнi. Температурно-усаднi шви - система розрiзiв товщi сумiщених ша- рiв яка запобiгає розтрiскуванню вирівнюючих стяжок розривам i змор- шкам покрiвельного килима. Ущiльнення швiв - заповнення порожнин температурно-усадних швiв на ребрах i гребенях по периметру водороздiлiв джгутом iз пористої гуми на мастицi з обклейкою яке приймає весь комплекс де- формацiй вiд нерiвномiрного перегрiвання будинку температурного розширення i деструкцiї матерiалу без порушення герметичностi пок- рiвельного килима. Вентиляцiйна осушувальна система - система повiтряних про- шаркiв продухiв i каналiв яка забезпечує вiдведення з товщi сумiще- ного покриття водяної пари в кiлькостi що не перевищує надходження її з примiщень через перекриття i пароiзоляцiйний шар. Вентиляцiйнi отвори - система отворiв в стiнах горища яка забезпечує необхiдну роботу припливно-витяжної вентиляцiї горищного простору. Основнi шари покрiвельного килима - шари рулонних i мастикових покрiвельних матерiалiв наклеєні чи нанесенi на поверхню основних схилiв покриття з пiдняттям їх на похилi поверхнi бортових елементів в мiсцях примикань. Додатковi шари покрiвельного килима - один-два шари рулонних чи мастикових покрiвельних та армуючих матерiалiв наклеєних на ос- нову пiд покрiвельний килим по поверхнi єндов i перехiдних бортових елементiв i по поверхнi покрiвельного килима вздовж гребенiв по пе- риметру водороздiлiв. Захиснi фартухи - лiнiйнi гнутi профiлi i локальнi гнутi комi- рцi ковпачки iз оцинкованої покрiвельної сталi чи пластмаси зак- рiпленi на вертикальних поверхнях пiд ущiльнювальними швами в мiс- цях примикання покрiвельного килима до конструкцiй якi виступають над покриттям чи проходять через нього. Захисний шар - елемент покрiвельного килима який захищає його вiд механiчних пошкоджень безпосередньої дiї атмосферної агресiї сонячної радiацiї i розповсюдження вогню по поверхнi покриття. Таблиця 2 Склад конструктивних елементiв горищних дахiв ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Клас горищного даху | | |----------------------------------| | | ГД-1 | ГД-2 | ГД-3 | ГД-4 | ГД-5 | |-----------------------------------------------------------------| | I Горищне перекриття | |-----------------------------------------------------------------| |Пароiзоляцiя: | | | | | | | | | | | | | |важкогорюча | В | В | В | Н | Н В | | | | | | | | |горюча | Н | Н | Н | Н | В | | | | | | | | |Утеплювач: | | | | | | | | | | | | | |негорючий | В | В | Н | В | Н В | | | | | | | | |авжкогорючий | Н В | В | В | В | В | | | | | | | | |горючий | Н | Н | В | Н | В | |-----------------------------------------------------------------| | II Стiни горища | |---------------------------------------------------------------- | |з природних чи штучних ка- | | | | | | |менiв бетону або залiзо- | В | В | В | Н | Н В | |бетону | | | | | | | | | | | | | |каркаснi сталевi з профi- | | | | | | |льованих листiв | Н | Н | В | Н | Н В | ------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці слідує Продовження таблиці 2 ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Клас горищного даху | | |----------------------------------| | | ГД-1 | ГД-2 | ГД-3 | ГД-4 | ГД-5 | |-----------------------------------------------------------------| |каркаснi з суцiльної чи | | | | | | |клеєної деревини або iнших | | | | | | |матерiалiв на її основi що | | | | | | |були пiдданi глибокiй вог- | Н | Н | Н | В | Н | |незахиснiй обробцi чи захи- | | | | | | |щенi штукатуркою або iншими | | | | | | |важкогорючими листовими | | | | | | |плитними матерiалами | | | | | | | | | | | | | |з суцiльної або клеєної де- | | | | | | |ревини без вогнезахисної | Н | Н | Н | Н | В | |обробки | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | III Покриття | |-----------------------------------------------------------------| | Несучi елементи: | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |з залiзобетону чи сталi | | | | | | |захищеної негорючими | В | Н | Н | Н | Н | |плитними чи листовими мате- | | | | | | |рiалами | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |зі сталi не захищеної вiд | | | | | | |вогню i температури | В | Н | В | Н | Н В | |-----------------------------------------------------------------| |з деревини суцiльної чи | | | | | | |клеєної захищеної штукату- | | | | | | |рки чи iншими важкогорючими | | | | | | |листовими плитними | Н | В | Н | В | Н | |матерiалами або вогнезахис- | | | | | | |ною обробкою | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |з деревини суцiльної чи | | | | | | |клеєної без вогнезахисної | Н | Н | Н | Н | В | |обробки | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |Основа покрiвлi: | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |опорнi елементи великороз- | | | | | | |мiрних плит | В | Н | Н | Н- | Н | |-----------------------------------------------------------------| |настил залiзобетонний | В | Н | Н | Н- | Н | |-----------------------------------------------------------------| |прогони або балки залiзобе- | | | | | | |тоннi або сталевi | В | В | В | Н | Н | |-----------------------------------------------------------------| |бруски залiзобетоннi або зi | | | | | | |сталi | В | В | В | Н | Н | |-----------------------------------------------------------------| |бруски або дощатий настил з | | | | | | |деревини пiдданi вогнезахис- | Н | В | В | В | В Н | |нiй обробцi | | | | | | ------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці слідує Продовження таблиці 2 ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Клас горищного даху | | |----------------------------------| | | ГД-1 | ГД-2 | ГД-3 | ГД-4 | ГД-5 | |-----------------------------------------------------------------| |Покрiвля з: | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |великорозмiрних плит повної | В | Н | Н | Н | Н | |заводської готовностi ПЗГ ; | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |азбестоцементних листiв; | В | В | В | В | В | |-----------------------------------------------------------------| |керамiчної черепицi; | Н В | В | Н | В | Н | |-----------------------------------------------------------------| |цементно-пiщаної черепицi; | Н | Н | Н | В | В | |-----------------------------------------------------------------| |покрiвельної сталi оцинкованої| | | | | | |або з полiмерним покриттям | Н В | В | В | В | В | |або з iнших металiв; | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |рулонних бiтумiнозних матеріа-| | | | | | |лiв килимових з плiвкових ма-| В | Н | В | Н | Н | |терiалiв з захисним шаром; | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |мастик частково або повнiстю | | | | | | |армованих скловолокнистими | В | Н | В | Н | Н | |матерiалами з захисним шаром;| | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |гнучких покрiвельних елементiв| | | | | | |типу "шинглас" | Н | Н | Н | В | В | |-----------------------------------------------------------------| | IV Елементи обладнання горищних дахiв | |-----------------------------------------------------------------| |свiтловi вiкна жалюзi | В | В | В | В | В | |-----------------------------------------------------------------| |вентиляцiйнi вiкна отвори | В Н | В | В | В | В | |-----------------------------------------------------------------| |витяжка шахтна | В | Н | Н | Н | Н | |-----------------------------------------------------------------| |вентиляцiйна шахта | В | В | Н | Н | Н | |-----------------------------------------------------------------| |оголовок | В | Н | Н | Н | Н | |-----------------------------------------------------------------| |Надпiдлоговий короб утеплений | В | В | В | В | В | |-----------------------------------------------------------------| |Дифузор | В | Н | Н | Н | Н | |-----------------------------------------------------------------| |Аварiйно-переливний пристрiй | В | Н | Н | Н | Н | |-----------------------------------------------------------------| |Парапет | В | В | Н | Н | Н | |-----------------------------------------------------------------| |Огорожа | В | В | В | В | В | |-----------------------------------------------------------------| |Водозбiрний лоток | В | Н | Н | Н | Н | |-----------------------------------------------------------------| |Водозбiрний настiнний жолоб | Н В | В | В | В | В | ------------------------------------------------------------------- Закінчення таблиці слідує Закінчення таблиці 2 ------------------------------------------------------------------- | Найменування | Клас горищного даху | | |----------------------------------| | | ГД-1 | ГД-2 | ГД-3 | ГД-4 | ГД-5 | |-----------------------------------------------------------------| |Водозбiрний пiдвiсний жолоб | Н В | В | В | В | В | |-----------------------------------------------------------------| |Водоприймальна воронка | Н В | В | В | В | В | |-----------------------------------------------------------------| |Водостiчна труба | Н В | В | В | В | В | |-----------------------------------------------------------------| |Вхiд на горище | В | В | В | В | В | |-----------------------------------------------------------------| |Вхiд на покрiвлю | В | В Н | В Н | Н В | Н В | ------------------------------------------------------------------- Примiтка 1. Лiтерою В умовно позначено що конструктивний еле- мент входить до складу даного класу даху лiтерою Н - не входить. Примiтка 2. Над примiщеннями з вологим або мокрим режимами експлуатацiї слiд передбачати пароізоляцiю. Тип пароiзоляцiї прийма- ти у вiдповiдностi з таблицями 3 i 5 а розрахунок опору пароп- роникностi - вiдповiдно до додатка 4. Примiтка 3. Тип теплоiзоляцiї горищного перекриття приймати у вiдповiдностi з таблицями 2 i 5 розрахунок теплоiзоляцiї - з дода- тком 4. Примiтка 4. Стiйкiсть несучого каркасу горищних дахiв проти вiтрового напору необхiдно розраховувати з урахуванням положень вик- ладених у додатку 5. Додаток 4 обов'язковий РОЗРАХУНКИ ПАРО- І ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ 1 Теплоізоляція Теплотехнічний розрахунок передбачає забезпечення необхідних вимогщодо зменшення втрат тепла в зимовий період і зайвого надход- ження його через покриття в літній період року. Для суміщених дахів такий розрахунок полягає у визначенні необхідної товщини теплоізо- ляційного шару в її складі яка визначається за формулою 1 де ? - потрібна товщина теплоізоляційного шару м; ? - розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу теплоізоляційного шару Вт/м2 ? ?С; приймається за таблицею 1; ?b - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні покриття Вт/м2 ? ?С; приймається за таблицею 5; ?з - коефіцієнт тепловіддачі для зимових умов зовнішньої поверхні покриття Вт/м2 ? ?С; приймається за таблицею 6; - потрібний опір передачі тепла через покриття м2 ? ?С/Вт; для будинків житлово-цивільного призначення приймається за таблицею 15 а для промислових і сільсь- когосподарських будинків і споруд визначається за фор- мулою 2 де n - коефіцієнт який приймається в залежності від розташу- вання зовнішньої поверхні огороджувальних конструкцій будинків і споруд по відношенню до зовнішнього повітря тя приймається за таблицею 8; tb - розрахункова температура внутрішнього повітря ?С; приймається згідно з нормами проектування приміщень відповідних будинків і споруд; ?tн - нормативний температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і температурою зовнішнього повітря приймається за таблицею 9; tз - розрахункова зимова температура зовнішнього повітря ?С; приймається за таблицею 7 з врахуванням теплової інерції D огороджувальних конструкцій; теплову інерцію слід визначати за формулою D = R1S1 + R2S2 - ... RnSn де R1 R2...Rn - термічні опори гкремих шарів суміщеного покриття м2 ? ?С/Вт; S1 S2...Sn - розрахункові коефійієнти теплозасвоєння матеріалу окремих шарів суміщеного покриття Вт/м2 ? ?С приймаються за таблицею 1; Примітка 1. Розрахунковий коефійієнт теплозасвоєння повітря- них прошарків приймається рівним нулю. Примітка 2. Шари суміщеної конструкції розміщені між повітря- ним прошарком який вентилюється зовнішнім повітрям і зовнішньою поверхнею огороджувальної конструкції не враховуються.. Термічні опори окремих шарів суміщеного покриття а також однорідної одношарової огороджувальної конструкції слід визначати за формулою ? R = --- ? де ? - товщина окремого шару м; ? - розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу окремого шару Вт/м2 ? ?С приймаються за таблицею 1. Коефіцієнт теплопровідності матеріалів для влаштування тепло- ізоляційного шару в сухому стані як правило повинен бути не біль- ше 0 3 Вт/м2 ? ?С. Приклад 1 Розрахувати товщину теплоiзоляцiйного шару сумiщеного покрит- тя виробничої споруди з нормальним режимом експлуатацiї примiщень за вологiстю ? = 60% в районi будiвництва м. Києва; матерiал утеплювача - пiнобетон ? = 400 кг/м3 l = 0 15 Вт/м2 ? ?С за таб- лицею 1 . Вихiднi данi для розрахунку за формулами 1 i 2 : lв = 8 7 Вт/м2 ? ?С за таблицею 5 ; lз = 23 Вт/м2 ? ?С за таблицею 6 ; n = 1 за таблицею 8 ; tb = 18 ?С за нормами проектування виробничих будинкiв ; tз = -22 ?С за таблицею 10 з врахуванням що D>7 за таблицею 7 . При цьому розрахунок теплової iнерцiї D пiдраховується ви- ходячи iз наступного сумiщеного покриття: залiзобетон завтовшки 60мм R1 = 0 6 : 2 04 = 0 029; S1 = 16 95 за таблицею 1 ; пароизоляцiя: один шар руберойду R2 = 1 1 за таблицею 3 основного тексту ; S2 = 3 53 за таблицею 1 ; шар бiтуму завтовшки 2 мм R3 = 0 3 за таблицею 3 основного тексту ; S3 = 4 56 за таблицею 1 ; пiнобетон завтовшки 100 мм R4 = 0 1 : 0 15 = 0 67; S4 = 2 42 за таблицею 1 ; вирiвнююча цементно- R5 = 0 03 : 0 93 = 0 032; пiщана стяжка завтовшки S5 = 11 09 за таблицею 1 ; 30 мм повiтряний прошарок не враховується завтовшки 1 мм див. примiтку 1 ; покрiвельний килим: три шари руберойду по трьох шарах бiтуму завтовшки по 2 мм кожний; захисний шар бiтуму завтовшки 3 мм не враховується див. примiтку 2 Тодi D = 0 029 х 16 95 + 1 1 х 3 53 + 0 3 х 4 56 + 0 67 х 2 42 + + 0 32 х 11 09 = 7 74; ?t = 0 8 tв - tр = 0 8 18 - 10 1 = 7 9 приймається 7 за таблицею 9 . При цьому температура точки роси tр = 10 1 ?С пiдбирається за величиною максимальної пружностi водяної пари при tв = 18 ?С i ? = 60% а саме: для tв = 18 ?С за таблицею 11; Е = 15 48 мм. рт.ст. тодi для ев = Е х ? : 100 = 15 48 х 60 : 100 = 9 29 по тiй самiй таблицi 11 точка роси - 10 1 ?С. Потрiбний опiр теплопередачi через покриття м2 ? ?С/Вт визначається за формулою 2 . Потрібна товщина теплоізоляційного шару із пінобетону м визначається за формулою 1 . 8 7 + 23 ? = 0 15 0 673 - -------- = 0 077 мм 8 7 i приймається завтовшки 100 мм. 2 Пароiзоляцiя Для захисту вiд зволоження теплоiзоляцiйного шару утеплювача в покриттях будинкiв з вологим i мокрим режимами експлуатацiї слiд передбачати пароiзоляцiю нижче теплоiзоляцiйного шару : опiр паро- проникненню Rn м2 ? год ? Па/м2 пароiзоляцiйного шару визначає- ться за формулою ? Rn = --- 4 ? де ? - товщина пароiзоляцiйного шару м; ? - розрахунковий коефiцiєнт паропроникнення матерiалу шару пароiзоляцiї мг/м ? год.Па; приймається за таблицею 1. Опiр паропроникненню Rn пароiзоляцiйних шарiв слiд приймати за таблицею 3 основного тексту норм i вiн повинен бути не менше таких опорiв паропроникненню: а потрiбного опору паропроникненню м2 ? год ? Па/м2 який iз умови недопустимостi накопичення вологи в покриттi за рiч- ний перiод експлуатацiї визначається за формулою ; 5 б потрiбного опору паропроникненню м2 ? год ? Па/м2 го- рищного перекриття чи частини конструкцiї вентильованого сумiщеного покриття розмiщеного мiж внутрiшньою поверхнею покриття i повiтря- ним прошарком у будинках зi схилами даху завширшки до 24 м який визначається за формулою = 0 012 eв - eзм 6 де ев - пружнiсть водяної пари внутрiшнього повiтря Па при ро- зрахунковiй температурi i вологостi цього повiтря; визна- чається згiдно з таблицею 11; ез - середня пружнiсть водяної пари зовнiшнього повiтря Па за рiчний перiод; визначається згiдно з таблицею 12; езм - середня пружнiсть пари зовнiшнього повiтря Па перiоду мiсяцiв з мiнусовою середньомiсячною температурою; визна- чається згiдно з таблицями 10 i 12; Rnз - опiр паропроникненню м2 ? год ? Па/м2 частини сумiще- ної конструкцiї розмiщеної мiж зовнiшньою поверхнею по- криття i площиною можливої конденсацiї який визначаєть- ся за формулою 4 ; Е - пружнiсть водяної пари Па в площинi можливої конденса- цiї за рiчний перiод експлуатацiї яка визначається за формулою 1 Е = -- Е1Z1 + Е2Z2 + Е3Z3 12 де Е1 Е2 Е3 - пружностi водяної пари Па якi приймаються за температурою в площинi конденсацiї визначаються при середнiй температурi зовнiшнього повiтря вiд- повiдно зимового весняно-осiннього i лiтнього перiодiв згiдно з таблицями 10 i 11 ; Z1 Z2 Z3 - тривалiсть мiс зимового весняно-осiннього i лiтнього перiодiв яка приймається за таблицею 10 з врахуванням таких умов: а до зимового перiоду вiдносяться мiсяцi з середнiми температурами зовнiшнього повiтря нижче мiнус 5 oС; б до весняно-осiннього перiоду вiдносяться мiсяцi з середнiми температурами зовнiшнього повiтря вiд мi- нус 5 до плюс 5 ?С; в до лiтнього перiоду вiдносяться мiсяцi з середнiми температурами вище плюс 5 ?С. Примiтка 1. При визначеннi пружностi eз для лiтнього перiоду температуру в площинi можливої конденсацiї в усiх випадках слiд приймати не нижче середньої температури зовнiшнього повiтря лiтнього перiоду а пружнiсть водяної пари внутрiшнього повiтря ев - не нижче середньої пружностi пари зовнiшнього повiтря за цей перiод. Примiтка 2. Площина можливої конденсацiї в однорiднiй одноша- ровiй огороджувальнiй конструкцiї розмiщується на вiдстанi що дорiвнює 2/3 товщини конструкцiї вiд її внутрiшньої поверхнi а в багатошаровiй конструкцiї спiвпадає з зовнiшньою поверхнею утеплювача. Приклад 2 Пiдiбрати склад пароiзоляцiйного шару для сумiщеного покриття конструкцiя якого i умови експлуатацiї такi самi що i у прикладi 1. Вихiднi данi для розрахунку потрiбного опору паропроникненню за формулами 5 i 6 : ев = 9 29 мм.рт.ст. або 12 38 гПа для Києва за таблицею 11 при tв = 18 ?С i ? = 60%; ез = 105 5 : 12 = 8 79 гПа для Києва за таблицею 12 ; езм = 3 8 + 4 + 4 8 + 4 7 : 4 = 4 33 гПа для Києва за таблицями 10 i 12 ; Rпз = 4 65 м2 . год . гПа/м2. При цьому мiж зовнiшньою поверхнею покриття i площиною можливої конденсацiї поверхнею теплоiзоляцiйного шару знаходиться покрiвельний килим опiр паропроникненню якого складає м2 ? год ? Па/м2 див. таблицю 3 основного тексту : три шари руберойду по трьох шарах бiтуму завтовшки по 2 мм кожний 3 х 1 1 + 3 х 0 3 = 4 2 захисний шар бiтуму завтовшки 3 мм з бронюючою посипкою 1 5 х 0 3 = 0 45 -------------------------- Всього: Rпз = 4 2 + 0 45 = 4 65 1 Е = -- 3 81 х 2+ 5 63 х 3 + 16 09 х 7 = 11 43 гПа; 12 при цьому: Е1 = 2 86 мм.рт.ст. або 3 81 гПа по таблицях 10 i 11 для tср = -5 55 ?С ; Е2 = 4 22 мм.рт.ст. або 5 63 гПа по таблицях 10 i 11 для tср = -0 9 ?С ; Е3 = 12 07 мм.рт.ст. або 16 09 гПа по таблицях 10 i 11 для tср = 14 13?С ; Z1 = 2; Z2 = 3; Z3 = 7 для Києва по таблицi 10 . Потрiбний опiр паропроникненню iз умови недопустимостi накопи- чення вологи в сумiщеному покриттi визначається за формулою 5 : 12 38 - 11 43 4 65 = -------------------- = 1 67м2 ? год ? гПа/г. 11 43 - 8 79 За таблицею 3 основного тексту норм такий опiр паропроникненню може забезпечити пароiзоляцiйний килим iз одного шару руберойду наклеєного на гарячому бiтумi покритий зверху шаром гарячого бiту- му з приклейкою теплоiзоляцiйного матерiалу Rп = 1 68 або пофар- бування основи під теплоiзоляцiйний шар каучуковою мастикою Rп = 1 74 . Потрiбний опiр паропроникненню перекриття горищних дахiв або вентильованого сумiщеного покриття визначається за формулою 6 : = 0 012 12 38 - 4 33 = 0 1м2 ? год ? гПа/г. За таблицею 3 основного тексту норм такий опiр паропроникненню може забезпечити пофарбування основи пiд теплоiзоляцiйний шар гаря- чим бiтумом за 1 раз Rп = 0 3 або прокладкова пароiзоляцiя iз одного шару пергамiну Rп = 0 33 . 3 Осушувальна вентиляцiя Розрахунок вологiсного режиму сумiщених дахiв передбачає забе- зпечення необхiдних умов якi виключають конденсацiю накопичуван- ня вологи в товщi конструкцiї. Вирiшальним заходом запобiгання конденсацiї вологи в таких по- криттях є влаштування в них повiтряного прошарку продухiв i кана- лiв над поверхнею i в товщi теплоiзоляцiйного шару при забезпеченнi їх вентиляцiї зовнiшнiм повiтрям; вiдсутнiсть при цьому конденсацiї водяної пари у товщi сумiщеного покриття може бути забезпечена у випадку коли рiзниця мiж кiлькiстю пари що надходить у повiтряний прошарок через частину покриття яке знаходиться пiд ним i кiлькi- стю пари яка може видалятись через частину покриття яке знаходи- ться над ним буде дорiвнювати або меншою тiєї кiлькостi пари ви- далення якої забезпечує вентиляцiя прошарку продухiв i каналiв. Забезпечення цiєї умови виражається такою розрахунковою залежнiстю 7 де ев - те саме що i у формулах 5 i 6 ; - середня величина пружностi пари зовнiшнього повiтря гПа в холодний перiод року; визначається за даними таблиць 10 i 12 за формулою де - сума середнiх величин пружностi пари зовнiшнього повiтря всiх мiсяцiв якi мають середню темпера- туру меншу нiж мiнус 5 ?С; визначається за таблицями 10 i 12; Nхол - кiлькiсть мiсяцiв якi мають середню температуру меншу нiж мiнус 5 ?С; визначається за таблицею 10; епр - пружнiсть водяної пари гПа в повiтряному проша- рку продухах i каналах яка визначається з тако- го рiвняння регресiї для холодного перiоду: епр = а ? + b де а Ь - числовi значення коефiцiєнтiв якi вiдповiдають тiй чи iншiй схемi вентиляцiї сумiщених дахiв; приймається за таблицею 13; - сума опорiв паропроникненню м2 ? год ? гПа/г шарiв покриття якi знаходяться нижче повiтряного прошарку; визначаються за формулою 4 i даними таблицi 1; - сума опорiв паропроникненню м2 ? год ? гПа/г шарiв покриття якi знаходяться вище повiтряного прошарку; визначаються за формулою 4 i даними таблицi 1; m - кiлькiсть вологи г/м2 . год яка видаляється з товщi 1м2 сумiщеного покриття з повiтрям вентиляцiйної системи; визначається за формулою Q м = -- fв - fпр k 8 S де fв i fпр - абсолютна вологiсть г/м3 вiдповiдно повiтря в при- мiщеннях пiд покриттям i повiтряного прошарку в товщi покриття; визначається за формулами: 1 058 eв 1 058 епр fв = -------- ; fпр = ---------- tв tз + 1 1 + --- 1 + ------ 273 273 де tз - середня температура ?С зовнiшнього повiтря в холодний перiод року; визначається за таблицею 10; k - знижувальний коефiцiєнт який враховує здатнiсть утеплювача накопичувати i вiддавати вологу; визначається за номограмою на рисунку 1; S - площа покриття м2; Q - кiлькiсть повiтря м3/год яке проходить через вентиляцiйну систему за добу; визнанається за формулою Q = 3600 vпш ?пш l + vпд Fпд + vкан Fкан де Vпш Vпр Vкан - середня швидкiсть руху повiтря в прошарку продухах i каналах м/сек; приймається за таблицею 1З в залежностi вiд прийнятої схеми вентиляцiйної системи; ?пш - товщина повiтряного прошарку м; приймається 1 мм 0 001 м ; l - довжина м крайки повiтряного прошарку яка сполучається з зовнiшнiм повiтрям вздовж примикань i карнизiв ; Fпд - сумарна площа м поперечного перерiзу всiх продухiв i флюгарок; приймається за схемами таблицi 14. Fкан - сумарна площа м2 поперечного перерiзу всiх каналiв i флюгарок; приймається за схемами таблицi 14. Забезпечення або незабезпечення розрахункової залежностi 7 залежить вiд вибору вентиляцiйної системи повiтряного прошарку продухiв i каналiв за варiантами наведеними в таблицi 14. Приклад 3 Визначити необхiдну схему вентиляцiї для сумiщеного покриття конструкцiя i умови експлуатацiї якого розглянутi у прикладах 1 i 2 при такому доповненнi: у складi покриття на поверхнi теплоiзо- ляцiйного шару iз пiнобетону передбачено влаштування вирiвнюючої стяжки завтовшки 30 мм iз цементно-пiщаного розчину з наклейкою по нiй покрiвельного килима на пiдкладцi iз перфорованого руберойду що забезпечує створення повiтряного прошарку завтовшки 1 мм мiж по- крiвельним килимом i поверхнею стяжки; покриття багатопрогонове плоске; ширина прогону 18 м. Виходячи з цьoго схемою вентиляцiї може бути одна з трьох КН-2 КН-5 або КН-8 наведених у таблицi 14. Вихiдними даними для перевiрки яка з цих схем задовольняє роз- рахункову залежнiсть 7 будуть: еb = 9 29 мм.рт.ст. або 12 38 гПа для Києва за таблицею 11 при tЬ = 18?С i ? = 60%; 3 8+4 = ----- = 3 9 гПа виходячи з того що = 3 8+4; 2 Nхол = 2 для Києва за таблицями 10 i 12; епр = 0 66 х 3 9 + 2 01 = 4 62 гПа за таблицею 13 для при цьому а = 0 66 Ь = 2 01 системи вентиляцiї типу КН; = 4 16 м2 ? год ? гПа/г яка включає залiзобетон завтовшки 60 мм - 0 6 : 0 03 = 2 0 ? = 0 03 за таблицею 1 ; пароiзоляцiя: один шар руберойду 1 1 за таблицею 3 основного тексту ; один шар бiтуму завтовшки 2 мм 0 3 за таблицею 3 основного тексту ; пiнобетон завтовшки 100 мм 0 1 : 0 23 = 0 43 ? = 0 23 за таблицею 1 ; вирiвнююча цементно-пiщана 0 03 : 0 09 = 0 33 ? = 0 09 за стяжка завтовшки 30 мм таблицею 1 ; Всього: = 2+ 1 1 + 0 3 + 0 43 + 0 33 = 4 16. = 4 65 м2 . год . гПа/г iз розрахункiв прикладу № 2 ; 788 5 m = ----- 12 29 - 4 97 0 65 = 1 156 г/м2 . год 3240 при цьому 1 058х12 38 1 058х4 62 fв = ----------- = 12 29 ; fпр = ------------ = 4 97; 18 -5 55+1 1 + ---- 1 + ------- 273 273 tз = -5 9 + -5 2 : 2 = -5 55 для Києва за таблицею 10 ; k = 0 65 для пiнобетону за номограмою на рисунку 1 ; S = 60 х 54 = 3240 м2 для плану покриття на рисунку 2 . При розмiщеннi елементiв вентиляцiйної системи за схемою наведеною на рисунку 2а Q = 3600 0 2х0 228+0 4х0 016+0 6х0 024+0 6х 0 1104+0 6х0 044 = 788 5 м3 при цьому ?пш . l = 0 001 2 х 54 + 2 х 60 = 0 228; Fпд = 8 0 1 х 0 02 = 0 016; Fфл = 6 0 1 х 0 04 = 0 024; Fкан = 23 0 08 х 0 06 = 0 1104; Ефк = 16 0 15 х 0 06 = 0 144. Коефiцiєнт вентиляцiї 0 228 + 0 016 + 0 024 + 0 1104 + 0 144 : 3240 = 0 00016. За таблицею 13 при коефiцiєнтi вентиляцiї бiльше нiж 0 0001 Vпш = 0 2; Vпд = 0 4; Vкан = 0 6; Vф = 0 6. Придатнiсть вибраної схеми вентиляцiї КН-2 iз умови розрахункової залежностi 7 12 38 - 4 62 4 62 - 3 9 ------------ - ---------- ? 1 156 ; 4 16 4 65 1 885 - 0 155 = 1 710 що бiльше 1 156. Схема КН-2 не задовольняє розрахункову залежнiсть. Кiлькiсть водяної пари яку вона може видалити 1 156 г/м2 . год менша тiєї кi- лькостi 1 710 г/м2 . год яка надходить у товщу сумiщеного покриття. Розглянемо схему КН-5; при розмiщенi елементiв вентиляцiї за цiєю схемою рисунок 2 б Q = 3600 0 2х0 228+0 4х0 056+0 6х0 124+0 6х0 1824+0 6х0 144 = 1216 8 м3 при цьому ?пш . l = 0 001 2 х 54 + 2 х 60 = 0 228; Fпд = 28 0 1 х 0 02 = 0 056; Fфл = 31 0 1 х 0 04 = 0 124; Fкан = 38 0 08 х 0 06 = 0 1824; Ефк = 16 0 15 х 0 06 = 0 144. Коефiцiєнт вентиляцiї 0 228 + 0 056 +0 124+0 1824+ 0 144 : 3240 = 0 00023. За таблицею 13 при коефiцiєнтi вентиляцiї бiльше нiж 0 0001 Vпш = 0 2; Vпд = 0 4; Vкан = 0 6; Мф = 0 6; 1216 8 m = ------ 12 29 - 4 97 0 65 = 1 787 г/м2 ? год. 3240 У даному випадку кiлькiсть водяної пари яку може видалити ве- нтиляцiйна система 1 787 г/м2 . год бiльше тiєї кiлькостi 1 710 г/м2 ? год яка надходить у товщу сумiщеного покриття; таким чином схема КН-5 задовольняє розрахункову залежнiсть 7 i приймається до реалiзацiї. Таблиця 1 Теплотехнiчнi характеристики будiвельних матерiалiв i виробiв Матеріал Характеристики матеріалу в сухому стані Розрахункове масове співвідношення во-логи в матеріалі за умов експлуатації за таблицею 2 W % Розрахункові коефіцієнти за умов експлуатації за таблицею 2 Щільність ?о кг/м3 Питома теплоємкість Со кДж/кг??С Коєфіцієнт те- плопровідності ?о Вт/м??С теплопровід-ності ?о Вт/м??С теплозасвоєн-ня при пері-оді 24 год S Вт/м2??С паропроник-нення ? мг/м?год?Па А Б А Б А Б А Б | I Бетони і розчини | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1|Залiзобетон |2500 | 0 84 | 1 69 | 2 | 3 |1 92 |2 04 |17 98|16 95|0 03 | | 2|Бетон на гравiї | | | | | | | | | | | | |або щебенi iз |2400 | 0 84 | 1 51 | 2 | 3 |1 74 |1 86 |1677 |17 88|0 01 | | |природного каменю | | | | | | | | | | | | 3|Керамзитобетон на | | | | | | | | | | | | |керамзитовому пiс-| | | | | | | | | | | | |ку i керамзитопi- | | | | | | | | | | | | |нобетон | 600 | 0 84 | 0 16 | 5 |10 |0 20 |0 26 |3 03 |3 78 |0 26 | | 4|Те саме | 500 | 0 84 | 0 14 | 5 |10 |0 17 |0 23 |2 55 |3 25 |0 30 | | 5|Перлiтобетон | 600 | 0 84 | 0 12 | 10 |15 |0 19 |0 23 |3 24 |3 84 |0 30 | | 6|Газо- i пiнобетон | | | | | | | | | | | | |газо- i | 600 | 0 84 | 0 14 | 8 |12 |0 22 |0 26 |3 36 |3 91 |0 17 | | |пiносилiкат | | | | | | | | | | | | 7|Те саме | 400 | 0 84 | 0 11 | 8 |12 |0 14 |0 15 |2 19 |2 42 |0 23 | | 8| " | 300 | 0 84 | 0 08 | 8 |12 |0 11 |0 13 |1 68 |1 95 |0 26 | | 9|Цементно-пiщаний | | | | | | | | | | | | |розчин |1800 | 0 84 | 0 58 | 2 | 4 |0 76 |0 93 |9 60 |11 09|0 09| |10|Цементно-шлаковий | | | | | | | | | | | | |розчин |1400 | 0 84 | 0 41 | 2 | 4 |0 52 |0 64 |7 00 |8 11 |0 11 | |11|Те саме |1200 | 0 84 | 0 35 | 2 | 4 |0 47 |0 58 |6 16 |7 15 |0 14 | |12|Цементно-перлiто- | | | | | | | | | | | | |вий розчин |1000 | 0 84 | 0 21 | 7 |12 |0 26 |0 30 |4 64 |5 42 |0 15 | |13|Те саме | 800 | 0 84 | 0 16 | 7 |12 |0 21 |0 26 |3 73 |4 51 |0 16 | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | II Цегляна кладка i облицювання природним каменем | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |14 Глиняна цегла зви-| | | | | | | | | | | | чайна суцiльна на |1800 | 0 88 | 0 56 | 1 | 2 |0 70 |0 81 |9 20 |10 12|0 11 | | цементно-пiщаному | | | | | | | | | | | | розчині | | | | | | | | | | | |15 Керамiчна пустотна| | | | | | | | | | | | цегла на цементно-|1600 | 0 88 | 0 47 | 1 | 2 |0 58 |0.64 |7.91 |8 48 |0 14 | | -пiщаному розчинi | | | | | | | | | | | |16 Силiкатна цегла | | | | | | | | | | | | суцiльна на цемен-|1800 | 0 88 | 0 70 | 2 | 4 |0 76 |0 87 |9 77 |10 90|0 11 | | тно-пiщаному | | | | | | | | | | | | розчинi | | | | | | | | | | | |17 Силiкатна пустотна| | | | | | | | | | | | цегла на цементно-|1500 | 0 88 | 0 64 | 2 | 4 |0 70 |0 81 |8.59 | 9 63|0 13 | | но-пiщаному | | | | | | | | | | | | розчинi | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці слідує Продовження таблиці 1 Матеріал Характеристики матеріалу в сухому стані Розрахункове масове співвідношення во-логи в матеріалі за умов експлуатації за таблицею 2 W % Розрахункові коефіцієнти за умов експлуатації за таблицею 2 Щільність ?