Лист N 1075/11/17-08 від 20.02.2008 р.

Лист N 1075/11/17-08 від 20.02.2008 р. Щодо надання роз'яснень щодо відшкодування витрат на нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів електричних мереж

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ЛИСТ від 20.02.2008 р. N 1075/11/17-08 АК "Київенерго" Київському ТП НКРЕ  Щодо надання роз'яснень щодо відшкодування витрат на нове будівництво реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів електричних мереж Щодо надання роз'яснень Національна комісія регулювання електроенергетики України НКРЕ розглянула ваш лист від 28.12.2007 N 034/8212 та в межах своєї компетенції повідомляє наступне. Згідно з абзацом першим та третім пункту 1.10 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж затвердженої постановою НКРЕ від 19.07.2007 N 983 плата за приєднання передбачає відшкодування витрат на нове будівництво реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів електричних мереж електропередавальних організацій та власників електричних мереж пов'язаних з приєднанням до їх мереж електроустановок замовників. Кошти отримані від замовників як плата за приєднання  компенсують витрати власника мереж на виконання робіт із створення технічної можливості приєднання електроустановок замовників без отримання власником мереж прибутку від надання послуг з приєднання. Надходження та використання коштів від діяльності з надання послуг з приєднання обліковуються окремо від коштів отриманих від інших видів діяльності. Враховуючи наведене кошти отримані власником електричних мереж як плата за послуги із створення технічної можливості приєднання до мереж власника не можуть бути витрачені на придбання транзитних електроустановок. Разом з тим на сьогодні Комісією прийнято рішення що надходження коштів як плати за приєднання має бути одним із джерел фінансування інвестиційних програм в частині розвитку мереж. У зв'язку із зазначеним та необхідністю експертної оцінки об'єктів які мають придбаватись придбання існуючих абонентських мереж з метою виключення можливості володіння споживачами транзитних електроустановок має бути включене в склад інвестиційної програми в частині збільшення активів енергокомпанії.   Член Комісії  Ю. Андрійчук