Методика запровадження в системі Держгірпромнагляду особливого режиму організації державного нагляду

Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держгірпромнагляду від 26 квітня 2007 р. N 87  Методика запровадження в системі Держгірпромнагляду особливого режиму організації державного нагляду 1. Загальні положення і визначення Методика запровадження в системі Держгірпромнагляду особливого режиму організації державного нагляду далі - Методика визначає основні його засади а також порядок введення та скасування і призначена для використання центральним органом управління Комітету та його територіальними органами. Особливий режим організації державного нагляду - це додатковий інструмент запровадження комплексу невідкладних заходів посиленого державного нагляду за додержанням законодавчих та нормативно-правових актів з промислової безпеки охорони праці геологічного вивчення надр їх охорони та використання а також переробки і використання мінеральної сировини для оперативного реагування на аварії нещасні випадки у тому числі зі смертельними наслідками та їх запобігання на підприємствах в установах та організаціях далі - підприємства . Особливий режим організації державного нагляду далі - особливий режим може запроваджуватися одночасно в регіонах окремому регіоні області районі населеному пункті на підприємстві як за всіма видами нагляду так і в окремій галузі виробництва або за окремими видами робіт на окремому виробництві. Особливий режим вводиться на підставі аналізу аварійності та травматизму а також у разі надзвичайної ситуації аварії або нещасного випадку зі смертельними наслідками. 2. Основні засади та порядок введення особливого режиму 2.1. Особливий режим передбачає: - позапланові оперативні комплексні та раптові перевірки підприємств або їх окремих об'єктів на яких сталася аварія чи нещасний випадок; - позапланові цільові перевірки підприємств або їх окремих об'єктів тієї галузі виробництва якої стосується аварія або нещасний випадок; - скасування за необхідності погоджень на відхилення від вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці - довго діючих відступів ДДВ ; - постійне чергування відповідальних посадових осіб в територіальних управліннях та центральному органі управління Держгірпромнагляду; - відповідно до вимог Закону України "Про відпустки" та КЗпП України перенесення щорічних відпусток керівників управлінь начальників інспекцій працівників управлінь та інспекторів ДНОП тієї галузі нагляду де запроваджено особливий режим на інший період; - надання щотижневої а у разі необхідності щоденної оперативної інформації про результати перевірок за встановленою формою ОР-1 додаток 1 *; * Не наводиться. Позапланові оперативні перевірки на підприємствах або окремих об'єктах підприємств з безперервним виробничим циклом та технологічними процесами доцільно здійснювати так щоб забезпечити постійний інспекторський нагляд із залученням інспекторів територіальних управлінь чи інспекторів інших інспекцій. Зважаючи на специфіку окремих галузей вугільна хімічна енергетична тощо під час особливого режиму позапланові перевірки можуть проводитись на підприємствах які не мають безпосереднього відношення до аварії або нещасного випадку. Критерієм визначення переліку таких підприємств є високий рівень аварійності та травматизму а також підвищений рівень їх потенційної небезпеки. Організація та проведення планових і позапланових перевірок під час дії особливого режиму здійснюються відповідно до чинних нормативно-правових актів. Інформацію про введення особливого режиму обов'язково розміщують на веб-сайтах відповідних територіальних управлінь Держгірпромнагляду. Деякі приклади застосування особливого режиму наведено у додатку 2. 2.2. Особливий режим у регіонах або регіоні вводиться наказом Держгірпромнагляду за поданням начальників управлінь центрального апарату правління Держгірпромнагляду або начальників територіальних управлінь після надання попередньої інформації про ведення такого режиму Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям відповідно. 2.3. Особливий режим в області районі населеному пункті або на підприємстві вводиться наказом по територіальному управлінню Держгірпромнагляду за поданням начальників інспекцій після надання попередньої інформації про введення такого режиму відповідним обласним міським районним державним адміністраціям органам місцевого самоврядування або керівництву підприємства. Введення особливого режиму попередньо погоджується з керівництвом Держгірпромнагляду. 3. Порядок скасування особливого режиму 3.1. Скасовує особливий режим Голова Держгірпромнагляду або начальник територіального управління залежно від рівня особливого режиму наказом. 3.2. Підставою для скасування особливого режиму є аналіз оцінка ситуації та результатів особливого режиму з початку його запровадження в областях містах районах на підприємствах тощо які обговорюються на засіданнях рад відповідних територіальних управлінь Держгірпромнагляду та оформлюються відповідними рішеннями.   Додаток 2 до Методики запровадження в системі Держгірпромнагляду особливого режиму організації державного нагляду  1. Приклад підстав для введення особливого режиму по окремій галузі виробництва. У будівельній галузі аналіз травматизму за поточний період свідчить що майже половина нещасних випадків 28 з 65 стались внаслідок падіння потерпілих з висоти. Причини: незабезпеченість та не застосування працюючими колективних та індивідуальних засобів захисту під час виконання робіт на висоті відсутність проектів виконання робіт тощо. Висновок: У даній галузі необхідно запровадити особливий режим і перевірити дотримання вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці на більшості будівельних організацій з метою профілактики травматизму. 2. Приклад підстав для введення особливого режиму за видами робіт. За дев'ять місяців 2002 року кількість смертельно травмованих у житлово-комунальному господарстві та побутовому обслуговуванні порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 14 випадків 49 проти 35 . Аналіз причин нещасних випадків із смертельними наслідками та групових нещасних випадків свідчить що значна кількість випадків сталася через порушення правил безпеки під час газонебезпечних та технологічних робіт. Висновок: Необхідно запровадити особливий режим за вищеназваними видами з метою запобігання аналогічних випадків на інших підприємствах. 3. Приклад необхідності скасування погоджень відступів від вимог нормативно-правових актів з охорони прані та промислової безпеки. У гірничих виробках шахт повинен бути забезпечений вільний прохід для пересування людей завширшки не менше ніж 0 7 м і заввишки не менш ніж 1 8 м. На більшості шахт виконати цю вимогу неможливо через те що деякі виробки було заплановано та пройдено тоді коли відповідно до чинних на той час нормативних вимог ширина проходу повинна була бути не менше ніж 0 5 м. Стрічкові конвеєри шахт повинні бути обладнані автоматичними системами пожежогасіння на всю їхню довжину з урахуванням пунктів перевантаження та натяжних станцій. Але й досі за умови наявності постійного обслуговуючого персоналу деякі шахтні конвеєри обладнано ручними системами пожежогасіння. За звичайного режиму роботи Держгірпромнагляд дає погодження на такі відступи. У разі запровадження особливого режиму дія зазначених відступів повинна бути призупинена а робота відповідних об'єктів експлуатація машин механізмів заборонена до усунення порушень або відновлення погодження даних відступів Держгірпромнаглядом після скасування особливого режиму.   Начальник управління організації державного нагляду та обліку травматизму      С. Крутенко