о кг/м3 Питома теплоємкість Со кДж/кг??С Коєфіцієнт те- плопровідності ?о Вт/м??С теплопровід-ності ?о Вт/м??С теплозасвоєн-ня при пері-оді 24 год S Вт/м2??С паропроник-нення ? мг/м?год?Па А Б А Б А Б А Б |18 Гранiт гнейс i | | | | | | | | | | | | базальт |2800 | 0 88 | 3 49 | 0 | 0 |3 49 |3 49 |25 04|25 04|0 008| |19 Мармур |2800 | 0 88 | 2 91 | 0 | 0 |2 91 |2 91 |22 86|22 86|0 008| |-----------------------------------------------------------------------------------------| | III Дерево вироби з нього та iнших органiчних матерiалiв | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |20 Сосна i ялина | | | | | | | | | | | поперек волокон | 500 | 2 30 | 0 09 | 15 | 200 14 |0 18 |3 87 |4 54 |0 06 | |21 Сосна i ялина | | | | | | | | | | | вздовж волокон | 500 | 2 30 | 0 18 | 15 | 200 29 |0 35 |5 56 |6 33 |0 32 | |22 Плити деревноволо-| | | | | | | | | | | книстi i деревно- | 600 | 2 30 | 0 11 | 10 | 120 13 |0 16 |3 93 |443 |0 13 | | стружковi | | | | | | | | | | |23 Те саме | 400 | 2 30 | 0 08 | 10 | 120 11 |0 13 |2 95 |3 26 |0 19 | |24 " | 200 | 2 30 | 0 06 | 10 | 120 07 |0 08 |1 67 |1 81 |0 24 | |25 Плити фiбролiтовi | | | | | | | | | | | на портландцементі| 600 | 2.30 | 0 12 | 10 | 150 18 |073 |4 63 |5 43 |0 11 | |26 Те саме | 400 | 2 30 | 0 08 | 10 | 150 13 |0 16 |3 21 |3 70 |0 26 | |27 " | 300 | 2 30 | 0 07 | 10 | 150 11 |0 14 |2 56 |2 99 |0 30 | |28 Пакля | 150 | 2 30 | 0 05 | 7 | 120 08 |0 07 |1 30 |1 47 |0 49 | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | IV Теплоiзоляцiйнi матерiали | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |29 Плити напiвжорсткi| | | | | | | | | | | | i жорсткi мiнера- | | | | | | | | | | | | ловатнi на синте- | 350 | 0 84 | 0 091| 2 | 5|0 09 |0 11 |1 46 |1 72 |0 38 | | тичному і бітумно-| | | | | | | | | | | | му в'яжучому | | | | | | | | | | | |ЗО Те саме | 300 | 0 84 | 0 084| 2 | 5|0 087|0 09 |1 32 |1 44 |0 41 | |З1 " | 200 | 0 84 | 0 070| 2 | 5|0 076|0 08 |1 01 |1 11 |0 49 | |32 Пiнополiстирол | 150 | 1 34 | 0 05 | 1 | 5|0 052|0 06 |0 89 |0 99 |0 05 | |33 Пiнополiстирол | 100 | 1 34 | 0 041| 2 |10 |0 041|0 052|0 65 |0 82 |0 05 | | | | | | | | | | | | | |34 Пiнопласт ПХВ-1 | 125 | 1 26 | 0 052| 2 |10 |0 06 |0 064|0 86 |0 99 |0 23 | |35 Те саме | 100 | 1 26 | 0 041| 2 |10 |0 05 |0 052|0 68 |0 80 |0 23 | |36 Пiнополiуретан | 100 | 1 47 | 0 041| 2 |5 |0 05 |0 05 |0 67 |0 70 |0 05 | |37 Плити iз резольно-| 100 | 1 68 | 0 047| 5 |20 |0 052|0 076|0 85 |1 18 |0 15 | | фенолформальдегiд-| | | | | | | | | | | | ного пiнопласту | | | | | | | | | | | |38 Перлiтопластбетон | 200 | 1 05 | 0 041| 2 | 3 |0 052|0 06 |0 93 |1 01 |0 008| |39 Те саме | 100 | 1 05 | 0 035| 2 | 3 |0 041|0 05 |0 58 |0 66 |0 008| |40 Перлiтофосфогелевi| 300 | 1 05 | 0 076| 3 |12 |0 08 |0 12 |1 43 |2 02 |0 20 | | плити | | | | | | | | | | | |41 Те саме | 200 | 1 05 | 0 064| 3 |12 |0 07 |0 09 |1 10 |1 43 |0 23 | |42 Гравiй | 400 | 0 84 | 0 12 | 2 | 3 |0 13 |0 14 |1 87 |1 99 |0 24 | | керамзитовий | | | | | | | | | | | |43 Те саме | 300 | 0 84 | 0 108| 2 | 3 |0 12 |0 13 |1 56 |1 66 |0 25 | |44 " | 200 | 0 84 | 0 099| 2 | 3 |0 11 |0 12 |1 22 |1 30 |0 26 | ------------------------------------------------------------------------------------------- Закінчення таблиці слідує Закінчення таблиці 1 Матеріал Характеристики матеріалу в сухому стані Розрахункове масове співвідношення во-логи в матеріалі за умов експлуатації за таблицею 2 W % Розрахункові коефіцієнти за умов експлуатації за таблицею 2 Щільність ?о кг/м3 Питома теплоємкість Со кДж/кг??С Коєфіцієнт те- плопровідності ?о Вт/м??С теплопровід-ності ?о Вт/м??С теплозасвоєн-ня при пері-оді 24 год S Вт/м2??С паропроник-нення ? мг/м?год?Па А Б А Б А Б А Б |45 Щебiнь шунгi- | 400 | 0 84 | 0 11 | 2 | 4 |0 13 |0 14 |1 87 |2 03 |0 23 | | зитовий | | | | | | | | | | | |46 Щебiнь iз доменно-| 400 | 0 84 | 0 12 | 2 | 3 |0 14 |0 16 |1 94 |71 1 |0 24 | | го шлаку шлакової| | | | | | | | | | | | пемзи i аглопориту| | | | | | | | | | | |47 Щебiнь i пiсок iз | 400 | 0 84 | 0 076| 1 | 2 |0 087|0 09 |1 50 |1 56 |0 30 | | спученого перлiту | | | | | | | | | | | |48 Те саме | 200 | 0 84 | 0 064| 1 | 2 |0 076|0 08 |0 99 |1 04 |0 34 | |49 Пiноскло або газо-| 400 | 0 84 | 0 11 | 1 | 2 |0 12 |0 14 |1 76 |1 94 |0 02 | | скло | | | | | | | | | | | |50 Те саме | 300 | 0 84 | 0 09 | 1 | 2 |0 11 |0 12 |1 46 |1 56 |0 02 | |51 " | 200 | 0 84 | 0 07 | 1 | 2 |0 08 |0 09 |1 01 |1 10 |0 03 | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | V Покрiвельнi гідроізоляцiйнi i облицювальнi матерiали | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |52 Листи азбестоцеме-|1800| 0 84 | 0 35 | 2 | 3 |0 47 |0 52 |7 55 |8 12 |0 03 | | нтні | | | | | | | | | | | |53 Бiтуми нафтовi |1400| 1 68 | 0 27 | 0 | 0 |0 27 |0 27 |6 80 |6 80 |0 008| |54 Те саме |1200| 1 68 | 0 22 | 0 | 0 |0 22 |0 22 |5 69 |5 69 |0 ОО8| |55 Бiтуми нафтовi |1000| 1 68 | 0 17 | 0 | 0 |0 17 |0 17 |4 56 |4 56 |0 008| |56 Асфальтобетон |2100| 1 68 | 1 05 | 0 | 0 |1 05 |1 05 |16 43|16 43|0 008| |57 Бiтумоперлiт |400 | 1 68 | 0 111| 1 | 2 |0 12 |0 13 |2 45 |2 59 |0 04 | |58 Те саме |300 | 1 68 | 0 087| 1 | 2 |0 09 |0 099|1 84 |1 95 |0 04 | |59 Руберойд |600 | 1 68 | 0 17 | 0 | 0 |0 17 |3 53 |3 53 |3 53 |див. | | | | | | | | | | | |тб.11| |60 Лiнолеум i плiвко-|1800| 1 47 | 0 38 | 0 | 0 |0 38 |0 38 |8 56 |8 56 |0 002| | вi полiмернi | | | | | | | | | | | | матерiали | | | | | | | | | | | |61 Те саме |1600| 1 47 | 0 33 | 0 | 0 |0 33 |0 33 |7 52 |7 52 |0 002| |62 " |1400| 1 47 | 0 23 | 0 | 0 |0 23 |0 23 |5 87 |5 87 |0 002| |-----------------------------------------------------------------------------------------| | VI Метали i скло | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |63 Сталь арматурна |7850 | 0 482 | 58 | 0 | 0 |58 |58 |126 5|126 5| 0 | |64 Чавун |7200 | 0 482 | 50 | 0 | 0 |50 |50 |112 5|112 5| 0 | |65 Алюмiнiй |2600 | 0 84 | 221 | 0 | 0 |221 |221 |187 6|187 6| 0 | |66 Мiдь |8500 | 0 42 | 407 | 0 | 0 |407 |407 |326 |326 | 0 | |67 Скло вiконне |2500 | 0 84 | 0 76 | 0 | 0 |0 76 |0 76 |10 79|10 79| 0 | ------------------------------------------------------------------------------------------- Примiтка 1. Розрахунковi значення коефiцiєнта теплозасвоєння при перiодi 24 год матерiалу конструкцiї обчисленi за формулою в якiй ? ?о Со W приймають за вiдповiдними графами даної таблицi. Примiтка 2. Характеристики матерiалiв у сухому станi наведенi за ваговим вiдношенням вологи в матерiалi W % що дорiвнює нулю. Таблиця 2 Умови експлуатацiї огороджувальних конструкцiй в залежностi від вологiсного режиму примiщень i зон вологостi ------------------------------------------------------------------- | Вологiсний режим |Умови експлуатації А i Б в зонах вологосi | | примiщень | за таблицею 4 | | за таблицею 3 |-------------------------------------------| | | суха | нормальна | волога | |-----------------------------------------------------------------| |Сухий | А | А | Б | |Нормальний | А | Б | Б | |Вологий i мокрий | Б | Б | Б | ------------------------------------------------------------------- Таблиця 3 Вологiсний режим примiщень ------------------------------------------------------------------- | | Вологість внутрішнього повітря ? % при | | Режим | температурі | | |--------------------------------------------| | | до 12 ?С |від 12 до 24 ?С|24 ?С і більше | |-----------------------------------------------------------------| |Сухий |До 6О |До 50 |До 40 | |Нормальний |Понад 60 до 75|Понад 50 до 60|Понад 40 до 50| |Вологий i мокрий |Понад 75 |Понад 60 до 75|Понад 50 до 60| |Мокрий | - |Понад 75 |Понад 60 | ------------------------------------------------------------------- Таблиця 4 Розмiщення областей України по зонах вологості ------------------------------- --------------------------------- | Областi | Зони | |Областi |Зони | | | вологості | | |вологості | |-----------------------------| |-------------------------------| |Вiнницька | Нормальна | |Миколаївська | Суха | |Волинська | Те саме | |Одеська | Те саме | |Днiпропетровська | Суха | |Полтавська | " | |Донецька | Те саме | |Рiвненська | Нормальна | |Житомирська | Нормальна | |Сумська | Те саме | |Закарпатська | Волога | |Тернопiльська | " | |Запорiзька | Суха | |Харкiвська | Суха | |Iвано-Франкiвська| Волога | |Херсонська | Те саме | |Київська | Нормальна | |Хмельницька | Нормальна | |Кiровоградська | Суха | |Черкаська | Суха | |Кримська | Те саме | |Ченiгiвська | Нормальна | |Луганська | " | |Чернiвецька | Те саме | |Львiвська | Нормальна | --------------------------------- ------------------------------- Таблиця 5 Коефiцiєнт тепловiддачi внутрiшнiх поверхонь ------------------------------------------------------------------- | | Коефiцiєнт | | Внутрiшня поверхня огороджувальної конструкцiї | тепловiддачi | | | ?в Вт/м2 ? ?С | |-----------------------------------------------------------------| |1 Гладкi стелi i стелi з виступаючими ребрами при | | | вiдношеннi висоти ребер до вiдстанi мiж гранями | 8 7 | | h | | | сумiжних ребер - ? 0 3 | | | l | | |-----------------------------------------------------------------| |2 Стелi з виступаючими ребрами при вiдношеннi | 7 6 | | h | | | - > 0 3 | | | І | | |-----------------------------------------------------------------| |3 Зенiтнi лiхтарi | 9 9 | ------------------------------------------------------------------- Примiтка. Коефiцiєнт тепловiддачi внутрiшньої поверхнi ого- роджувальних конструкцiй тваринницьких будiвель i пташникiв слiд приймати за нормами якi регламентують проектування цих споруд. Таблиця 6 Коефiцiєнт тепловiддачi зовнiшнiх поверхонь ------------------------------------------------------------------- | | Коефiцiєнт | | Зовнішня поверхня огороджувальних конструкцiй | тепловiддачi | | | ?з Вт/м2 ? ?С | |-----------------------------------------------------------------| |1 Покриття i перекриття над проїздами | 23 | |-----------------------------------------------------------------| |2 Перекриття над холодними пiдвалами якi сполуча-| | | ються з зовнiшнiм повiтрям | 17 | |-----------------------------------------------------------------| |3 Горищні перекриття і покриття над неопалюваними | | | пiдвалами iз свiтловими прорiзами в стiнах | 12 | |-----------------------------------------------------------------| |4 Перекриття над неопалюваними пiдвалами без свiт-| | | лових прорiзiв в стiнах розмiщених вище рiвня | 6 | | землi i над неопалюваними технiчними пiдвалами | | | розмiщеними нижче рiвня землi | | ------------------------------------------------------------------- Таблиця 7 Розрахункова зимова температура ------------------------------------------------------------------- | Теплова |Розрахункова зимова температура зовнiшнього повiтря | | iнерцiя D | tз ?С за таблицею 10 | |-----------------------------------------------------------------| |До 1 5 |Середня температура найбiльш холодної доби | | |забезпеченiстю 0 98 | |Вiд 1 5 до 4|Те саме забезпеченiстю 0 92 | |Вiд 4 до 7 |Середня температура найбiльш холодних трьох дiб | |7 i бiльше |Середня температура найбiльш холодної п'ятиденки | | |забезпеченiстю 0 92 | ------------------------------------------------------------------- Примiтка 1. Середню температуру найбiльш холодних трьох дiб слiд визначати як середнє арифметичне iз температур найбiльш холодної доби i найбiльш холодної п'ятиденки забезпеченiстю 0 92. Примiтка 2. Розрахункову температуру зовнiшнього повiтря при проектуваннi огороджувальних конструкцiй будинкiв для переробки сiльськогосподарської продукцiї якi експлуатуються тiльки восени чи весною на сезонних пiдприємствах слiд приймати згiдно з нор- мами проектування таких будинкiв. Примiтка 3. Для огороджувальних конструкцiй тваринницьких бу- дiвель з тепловою iнерцiєю до 1 5 за розрахункову температуру зов- нiшнього повiтря слiд приймати температуру найбiльш холодної доби забезпеченiстю 0 92. Таблиця 8 Коефiцiєнт n розмiщення зовнiшньої поверхнi ------------------------------------------------------------------- | Огороджувальнi конструкцiї | Коефiцiєнт n | |-----------------------------------------------------------------| |1 Сумiщенi покриття в тому числi тi якi венти-| | | люються зовнiшнiм повiтрям i перекриття гори-| 1 0 | | щнi з покрiвлею iз штучних матерiалiв | | |-----------------------------------------------------------------| |2 Перекриття над холодними пiдвалами якi сполу-| | | чаються з зовнiшнiм повiтрям i перекриття го-| 0 9 | | рищнi з покрiвлею iз рулонних матерiалiв | | |-----------------------------------------------------------------| |3 Перекриття над неопалюваними пiдвалами iз свi-| | | тловими прорiзами в стiнах | 0 75 | |-----------------------------------------------------------------| |4 Перекриття над неопалювальними пiдвалами без | | | зсiтлових прорiзiв в стiнках розміщених | 0 6 | | вище рiвня землi | | |-----------------------------------------------------------------| |5 Перекриття над неопалюваними технiчними пiдва-| | | лами розмiщеними нижче рiвня землі | 0 4 | ------------------------------------------------------------------- Таблиця 9 Нормативний перепад мiж температурами повiтря i поверхнi ------------------------------------------------------------------- | | Нормативний | | Будинки i примiщення |температуриий перепад | | | ?tн ?С для | |-----------------------------------------------------------------| | |покриттiв i| перекриттiв | | | горищних |над проїздами| | |перекриттiв| i пiдвалами | |-----------------------------------------------------------------| |1 Будинки: житловi лiкарняних установ | | | | лiкарень полiклiнiк стацiонарiв | | | | пологових будинкiв ; будинки дитини | 4 | 2 | | для старих та iнвалiдiв; спальнi кор-| | | | пуси загальноосвiтнiх дитячих садкiв | | | | i ясел; дитячi приймальнi-розподiль- | | | | ники | | | |-----------------------------------------------------------------| |2 Будинки диспансерiв i амбулаторно- | | | | полiклiнiчних установ; навчальнi бу- | 4 5 | 2 5 | | динки загальноосвiтнiх шкiл | | | |-----------------------------------------------------------------| |3 Громадськi будинки крiм указаних в | | | | 1 i 2 допомiжнi будинки i примiщення| 5 5 | 2 5 | | промислових пiдприємств за винятком | | | | примiщень з вологим i мокрим режимами| | | |-----------------------------------------------------------------| |4 Виробничi будинки з сухим режимом |0 8 tв-tр | 2 5 | | |але | | | |не бiльше 8| | |-----------------------------------------------------------------| |5 Виробничi будинки з нормальним |0 8 tв-tр | 2 5 | | режимом |але | | | |не бiльше 7| | |-----------------------------------------------------------------| |6 Виробничi будинки а також примiщен- | | | | ння громадських i допомiжних будин- |0 8 tв-tр | 2 5 | | ків промислових виробництв з вологим | | | | або мокрим режимами | | | |-----------------------------------------------------------------| |7 Будiвлi картопле- i овочесховищ | tв-tр | 2 5 | |-----------------------------------------------------------------| |8 Виробничi будинкi з надлишком тепла | | | | бiльше 23 Вт/м3 i розрахунковою | 12 | 2 5 | | вiдносною вологiстю повiтря не бiльше| | | | 50% | | | ------------------------------------------------------------------- Позначення прийнятi в таблицi 9: tв - те саме що у формулi 2 Таблиця 10 Температура зовнiшнього повiтря -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Температура зовнiшнього повiтря ?С |Се- |Три-| | |-------------------------------------------------------------------------------------------------- |ред-|вал-| | | |Се- |Аб- |Аб- |Сере|Найбільш |Найбільш |ня |ість| | | |ред-|со- |со- |дньо|холодної |холодної |тем-|пе- | | Область | |ньо-|лют-|лют-|мак-|доби |п'ятиден-|пера|ріо-| | мiсто | Середня за мiсяцями |річ-|но |но |си- |забезпе- |ки забез-|тура|ду | | | |на |мі- |мак-|маль|ченістю |печеністю|найб|із | | | | |ні- |си- |на | | |ільш|сере| | | | |ма- |ма- |найб| | |хо- |дньо| | | | |ль- |ль- |ільш| | |лод-|доб-| | | | |на |на |жар-| | |ного|овою| | | | | | |кого| | |пе- |тем-| | | | | | |мі- | | |ріо-|пер-| | | | | | |сяця| | |ду |ату-| | |-----------------------------------------------------------| | | | |------------------ | ?С |рою | | | I | II | III| IV | V | VI | VII|VIII| IX | X | XI | XII| | | | |0 98|0 92|0 98|0 92| |< ?C| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Вiнницька область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Вiнниця | -6|-5 3|-0 5| 6 9|13 6|16 7|18 7|17 8|12 9| 7 5| 1 3|-3 4| 6 7| -36| 38 |24 6| -29| -26| -25| -21| -10| 116| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Волинська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Луцьк |-4 9|-3 9| 0 5| 7 3|13 7| 17|18 6|17 6|13 2| 7 7| 2 3|-2 1| 7 2| -34| 38 |24 4| -27| -24| -22| -20| -8| 105| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Днiпретровська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Днiпропет- |-5 4|-4 8| 0 4| 9 |16 4|19 8|22 3|21 3|15 7| 8 8| 2 |-3 1| 8 5| -34| 40 |28 2| -28| -26| -25| -23| -9| 109| |ровськ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Донецька область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Донецьк |-6 6|-6 2| -1 | 7 9|15 4|18 6|21 6|20 4| 15 | 7 9| 0 9|-4 2| 7 5| -37| 40 |27 6| -29| -27| -25| -23| -10| 122| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Житомирська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Житомир |-5 7|-4 9|-0 4| 7 |13 9|17 |18 9|17 8|13 1| 7 2| 1 3|-3 2| 6 8| -35| 38 |24 9| -29| -25| -25| -22| -9| 116| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Закарпатська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ужгород |-3 1|-0 7| 4 8| 10 |15 6|18 4|20 5|19 7|16 5| 9 7| 4 9| 0 1| 9 6| -28| 40 |26 1| -24| -22| -20| -18| -6| 70| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Запорiзька область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Бердянськ |-3 8|-3 5| 0 7| 8 2| 16 |20 7|23 5|22 6|17 1|10 8| 3 9|-1 2| 9 6| -29| 39 |27 7| -26| -22| -22| -19| -7| 98| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Запорiжжя |-4 9|-4 2| 1 | 9 |16 4|20 1|22 8|21 6|16 | 9 3| 2 8|-2 3| 9 | -34| 41 |28 9| -28| -25| -24| -22| -8| 102| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Iвано-Франкiвська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Івано- |-5 1|-3 7| 1 3| 7 6|13 5|16 6|18 5|17 8|13 5| 8 2| 2 2|-2 4|7 3 | -34| 37 |24 6| -26| -24| -22| -20| -9| 102| |Франківськ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці слідує Продовження таблиці 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Температура зовнiшнього повiтря ?С |Се- |Три-| | |-------------------------------------------------------------------------------------------------- |ред-|вал-| | | |Се- |Аб- |Аб- |Сере|Найбільш |Найбільш |ня |ість| | | |ред-|со- |со- |дньо|холодної |холодної |тем-|пе- | | Область | |ньо-|лют-|лют-|мак-|доби |п'ятиден-|пера|ріо-| | мiсто | Середня за мiсяцями |річ-|но |но |си- |забезпе- |ки забез-|тура|ду | | | |на |мі- |мак-|маль|ченістю |печеністю|найб|із | | | | |ні- |си- |на | | |ільш|сере| | | | |ма- |ма- |найб| | |хо- |дньо| | | | |ль- |ль- |ільш| | |лод-|доб-| | | | |на |на |жар-| | |ного|овою| | | | | | |кого| | |пе- |тем-| | | | | | |мі- | | |ріо-|пер-| | | | | | |сяця| | |ду |ату-| | |-----------------------------------------------------------| | | | |------------------ | ?С |рою | | | I | II | III| IV | V | VI | VII|VIII| IX | X | XI | XII| | | | |0 98|0 92|0 98|0 92| |< ?C| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Київська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Київ |-5 9|-5 2|-0 4| 7 5|14 7|17 8|19 8|18 7|13 9| 7 5| 1 2|-3 5|7 2 | -32| 39 |25 6| -29| -26| -25| -22| -10| 118| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Кiровоградська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кiровоград |-5 6|-5 1|-0 3| 7 8|15 1|17 9|20 2|19 6|14 6| 7 7| 1 3|-3 3|7 5 | -35| 40 |23 5| -29| -26| -25| -22| -9| 116| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Кримська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Джанкой |-1 8|-1 3| 2 9| 9 4|16 |20 4|23 3|22 4|17 |11 3| 5 4| 0 9|10 5| -30| 41 |29 6| -23| -21| -19| -17| -5| 65| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Євпаторiя |-0 1|-0 1| 3 8| 9 4|14 4|20 |23 2|22 6|17 9|12 5| 6 7| 2 3|11 | -28| 40 |28 6| -23| -20| -18| -16| -3| 38| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Сiмферополь| -1 |-0 7| 3 | 9 3|14 6|19 |21 8|21 2|16 4|11 4| 5 8| 1 5|10 2| -29| 40 |28 2| -22| -20| -18| -16| -4| 56| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Феодосiя | 0 6| 0 5| 4 2| 9 6|15 8|20 4|23 8|23 2|18 5|13 1| 7 3| 3 2|11 7| -25| 38 |28 1| -22| -19| -17| -15| -2| 16| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ялта | 4 | 3 8| 5 9|10 3|15 6|20 3|23 5|23 5|19 1|14 2| 9 3| 6 1|13 | -15| 39 |27 9| -10| -8| -7| -6| 1| 0| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Луганська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Луганськ |-6 6| -6 |-0 4| 8 6|16 1|19 7|22 3| 21 | 15 | 8 1| 1 4|-3 8| 8 | -42| 41 |29 1| -32| -29| -27| -25| -10| 117| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Львівська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Львiв |-5 |-4 2| 0 3| 6 7|12 7|15 2|17 4|16 5| 1З | 7 7| 2 4| - |6 7 | -33| 37 | 23 | -24| -23| -20| -19| -9| 106| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Миколаївська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Миколаїв |-3 5|-2 8| 2 1| 9 4|16 5|20 3|23 2|22 2| 17 |10 5| 3 9|-1 2| 9 8| -ЗО| 40 |29 3| -26| -23| -23| -20| -7| З1| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Одеська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Одеса |-2 5| -2 | 2 | 8 2| 15 |19 4|22 2|21 4|16 9|11 4| 5 3| 0 2| 9 8| -28| 37 |26 9| -24| -21| -21| -18| -6| 78| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Любашiвка | -5 |-4 2| 0 6| 8 1| 15 |18 4| 21 |20 2|15 2| 8 9| 2 3|-2 6| 8 2| -34| 38 |27 2| -27| -24| -23| -20| -9| 108| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Полтавська область | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Полтава |-6 9|-6 4|-1 3| 7 6| 15 |18 3|20 6|19 7|14 3| 7 4| 0 6|-4 5| 7 | -37| 38 |26 5| -30| -27| -26| -23| -11| 124| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Закінчення таблиці слідує Закінчення таблиці 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Температура зовнiшнього повiтря ?С |Се- |Три-| | |-------------------------------------------------------------------------------------------------- |ред-|вал-| | | |Се- |Аб- |Аб- |Сере|Найбільш |Найбільш |ня |ість| | | |ред-|со- |со- |дньо|холодної |холодної |тем-|пе- | | Область | |ньо-|лют-|лют-|мак-|доби |п'ятиден-|пера|ріо-| | мiсто | Середня за мiсяцями |річ-|но |но |си- |забезпе- |ки забез-|тура|ду | | | |на |мі- |мак-|маль|ченістю |печеністю|найб|із | | | | |ні- |си- |на | | |ільш|сере| | | | |ма- |ма- |найб| | |хо- |дньо| | | | |ль- |ль- |ільш| | |лод-|доб-| | | | |на |на |жар-| | |ного|овою| | | | | | |кого| | |пе- |тем-| | | | | | |мі- | | |ріо-|пер-| | | | | | |сяця| | |ду |ату-| | |-----------------------------------------------------------| | | | |------------------ | ?С |рою | | | I | II | III| IV | V | VI | VII|VIII| IX | X | XI | XII| | | | |0 98|0 92|0 98|0 92| |< ?C| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Рiвненська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Рiвне |-5 4|-4 4| 0 | 6 9|13 5|16 9|18 5|17 5| 13 | 7 4| 1 8|-2 6| 6 9| -36| 38 |24 2| -27| -25| -22| -21| -9| 112| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сумська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Суми |-7 9|-7 6|-2 4| 6 4| 14 |17 6|19 3|18 4|12 9| 6 4|-0 2|-5 4| 6 | -36| 38 |25 4| -32| -28| -27| -24| -12| 131| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Тернопiльська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Тернопiль |-5 4|-4 4| 0 1| 7 |13 5|16 6|18 4|17 4| 13 | 7 4| 1 8|-2 8| 6 9| -34| 37 |24 1| -26| -24| -23| -21| 9 | 112| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Харкiвська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Харкiв |-7 3|-6 9|-1 7| 7 7|15 1|18 6|20 8|19 7| 14 | 7 1| 0 3|-4 8| 6 9| -36| 39 |26 7| -З1| -28| -26| -23| -11| 126| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Херсонська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Херсон |-3 2|-2 6| 2 2| 9 3|16 2| 20 | 23 |21 9|16 8|10 5| 4 1|-0 8| 9 8| -32| 39 |29 4| -27| -23| -23| -19| -7| 87| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Хмельницька область | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Хмельни- |-5 6|-4 6| 0 | 7 |13 6|16 8|18 6|17 6| 1З | 7 | 1 6| -3 | 6 8| -32| 36 |24 7| -26| -25| -22| -21| -9| 113| |цький | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Черкаська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Черкаси |-5 8|-5 6|-0 4| 7 6|14 9|17 8| 20 |19 3| 14 | 7 2| 1 4|-3 5| 7 2| -37| 38 |26 3| -28| -26| -25| -22| -9| 117| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Чернiгiвська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Чернiгiв |-6 7|-6 2|-1 4| 6 8|14 4|17 5|19 4|18 2|13 2| 6 8| 0 6|-4 2| 6 5| -34| 39 | 25 | -30| -27| -26| -23| -10| 126| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Чернiвецька область | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Чернiвцi | -5 |-3 5| 1 5| 8 3|14 3|17 4|19 3|18 6|14 2| 8 6| 2 4|-2 4| 7 8| -32| 38 |25 6| -26| -24| -22| -20| -9| 102| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 11 Тиск максимальна пружнiсть насиченої водяної пари Е в мм.рт.ст. для рiзних температур при В = 755 мм А Для температур вiд 0 до –45 ?С над льодом ------------------------------------------------------------------ | tо | Е мм| tо | Е мм| tо | Е мм| tо | Е мм| tо | Е мм | |----------------------------------------------------------------| | 0 | 4 58|-5 4 | 2 91|-10 6 | 1 84| -16 | 1 13| -23 | 0 58| |----------------------------------------------------------------| |-0 2 | 4 51|-5 6 | 2 86|-10 8 | 1 81|-16 2 | 1 11|-23 5 | 0 55| |----------------------------------------------------------------| |-0 4 | 4 44|-5 8 | 2 81|-11 | 1 78|-16 4 | 1 09| -24 | 0 52| |----------------------------------------------------------------| |-0 6 | 4 36|-6 | 2 76|-11 2 | 1 75|-16 6 | 1 07|-24 5 | 0 49| |----------------------------------------------------------------| |-0 8 | 4 3 |-6 2 | 2 72|-11 4 | 1 72|-16 8 | 1 05| -25 | 0 47| |----------------------------------------------------------------| |-1 | 4 22|-6 4 | 2 67|-11 6 | 1 69| -17 | 1 03|-25 5 | 0 45| |----------------------------------------------------------------| |-1 2 | 4 15|-6 6 | 2 63|-11 8 | 1 66| 17 2 | 1 01| -26 | 0 42| |----------------------------------------------------------------| |-1 4 | 4 08|-6 8 | 2 58|-12 | 1 63|-17 4 | 0 99| -27 | 0 38| |----------------------------------------------------------------| |-1 6 | 4 01|-7 | 2 53|-12 2 | 1 6 |-17 6 | 0 97| -28 | 0 34| |----------------------------------------------------------------| |-1 8 | 3 95|-7 2 | 2 49|-12 4 | 1 57|-17 8 | 0 96| -29 | 0 31| |----------------------------------------------------------------| |-2 | 3 88|-7 4 | 2 45|-12 6 | 1 55| -18 | 0 94| -30 | 0 28| |----------------------------------------------------------------| |-2 2 | 3 82|-7 6 | 2 41|-12 8 | 1 52|-18 2 | 0 92| -31 |0 252| |----------------------------------------------------------------| |-2 4 | 3 75|-7 8 | 2 36|-13 | 1 49|-18 4 | 0 9 | -32 |0 227| |----------------------------------------------------------------| |-2 6 | 3 69|-8 | 2 32|-13 2 | 1 46|-18 6 | 0 88| -33 |0 205| |----------------------------------------------------------------| |-2 8 | 3 63|-8 2 | 2 28|-13 4 | 1 43|-18 8 | 0 87| -34 |0 185| |----------------------------------------------------------------| |-3 | 3 57|-8 4 | 2 24|-13 6 | 1 41| -19 | 0 85| -35 |0 167| |----------------------------------------------------------------| |-3 2 | 3 51|-8 6 | 2 2 |-13 8 | 1 38|-19 2 | 0 83| -36 | 0 15| |----------------------------------------------------------------| |-3 4 | 3 45|-8 8 | 2 17|-14 | 1 36|-19 4 | 0 82| -37 |0 134| |----------------------------------------------------------------| |-3 6 | 3 39|-9 | 2 13|-14 2 | 1 34|-19 6 | 0 8 | -38 |0 119| |----------------------------------------------------------------| |-3 8 | 3 34|-9 2 | 2 09|-14 4 | 1 31|-19 8 | 0 79| -39 |0 105| |----------------------------------------------------------------| |-4 | 3 28|-9 4 | 2 05|-14 6 | 1 29| - | | -40 |0 093| |----------------------------------------------------------------| |-4 2 | 3 22|-9 6 | 2 01|-14 8 | 1 26|-20 | 0 77| -41 |0 082| |----------------------------------------------------------------| |-4 4 | 3 17|-9 8 | 1 98|-15 | 1 24|-20 5 | 0 74| -42 |0 072| |----------------------------------------------------------------| |-4 6 | 3 11| | |-15 2 | 1 22|-21 | 0 7 | -43 |0 063| |----------------------------------------------------------------| |-4 8 | 3 06|-10 | 1 95|-15 4 | 1 19|-21 5 | 0 67| -44 |0 055| |----------------------------------------------------------------| |-5 | 3 01|-10 2 | 1 91|-15 6 | 1 17|-22 | 0 64| -45 |0 048| |----------------------------------------------------------------| |-5 2 | 2 96|-10 4 | 1 88|-15 8 | 1 15|-22 5 | 0 61| | | ------------------------------------------------------------------ Б Для температур від 0 до 50 ?С -------------------------------------------------------------------- | tо | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | 0 9 | | / | | | | | | | | | | | | Е мм| | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------| | 0 | 4 58| 4 61| 4 65| 4 68| 4 72| 4 75| 4 79| 4 82| 4 86| 4 89| |------------------------------------------------------------------| | 1 | 4 93| 4 96| 5 | 5 03| 5 07| 5 11| 5 14| 5 18| 5 22| 5 26| |------------------------------------------------------------------| | 2 | 5 29| 5 33| 5 37| 5 41| 5 45| 5 49| 5 53| 5 57| 5 61| 5 65| |------------------------------------------------------------------| | 3 | 5 69| 5 73| 5 77| 5 81| 5 85| 5 89| 5 93| 5 97| 6 02| 6 06| |------------------------------------------------------------------| | 4 | 6 1 | 6 14| 6 19| 6 23| 6 27| 6 32| 6 36| 6 41| 6 45| 6 50| |------------------------------------------------------------------| | 5 | 6 54| 6 59| 6 64| 6 73| 6 78| 6 82| 6 87| 6 87| 6 92| 6 97| |------------------------------------------------------------------| | 6 | 7 01| 7 06| 7 11| 7 16| 7 21| 7 26| 7 31| 7 36| 7 41| 7 46| |------------------------------------------------------------------| | 7 | 7 51| 7 57| 7 62| 7 67| 7 72| 7 78| 7 83| 7 88| 7 94| 7 99| |------------------------------------------------------------------| | 8 | 8 05| 8 1 | 8 16| 8 21| 8 27| 8 32| 8 38| 8 44| 8 49| 8 55| |------------------------------------------------------------------| | 9 | 8 61| 8 67| 8 73| 8 79| 8 85| 8 91| 8 97| 9 03| 9 09| 9 15| |------------------------------------------------------------------| | 10 | 9 21| 9 27| 9 33| 9 4 | 9 46| 9 52| 9 59| 9 65| 9 71| 9 78| |------------------------------------------------------------------| | 11 | 9 84| 9 91| 9 98|10 04|10 11|10 18|10 24|10 31|10 38|10 45| |------------------------------------------------------------------| | 12 |10 52|10 59|10 66|10 73|10 8 |10 87|10 94|11 01|11 09|11 16| |------------------------------------------------------------------| | 13 |11 23|11 31|11 38|11 45|11 53|11 6 |11 68|11 76|11 83|11.91| |------------------------------------------------------------------| | 14 |11 99|12 07|12 14|12 22|12 3 |12 38|12 46|12 54|12 62|12 71| |------------------------------------------------------------------| | 15 |12 79|12 87|12 95|13 04|13 12| 3 21|13 29|13 38|13 46|13 55| |------------------------------------------------------------------| | 16 |13 63|13 72|13 81|13 9 |13 99|14 08|14 17|14 26|14 35|14 44| |------------------------------------------------------------------| | 17 |14 53|14 62|14 72|14 81|14 9 |15 |15 09|15 19|15 28|15 38| |------------------------------------------------------------------| | 18 |15 48|15 58|15 67|15 77|15 87|15 97|16 07|16 17|16 27|16 37| |------------------------------------------------------------------| | 19 |16 48|16 58|16 69|16 79|16 89|17 |17 11|17 21|17 32|17 43| |------------------------------------------------------------------| | 20 |17 54|17 64|17 75|17 86|17 97|18 09|18 2 |18 31|18 42|18 54| |------------------------------------------------------------------| | 21 |18 65|18 77|18 88|19 |19 11|19 23|19 35|19 47|19 59|19 71| |------------------------------------------------------------------| | 22 |19 83|19 95|20 07|20 19|20 32|20 44|20 57|20 69|20 82|20 94| |------------------------------------------------------------------| | 23 |21 07|21 2 |21 32|21 45|21 58|21 71|21 85|21 98|22 11|22 24| |------------------------------------------------------------------| | 24 |22 38|22 51|22 65|22 79|22 92|23 06|23 2 |23 34|23 48|23 62| |------------------------------------------------------------------| | 25 |23 76|23 9 |24 04|24 18|24 33|24 47|24 62|24 76|24 91|25 06| -------------------------------------------------------------------- Закінчення таблиці слідує Закінчення таблиці 11 -------------------------------------------------------------------- | tо | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | 0 9 | | / | | | | | | | | | | | | Е мм| | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------| | 26 |25 21|25 36|25 51|25 66|25 81|25 96|26 12|26 47|26 46|26 58| |------------------------------------------------------------------| | 27 |26 74|26 9 |27 06|27 21|27 37|27 54|27 7 |27 86|28 02|28 19| |------------------------------------------------------------------| | 28 |28 35|28 51|28 68|28 85|29 02|29 18|29 35|29 53|29 7 |29 87| |------------------------------------------------------------------| | 29 |30 04|30 22|30 39|30 57|30 75|30 92|31 1 |31 28|31 46|31 64| |------------------------------------------------------------------| | 30 |31 82|32 01|32 19|32 38|32 56|32 75|32 93|33 12|33 31|33 50| |------------------------------------------------------------------| | 31 |33 7 |33 89|34 08|34 28|34 47|34 67|34 86|35 06|35 26|35 46| |------------------------------------------------------------------| | 32 |35 66|35 87|36 07|36 27|36 48|36 68|36 89|37 1 |37 31|37 52| |------------------------------------------------------------------| | 33 |37 73|37 94|38 16|38 37|38 58|38 8 |39 02|39 24|39 46|39 68| |------------------------------------------------------------------| | 34 |39 9 |40 12|40 34|40 57|40 8 |41 02|41 25|41 48|41 71|41 94| |------------------------------------------------------------------| | 35 |42 18|42 41|42 64|42 88|43 12|43 36|43 6 |43 84|44 08|44 32| |------------------------------------------------------------------| | 36 |44 56|44 81|45 05|45 3 |45 55|45 8 |46 05|46 3 |46 56|46 81| |------------------------------------------------------------------| | 37 |47 07|47 32|47 58|47 84|48 1 |48 36|48 63|48 89|49 16|49 42| |------------------------------------------------------------------| | 38 |49 69|49 96|50 23|50 51|50 77|51 05|51 32|51 62|51 9 |52 16| |------------------------------------------------------------------| | 39 |52 44|52 73|53 01|53 29|53 58|53 87|54 16|54 45|54 74|55 03| |------------------------------------------------------------------| | 40 |55 32|55 61|55 91|56 21|56 51|56 81|57 11|57 41|57 72|58 03| |------------------------------------------------------------------| | 41 |58 34|58 65|58 96|59 27|59 59|59 9 |60 22|60 54|60 86|61 18| |------------------------------------------------------------------| | 42 |61 5 |61 82|62 14|62 47|62 8 |63 13|63 46|63 79|64 12|64 45| |------------------------------------------------------------------| | 43 |64 8 |65.14|65 48|65 82|66 16|66 51|66 86|67 21|67 56|67 91| |------------------------------------------------------------------| | 44 |68 26|68 61|68 97|69 33|69 69|70 05|70 41|70 77|71 14|71 51| |------------------------------------------------------------------| | 45 |71 88|72 25|72 62|72 99|73 36|73 74|74 12|74 5 |74 88|75 26| |------------------------------------------------------------------| | 46 |75 65|76 04|76 43|76 82|77 21|77 6 |78 |78 4 |78 8 |79 20| |------------------------------------------------------------------| | 47 |79 6 |80 |80 41|80 82|81 23|81 64|82 05|82 46|82 87|83 29| |------------------------------------------------------------------| | 48 |83 71|84 13|84 56|84 99|85 42|85 85|86 28|86 71|87 14|87 58| |------------------------------------------------------------------| | 49 |88 02|88 46|88 9 |89 34|89 79|90 24|90 69|91 14|91 59|92 05| |------------------------------------------------------------------| | 50 |92 51| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- Таблиця 12 Вологiсть зовнiшнього повiтря опади ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |Середньомі-| | | Область | |сячначна | Кількість | | мiсто | Пружність водяної пари |відносна | опадів | | | зовнішнього повітря |вологість | мм | | | за місяцями гПа |повітря о | | | | |13 год % | | | | |-----------------------------| | | |най- |най- |за |рід- |добо-| | | |більш|більш|рік |ких і|вий | | | |холо-|жар- | |змі- |мак- | | |-----------------------------------------------------------|дного|кого | |шаних|симум| | | I | II | III| IV | V | VI | VII|VIII| IX | X | XI | XII|міся-|міся-| |за | | | | | | | | | | | | | | | |ця |ця | |рік | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Вінницька область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Вiнниця |3 6 |3 9 |4 7 |7 1 |10 1|13 4|15 1|14 8|11 4|8 2 |6 5 |4 7 | 81 | 54 | 621 | 533 | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Волинська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Луцьк |4 |4 2 |5 6 |7 7 |10 5|13 6|15 2|15 |11 8|8 6 |6 7 |5 1 | 82 | 55 | 666 | - | 114 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Дніпропетровська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Днiпро- |4 2 |4 2 |5 2 |7 4 |10 4|14 |15 5|14 6|11 3|8 4 |6 6 |5 | 83 | 43 | 558 | 491 | 82 | |петовськ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Донецька область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Донецьк |3 8 |4 |4 9 |7 2 | 9 9|13 2|14 7|13 9|10 5|8 2 |6 3 |4 8 | 88 | 43 | 524 | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Житомирська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Житомир |4 |4 2 |4 8 |7 3 |10 3|13 6|15 4|15 |11 6|8 2 |6 4 |4 8 | 83 | 53 | 666 | 579| 94 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Закарпатська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ужгород |4 5 |4 6 |5 6 |8 4 |11 3|14 7|15 8|15 7|12 6|9 |7 5 |5 6 | 76 | 52 | 841 | 774| 75 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Берегове |4 5 |4 8 |6 |8 5 |11 7|15 1|16 3|16 1|12 9|9 2 |7 7 |5 7 | 79 | 53 | 722 | - | 65 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Запорiзька область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Бердянськ |4 6 |4 6 |5 6 |8 4 |13 1|17 2|18 6|17 8|13 6|10 |7 4 |5 5 | 85 | 58 | 501 | 456| 74 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Запорiжжя |4 3 |4 4 |5 4 |7 6 |10 8|14 5|15 6|14 8|11 5|8 7 |6 8 |5 | 82 | 42 | 516 | - | 104 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Івано-Франкiвська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Iвано- |3 6 |4 2 |5 3 |7 8 |10 8|14 1|15 4|15 2|11 9|8 5 |6 8 |5 | 79 | 56 | 683 | 608| 93 | |Франківськ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці слідує Продовження таблиці 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |Середньомі-| | | Область | |сячначна | Кількість | | мiсто | Пружність водяної пари |відносна | опадів | | | зовнішнього повітря |вологість | мм | | | за місяцями гПа |повітря о | | | | |13 год % | | | | |-----------------------------| | | |най- |най- |за |рід- |добо-| | | |більш|більш|рік |ких і|вий | | | |холо-|жар- | |змі- |мак- | | |-----------------------------------------------------------|дного|кого | |шаних|симум| | | I | II | III| IV | V | VI | VII|VIII| IX | X | XI | XII|міся-|міся-| |за | | | | | | | | | | | | | | | |ця |ця | |рік | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Київська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Київ |3 8 |4 |4 8 |7 3 |10 4|13 7|15 5|15 |11 7|8 3 |6 3 |4 7 | 82 | 52 | 685 | 589| 103 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Кіровоградська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кiровоград |4 |4 1 |5 2 |7 2 |10 2|13 7|15 1|14 2|10 9|8 2 |6 6 |4 9 | 85 | 46 | 561 | 516| 106 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Кримська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Джанкой |5 1 |5 2 |5 8 |8 1 |11 9|15 4|16 6|15 7|12 4|9 8 |8 2 |6 3 | 80 | 41 | 491 | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Євпаторiя |5 8 |5 7 |6 3 |9 |13 |17 1|18 6|17 8|14 |10 9|9 |7 1 | 80 | 52 | 443 | 421| 91 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Сiмферополь|5 3 |5 4 |5 8 |7 8 |11 3|14 5|15 9|15 1|12 |9 5 |8 1 |6 4 | 79 | 44 | 576 | 530| 122 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Феодосiя |5 8 |5 7 |6 3 |8 7 |12 5|16 |17 1|17 |13 9|10 9|9 |7 | 78 | 50 | 439 | 412| 75 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ялта |6 4 |6 4 |6 4 |8 8 |12 4|15 8|17 |16 5|13 6|10 8|9 3 |7 3 | 71 | 56 | 623 | 586| 154 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Луганська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Луганськ |3 7 |3 9 |5 |7 3 | 9 8|13 2|15 |14 |10 6| 8 |6 1 |4 6 | 81 | 39 | 487 | 493| 80 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Львівська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Львiв |3 9 |4 2 |5 |7 8 |10 6|13 8|15 1|15 |11 9|8 5 |6 8 |5 | 80 | 58 | 798 | 702| - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Миколаївська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Миколаїв |4 6 |4 8 |5 7 |7 9 |11 3|14 7|16 1|15 5|12 6|9 4 |7 6 |5 6 | 82 | 41 | 499 | 469| 144 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Одеська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Одеса |4 9 |4 9 |5 8 |8 3 |12 2|15 8|17 1|17 |13 6|10 3|8 2 |6 | 81 | 55 | 456 | 420| 88 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Любашiвка |4 2 |4 5 |5 2 |7 3 |10 4|13 8|15 |14 2|11 | 8 6|7 |5 2 | 84 | 45 | 512| - | 89 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Полтавська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Полтава |3 8 |3 8 |4 8 |7 3 |10 |13 4|15 |14 3|10 8|8 |6 2 |4 6 | 85 | 48 | 585 | 526| 178 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці слідує Продовження таблиці 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |Середньомі-| | | Область | |сячначна | Кількість | | мiсто | Пружність водяної пари |відносна | опадів | | | зовнішнього повітря |вологість | мм | | | за місяцями гПа |повітря о | | | | |13 год % | | | | |-----------------------------| | | |най- |най- |за |рід- |добо-| | | |більш|більш|рік |ких і|вий | | | |холо-|жар- | |змі- |мак- | | |-----------------------------------------------------------|дного|кого | |шаних|симум| | | I | II | III| IV | V | VI | VII|VIII| IX | X | XI | XII|міся-|міся-| |за | | | | | | | | | | | | | | | |ця |ця | |рік | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Рiвненська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Рiвне |4 |4 2 |5 1 |8 1 |11 |13 7|15 2|15 |11 6|8 4 |6 7 |5 | 84 | 56 | 683 | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сумська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Суми |3 6 |3 5 |4 5 |7 2 |10 1|13 4|15 7|14 8|10 9|7 6 |5 8 |4 3 | 85 | 53 | 607 | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Тернопiльська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Тернопiль |3 8 |4 1 |5 |7 3 |10 2|13 5|15 |14 8|11 5|8 4 |6 6 |4 8 | 81 | 56 | 678 | - | 106 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Харкiвська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Харкiв |3 6 |3 7 |4 6 |7 1 | 9 7|12 8|14 9|14 4|10 |7 7 |6 |4 4 | 81 | 47 | 609 | - | 74 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Херсонська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Херсон |4 8 |4 9 |5 7 |7 9 |11 4|14 7|16 |15 2|12 2|9 2 |7 8 |5 6 | 83 | 41 | 419 | 402| 86 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Хмельницька область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Хмельни- |3 8 |3 9 |5 |7 2 |10 2|13 4|15 |14 6|11 3|8 1 |6 5 |4 6 | 83 | 54 | 654 | - | - | |цький | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Черкаська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Умань |3 8 |4 |4 9 |7 1 |10 3|13 9|15 2|14 8|11 5|8 4 |6 6 |4 8 | 83 | 49 | 590 | 507| 155 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Черкаси |4 |4 1 |5 |7 7 |10 6|13 9|15 8|14 9|11 4|8 2 |6 6 |4 9 | 84 | 49 | 564 | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Чернiгiвська область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Чернiгiв |3 7 |3 7 |4 7 | 7 4|10 2|13 6|15 4|15 |11 4|8 |6 |4 7 | 84 | 52 | 639 | 530| 58 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Чернiвецька область | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Чернiвцi |3 9 |4 1 |5 1 | 7 6|10 9|14 2|15 8|15 3|11 9|8 5 |6 5 |4 9 | 80 | 55 | 712 | 591| 81 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 14 Продовження таблиці 14 Продовження таблиці 14 Продовження таблиці 14 Закінчення таблицi 14 Примiтка 1. Розмiри перерiзу основних конструктивних елементiв вентиляцiйних систем призначаються з врахуванням таких вимог: товщина повiтряного прошарку при крапковiй i смуговiй приклейцi покрiвельного килима до основи має дорiвнювати 1 мм; перерiз компенсатора - рiвностороннiй трикутник iз сторонами по 30 мм; перерiз осущувальних патрубкiв - мiнiмальний дiаметр 3/4 дюйма; перерiз продухiв - завширшки 20 мм i завглибшки на всю товщину теплоiзоляцiйного шару; перерiз каналiв - мiнiмальною шириною 60 мм i завглибшки на всю товщину теплоiзоляцiйного шару за мiнусом 20 мм на утеплення дна каналу; перерiз флюгарок на продухах - завширшки 20 мм i мiнiмальною довжиною перерiзу 60 мм; перерiз флюгарок на каналах - завширшки 60 мм i мiнiмальною довжиною перерiзу 120 мм. Примiтка 2. Канали i продухи пiдраховуються за кiлькiстю їх вiдповiдних вiдрiзкiв мiж флюгарками. Примiтка 3. Пiдвищення ефективностi вентиляцiйних систем забезпечується збiльшенням кiлькостi продухiв у товщi теплоiзоляцiйного шару i збiльшенням довжини поперечного перерiзу рядових на продухах i магiстральних на каналах флюгарок. Таблиця 15 Нормативи опору теплопередачi зовнiшнiх огороджувальних конструкцій житлово-цивiльних будинкiв i споруд для нового будівництва реконструкцiї та капiтального ремонту ------------------------------------------------------------------- | | Нормативнi значення опору | | |теплопередачi огороджувальних | | Найменування огороджувальних | конструкцій м2 ?С/Вт | | конструкцiй |----------------------------------| | |1 зона| 2 зона | 3 зона |4 зона| | |----------------------------------| | | 3501 | 3000-3500|2501-3000| 2500 | | |гр.дiб| гр.дiб | гр.дiб |гр.дiб| |-----------------------------------------------------------------| | А Нове будiвництво | |-----------------------------------------------------------------| |1.Покрiвлi та перекриття горищ| | | | | | крiм теплих горищ | 2 7 | 2 5 | 2 4 | 2 0 | |-----------------------------------------------------------------| |2.Перекриття над проїздами та | | | | | | холодними пiдвалами | 3 0 | 2 9 | 2 4 | 2 0 | | сполученими із зовнішнім | | | | | | повітрям | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |3.Перекриття над неопалюваними пiдвалами: | |-----------------------------------------------------------------| | а із свiтловими отворами в | | | | | | стiнах | 2 5 | 2 4 | 2 2 | 2 0 | | б без свiтлових отворiв в | | | | | | стiнах | 2 3 | 2 2 | 2 0 | 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | Б Реконструкцiя капiтальний ремонт | |-----------------------------------------------------------------| |1.Покрiвлi та перекриття горищ| 2 5 | 2 4 | 2 2 | 2 0 | |2.Перекриття над проїздами та | | | | | | пiдвалами | 3 0 | 2 9 | 2 4 | 2 0 | ------------------------------------------------------------------- Розмiщення областей України за температурними зонами 1 зона - понад 3501 гр.дiб: Рiвненська Тернопiльська Хмельницька Вiнницька Жито- мирська Київська Чернiгiвська Черкаська Кiровоградсь- ка Полтавська Сумська Харкiвська Луганська Донецька; 2 зона - 3001-3500 гр.дiб: Луцька Львiвська Iвано-Франкiвська Днiпропетровська Запорiзька; 3 зона - 2501-3000 гр.дiб: Ужгородська Одеська Миколаївська Херсонська Кримська; 4 зона - менше 2500 гр.дiб: узбережжя Кримського пiвострова. Додаток 5 обов'язковий РОЗРАХУНОК ПОКРIВЕЛЬ НА ВIТРОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ Розрахунок передбачає забезпечення стiйкостi конструктивих елементiв дахiв проти зруйнування вiд вiтрового навантаження напруг вiдриву . Стiйкiсть несучого каркасу горищних дахiв проти вiтрового на- пору слiд розраховувати аналогiчно розрахункам на вiтрове наванта- ження основних несучих конструкцiй будинкiв i споруд з застосуванням нормативних аеродинамiчних коефiцiєнтiв визначених для тiєї чи iншої схеми рамної конструкцiї споруди. В сумiщених покриттях слiд враховувати вiд'ємний тиск вiтру вiтрове вiдсмоктування на ширинi 1 5м вздовж зовнiшнього контуру i по гребенях водороздiлiв покриття згiдно зi схемами наведеними на рисунку 1. Розрахунку пiдлягає достатнiсть закрiплення проти вiтрового вiдсмоктування на цих смугах окремих шарiв сумiщеного покриття переважно покрiвельного килима а iнодi i теплоiзоляцiйного шару виходячи з того що стримуюче зусилля Рс повинно бути бiльшим вiтрового вiдсмоктування Wb . Розрахунок слiд проводити на нормативну величину середньої складової вiтрового навантаження яка дiє на тiй чи iншiй висотi вiд поверхнi землi i визначається за формулою Wв = Wo ? k ? c ? ?o 1 де Wо - нормативне значення вiтрового напору приймається 0 30 30 кПа кгс/м2 для першого i 0 38 38 кПа кгс/м2 для другого вiтрових районiв України. До першого вiтрового району вiдносяться територiї областей: Вiнницької Донецької Житомирської Київської Кiровоградської Луганської Полтавської Рiвненської Сумської Тернопiльської Харкiвської Хмельницької Чер- каської Чернiгiвської. До другого вiтрового району вiдносяться територiї областей: Днiпропетровської Закарпатської Запорiзької Iвано-Франкiвської Луцької Львiвської Миколаївської Одеської Херсонської Чернiгiвської та Кримської АР; k - коефiцiєнт який враховує змiну вiтрового напору i вiдсмо- ктування по висотi приймається за таблицею 1; с - аеродинамiчний коефiцiєнт; мiсцевий вiд'ємний тиск по зовнiшньому контуру покриття i на гребенях водороздiлiв приймається мiнус 2; vo - коефiцiєнт надiйностi приймається 1 4. Достатнiсть закрiплення окремого шару сумiщеного покриття визначається iз умови: Рс > Wв де Рс - стримуюче зусилля кгс/м2 визначається за формулою Рс = F + G 2 де F - мiцнiсть приклейки чи iншого способу закрiплення на вiдрив кгс/см2; при наклеюваннi на гарячiй бiтумнiй мастицi визна- чається за графiком на рисунку 2 при тривалостi дiї вiтру до 24 год ; G - власна маса елемента шару закрiплення якого не враховує- ться а також маса всiх елементiв шарiв якi лежать на ньому кг/м2. Приклади розрахункiв Приклад 1 Установити достатнiсть закрiплення проти вiтрового вiдсмокту- вання рулонної покрiвлi типу К-6 iз трьох шарiв руберойду на гарячiй бiтумнiй мастицi по поверхнi цементно-пiщаної вирiвнюючої стяжки через пiдкладку iз перфорованого руберойду ступiнь перфорацiї 6 28% поверхнi ; закрiплення на гребенях водороздiлiв багатопрогоно- вого плоского покриття - за схемою на рисунку 1г з похилом 5%; ви- сота будинку 10 м; район будiвництва - м.Київ. Вiдривне вiтрове навантаження за формулою 1 для першого вiт- рового району з застосуванням даних таблицi 1 складе: Wb = 30 х 0 65 -2 1 4 = -54 6 кгс/м2. Стримуюче зусилля для полкрiвлi типу К-6 за формулою 2 дорiвнює: Рс = 125 6 + 13 = 138 6 кгс/м2 при цьому F = 1 х 0 0628 х 0 2 х 104 = 125 6 кгс/м2 0 0628 - площа приклейки через 1 м2 перфорованого руберойду ; 0 2 - мiцнiсть приклейки на вiдрив до поверхнi цементно- пiщаної стяжки iз гафiка на рисунку 2 ; G - 13 соs ? = 13 х 0 0996 = 13 кг/м2 три шари руберойду по 2 кг/м2 кожний; один шар грунтовки з витратою 1 кг/м2 i три шари бiтумної мастики з витратою по 2 кг/м2 кожний . Закрiплення проти вiтрового вiдсмоктування достатнє оскiльки стримуюче зусилля 138 6 кгс/м2 значно перевищує вiдривне мiнус 54 6 кгс/м2 . Приклад 2 Установити достатнiсть закрiплення проти вiтрового вiдсмокту- вання покрiвлi типу К-6 за умов взятих з прикладу 1 при наклей- цi на поверхню теплоiзоляцiйцного шару iз пiнополiстирольних плит ?сж = 1 5 кгс/см2 . Вiдривне зусилля те саме що i у прикладi 1 i дорiвнює мiнус 54 6 кгс/см2. Стримуюче зусилля - за формулою 2 Рс = 6 3 + 13 = 19 3 кгс/м2 при цьому F = 1 х 0 0628 х 0 01 х 104 = 6 3 кгс/м2 ; G = 13 кг/м2 за аналогiєю з розрахунками у прикладi 1 з врахуванням того що мiцнiсть приклейки на вiдрив до поверхнi пiнополiстиролу складає 0 01 кг/см2 за графiком на рисунку 2 . Закрiплення проти вiтрового вiдсмоктування в даному випадку недостатнє оскiльки стримуюче зусилля 19 3 кгс/м2 значно менше вiдривного зусилля мiнус 54 6 кгс/м2 . Приймаємо суцiльну приклейку нижнього шару покрiвельного кили- ма до поверхнi пiнополiстиролу без застосування перфорованого рубе- ройду. Тодi стримуюче зусилля буде Рс = 100 + 13 = 113 кгс/м2 при цьому F = 1 х 0 01 х 104 = 100 кгс/м2; G = 13 кг/м2 . Суцiльна приклейка забезпечує достатнiсть закрiплення покрiве- льного килима типу К-6 до поверхнi пінополiстирольного утеплювача. Приклад 3 Установити достатнiсть закрiплення проти вiтрового вiдсмокту- вання плiвкового покрiвельного килима типу К-10 iз двох шарiв армо- гiдробутилу склеєних бутилкаучуковою мастикою укладеного насухо через роздiляючу пiдкладку на поверхню вирiвнювальної стяжки з привантаженням через захисну накладку шаром гравiю чи щебеню ?=2000 кг/м3 завтовшки 40 мм для покриття будинку за прикладом 1. Вiдривне зусилля таке саме що i у прикладi 1 - мiнус 54 6 кгс/м2. Стримуюче зусилля за формулою 2 дорiвнює Рс = 0 + 87 = 87 кгс/м2 при цьому F = 0 приклейка килима вiдсутня ; G = 1 х 0 04 х 2000 + 2 х 3 + 1 cos 5? = 87 кг/м2 де врахованi привантажувальна маса щебеню завтовшки 40 мм i двох шарiв армогiдробутилу масою по 3 кг/м2 якi склеєнi бутилкаучуковою мастикою з витратою 1 кг/м2 . Закрiплення проти вiтрового вiдсмоктування достатнє оскiльки стримуюче зусилля 87 кгc/м2 перевищує вiдривне мiнус 54 6 кгс/м2 Приклад 4 Установити достатнiсть закрiплення проти вiтрового вiдсмоктування плiвкового покрiвельного килима за умов взятих з прикладу 3 але при захисному шарi у виглядi пофарбування суспензiєю алюмiнiєвої пудри покрiвля типу К-11 замiсть привантажувального шару щебеню. Похил покриття 5%. Вiдривне зусилля таке саме що i у прикладi 1 мiнус 54 6 кгс/м2. Стримуюче зусилля за формулою 2 дорiвнює Рс = 0 + 8 = 8 кгс/м2 при цьому F = 0 приклейка килима вiдсутня ; G = 2 х 3 + 1 + 1 cos 5? x 8 х 0 994 ~ 8 кгс/м2 що включає два шари армогiдробутилу по 3 кг/м2 склеєних одним шаром i покритих одним шаром мастики з витратою по 1 кг/м2. Закрiплення проти вiтрового вiдсмоктування недостатнє бо стримуюче зусилля 8 кгс/м2 значнo менше вiтрового вiдсмоктування мiнус 54 6 кгс/м2 . У даному випадку замiсть роздiляючої пiдкладки "насухо" слiд застосовувати локальну крапкову приклейку покрiвельного килима iз застосуванням перфорованого руберойду що i передбачено типом покрiвлi К-11 поряд з покрiвлями типу К-10 . Другим варiантом розв'язання задачi може буде локальне смугове закрiплення покрiвельного килима на ширину 1 5 м по його зовнiшньому контуру вздовж гребенiв водороздiлiв i по периметру примикань. Розрахунок при цьому зводиться до наступного: - вiдривне зусилля на смузi завширшки 1 5 м по довжинi кожних 6 м вздовж обрiзiв покрiвельного килима за формулою 1 складе Wв = 30 х 0 65 -2 1 5 х 6 х 1 4 = -491 4 кгс/м2 ; - стримуюче зусилля при закрiпленнi килима смуговою приклейкою його на ширинi 1 5м вздовж обрiзiв i розмiщеннi смуг клеючої мастики завширшки по 0 1 м через 1 м перпендикулярно до крайки обрiзiв за формулою 2 Рс = 1800 + 8 =1808 кгс/м2 при цьому F = 1 5 х 0 1 х 6 0 2 х 104 = 1800 кгс/м2 ; G = 8 кг/м2 . Прийнята смугова приклейка забезпечує стiйкiсть крайки обрiзiв покрiвельного килима проти вiтрового вiдсмоктування. На полегшених покриттях з несучими елементами iз штампованого профнастилу сумiщенi покриття потребують обов'язкової перевiрки i закрiплення теплозахисного шару до основи. У рядi випадкiв слід передбачати поверхневе по покрiвельному килиму рiвномiрне крапкове привантаження по площі покриття. Таблиця 1 Коефіцієнт k зміни вітрового тиску по висоті ------------------------------------------------------------------- | | Коефіцієнти для типів місцевості | | Висота м |-----------------------------------------| | | А | В | С | |-----------------------------------------------------------------| | 5 | 0 75 | 0 5 | 0 4 | |-----------------------------------------------------------------| | 10 | 1 0 | 0 65 | 0 4 | |-----------------------------------------------------------------| | 20 | 1 25 | 0 85 | 0 55 | |-----------------------------------------------------------------| | 40 | 1 5 | 1 1 | 0 8 | |-----------------------------------------------------------------| | 60 | 1 7 | 1 3 | 1 0 | |-----------------------------------------------------------------| | 80 | 1 85 | 1 45 | 1 15 | |-----------------------------------------------------------------| | 100 | 2 0 | 1 6 | 1 25 | |-----------------------------------------------------------------| | 150 | 2 25 | 1 9 | 1 55 | |-----------------------------------------------------------------| | 200 | 2 45 | 2 1 | 1 8 | |-----------------------------------------------------------------| | 250 | 2 65 | 2 3 | 2 0 | |-----------------------------------------------------------------| | 300 | 2 75 | 2 5 | 2 2 | |-----------------------------------------------------------------| | 350 | 2 75 | 2 75 | 2 35 | ------------------------------------------------------------------- Приймаються такі типи місцевості: А - відкриті узбережжя морів озер і водосховищ; пустині степи лісостепи тундра; В – міські території лісові масиви та інша місцевість рівномірно покрита перешкодами заввишки понад 10 м; С – міські райони з забудовою будинками заввишки понад 25 м. Додаток 6 обов'язковий СХЕМИ ДЕТАЛЕЙ ПОКРІВЕЛЬ СУМІЩЕНИХ ДАХІВ Зміст 1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ............................................ 1 2 ПРОЕКТУВАННЯ СУМIЩЕНИХ ДАХIВ .................................. 4 Загальнi вимоги ............................................... Проектування паро- i теплоiзоляцiї ............................ Проектування систем осушувальної вентиляцiї ................... Проектування покрiвельних килимiв ............................. Проектування деталей i вузлiв ................................. 3 ПРОЕКТУВАННЯ ГОРИЩНИХ ДАХIВ ................................... 18 Класифiкацiя горищних дахiв ................................... Загальнi вимоги ............................................... Вибiр конструктивного вирiшення ............................... Вимоги до покрiвель iз азбестоцементних хвилястих листiв ...... Вимоги до покрiвлi з черепицi ................................. Вимоги до покрiвель iз листової оцинкованої сталi ............. Вимоги до покрiвель iз гнучких елементiв типу "шинглас" ....... 4 ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОВIДВОДIВ ..................................... 40 Додаток 1 обов'язковий ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМIНIВ ......... 42 Додаток 2 обов'язковий ЗАГАЛЬНА СХЕМА КОНСТРУКТИВНОГО ....... ВИРІШЕННЯ СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ ....................... 44 Основні типи суміщеного покриття .................... Додаток 3 обов'язковий ЗАГАЛЬНІ КОНСТРКОНСТРУКТИВНІО ВИРІШЕННЯ ГОРИЩНИХ ДАХІВ ЗГІДНО З ПРИЙНЯТОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ...................................... 46 Додаток 4 обов'язковий РОЗРАХУНКИ ПАРО- І ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ ................................ 56 Додаток 5 обов'язковий РОЗРАХУНОК ПОКРIВЕЛЬ НА ВIТРОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ....................................... 90 Додаток 6 обов'язковий СХЕМИ ДЕТАЛЕЙ ПОКРІВЕЛЬ СУМІЩЕНИХ ДАХІВ ............................................... 96 ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД ПОКРИТТЯ БУДИНКIВ I СПОРУД ДБН В.2.6-14-95 Том 2 Влаштування ------------------------------------------------------------------- | Конструкцiї будинкiв i споруд. ДБН В.2.6-14-95 | | Покриття будинкiв i споруд. | | Том 2 Влаштування Вводиться вперше | ------------------------------------------------------------------- ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Данi норми поширюються на влаштування дахiв будинкiв i спо- руд промислового житлово-цивільного i сiльськогосподарського приз- начення для цiлей якiсного та рентабельного виконання цих робіт. 1.2 При виборi технологiї виконання покрiвельних робiт необ- хiдно враховувати що технологiчнi процеси повиннi забезпечувати набуття заданих проектом фiзико-механiчних властивостей всiма еле- ментами покриття при мiнiмальнiй залежностi вiд погодних умов. Можливiсть якiсного влаштування того чи iншого типу покрiвлi за несприятливих погодних умов розкриття в таблицi 1. Таблиця 1 Можливiсть влаштування покрiвель в залежностi вiд погодних умов ------------------------------------------------------------------------------ | | Види покрiвель | | |-------------------------------------------------------| | | Рулоннi | Мастиковi |Горищ-| | | | | ні | | |-------------------------------------------------------| | Погоднi умови |на га-|на хо-|на осно-|на осно-|на осно-|на осно|азбес-| | |рячих |лодних|вi на- |ві плiв-|вi ему- |вi роз-|то-це-| | |клею- |клею- |плавле- |кових |льсiйних|чинiв |ментнi| | |чих |чих |них |полiмер-|мастик |полiме-|чере- | | |масти-|масти-|рубе- |них |матері- |рiв |пичнi | | |ках |ках |ройдів | |алiв | |мета- | | | | | | | | |левi | |----------------------------------------------------------------------------| |Сніговий покрив | - | - | ? | ? | - | - | + | |----------------------------------------------------------------------------| |Температура нижча | ? | ? | + | + | - | + | + | | 0 ?С | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Ожеледь | - | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------------------------------------------| |Опади у виглядi дощу| - | - | - | ? | - | - | + | |мокрого снігу | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Опади у виглядi дощу| - | - | - | ? | - | - | + | |----------------------------------------------------------------------------| |Вітер iз швидкiстю | - | - | - | - | - | - | - | | бiльше 15 м/с | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ Позначення. "+" - влаштування покрiвлi можливе; "-" - влаштування покрiвлi практично неможливе. "?" - влаштування покрiвлi утруднене. 1.3 Весь комплекс тепловодозахисту покриття будинкiв i споруд повинен виконуватись у вiдповiдностi з проектом. Замiна передбаче- них проектом матерiалiв виробiв i складiв допускається тiльки пiс- ля узгодження її з замовником i проектною органiзацiєю. 1.4 Влаштування кожного елемента тепловодозахисту покриття слiд здiйснювати пiсля перевiрки правильностi влаштування нижче розташованого елемента з пiдготовкою акта огляду схованих робiт. Роботи по влаштуванню теплоiзоляцiйних шарiв з метою недопус- тимостi їх замокання повиннi починатись тiльки пiсля оформлення ак- та дозволу пiдписаного замовником генеральним пiдрядником пре- дставником монтажної органiзацiї i органiзацiї яка виконує тепло- iзоляцiйнi роботи. 1.5 При вiдповiдному обгрунтуваннi пiсля узгодження з замов- ником i проектною органiзацiєю допускається призначати способи i органiзацiйно-технологiчнi вирiшення виконання робiт а також вста- новлювати обсяги i види реєстрацiї контролю якостi робiт вiдмiнних вiд передбачених даними нормами. 1.6 До влаштування елементiв дахiв допускаються будiвельники якi мають лiцензiї на виконання цих робiт. Замовники будiвництва мають право вимагати вiд виконавця гарантiї на безремонтний строк служби елементiв даху див. ДБН В.2.6-14-95 т.3 . 2 ВЛАШТУВАННЯ СУМIЩЕНИХ ДАХIВ Загальнi вимоги 2.1 Рiшення на виконання покрiвельних робiт слiд приймати ви- ходячи iз загальних умов застосування того чи iншого типу покрiвлi i початкових умов її влаштування. 2.2 При влаштуваннi покрiвель необхiдно керуватись такими за- гальними умовами їх застосування: - в залежностi вiд виду прийнятих матерiалiв покрiвельнi ро- боти допускається виконувати при тепературах i на похилах згiдно з даними наведеними в таблицi 2. Таблиця 2 Допустимi умови застосування покрiвельних матерiалів ------------------------------------------------------------------- | | Умови застосування | | |----------------------------------| | Покрiвельнi матерiали | Температура | Похил покриття | | | навколишнього | % | | |середовища ?С | | |-----------------------------------------------------------------| |Руберойд на гарячих мастиках | Не нижче -20?С | 0-25% 1 | |-----------------------------------------------------------------| |Руберойд на холодних мастиках | Те саме +5?С | 0-10% | |-----------------------------------------------------------------| |Руберойд з обробкою покривного| | | |шару розчинником | " +5?С | 0-10% | |-----------------------------------------------------------------| |Руберойд з пiдплавленням пок- | " -20?С | 10% i | |ривного шару | бітуму | більше2 | |-----------------------------------------------------------------| |Плiвковi полiмернi матерiали | " -20?С | 0-5%3 | |-----------------------------------------------------------------| |Бiтумнi емульсiйнi пасти i | " +5?С | Незалежно від | |мастики | | похилу4 | |-----------------------------------------------------------------| |Полiмернi i бiтумно-полiмернi | " +5?С | Те саме5 | |мастики | | | ------------------------------------------------------------------- Примiтка 1. На гарячих мастиках з теплостiйкiстю 85?С в мiсцях примикань покрiвлi допускається наклейка руберойду i на вертикальних поверхнях. Примiтка 2. При температурах нижчих +5?С допускається наклейка руберойду методом пiдплавлення покривного шару бiтуму i на похилах менше 10%. Примiтка 3. При обгрунтованiй локальнiй i суцiльнiй приклейцi плiвкових покрiвельних матерiалів до основи допускається їх застосу- вання i на похилах бiльше 5%. Примiтка 4. В залежностi вiд похилу основи змiнюється консисте- нцiя емульсiйної мастики допустима товщина шару її одноразового на- несення див. таблицю 3 . Примiтка 5. На похилах бiльше 25% необхiдна товщина полiмерного мастикового шару досягається в декiлька накидiв якi виключають її опливання. - при мiнусових температурах роботи слiд виконувати з врахуван- ням вимог 2.22 ДБН В.2.6-14-95 т. 1; рулоннi покрiвельнi матерiали при цьому необхiдно протягом 24 год вiдiгрiти до температури не ниж- че 15?С перемотати i доставити до мiсця вкладання в утепленiй та- рi; - вологiсть основ пiд наклейку покрiвельного килима на гарячих i холодних на розчинниках клеючих мастиках не повинна перевищувати 5%; - передбачається можливiсть дiї на рулоннi покрiвлi iз руберой- ду зволожених виробничих викидiв якi мiстять агресивнi складовi. У випадку променевої агресiї захисний шар iз щебеню див. примiтку 5 до таблицi 1 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 слiд наносити на мастику з доба- вкою до неї хлорсульфополiетиленового лаку в кiлькостi 3-5% за ма- сою. На захиснi шари з руберойду з крупнозернистою посипкою слiд до- датково наносити шар мастики типу "бутислан" завтовшки 1 мм. При ки- слiй агресiї необхiдно застосовувати щебiнь стiйкий до дiї кислот а облицювання iз бетону i армоцементу повинне бути замiнене на плит- ки iз асфальтобетону; - допускається нагрiвання покрiвельних килимiв до температури 65оС. Для захисту покрiвлi вiд дiї бiльш високих температур можливих локальних джерел тепловидiлення вiдповiднi дiлянки покрiвлi слiд за- хищати пiдвiсними екранами. 2.3 Обов'язковi для застосування такi початковi умови влаштува- ння покрiвлi: - до влаштування покрiвельного килима покриття повинно бути об- ладнаним системою вiдводу з нього дощової i талої води; чашi водоп- риймальних воронок повиннi бути жорстко закрiпленi до елементiв не- сучого настилу i з'єднанi зi стояками внутрiшнього водовiдводу через компенсатори; при зовнiшньому водовiдводi на карнизах повиннi бути укладенi i надiйно закрiпленi з допомогою Т-подiбних костилiв карти- ни звисiв iз оцинкованої покрiвельної сталi; - вздовж мiсць примикань покрiвельного килима до виступаючих над ним вертикальних поверхонь повиннi бути встановленi вiдформова- нi перехiднi похилi бортики див. рисунок 4 додатка 6 ДБН.В.2.6-14-95 т. 1 а стiни iз цегли в цих мiсцях оштукатуренi цементно-пiщаним розчином див. 2.20 ДБН.В.2.6-14-95 т. 1 ; в стiнах повиннi бути встановленi закладнi елементи для закрiплення захисних фартухiв; - для перепуску через покрiвлю труб дефлекторiв кабелiв тощо на несучих плитах i настилах повиннi бути встановленi закрiпленi сталевi патрубки з фланцями або залiзобетоннi стакани; - основа пiд покрiвельний килим повинна бути рiвною без рако- вин i вибоїв; при виконаннi покрiвельних робiт взимку поверхнi пiд обклейку повиннi бути очищенi вiд iнею снiгу i льоду просушенi до 5%-ної вологостi i прогрiтi до температури не нижче 5?С; - до початку виконання робiт на будiвництво необхiдно доставити весь комплекс матерiалiв який забезпечує влаштування покрiвлi на об'єктi в обсязi не меншому нiж на одну захватку водороздiл ; ма- терiали вироби i напiвфабрикати якi застосовуються повиннi вiдпо- вiдати дiючим стандартам i технiчним умовам. Влаштування пароiзоляцiї 2.4 Пароiзоляцiйнi роботи необхiдно здiйснювати з врахуванням вимог наведених в 2.9 i 2.10 ДБН В.2.6-14-95 т. 1. 2.5 Фарбувальна пароiзоляцiя влаштовується рiвномiрним нане- сенням мастик по обгрунтованiй i тріщиностiйкiй поверхнi несучих нас- тилiв покриття з пiдняттям її в мiсцях примикань до вертикальних поверхонь на висоту що дорiвнює товщинi теплоiзоляцiйного шару. Сти- ки несучих елементiв i кути переходу горизонтальних поверхонь на вер- тикальнi при цьому повиннi бути обклеєнi накладками iз рулонного па- ронепроникного матерiалу з влаштуванням на їх поверхнi компенсацiй- ного вигину чи прогину. 2.6 Прокладкова пароiзоляцiя передбачає укладення рулонного паронепроникного матерiалу на ізольовану поверхню "насухо" при стику- ваннi полотнищ "холодним" чи "гарячим" зварюванням полiетиленова плiвка чи склеюванням внапусток на ширину 100 мм руберойд . 2.7 Обклеювальна пароiзоляцiя влаштовується приклеюванням до поверхнi яка iзолюється прокладкового руберойду на шар гарячої мастики завтовшки 2 мм або холодної завтовшки 1 мм з обов'язковим внесенням шару мастики такої самої товщини поверху руберойду. Стику- вання полотнищ слiд виконувати внапусток на ширину 100 мм. Вертикальнi i похилi перехiднi поверхнi в мiсцях примикань слiд обклеювати в напрямку знизу-вгору заздаделегiдь нарiзаними по- лотнищами-накладками з напуском їх на горизонтальну поверхню на ши- рину 250 мм. Влаштування похилоутворюючих i теплоiзоляцiйних шарiв 2.8 Теплоiзоляцiйнi роботи необхiдно виконувати з врахуванням вимог викладених в 2.5 2.6 2.7 2 8 ДБН В.2.6-14-95 т. 1. 2.9 Влаштування теплоiзоляцiї сумiщеного покриття слiд почина- ти з виконання розмiчальних нiвелiрних робiт якi забезпечують: роз- мiтку контурiв гребенiв водороздiлiв якi обмежують їй покриття що прилягають до однiєї конкретної водоприймальної воронки; розмiтку контурiв площі похилоутворюючих шарiв; одержання вiдмiток маякiв теплоiзоляцiйного шару необхiдної товщини і необхiдного похилу до водоприймальних воронок. При використаннi утеплювачiв iз калiброваних плит i листових теплоiзоляцiйних матерiалiв з об'ємною масою менше 300 кг/м3 що пi- длягають приклеюванню до основи слiд робити мiтки i ставити маяки рiвня поверхнi основи пiд теплоiзоляцiйний шар поверхнi похилоутво- рюючого шару . При використаннi плитних утеплювачiв з об'ємною масою понад 300 кг/м3 слiд робити мiтки i ставити маяки рiвня основи в тому числi поверхнi похилоутворюючого шару i поверхнi теплоiзоляцiйного шару пiд вирiвнюючу стяжку . При використаннi монолiтних утеплювачiв слiд робити мiтки i ставити маяки рiвня поверхні теплоiзоляцiйного шару. 2.10 Похилоутворюючi шари слiд влаштовувати: - на покриттях iз штампованого металевого настилу - iз монолiт- ного полiстиролпластбетону за ТУ 21 Україна 515-92 або монолiтного перлiтопластбетону за ТУ-480-1-145-85 з об'єм- ною масою 250-300 кг/м3; - на покриттях iз збiрного залiзобетону - iз легких теплоiзоля- цiйних бетонiв монолiтного укладання за ГОСТ 25820-83 . Змiнну товщину похилоутворюючих шарiв слiд формувати по маяках за допомогою рейок-шаблонів а контури якi обмежують площину такого ша- ру необхiдно ретельно загладжувати цементно-пiщаним розчином з обмаз- кою загладженої поверхнi клеючою бiтумною чи бiтумно-гумовою мастикою. 2.11 Плитнi утеплювачi повиннi укладатись щiльно один до одно- го i мати однакову товщину в кожному шарi. При влаштуваннi теплоiзоляцiї в декiлька шарiв шви плит слiд розмiщувати врозбiг. Для вирiвнюючих пiдстилок i заповнення пустот слiд використову- вати: - при плитах з об'ємною масою до 300 кг/м3 якi пiдлягають при- клеюванню - сумiшi клеючої бiтумної мастики з дрiбняком цього теплоiзоляцiйного матерiалу у спiввiдношеннi 1:10 за масою; - при плитах з об'ємною масою понад 300 кг/м3 пiд вирiвнюючi стяжки - сумiшi цементно-пiщаного розчину з доменним шлаком або керамзитовим пiском у спiввiдношеннi 1:3 за об'ємом. Примiтка. Небiостiйкi утеплювачi з органiчних матерiалiв типу деревностружкових плит перед застосуванням повиннi бути пофарбованi розчином кремнефтористоводневого натрiю. 2.12 Монолiтнi утеплювачi слiд укладати смугами завширшки 1 5-3 м заповнюючи їх через одну після тверднення матерiалу в попе- реднiх смугах. Смуги слiд розрiзати поперек через 3-6 м. Розрiзуван- ня забезпечується за допомогою рейок-шаблонiв якi одночасно слу- жать маяками проектної товщини теплоiзоляцiйного шару. Через 3-4 год пiсля укладання поверхня монолiтного утеплювача повинна бути обгрун- тована розчином бiтуму. Пiсля закiнчення тверднення монолiтної маси утеплювача рей- ки-шаблони витягаються i знову вставляються в утворенi пази де їх слiд залишати до остаточного тверднення бетону. На похилах до 15% монолiтний утеплювач слiд укладати зверху вниз щоб запобiгти зволоженню торцiв а на похилах понад 15% - вiд нижнiх вiдмiток до верхнiх для забезпечення його жорсткості цiлос- тi. Проведення теплоiзоляцiйних робiт зв'язаних з мокрими процеса- ми допускається при температурі не нижче 5?С. 2.13 Сипкi утеплювачi слiд укладати за допомогою шаблонiв-ко- робiв завширшки 1 5-3 м. При укладаннi слiд визначати достатнiй сту- пiнь ущiльнення сипкого утеплювача трамбування "до вiдказу"; який забезпечує досягнення проектної товщини теплоiзоляцiї. Для ущiльнен- ня слiд застосовувати трамбiвки i вiброплощадки. Влаштування вирiвнюючих стяжок 2.14 Влаштування вирiвнюючих стяжок необхiдно здiйснювати з врахуванням вимог 2.19 2.20 2.21 2 22 i 2.23 ДБН В.2.6-14-95 т.1. 2.15 Цементно-пiщанi стяжки слiд влаштовувати з додержанням таких правил: - завтовшки 15 мм без армування тип стяжки С-2 - сму- гами завширшки 1 5-3 м i завдовжки 3-6 м з заповненням їх через одну цементно-пiщаним розчином пiдвищеної жорсткостi осiдання конуса до ЗО мм марки 100 з вирiвнюванням по- верхнi вiброрейкою пневмогладилкою чи рейкою-правилом по рейках-шаблонах; - завтовшки 15-25 мм армованих типи стяжок С-3 С-4 - сму- гами завширшки 1 5-3 м i завдовжки 3-6 м з заповненням їх через одну цементно-пiщаним розчином пiдвищеної жорсткостi осiдання конуса до ЗО мм марки 100 у такiй послiдовностi: укладання нижнього пiдстилаючого шару завтовшки 5-10 мм; укладання армуючої металевої сiтки з чарунками 100 х 100 мм iз дроту дiаметром 3 мм; укладання верхнього вирiвнюючого шару розчину накривка завтовшки 10-15 мм з обробкою по- верхнi вiброрейкою пневмогладилкою чи рейкою-правилом по рейках-шаблонах. Примiтка 1. Влаштування вирiвнюючих стяжок наливанням цемен- тно-пiщаного розчину не допускається. Примiтка 2. Сiтку для армування вирiвнюючих стяжок слiд захища- ти антикорозiйним покриттям занурюючи її в розплав бiтуму. 2.16 На похилах до 15% поверхня вирiвнюючої стяжки iз цемен- тно-пiщаного розчину не пiзнiше нiж через 4 год повинна бути пофарбо- вана грунтувальним складом iз розчину бiтуму в розчиннику який по- вільно випаровується. Грунтування стяжок на поверхнях з похилом бiльше 15% слiд виконувати тiльки після завершення процесу їх тверднення. 2.17 Влаштування вирiвнюючих стяжок iз пiщаного асфальтобетону див. 2.22 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 необхiдно здiйснювати з обов'язко- вим прикочуванням поверхнi ручним котком масою 60 кг. Грунтувати по- верхню асфальтових стяжок не слiд. 2.18 Роботи по влаштуванню збiрних вирiвнюючих стяжок iз плос- ких азбестоцементних листiв слiд доводити паралельно з влаштуванням по них покрiвельного килима. Фронт робiт першого процесу не повинен випереджати другий бiльше нiж на одну добу. Не допускається будь-яких перепадiв висот мiж крайками сумiжних листiв а також "кла- вiшнiсть" розмiщення їх на поверхнi утеплювача. Влаштування елементiв вентиляцiйних осушувальних систем 2.19 Повiтряний прошарок повинен бути влаштований в сумiщених покриттях з похилом 0 менше 10% над утеплювачами з вирiвнюючими стя- жками i утеплювачами з монолiтного легкого бетону. Такий прошарок утворюється безпосередньо пiд покрiвельним килимом за рахунок укла- дання його на роздiляючу підкладку без приклейки в покрiвлях з при- вантажувальними засипками i облицюванням або за рахунок локальної крапкової чи смугової приклейки його до основи див. 2.13 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 . Основа пiд роздiляючу пiдкладку див. Р1 таблицi 4 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 повинна бути ретельно вирiвняна без будь-яких рiз- ких вибоїв i виступiв а в складi експлуатованих покрiвель мати гла- дку поверхню.одержану методом "залiзнення" її цементом. Технологiчна перерва мiж процесами по пiдготовцi поверхнi основи пiд розділяючу пi- дкладку i влаштуванню по нiй покрiвельного килима не повинна переви- щувати однiєї доби. Крапкову приклейку покрiвельного килима слiд здiйснювати з застосуванням в його першому шарi перфорованого руберойду див. поз. 1 таблицi 4 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 з отворами дiаметром 20 мм у таких кількостях на 1 м2 : на похилах 0 менше 2 5% - 100 шт. на похилах 2 5 менше 5% - 200 шт на похилах 5 менше 10% - 300 шт. Розкладку полотнищ перфорованого руберойду слiд виконувати зi стикуванням їх внапусток на 50-70 мм як вздовж полотнищ так i по то- рцях. Для лiквiдацiї складок полотнища не менше нiж за добу до укла- дання повиннi бути витриманi на покриттi в розгорнутому станi i скла- деними по 10 шт. одне на одне з привантаженням. Розкладенi по поверхнi i склеєнi мiж собою полотнища перфорованого руберойду повиннi бути тiєї самої змiни закрiпленi до основи нанесенням на їх поверхню шару мастики з приклейкою до нього другого шару покрiвельного килима. Смугову приклейку при вiдсутностi перфорованого руберойду слiд виконувати розгортанням поперек схилiв заздалегiдь перемотаних рулонiв пiдкладкового руберойду див. поз. 1 таблицi 4 ДБН В.2.6-14-95 т. по мастицi що наноситься на основу смугами завшир- шки 10 см вздовж схилiв поперек полотнищ з такими iнтервалами: на похилах 0 менше 2 5% - через 50 см; на похилах 2 5 менше 5% - через 40 см; на похилах 5 менше 10% - через ЗО см. Мастиковi смуги слiд наносити за допомогою ковша-шпателя i при- крiпленого до нього пруткового копiра iнтервалiв. Стикування вздовж полотнищ i на торцях виконується внапусток на 50-70 мм без промазки мастикою. 2.20 Трикутнi компенсатори див. 2.14 i 2.29 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 слiд виготовляти iз рулонного матерiалу типу "гiдросклоiзол" ТУ 400-1-51-75 а при попереднiй обклейцi склосiткою - iз матерiа- лi типу "гiдроiзол" ГОСТ 7415-86 i iзол ГОСТ 10236-79 . Наклейка компенсаторiв вздовж швiв i гребенi водороздiлу виконується впритик. При наклеюваннi над компенсатором двох армуючих накладок див. рису- нок 1 додатка 6 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 витрата клеючої полiмерної чи бiтумно-полiмерної мастики повинна складати по 1 кг/м2 по верху i по низу кожної накладки. 2.21 Влаштування вентиляцiйних продухiв i каналiв слiд здiйсню- вати згiдно з вимогами 2.15 i 2.16 ДБН В.2.6-14-95 т. 1. 2.22 Закрiплення осушувальних патрубкiв прикарнизних рядових i магiстральних флюгарок див. 2.17 повинно виключати будь-яке пере- мiщення їх у товщi теплоiзоляцiйного шару i забезпечувати герметич- нiсть примикання до них покрiвельного килима заливкою по їх перимет- ру нетверднучого мастикового герметика за аналогiєю з вирiшенням наведеним на рисунку 5 додатка 6 ДБН В.2.6-14-95 т. 1. Влаштування покрiвельних килимiв 2.23 До влаштування основних шарiв покрiвельного килима повиннi бути виконанi наступнi пiдготовчi роботи: очищення поверхнi вiд смi- ття бруду та пилу; повторне чи додаткове грунтування поверхнi; вла- штування елементiв пiдсилення покрiвельного килима i ущiльнення швiв i пазiв. Обезпилювання поверхнi слiд виконувати безпосередньо перед на- несенням на основу грунтувальних сумiшей. Обов'язкове повторне грунтування поверхнi слiд виконувати у ви- падках коли перiод вiд попереднього грунтування перевищує 15 дiб. Витрата грунтувальних сумiшей див. 2.23 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 при повторному як i при початковому нанесеннi повинна складати 300-400 г/м2. Додаткове грунтування основи застосовується при влаштуваннi по- крiвельного килима iз наплавлених видiв руберойду. Товщина бiтумного шару при висиханнi грунтовки в цьому разi повинна бути вдвiчi бiль- шою i складати не менше 0 8 мм. Пiдсилення покрiвлi бiля водостокiв слiд починатати з обклеюва- ння патрубкiв чаш водоприймальних воронок косинкою розмiром 1 х 1м із тканої склосiтки на полiмернiй або бiтумно-полiмернiй мастицi з витратою її по 1 кг знизу i зверху косинки з ретельним просоченням матерiалу. На поверхню єндов див. рисунок 2 додатка 6 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 починаючи вiд воронок наклеюється два додатко- вих шари руберойду при рулонних покрiвлях або два шари склосiтки при плiвкових i мастикових покрiвлях . При похилах покриття до 10% додаткове обклеювання виконується ро- згортанням полотнищ вздовж єндов а при похилах 10% i бiльше - попе- рек з застосуванням зазделегiдь нарiзаних полотнищ завдовжки 1 5 м для нижнього i 2 5 м - для верхнього шару. Стикування полотнищ слiд виконувати з напустком 100 мм з розбiгом стикувальних швiв у нижньому i верхньому шарах на половину ширини полотнищ. Звиси карнизiв повиннi бути обклеєнi додатковою накладкою iз руберойду чи склосiтки на ширинi не менше 400 мм див. рисунок 3 додатка 6 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 . Пiдсилення покрiвельного килима слiд виконувати вздовж усiх мiсць його примикання наклейкою армуючої прокладки з руберойду чи склосiтки на похилу поверхню перехiдних бортикiв з напуском її на горизонтальну поверхню покриття на ширину 250 мм див. рисунок 4 до- датка 6 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 . До влаштування покрiвельного килима необхiдно заповнити пази мiж перехiдними бортовими елементами i вертикальною поверхнею коно- паткою iз просмоленого клоччя i джгутом iз пористої гуми а порожни- ни температурно-усадних швiв вздовж гребенiв водороздiлiв - джгутом iз пористої гуми рисунки 1 i 4 додатка 6 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 . 2.24 Покрiвельний килим слiд влаштовувати окремими захватками на площу водороздiлу починаючи з дiлянок найбiльш вiддалених вiд мiсць подачi матерiалiв на покриття. Якщо на покриттi є надбудованi ліхтарi то влаштування покрiвлi слiд починати з них. Роботи ведуть- ся вiд понижених точок до пiдвищених в напрямку "на себе". 2.25 При влаштуваннi рулонних покрiвель необхiдно додержуватись таких вимог: - на похилах покриття до 15% полотнища рулонних матерi- алiв слiд наклеювати розгортати перпендикулярно до стоку води поперек схилу а на похилах понад 15%- в напрямку стоку води вздовж схилу ; - для запобiгання появи здутин мiж основою i покрiвельним кили- мом на покриттях з похилом до 10% перший шар руберойду слiд укладати без суцiльної приклейки до основи. При наклеюваннi безпосередньо на поверхню теплоiзоляцiйного шару iз плитних утеплювачiв слiд залишати непроклеєнi смуги завширшки 50- 100 мм над стиками плит вздовж схилiв а на поверхнi вирiв- нюючих стяжок слiд здiйснювати крапкову чи cмугову приклейку першого шару покрiвельного килима див. 2.19 ; - другий i наступнi шари рулонного покрiвельного килима а також i перший шар на похилах понад 10% слiд укладати з суцiльною приклейкою; монолiтнiсть багатошарового покрiвель- ного килима як єдиного цiлого забезпечується додержанням необхiдної ширини напустка при стикуваннi окремих полотнищ; у покрiвлях з похилом 2 5% i бiльше ширина напусткiв повинна складати 70 мм в нижнiх 100 мм в верхнiх шарах i 100 мм по довжинi полотнищ а в покрiвлях з похилом менше 2 5% - не менше 100 мм по довжинi i ширинi полотнищ у всiх напрямках i шарах покрiвлi; - вiдстань мiж стиками за довжиною полотнищ в сумiжних шарах повинна бути не менше 300 мм а за шириною - 1/2 ширини по- лотнищ при влаштуваннi двошарових 1/3 - тришарових i 1/4 - чотиришарових покрiвель; - при наклеюваннi руберойду витрата клеючих мастик повинна складати: гарячої - 2 кг/м2; холодної - 1 кг/м2; - наплавлений руберойд на покрiвлях з похилом 10% i бiльше необхiдно наклеювати методом пiдплавлення покрiвельного шару бiтуму нагрiванням його на руберойдi до температури 140-160?С; наклеювання допускається при температурi зовнiшнього повiтря не нижче мiнус 20?С; - наплавлений руберойд на покрiвлях з похилом вiд 2 5 до 10% допускається наклеювати методом пластифiкацiї покрiвельного шару бiтуму розчинником з витратою його в межах 45-60 г/м2; якiсна приклейка при цьому забезпечується не менше нiж три- ходовим прикочуванням кожного шару полотнищ через 7-15 хв пiсля завершення процесу наклеювання. Наклейка з пластифiка- цiєю розчинником допускається при температурi зовнiшнього повiтря не нижче плюс 5?С. Примiтка. Наклейка наплавленого руберойду методом пiдплавлення покривного шару бiтуму на ньому допускається тiльки на покриттях iз залiзобетонних плит i при застосуваннi неспалимих утеплювачiв. 2.26 При влаштуваннi плiвкових покрiвель необхiдно додержува- тись наступних вимог: - покрiвлi iз плiвкових полiмерних матерiалiв влаштовуються на покриттях з похилом вiд 0 до 15%; на похилах 0 менше 2 5% плiвковий полiмерний килим як правило слiд укладати по роздiляючiй пiдкладцi без приклейки до основи з привантажен- ням засипками чи облицюванням для експлуатованих покрiвель ; на похилах 2 5 менше 10% застосовується локальна крапко- ва чи смугова приклейка плiвкової покрiвлi; - при укладаннi плiвкових покрiвель по роздiляючiй пiдкладцi без приклейки особливу увагу слiд придiляти ретельному вирiв- нюванню основи див. 2.19 ; укладення роздiляючої пiдкладки слiд виконувати суцiльним без пропускiв розгортанням рулон- ного матерiалу поз. Р1 таблицi 4 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 по поверхнi основи "насухо" з напустком сумiжних полотнищ на 50-70 мм без проклейки; - основною операцiєю якою визначається якiсть плiвкових покрi- вель є стикування полотнищ плiвкових полiмерних матерiалiв; стикування слiд здiйснювати з напустком на 80 мм вздовж полотнищ i на 100 мм по торцях; для забезпечення бiльш якiс- ного стикування покрiвельний килим виготовляється iз укруп- нених стрiчок завширшки до 4 м якi заздалегiдь були склеєнi з полотнищ на спецiальних стендах i змотанi в бобiни; - плiвковi полiмернi матерiали на основi бутилкаучукiв типу "гiдробутил" i "армогiдробутил" слід склеювати мастиками типу БКМ ТУ 21 УРСР 453-88 або типiв КН-2 КН-3 ГОСТ 24064-80 . Процес склеювання повинен включати: розгортання полотнищ з необхiдним напустком на стиках; вiдгортання полотнищ вздовж їх стикування на 30-50 см; нанесення на обидвi поверхнi сти- кових крайок шару клеючої мастики завтовшки 0 4-0 6 мм з до- помогою валика чи плоскої щiточки завширшки 100 мм; повернен- ня вiдгорнутих крайок на мiсце склеювання полотнищ; прикочування склеєної крайки валиком вагою 10 кг з накладан- ням на окремi спученi мiсця баласту у виглядi довгастих полiетиленових мiшечкiв з пiском вагою до 5 кг ; Примiтка. При виконаннi цих робiт слiд користуватись "Техноло- гiчною картою на виготовлення збiрних покрiвельних килимiв iз полiмер- них рулонних матерiалiв" Науково-дослiдний iнститут будiвельного ви- робництва м.Київ . - плiвковi полiмернi матерiали по основi етиленпропiленового еластопласту типу "дутрал" Італiя стикуються з застосу- ванням гарячого чи холодного зварювання; гаряче зварювання передбачає закладання мiж напустком стикового матерiалу смужки сирої гуми потрiбної товщини i ширини з наступною її вулканiзацiєю з допомогою спецiального переносного механiч- ного або пневматичного терморегулюючого пресу типу "сандес" Iталiя ; холодне зварювання передбачає застосування двосто- роннiх самоклейних прокладок з обробкою антивулканiзуючим розчином каучука технологiя фiрми "Поццi i Мартиненгi" Iталiя ; - плiвковi полiмернi матерiали на основi полiвiнiлхлориду типу "пластифол-А" Болгарiя стикуються з застосуванням холодного зварювання шляхом обробки напусткiв стикових крайок матерiалу клеєм на основi тетрагiдрофурану з подальшою ви- тримкою пiд баластом технологiя НДI будiвництва Болгарiя ; - суцiльна наклейка плiвкових полiмерних матерiалiв типу "гiдробутил" i "армогiдробутил" повинна включати: нарiзку i перемотку полотнищ завдовжки не бiльше 6 м; розгортання на iзольовану поверхню водночас 5-6 таких полотнищ з вирiвнюван- ням їх одне вiдносно другого i забезпеченням стикових напуст- кiв завширшки 80 мм мiж сумiжними полотнищами; послiдовне вiдгортання всiх полотнищ на половину їх довжини; послiдовне нанесення на вiдгорнутi половини полотнищ i на основу шару клеючої мастики з витратою 500-600 г/м2; послiдовне вiдгор- тання цих половин полотнищ на мiсце приклейки з натяжкою їх у поздовжньому напрямку i приклеювання з допомогою диферен- цiйного котка з м'якою обоймою; аналогiчне послiдовне прикле- ювання других половин розгорнутих полотнищ. 2.27 При влаштуваннi мастикових покрiвель необхiдно дотримува- тись наступних вимог: - мастиковий покрiвельний килим на покриттях з похилом 2 5 менше 10% повинен влаштовуватись з локальним закрiплен- ням до основи за рахунок застосування роздiляючої пiдкладки зi смуговим укладенням її на основу поз. Р2 таблицi 4 ДБН В.2.6-14-95 т.1 ; смугове укладення слiд виконувати в процесi нанесення першого шару покрiвельного килима роз- гортанням "насухо" по обгрунтованiй поверхнi основи рулонних полотнищ завширшки 500 мм з промiжками завширшки 500 мм вздовж схилiв покриття вiд єндов до гребеня ; пiдкладки завширшки 500 мм слiд заготовляти заздалегiдь змотаними в бо- бiни; - при застосуваннi емульсiйних паст i мастик необхiдно врахову- вати такi особливостi: паста i мастика будучи водною диспер- сiєю бiтуму набуває водоiзоляцiйних властивостей пiсля повно- го висихання; в процесi нанесення i висихання не допускається прямий контакт мастикових шарiв з водою бо вони можуть.бути частково чи повнiстю нею розмитi; товщина мастикових шарiв пiсля висихання зменшується на 20%; для недопущення усадних трiщин максимально допустима товщина шарiв залежить вiд робо- чої консистенцiї пасти i мастики i вибирається згiдно з да- ними таблицi 3; Таблиця 3 Допустима товщина свiжонанесених бiтумних емульсiйних паст i мастик ----------------------------------------------------------------------------- |Похил поверхнi яка|Робоча консистенцiя| Максимально |Час висихання при| | iзолюється % | за стандартним |допустима товщина| температурi | | | конусом см | шару мм | середовища 20?С | | | | | год | |---------------------------------------------------------------------------| | До 10 | 12-14 | 3-4 | 4-6 | |---------------------------------------------------------------------------| | Вiд 10 до 25 | 10-12 | 4-5 | 6-10 | |---------------------------------------------------------------------------| | Бiльше 25 | 8-10 | 5-6 | 10-16 | ----------------------------------------------------------------------------- - основнi покрiвельнi шари з бiтумної емульсiйної пасти i мас- тики слiд наносити форсунками i соплами при подачi їх розчи- нонасосами чи стисненим повiтрям по гумових шлангах дiаметром 38-51 мм; товщина шарiв пасти повинна складати 2 5-3 мм i мастики 2-2 5 мм при робочiй консистенцiї 13-14 см осiдання стандартного конуса; кожний наступний шар наноситься пiсля ви- сихання попереднього; мастиковий шар вважається сухим якщо не дає "вiдлипу" при ходiннi по ньому i не розмивається во- дою не залишає слiдiв на пальцях при розтираннi зволоженої поверхнi ; локальнi i суцiльнi армуючi прокладки iз склосiт- ки чи склополотна розгортаються безпосередньо по шару пасти; просочування армуючих матерiалiв забезпечується ретельною обробкою їх поверхнi валиком чи щiткою; полотна якiсно просоченi пастою не повиннi пiсля висихання мати свiтлих плям i ознак розшарувань; - основнi покрiвельнi шари iз полiмерних i бiтумно-полiмерних мастик слiд наносити способом наливу при розподiлi i вирiв- нюваннi їх на поверхнi гребками i валиками; товщина шару мастики повинна складати 1 5-2 мм; кожний наступний шар мастики наноситься пiсля стабiлiзацiї попереднього але не ранiше нiж через 24 год пiсля нанесення; шар вважається твердим коли вiн практично втратив липкiсть; локальне i суцiльне армування мастикових шарiв повинно включати нарi- зання полотнищ рулонних матерiалiв просочення їх у грунту- вальнiй сумiшi вiджимання i розрiвнювання по шару мастики з прижиманням до поверхнi валиком. Примiтка 1. Не допускається нанесення полiмерних i бiтумно-по- лiмерних покрiвельних мастик на основу з асфальтобетону. Примiтка 2. При влаштуваннi мастикових покрiвель слiд користу- ватись "Типовою технологiчною картою на влаштування покрiвель з зас- тосуванням бiтумних емульсiйних мастик" та РСН 355-91 "Проектування i виконання герметизацiї стикiв i гiдрозахисту поверхнi з застосуван- ням бутилкаучукових мастик" Науково-дослiдний iнститут будiвельного виробництва м. Київ . 2.28 При влаштуваннi захисних шарiв покрiвельного килима слiд додержуватись наступних вимог: - роботи по влаштуванню захисних шарiв експлуатованих покрi- вель повиннi виконуватись висококвалiфiкованими фахiвцями- облицювальниками i плиточниками; - привантажувальну засипку плiвкових покрiвель слiд влаштову- вати завтовшки 40 мм iз гравiю або кам'яного дрiбняка фракцiї 10-40 мм з обов'язковим нанесенням засипки по роздi- ляючiй протипробивнiй пiдкладцi смугами завширшки 1 5-3 м по маячних рейках у два заходи: спочатку на поверхню смуги засипається гравiй чи дрiбняк фракцiї до 10-15 мм з допомо- гою носилок-решет з отворами дiаметром 20 мм завтовшки 10- 20 мм а потiм фракцiї 15-40 мм до загальної товщини 40 мм; - бронюючу посипку iз гравiю чи кам'яного дрiбняка фракцiї 3-10 мм слiд наносити по додатковому шару гарячої бiтумно- гумової мастики завтовшки 2 мм або бiтумно-емульсiйної мас- тики завтовшки 3 мм; мастики слiд наносити розливом з роз- рiвнюванням зубчастими гребками смугами заширшки 1-1 5 м починаючи з єндов i вгору по схилах з одночасним посипанням шару бронюючим матерiалом з допомогою носилок-решет з отво- рами дiаметром 10 мм ; - при влаштуваннi обклеєного захисного шару руберойд з крупно- зернистою посипкою повинен бути перемотаний з обов'язковою очисткою вiд посипки крайок на ширину обклейки вздовж полотнищ i по торцях; - захисне пофарбування килима алюмiнiєвою фарбою чи суспензiєю слiд виконувати методом напилювання не допускаючи наливу з допомогою фарбопультiв чи фарбувальних агрегатiв за два рази при витратах фарби в кiлькостi по 80-100 г/м2. Влаштування деталей та вузлiв 2.29 При виготовленнi комплектуючих елементiв пiдставок пiд дахове обладнання перехiдних бортових елементiв металевих i залiзо- бетонних гiльз i стаканiв перфорованих вкладишiв осушувальної вентиляцiї компенсаторiв осушувальних патрубкiв i флюгарок крi- пильних костилiв i шпильок металевих звисiв i фартухiв мастиковних сальникiв тощо слiд користуватись "Альбомами типових деталей i вуз- лів покрiвель сумiщених дахiв". 2.30 Схеми конструктивних вирiшень основних вузлiв покрiвель сумiщеного покриття наведенi на рисунках 1-5 додатка 6 ДБН В.2.6-14-95 т. 1. 3 ВЛАШТУВАННЯ ГОРИЩНИХ ДАХIВ Загальнi вимоги 3.1 Положення роздiлу розповсюджуються на виконання робiт з улаштування горищних дахiв класiв ГД-1 ГД-2 ГД-3 ГД-4 i ГД-5 проектування яких регламентується ДБН В.2.6-14-95 т. 1. 3.2 Роботи по зведенню горищних дахiв необхiдно здiйснювати згiдно з затвердженими технологiчними регламентами чи проектом ви- конання робiт ПВР в яких поруч iз загальними вимогами слiд перед- бачати: - заходи якi забезпечують точнiсть складання; - заходи щодо забезпечення просторової незмiнностi конструкцiї даху стiйкостi окремих елементiв у процесi виконання робiт; - ступiнь укрупненого складання несучої кроквяної системи; - заходи якi виключають замочування утеплювача; - дотримання безпечних умов працi. 3.3 Конструкцiї вироби деталi i матерiали якi застосову- ються дла влаштування даху повинні вiдповiдати вимогам дiючих ста- ндартiв технiчних умов i робочих креслень. 3.4 Для забезпечення цiлiсностi дерев'яних конструкцiй еле- менти кроков бруски дошки тощо при їх транспортуваннi i зберiга- ннi необхiдно застосовувати iнвентарнi пристрої контейнери хому- ти м'які зв'язки стропи пiдкладки прокладки тощо . Зберiгати дерев'янi вироби необхiдно пiд навiсами запобiгаючи замочуванню змиву вогнезахисних покриттiв з їх поверхнi та iнших дiй що погiр- шують якiсть виробiв. Транспортування i зберiгання азбестоцементних хвилястих лис- тiв черепицi покрiвельної сталi гнучких листiв типу "шинглас" та iнших видiв збiрних покрiвельних елементiв слiд здiйснювати у вiд- повiдностi з вимогами технiчних умов на цi вироби i вказiвками про- eктiв виконання робiт. Деталi облаштування i крiплення покрiвлi нео- бхiдно зберiгати в закритих примiщеннях вiдсортованими за видами i марками. 3.5 При зведеннi горищних дахiв загальна послiдовнiсть робiт повинна бути наступною: - улаштування пароiзоляцiї горищного перекриття; - складання монтаж i остаточне закрiплення несучого каркасу кроквяної системи з улаштуванням основи покрiвлi лат настилу ; - влаштування складання покрiвлi системи водовiдводу i теплоiзоляцiї; - встановлення пристроїв що забезпечують обслуговування пок- рiвлi в процесi експлуатацiї даху. Влаштування паро-теплоiзоляцiї 3.6 Влаштування паро-теплоiзоляцiї горищного перекриття по- винно виконуватися згiдно з робочим проектом. Замiна передбачених проектом матерiалiв допускається тiльки за узгодженням з проектною органiзацiєю i замовником. Роботи по влаштуванню паро-теплоiзоляцiї покриття слiд почи- нати пiсля одержання виконнавцем акта-дозволу на їх виконання пiд- писаного представниками монтажної органiзацiї генпiдрядником за- мовника i органiзацiї - виконавця робiт. 3.7 Початковою умовою влаштування пароiзоляцiї повинна бути перевiрка готовностi основи. Готовнiсть основи визначається виконан- ням наступних вимог: - якiсне замонолiчування швiв мiж несучими елементами пенеля- ми горищного перекриття; - виконання температурно-деформацiйних швiв вiдповiдно до проекту; - наявнiсть вирiвняних обштукатурених вертикальних поверхонь для стiн iз цегли що виступають над перекриттям. 3.8 Влаштування пароiзоляцiї повинно включати наступнi операцiї: обезпилювання поверхнi основи для мастикової або обклеювальної iзоляцiї нанесення на поверхню основи грунтувальної сумiшi виконання основних шарiв пароiзоляцiйного килима з пiдняттям його на вертикальнi поверхнi на висоту не менше товщини теплоiзоля- цiйного шару. 3.9 Влаштування теплоiзоляцiї горищного перекриття слiд здiйс- нювати згiдно з робочим проектом даху. Плитний утеплювач слiд укла- дати без пропускiв i перепадiв заданої товщини. Теплоiзоляцiю з си- пких утеплювачiв необхiдно укладати пошарово з товщиною кожного ша- ру не бiльше 60 мм з розмiщення дрiбної фракцiї внизу з вирiвнюва- нням i ущiльненням прикочуванням кожного шару. Монолiтний утеплю- вач слiд укладати шаром заданим робочим проектом. 3.10 Технологiчнi допуски яких слiд додержуватись при влаш- туваннi паро-теплоiзоляцiї горищних перекриттiв наведенi в таблицi 4 Таблиця 4 Технологiчнi допуски влаштування паро-теплоiзоляцiї горищних дахiв ----------------------------------------------------------------------------- | Технiчнi вимоги | Граничнi | Контроль | | | відхилення | | |---------------------------------------------------------------------------| | Пароiзоляцiя | |---------------------------------------------------------------------------| |Допустимi вiдхилення рiвностi| +5 мм |Вiзуальний та iнструменталь-| |поверхні основи | - |ний 3-метровою контрольною | | | |рейкою не менше 5 вимірів | | | |на 100 м2 | |---------------------------------------------------------------------------| |Товщина мастикової пароізоля-| 10% від |Витратою мастик на одиницю | |ції і клеючих шарів мастики | проектної |поверхні щупом з поділками | |рулонної | |шкали не більше 1 мм | |---------------------------------------------------------------------------| | Теплоізоляція | |---------------------------------------------------------------------------| |Допустима вологість основи | 5% за масою |Візуально і лабораторним | | | |контролем | |---------------------------------------------------------------------------| |Товщина теплоізоляційного | +10% |Інструментальний не менше | |шару | |5 вимірів на 50м2 поверхні | ----------------------------------------------------------------------------- Влаштування основи пiд покрiвлю 3.11 Згiдно з прийнятою класифiкацiєю горищних дахiв див.роз- дiл 3 п. 3.1 ДБН В.2.6-14-95 т. 1 влаштування основи пiд покрiвлю передбачає монтаж чи настилання наступних елементiв: - залiзобетонних великорозмiрних покрiвельних плит чи настилу iз залiзобетонних плит для дахiв класiв ГД-1 i ГД-2 з озна- ками ОП1 ОП2 ; - залiзобетонних прогонiв чи брускiв для дахiв класiв ГД-1 ГД-2 ГД-3 i ГД-4 з ознаками ОП3 ОП4 ; - дерев'яних рейок лат або дощок суцiльного настилу для дахiв класiв ГД-1 ГД-2 ГД-3 i ГД-4 з ознаками ОП5 ОП6 ; Примiтка 1. При влаштуваннi покриттiв iз залiзобетонних вели- корозмiрних покрiвельних плит повної заводської готовностi необхiдно керуватися вимогами ДБН 338-92 роздiл 4 . Примiтка 2. При вантажних i роботах по транспортуванню i скла- дуванню залiзобетонних виробiв плит настилу прогонiв тощо слiд дотримуватись вимог викладених в ТУ технологiчних картах та iн- шiй документацiї. 3.12 При влаштуваннi основи покрiвель iз застосуванням залiзо- бетонних елементiв необхiдно додержуватись таких вимог: - перед пiдняттям кожного монтажного елемента перевiрити: вiдповiднiсть елемента його проектнiй марцi стан закладних деталей i установочних рисок при наявностi в цих мiсцях на- пливiв пилу льоду або снiгу останнi усунути правильнiсть i надiйнiсть закрiплення вантажозахватних пристроїв наяв- нiсть на робочому мiсцi надiйного пiдмощування i огорож а також з'єднувальних деталей крiплень i допомiжних матерiа- лiв; - стропування елементiв якi монтуються слiд здiйснювати в мiсцях передбачених проектом виконання робiт технологiчною картою чи iншою документацiєю; змiна мiсця стропування без узгодження iз технологiчною службою не допускається; - залiзобетоннi плити i прогони слiд укладати з додержанням проектних розмiрiв глибини обпирання їх на опорнi конструк- цiї та зазорiв мiж конструкцiями що з'єднуються; - плити настилу i прогони на пояси ферм кроков слiд встанов- лювати симетрично вузлам ферм закладних деталей насухо; плити настилу на стiни горища необхiдно укладати по шару це- ментно-пiщаного розчину завтовшки не менше 20 мм забезпечу- ючи при цьому сумiщення поверхонь з боку стелi; - граничне вiдхилення вiд симетричностi половина рiзницi гли- бини обпирання кiнцiв елемента при установцi плит настилу чи прогонiв в напрямку перекриття прогону при довжинi еле- мента 4-6 м не повинно перевищувати 6 мм; - замонолiчування стикiв сумiжних плит настилу необхiдно здiй- снювати цементно-пiщаним розчином пiсля перевiрки з'єднань в мiсцях стикування i виконання антикорозiйного покриття звар- них вузлiв марку розчину приймати згiдно з вказiвками на- веденими в робочому проектi. 3.13 При прийманнi дерев'яних конструкцiй якi поставляються на об'єкт необхiдно керуватися вимогами що викладенi в 3.4 цього роздiлу норм та вказiвками пiдприємства-виготовлювача. У складi комплектної поставки дерев'яних елементiв конструкцiї повинна бути така кiлькiсть деталей накладки болти скоби пiдкоси елементи зв'язок та iн. яка дозволила б вести монтаж даху захватками. При цьому партiї дерев'яних елементiв повиннi поставлятися у супроводi паспорта з зазначенням якостi вогнезахисної обробки деревини. 3.14 Влаштування кроквяної системи горищних дахiв з деревини слiд здiйснювати укрупненими об'ємними блоками блочний спосiб або поелементним способом складання. При блочному способi складання кроков i елементiв лат основи покрiвлi необхiдно виконувати на укрупнювальному стендi кондукто- рi монтаж об'ємних блокiв слiд проводити на заздалегiдь закрiпле- нi опорнi елементи мауерлати стояки тощо . Схема стропування для пiдйому об'ємних блокiв повинна забезпечувати мiцнiсть стiйкiсть i незмiннiсть їх геометричних розмiрiв i форм. При поелементному способi влаштування лат слiд виконувати пiс- ля монтажу несучої частини кроквяної системи вiтрових зв'язок та iнших елементiв якi забезпечують стiйкiсть об'ємного каркасу на захватцi не менше 4-х кроквяних ферм . Розкладання i закрiплення брускiв дощок лат необхiдно здiйснювати в напрямку вiд карнизу до гребеня iз застосуванням спецiальних шаблонiв; вiдхилення величини кроку елементiв лат не повинне перевищувати ?2 мм вiд проектного значення. 3.15 Поверхня основи пiд покрiвлю повинна бути рiвною. Перевi- рку рiвностi поверхнi слiд здiйснювати мiрною рейкою. Вiдхилення верхнiх граней окремих кроков вiд площини схилу i величина просвiту мiж мiрною рейкою i поверхнею лат не повиннi перевищувати 5 мм. Влаштування покрiвлi з азбестоцементних хвилястих листiв 3.16 Влаштування покрiвель з азбестоцементних хвилястих листiв тип ПКг3 див. том 1 роздiл 3 п. 3.1 слід здiйснювати у вiдповi- дностi з робочим проектом даху та проектом виконання робiт техно- логiчною картою . 3.17 Початковими умовами виконання робiт повиннi бути прийнят- тя азбестоцементних виробiв органiзацiя їх зберiгання та вiдбрако- вка ушкоджених виробiв. Приймання азбестоцементних виробiв необхiдно здiйснювати пар- тiями-комплектами у складi яких повиннi бути: необхiдна кiлькiсть листiв на дах рядових фронтонних i карнизних деталей для облад- нання гребеня ребер i розжолобкiв та крiпильних деталей у заданому асортиментi. Зберiгати хвилястi азбестоцементнi листи i деталi слiд на рiв- нiй дощатiй поверхнi в закритому примiщеннi. Перед укладкою листи i деталi необхiдно оглянути виявити де- фекти трiщини сколи вiдшарування вiдхилення в розмiрах тощо i вiдбракувати непридатнi до застосування. Обрiзати рiжки та свердлити отвори в листах i деталях слiд ме- ханiзованим способом в спецiальних кондукторах. 3.18 Напрям ходу укладки азбестоцементних хвилястих листiв слiд приймати згiдно з вказiвками робочого проекту враховуючи вплив пануючого в районi будiвництва вiтру i розмiщуючи напусток повздовжнiх крайок листiв на пiдвiтряний бiк. При укладаннi листiв на схилi необхiдно дотримуватись наступ- них вимог: - листи слiд укладати паралельними рядами у напрямку вiд одно- го фронтону до другого з сумiщенням поздовжнiх крайок в усiх вищевкладених рядах забезпечуючи при цьому щiльне приляган- ня в мiсцях напуску верхнього листа на нижнiй; - при вкладаннi карнизного ряду i вищих рядiв по гребенях хвиль слiд вiдбивати крейдою контрольну смугу на розмiр на- пускiв при вiдрахунку вiд гранi другого бруска лат при од- нопрогоновому обпираннi листiв або третього бруска - при двопрогоновому обпираннi в напрямку до гребеня ; величина вiдхилення нижньої крайки листа вiд контрольної лiнiї не повинна перевищувати ?4 мм; - необхiдна величина зазору мiж косими зрiзами для листiв типу ВО повинна складати 3-4 мм i для листiв типу СВ ВУ та УВ - 8-10 мм. 3.19 Крiплення азбестоцементних хвилястих листiв слiд здiйсню- вати засобами вказаними у проектi. Для захисту вiд корозiї частин крiпильних елементiв якi виступають над покрiвлею їх слiд обов'язково покривати атмосферостiйкою фарбою з пiдбором кольору поверхнi покрiвлi . Примiтка. При закрiпленнi листiв типiв СВ i ВО оцинкованими шурупами цвяхами загвинчування забивку потрiбно виконувати з обмазкою густою фарбою. 3.20 Встановлення деталей фронтонних звисiв компенсацiйних швiв i розжолобкiв а також покриття слухових вiкон слiд виконувати одночасно з встановленням рядових листiв з напуском по стоку води. Величину напускiв слiд приймати такою самою як i на основних схи- лах. Встановлення деталей гребенiв i ребер облаштування примикань покрiвлi до стiн та монтаж водовiдвiдних труб слiд здiйснювати пiс- ля покриття основних схилiв покрiвлi. Шви мiж лотковими деталями розжолобка повиннi бути прошпакльо- ванi мастиковим герметиком. 3.21 Встановлення трапiв та iнших пристроїв для обслуговування покрiвлi слiд здiйснювати в готовому виглядi з закрiпленням їх згi- дно з вказiвками проекту. Влаштування покрiвель iз черепицi 3.22 Влаштування покрiвель iз черепицi тип ПКг4 див. том 1 роздiл 3 п. 3.1 необхiдно здiйснювати у вiдповiдностi з робочим проектом i проектом виконання робiт технологiчною картою . 3.23 Початковими умовами виконання робiт повиннi бути прийман- ня та вiдсортування черепицi. Приймання черепицi необхiдно здiйсню- вати партiями-комплектами. До складу комплектної поставки повиннi входити рядовi вироби гребеневi ребернi i фронтоннi елементи а також засоби їх крiплення. Зберiгати черепицю слiд пiд навiсом згiдно з технiчними умовами. Перед укладкою кожна партiя черепицi повинна бути старанно вi- дсортована. Вiдбракуванню пiдлягає черепиця яка має трiщини i вiд- коли i тi вироби в яких вiдсутнi наскрiзнi отвори чи вушка для закрiплення. 3.24 Рядову черепицю слiд укладати по латах паралельними ряда- ми в напрямку вiд карнизу до гребеня з перекриттям сумiжних виробiв у ряду та нижнього ряду верхнiм в залежностi вiд виду черепицi що використовується та вiдповiдно до проектної розкладки. Нижнiй край карнизного ряду необхiдно укладати по шнурку на- тягнутому на весь ряд черепиці Кожна черепиця повинна бути укладена щiльно до основи без хитання. При укладаннi впритик розмір зазору мiж сумiжними черепицями повинен складати 1-2 мм. Вiдколювати черепицю в сумiжних з гребенем i ребрами рядах слiд по заздалегiдь зробленiй розмітці з попередньою розкладкою без закрiплення i пiсля вимочування кожної черепицi у водi. 3.25 Покриття черепицею фронтових звисiв i слухових вiкон слiд виконувати одночасно з укладанням рядової черепицi на схилах а та- кож з облаштуванням гребенiв ребер i розжолобкiв. Для заповнення пазiв у гребенях i ребрах слiд застосовувати цементно-пiщаний розчин проектної марки при його консистенцiї 5-6 см осiдання стандартного конуса. 3.26 Навiшувати трапи слiд пiсля набирання цементно-пiщаним розчином проектної мiцностi i після влаштування огорож водостiчних труб i пожежних драбин. Влаштування покрiвлi з оцинкованої сталi 3.27 Влаштування покрiвлi з оцинкованої сталi тип ПКг5 див. том 1 роздiл 3 п. 3.1 необхідно здiйснювати у вiдповiдностi з робочим проектом i проектом виконання робiт технологiчною картою . 3.28 Початковою умовою виконання робiт з улаштування покрiвлi з оцинкованої сталi повинна бути комплектна поставка необхiдної кi- лькостi та асортименту картин а також деталей облаштування слухо- вих вiкон i мiсць примикань комiрцi фартухи ковпаки лотки тощо i крiпильних елементiв клямери костилі гаки скоби тощо . Зберi- гати картини деталi i крiпильнi елементи слiд у закритому примiще- ннi. 3.29 Покриття поверхнi схилу картинами з оцинкованої сталi слiд виконувати пiсля закрiплення карнизних звисiв настiнних пiд- вiсних жолобiв i розжолобкiв. Рядовi картини слiд укладати паралельними смугами починаючи вiд фронтону на двосхилих дахах чи вiд ребра при вальмових i ба- гатошпильових дахах . Розкладку i з'єднання картин у рядi слiд ви- конувати шляхом нарощування ряду за допомогою лежачого фальця з од- ночасним приєднанням до картин сумiжного ряду стоячим фальцем i ус- тановкою клямерiв мiж крайками фальця. Пiсля укладання всіх рядових смуг їх слiд з'єднати з закотом настiнного жолоба подвiйним лежачим фальцем. При укладаннi верхнiх картин необхiдно передбачити перепуск смуг через гребiнь ребро на довжину не менше 50 мм для з'єднання з картиною сумiжного схилу стоячим фальцем. Рядовi смуги які при- микають до стiни парапету мають бути вигнутi догори по площинi стiни парапету та заведені в штрабу на висоту згiдно з проектом. Для закладання штраби слiд застосовувати цементно-пiщаний розчин заданої проектної марки консистенцiєю 5-6 см осiдання стандартного конуса. 3.30 Фартухи якi облаштовують пiдошву слухових вiкон слiд крiпити до укладання рядових картин. Закрiплення елементiв комiрця по периметру труб слухових вiкон i виступiв брандмауерних стiн треба виконувати одночасно з укладкою картин рядових смуг. Ковпаки зонти водоприймальнi воронки і водовiдвiднi труби слiд встановлю- вати пiсля виконання покрiвлi на схилах даху. При влаштуваннi покрiвлi з оцинкованої сталi на багатоповерхо- вих будинках контурну огорожу даху слiд проводити одночасно з зак- рiпленням картин надкарнизного жолоба. Монтаж i стикування ланок водовiдвiдних труб слiд виконувати знизу вгору з обов'язковим закрiпленням кожної ланки хомутами. 3.31 Для закрiплення картин i деталей покрiвлi з оцинкованої сталi слiд застосовувати тiльки оцинкованi вироби клямери цвяхи гаки скоби i хомути тощо . Неоцинкованi вироби використовувати забороняється. Влаштування покрiвлi з гнучких листiв типу "шинглас" 3.32 Влаштування покрiвель з гнучких листiв типу "шинглас" тип ПКг6 див. том 1 роздiл 3 п. 3.1 необхiдно здiйснювати у вiдповiдностi з робочим проектом i проектом виконання робiт техно- логiчною картою . 3.33 Початковою умовою виконання робiт є приймання i зберiган- ня вихiдних матерiалiв. Поставка матерiалiв має бути комплектною. Комплект має складатися з партiї гнучких листiв деталей i крiпиль- них елементiв в кiлькостi яка б забезпечувала влаштування покрiвлi даху в цiлому. Вихiднi матерiали повиннi зберiгатися в закритому примiщеннi. 3.34 Послiдовнiсть робiт по влаштуванню покрiвель типу "шинг- лас" має бути наступною: - влаштування i закрiплення пiдкладки з толю руберойду ; - встановлення карнизних лоткiв для покрiвель з органiзованим водовiдводом та металевої пiдкладки в розжолобках; - виконання робiт по влаштуванню покрiвельного килима на схи- лах i слухових вiкнах; - улаштування гребенiв ребер фронтонiв i з'єднань гермети- зацiя швiв; - складання i закрiплення водовiдвiдних труб трапiв драбин та iнших деталей. 3.35 Влаштування пiдкладки з толю руберойду слiд виконувати полотнищами довжиною яка дорiвнює ширинi схилу з укладкою полотнищ внапусток не менше 50 мм. Полотнища до основи закрiплюються в мiс- цях напустка цвяхами з плоскою головкою. При влаштуваннi в розжолобках металевих пiдкладок останнi слiд укладати знизу догори з напуском по довжинi i закрiпленням в мiсцях напуску цвяхами досягаючи при цьому щiльного прилягання елементiв підкладки до основи. Карнизнi лотки слiд встановлювати на краю основи з закрiплен- ням цвяхами кроком не бiльше 200 мм. Покрiвельний килим слiд влаш- товувати з укладанням гнучких листiв горизонтальними рядами встик із змiщенням листiв кожного наступного ряду на величину згiдно з проектом. При цьому напуск на пiдкладку розжолобка має бути не мен- ше 150 мм. Шов у сполученнi гнучких листiв з пiдкладкою слiд герме- тизувати клеючими мастиками див. таблицю 4 додатка 1 цього тому норм . Облаштування гребеня ребер фронтонiв i примикань слiд вико- нувати у вiдповiдностi з вимогами проекту. При цьому герметизацiю сполучень листiв закрiплення фартухiв та iнших елементiв примикань слiд виконувати одночасно з влаштуванням покрiвельного килима. Складання i закрiплення водовiдвiдних труб встановлення тра- пiв драбин та iнших деталей даху слiд здiйснювати пiсля закiнчення робiт по влаштуванню покрiвельного килима гребенiв ребер i розжо- лобкiв. Примiтка. При влаштуваннi покрiвлi з гнучких бiтумних листiв за ТУ-21-27-58-84 слiд виконувати наступнi вимоги: - роботи по влаштуванню покрiвельного килима з гнучких листiв виконувати пiсля розгортання i закрiплення в основi полотнищ толю пергамiну цвяхами П 1 6х25 ГОСТ 4034-63 кроком 300 мм; - укладання бiтумних листiв по основi виконувати насухо гори- зонтальними рядами знизу догори з напуском верхнього ряду на нижнiй на 180 мм ?3 мм iз змiщенням верхнього ряду вiдносно нижнього по горизонталi на 225 мм ?5 мм i утворенням фа- ктури поверхнi покрiвлi у виглядi шестикутникiв правильної форми; - при формуваннi карнизного звису передбачати пiдкладковий ряд бiтумних листiв укладених зубцями догори; - в зонi напуску бiтумних листiв на пiдкладку розжолобкiв гер- метизацiю слiд виконувати бiтумно-бутилкаучуковою мастикою РСТ 5032-91 суцiльною стрiчкою; - при влаштуваннi покрiвлi на морозi до мiнус 20?С необхiдно бiтумнi листи перед застосуванням витримати в теплому примi- щеннi плюс 18-20оС не менше 12 годин. 4 ПРИЙМАННЯ I КОНТРОЛЬ ЯКОСТI ПОКРIВЕЛЬНИХ РОБIТ 4.1 Контроль якостi влаштування покрiвель повинен здiйснюва- тись перед початком вхiдний контроль у процесi виконання опера- цiйний контроль робiт i при остаточному їх прийманнi приймальний контроль . Промiжному прийманню з оформленням актiв на прихованi роботи пiдлягають: - забезпеченiсть початкових умов виконання покрiвельних робiт; - готовнiсть основ пiд паро- теплоiзоляцiю i покрiвлю; - якiсть влаштування пароiзоляцiйних шарiв; - якiсть влаштування теплоiзоляцiйних шарiв i елементiв венти- ляцiйної осушувальної системи; - якiсть влаштування вирiвнюючих стяжок; - якiсть влаштування покрiвельного килима покрiвлi ; - якiсть облаштування деталей i вузлiв. Номенклатура вимоги до якiсних показникiв методи i змiст пе- ревiрок i обмiрiв при вхiдному операцiйному i приймальному контро- лях наведенi в додатку 2 цього тому норм. 4.2 У процесi влаштування покрiвель необхiдно перевiряти вiд- повiднiсть застосовуваних матерiалів вимогам дiючих стандартiв i технiчних умов завершенiсть на покриттi попереднiх робiт з точки зору забезпечення якiсного виконання наступних правильнiсть вико- нання окремих етапiв робiт. Результати перевiрок необхiдно вносити в журнал проведення робiт i журнал лабораторного контролю. 4.3 У процесi промiжного приймання робiт з виконання "м'якої" покрiвлi необхiдно вiдмiчати всі дефектнi мiсця i вказувати способи їх усунення. Всi вiдмiченi дефекти необхiдно ретельно розчистити і переробити заново. Допускається не бiльше одного проколу вiдриву i надрiзу зроблених з метою контролю на 10м2 поверхнi. Акт промiжного приймання пiдписується пiсля усунення дефектiв i є дозволом для виконання подальших робiт. 4.4 Остаточне приймання покрiвлi здiйснюється представником технiчного нагляду замовника у присутностi виконроба i бригадира. При цьому здiйснюється послiдовний огляд зовнiшнього виду поверхні i всiх елементiв примикання поверхнi з перевiркою всiх актiв промi- жного приймання робiт журналу виконання робiт i журналу лаборатор- ного контролю; складається акт приймання покрiвлi з фiксацiєю вiд- повiдностi виконаних елементiв покриття проектним вирiшенням з до- датком перелiку недоробок за необхiдностi . Прийняття покрiвлi оцiнюється термiном "придатна до експлуатацiї" тобто витриманi всi вимоги викладенi в цих нормах. 5 ВИМОГИ ТЕХНIЧНОЇ I ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ Загальнi вимоги 5.1 Технологiчна послiдовнiсть виробничих операцiй повинна бу- ти такою щоб попередня операція не була джерелом виробничої небез- пеки при виконаннi наступних. 5.2 До виконання покрiвельних робiт допускаються особи якi досягли 18 рокiв пройшли навчання безпечним методам i прийомам ви- конання цих робiт одержали вiдповiдне посвiдчення i пройшли iн- структаж на робочому мiсцi. Позачерговий iнструктаж з технiки безпеки проводиться при пе- реведеннi робiтникiв-покрiвельників з одного типу покрiвель на iн- ший при змiнi умов провадження робiт порушеннi бригадою правил та iнструкцiй з технiки безпеки. Допуск робiтникiв до виконання покрiвельних робiт дозволяється тiльки пiсля перевiрки виконробом або майстром спiльно з бригадиром справностi i цiлiсностi несучих конструкцiй покриття i огорож Забороняється виконання покрiвельних робiт пiд час ожеледi туману який виключає видимiсть у межах фронту робiт грози i вiтру швидкiстю 15 м/с i бiльше. Особи якi знаходяться на будiвельному майданчику зобов'язанi носити захиснi каски. При виконанні робiт на дахах з похилом бiльше 20? робiтники повиннi застосовувати запобiжнi пояси. Мiсця закрiп- лення запобiжних поясiв вказує майстер або виконроб. При роботi з приставної драбинки на висотi понад 1 3 м слiд теж застосовувати за- побiжнi пояси. 5.3 Матеріали на покриття необхідно подавати в технологічній послiдовностi що забезпечує безпеку робіт. При подаваннi покрiве- льних матерiалiв на покриття кранами стропування вантажiв належить виконувати тiльки iнвентарними стропами. Елементи i деталi покрi- вель компенсатори звиси фартухи необхiдно подавати на робочi мiсця заготовленими. Заготовка цих елементiв i деталей безпосеред- ньо на дахах не допускається. Розмiщувати матерiали на дахах можна тiльки у мiсцях передба- чених проектом виконання робiт iз вжиттям заходiв проти їхнього падiння в тому числi вiд дiї вiтру. Пiд час перерв у роботi техно- логiчнi пристосування iнструмент i матерiали слiд прибрати з даху або надiйно закрiпити. 5.4 Організація будівельного майданчика робочих місць на пок- ритті повинна забезпечувати безпеку роботи покрiвельникiв на усiх етапах виконання робiт. До зон постiйно дiючих небезпечних факторiв належать: дiлянка розiгрiвання бiтуму й приготування гарячої бiтумної мастики; покри- ття з кутом нахилу бiльше 20?; дiлянки плоскої чи малопохилої пок- рiвлi завширшки 5 м уздовж карнизу при вiдсутностi постiйної огоро- жi або парапету; дiлянки подачi i приймання матерiалiв дiлянки бi- ля неогороджених прорiзiв виходiв на дах i перепадiв висот даху заввишки 1 3 м i більше. Зоною потенцiйно дiючих небезпечних факторiв є дiлянки територiї будiвельного майданчика розмiщеного по периметру будинку або його частин на покрiвлi яких ведуться роботи. Органiзацiї якi розробляють i затверджують проекти виконання робiт повиннi перед- бачати у них заходи з безпеки працi. Будiвельнi органiзацiї здiйс- нюють вхiдний контроль документацiї яка надходить від інших пiдприємств щодо дотримання повноти викладення форми i вимог без- пеки виконання покрiвельних робiт. У проектах виконання покрiвельних робiт визначаються вимоги щодо безпеки розташування машин і механiзмiв органiзацiї робочих мiсць iз застосуванням технiчних засобiв безпеки першочергового влаштування постiйних огорож на покрiвлi улаштування тимчасових огорож прибирання вiдходiв матерiалiв з покрiвлi. 5.5 Керiвники будiвельно-монтажних органiзацiй забезпечують робiтникiв-покрiвельникiв спецодягом спецвзуттям та iншими засоба- ми iндивiдуального захисту санiтарно-побутовими примiщеннями i об- ладнанням вiдповiдно до гiгiєнiчних вимог щодо обладнання санiтар- но-побутових примiщень для робітникiв будiвельно-монтажних органi- зацiй затверджених МОЗ України. Керiвники генпiдрядних будівельних органiзацiй своєчасно сповiщають спецiалiзованi пiдроздiли якi ве- дуть покрiвельнi роботи про рiзкi змiни погоди сильний вiтер гроза снiгопад та iн. . 5.6 Для приготування бiтумних мастик бiтумоплавильнi пункти слiд розташовувати на вiдстанi не менше: 30 м - вiд будинкiв IV IVа i V ступенiв вогнестiйкостi; 20 м - вiд будинкiв III IIIа IIIб ступенiв вогнестiйкостi; 10 м - вiд будинкiв Ш i II ступенiв вогнестiйкостi. Бiтумоплавильнi котли можуть розмiщуватись групами не бiльше трьох; вiдстань мiж групами повинна бути не менше 9 м. Кожне мiсце варiння бiтуму необхiдно огороджувати бетонним бортиком заввишки 0 3 м і оснащувати комплектом протипожежних засобiв. Бiтумоплавильний котел можна заповнювати не бiльше нiж на 3/4 об'єму вiн повинен бути обладнаний укомплектований : термометром iз шкалою до 300?С; кришкою що щiльно закривається; корковим кра- ном для роздачi розiгрiтого бiтуму допускається застосовувати чер- пак масою не бiльше 5 кг з ручкою завдовжки 1 5 м ; веслом для пере- мiшування мастики. Забороняється: - завантажувати котел бiтумом бiльше нiж на 3/4 його мiсткостi; - одному робiтниковi обслуговувати бiльше двох бiтумоплавиль- них котлiв; - вводити у змiшувач або бiтумоплавильний котел мокрi мiнера- льнi наповнювачi; - розiгрiвати бiтумопровiд i роздавальнi крани вiдкритим вогнем; - розiгрiвати бiтум у котлi не обладнаному термометром; - курити на робочому мiсцi; - гасити бiтум мастику якiй спалахнув водою; - розiгрiвати бiтум до температури вище за граничну. 5.7 Для приготування холодних мастик використовують централi- зованi установки з обладнанням у вибухобезпечному виконаннi. Елект- роприводи вузлiв установки насосiв а також трубопровiд для подачі розчинника заземлюють. Майданчики операторiв i сходи огороджують. Ємкiсть з розчинником розмiшують вiд установки на вiдстанi не менше 15м. На ємкостях повинен бути напис "Вогненебезпечно". Змiшувач об- ладнують кришкою яка герметично закривається. Гарячий бiтум вво- дять у розчинник а не навпаки. Максимальна температура бiтуму при введеннi у повiльно випарний розчин повинна бути 140 ?С у легко випарний 110 ?С. Забороняється: - завантажувати бiтум у котел бiльше нiж на 2/3 його мiсткостi; - розiгрiвати бiтумопроводи i крани вiдкритим вогнем; - зберiгати розчинники у вiдкритiй тарi; - користуватися вiдкритим вогнем у радiусi 50 м вiд змiшувача для приготування мастики i ємкостi для зберiгання розчинника; - курити на робочому мiсцi; - гасити бiтум мастику який спалахнув водою. 5.8 При приготуваннi бiтумних емульсiйних паст i мастик уста- новку розмiщують на вiдстанi не менше 20 м вiд дерев'яних будов i складiв i обладнують комплектом протипожежних засобiв три вогнега- сники ящик з пiском азбестова кошма двi лопати сокира . До початку роботи на установцi перевiряють справнiсть заземле- ння електропроводiв змiшувача насосної станцiї i вiбросита а також цiлiсть дозатора бiтуму. Змiшувач мiцно закрiплюють i обладнують негорючими кришками якi щiльно закриваються. Змiшувач заповнюють пастою або мастикою не бiльше нiж на 3/4 його мiсткостi. Забороняється: - вмикати змiшувальний пристрiй працювати на ньому i заливати гарячий бiтум при вiдкритий кришцi; - допускати попадання води у дозатор бiтумопровiд i зрошува- льну трубу; - держати у руках або пiдтримувати рукав при перекачуваннi бi- туму iз гудронатора у дозатор. 5.9 Перед улаштуванням рулонних покрiвель треба переконатися у надiйностi тимчасової або постiйної огорожi драбинок i помостiв у справностi iнструменту пристроїв i механiзмiв у надiйностi зазем- лення обладнання наявностi протипожежного iнвентаря i аптечки. При ручному способi виконання робiт мастику з котла у бачки розливають ковшем з довгою ручкою 1 5 м подають на приймальну площадку i переносять до робочого мiсця у конiчних вiдрах з щiльно закритими кришками заповнених не бiльше нiж на 3/4 їх об'єму. Кур- тка робiтника-покрiвельника повинна бути одягнена зверху на штани а штани - поверх черевикiв щоб уникнути попадання у них крапель гарячої мастики. Рулонний килим в мiсцях примикань наклеюють на тугоплавких га- рячих мастиках тiльки через 12 год пiсля улаштування основного пок- рiвельного килима наклеєного на холодних мастиках. Забороняється: - переносити гарячий бiтум i мастику в бачках по драбинах i передавати з рук в руки; - заготовлювати деталi покрiвельного килима на даху; - використовувати у роботi мастики з температурою вище 180 ?С; - використовувати для миття рук розчинники; - гасити мастику яка спалахнула водою працювати з електро- iнструментами на даху пiд час дощу i снiгу. 5.10 При влаштуваннi рулонних покрiвель iз застосуванням нап- лавлених руберойдiв слід дотримуватись пiдвищених вимог пожежної безпеки див. 5.9 . При роботах по наклеюванню руберойду методом пiдплавлення пок- ривного шару бiтуму необхiдно - для розiгрiвання використовувати тiльки газовi пальники i витримувати режим розiгрiву який не перевищував би 160 ?С; - балони з пропан-бутаном зберiгати в спецiальних металевих контейнерах; - постiйно перевiряти за допомогою мильної води герметичнiсть з'єднання редуктора з балоном і шлангами; - з'єднання шлангiв зi штуцерами виконувати тiльки хомутами з затяжкою болтами; - при запалюваннi пальника полум'я слiд направляти осторонь вiд людей i горючих матерiалiв. При роботах по наклеюванню руберойдiв методом пластифiкацiї покривного шару бiтуму розчинником необхiдно: - зберiгати розчинники в постiйно закритiй тарi з розмiщенням на покриттi в спецiально вiдведеному мiсцi з вивiшеною таб- личкою "Вогненебезпечно"; - наносити розчинник на розгорнуту частину поверхнi руберойду в кiлькостi не бiльше 60 г/м2 без утворення пiдмоклих мiсць; - вiдбирати розчинник з роздавальної ємкостi тiльки з застосу- ванням ручних насосiв при довжинi заправного шланга не бiль- ше 1 м; - для збiльшення вiдстанi вiд зони дихання робiтника i зони розпилення розчинника застосовувати розпилювач з ручкою зав- довжки не менше 1 8 м. Забороняється: - працювати без наряду-допуску; - виконувати роботи при вiдсутностi на покрiвлi протипожеж- ного iнвентаря; - одночасно на одному покриттi наклеювати руберойди методом пiдплавлення вiдкритим полум'ям i методом пластифiкацiї розчинником; - застосовувати бензин i газ як паливо для агрегатiв наплавлення; - пiдходити з запаленим пальником до балона з пропан-бутаном ближче 1 м; - вiд'єднувати шланги при наявностi в них газу пiд тиском; - вiдбирати газ з балону при його залишковому тиску менше 19613 3 Па 0 2 кгс/см2 ; - користуватися балоном з пропан-бутаном без редуктора ре- гулятора тиску ; - зберiгати на покриттi розчинник у кiлькостi яка перевищує змiнну потребу; - зберiгати розчинник поблизу вiдкритого вогню i курити пiд час роботи з ним. 5.11 При влаштуваннi мастикових покрiвель iз бiтумних емуль- сiйних матерiалiв до початку механiзованого нанесення грунтуваль- них мастикових шарiв i захисного пофарбування слiд перевiряти справнiсть насосiв компресорiв шлангiв запобiжникiв i маномет- рiв. Робiтники-покрiвельники пiд час нанесення сумiшей повиннi пе- ресувати з навiтряного боку. Технiчне обслуговування установки для подачi мастики виконують тільки пiсля зупинки двигуна i зняття тис- ку в рукавах подачi. Алюмiнiєву пудру яку застосовують ддя влашту- вання захисного пофарбування покрiвлi зберiгають у сухому мiсцi у герметично закритій тарі не допускаючи контакту її з вологою щоб запобігти вибуху. Забороняється: - залишати без нагляду працюючу установку для подачi мастики або допускати до роботи на нiй сторонніх i ненавчених осiб; - працювати на установцi подачi мастики без заземлення i спра- вного манометра; - перевищувати допустимий тиск у рукавах подачi; - очищати сопла i форсунки до зняття тиску в рукавах подачi; - укладати армуючі скломатерiали голими руками. 5.12 При роботі з застосуванням бітумних бітумно-полімерних і полімерних мастик слід додержуватись наступних вимог: - перед початком роботи необхідно перевіряти справність бачків черпаків гребків і іншого інвентаря; - переносити мастики до робочих місць слід в спеціальних бач- ках що мають форму зрізаного конуса з широкою нижньою час- тиною з щільними кришками які мають замковий пристрій; - роботи зв'язані з використанням стисненого повітря повинні виконуватись згідно з Правилами безпечної експлуатації посу- дин які працюють під тиском затвердженими Держтехнаглядом СРСР 25.12.1972р. . Для запобігання іскроутворенню забороняється відкривати необмідненим інструментом залізну тару з розчинником і синтетичними матеріалами. 5.13 При влаштуаванні покрівель із листових і штучних мате- ріалів прохід робітників на дах з похилом більше 20 оС обладнують трапами підбитими знизу матами завширшки 0 3м з поперечними план- ками для упору ніг; трапи надійно закріплюють. Покриття карнизних звисiв навiшування жолобiв i встановлення водоприймальних воронок горищних дахiв виконують з колисок розра- хованих на одного покрiвельника. Колиска повинна мати зручне сидiн- ня опору для нiг i мiсце для складання елементiв труб допомiжних матерiалiв та iнструменту. Забороняється: - ходити безпосередньо по азбестоцементних черепичних i ста- левих покрiвлях; - влаштовувати переходи мiж висячими колисками; - заготовлювати на даху елементи; - влаштовувати з приставних драбин ковпаки димових труб та iншi елементи; - скидати з дахiв залишки матерiалiв. Спецiальнi вимоги протипожежної безпеки 5.14 Пожежна небезпека покрiвельних робiт зумовлюється вогне- небезпечними властивостями матерiалiв якi при цьому застосовуються конструктивними особливостями покриттiв будинкiв i споруд характе- ром технологiї цього виробництва. Небезпечними факторами пожежi є вiдкритий вогонь та iскри токсичнi продукти горiння знижена кон- центрацiя кисню пiдвищена температура повiтря i предметів пошкод- ження обвалення будинкiв i споруд вибухи. При проведеннi покрiвельних робiт слiд додержуватись дiючих у даний час СНиП ІІІ-4-80 i Правил пожежної безпеки при проведеннi бу- дiвельно-монтажних робiт ППБ-95-86 . 5.15 Примiщення в яких ведуться роботи з горючими речовинами i матерiалами повиннi бути забезпеченi первинними засобами пожежо- гасiння: три вогнегасники один ящик об'ємом 0 5 м3 з пiском i ло- патою i три кошми 2 х 2 м iз розрахунку на 200 м2 площi примiщення. При проведеннi покрiвельних робiт на покриттях площею 1000 м2 i бiльше з горючими чи важкогорючими утеплювачами слiд передбачати в цiлях пожежогасiння влаштування тимчасового водопроводу з подачею води в кожну точку покриття не менше нiж iз двох стуменiв потужнiс- тю 5 л/с кожний. 5.16 Зберiгання на вiдкритому майданчику руберойду i iнших го- рючих рулонних матерiалiв дозволяється тiльки у штабелях на площi не бiльше 100 м2 з розривами мiж ними не менше 24 м. 5.17 При влаштуваннi покрiвель iз наплавлених руберойдiв необ- хiдно додержуватись додаткових заходiв пожежної безпеки а саме: - детальне викладення вимог пожежної безпеки при виконаннi цих робiт слiд вiдображати в проектах органiзацiї будiвництва ПОБ i проектах виконання робiт ПВР або згiдно з вiдповi- дними типовими технологiчними картами; - адмiнiстрацiя будiвництва повинна розробляти заходи щодо за- безпечення пожежної безпеки будiвельної дiльницi повiдомля- ти про ведення робiт мiсцеву пожежну охорону призначати осіб якi несуть вiдповiдальнiсть за додержання правил пожежної безпеки на мiсцi виконання робiт; вiдповiдальна особа повинна встановити контроль за виконан- ням заходiв пожежної безпеки протягом всього перiоду прове- дення покрiвельних робiт; - на роботи зв'язанi з застосуванням наплавних руберойдiв повинен бути оформлений наряд-допуск; наряди-допуски видаю- ться виконавцем робiт за пiдписом головного iнженера генпiдрядної органiзацiї з вказiвкою мiсця технологiчної послiдовностi способiв ведення робіт і конкретних протипо- жежних заходiв; - виконання iнших видiв будiвельних робiт при наклеюваннi по- крiвельного килима не допускається; - мiсце проведення робiт з наклеювання наплавного руберойду необхiдно забезпечити протипожежним iнвентарем перелiченим в 5.15; - до виконання робiт з пальниками вiдкритого полум'я допус- каються тiльки тi особи якi пройшли пожежно-технiчний мiнi- мум i мають спецiальне квалiфiкацiйне посвiдчення i спецiа- льний талон на право допуску до вогневих робiт; - мiсця можливого накопичення парiв розчинника пониженi глухi дiлянки покриття i прилеглi до них примiщення висотних буди- нкiв повиннi бути обладнанi додатковою вентиляцiєю; - для евакуацiї людей покриття повинно мати як мiнiмум два автономних виходи. 5.18 При пожежi на будiвельному об'єктi кожний працюючий пови- нен негайно повiдомити пожежну охорону про загоряння або пожежу вжити усiх заходiв щодо евакуацiї людей i врятування матерiальних цінностей i приступити до гасiння пожежi тими засобами пожежогасiн- ня якi є на споруджуваному об'єктi. При гасiннi легкозаймистих рi- дин струмiнь вогнегасної речовини треба спрямувати на край охопленої вогнем площi поступово покриваючи всю її поверхню. При попаданнi гарячої мастики на шкiру треба змити її бензином а потiм на обпечене мiсце покласти компрес з розчину марганцевокислого ка- лiю або питної соди i звернутися у медпункт. 5.19 Забороняється: - складувати i зберiгати в будинках i спорудах якi зводяться горючi покрiвельнi матерiали грун товки i мастики; - залишати на робочому мiсцi горючi матерiали у кiлькостi яка перевищує змiнну потребу; - зберiгати розчинники у вiдкритiй тарi у пiдвальних i напiв- пiдвальних примiщеннях; - виконувати на покриттi електрозварювальнi та iншi вогневi роботи пiд час влаштування теплоiзоляцiї i покрiвлi з горю- чих матерiалiв; - при влаштуваннi рулонної покрiвлi по профiльованому настилу заливати його ребра бiтумною мастикою; - гасити бiтум який загорiвся водою; - використовувати засоби пожежогасiння не за прямим призначенням. Курити на територiї будiвельного об'єкта дозволяється тiльки у спецiально вiдведених для цього місцях обладнаних засобами пожежо- гасiння урнами ящиками з пiском i бачками з водою. На мiсцi курi- ння повинен бути напис "Мiсце для курiння". Додаток 1 обов'язковий ХАРАКТЕРИСТИКА МАСТИКОВИХ МАТЕРIАЛIВ 1 Клеючi мастики 1.1 Гарячi клеючi мастики типу МБК-Г ГОСТ 2889-80 - це сплав тугоплавкого покрiвельного бiтуму марки БНК-90/30 БНК-90/40 з ле- гкоплавкими дорожнiми бiтумами з добавкою волокнистого азбест 7-го сорту i пилуватого молотий вапняк доломiт крейда та iн. наповнювачiв i антисептуючих домiшкiв - симазину амiнової солi чи кремнiйфтористого натрiю. Кiлькiсть тугоплавкого i легкоплавкого бiтуму в залежностi вiд потрiбної марки мастики за теплостiйкiстю визначається за формулою Т - Тл Бт = --------- Тт - Тл де Бт - кiлькiсть тугоплавкого бiтуму в сплавi %; Т - потрiбна теплостiйкiсть сплаву оС; Тт Тл - температура розм'якшення за методом "кiльце i куля" вiдповiдно тугоплавкого i легкоплавкого бiтуму ?С. Таблиця 1 Фiзико-механiчнi характеристики гарячих клеючих бiтумних мастик ------------------------------------------------------------------------------ | Показники |МБК-Г-55|МБК-Г-65|МБК-Г-75|МБК-Г-85|МБК-Г-100| |----------------------------------------------------------------------------| |Теплостiйкiсть протягом 5 год | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | | ?С не менше | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Температура розм'якшення за | 55-60 | 68-72 | 78-82 | 88-92 | 105-110 | |методом "кiльце i куля" ?С | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Гнучкiсть трiщиностiйкiсть | | | | | | |на стержнi дiаметром 20 мм | +5 | +10 | +15 | +18 | +20 | |при температурi ?С | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Вмiст наповнювачiв у складi % | |----------------------------------------------------------------------------| |волокнистого | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | |----------------------------------------------------------------------------| |пилуватого | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | |----------------------------------------------------------------------------| |антисептика |0 5-1 5 |0 5-1 5 |0 5-1 5 |0 5-1 5 |0 5-1 5 | ------------------------------------------------------------------------------ Гарячi бiтумнi мастики слiд виготовляти в заводських умовах переважно на асфальтобетонних заводах в змiшувачах якi обiгрiваю- ться. На об'єкти будiвництва мастики поставляються в холодному виг- лядi: МБК-Г-55 МБК-Г-65 i МБК-Г-75 - упакованi в паперовi мiшки а МБК-Г-85 i МБК-Г-100 - в брусках масою по 20 кг. При транспортуван- нi мастику слiд захищати вiд зволоження i дiї сонячного промiння i зберiгати в закритих примiщеннях або пiд навiсами з розфасовкою за марками. Перед застосуванням мастика розiгрiвається до температури 150-160 ?С в малогабаритних котлах типу МС-339. 1.2 Гарячi бiтумно-гумовi мастики типу МБГ ГОСТ 15836-79 - це сплав тугоплавких бiтумiв з гумовим дрiбняком який одержують iз амортизованих автомобiльних покришок; пластифiкатором i антисепти- ком служить зелене масло. Таблиця 2 Фiзико-механiчнi характеристики гарячих бiтумно-гумових мастик ------------------------------------------------------------------------------ | Показники | | | | МБР-100 | | | МБР-65 | МБР-75 | МБР-90 |------------------| | | | | | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------------------| |Теплостiйкiсть протягом 5 год | 65 | 75 | 90 | 100 | 100 | | ?С не менше | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Розтяжнiсть при 25 ?С см | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |не менше | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Водопоглинання за 24 год % | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | |не більше | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Склад бiтумно-гумової мастики % за масою | |----------------------------------------------------------------------------| |Бiтум нафтовий будiвельний | | | | | | | марок: | | | | | | | БН-70/30 | 88 | 88 | 93 | 45 | - | | БН-90/10 | - | - | - | 45 | 83 | |----------------------------------------------------------------------------| |Гумовий дрiбняк | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | |----------------------------------------------------------------------------| |Масло зелене | 7 | 5 | - | - | 5 | ------------------------------------------------------------------------------ Бiтумно-гумову матику слiд виготовляти в заводських умовах ме- тодом безперервного перемiшування компонентiв при температурi 200-230 oС протягом 1 5-4 год; гумовий дрiбняк добавляється в роз- плавлений i зневоднений бiтум в пiдсушеному i розпушеному станi; пластифiкатор вводиться перед закiнченням варення. Готова мастика поставляється в упаковцi з паперових мiшкiв i при зберiганнi повин- на захищатися вiд зволоження i дiї сонячних променiв. Перед застосу- ванням мастику слiд розiгрiти до температури 160-180 ?С. 1.3. Холоднi бiтумно-кукерсольнi мастики типiв БК ТУ65-357-80 і БМС ТУ-400-2-51-76 - це суміш нафтового бітуму з лаком кукерсоль сланцевим маслом який служить пластифiкатором i антисептиком цих мастик; для пiдвищення теплостiйкостi i еластично- стi до складу вводиться волокнистий наповнювач синтетичний латекс чи гумовий клей. Таблиця 3 Фiзико-механiчнi характеристики холодних бiтумно-кукерсольних мастик ------------------------------------------------------------------------------ | Показники | БК-60 | БК-65 | БКЛ-60 | БКЛ-65 | БКЛ-75 | |----------------------------------------------------------------------------| |Теплостiйкiсть протягом 5 год | 60 | 65 | 60 | 65 | 75 | | ?С не менше | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Гнучкiсть трiщиностiйкiсть | | | | | | |на стержнi дiаметром 20 мм | +5 | +10 | -10 | -5 | 00 | |при температурi ?С | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Склад мастики % за масою | |----------------------------------------------------------------------------| |Бiтум нафтовий будiвельний | | | | | | |марки БН-70/30 | 35 | 45 | ЗО | 35 | 45 | |----------------------------------------------------------------------------| |Лак кукерсоль | 55 | 45 | 60 | 55 | 45 | |----------------------------------------------------------------------------| |Латекс СКС-65ГП | - | - | 3 | 3 | 3 | |----------------------------------------------------------------------------| |Азбест 7-го сорту | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | ------------------------------------------------------------------------------ Холодна бiтумно-кукерсольна мастика поставляється спецiальними пересувними установками типу ПКУ-35 або в бiдонах мiсткiстю 50 л з герметичними кришками. 1.4 Холоднi клеючi бiтумно-полiмернi мастики типу "еластим" i "бiтеп" - це сумiш розчину бітуму емульсiєю синтетичного каучуку або розплаву бiтуму з розчином синтетичного каучуку з добавками во- локнистого i пилуватого наповнювачiв. Таблиця 4 Фiзико-механiчнi характеристики бiтумно-полiмерних мастик типу "еластим" i "бiтеп" ------------------------------------------------------------------- | Показники | "Еластим" | "Бiтеп" | |-----------------------------------------------------------------| |Теплостiйкiсть протягом 5 год ?С не менше| 90 | 90 | |-----------------------------------------------------------------| |Гнучкiсть трищиностiйкiсть на стержнi | | | |дiаметром 20 мм при температурi ?С | -20 | -40 | |-----------------------------------------------------------------| |Вiдносне подовження при розривi % | | | |не менше | 200 | 300 | |-----------------------------------------------------------------| |Водопоглинання за масою протягом 15 дiб % | | | |не бiльше | 2 0 | 1 0 | |-----------------------------------------------------------------| | Склад мастики % за масою | |-----------------------------------------------------------------| |Бiтум нафтовий будiвельний марки БН-70/30 | - | 50 | ------------------------------------------------------------------- |Розчин бiтуму БН-70/30 в уайт-спiритi | | | |в спiввiдношеннi 1:1 за масою | 65-80 | - | |-----------------------------------------------------------------| |Емульсiя синтетичного каучуку латекс | | | |марки СКС-50ГПС СКС-65ГП або БС-3О | 35-20 | - | |-----------------------------------------------------------------| |Розчин синтетичного каучуку СКЕП-3О чи | | | |дивинiлстирольного термоеластопласту ДСТ-30| | | |в уайт-спiритi в спiввiдношеннi 1:5 за | | | |масою | - | 50 | |-----------------------------------------------------------------| |Наповнювачi: | |азбест 7-го сорту 10-15 10 | |молотi вапняк або доломiт 5-10 5 | ------------------------------------------------------------------- Приготування мастики "еластим" здiйснюється в реакторi-змiшу- вачi куди подається розплав бiтуму і при безперервному перемiшува- ннi - вiддозована кiлькiсть волокнистого i пилуватого наповнювача; після зниження температури бiтуму до 100 ?С сумiш його з наповнюва- чем розбавляється у потрiбному спiввiдношеннi розчинником i в реак- тор при безперервному перемiшуваннi вводиться вiддозована кiлькiсть емульсiї каучуку латексу . Готова мастика зливається в бiдони з герметичними кришками. При приготуваннi мастики "бiтеп" в реакторi-змiшувачi спочат- ку готується сумiш розчину каучуку чи термоеластопласту з волокнис- тим i пилуватим наповнювачами а потiм при безперервному перемiшуванні вводиться необхiдна за складом кiлькiсть розплаву бi- туму. 2 Покрiвельнi мастики 2.1 Бiтумнi емульсiйнi мастики типу БiЕП БiЛЕП i БiЕМ РСТ УРСР 5027-89 є водною дисперсією бiтуму приготовленою з застосува- нням твердих емульгаторiв. Бiтумна емульсiйна паста БіЕП є ди- сперсною системою в якiй бiтум дисперсна фаза у виглядi найдрiб- нiших часток розмiром 5-10 мкм розподiляється у водi дисперсному середовищi ; стiйкiсть такої системи забезпечується дiєю твердого емульгатора глини який мiкроскопiчним шаром покриває поверхню частинок бiтуму. Якiсть бiтумної емульсiйної пасти пiдвищується шля- хом введення до її складу емульсiї каучуку латексу до 10% за ма- сою; при цьому одержують бiльш еластичну i водостiйку пасту типу БiЛЕП. Бiтумна емульсiйна мастика БiЕМ є сумiшшю пасти БiЕП з пи- луватим наповнювачем молотим вапняком або доломiтом в кiлькостi до 25% вiд маси пасти. Таблиця 5 Фiзико-механiчнi характеристики бiтумних емульсійних паст і мастик -------------------------------------------------------------------- | Показники | БіЕП | БіЛЕП | БiЕМ | |------------------------------------------------------------------| |Теплостiйкiсть протягом 5 год ?С не менше| 70-90|100-120|100-120| |------------------------------------------------------------------| |Гнучкiсть трищиностiйкiсть на стержнi | | | | |дiаметром 20 мм при температурi ?С | +18 | -10 | +20 | |------------------------------------------------------------------| |Водопоглинання за масою протягом 15 дiб % | | | | |не бiльше | 6 0 | 3 0 | 5 0 | |------------------------------------------------------------------| |Водонабухання за об'ємом протягом 15 діб | 1 6 | 0 8 | 1 0 | | % не більше | | | | -------------------------------------------------------------------- Бітумні емульсійні мастики в рідкому стані є пожежовибухобез- печними до 50% ; в стабілізованому стані після висихання мають такі показники за вогнестійкістю: БіЕП БіЛЕП БіЕМ Температура спалаху ?С 254 240 242-272 Температура займання ?С 254 240 242-272 Температура самозаймання ?С 254 240 242-272 За ступенем розповсюдження вогню захисні шари з використанням мастики БіЕМ відповідають таким вимогам згідно з СТ СЭВ 5967-87 : - шар мастики з бронюючою посипкою - 1-й ступінь без розпов- сюдження вогню ; - шар мастики з пофарбуванням суспензією аюмінієвої пудри - 2-й ступінь з локальним розповсюдженням вогню ; Приготування бітумних емульсійних паст і мастик на твердих емульгаторах здійснюється на централізованих вузлах типу УПЕМ-20 з поставкою на об'єкти будівництва установками типу УТМ-4 "Типова технологічна карта на приготування бітумних емульсійних паст і мастик" НДІБВ Київ 1986р. . 2.2 Полімерна бутилкаучукові мастики типу МБО ТУ 38.514361- 89 і бітумнобутилкаучукові мастики типу МГББ РСТ УРСР 322-91 і "бутислан" ТУ 112-04-7-16-89 є багатокомпонентними масами що складаються із розчину бутилкаучуку і бітумнобутилкаучукової компо- зиції з добавкою наповнювачів пластифікаторів затверджувачів і модифікаторів. Таблиця 6 Фiзико-механiчнi характеристики покрівельних полімерних і бітумно-полімерних мастик ------------------------------------------------------------------------ | Показники | МБО | МГББ |"Бутислан"| |----------------------------------------------------------------------| |Теплостiйкiсть протягом 5 год оС не менше| 75 | 95 | 85-95 | |----------------------------------------------------------------------| |Гнучкiсть трищиностiйкiсть на стержнi | | | | |дiаметром 20 мм при температурi оС | -50 | -40 | -40 | |----------------------------------------------------------------------| |Відносне подовження при розриві % не більше|100-120|80-120 | 80-120 | |----------------------------------------------------------------------| |Водопоглинання за масою протягом 15 дiб % | | | | |не бiльше | 2 0 | 2 0 | 3 5 | ------------------------------------------------------------------------ Покрівельні полімерні і бітумно-полімерні мастики виробляються на спеціальних підприємствах. При цьому мастики типу МГББ поставляються у робочому стані або у вигляді концентрату який при застосуванні розбавляється розчинником; робочий стан мастики «бутислан» забезпечується змішуванням бутилкаучукової композиції з розчином бітуму а мастики типу МБО – змішуванням бутилкаучукової композиції з затверджуючою системою які поставляються в окремих упаковках. Доведення мастик до робочого стану здійснюється у змішувачах типу СО-46А. Додаток 2 обов'язковий НОМЕНКЛАТУРА I СКЛАД ПООПЕРАЦIЙНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ВЛАШТУВАННI ДАХIВ ------------------------------------------------------------------------------ |Види i елементи контролю|Вимоги до якiсних |Етапи| Методи i змiст контролю | | |показників згідно|кон- | | | |з ДБН В.2.6-14-95 |тролю| | |----------------------------------------------------------------------------| | Сумiщенi дахи | |----------------------------------------------------------------------------| | 1 Забезпеченiсть початкових умов виконання покрiвельних робiт | |----------------------------------------------------------------------------| |Завершенiсть монтажу i |Роздiл 2 2.3 |Вхiд-|Вiзуально з оформленням | |обладнання покриття; | абзаци 2 3 4 ; |ний |акту дозволу на початок | |поставка необхiдних ма- |роздiл 5 | |ведення покрiвельних робiт| |терiалiв обладнання |цього тому норм | |за пiдписом замовника ге-| |та засобiв безпечного | | |нпiдрядника i виконавця | |виконання покрiвельних | | |покрiвельних робiт | |робiт | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | 2 Готовнiсть основ | |----------------------------------------------------------------------------| |Готовнiсть основи пiд |Роздiл 2 2.2 |Вхiд-|Вiзуально з перевiркою | |пароiзоляцiю | абзаци 3 4 |ний |якостi грунтовки за | | |2.3 абзац5 цьо- | |складом i фактичною вит- | | |го тому норм; | |ратою її на 1м2 поверхнi | | |роздiл 2 2.10 | | | | |2.23 тому 1 | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Готовнiсть основи пiд |Роздiл 2 2.3 |Те |Вiзуально | |теплоiзоляцiю | абзац 3 цього |саме | | | |тому норм; роздiл | | | | |2 2.6 2.7 i 2.8 | | | | |тому 1 | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Готовнiсть основи пiд |Роздiл 2 2.19 | " |Вiзуально з перевiркою | |покрiвлю |2.20 2.23 2.2 | |якостi грунтовки за ск- | | | абзац 3 2.3 | |ладом i фактичною витра- | | | абзац 4 цього | |тою її на 1м2 поверхнi; | | |тому норм; роздiл | |при застосуваннi наплав- | | |2 2.23 тому 1 | |них руберойдiв товщина | | | | |грунтувального шару по- | | | | |винна бути не меншою | | | | |0 8 мм | |----------------------------------------------------------------------------| | 3 Якiсть влаштування пароiзоляцiйних шарiв | |----------------------------------------------------------------------------| |Шари фарбувальної |Роздiл 2 2.5 |Опе- |Вiзуально з пере- | |пароiзоляцiї |2.2 таблиця 2 |рацi-|вiркою якостi ма- | | |цього тому норм; |йний |терiалiв за пас- | | |роздiл 2 2.9 | |портами i ТУ; ви- | | | таблиця 3 тому 1 | |мiрюванням товщини | | | | |фарбувального шару | | | | |щупом | ------------------------------------------------------------------------------ Продовження таблиці слідує Продовження таблиці додатку 2 ------------------------------------------------------------------------------ |Види i елементи контролю|Вимоги до якiсних |Етапи| Методи i змiст контролю | | |показників згідно|кон- | | | |з ДБН В.2.6-14-95 |тролю| | |----------------------------------------------------------------------------| |Шари прокладкової |Роздiл 2 2.6 |Те |Вiзуально з перевіркою | |пароiзоляцiї |цього тому норм; |саме |якостi матеріалів за пас- | | |роздiл 2 2.9 | |портами і ТУ; контрольні | | | таблиця 3 тому 1 | |розриви склейок по стиках | | | | |повиннi проходити по тов- | | | | |щинi рулонного матерiалу | |----------------------------------------------------------------------------| |Шари обклеювальної |Роздiл 2 2.9 |Опе- |Вiзуально з перевiркою | |пароiзоляцiї |2.10 тому 1; роз- |рацi-|якостi матерiалiв за пас- | | |дiл 2 2.7 2.2 |йний |портами i ТУ i фактичних | | | абзаци 1 2 3 | |витрат клеючих мастик на | | |2.25 абзаци 3 4 | |1 м2 поверхнi | | |цього тому норм | | | |----------------------------------------------------------------------------| | 4 Якiсть влаштування теплоiзоляцiйних шарiв i елементiв вентиляцiйних | | осушувальних систем | |----------------------------------------------------------------------------| |Наявнiсть i правильнiсть|Роздiл 2 2.9 цьо-|Вхiд-|Вiзуально з iнструменталь-| |розмiтки гребенiв водо-|го тому норм |ний |ною перевiркою спiвпадання| |роздiлiв на покриттi | | |гребенiв водороздiлу з | | | | |осями будинку i перепадiв | | | | |висот похилу вiд гребе- | | | | |нiв водороздiлiв до воро- | | | | |нок | |----------------------------------------------------------------------------| |Наявнiсть i правильнiсть|Роздiл 2 2.10 |Те |Вiзуально з iнструменталь-| |влаштування похилоутво-|цього тому норм |саме |ною перевiркою виконаних | |рюючих шарiв | | |похилів | |----------------------------------------------------------------------------| |Теплоiзоляцiйний шар iз |Роздiл 2 2.5 2.6|Опе- |Вiзуально з перевiркою | |плитних утеплювачiв | абзаци 1 2 тому |рацi-|якостi матерiалiв за пас- | | |1; роздiл 2 2.11 |йний |портами i ТУ; контрольни- | | |цього тому норм | |ми замiрами товщини шару | | | | |теплоiзоляцiї | |----------------------------------------------------------------------------| |Теплоiзоляцiйний шар iз |Роздiл 2 2.5 2.6|Те |Вiзуально з перевiркою | |монолiтних утеплювачiв | абзац 3 тому 1; |саме |якостi матерiалiв за пас- | |теплоiзоляцiйного шару |роздiл 2 2.12 ць-| |портами i ТУ; контрольним | | |ого тому норм | |обмiром перерiзу i товщини| | | | |теплоізоляційного шару | |----------------------------------------------------------------------------| |Теплоiзоляцiйний шар iз |Роздiл 2 2.5 2.6| " |Те саме | |сипких утеплювачiв | абзац 3 тому 1; | | | | |роздiл 2 2.13 | | | | |цього тому норм | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Вентиляцiйнi осушуваль-|Роздiл 2 2.11 | " |Вiзуально з перевiркою ро-| |нi продухи |2.12 абзац 2 цьо-| |змiрiв прямолiнiйностi | | |го тому норм; роз-| |пазiв та надiйностi закрi-| | |дiл 2 2.15 2.17 | |плення флюгарок | | |тому 1 | | | ------------------------------------------------------------------------------ Продовження таблиці слідує Продовження таблиці додатку 2 ------------------------------------------------------------------------------ |Види i елементи контролю|Вимоги до якiсних |Етапи| Методи i змiст контролю | | |показників згідно|кон- | | | |з ДБН В.2.6-14-95 |тролю| | |----------------------------------------------------------------------------| |Вентиляцiйнi осушуваль-|Роздiл 2 2.11 2.12| " |Вiзуально з перевiркою ро-| |нi канали | абзац 2 цього | |змiрiв прямолiнiйностi | | |тому норм; роздiл | |чистоти порожнин каналiв | | |2 2.16 2.17тому 1| |надiйностi їх перекриття i| | | | |закрiплення флюгарок | |----------------------------------------------------------------------------| | 5 Якiсть влаштуваня вирiвнюючих стяжок | |----------------------------------------------------------------------------| |Стяжки iз цементно-пiща-|Роздiл 2 2.15 |Опе- |Вiзуально з перевiркою | |ного розчину |2.16 цього тому |рацi-|якостi матерiалiв за пас- | | |норм; роздiл 2 |йний |портами і ТУ; контрольним | | |2.21 2.22 тому 1 | |обміром товщини стяжки | |----------------------------------------------------------------------------| |Стяжки iз асфальтобетону|Роздiл 2 2.17 цьо-|Те |Вiзуально з перевiркою | | |го тому норм; роз-|саме |якостi матерiалiв i товщи-| | |дiл 2 2.22 тому 1 | |ни стяжки | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Збiрнi стяжки у виглядi|Роздiл 2 2.18 |Опе- |Вiзуально з перевiркою щi-| |самонесучого |цього тому норм; |рацi-|льностi прилягання вiдсу-| |настилу |роздiл 2 2.21 |йний |тностi клавiшностi листiв| | | абзац 5 тому 1 | |настилу на поверхнi утеп- | | | | |лювача | |----------------------------------------------------------------------------| | 6 Якiсть влаштування покрiвельного килима | |----------------------------------------------------------------------------| |Роздiляюча пiдкладка з |Роздiл 2 2.26 |Опе- |Вiзуально з перевiркою | |суцiльним укладенням на-| абзаци 1 2 цього|рацi-|якостi основи i суцiльнос-| |сухо |тому норм |йний |тi укладення полотнищ пiд-| | | | |кладки | |----------------------------------------------------------------------------| |Роздiляюча пiдкладка iз |Роздiл 2 2.27 |Те |Вiзуально з перевiркою ши-| |смуговим укладенням на- | абзац 1 цього |саме |рини смугових пiдкладок i | |сухо |тому норм | |розміру проміжків між ними| |----------------------------------------------------------------------------| |Повiтряний прошарок |Роздiл 2 2.11 | " |Вiзуально з контрольним | | |2.12 абзац 1 | |обмiром розмiрiв i перевi-| | |2.13 2.14 тому 1;| |ркою якостi закрiплення | | |роздiл 2 2.19 | |компенсаторiв i осушуваль-| | |2.22 цього тому | |них патрубкiв | | |норм | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Пiдсилення покрiвельного|Роздiл 2 2.23 | " |Вiзуально з перевiркою | |килима | абзаци 4 5 цьо-| |якостi матерiалiв за пас- | | |го тому норм; роз-| |портами i ТУ; контрольним | | |дiл 2 2.30 2.31 | |обмiром розмiру в планi i | | |2.32 тому 1 | |товщини | ------------------------------------------------------------------------------ Продовження таблиці слідує Продовження таблиці додатку 2 ------------------------------------------------------------------------------ |Види i елементи контролю|Вимоги до якiсних |Етапи| Методи i змiст контролю | | |показників згідно|кон- | | | |з ДБН В.2.6-14-95 |тролю| | |----------------------------------------------------------------------------| |Основнi шари iз рулонних|Роздiл 2 2.24 | " |Вiзуально з перевiркою | |покрiвельних матерiалiв |2.25 2.2 абзаци | |якостi матерiалiв за пас- | | звичайних або наплавних|1 2 цього тому | |портами i ТУ та їх факти- | |руберойдiв |норм; роздiл 2 | |чних витрат; контрольним | | |2.18 2.24 тому 1 | |обмiром величини напустка | | | | |у стиках полотнищ розмi- | | | | |щення стикiв i мiцностi | | | | |склейки вiдривом ; пере- | | | | |вiрка температури пiдпла- | | | | |влення чи витрат розчинни-| | | | |ка при наклеюваннi наплав-| | | | |них руберойдiв | |----------------------------------------------------------------------------| |Основнi шари iз плiвко- |Роздiл 2 2.24 | " |Вiзуально з перевiркою | |вих полiмерних матерiа- |2.26 2.2 цього | |якостi матерiалiв за пас- | |лiв |тому норм; роздiл | |портами i ТУ; контрольним | | |2 2.18 тому 1 | |обмiром напусток в стиках | | | | |полотнищ i мiцностi склей-| | | | |ки контрольним вiдривом по| | | | |матерiалу | |----------------------------------------------------------------------------| |Основнi шари iз покрiве-|Роздiл 2 2.24 | " |Вiзуально з перевiркою | |льних мастик |2.27 2.2 цього | |якостi матерiалiв за пас- | | |тому норм; роздiл | |портами i ТУ; контрольним | | |2 2.18 2.24 тому 1| |обмiром товщини мастикових| | | | |шарiв щупом i технологi-| | | | |чних параметрiв їх нанесе-| | | | |ння | |----------------------------------------------------------------------------| |Захисний шар експлуато- |Роздiл 2 2.25 | " |Вiзуально з перевiркою | |ваної покрiвлi | абзац 1 2.18 | |якостi матерiалiв за пас- | | |тому 1; роздiл 2 | |портами i ТУ наявностi | | |2.28 абзац 1 | |роздiляючих прокладок i | | |цього тому норм | |необхiдної розрiзки пiдс- | | | | |тилаючого шару | |----------------------------------------------------------------------------| |Захисний привантажува- |Роздiл 2 2.28 |Опе- |Візуально з перевiркою на-| |льний шар | абзац 2 цього |рацi-|явностi роздiляючої про- | | |тому норм; роздiл |йний |типробивної прокладки | | |2 2.18 тому 1 | |якостi насипного матерiалу| | | | | фракцiї i товщини засип-| | | | |ки | |----------------------------------------------------------------------------| |Захисний шар iз бронюю- |Роздiл 2 2.25 |Те |Вiзуально з перевiркою | |чої посипки | примiтка 2.18 |саме |якостi матерiалiв за пас- | | |тому 1; роздiл 2 | |портами i ТУ; контрольним | | |2.28 абзац 3 | |замiром товщини приклеюва-| | |2.2 абзаци 4 5 | |льного шару мастики i рiв-| | |цього тому норм | |номiрностi нанесення по | | | | |ньому бронюючої посипки | ------------------------------------------------------------------------------ Продовження таблиці слідує Продовження таблиці додатку 2 ------------------------------------------------------------------------------ |Види i елементи контролю|Вимоги до якiсних |Етапи| Методи i змiст контролю | | |показників згідно|кон- | | | |з ДБН В.2.6-14-95 |тролю| | |----------------------------------------------------------------------------| |Обклеювальний захисний |Роздiл 2 2.28 | " |Вiзуально | |шар | абзац 4 2.2 | | | | | абзац 1 2 4 5 | | | | |цього тому норм | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Фарбувальний захисний |Роздiл 2 2.28 | " |Вiзуально з перевiркою | |шар | абзац 5 2.2 | |складу фарби i фактичних | | | абзац 1 цього | |витрат її на 1 м поверхнi | | |тому норм; роздiл | | | | |2 2.18 2 25 | | | | | абзац 3 тому 1 | | | |----------------------------------------------------------------------------| | 7 Якiсть облаштування деталей i вузлiв | |----------------------------------------------------------------------------| |Влаштування примикань |Роздiл 2 2.32 |Опе- |Вiзуально з перевiркою на-| |покрiвельного килима до |2.34 2.35 тому 1;|раці-|дiйностi закрiплення фар- | |виступаючих поверхонь |роздiл 2 2.29 |йний |тухiв i герметизацiї вiдi-| | |цього тому норм | |гнутих крайок | |----------------------------------------------------------------------------| |Ущiльнення мiсць пропус-|Роздiл 2 2.33 то-|Те |Вiзуально з контрольною | |ку деталей труб анке- |му 1; роздiл 2 |саме |перевiркою наявностi мас- | |рів тощо через покрiвлю|2.29 цього тому | |тикових i обмотувальних | | |норм | |сальникiв надiйностi їх | | | | |установки та закрiплення | |----------------------------------------------------------------------------| | 8 Загальний стан готової покрiвлі | |----------------------------------------------------------------------------| |Стан поверхнi покрiвлi |Забезпечення пов- |Прий-|Вiзуально по квадратах з | | |ного вiдводу води |маль-|фiксацiєю знайдених дефек-| | |з покрiвлi; вiдсу-|ний |тiв у вiдомостi недоробок | | |тнiсть "блюдець" | | | | |здутин опливiв | | | | |вiдшарувань трi- | | | | |щин та розривiв | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Стан примикань покрiвлi |Вiдсутнiсть хитан-|Те |Вiзуально з фiксацiєю | |облаштування виступаючих|ня в крiпленнi за-|саме |знайдених дефектiв у вiдо-| |частин i деталей |хисних фартухiв i | |мостi недоробок | | |вiдшарувань у мiс-| | | | |цях герметизацiї | | | | |верхнiх крайок | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Горищнi дахи | |----------------------------------------------------------------------------| | 1 Забезпеченiсть початкових умов виконання робiт | |----------------------------------------------------------------------------| |Завершенiсть монтажу ко-|Роздiл 3 3.6 цьо-|Вхiд- |Вiзуально з оформленням | |нструкцiй та обладнання |го тому норм |ний |акту дозволу на початок| |горищного перекриття | | |ведення робiт з улаштуван| | | | |ня даху | ------------------------------------------------------------------------------ Продовження таблиці слідує Продовження таблиці додатку 2 ------------------------------------------------------------------------------ |Види i елементи контролю|Вимоги до якiсних |Етапи| Методи i змiст контролю | | |показників згідно|кон- | | | |з ДБН В.2.6-14-95 |тролю| | |----------------------------------------------------------------------------| |Поставка паро-теплоiзо- |Роздiл 2 2.23 |Те |Перевiрка комплектностi | |ля цiйних матерiалiв | абзац 6 3.3 |саме | | | |цього тому норм | | | |----------------------------------------------------------------------------| | 2 Готовнiсть основ | |----------------------------------------------------------------------------| |Готовнiсть основи пiд |Роздiл 3 3.7 цьо-|Те |Вiзуально | |пароiзоляцiю |го тому норм |саме | | |----------------------------------------------------------------------------| |Готовнiсть основи пiд |Роздiл 2 2.5 | " |Те саме | |теплоiзоляцiю |2.6 роздiл 3 | | | | |3.38 цього тому | | | | |норм | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Готовнiсть основи пiд |Роздiл 3 3.11 | " |3 iнструментальною перевi| |покрiвлю |3.12 3.13 3.15 | |ркою обмiром вимог до | | |цього тому норм | |кроквяної системи i лат | |----------------------------------------------------------------------------| | 3 Якiсть влаштування пароiзоляцiйниx шарiв | |----------------------------------------------------------------------------| |Шари фарбувальної паро- |Роздiл 3 3.8 |Опе- |3 перевiркою якостi матер| |iзоляцiї |3.10 роздiл 2 |рацi |iалiв за паспортами i ТУ;| | |2.5 цього тому |йний |контрольним вимiрюванням | | |норм | |товщини шару щупом | |----------------------------------------------------------------------------| |Шари прокладкової паро- |Роздiл 2 2.6 ро-|Те |Вiзуально з перевiркою | |iзоляцiї |здiл 3 3.8 3.10 |саме |якостi матерiалiв за пас-| | |цього тому норм | |портами i ТУ; контрольнi | | | | |вiдриви склейок по стиках| | | | |повиннi проходити по тов-| | | | |щинi рулонного матерiалу | |----------------------------------------------------------------------------| | 4 Якiсть влаштування теплоiзоляцiйниx шарiв | |----------------------------------------------------------------------------| |Шар iз плитного |Роздiл 2 2.11 Опе- |Вiзуально з перевiркою | |утеплювача | абзац 1 роздiл рацi |якостi матерiалiв за пас-| | |3 3.9 3.10 цього йний |портами i ТУ; контрольни-| | |тому норм |ми замiрами товщини утеп-| | | |лювача мiрною лiнiйкою | |----------------------------------------------------------------------------| |Шар iз сипкого |Роздiл 2 2.13 Те |Вiзуально з перевiркою | |утеплювача |роздiл 3 3.9 саме |якостi матерiалiв за пас-| | |3.10 цього тому |портами i ТУ; контрольним| | |норм |випробуванням якостi | | | |ущiльнення | |----------------------------------------------------------------------------| |Шар iз монолiтного |Роздiл 2 2.12 Опе- |Вiзуально з перевiркою | |утеплювача | абзац 1 роздiл рацi- |якостi матерiалiв за пас-| | |3 3.9 3.10 цього йний |портами i ТУ; контрольним| | |тому норм |обмiром товщини шару уте-| | | |плювача | ------------------------------------------------------------------------------ Продовження таблиці слідує Продовження таблиці додатку 2 ------------------------------------------------------------------------------ |Види i елементи контролю|Вимоги до якiсних |Етапи| Методи i змiст контролю | | |показників згідно|кон- | | | |з ДБН В.2.6-14-95 |тролю| | |----------------------------------------------------------------------------| | 5 Якiсть влаштування основи пiд покрiвлю | |----------------------------------------------------------------------------| |Стяжка iз цементно-пiща-|Роздiл 2 2.21 то-|Опе- |Вiзуально з перевiркою | |ного розчину |му 1; роздiл 3 |рацi- |якостi матерiалiв за пас-| | |3.11 абзац 2 |йний |портами i ТУ; контрольним| | |3.12 абзаци 4 5 | |обмiром товщини стяжки | | |6 7 цього тому | |щупом | | |норм | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Залiзобетоннi прогони |Роздiл 3 3.11 |Те |Вiзуально з перевiркою | | лати | абзац 3 3.12 |саме |якостi елементiв за пас- | | | абзаци 5 6 3.15| |портами i ТУ; контрольним| | |цього тому норм | |обмiром поверхнi основи | |----------------------------------------------------------------------------| |Елементи дерев'яних лат |Роздiл 3 3.11 |" |Вiзуально з перевiркою | | | абзац 4 3.13 | |якостi брускiв за паспор-| | |3.14 абзац 3 | |тами i ТУ i контрольним | | |3.15 цього тому | |обмiром вiдповiдностi | | |норм | |нормi поверхнi | |----------------------------------------------------------------------------| | 6 Якiсть влаштування покрiвлi | |----------------------------------------------------------------------------| |Покрiвля з азбестоцемен-|Роздiл 3 3.16 |Опе- |Вiзуально з перевiркою | |тних хвилястих листів |3.17 3.18 абзац |рацi- |якостi матерiалiв за пас-| | |5 3.19 3.20 аб-|йний |портами i ТУ; контрольним| | |зац 3 цього тому | |обмiром величини напустка| | |норм; роздiл 3 | |покрiвельних елементiв i | | |3.35 тому 1 | |карнизних звисiв якостi | | | | |крiплення їх до основи та| | | | |наявностi герметизацiї | | | | |стикiв | |----------------------------------------------------------------------------| |Покрiвля з черепицi |Роздiл 3 3.22 |Те |Вiзуально з перевiркою | | |3.23 3.24 цього |саме |якостi матерiалiв за пас-| | |тому норм | |портами i ТУ; контрольним| | | | |обмiром величин напустка | | | | |зазорiв i звисiв; перевi-| | | | |ркою якостi крiплення до | | | | |основи та наявностi гер- | | | | |метизацiї з'єднань | |----------------------------------------------------------------------------| |Покрiвля з оцинкованої |Роздiл 3 3.27 | " |Вiзуально з перевiркою | |сталi |3.28 3.29 3.31 | |якостi матерiалiв за пас-| | |цього тому норм | |портами i ТУ; контрольним| | | | |обмiром величин звисiв | | | | |фальцiв та iн.; перевiр- | | | | |кою якостi крiплення пок-| | | | |рівлі до основи та наяв- | | | | |ності герметизацiї | | | | |з'єднань | ------------------------------------------------------------------------------ Продовження таблиці слідує Продовження таблиці додатку 2 ------------------------------------------------------------------------------ |Види i елементи контролю|Вимоги до якiсних |Етапи| Методи i змiст контролю | | |показників згідно|кон- | | | |з ДБН В.2.6-14-95 |тролю| | |----------------------------------------------------------------------------| |Покрiвля з гнучких еле- |Роздiл 3 3.32 | " |Вiзуально з перевiркою | |ментiв типу "шинглас" |3.33 3.34 цього | |якостi матерiалiв за пас-| | |тому норм | |портами i ТУ; контрольним| | | | |обмiром величин напустка | | | | |звисiв; перевіркою якостi| | | | |крiплення покрiвлi до ос-| | | | |нови та наявності герме- | | | | |тизацiї з'єднань | |----------------------------------------------------------------------------| | 7 Якiсть облаштування деталей i вузлiв | |----------------------------------------------------------------------------| |Облаштування примикань |Розділ 3 3.20 |Опе- |Візуально з перевіркою на| |покрівлі до виступаючих |3.25 3.30 3.34 |раці- |дійності кріплення дета- | |частин |цього тому норм |йна |лей фартухів комірців ков| | | | |паків та ін. і наявності| | | | |герметизації швів і | | | | |з'єднань | |----------------------------------------------------------------------------| |Ущільнення місць пропус-|Розділ 3 3.20 |Те |Візуально з перевіркою на| |ку труб стояків та ін- | абзац 2 3.25 |саме |явності герметизації швів| |ших деталей через | абзац 2 3.29 | |і міцності закріплення | |покрівлю | абзац 5 3.34 | |водовідгороджуючих прист-| | | абзац 1 цього | |роїв | | |тому норм; розділ | | | | |3 3.37 3.38 | | | | |3 47 3.62 тому 1 | | | |----------------------------------------------------------------------------| | 8 Загальний стан готової покрiвлi | |----------------------------------------------------------------------------| |Стан поверхні |Забезпеченiсть по-|Прий- |Вiзуально по окремих схи-| |покрівлі |вного вiдводу до- |маль- |лах з фiксацiєю дефектiв | | |щових i талих вод |ний |у вiдомостi недоробок | | |з покрiвлi; вiдсу-| | | | |тнiсть здутин оп-| | | | |ливiв вiдколiв | | | | |трiщин вiдшару- | | | | |вань щiлин у з'є-| | | | |днаннях покрiвель-| | | | |них елементiв та | | | | |iн. | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Стан примикань покрівлі |Вiдсутнiсть хитан-|Те |Вiзуально з простукуван- | |місць пропуску виступаю-|ня в крiпленнi де-|саме |нням i фiксацiєю дефектiв| |чих частин і деталей |талей фартухiв | | хиткостi i щiлин у вi- | | |гребенiв фронтон-| |домості недоробок | | |них i карнизних | | | | |звисiв вiдсут- | | | | |нiсть вiдшарувань | | | | |в мiсцях гермети- | | | | |зацiї | | | ------------------------------------------------------------------------------ Закінчення таблиці слідує Закінчення таблиці додатку 2 ------------------------------------------------------------------------------ |Види i елементи контролю|Вимоги до якiсних |Етапи| Методи i змiст контролю | | |показників згідно|кон- | | | |з ДБН В.2.6-14-95 |тролю| | |----------------------------------------------------------------------------| |Стан влаштування водо- |Вiдсутнiсть "зво- | " |Вiзуально з перевiркою | |відводної системи |ротного" похилу у | |надiйностi водостоку шля-| | |водозбiрних лот- | |хом контрольних випробу- | | |ках надiйнiсть | |вань і фiксацiєю дефектiв| | |закрiплення водо- | |у вiдомостi недоробок | | |вiдвiдних труб | | | | |щiльнiсть з'єднан-| | | | |ня ланок водовiд- | | | | |вiдних труб тощо | | | ------------------------------------------------------------------------------ Зміст 1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ .............................................. 101 2 ВЛАШТУВАННЯ СУМIЩЕНИХ ДАХIВ ..................................... 102 Загальнi вимоги .............................................. Влаштування пароiзоляцiї ..................................... Влаштування похилоутворюючих i теплоiзоляцiйних шарiв ........ Влаштування вирiвнюючих стяжок ............................... Влаштування елементiв вентиляцiйних осушувальних систем .... Влаштування покрiвельних килимiв ............................. Влаштування деталей та вузлiв ................................ З ВЛАШТУВАННЯ ГОРИЩНИХ ДАХIВ ...................................... 111 Загальнi вимоги .............................................. Влаштування паро-теплоiзоляцiї ............................... Влаштування основи пiд покрiвлю .............................. Влаштування покрiвлi з азбестоцементних хвилястих листiв ..... Влаштування покрiвель iз черепицi ............................ Влаштування покрiвлi з оцинкованої сталi ..................... Влаштування покрiвлi з гнучких листiв типу "шинглас" ......... 4 ПРИЙМАННЯ I КОНТРОЛЬ ЯКОСТI ПОКРIВЕЛЬНИХ РОБIТ .................. 117 5 ВИМОГИ ТЕХНIЧНОЇ I ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ............................. 118 Загальнi вимоги .............................................. Спецiальнi вимоги протипожежної безпеки ...................... Додаток 1 обов'язковий .......................................... ХАРАКТЕРИСТИКА МАСТИКОВИХ МАТЕРIАЛIВ ......................... 124 Додаток 2 обов'язковий .......................................... НОМЕНКЛАТУРА I СКЛАД ПООПЕРАЦIЙНОГО КОНТРОЛЮ ................. 129 ПРИ ВЛАШТУВАННI ДАХIВ ........................................ ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД ПОКРИТТЯ БУДИНКIВ I СПОРУД ДБН В.2.6-14-95 Том 3 Експлуатація Держкоммiстобудування України Київ 1998 ------------------------------------------------------------------- | Конструкцiї будинкiв i споруд. ДБН В.2.6-14-95 | | Покриття будинкiв i споруд. | | Том 3 Експлуатація Вводиться вперше | ------------------------------------------------------------------- 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Данi норми поширюються на експлуатацiю сумiщених i горищ- них дахiв будинкiв i споруд промислового цивiльного та сiльського- сподарського призначення для забезпечення необхiдного безремонтного строку їх служби i нормативної довговiчностi в цiлому. Досягнення нормативної довговiчностi конструктивних елементiв дахiв можливе лише за умов правильно органiзованої технiчної експлуатацiї i додержання правил технiчного утримання дахiв. Систе- ма експлуатацiї повинна включати комплекс заходiв з нагляду i пев- них видiв ремонтiв направлених на підтримку чи вiдновлення почат- кового експлуатацiйного стану конструкцiї. Контроль за технiчним станом покриття повинен здiйснюватись експлуатацiйними службами. 1.2 Експлуатацiйна служба на основi проектної документацiї i приймальних актiв здачi об'єктiв в експлуатацiю складає технiчнi паспорти на весь комплекс будинкiв i споруд якi знаходяться в сферi її впливу. В паспортi вiдображається: - мiсце знаходження об'єкта i дата введення його в експлуатацiю; - характеристика конструкцiї покриття - несучого каркасу нас- тилу паро- теплоiзоляцiї i покрiвлi; - характеристика водовiдводу з покриття; - принцип вирiшення примикань покрiвлi i основних її деталей i вузлiв. Форма технiчного паспорта на покриття наведена в додатку 1. Паспорт є вихiдним документом для налагодження технiчної експлуатацiї даху. Додатками до паспорта є: копiї робочих креслень даху плани розрiзи вузли з внесеними в них відступами вiд проекту; конструк- тивнi вирiшення вузлiв та деталей; вимоги до даху якi передбаченi у проектi. 1.3 Перехiд конструкцiї даху iз працездатного стану у непраце- здатний стан вiдмови вiдбувається внаслiдок поступового накопиче- ння дефектiв. Найбiльш характернi види дефектiв що трапляються у процесi експлуатацiї сумiщених та горищних дахiв та способи їх усунення наведенi у додатках 2 i 3. 1.4 Забороняється встановлювати на даху без дозволу експлуатацiйної служби: сигнальнi вогнi свiтлову рекламу консолi пiдйомних колисок опорнi рами легких пiдйомних кранiв додатковi радiо- та телеантени а також крiпити вiдтяжки iнженерних комунiка- цiй до парапетних елементiв i швiв складувати на покриттi будiве- льнi та iншi матерiали очищати металевими лопатами i скребками по- верхнi покрiвлi та її елементiв. 1.5 При експлуатацiї дахiв будинкiв та споруд забудованих на осадових грунтах на пiдроблюваних територiях у районах з сейсмiч- ною активнiстю 7 балiв i бiльше необхiдно суворо дотримуватись ви- мог викладених у проектнiй документацiї. 2 ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦIЇ ДАХIВ Загальнi вимоги 2.1 Для пiдтримання працездатностi тепловодозахисту покриття необхiдно постiйно додержуватись чистоти його поверхнi i безвiдмовної роботи систем водовiдводу своєчасно виявляти i усува- ти незначнi i вагомi дефекти. Основу дiяльностi експлуатацiйних служб у цьому напрямку пови- ннi складати технiчнi огляди i планово-попереджувальнi ремонти. Технiчнi огляди 2.2 Система своєчасного виявлення i лiквiдацiї дефектiв у пок- рiвлях передбачає проведення двох видів огляду - чергових i позаче- ргових. 2.3 Черговi огляди за часом їх проведення подiляються на вес- нянi i осiннi а за обсягом виконання - на вiзуальнi i iнструмента- льнi. Черговий огляд передбачає виявлення технiчного стану покриття для визначення обсягiв робіт з проведення поточного ремонту в теп- лий перiод року або необхiдностi включення покриття в план капiта- льного ремонту на наступний рiк. 2.4 Обстеження технiчного стану сумiщених дахiв повинно вклю- чати чотири послiдовних етапи: - перший - обстеження загального стану покриття при якому здiйснюється огляд внутрiшньої нижньої поверхнi не- сучих елементiв покриття балок-прогонiв плит i настилiв з фiксацiєю мiсць утворення висолiв хiмiчної дiї трiщин i прогинiв; - другий - обстеження стану водовiдводiв при якому здiйснює- ться огляд поверхнi покрiвлi з фiксацiєю: наявностi чи вiд- сутностi гребенiв водороздiлiв що чiтко обмежують площу поверхні з якої забезпечується водозабiр в одну воронку; наявностi i робочого стану водоприймальних воронок; фактич- ного похилу основних схилiв покриття; наявностi розташува- ння i площi "блюдець" в яких затримується дощова i тала вода; технiчного стану карнизiв похил жорсткiсть закрiп- лення ; - третiй - обстеження стану покрiвельного килима при якому здiйснюється огляд поверхнi покрiвлi по квадратах i вздовж всiх мiсць примикань з фiксацiєю здутин вiдшарувань складок і напливiв лущень поверхнi гниття трiщин про- ривiв i пробоїн; - четвертий - обстеження стану теплоiзоляцiйного шару при якому здiйснюється вирубка i вiдбір зразкiв утеплювача для лабораторної перевiрки ступеня його зволоження структурної мiцностi і об'ємної маси; при масовому намоканнi здiйснює- ться систематизований вiдбiр зразкiв для побудови гiдрого- ризонталей накопичення вологи на покриттi. Примiтка 1. Роботи по обстеженню стану покриття слiд виконува- ти з застосуванням планiв-схем покриття на яких наведена проектна розбивка поверхнi на водороздiли розташування водоприймальних во- ронок i всiх виступаючих конструкцiй до яких примикає покрiвельний килим. Результати обстежень слiд оформляти у виглядi спецiальних умовних позначок на планi-схемi з розшифровкою їх у доданих табли- цях. Примiтка 2. Загальний стан якостi сумiщеного даху в першу чер- гу слiд оцiнювати з точки зору кiлькостi вологи в товщi утеплювача i динамiки накопичення її з часом вiд чого залежить поява приріст i вагомiсть зруйнування покриття i строк служби його в цi- лому. Основнi показники впливу вологості теплоiзоляцiйного шару на експлуатацiйний стан сумiщених дахiв наведенi в таблицi 1. Примiтка 3. При виконаннi обстежень i прийняттi рiшення про ремонт слiд користуватись "Iнструкцiєю з проектування i влаштування систем осушення теплоiзоляцiйних шарiв сумiщених дахiв" НДI будi- вельного виробництва м. Київ . 2.5 При технiчному оглядi горищних дахiв необхiдно звертати увагу на стан покрiвлi примикань покрiвлi до стiн горища вентиля- цiйних i димових труб та елементiв кроквяної системи. Мiсця пошкод- жень слiд вiдмiчати крейдою фарбою чи iншим способом. Результати огляду даху вносяться у вiдомiсть обліку з перелiком виявлених де- фектiв i вказiвками щодо необхiдних заходiв по їх усуненню додаток 4 . При проведеннi обстеження на горищi необхiдно перевiряти спра- внiсть вхiдних дверей та люкiв замків та засувiв до них слухових вiкон i жалюзiйних грат димоходiв та димових труб. Стан утеплювача та пароiзоляцiї визначається вибiрково в пристiнних зонах i в сере- динi горища. При цьому слiд контролювати товщину утеплювача воло- гiсть придатнiсть ходових дорiжок. Одночасно з цим необхiдно пере- вiрити надiйнiсть теплоiзоляцiї трубопроводiв систем тепло- водопо- стачання. Дверi виходiв на горище люки повиннi бути забезпеченi самозамикальними засувами i вiдчинятися лише з дозволу експлуатацiйної служби. 2.6 Обстеження горищних перекриттiв з дерев'яними балками нео- бхiдно проводити не рiдше одного разу за 5 рокiв. Таблиця 1 Вплив вологостi теплоiзоляцiйного шару сумiщених дахiв на їх технiчний стан -------------------------------------------------------------------------------- |Перевищен- | Характеристика технiчного стану |Строк служ- | |ня норматив-|------------------------------------------------|би рокiв i | |ної воло- | Основнi дефекти |Пiдвищення |потреба в | |гостi разiв| |теплопровiд-|ремонтi | | | |ностi % | | |------------------------------------------------------------------------------| | |Здутини на поверхнi покрiвельного | | | | |килима що складають 10-15% загаль-| | | | До 2 |ної площi покриття; відшарування | До 50 | 5-7 | | |покрiвельного килима в мiсцях пере-| | технiчне об- | | |ходiв з горизонтальної поверхнi на | | слуговування | | |вертикальну що складають 30% зага-| | | | |льної довжини примикань | | | |------------------------------------------------------------------------------| | |Здутини на поверхнi покрiвельного | | | | |килима що складають 20-60% загаль-| На 50-100 | До 5 | | 2-5 |ної площi покриття; | | поточний | | |вiдшарування полотнищ на напустках | | ремонт | | |верхнього шару руберойду по довжинi| | | | |10-40% їх загальної кiлькостi; | | | -------------------------------------------------------------------------------- Закінчення таблиці слідує Закінчення таблиці 1 -------------------------------------------------------------------------------- |Перевищен- | Характеристика технiчного стану |Строк служ- | |ня норматив-|------------------------------------------------|би рокiв i | |ної воло- | Основнi дефекти |Пiдвищення |потреба в | |гостi разiв| |теплопровiд-|ремонтi | | | |ностi % | | |------------------------------------------------------------------------------| | 2-5 |розриви шарiв покрiвельного килима | На 50-100 | До 5 | | |вздовж крайок пiдсилення єндов за- | | поточний | | |гальною довжиною 5-15 м на кожнi | | ремонт | | |1000 м2 поверхнi; | | | | |вiдшарування покрiвельного килима в| | | | |мiсцях переходiв з горизонтальної | | | | |поверхнi на вертикальну що склада-| | | | |ють до 70% вiд загальної довжини | | | | |примикань | | | |------------------------------------------------------------------------------| | |Зруйнування покрiвельного килима у| | | | |виглядi здутин вiд шарування поло-| | | | |тнищ у напустках розривiв i загни-|Бiльше 100 | Непридатна | | |вання основи рулонних покрiвельних | теплоiзоля-| до експлу- | | |матерiалiв на поверхнi не менше |ція не | атацiї капi- | | |70% загальної площi покриття; |працює | тальний | | |зруйнування покрiвельного килима з | | ремонт | | |вiдривом його крайок вздовж прими- | | | | |кань - повсюдно | | | -------------------------------------------------------------------------------- На пристiнних дiлянках завширшки до 1 м проводять ретельний огляд дерев'яних балок та iнших опорних частин. При виявленнi заг- нивань необхiдно замiнити ушкодженi елементи перекриття i за необ- хiдностi включити в план поточного ремонту на найближчий перiод вi- дповiдний конструктив даху. У випадках необхiдностi виявлення стану несучих та самонесучих елементiв даху при наявностi зверхнормативного прогину трiщин у кроквах прогонах опорних вузлах та iн. i причин виникнення дефе- ктiв у комiсiю залучають представникiв технiчної експертизи розро- бника проектної документацiї заводу-виробника та iн. Комiсiя обстежує конструкцiю i розробляє рекомендацiї щодо усунення виявле- них дефектiв. 2.7 Черговий осiннiй огляд проводиться не пiзнiше нiж за мi- сяць до початку опалювального сезону i передбачає розробку заходiв по пiдготовцi до експлуатацiї i технiчного обслуговування покриття в наступний зимовий перiод року. Взимку в опалюваних будинках температура повiтря в горищному примiщеннi має перевищувати температуру зовнiшнього повiтря але не бiльше нiж на 5-6 оС. 2.8 Позачерговi технiчнi огляди слiд проводити пiсля сильних вiтрiв бур злив i сильних снiгопадiв. Планово-попереджувальнi ремонти 2.9 У комплексi планово-попереджувальних ремонтiв дахiв слiд розрiзняти два основних їх види - поточний та капiтальний. 2.10 Поточний ремонт даху полягає в систематичному i своєчасному проведеннi робiт по збереженню окремих його елементiв вiд передчасного зносу i своєчасному усуненню пошкоджень якi вини- кають у процесi експлуатацiї. Поточний ремонт слiд виконувати в плановому порядку при розподiлi його на технiчне обслуговування ТО поточний профiлактичний ПП i поточний непередбачений ПН ремонти. 2.11 Технiчне обслуговування полягає в проведеннi робiт iз своєчасної пiдготовки до експлуатації покриття у весняно-лiтнiй i осiнньо-зимовий перiоди року. До складу робiт iз технiчного обслу- говування повиннi входити: - у весняно-лiтнiй перiод для сумiщених дахiв - очищення покрi- влi вiд смiття i бруду; очищення i закрiплення водоприймаль- них воронок труб i колiн; закрiплення i вибiркове пофарбува- ння металевих фартухiв i зонтiв; ремонт карнизних звисiв; ре- монт ходових дорiжок; дрiбний ремонт поверхнi покрiвельного килима окремi здутини i вiдшарування полотнищ локальнi бро- нюючі посипки ; для горищних дахiв - пофарбування металевих деталей кроквяної системи; антисептування та вогнезахисна об- робка несучих елементiв даху; - в осiнньо-зимовий перiод для сумiщених i горищних дахiв очи- щення покрiвлi вiд смiття бруду листя промислових аерозо- лей снiгу i льоду; склiння лiхтарiв i слухових вiкон; очище- ння водоприймальних воронок з перевiркою герметичностi i ела- стичностi їх стикування зi стояками утеплення шахт стоякiв дефлекторiв i виходiв на покриття. Пiдлягають фiксацiї гли- бина i місця накопичення снiгу утворення льодових пробок у водовiдвiдних трубах i ступiнь небезпеки обмерзання карнизiв. Очищати покрiвлю вiд снiгу дозволяється тiльки дерев'яними ло- патами. При цьому бурульки у зоні карнизних звисiв необхiдно знiма- ти спецiальними пристроями що виключають можливiсть ушкодження де- талей карнизу. Скидати снiг необхiдно рiвномiрно виключаючи нерiвномiрнiсть навантаження кроквяної системи При цьому для збереження покрiвлi слiд залишати на її поверхнi шар снiгу не менше 5 см. 2.12 Поточний профiлактичний ремонт є основою технiчної експлуатацiї покрiвлi i полягає в своєчаснiй лiквiдацiї пошкоджень з метою запобiгання їх подальшому розвитку нагромадженння ; поточ- ний профiлактичний ремонт повинен плануватись за обсягом мiсцем i часом проведення на основі опису пошкоджень виявлених при технiч- них оглядах i проводитись згiдно з графiками не рiдше одного разу в три роки. При виконаннi поточного ремонту сумiщених дахiв необхi- дно лiквiдувати дефекти наведенi в додатках 2 i 3 цього тому норм. Роботи з поточного ремонту горищних дахiв повиннi включати: вирiвнювання шару насипного ; додаткове утеплення трубопроводiв i систем водопостачання; пiдсилення кроков прогонiв i елементiв лат; встановлення додаткових скоб i болтiв у сполучення дерев'яних кроквяних систем; часткову заміну мауерлатiв i окремих дощок в роз- жолобках; ремонт слухових вiкон люкiв дверей драбин тощо; ре- монт покрiвлi в окремих мiсцях до 10% ; частковий ремонт настiнних або пiдвiсних жолобiв карнизних звисів i водовiдвiдних труб при- микань i огороджень; пiдтримання працездатностi пожежних сходiв; заміну фартухiв на парапетах ковпакiв димових i вентиляцiйних труб i шахт. 2.13 Поточний непередбачений ремонт полягає в термiновому вип- равленнi випадкових пошкоджень i дефектiв в покрiвлi. Поточний не- передбачений ремонт повинен бути негайно виконаний при виявленні промоїн проколiв i трiщин у покрiвельному килимi вiдшарувань кро- мок i загортання полотнищ; зриву чи послаблення крiплень штучних покрiвельних матерiалiв захисних фартухiв i карнизних звисів зас- мiчування воронок; розгерметизацiї з'єднань патрубкiв воронок зi стояками трубами ; вiдриву крайок покрiвельного килима в мiсцях примикань; розбитого скла на лiхтарях i слухових вiкнах. Несправності при цьому повиннi бути усунутi в наступнi строки: - пошкодження що призводять до протiкання покрiвлi i водосто- кiв - негайно пiсля виявлення; - пошкодження якi призводять до ослаблення водозахисних якос- тей покрiвлi i крiплень її окремих елементiв i якi є переш- кодою для нормального стоку води - протягом однiєї доби; - ремонт окремих пошкоджень - у найближчий промiжок мiж дощами в лiтнiй перiод року. 2.14 Капiтальний ремонт сумiщених дахiв полягає у вiдновленнi працездатностi окремих елементів шарiв тепловодозахисту покриття за рахунок їх пiдсилення чи повної замiни. Капiтальний ремонт сумi- щеного покриття в зростаючому обсязi в залежностi вiд ступеня зруй- нування повинен включати локально або по всiй поверхнi : - розрiзування покрiвельного килима вирiвнюючої стяжки i товщi утеплювача пазами завширшки 20 мм на карти розмiром 6 х 12м чи 12 х 12 м; влаштування ефективної системи осушувальної вентиляцiї теплоiзоляцiйного шару; пiдсилення покрiвельного килима за рахунок ретельного розчищення i локального ремонту iснуючих i влаштування одного-двох нових додаткових шарiв; повна замiна захисного шару; - те саме але з повною замiною покрiвельного килима; - повну замiну тепловодозахисту з частковим ремонтом несучих елементiв покриття. 2.15 При виконаннi капiтального ремонту горищних дахiв викону- ються такi роботи у зростаючому обсязi : - ремонт парапетних грат огорожi чи їх повна замiна; замiна чи ремонт водовiдводiв водоприймальних воронок та iн.; - те саме але з повною замiною покрiвлi i частковою замiною елементiв каркасу кроквяної системи; - повна замiна покрiвлi та несучих елементiв каркасу кроквяної системи. Капiтальний ремонт горищного даху слiд сумiщати з ремонтом бу- динку. 2.16 Поточнi i капiтальнi ремонти сумiщених дахiв слiд прово- дити з використанням вiдомчих будiвельних норм "Ремонт рулонних по- крiвель з застосуванням бiтумних емульсiйних мастик" - ВБН 2-00-86 НДI будiвельного виробництва м.Київ . Для проведення ремонту даху слiд залучати спецiалiстiв спецiа- лiзованих дiльниць житловоексплуатацiйних органiзацiй або ремон- тно-будiвельних управлiнь а непередбачених ремонтiв - аварiйну службу цих органiзацiй. Гарантiйнi строки безремонтної служби покрiвель 2.17 При введеннi об'єктiв в експлуатацiю замовник має право вимагати вiд пiдрядника письмового зобов'язання на гарантiйний без- ремонтний строк служби покрiвлi. За безремонтний строк служби при цьому слiд приймати перiод протягом якого покрiвельний килим тепло- i пароiзоляцiйнi шари не потребують поточних ремонтiв вартiсть яких би перевищувала 10% вiд капiтальних затрат на їх зведення. 2.18 При додержаннi всiх нормативних вимог з проектування i влаштування дахiв мiнiмальнi гарантiйнi строки безремонтної служби повиннi складати: а для сумiщених дахiв: експлуатованих покрiвель 3 роки рулонних покрiвель на покриттях з похилом: 0 менше 2 5% 1 5 роки 2 5 менше 10% 2 роки 10-25% 3 роки плiвкових покрiвель З роки мастикових покрiвель З роки комбiнованих покрiвель 2 роки б для горищних дахiв: покрiвель iз залiзобетонних плит 4 роки азбестоцементних покрiвель 4 роки покрiвель iз черепицi 4 роки покрiвель iз оцинкованої покрiвельної сталi 2 роки покрiвель iз гнучких елементiв типу "шинглас 2 роки Умовою обов'язкового виконання взятих пiдрядником зобов'язань з гарантiйного строку безремонтної служби покрiвлi є виконання за- мовником в повному обсязi всiх вимог щодо експлуатацiї покрiвлi проведення технiчних оглядiв i технiчного обслуговування за 2.2-2.8 цього тому норм з пред'явленням вiдповiдних документiв. Вимоги технiчної безпеки експлуатацiйних заходiв 2.19 При виявленнi аварiйного стану несучих конструкцiй покри- ття необхiдно вжити заходiв щодо безпеки людей якi знаходяться в примiщеннях будинку. 2.20 Огляд очищення i ремонт всiх видiв покрiвель слiд вико- нувати з додержанням правил технiчної безпеки проведення будiвель- но-монтажних робiт при їх влаштуваннi згiдно з вимогами викладени- ми в томi 1 ДБН В.2.6-14-95. 2.21 При пофарбуваннi сталевих елементiв кроквяної системи даху антикорозiйними сумiшами слід керуватися правилами безпеки ви- конання робiт у закритих примiщеннях. 2.22 Ремонт металевих покрiвель слiд виконувати тiльки в гумо- вому взуттi а черепичних i азбестоцементних покрiвель - з обов'яз- ковим використанням надiйно закрiплених драбинок i трапiв. Заміну окремих покрiвельних елементiв горищних дахiв черепи- цi листiв необхiдно здiйснювати в суворiй вiдповiдностi з вказiвка- ми безпечного виконання робiт викладеними в технологiчних регламе- нтах чи проектах органiзацiї робiт на даному об'єктi. 2.23 У випадках накопичування льоду в зонi карнизного звису в кiлькостi яка виключає нормальну експлуатацiю будинку його вида- ляють з додержанням заходiв якi виключали б зруйнування покрівлі; мiсця падiння вiдколiв льоду слiд огороджувати переносни- ми засобами оснащеними добре помiтними сигнальними прапорцями. Роботи з видалення льоду слiд проводити пiд безпосереднiм наг- лядом iнженерно-технiчного персоналу ремонтно-експлуатацiйних служб; при роботах на висотi виконавцi повиннi бути оснащенi запо- бiжними поясами. 2.24 Вогнезахисну обробку дерев'яних кроков i лат повторно слiд проводити не рiдше одного разу у два роки. Додаток 1 обов'язковий ТЕХНIЧНИЙ ПАСПОРТ ПОКРИТТЯ 1. Мiсто i мiсце знаходження об'єкта 2. Дата здачi в експлуатацiю 3. Призначення об'єкта будинку споруди 4. Серiя поверховiсть 5. Конструкцiя даху сумiщена горищна несучi елементи 6. Площа покриття 7. Похил покриття 8. Тип i конструкцiя водовiдводу 9. Склад тепловодозахисту покриття матерiали конструкцiя : пароiзоляцiя теплоiзоляцiя в т.ч. похилоутворюючi шари вирiвнюючi стяжки вентиляцiйна осушувальна система роздiляючi шари покрiвельний килим в т.ч. пiдсилення захиснi шари в т.ч. привантажувальнi деталi даху температурно-осаднi шви примикання карнизи 10.Специфiчнi умови експлуатацiї покриття зовнiшнє середовище експлуатацiйнi навантаження Додаток 2 обов'язковий ОСНОВНI ВИДИ ДЕФЕКТIВ ЯКI ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦIЇ СУМIЩЕНИХ ДАХIВ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Конструктивнi | Вид дефекту | Орiєнтовна причина | Спосiб усунення | | елементи | | зруйнування | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |1 протiкання пiдмоклi|Розгерметизацiя покрiвлi в|Лiквiдувати розшарування кра- | | |мiсця патьоки |мiсцях примикань |йок покрiвельного килима по- | | | | |верх перехiдних похилих бор- | | | | |тикiв; законопатити щiлину | | | | |мiж перехiдним бортиком i ве- | | | | |ртикальною поверхнею; зачека- | | | | |нити герметиком верхню крайку | | | | |металевого фартуха | | |---------------------------------------------------------------------------------| | | |Проломи пробоїни на пове-|Ретельно розчистити i заклеїти| |Несучi конструкцiї:| |рхнi покрiвельного килима |склотканиною на полiмернiй чи | |внутрiшня поверхня | | |бiтумно-полiмернiй мастицi | |плит i настилiв | | | | | |2 випади конденсату на|Промерзання покриття через|Вжити заходiв щодо збезводню- | | |поверхнi стелi i в кут-|зволоження теплоiзоляцiї |вання чи замiни теплоiзоляцiй-| | |ках краплi | |ного шару покриття | | |---------------------------------------------------------------------------------| | |3 мiкротрiщини у виг-|Перенасичення водою | Те саме | | |ляді темних гiлкоподiб-|теплоiзоляцiйного шару | | | |них лiнiй | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | |4 прогини металевого |Те саме з заповненням |Те саме з лiквiдацiєю причин | | |профнастилу |водою ребер профнастилу |попадання води в теплоiзоляцiї| | | | |йний шар | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |5 застiй води на пове-|Неправильне завищене |Переробити водостiк з бiльш | | |рхні єндов чи розжолоб-|встановлення чаш водоприй-|низьким установленням чаш во- | | |ків |мальних воронок |ронок за рахунок використання | | | | |утеплених пiддонiв чи укороче-| | | | |них водовiдвiдних патрубкiв | | |---------------------------------------------------------------------------------| | | |Засмiчення i замулення |Очистити порожнину чашi вiд | |Водовiдводи | |водоприймальних воронок |смiття i мулу i зробити ревi- | | | | |зiю водовiдвiдного стояка; | | | | |встановити над воронкою захис-| | | | |ний ковпак; вiдновити бронюючу| | | | |посипку на поверхнi єндов i | | | | |очистити поверхню покрiвлi вiд| | | | |смiття i пилуватих аерозолей | | |---------------------------------------------------------------------------------| | |6 протiкання через |Розгерметизацiя примикання|Демонтувати чашу i виконати | | |поверхню єндови |покрiвельного килима по |примикання заново з заведенням| | | |периметру чашi водоприй- |шарiв покрiвельного килима пiд| | | |мальної воронки |притискний фланець водоприйма-| | | | |льної воронки з посадкою його | | | | |на мастиковий герметик згiдно| | | | |з рисунком 2 додатка 6 ДБН | | | | |В.2.6-14-95 том 1 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Закінчення таблиці слідує Закінчення таблиці додатку 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Конструктивнi | Вид дефекту | Орiєнтовна причина | Спосiб усунення | | елементи | | зруйнування | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |6 протiкання через |Наскрiзний розрив покрi- |Виконати наскрiзний розрiз по-| | Водовiдводи |поверхню єндови |вельного килима на повер- |крiвельного килима вздовж гре-| | | |хнi єндови |бенiв водороздiлу якi утворю-| | | | |ють цю єндову з обклейкою швiв| | | | |компенсаторами зтiдно з рисун-| | | | |ком 1 додатка 6 ДБН В.2.6-14- | | | | |-95 том 1; ретельно розчисти-| | | | |ти розрив у єндовi i заклеїти | | | | |його склотканиною на полiмер- | | | | |нiй чи бiтумно-полiмернiй мас-| | | | |тицi з вiдновленням бронюючої | | | | |посипки | | |---------------------------------------------------------------------------------| | | |Утворення складок i лущен-|Ретельно розчистити i виконати| | | |ня покрiвельних шарiв у |пiдсилення одним-двома шара- | | | |єндовi гниття |ми чи нове влаштування покрi-| | | | |влi на поверхнi єндови рис.2 | | | | |додат.6 ДБН В.2.6-14-95 том 1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |7 застiй води на пове-|Неякiсне виконання похило-|Вирiвняти площу виямки шпаклi-| | |рхнi килима у виямках -|утворюючих шарiв; просiда-|вкою iз холодного асфальту | | |"блюдцях" |ння утеплювача i прогин | при глибинi до 40 мм чи ви- | | | |несучого настилу |рубкою покрiвлi з нарощуванням| | | | |теплоiзоляцiйного шару при | | | | |глибинi 40 мм i бiльше з лiк-| | | | |вiдацiєю причини просiдання | | |---------------------------------------------------------------------------------| | |8 здутини вiд основи |Пiдвищена вологiсть тепло-|Виробити i вжити заходiв щодо | | |чи мiх окремими шарами |ізоляцiйного шару при вiд-|збезводнювання теплоiзоляцiй- | | | |сутностi вентиляцiйної |ного шару; розкрити просуши- | | | | осушувальної системи |ти заклеїти мiсця розрiзу ки-| | | | |лима косинкою iз склосiтки на | | | | |полiмернiй мастицi | | |---------------------------------------------------------------------------------| |Покрiвельний килим |9 вiдшарування |Неякiсне приклеювання по- |Вiдгорнути ретельно очистити | | |полотнищ |лотнищ по забрудненiй по- |вiдкриту поверхню i повторно | | | |верхнi без достатнього |приклеїти вiдгорнутi частини | | | |притискання до клеючого |полотнищ з ретельним розглад- | | | |шару мастики |жуванням; при вiдшаруваннях на| | | | |площi бiльше 50% загальної по-| | | | |верхнi влаштувати додатковий | | | | |шар покрiвлi | | |---------------------------------------------------------------------------------| | |10 трiщини розриви |Пiдвищена деформацiя несу-|Виконати необхiдний розрiз по-| | | |чих елементiв при вiдсут- |крiвельного килима на гребе- | | | |ностi розрiзу покрiвельно-|нях водороздiлiв i деформацiй-| | | |го килима на гребенях во- |них швах а також вздовж пос-| | | |дороздiлiв i над темпера- |тiйно виникаючих трiщин i обк-| | | |турно-деформацiйними швами|леїти їх iз застосуванням ком-| | | | |пенсаторiв згідно з рис.1 | | | | |додат.6 тому 1 ДБН В.2.6-14-95| | |---------------------------------------------------------------------------------| | |11 зруйнування захис- |Старiння матерiалiв i руй-|Виконати заново окремими дiля-| | |них посипок i |нуюча дiя атмосферної |нками чи на всiй площi | | |пофарбувань |агресiї | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 3 обов'язковий ОСНОВНI ВИДИ ДЕФЕКТIВ ЯКI ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦЇ ГОРИЩНИХ ДАХIВ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Клас даху |Конструктивний|Вид дефекту| Приблизна причина вiдмови |Спосiб усунення | | | елемент | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |ГД-2 3 4 5 |Горищне |Намокання |Наявнiсть протiкання у пок-|Замiнити покрiвельний еле-| |ОП 3 4 5 6 7 |перекриття |утеплювача |крівлі через трiщини в пок-|мент в місці протiкання чи| |ПКг3 4 5 6 7 | | |рівельному елементi чи роз-|ліквідуати дефект у прими-| | | | |ущільнення примикання |канні | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |ГД-2 2 3 4 5 |Кроквяна |Ослаблення |Проявлення усушки та усадки|Пiдтягнути болтовi з'єдна-| |ОП 5 6 7 |система |болтових у |в каркасi дерев'яних елеме-|ння встановити додатковi | |ПКг3 4 5 6 7 | |з'єднань у |нтів |скоби тощо | | | |вузлах не | | | | | |сучого | | | | | |каркасу | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |ГД-1 2 3 |Крокви |Перевищення|Нерiвнозначна технологiчна |Виконувати вимоги що вик-| |ОП-3 4 |прогони |нормативно-|замiна елемента робочої |ладені у 2.6 цього тому | |ПКг3 4 | |го прогину |арматури |норм i реалiзувати рекоме-| | | |з розкрит- | |ндацiї експертної комiсiї | | | |тям трiщин | | | | | |в розтягну-| | | | | |тiй зонi | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |ГД-2 3 4 5 |Покрiвля |Протiкання |Порушення суцiльностi у зо-|Виконати ремонт настiнного| |ОП 5 6 7 | |у зонi |нi настiнного жолоба при |жолоба i звису карнизу | |ПКг3 5 | |карнизу |прибираннi снiгу | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |ГД-2 3 4 5 |Система |Протiкання |Ослаблення елементiв |Вiдновити стик сумiжних | | |водовiдводу |у стику ла-|крiплення труби |ланок i лемента крiплення | | | |нок водос- | |водостiчної труби | | | |тiчної | | | | | |труби | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 4 рекомендований ВIДОМIСТЬ ОБЛIКУ ДАНИХ ОБСТЕЖЕННЯ ДАХУ ПРИ ТЕХНIЧНИХ ОГЛЯДАХ --------------------------------------------------------------------------------------------- найменування об'єкта адреса дата введення в експлуатацiю ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата |Характери-|Наймену-| Даннi обстеження дефектiв |Вказiвки з|Пiдпис |Вiдмiтка | |обстеження|стика |вання | що виникають |лiквiдацiї|особи що|про | | |метеоумов |елемента|------------------------------------|дефекту |виконує |виконання| | | за перiод|констру-|Дiлянка даху|Опис дефекту|Можлива | вказати |техогляд | | | |вiд попе- |кції | в осях | |причина |спосiб | | | | |реднього | | | |виникнення|усунення | | | | |до даного | | | | |перiод | | | | |обстежен- | | | | |проведення| | | | |ня | | | | |робiт i | | | | | | | | | |кiнцевий | | | | | | | | | |строк лік-| | | | | | | | | |вiдацiї | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Зміст 1 Загальнi положення ............................................... 139 2 Правила експлуатацiї дахiв ....................................... 140 Загальнi вимоги .................................................. Технiчнi огляди .................................................. Планово-попереджувальнi ремонти .................................. Гарантiйнi строки безремонтної служби покрiвель .................. Вимоги технiчної безпеки експлуатацiйних заходiв ................. Додаток 1 обов'язковий Технiчний паспорт покриття ....................................... 146 Додаток 2 обов'язковий Основнi види дефектiв якi виникають при експлуатацiї сумiщених дахiв. ................................................. 147 Додаток 3 обов'язковий Основнi види дефектiв якi виникають при експлуатацiї горищних дахiв ................................................... 149 Додаток 4 рекомендований Вiдомiсть облiку даних обстеження дахiв при технiчних оглядах ................................................ 149 Введено: «ИМЦ» г. Киев ул. М. Кривоноса 2а; т/ф. 249-34-04 150 1